logo
Liczba szkół: 1808

Lp. Powiat Miejscowość Nazwa szkoły Typ szkoły Adres szkoły Symbol oddziału Zawód/przedmioty rozszerzone Języki obce Przedmioty punktowane Planowana liczba miejsc
1 Powiat obornickiROGOŹNOZespół SzkółTechnikum
ul. II Armii Wojska Polskiego 1
tel. 672618096
http://zsrogozno.pl
THTechnik handlowiecangielski, niemieckij.polski, j.obcy, matematyka16
2 Powiat obornickiROGOŹNOZespół SzkółTechnikum
ul. II Armii Wojska Polskiego 1
tel. 672618096
http://zsrogozno.pl
TMTechnik mechanikangielski, niemieckij.polski, j.obcy, matematyka16
3 Powiat obornickiROGOŹNOZespół SzkółBranżowa Szkoła I stopnia
ul. II Armii Wojska Polskiego 1
tel. 672618096
http://zsrogozno.pl
BS2 klasa wielozawodowaangielski, niemiecki, rosyjskij. polski, matematyka32
4 Powiat obornickiROGOŹNOZespół SzkółBranżowa Szkoła I stopnia
Rogoźno 1
tel. 672618096
http://zsrogozno.pl
BS1 klasa wielozawodowaangielski, niemiecki, rosyjskij.polski, matematyka32
5 Powiat obornickiROGOŹNOZespół SzkółTechnikum
Rogoźno 1
tel. 672618096
http://zsrogozno.pl
TETechnik ekonomistaangielski, niemieckij.polski, j.obcy, matematyka16
6 Powiat obornickiROGOŹNOZespół SzkółTechnikum
Rogoźno 1
tel. 672618096
http://zsrogozno.pl
TITechnik informatykangielski, niemieckij.polski, j.obcy, matematyka, informatyka16
7 Powiat obornickiROGOŹNOZespół SzkółTechnikum
Rogoźno 1
tel. 672618096
http://zsrogozno.pl
TLTechnik logistykangielski, niemieckij.polski, j.obcy, matematyka, geografia32
8 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Zawodowych Nr 1Branżowa Szkoła I stopnia
Św.Floriana 3
tel. 618411128
http://www.zsz1.poznan.pl
1bzMechanik pojazdów samochodowychangielskiinformatyka,geografia,matematyka15
9 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Zawodowych Nr 1Branżowa Szkoła I stopnia
Św.Floriana 3
tel. 618411128
http://www.zsz1.poznan.pl
1azElektronikangielskiinformatyka,geografia,matematyka15
10 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Zawodowych Nr 1Technikum
Św.Floriana 3
tel. 618411128
http://www.zsz1.poznan.pl
1dTTechnik organizacji reklamyangielski,niemieckiinformatyka,geografia,matematyka31
11 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Zawodowych Nr 1Technikum
Św.Floriana 3
tel. 618411128
http://www.zsz1.poznan.pl
1cTTechnik logistykangielski,niemieckiinformatyka,geografia,matematyka31
12 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Zawodowych Nr 1Technikum
Św.Floriana 3
tel. 618411128
http://www.zsz1.poznan.pl
1bTTechnik fotografii i multimediówangielski,niemieckiinformatyka,geografia,matematyka31
13 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Zawodowych Nr 1Technikum
Św.Floriana 3
tel. 618411128
http://www.zsz1.poznan.pl
1aTTechnik fotografii i multimediówangielski,niemieckiinformatyka,geografia,matematyka31
14 Powiat śremskiŚREMZespół Szkół TechnicznychBranżowa Szkoła I stopnia
Staszica 3
tel. 612837635
http://www.zst.srem.pl
I BeModelarz odlewniczyniemieckijęzyk polski, matematyka, język obcy, informatyka15
15 Powiat śremskiŚREMZespół Szkół TechnicznychBranżowa Szkoła I stopnia
Staszica 3
tel. 612837635
http://www.zst.srem.pl
I BdMechatronikniemieckijęzyk polski, matematyka, język obcy, informatyka15
16 Powiat śremskiŚREMZespół Szkół TechnicznychBranżowa Szkoła I stopnia
Staszica 3
tel. 612837635
http://www.zst.srem.pl
I BcDrukarzniemieckijęzyk polski, matematyka, język obcy, informatyka15
17 Powiat śremskiŚREMZespół Szkół TechnicznychBranżowa Szkoła I stopnia
Staszica 3
tel. 612837635
http://www.zst.srem.pl
I BbElektronikniemieckijęzyk polski, matematyka, informatyka, język obcy15
18 Powiat śremskiŚREMZespół Szkół TechnicznychBranżowa Szkoła I stopnia
Staszica 3
tel. 612837635
http://www.zst.srem.pl
I BAElektrykniemieckijęzyk polski, matematyka, język obcy, informatyka15
19 Powiat śremskiŚREMZespół Szkół TechnicznychLiceum Ogólnokształcące
Staszica 3
tel. 612837635
http://www.zst.srem.pl
I LEbiologia, język obcyangielski, niemiecki, francuskijęzyk polski, język obcy, biologia, informatyka24
20 Powiat śremskiŚREMZespół Szkół TechnicznychLiceum Ogólnokształcące
Staszica 3
tel. 612837635
http://www.zst.srem.pl
I LDjęzyk obcy, biologiaangielski, niemiecki, francuskijęzyk polski, język obcy,matematyka, biologia30
21 Powiat śremskiŚREMZespół Szkół TechnicznychLiceum Ogólnokształcące
Staszica 3
tel. 612837635
http://www.zst.srem.pl
I LCjęzyk obcy, wiedza o społeczeństwie, informatykaangielski, niemiecki, francuskijęzyk polski, język obcy, informatyka, wiedza o społeczeństwie35
22 Powiat śremskiŚREMZespół Szkół TechnicznychLiceum Ogólnokształcące
Staszica 3
tel. 612837635
http://www.zst.srem.pl
I LBchemia, język obcy, wiedza o społeczeństwieangielski, niemiecki, francuskijęzyk polski, chemia, język obcy, wiedza o społeczeństwie30
23 Powiat śremskiŚREMZespół Szkół TechnicznychLiceum Ogólnokształcące
Staszica 3
tel. 612837635
http://www.zst.srem.pl
1LAjęzyk obcy wiedza o społeczeństwie biologiaangielski, niemiecki, francuskijęzyk polski, biologia, wiedza o społeczeństwie, język obcy35
24 Powiat konińskiKLECZEWZespół Szkół PonadgimnazjalnychTechnikum
Pl. J. Piłsudskiego 13
tel. 632701024
http://zspkleczew.pl
I e Technik ekonomistajęzyk angielski, język niemieckimatematyka, język angielski25
25 Powiat konińskiKLECZEWZespół Szkół PonadgimnazjalnychLiceum Ogólnokształcące
Pl. J. Piłsudskiego 13
tel. 632701024
http://zspkleczew.pl
II LODjęzyk angielski, matematykajęzyk angielskijęzyk polski, matematyka20
26 Powiat konińskiKLECZEWZespół Szkół PonadgimnazjalnychBranżowa Szkoła I stopnia
Pl. J. Piłsudskiego 13
tel. 632701024
http://zspkleczew.pl
I bb klasa wielozawodowajęzyk angielskijęzyk polski, matematyka25
27 Powiat konińskiKLECZEWZespół Szkół PonadgimnazjalnychBranżowa Szkoła I stopnia
Pl. J. Piłsudskiego 13
tel. 632701024
http://zspkleczew.pl
I baKrawiecjęzyk angielskijęzyk angielski, język polski25
28 Powiat konińskiKLECZEWZespół Szkół PonadgimnazjalnychLiceum Ogólnokształcące
Pl. J. Piłsudskiego 13
tel. 632701024
http://zspkleczew.pl
I g przyrodniczo - sportowybiologia , chemia, geografiajęzyk angielski, język niemieckiwychowanie fizyczne, biologia25
29 Powiat konińskiKLECZEWZespół Szkół PonadgimnazjalnychLiceum Ogólnokształcące
Pl. J. Piłsudskiego 13
tel. 632701024
http://zspkleczew.pl
I f ekonomicznyjęzyk angielski, geografia, matematykajęzyk niemiecki, język rosyjskimatematyka, geografia25
30 Powiat konińskiKLECZEWZespół Szkół PonadgimnazjalnychLiceum Ogólnokształcące
Pl. J. Piłsudskiego 13
tel. 632701024
http://zspkleczew.pl
I e medyczny z elementami ratownictwabiologia, chemia , matematykajęzyk angielski, język niemieckimatematyka, biologia25
31 Powiat konińskiKLECZEWZespół Szkół PonadgimnazjalnychLiceum Ogólnokształcące
Pl. J. Piłsudskiego 13
tel. 632701024
http://zspkleczew.pl
I d dziennikarsko - medialny z elementami europeistykijęzyk polski, język angielski, wos, geografiajęzyk angielski, język francuskijęzyk polski, język angielski, geografia25
32 Powiat konińskiKLECZEWZespół Szkół PonadgimnazjalnychLiceum Ogólnokształcące
Pl. J. Piłsudskiego 13
tel. 632701024
http://zspkleczew.pl
I c politechnicznymatematyka, fizyka, informatykajęzyk angielski, język niemieckimatematyka, informatyka, język angielski25
33 Powiat konińskiKLECZEWZespół Szkół PonadgimnazjalnychLiceum Ogólnokształcące
Pl. J. Piłsudskiego 13
tel. 632701024
http://zspkleczew.pl
I b policyjno - wojskowy z elementami bezpieczeństwa wewnętrznegowos, język angielskijęzyk angielski, język niemieckiwos, język angielski25
34 Powiat konińskiKLECZEWZespół Szkół PonadgimnazjalnychLiceum Ogólnokształcące
Pl. J. Piłsudskiego 13
tel. 632701024
http://zspkleczew.pl
I a akademickijęzyk polski, historia, chemiajęzyk angielski, język niemieckijęzyk polski, język angielski, język niemiecki25
35 Powiat śremskiŚREMZespół Szkół TechnicznychTechnikum
Staszica 3
tel. 612837635
http://www.zst.srem.pl
I THTechnik inżynierii środowiska i melioracjiangielski, niemiecki, francuskijęzyk polski biologia, informatyka, matematyka15
36 Powiat śremskiŚREMZespół Szkół TechnicznychTechnikum
Staszica 3
tel. 612837635
http://www.zst.srem.pl
I TGTechnik odlewnikangielski, niemiecki, francuskijęzyk polski, matematyka, chemia, język obcy15
37 Powiat śremskiŚREMZespół Szkół TechnicznychTechnikum
Staszica 3
tel. 612837635
http://www.zst.srem.pl
ITFTechnik elektrykangielski, niemiecki, francuskijęzyk polski, informatyka, matematyka, geografia15
38 Powiat śremskiŚREMZespół Szkół TechnicznychTechnikum
Staszica 3
tel. 612837635
http://www.zst.srem.pl
ITETechnik geodetaangielski, niemiecki, francuskijęzyk polski, geografia, informatyka, matematyka15
39 Powiat śremskiŚREMZespół Szkół TechnicznychTechnikum
Staszica 3
tel. 612837635
http://www.zst.srem.pl
ITDTechnik fotografii i multimediówangielski, niemiecki, francuskijęzyk polski informatyka chemia matematyka22
40 Powiat śremskiŚREMZespół Szkół TechnicznychTechnikum
Staszica 3
tel. 612837635
http://www.zst.srem.pl
ITCTechnik grafiki i poligrafii cyfrowejangielski, niemiecki, francuskijęzyk polski, język obcy, informatyka, matematyka15
41 Powiat śremskiŚREMZespół Szkół TechnicznychTechnikum
Staszica 3
tel. 612837635
http://www.zst.srem.pl
I TBTechnik organizacji reklamyangielski, niemiecki, francuskijęzyk polsk,i język obcy, matematyka, geografia15
42 Powiat śremskiŚREMZespół Szkół TechnicznychTechnikum
Staszica 3
tel. 612837635
http://www.zst.srem.pl
TATechnik elektronikangielski, niemiecki, francuskijęzyk polski, geografia, biologia, język obcy15
43 Powiat konińskiSOMPOLNOZespół Szkół PonadgimnazjalnychBranżowa Szkoła I stopnia
Gimnazjalna 2
tel. 632714023
http://www.zspsompolno.internetdsl.pl
I sStolarzj. angielski, j.niemiecki, j. francuskijęzyk polski, biologia, fizyka, geografia25
44 Powiat konińskiSOMPOLNOZespół Szkół PonadgimnazjalnychBranżowa Szkoła I stopnia
Gimnazjalna 2
tel. 632714023
http://www.zspsompolno.internetdsl.pl
I hSprzedawcaj. angielski, j,niemiecki, j. francuskijęzyk polski, matematyka, język obcy, geografia25
45 Powiat konińskiSOMPOLNOZespół Szkół PonadgimnazjalnychBranżowa Szkoła I stopnia
Gimnazjalna 2
tel. 632714023
http://www.zspsompolno.internetdsl.pl
I kKucharzj. angielski, j.niemiecki, j. francuskijęzyk polski, biologia, język obcy, chemia 25
46 Powiat konińskiSOMPOLNOZespół Szkół PonadgimnazjalnychTechnikum
Gimnazjalna 2
tel. 632714023
http://www.zspsompolno.internetdsl.pl
I tośTechnik ochrony środowiskaj. angielski, j.niemiecki, j. francuskijęzyk polski, matematyka, biologia, chemia 25
47 Powiat konińskiSOMPOLNOZespół Szkół PonadgimnazjalnychTechnikum
Gimnazjalna 2
tel. 632714023
http://www.zspsompolno.internetdsl.pl
I tkKelnerj. angielski, j,niemiecki, j. francuskijęzyk polski, biologia, język obcy, chemia 25
48 Powiat konińskiSOMPOLNOZespół Szkół PonadgimnazjalnychTechnikum
Gimnazjalna 2
tel. 632714023
http://www.zspsompolno.internetdsl.pl
I tżTechnik żywienia i usług gastronomicznychj. angielski, j,niemiecki, j. francuskijęzyk polski, chemia, biologia, matematyka25
49 Powiat konińskiSOMPOLNOZespół Szkół PonadgimnazjalnychTechnikum
Gimnazjalna 2
tel. 632714023
http://www.zspsompolno.internetdsl.pl
I torTechnik organizacji reklamyj. angielski, j,niemiecki, j. francuskijęzyk polski, język obcy, informatyka, matematyka25
50 Powiat konińskiSOMPOLNOZespół Szkół PonadgimnazjalnychTechnikum
Gimnazjalna 2
tel. 632714023
http://www.zspsompolno.internetdsl.pl
I te Technik ekonomistaj. angielski, j,niemiecki, j. francuskijęzyk polski, język obcy, matematyka, geografia25
51 Powiat konińskiSOMPOLNOZespół Szkół PonadgimnazjalnychLiceum Ogólnokształcące
Gimnazjalna 2
tel. 632714023
http://www.zspsompolno.internetdsl.pl
1 f mundurowygeografia, informatyka, WOSj. angielski, j niemiecki, j. francuskijęzyk polski, geografia, informatyka, WOS25
52 Powiat konińskiSOMPOLNOZespół Szkół PonadgimnazjalnychLiceum Ogólnokształcące
Gimnazjalna 2
tel. 632714023
http://www.zspsompolno.internetdsl.pl
1e kulturowo-artystycznyhistoria, historia sztuki, język obcyj. angielski, j niemiecki, j. francuskijęzyk polski, język obcy, historia, zajęcia artystyczne25
53 Powiat konińskiSOMPOLNOZespół Szkół PonadgimnazjalnychLiceum Ogólnokształcące
Gimnazjalna 2
tel. 632714023
http://www.zspsompolno.internetdsl.pl
1 d prawno-administracyjny geografia, historia, WOSj. angielski, j niemiecki, j. francuskijęzyk polski, geografia, WOS, historia25
54 Powiat konińskiSOMPOLNOZespół Szkół PonadgimnazjalnychLiceum Ogólnokształcące
Gimnazjalna 2
tel. 632714023
http://www.zspsompolno.internetdsl.pl
1 c informatyczno-matematycznyinformatyka, matematyka, fizykaj. angielski, j niemiecki, j. francuskijęzyk polski, informatyka, matematyka, fizyka25
55 Powiat konińskiSOMPOLNOZespół Szkół PonadgimnazjalnychLiceum Ogólnokształcące
Gimnazjalna 2
tel. 632714023
http://www.zspsompolno.internetdsl.pl
1 b dziennikarsko - medialnyjęzyk polski, język obcy, historiaj. angielski, j niemiecki, j. francuskijęzyk polski, jezyk obcy, historia, WOS25
56 Powiat konińskiSOMPOLNOZespół Szkół PonadgimnazjalnychLiceum Ogólnokształcące
Gimnazjalna 2
tel. 632714023
http://www.zspsompolno.internetdsl.pl
1a medyczno-psychologicznyjęzyk obcy, biologia, chemiaj. angielski, j niemiecki, j. francuskijęzyk polski, jezyk obcy, biologia, chemia25
57 Powiat kępińskiKĘPNOZespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1Technikum
Sienkiewicza 25
tel. 627829900
http://www.zsp1kepno.cal.pl
I TMTechnik mechanikjęzyk angielski, język niemeickijęzyk polski, język obcy, matematyka, fizyka16
58 Powiat kępińskiKĘPNOZespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1Technikum
Sienkiewicza 25
tel. 627829900
http://www.zsp1kepno.cal.pl
I TAKTechnik architektury krajobrazujęzyk angielski, język niemeickijęzyk polski, język obcy, matematyka, biologia16
59 Powiat kępińskiKĘPNOZespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1Technikum
Sienkiewicza 25
tel. 627829900
http://www.zsp1kepno.cal.pl
I TORTechnik organizacji reklamyjęzyk angielski, język niemeickijęzyk polski, język obcy, matematyka, informatyka16
60 Powiat kępińskiKĘPNOZespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1Technikum
Sienkiewicza 25
tel. 627829900
http://www.zsp1kepno.cal.pl
I TITechnik informatykjęzyk angielski, język niemeickijęzyk polski, język obcy, matematyka, informatyka30
61 Powiat kępińskiKĘPNOZespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1Technikum
Sienkiewicza 25
tel. 627829900
http://www.zsp1kepno.cal.pl
I TOTechnik ochrony środowiskajęzyk angielski, język niemeickijęzyk polski, język obcy, matematyka, biologia16
62 Powiat kępińskiKĘPNOZespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1Technikum
Sienkiewicza 25
tel. 627829900
http://www.zsp1kepno.cal.pl
I TGTechnik żywienia i usług gastronomicznychjęzyk angielski, język niemeickijęzyk polski, język obcy, matematyka, chemia16
63 Powiat kępińskiKĘPNOZespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1Technikum
Sienkiewicza 25
tel. 627829900
http://www.zsp1kepno.cal.pl
I THTechnik handlowiecjęzyk angielski, język niemeickijęzyk polski, język obcy, matematyka, historia16
64 Powiat kępińskiKĘPNOZespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1Technikum
Sienkiewicza 25
tel. 627829900
http://www.zsp1kepno.cal.pl
I TETechnik ekonomistajęzyk angielski, język niemeickijęzyk polski, język obcy, matematyka, geografia30
65 Powiat kępińskiKĘPNOZespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1Liceum Ogólnokształcące
Sienkiewicza 25
tel. 627829900
http://www.zsp1kepno.cal.pl
I LOBbiologia, chemia, język angielski/niemieckijęzyk angielski, język niemeickijęzyk polski, język obcy, matematyka, biologia30
66 Powiat kępińskiKĘPNOZespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1Liceum Ogólnokształcące
Sienkiewicza 25
tel. 627829900
http://www.zsp1kepno.cal.pl
I LOAjęzyk angielski, matematyka, informatyka, fizykajęzyk angielski, język niemeickijęzyk polski, język obcy, matematyka, informatyka30
67 Powiat wrzesińskiWRZEŚNIAZespół Szkół SpecjalnychBranżowa Szkoła I stopnia
Batorego 8
tel. 614360451
http://www.zss.wrzesnia.powiat.pl
Ia klasa wielozawodowajęzyk angielski - poziom podstawowywymagane orzeczenie do kształcenia specjalnego16
68 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Licealno-TechnicznychTechnikum
28 Czerwca 1956r. 352/360
tel. 618320033
http://www.zslt.edu.pl
T-ICTechnik informatykangielski, niemieckiinformatyka, język obcy, matematyka30
69 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Licealno-TechnicznychTechnikum
