logo KURATORIUM OŚWIATY
W POZNANIU

Zgłoszenie na lekcje historii z Wojewodą Wielkopolskim dla uczniów liceów ogólnokształcących
- cykl spotkań pt. "Hrabia Władysław Zamoyski-Pan z Wielkopolski-Władca Tatr"
13 czerwca 2017 r. godz. 12.00, Sala Czerwona Pałacu Działyńskich w Poznaniu

Liczba wolnych miejsc  -  39

Powiat:
Nazwa szkoły:
Symbol klasy (np. Ia, IIIIc):
Liczba uczestników
(uczniowie + opiekunowie):

Adres (ulica i nr):
Kod pocztowy:
Miejscowość:
E-mail:
Telefon: