logo


ANKIETA dotyczaca realizacji zaleceń w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniów w szkołach i placówkach


RSPO szkoły samodzielnej lub zespołu szkół
Nazwa szkoły samodzielnej lub zespołu szkół
Złożoność jednostki
Publiczność szkoły
Specyfika szkoły
Typ szkoły
(w przypadku zespołu szkół należy wskazać wszystkie typy wchodzące w skład)
przedszkole

szkoła podstawowa

gimnazjum

oddziały gimnazjalne

liceum ogólnokształcące

technikum

branżowa szkoła I stopnia

oddziały zasadniczej szkoły zawodowej

szkoła policealna

szkoła przysposabiajaca do pracy
Gmina
Adres szkoły (ulica, nr)
Kod pocztowy
Miejscowość
Telefon szkoły
E-mail szkoły
Przeprowadzono radę pedagogiczną na temat obowiązków w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, wynikających z przepisów prawa oświatowego, procedur zachowania w sytuacjach kryzysowych i nadzwyczajnych:
Data przeprowadzenia rady pedagogicznej
(dd.mm.rrrr)

Zorganizowano spotkania z rodzicami uczniów, podczas których przedstawiono procedury bezpieczeństwa obowiązujące na terenie danej placówki oraz osoby i instytucje, do których można zgłosić się o wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wychowawczej:
Data przeprowadzenia spotkań z rodzicami
(dd.mm.rrrr)

Przeprowadzono godziny wychowawcze z uczniami na temat czynników warunkujących bezpieczeństwo w szkole, procedur zachowania w sytuacji nadzwyczajnej oraz obowiązków wynikających z poszanowania drugiego człowieka:
Wzmocniono współpracę pomiędzy szkołą a rodzicami, w tym przez utworzenie formuły tzw. anonimowej skrzynki na sygnały lub w inny sposób:
Inne (max 100 znaków):
Osoba przesyłająca informację