28 Czerwca 1956r. 352/360
tel. 618320033
http://www.zslt.edu.pl
T-IDTechnik informatykangielski, niemieckiinformatyka, język obcy, matematyka30
70 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Licealno-TechnicznychTechnikum
28 Czerwca 1956r. 352/360
tel. 618320033
http://www.zslt.edu.pl
T-IBTechnik informatykangielski, niemieckiinformatyka, język obcy, matematyka30
71 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Licealno-TechnicznychTechnikum
28 Czerwca 1956r. 352/360
tel. 618320033
http://www.zslt.edu.pl
T-IATechnik informatykangielski, niemieckiinformatyka, język obcy, matematyka30
72 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Licealno-TechnicznychTechnikum
28 Czerwca 1956r. 352/360
tel. 618320033
http://www.zslt.edu.pl
T-CATechnik analitykangielski, niemieckichemia, język obcy, matematyka30
73 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Budownictwa Nr 1Liceum Ogólnokształcące
Rybaki 17
tel. 618534511
http://www.zsb1.poznan.pl
1C psychologiczno - pedagogicznaJęzyk polski , Wiedza o społeczeństwie , Język obcy, Informatykaj. angielski, j. niemiecki, j. hiszpański, j. rosyjski, j. francuskiJęzyk obcy nowożytny, Matematyka, WOS30
74 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Budownictwa Nr 1Liceum Ogólnokształcące
Rybaki 17
tel. 618534511
http://www.zsb1.poznan.pl
1B prozdrowotnaBiologia , Wiedza o społeczeństwie , Język obcyangielski, niemiecki, hiszpański, rosyjski, francuskiJęzyk obcy nowożytny, Matematyka, WOS30
75 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Budownictwa Nr 1Liceum Ogólnokształcące
Rybaki 17
tel. 618534511
http://www.zsb1.poznan.pl
1A architektura & designHistoria sztuki, Geografia, Język obcyangielski, niemiecki, hiszpański, rosyjski, j. francuskiGeografia, Język obcy nowożytny, Matematyka30
76 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Budownictwa Nr 1Technikum
Rybaki 17
tel. 618534511
http://www.zsb1.poznan.pl
1DtTechnik robót wykończeniowych w budownictwiej. angielski, j. niemiecki, j. hiszpański, j. rosyjski, j. francuskij. obcy, matematyka, informatyka30
77 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Budownictwa Nr 1Technikum
Rybaki 17
tel. 618534511
http://www.zsb1.poznan.pl
1CtTechnik renowacji elementów architekturyj. angielski, j. niemiecki, j. hiszpański, j. rosyjski, j. francuskij. obcy, matematyka, fizyka30
78 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Budownictwa Nr 1Technikum
Rybaki 17
tel. 618534511
http://www.zsb1.poznan.pl
1BtTechnik budownictwaj. angielski, j. niemiecki, j. hiszpański, j. rosyjski, j. francuskij. obcy, matematyka, fizyka30
79 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Budownictwa Nr 1Technikum
Rybaki 17
tel. 618534511
http://www.zsb1.poznan.pl
1AtTechnik budownictwaj. angielski, j. niemiecki, j. hiszpański, j. rosyjski, j. francuskij. obcy, matematyka, fizyka30
80 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Budownictwa Nr 1Liceum Ogólnokształcące
Rybaki 17
tel. 618534511
http://www.zsb1.poznan.pl
1Atmatematyka, fizykaj. angielski, j. niemiecki, j. hiszpański, j. rosyjski, j. francuskij. obcy, matematyka, fizyka30
81 Powiat nowotomyskiNOWY TOMYŚLZespół Szkół Ogólnokształcących i PolicealnychLiceum Ogólnokształcące
Tysiąclecia 6
tel. 614422450
http://www.koperniknt.pl
Militarno - sportowageografia, wiedza o społeczeństwie, wychowanie fizyczneangielski, niemiecki, rosyjski, hiszpańskigeografia, wiedza o społeczeństwie, język obcy24
82 Powiat nowotomyskiNOWY TOMYŚLZespół Szkół Ogólnokształcących i PolicealnychLiceum Ogólnokształcące
Tysiąclecia 6
tel. 614422450
http://www.koperniknt.pl
Przyrodniczabiologia, geografiaangielski, niemiecki, rosyjski, hiszpańskibiologia, geografia, język obcy24
83 Powiat nowotomyskiNOWY TOMYŚLZespół Szkół Ogólnokształcących i PolicealnychLiceum Ogólnokształcące
Tysiąclecia 6
tel. 614422450
http://www.koperniknt.pl
Medycznabiologia, chemiaangielski, niemiecki, rosyjski, hiszpańskibiologia, chemia, język obcy24
84 Powiat nowotomyskiNOWY TOMYŚLZespół Szkół Ogólnokształcących i PolicealnychLiceum Ogólnokształcące
Tysiąclecia 6
tel. 614422450
http://www.koperniknt.pl
Humanistycznajęzyk polski, historia, wiedza o społeczeństwieangielski, niemiecki, rosyjski, hiszpańskihistoria, wiedza o społeczeństwie, język obcy24
85 Powiat nowotomyskiNOWY TOMYŚLZespół Szkół Ogólnokształcących i PolicealnychLiceum Ogólnokształcące
Tysiąclecia 6
tel. 614422450
http://www.koperniknt.pl
Politechnicznamatematyka, informatyka, geografiajęzyk angielski, jązyk niemiecki, język rosyjski, język hiszpańskimatematyka, informatyka, język obcy24
86 Powiat nowotomyskiZBĄSZYŃZespół Szkół Nr 2Branżowa Szkoła I stopnia
17 Stycznia 1920 r. 27
tel. 683846095
http://www.zs2zbaszyn.pl
BS I klasa wielozawodowaniemiecki, angielskijęzyk polski, matematyka,edukacja dla bezpieczeństwa, geografia64
87 Powiat nowotomyskiZBĄSZYŃZespół Szkół Nr 2Technikum
17 Stycznia 1920 r. 27
tel. 683846095
http://www.zs2zbaszyn.pl
KTechnik ekonomistajęzyk niemiecki, język angielskijęzyk polski, matematyka, język obcy- najwyższa ocena, informatyka32
88 Powiat konińskiŻYCHLINZespół Szkół Ekonomiczno-UsługowychBranżowa Szkoła I stopnia
Parkowa 2
tel. 632442663
http://zychlin.edu.pl
PPPracownik pomocniczy obsługi hotelowejjęzyk angielski, język niemieckinie dotyczy15
89 Powiat konińskiŻYCHLINZespół Szkół Ekonomiczno-UsługowychBranżowa Szkoła I stopnia
Parkowa 2
tel. 632442663
http://zychlin.edu.pl
W/ wielozawodowa klasa wielozawodowaangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka20
90 Powiat konińskiŻYCHLINZespół Szkół Ekonomiczno-UsługowychBranżowa Szkoła I stopnia
Parkowa 2
tel. 632442663
http://zychlin.edu.pl
RRolnikjęzyk angielski, język niemieckijęzyk polski, matematyka25
91 Powiat konińskiŻYCHLINZespół Szkół Ekonomiczno-UsługowychBranżowa Szkoła I stopnia
Parkowa 2
tel. 632442663
http://zychlin.edu.pl
KKucharzjęzyk angielski, język niemieckijęzyk polski, matematyka25
92 Powiat konińskiŻYCHLINZespół Szkół Ekonomiczno-UsługowychLiceum Ogólnokształcące
Parkowa 2
tel. 632442663
http://zychlin.edu.pl
Ie/ klasa weterynaryjnabiologia lub chemia, język obcy do wyboruangielski, niemieckibiologia, język obcy do wyboru, matematyka15
93 Powiat konińskiŻYCHLINZespół Szkół Ekonomiczno-UsługowychLiceum Ogólnokształcące
Parkowa 2
tel. 632442663
http://zychlin.edu.pl
Id/ klasa ogólnabiologia lub geografia, język obcy do wyboru,wiedza o społeczeństwieangielski, niemieckigeografia, język obcy do wyboru, matematyka15
94 Powiat konińskiŻYCHLINZespół Szkół Ekonomiczno-UsługowychLiceum Ogólnokształcące
Parkowa 2
tel. 632442663
http://zychlin.edu.pl
Ic/ klasa turystyczno-sportowabiologia lub geografia do wyboru, język obcy do wyboru, WOSangielski, niemieckibiologia, język obcy do wyboru, matematyka15
95 Powiat konińskiŻYCHLINZespół Szkół Ekonomiczno-UsługowychLiceum Ogólnokształcące
Parkowa 2
tel. 632442663
http://zychlin.edu.pl
Ib/ klasa piłkarskabiologia, język obcy do wyboruangielski, niemieckibiologia, język obcy do wyboru, matematyka25
96 Powiat konińskiŻYCHLINZespół Szkół Ekonomiczno-UsługowychLiceum Ogólnokształcące
Parkowa 2
tel. 632442663
http://zychlin.edu.pl
Ia/ klasa artystycznajęzyk obcy do wyboru, język polski, wiedza o społeczeństwiejęzyk angielski, język niemieckihistoria, jezyk obcy do wyboru, matematyka15
97 Powiat konińskiŻYCHLINZespół Szkół Ekonomiczno-UsługowychTechnikum
Parkowa 2
tel. 632442663
http://zychlin.edu.pl
TOTTechnik obsługi turystycznejjęzyk angielski, język niemieckigeogragia, język obcy do wyboru, matematyka25
98 Powiat konińskiŻYCHLINZespół Szkół Ekonomiczno-UsługowychTechnikum
Parkowa 2
tel. 632442663
http://zychlin.edu.pl
TKKelnerjęzyk angielski, język niemieckichemia, język obcy do wyboru,matematyka25
99 Powiat konińskiŻYCHLINZespół Szkół Ekonomiczno-UsługowychTechnikum
Parkowa 2
tel. 632442663
http://zychlin.edu.pl
TSTechnik spedytorjęzyk angielski, język niemieckigeografia, język obcy do wyboru, matematyka25
100 Powiat konińskiŻYCHLINZespół Szkół Ekonomiczno-UsługowychTechnikum
Parkowa 2
tel. 632442663
http://zychlin.edu.pl
TLTechnik leśnikjęzyk angielski, język niemieckibiologia, język obcy do wyboru, matematyka25
101 Powiat konińskiŻYCHLINZespół Szkół Ekonomiczno-UsługowychTechnikum
Parkowa 2
tel. 632442663
http://zychlin.edu.pl
TETechnik ekonomistajęzyk angielski, język niemieckigeografia, język obcy do wyboru, matematyka25
102 Powiat konińskiŻYCHLINZespół Szkół Ekonomiczno-UsługowychTechnikum
Parkowa 2
tel. 632442663
http://zychlin.edu.pl
TORTechnik organizacji reklamyjęzyk angielski, język niemieckiinformatyka, język obcy do wyboru, matematyka25
103 Powiat konińskiŻYCHLINZespół Szkół Ekonomiczno-UsługowychTechnikum
Parkowa 2
tel. 632442663
http://zychlin.edu.pl
TATechnik agrobiznesujęzyk angielski, język niemieckibiologia, jezyk obcy do wyboru, matematyka25
104 Powiat konińskiŻYCHLINZespół Szkół Ekonomiczno-UsługowychTechnikum
Parkowa 2
tel. 632442663
http://zychlin.edu.pl
THTechnik hotelarstwajęzyk angielski, język niemieckigeografia, język obcy do wyboru, matematyka25
105 Powiat konińskiŻYCHLINZespół Szkół Ekonomiczno-UsługowychTechnikum
Parkowa 2
tel. 632442663
http://zychlin.edu.pl
TŻiUGTechnik żywienia i usług gastronomicznychjęzyk angielski, język niemieckichemia, jezyk obcy do wyboru, matematyka25
106 Miasto KoninKONINKonińskie Centrum EdukacyjneLiceum Ogólnokształcące
Mickiewicza 11
tel. 632429729
http://xlo.lm.pl
Ido wyboru: język angielski, WOS, geografia, biologia, matematykaangielski, niemieckijęzyk polski, język angielski, WOS, geografia, biologia, matematyka25
107 Powiat średzkiŚRODA WIELKOPOLSKAZespół Szkół RolniczychTechnikum
Kosynierów 2B
tel. 612852328
http://www.zsrsroda.pl
TMOTechnik przemysłu modyj.angielski, j. niemiecki, j. francuskibiologia, fizyka28
108 Powiat średzkiŚRODA WIELKOPOLSKAZespół Szkół RolniczychTechnikum
Kosynierów 2B
tel. 612852328
http://www.zsrsroda.pl
LOTTechnik lotniskowych służb operacyjnychj.angielski, j. niemiecki, j. francuskibiologia, fizyka28
109 Powiat średzkiŚRODA WIELKOPOLSKAZespół Szkół RolniczychTechnikum
Kosynierów 2B
tel. 612852328
http://www.zsrsroda.pl
TTITechnik teleinformatykj.angielski, j. niemiecki, j. francuskibiologia, fizyka28
110 Powiat średzkiŚRODA WIELKOPOLSKAZespół Szkół RolniczychTechnikum
Kosynierów 2B
tel. 612852328
http://www.zsrsroda.pl
TAUTechnik automatykj.angielski, j. niemiecki, j. francuskibiologia, fizyka28
111 Powiat średzkiŚRODA WIELKOPOLSKAZespół Szkół RolniczychTechnikum
Kosynierów 2B
tel. 612852328
http://www.zsrsroda.pl
TETechnik elektronikj.angielski, j. niemiecki, j. francuskibiologia, fizyka28
112 Powiat średzkiŚRODA WIELKOPOLSKAZespół Szkół RolniczychTechnikum
Kosynierów 2B
tel. 612852328
http://www.zsrsroda.pl
TMTechnik mechanikj.angielski, j. niemiecki, j. francuskibiologia, fizyka28
113 Powiat średzkiŚRODA WIELKOPOLSKAZespół Szkół RolniczychTechnikum
Kosynierów 2B
tel. 612852328
http://www.zsrsroda.pl
TMETechnik mechatronikj.angielski, j. niemiecki, j. francuskibiologia, fizyka28
114 Powiat średzkiŚRODA WIELKOPOLSKAZespół Szkół RolniczychTechnikum
Kosynierów 2B
tel. 612852328
http://www.zsrsroda.pl
TMRTechnik mechanizacji rolnictwa i agrotronikij.angielski, j. niemiecki, j. francuskibiologia, fizyka28
115 Powiat średzkiŚRODA WIELKOPOLSKAZespół Szkół RolniczychTechnikum
Kosynierów 2B
tel. 612852328
http://www.zsrsroda.pl
OZETechnik urządzeń i systemów energetyki odnawialnejj.angielski, j. niemiecki, j. francuskibiologia, fizyka28
116 Powiat średzkiŚRODA WIELKOPOLSKAZespół Szkół RolniczychTechnikum
Kosynierów 2B
tel. 612852328
http://www.zsrsroda.pl
TORTechnik organizacji reklamyj.angielski, j. niemiecki, j. francuskibiologia, fizyka28
117 Powiat średzkiŚRODA WIELKOPOLSKAZespół Szkół RolniczychTechnikum
Kosynierów 2B
tel. 612852328
http://www.zsrsroda.pl
TKKelnerj.angielski, j. niemiecki, j. francuskibiologia, fizyka28
118 Powiat średzkiŚRODA WIELKOPOLSKAZespół Szkół RolniczychTechnikum
Kosynierów 2B
tel. 612852328
http://www.zsrsroda.pl
TOŚTechnik ochrony środowiskaj.angielski, j. niemiecki, j. francuskibiologia, fizyka28
119 Powiat średzkiŚRODA WIELKOPOLSKAZespół Szkół RolniczychBranżowa Szkoła I stopnia
Kosynierów 2B
tel. 612852328
http://www.zsrsroda.pl
WPracownik pomocniczy ślusarzajęzyk angielski, język niemieckiinformatyka, fizyka10
120 Powiat średzkiŚRODA WIELKOPOLSKAZespół Szkół RolniczychTechnikum
Kosynierów 2B
tel. 612852328
http://www.zsrsroda.pl
TAKTechnik architektury krajobrazuj.angielski, j. niemiecki, j. francuskibiologia, fizyka28
121 Powiat średzkiŚRODA WIELKOPOLSKAZespół Szkół RolniczychBranżowa Szkoła I stopnia
Kosynierów 2B
tel. 612852328
http://www.zsrsroda.pl
WPracownik pomocniczy mechanikajęzyk angielski, język niemieckiinformatyka, fizyka10
122 Powiat średzkiŚRODA WIELKOPOLSKAZespół Szkół RolniczychBranżowa Szkoła I stopnia
Kosynierów 2B
tel. 612852328
http://www.zsrsroda.pl
WPracownik pomocniczy obsługi hotelowejjęzyk angielski, język niemieckiinformatyka, fizyka10
123 Powiat średzkiŚRODA WIELKOPOLSKAZespół Szkół RolniczychBranżowa Szkoła I stopnia
Kosynierów 2B
tel. 612852328
http://www.zsrsroda.pl
WPracownik pomocniczy stolarzajęzyk angielski, język niemieckiinformatyka, fizyka10
124 Powiat średzkiŚRODA WIELKOPOLSKAZespół Szkół RolniczychBranżowa Szkoła I stopnia
Kosynierów 2B
tel. 612852328
http://www.zsrsroda.pl
OOperator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczegojęzyk angielski, język niemieckiinformatyka, fizyka15
125 Powiat średzkiŚRODA WIELKOPOLSKAZespół Szkół RolniczychBranżowa Szkoła I stopnia
Kosynierów 2B
tel. 612852328
http://www.zsrsroda.pl
DWędliniarzjęzyk angielski, język niemieckiinformatyka, fizyka15
126 Powiat średzkiŚRODA WIELKOPOLSKAZespół Szkół RolniczychBranżowa Szkoła I stopnia
Kosynierów 2B
tel. 612852328
http://www.zsrsroda.pl
RKrawiecjęzyk angielski, język niemieckiinformatyka, fizyka15
127 Powiat średzkiŚRODA WIELKOPOLSKAZespół Szkół RolniczychBranżowa Szkoła I stopnia
Kosynierów 2B
tel. 612852328
http://www.zsrsroda.pl
UMonter sieci i urządzeń telekomunikacyjnychjęzyk angielski, język niemieckiinformatyka, fizyka28
128 Powiat średzkiŚRODA WIELKOPOLSKAZespół Szkół RolniczychBranżowa Szkoła I stopnia
Kosynierów 2B
tel. 612852328
http://www.zsrsroda.pl
LElektronikjęzyk angielski, język niemieckiinformatyka, fizyka28
129 Powiat średzkiŚRODA WIELKOPOLSKAZespół Szkół RolniczychBranżowa Szkoła I stopnia
Kosynierów 2B
tel. 612852328
http://www.zsrsroda.pl
SOperator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznychjęzyk angielski, język niemieckiinformatyka, fizyka28
130 Powiat średzkiŚRODA WIELKOPOLSKAZespół Szkół RolniczychBranżowa Szkoła I stopnia
Kosynierów 2B
tel. 612852328
http://www.zsrsroda.pl
cMechatronikjęzyk angielski, język niemieckiinformatyka, fizyka28
131 Powiat średzkiŚRODA WIELKOPOLSKAZespół Szkół RolniczychBranżowa Szkoła I stopnia
Kosynierów 2B
tel. 612852328
http://www.zsrsroda.pl
PMechanik precyzyjnyjęzyk angielski, język niemieckiinformatyka, fizyka28
132 Powiat średzkiŚRODA WIELKOPOLSKAZespół Szkół RolniczychBranżowa Szkoła I stopnia
Kosynierów 2B
tel. 612852328
http://www.zsrsroda.pl
KKierowca mechanikjęzyk angielski, język niemieckiinformatyka, fizyka28
133 Powiat średzkiŚRODA WIELKOPOLSKAZespół Szkół RolniczychTechnikum
Kosynierów 2B
tel. 612852328
http://www.zsrsroda.pl
TOTTechnik obsługi turystycznejj.angielski, j. niemiecki, j. francuskibiologia, fizyka28
134 Powiat średzkiŚRODA WIELKOPOLSKAZespół Szkół RolniczychBranżowa Szkoła I stopnia
Kosynierów 2B
tel. 612852328
http://www.zsrsroda.pl
ŚŚlusarzjęzyk angielski, język niemieckiinformatyka, fizyka28
135 Powiat średzkiŚRODA WIELKOPOLSKAZespół Szkół RolniczychTechnikum
Kosynierów 2B
tel. 612852328
http://www.zsrsroda.pl
Technik technologii żywnościj.angielski, j. niemiecki, j. francuskibiologia, fizyka28
136 Powiat średzkiŚRODA WIELKOPOLSKAZespół Szkół RolniczychBranżowa Szkoła I stopnia
Kosynierów 2B
tel. 612852328
http://www.zsrsroda.pl
BBlacharz samochodowyangielski, niemieckiinformatyka, fizyka28
137 Powiat średzkiŚRODA WIELKOPOLSKAZespół Szkół RolniczychTechnikum
Kosynierów 2B
tel. 612852328
http://www.zsrsroda.pl
TATechnik agrobiznesuj.angielski, j. niemiecki, j. francuskibiologia, fizyka28
138 Powiat średzkiŚRODA WIELKOPOLSKAZespół Szkół RolniczychBranżowa Szkoła I stopnia
Kosynierów 2B
tel. 612852328
http://www.zsrsroda.pl
EElektromechanikangielski, niemieckiinformatyka, fizyka28
139 Powiat średzkiŚRODA WIELKOPOLSKAZespół Szkół RolniczychTechnikum
Kosynierów 2B
tel. 612852328
http://www.zsrsroda.pl
TRTechnik rolnikj.angielski, j. niemiecki, j. francuskibiologia, fizyka28
140 Powiat średzkiŚRODA WIELKOPOLSKAZespół Szkół RolniczychBranżowa Szkoła I stopnia
Kosynierów 2B
tel. 612852328
http://www.zsrsroda.pl
MMechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczychjęzyk angielski, język niemieckiinformatyka, fizyka28
141 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół HandlowychBranżowa Szkoła I stopnia
Śniadeckich 54/58
tel. 618658683
http://www.zsh.edu.pl
Z1MMagazynier-logistykj. angielski, j. niemieckimatematyka, geografia, informatyka30
142 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół HandlowychBranżowa Szkoła I stopnia
Śniadeckich 54/58
tel. 618658683
http://www.zsh.edu.pl
Z1ASprzedawcaj. angielski, j. niemieckimatematyka, geografia, informatyka30
143 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół HandlowychTechnikum
Śniadeckich 54/58
tel. 618658683
http://www.zsh.edu.pl
T1TTechnik obsługi turystycznejj. angielski, j. niemieckimatematyka, geografia, informatyka30
144 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół HandlowychTechnikum
Śniadeckich 54/58
tel. 618658683
http://www.zsh.edu.pl
T1RTechnik organizacji reklamyj. angielski, j. niemieckimatematyka, geografia, informatyka30
145 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół HandlowychTechnikum
Śniadeckich 54/58
tel. 618658683
http://www.zsh.edu.pl
T1STechnik spedytorj. angielski, j. niemieckimatematyka, geografia, informatyka30
146 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół HandlowychTechnikum
Śniadeckich 54/58
tel. 618658683
http://www.zsh.edu.pl
T1PTechnik eksploatacji portów i terminalij. angielski, j. niemieckimatematyka, geografia, informatyka30
147 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół HandlowychTechnikum
Śniadeckich 54/58
tel. 618658683
http://www.zsh.edu.pl
T1OTechnik lotniskowych służb operacyjnychj. angielski, j. niemieckimatematyka, geografia, informatyka30
148 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół HandlowychTechnikum
Śniadeckich 54/58
tel. 618658683
http://www.zsh.edu.pl
T1KLTechnik logistykj. angielski, j. niemieckimatematyka, geografia, informatyka60
149 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół HandlowychTechnikum
Śniadeckich 54/58
tel. 618658683
http://www.zsh.edu.pl
T1GTechnik hotelarstwaj. angielski, j. niemieckimatematyka, geografia, informatyka30
150 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół HandlowychTechnikum
Śniadeckich 54/58
tel. 618658683
http://www.zsh.edu.pl
T1CDTechnik ekonomistaj. angielski, j. niemieckimatematyka, geografia, informatyka60
151 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół HandlowychTechnikum
Śniadeckich 54/58
tel. 618658683
http://www.zsh.edu.pl
T1ATechnik handlowiecj. angielski, j. niemieckimatematyka, geografia, informatyka30
152 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół HandlowychLiceum Ogólnokształcące
Śniadeckich 54/58
tel. 618658683
http://www.zsh.edu.pl
L1Bj. angielski, geografia, j.polskij. angielski, j. niemieckimatematyka, geografia, informatyka30
153 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół HandlowychLiceum Ogólnokształcące
Śniadeckich 54/58
tel. 618658683
http://www.zsh.edu.pl
L1Aj. angielski, chemia, j. polskij. angielski, j. niemieckimatematyka, geografia, informatyka30
154 Powiat pilskiPIŁAZespół Szkół GastronomicznychBranżowa Szkoła I stopnia
Gen.Sikorskiego 73
tel. 672123401
http://www.zsg.pila.pl
1f klasa wielozawodowa(prac.pom.obsługi hotelowej, prac pom. ślusarza, prac.pom.mechanika) klasa wielozawodowaangielskijęzyk polski, język obcy, matematyka15
155 Powiat pilskiPIŁAZespół Szkół GastronomicznychBranżowa Szkoła I stopnia
Gen.Sikorskiego 73
tel. 672123401
http://www.zsg.pila.pl
1eKucharzjęzyk angielskijęzyk polski, język obcy, biologia, matematyka10
156 Powiat nowotomyskiNOWY TOMYŚLZespół Szkół nr 2 im. Stanisława StaszicaBranżowa Szkoła I stopnia
E. Sczanieckiej 1
tel. 614423398
http://www.zs2nt.pl
I BS / ŚlusarzŚlusarzjęzyk niemieckijęzyk polski, matematyka, fizyka, informatyka32
157 Powiat nowotomyskiNOWY TOMYŚLZespół Szkół nr 2 im. Stanisława StaszicaTechnikum
E. Sczanieckiej 1
tel. 614423398
http://www.zs2nt.pl
I TM / Technik mechanikTechnik mechanikjęzyk angielski, język niemieckijęzyk polski, matematyka, fizyka, informatyka32
158 Powiat nowotomyskiNOWY TOMYŚLZespół Szkół nr 2 im. Stanisława StaszicaTechnikum
E. Sczanieckiej 1
tel. 614423398
http://www.zs2nt.pl
I TI / Technik informatykTechnik informatykjęzyk angielski, język niemieckijęzyk polski, matematyka, geografia, informatyka32
159 Powiat nowotomyskiNOWY TOMYŚLZespół Szkół nr 2 im. Stanisława StaszicaTechnikum
E. Sczanieckiej 1
tel. 614423398
http://www.zs2nt.pl
I TE / Technik ekonomistaTechnik ekonomistajęzyk angielski, język niemieckijęzyk polski, matematyka, geografia, informatyka32
160 Powiat nowotomyskiNOWY TOMYŚLZespół Szkół nr 2 im. Stanisława StaszicaLiceum Ogólnokształcące
E. Sczanieckiej 1
tel. 614423398
http://www.zs2nt.pl
I LO3 / Klasa Einsteinamatematyka, fizyka, język obcyjęzyk angielski, język niemieckijęzyk polski, matematyka, fizyka, informatyka32
161 Powiat nowotomyskiNOWY TOMYŚLZespół Szkół nr 2 im. Stanisława StaszicaLiceum Ogólnokształcące
E. Sczanieckiej 1
tel. 614423398
http://www.zs2nt.pl
I LO1 / Klasa prawniczajęzyk polski, historia, język obcyangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie32
162 Powiat nowotomyskiNOWY TOMYŚLZespół Szkół nr 2 im. Stanisława StaszicaLiceum Ogólnokształcące
E. Sczanieckiej 1
tel. 614423398
http://www.zs2nt.pl
I LO1 / Klasa medycznabiologia, chemia, język obcyangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, biologia, chemia32
163 Powiat ostrzeszowskiOSTRZESZÓWI Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-CurieLiceum Ogólnokształcące
Zamkowa 21
tel. 627320710
http://www.lo1.info.pl
Dgeografia, biologia, język angielski, język niemiecki, wiedza o społeczeństwieangielski, niemiecki, rosyjskigeografia30
164 Powiat ostrzeszowskiOSTRZESZÓWI Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-CurieLiceum Ogólnokształcące
Zamkowa 21
tel. 627320710
http://www.lo1.info.pl
Cjęzyk polski, historia, wiedza o społeczeństwie, język angielski, język niemieckiangielski, niemiecki, rosyjski, hiszpańskihistoria30
165 Powiat ostrzeszowskiOSTRZESZÓWI Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-CurieLiceum Ogólnokształcące
Zamkowa 21
tel. 627320710
http://www.lo1.info.pl
Bbiologia, chemia, angielski, niemiecki, matematykaangielski, niemiecki, rosyjskibiologia30
166 Powiat ostrzeszowskiOSTRZESZÓWI Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-CurieLiceum Ogólnokształcące
Zamkowa 21
tel. 627320710
http://www.lo1.info.pl
Amatematyka, fizyka,geografia,informatykaangielski, niemiecki, rosyjskifizyka30
167 Miasto PoznańPOZNAŃXI Liceum OgólnokształcąceLiceum Ogólnokształcące
Ściegiennego 134
tel. 618673416
http://www.lo11.pl
1-6b Dwujęzyczna z językiem rosyjskimj.angielski,j.rosyjski,geografia,historiaj.rosyjski,j.angielskij.polski,matematyka,j.obcy nowożytny, geografia20
168 Miasto PoznańPOZNAŃXI Liceum OgólnokształcąceLiceum Ogólnokształcące
Ściegiennego 134
tel. 618673416
http://www.lo11.pl
1-6a Poska-Wschódj.rosyjski,j.angielski, historiaj.angielski,j.rosyjskij.polski,matematyka,j.obcy nowożytny, historia20
169 Miasto PoznańPOZNAŃXI Liceum OgólnokształcąceLiceum Ogólnokształcące
Ściegiennego 134
tel. 618673416
http://www.lo11.pl
1-5 Matematyczno-geograficznymatematyka,geografia,informatykaj.angielski,j.niemieckij.polski,matematyka,j.obcy nowożytny, geografia31
170 Miasto PoznańPOZNAŃXI Liceum OgólnokształcąceLiceum Ogólnokształcące
Ściegiennego 134
tel. 618673416
http://www.lo11.pl
1-4 Humanistyczno-medialnaj.polski,j.angielski,historiaj.angielski,j.hiszpańskij.polski,matematyka,j.obcy nowożytny, historia31
171 Powiat międzychodzkiMIĘDZYCHÓDZespół Szkół Nr 1Technikum
Gwardii Ludowej 6a
tel. 957482420
http://www.zs1.szkola.pl
I TSTechnik spedytorjęzyk angielski, język niemieckimatematyka30
172 Powiat międzychodzkiMIĘDZYCHÓDZespół Szkół Nr 1Technikum
