logo KURATORIUM OŚWIATY
W POZNANIU


Zgłoszenia dla uczniów szkół podstawowych na konkurs czytelniczy
"Przeczytałeś? - Namaluj! Scena z mojej ulubionej książki"

Nazwa szkoły
Czy szkoła jest w zespole szkół Tak  Nie     
Imię i nazwisko dyrektora szkoły
Gmina
Adres szkoły (ulica, nr)
Kod pocztowy
Miejscowość
Telefon
E-mail
Autor pracy konkursowej
(imię i nazwisko - klasa)

Tytuł i autor książki
(bez cudzysłowia)

Kategoria konkursowa