Gwardii Ludowej 6a
tel. 957482420
http://www.zs1.szkola.pl
I TORTechnik organizacji reklamyjęzyk angielski, język niemieckigeografia30
173 Miasto PoznańPOZNAŃXI Liceum OgólnokształcąceLiceum Ogólnokształcące
Ściegiennego 134
tel. 618673416
http://www.lo11.pl
1-3 Lingwistycznaj.hiszpański, j.angielski,historiaj.angielski,j.hiszpańskij.polski,matematyka,j.obcy nowożytny, historia31
174 Powiat międzychodzkiMIĘDZYCHÓDZespół Szkół Nr 1Technikum
Gwardii Ludowej 6a
tel. 957482420
http://www.zs1.szkola.pl
I TAKTechnik architektury krajobrazujęzyk angielski, język niemieckibiologia30
175 Powiat międzychodzkiMIĘDZYCHÓDZespół Szkół Nr 1Technikum
Gwardii Ludowej 6a
tel. 957482420
http://www.zs1.szkola.pl
I TŻTechnik żywienia i usług gastronomicznychjęzyk angielski, język niemieckibiologia30
176 Miasto PoznańPOZNAŃXI Liceum OgólnokształcąceLiceum Ogólnokształcące
Ściegiennego 134
tel. 618673416
http://www.lo11.pl
1-2 Lingwistycznaj. anfielski,j.niemiecki,j.polski, geografiaj.angielski,j.niemieckij.polski,matematyka,j.obcy nowożytny, geografia31
177 Powiat międzychodzkiMIĘDZYCHÓDZespół Szkół Nr 1Technikum
Gwardii Ludowej 6a
tel. 957482420
http://www.zs1.szkola.pl
I TRTechnik rolnikjęzyk angielski, język niemieckibiologia30
178 Powiat międzychodzkiMIĘDZYCHÓDZespół Szkół Nr 1Technikum
Gwardii Ludowej 6a
tel. 957482420
http://www.zs1.szkola.pl
I hotTechnik hotelarstwajęzyk angielski, język niemieckigeografia30
179 Miasto PoznańPOZNAŃXI Liceum OgólnokształcąceLiceum Ogólnokształcące
Ściegiennego 134
tel. 618673416
http://www.lo11.pl
1-1biologia, chemia, matematykaangielski, niemieckij.polski,matematyka,j.obcy nowożytny, biologia31
180 Powiat tureckiTUREKI Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza KościuszkiLiceum Ogólnokształcące
Tadeusza Kościuszki 4
tel. 632784695
http://liceum.turek.pl
1L Matematyczno - logistycznyMatematyka, geografia, język angielskiangielski, łaciński, jeden do wyboru: francuski, niemiecki, rosyjskijęzyk angielski, geografia30
181 Powiat tureckiTUREKI Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza KościuszkiLiceum Ogólnokształcące
Tadeusza Kościuszki 4
tel. 632784695
http://liceum.turek.pl
1K Ogólnyjęzyk polski, język angielski, geografiaangielski, jeden do wyboru: francuski, niemiecki, rosyjskijęzyk angielski, geografia30
182 Powiat ostrowskiPRZYGODZICEZespół Szkół Ponadgimnazjalnych Centrum Kształcenia UstawicznegoLiceum Ogólnokształcące
PTR 6
tel. 627336131
http://www.zspprzygodzice.com
I wgeografia, historia, jezyk obcyniemiecki, angielskijęzyk obcy nowożytny, geografia36
183 Powiat ostrowskiPRZYGODZICEZespół Szkół Ponadgimnazjalnych Centrum Kształcenia UstawicznegoLiceum Ogólnokształcące
PTR 6
tel. 627336131
http://www.zspprzygodzice.com
I ageografia, historia, jezyk obcyniemiecki, angielskijęzyk obcy nowożytny, geografia36
184 Powiat ostrowskiPRZYGODZICEZespół Szkół Ponadgimnazjalnych Centrum Kształcenia UstawicznegoTechnikum
PTR 6
tel. 627336131
http://www.zspprzygodzice.com
I TTechnik rolnikjęzyk niemiecki, język angielskijęzyk obcy nowożytny, biologia12
185 Powiat tureckiTUREKI Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza KościuszkiLiceum Ogólnokształcące
Tadeusza Kościuszki 4
tel. 632784695
http://liceum.turek.pl
1I Lingwistyczno - biznesowyjęzyk angielski, język niemiecki, geografiaangielski, niemiecki, język angielski, geografia30
186 Powiat ostrowskiPRZYGODZICEZespół Szkół Ponadgimnazjalnych Centrum Kształcenia UstawicznegoTechnikum
PTR 6
tel. 627336131
http://www.zspprzygodzice.com
I TTechnik mechanizacji rolnictwa i agrotronikijęzyk niemiecki, język angielskijęzyk obcy nowożytny, biologia12
187 Powiat ostrowskiPRZYGODZICEZespół Szkół Ponadgimnazjalnych Centrum Kształcenia UstawicznegoTechnikum
PTR 6
tel. 627336131
http://www.zspprzygodzice.com
I TTechnik agrobiznesujęzyk niemiecki, język angielskijęzyk obcy nowożytny, biologia10
188 Powiat wolsztyńskiPRZEMĘTZespół SzkółLiceum Ogólnokształcące
Szkolna 1
tel. 655496004
http://www.gim-sp.przemet.pl
44493, Liceum Ogólnokształcącejęzyk polski, język angielski, matematykajęzyk angielski, język niemieckijęzyk polski, język angielski, matematyka15
189 Powiat wolsztyńskiPRZEMĘTZespół SzkółTechnikum
Szkolna 1
tel. 655496004
http://www.gim-sp.przemet.pl
44491, Technikum EkonomiczneTechnik ekonomistajęzyk angielski, język niemieckijęzyk polski, język angielski, matematyka, informatyka15
190 Powiat wolsztyńskiPRZEMĘTZespół SzkółBranżowa Szkoła I stopnia
Szkolna 1
tel. 655496004
http://www.gim-sp.przemet.pl
44036, Branżowa Szkoła I Stopnia klasa wielozawodowaangielskijęzyk polski, język angielski, matematyka, wos24
191 Powiat tureckiTUREKI Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza KościuszkiLiceum Ogólnokształcące
Tadeusza Kościuszki 4
tel. 632784695
http://liceum.turek.pl
1H Biologiczno - chemicznybiologia, chemia, matematykaangielski, łaciński, jeden do wyboru: francuski, niemiecki, rosyjskibiologia, chemia30
192 Powiat ostrowskiPRZYGODZICEZespół Szkół Ponadgimnazjalnych Centrum Kształcenia UstawicznegoBranżowa Szkoła I stopnia
PTR 6
tel. 627336131
http://www.zspprzygodzice.com
I bsIRolnikjęzyk niemieckijęzyk obcy nowożytny, geografia16
193 Powiat ostrowskiPRZYGODZICEZespół Szkół Ponadgimnazjalnych Centrum Kształcenia UstawicznegoBranżowa Szkoła I stopnia
PTR 6
tel. 627336131
http://www.zspprzygodzice.com
I bsIMechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczychjęzyk niemieckijęzyk obcy nowożytny, geografia16
194 Powiat tureckiTUREKI Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza KościuszkiLiceum Ogólnokształcące
Tadeusza Kościuszki 4
tel. 632784695
http://liceum.turek.pl
1G Ogólnywiedza o społeczeństwie, geografia, język angielskiangielski, jeden do wyboru: francuski, niemiecki, rosyjskigeografia, wiedza o społeczeństwie30
195 Powiat tureckiTUREKI Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza KościuszkiLiceum Ogólnokształcące
Tadeusza Kościuszki 4
tel. 632784695
http://liceum.turek.pl
1F Matematyczno - fizycznymatematyka, fizyka, informatykaangielski, jeden do wyboru: francuski, niemiecki, rosyjskiinformatyka, fizyka30
196 Powiat tureckiTUREKI Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza KościuszkiLiceum Ogólnokształcące
Tadeusza Kościuszki 4
tel. 632784695
http://liceum.turek.pl
1E Matematyczno - ekonomicznyMatematyka, geografia, język angielski, język niemieckiangielski, niemiecki, język angielski, geografia30
197 Powiat tureckiTUREKI Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza KościuszkiLiceum Ogólnokształcące
Tadeusza Kościuszki 4
tel. 632784695
http://liceum.turek.pl
1D Biologiczno - chemicznybiologia, chemia, matematykaangielski, łaciński, jeden do wyboru: francuski, niemiecki, rosyjskibiologia ,chemia, matematyka30
198 Powiat tureckiTUREKI Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza KościuszkiLiceum Ogólnokształcące
Tadeusza Kościuszki 4
tel. 632784695
http://liceum.turek.pl
1C Biologiczno - chemicznybiologia, chemiaangielski, łaciński, jeden do wyboru: francuski, niemiecki, rosyjskibiologia, chemia30
199 Powiat tureckiTUREKI Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza KościuszkiLiceum Ogólnokształcące
Tadeusza Kościuszki 4
tel. 632784695
http://liceum.turek.pl
1B Humanistycznyjęzyk polski, język angielski, wiedza o społeczeństwieangielski, jeden do wyboru: francuski, niemiecki, rosyjskihistoria, wiedza o społeczeństwie30
200 Powiat tureckiTUREKI Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza KościuszkiLiceum Ogólnokształcące
Tadeusza Kościuszki 4
tel. 632784695
http://liceum.turek.pl
1A Humanistycznyjęzyk polski, historia, wiedza o społeczeństwieangielski, łaciński, jeden do wyboru: francuski, niemiecki, rosyjskihistoria, wiedza o społeczeństwie30
201 Powiat krotoszyńskiKROTOSZYNZespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3Branżowa Szkoła I stopnia
Zdunowska 81
tel. 627252348
http://zspnr3.com.pl
1eKucharzjęzyk angielski, język niemieckijęzyk polski, matematyka, język angielski, informatyka15
202 Powiat kościańskiKRZYWIŃZespół SzkółBranżowa Szkoła I stopnia
Strzelecka 13
tel. 655170517
http://www.zskrzywin.pl
az klasa wielozawodowaangielski, niemieckinie dotyczy25
203 Powiat krotoszyńskiKROTOSZYNZespół Szkół Specjalnych im. Marii GrzegorzewskiejBranżowa Szkoła I stopnia
Ostrowska 49
tel. 627252431
http://www.speckrot.pl
BSIs3 klasa wielozawodowaangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, historia i wiedza o społeczeństwie,biologia, chemia16
204 Powiat pilskiPIŁAZespół Szkół GastronomicznychBranżowa Szkoła I stopnia
Gen.Sikorskiego 73
tel. 672123401
http://www.zsg.pila.pl
1w klasa wielozawodowa (cukiernik, piekarz, wędliniarz) klasa wielozawodowaangielskijęzyk polski, język obcy, biologia, matematyka33
205 Powiat pleszewskiPLESZEWZespół Szkół Usługowo - GospodarczychLiceum Ogólnokształcące
Poznańska 36
tel. 625081155
http://www.zsug.pleszew.pl
1 LOZmatematyka, wosj. niemiecki, j. angielskij. polski, matematyka, j. obcy, technika30
206 Powiat kolskiPOWIERCIEZespół Szkół Centrum Kształcenia RolniczegoBranżowa Szkoła I stopnia
Powiercie 31
tel. 632615197
http://www.powiercie.eu
KUKucharzjęzyk angielskijęzyk polski, matematyka, jezyk obcy, biologia12
207 Powiat kolskiPOWIERCIEZespół Szkół Centrum Kształcenia RolniczegoBranżowa Szkoła I stopnia
Powiercie 31
tel. 632615197
http://www.powiercie.eu
M-OMechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczychjęzyk angielskijęzyk polski, matematyka, jezyk obcy, informatyka12
208 Powiat pilskiPIŁAZespół Szkół GastronomicznychBranżowa Szkoła I stopnia
Gen.Sikorskiego 73
tel. 672123401
http://www.zsg.pila.pl
1cKucharzjęzyk angielski, język niemieckijęzyk polski, język obcy, biologia, matematyka32
209 Powiat pilskiPIŁAZespół Szkół GastronomicznychTechnikum
Gen.Sikorskiego 73
tel. 672123401
http://www.zsg.pila.pl
1bTechnik żywienia i usług gastronomicznychjęzyk angielski/ język niemieckijęzyk polski, język obcy, biologia, matematyka32
210 Powiat pilskiPIŁAZespół Szkół GastronomicznychTechnikum
Gen.Sikorskiego 73
tel. 672123401
http://www.zsg.pila.pl
1aTechnik żywienia i usług gastronomicznychjęzyk angielski/ język niemieckijęzyk polski, język obcy, biologia, matematyka32
211 Powiat kolskiPOWIERCIEZespół Szkół Centrum Kształcenia RolniczegoTechnikum
Powiercie 31
tel. 632615197
http://www.powiercie.eu
TTWTechnik turystyki wiejskiejjezyk angielski, jezyk niemieckijezyk polski, matematyka, język obcy, geografia12
212 Powiat pilskiPIŁAZespół Szkół GastronomicznychTechnikum
Gen.Sikorskiego 73
tel. 672123401
http://www.zsg.pila.pl
1oTechnik technologii żywnościjęzyk angielski/ język niemieckijęzyk polski, język obcy, biologia, matematyka32
213 Powiat kolskiPOWIERCIEZespół Szkół Centrum Kształcenia RolniczegoTechnikum
Powiercie 31
tel. 632615197
http://www.powiercie.eu
TUiSEOTechnik urządzeń i systemów energetyki odnawialnejjęzyk angielski, język niemieckijęzyk polski, matematyka, jezyk obcy, informatyka12
214 Powiat poznańskiOWIŃSKASpecjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci NiewidomychBranżowa Szkoła I stopnia
Pl. Przemysława 9
tel. 618120486
http://www.niewidomi.edu.pl
1 kuKucharzjęzyk angielskijęzyk angielski, język polski, matematyka8
215 Powiat poznańskiOWIŃSKASpecjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci NiewidomychBranżowa Szkoła I stopnia
Pl. Przemysława 9
tel. 618120486
http://www.niewidomi.edu.pl
1 tTapicerjęzyk angielskijęzyk angielski, język polski, matematyka8
216 Powiat poznańskiOWIŃSKASpecjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci NiewidomychBranżowa Szkoła I stopnia
Pl. Przemysława 9
tel. 618120486
http://www.niewidomi.edu.pl
1 kKoszykarz-plecionkarzjęzyk angielskijęzyk angielski, język polski, matematyka8
217 Powiat pilskiPIŁAZespół Szkół GastronomicznychTechnikum
Gen.Sikorskiego 73
tel. 672123401
http://www.zsg.pila.pl
1hTechnik hotelarstwajęzyk angielski/ język niemieckijęzyk polski, język obcy, geografia, matematyka32
218 Powiat kolskiPOWIERCIEZespół Szkół Centrum Kształcenia RolniczegoTechnikum
Powiercie 31
tel. 632615197
http://www.powiercie.eu
TAKTechnik architektury krajobrazujęzyk angielski, język niemieckijezyk polski, matematyka język obcy, biologia12
219 Powiat pilskiPIŁAZespół Szkół GastronomicznychTechnikum
Gen.Sikorskiego 73
tel. 672123401
http://www.zsg.pila.pl
1tTechnik obsługi turystycznejjęzyk angielski/ język niemieckijęzyk polski, język obcy, geografia, matematyka32
220 Powiat poznańskiOWIŃSKASpecjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci NiewidomychLiceum Ogólnokształcące
Pl. Przemysława 9
tel. 618120486
http://www.niewidomi.edu.pl
1 ajęzyk polski, historia, język angielskiangielski, niemieckijęzyk polski, historia, język angielski8
221 Powiat kolskiPOWIERCIEZespół Szkół Centrum Kształcenia RolniczegoTechnikum
Powiercie 31
tel. 632615197
http://www.powiercie.eu
TŻiUGTechnik żywienia i usług gastronomicznychjęzyk angielski, język niemieckijęzyk polski, matematyka, język obcy, biologia12
222 Powiat pleszewskiPLESZEWZespół Szkół TechnicznychTechnikum
Zielona 3
tel. 627421165
http://www.zsz-pleszew.pl
TL/Technikum LogistyczneTechnik logistykangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, geografia, język obcy17
223 Powiat pleszewskiPLESZEWZespół Szkół TechnicznychTechnikum
Zielona 3
tel. 627421165
http://www.zsz-pleszew.pl
TEL/Technikum ElektryczneTechnik elektrykangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, fizyka, informatyka17
224 Powiat pleszewskiPLESZEWZespół Szkół TechnicznychTechnikum
Zielona 3
tel. 627421165
http://www.zsz-pleszew.pl
TŻ/ Technikum żywienia i usług gastronomicznychTechnik żywienia i usług gastronomicznychangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, chemia, informatyka17
225 Powiat pleszewskiPLESZEWZespół Szkół TechnicznychTechnikum
Zielona 3
tel. 627421165
http://www.zsz-pleszew.pl
TS/Technikum SamochodoweTechnik pojazdów samochodowychangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, fizyka, informatyka17
226 Powiat pleszewskiPLESZEWZespół Szkół TechnicznychTechnikum
Zielona 3
tel. 627421165
http://www.zsz-pleszew.pl
TH/Technikum HandloweTechnik handlowiecangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, geografia, informatyka17
227 Powiat kolskiPOWIERCIEZespół Szkół Centrum Kształcenia RolniczegoTechnikum
Powiercie 31
tel. 632615197
http://www.powiercie.eu
TMRiATechnik mechanizacji rolnictwa i agrotronikijęzyk angielski, jezyk niemieckijęzyk polski, matematyka, język obcy, informatyka24
228 Powiat pleszewskiPLESZEWZespół Szkół TechnicznychTechnikum
Zielona 3
tel. 627421165
http://www.zsz-pleszew.pl
TE/Technikum EkonomiczneTechnik ekonomistaangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, geografia, informatyka17
229 Powiat pleszewskiPLESZEWZespół Szkół TechnicznychTechnikum
Zielona 3
tel. 627421165
http://www.zsz-pleszew.pl
TI/Technikum Informatyczne Technik informatykangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, fizyka, informatyka32
230 Powiat pleszewskiPLESZEWZespół Szkół TechnicznychTechnikum
Zielona 3
tel. 627421165
http://www.zsz-pleszew.pl
TR/ Technikum MechatroniczneTechnik mechatronikangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, fizyka, informatyka32
231 Powiat pilskiPIŁAI Liceum OgólnokształcąceLiceum Ogólnokształcące
Wincentego Pola 11
tel. 673517470
http://lo.pila.pl
Gjęzyk polski, biologia, język angielskiangielski, niemiecki, francuski, rosyjskijęzyk polski, matematyka, biologia lub geografia, język obcy30
232 Powiat pilskiPIŁAI Liceum OgólnokształcąceLiceum Ogólnokształcące
Wincentego Pola 11
tel. 673517470
http://lo.pila.pl
Fmatematyka, geografia, język angielskiangielski, niemiecki, francuski, rosyjskijęzyk polski, matematyka, geografia lub informatyka, język obcy30
233 Powiat pilskiPIŁAI Liceum OgólnokształcąceLiceum Ogólnokształcące
Wincentego Pola 11
tel. 673517470
http://lo.pila.pl
Ebiologia, chemia, język angielski lub niemieckiangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, biologia lub chemia, język obcy30
234 Powiat pilskiPIŁAI Liceum OgólnokształcąceLiceum Ogólnokształcące
Wincentego Pola 11
tel. 673517470
http://lo.pila.pl
Djezyk polski, historia, język angielskiangielski, francuskijęzyk polski, matematyka, historia lub WOS, język obcy30
235 Powiat pilskiPIŁAI Liceum OgólnokształcąceLiceum Ogólnokształcące
Wincentego Pola 11
tel. 673517470
http://lo.pila.pl
Cbiologia, chemiaangielski,niemiecki,francuski,rosyjskijęzyk polski, matematyka, biologia lub chemia, język obcy30
236 Powiat pilskiPIŁAI Liceum OgólnokształcąceLiceum Ogólnokształcące
Wincentego Pola 11
tel. 673517470
http://lo.pila.pl
Bmatematyka, historia, język angielski lub niemieckiangielski lub niemieckijęzyk polski, matematyka, historia lub WOS, język obcy30
237 Powiat wrzesińskiWRZEŚNIAZespół Szkół Zawodowych nr 2Branżowa Szkoła I stopnia
Koszarowa 12
tel. 616400966
http://www.zsz2.wrzesnia.pl
I pwz klasa wielozawodowaangielski, niemieckijęzyk obcy nowożytny, matematyka, geografia32
238 Powiat pilskiPIŁAI Liceum OgólnokształcąceLiceum Ogólnokształcące
Wincentego Pola 11
tel. 673517470
http://lo.pila.pl
Amatematyka,fizyka,informatykaangielski,niemiecki,francuski,rosyjskijęzyk polski, matematyka, fizyka lub informatyka, język obcy30
239 Powiat wrzesińskiWRZEŚNIAZespół Szkół Zawodowych nr 2Branżowa Szkoła I stopnia
Koszarowa 12
tel. 616400966
http://www.zsz2.wrzesnia.pl
I wz klasa wielozawodowaangielski, niemieckijęzyk obcy nowożytny, matematyka, geografia32
240 Powiat wrzesińskiWRZEŚNIAZespół Szkół Zawodowych nr 2Branżowa Szkoła I stopnia
Koszarowa 12
tel. 616400966
http://www.zsz2.wrzesnia.pl
I oosOperator obrabiarek skrawającychangielski, niemieckijęzyk obcy nowożytny, matematyka, geografia32
241 Powiat konińskiKLECZEWZespół Szkół PonadgimnazjalnychBranżowa Szkoła I stopnia
Pl. J. Piłsudskiego 13
tel. 632701024
http://zspkleczew.pl
Iba klasa wielozawodowaangielskimatematyka, język polski, język angielski25
242 Powiat wrzesińskiWRZEŚNIAZespół Szkół Zawodowych nr 2Branżowa Szkoła I stopnia
Koszarowa 12
tel. 616400966
http://www.zsz2.wrzesnia.pl
I fwFryzjerangielski, niemieckijęzyk obcy nowożytny, matematyka, geografia32
243 Powiat wrzesińskiWRZEŚNIAZespół Szkół Zawodowych nr 2Branżowa Szkoła I stopnia
Koszarowa 12
tel. 616400966
http://www.zsz2.wrzesnia.pl
I mwMechanik pojazdów samochodowychangielski, niemieckijęzyk obcy nowożytny, matematyka, geografia32
244 Powiat konińskiKLECZEWZespół Szkół PonadgimnazjalnychLiceum Ogólnokształcące
Pl. J. Piłsudskiego 13
tel. 632701024
http://zspkleczew.pl
Iabrakangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, języki nowożytne25
245 Powiat wrzesińskiWRZEŚNIAZespół Szkół Zawodowych nr 2Branżowa Szkoła I stopnia
Koszarowa 12
tel. 616400966
http://www.zsz2.wrzesnia.pl
I cCukiernikangielski, niemieckijęzyk obcy nowożytny, matematyka, geografia16
246 Powiat konińskiRYCHWAŁSpecjalny Ośrodek Szkolno-WychowawczyBranżowa Szkoła I stopnia
Konińska 46
tel. 632481151
http://www.soswrychwal.pl
kucharz 512001 kwalifikacja T.6 Sporządzanie potraw i napojów uczniówKucharzangielski Język polski16
247 Powiat wrzesińskiWRZEŚNIAZespół Szkół Zawodowych nr 2Branżowa Szkoła I stopnia
Koszarowa 12
tel. 616400966
http://www.zsz2.wrzesnia.pl
I kKucharzangielski, niemieckijęzyk obcy nowożytny, matematyka, geografia16
248 Powiat wrzesińskiWRZEŚNIAZespół Szkół Zawodowych nr 2Branżowa Szkoła I stopnia
Koszarowa 12
tel. 616400966
http://www.zsz2.wrzesnia.pl
I swSprzedawcaangielski, niemieckijęzyk obcy nowożytny, matematyka, geografia32
249 Powiat wrzesińskiWRZEŚNIAZespół Szkół Zawodowych nr 2Technikum
Koszarowa 12
tel. 616400966
http://www.zsz2.wrzesnia.pl
TLTechnik logistykangielski, niemieckijęzyk obcy nowożytny, geografia, matematyka32
250 Powiat wrzesińskiWRZEŚNIAZespół Szkół Zawodowych nr 2Liceum Ogólnokształcące
Koszarowa 12
tel. 616400966
http://www.zsz2.wrzesnia.pl
LOmatematyka, geografiaangielski, niemieckimatematyka, geografia, język obcy32
251 Powiat leszczyńskiRYDZYNASpecjalny Ośrodek Szkolno-WychowawczyBranżowa Szkoła I stopnia
Plac Zamkowy 2
tel. 655388592
http://www.soswrydzyna.com
I A klasa wielozawodowaniemiecki, angielskijęzyk polski16
252 Powiat leszczyńskiRYDZYNASpecjalny Ośrodek Szkolno-WychowawczyLiceum Ogólnokształcące
Plac Zamkowy 2
tel. 655388592
http://www.soswrydzyna.com
I LO Nbiologia, geografia, informatykaniemieckibiologia, geografia8
253 Powiat grodziskiGRODZISK WIELKOPOLSKIZespół Szkół PonadgimnazjalnychTechnikum
Żwirki i Wigury 2
tel. 614445401
http://www.zsp-grodzisk.net
A mundurowaTechnik logistykjęzyk angielski, język niemieckijęzyk polski, matematyka, język obcy, geografia24
254 Powiat śremskiŚREMZespół Szkół OgólnokształcącychLiceum Ogólnokształcące
Poznańska 11
tel. 612810024
http://www.losrem.pl
1Fbiologia, chemia, geografia, historia, wiedza o społeczeństwieangielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjskijęzyk polski, matematyka, biologia, chemia30
255 Powiat śremskiŚREMZespół Szkół OgólnokształcącychLiceum Ogólnokształcące
Poznańska 11
tel. 612810024
http://www.losrem.pl
1Ematematyka, fizyka, język angielski, geografia, historia, wiedza o społeczeństwieangielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjskijęzyk polski, matematyka, fizyka, język obcy30
256 Powiat kolskiKOŁOZespół Szkół TechnicznychLiceum Ogólnokształcące
Kolejowa 11
tel. 632617900
http://www.zst-kolo.pl
achemia , język angielski , matematykaangielski, niemiecki, rosyjskichemia, język angielski24
257 Powiat ostrowskiOSTRÓW WIELKOPOLSKIZespół Szkół Transportowo-Elektrycznych Centrum Kształcenia UstawicznegoBranżowa Szkoła I stopnia
Kantaka 6
tel. 627366709
http://zste.info.pl
Z1cMechanik pojazdów samochodowychniemieckifizyka, zajęcia techniczne16
258 Powiat śremskiŚREMZespół Szkół OgólnokształcącychLiceum Ogólnokształcące
Poznańska 11
tel. 612810024
http://www.losrem.pl
1Dmatematyka, fizyka, geografia, chemia, historia, wiedza o społeczeństwieangielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjskijęzyk polski, matematyka, fizyka, geografia30
259 Powiat śremskiŚREMZespół Szkół OgólnokształcącychLiceum Ogólnokształcące
Poznańska 11
tel. 612810024
http://www.losrem.pl
ICjęzyk polski, język angielski, historia, wiedza o społeczeństwie, geografiaangielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjskijęzyk polski, matematyka, historia, język obcy30
260 Powiat czarnkowsko-trzcianeckiCZARNKÓWZespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa NojegoTechnikum
Chodzieska 29
tel. 672552327
http://www.zspczarnkow.edu.pl
TORTechnik organizacji reklamyniemiecki, angielskijęzyk polski, język obcy, matematyka, informatyka24
261 Powiat ostrowskiOSTRÓW WIELKOPOLSKIZespół Szkół Transportowo-Elektrycznych Centrum Kształcenia UstawicznegoBranżowa Szkoła I stopnia
Kantaka 6
tel. 627366709
http://zste.info.pl
Z1cŚlusarzniemieckifizyka, zajęcia techniczne16
262 Powiat czarnkowsko-trzcianeckiCZARNKÓWZespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa NojegoTechnikum
Chodzieska 29
tel. 672552327
http://www.zspczarnkow.edu.pl
TMTechnik mechatronikniemiecki, angielskijęzyk polski, język obcy, matematyka, fizyka i astronomia24
263 Powiat czarnkowsko-trzcianeckiCZARNKÓWZespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa NojegoTechnikum
Chodzieska 29
tel. 672552327
http://www.zspczarnkow.edu.pl
TLTechnik logistykniemiecki, angielskijęzyk polski, język obcy, matematyka, geografia24
264 Powiat czarnkowsko-trzcianeckiCZARNKÓWZespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa NojegoTechnikum
Chodzieska 29
tel. 672552327
http://www.zspczarnkow.edu.pl
TBTechnik budownictwaniemiecki, angielskijęzyk polski, język obcy, matematyka, fizyka i astronomia24
265 Powiat czarnkowsko-trzcianeckiCZARNKÓWZespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa NojegoTechnikum
Chodzieska 29
tel. 672552327
http://www.zspczarnkow.edu.pl
Technik żywienia i usług gastronomicznychniemiecki, angielskijęzyk polski, język obcy, matematyka, biologia24
266 Powiat czarnkowsko-trzcianeckiCZARNKÓWZespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa NojegoTechnikum
Chodzieska 29
tel. 672552327
http://www.zspczarnkow.edu.pl
THTechnik handlowiecniemiecki, angielskijęzyk polski, język obcy, matematyka, geografia24
267 Powiat czarnkowsko-trzcianeckiCZARNKÓWZespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa NojegoTechnikum
Chodzieska 29
tel. 672552327
http://www.zspczarnkow.edu.pl
TITechnik informatykniemiecki, angielskijęzyk polski, język obcy, matematyka, informatyka24
268 Powiat ostrowskiOSTRÓW WIELKOPOLSKIZespół Szkół Transportowo-Elektrycznych Centrum Kształcenia UstawicznegoBranżowa Szkoła I stopnia
Kantaka 6
tel. 627366709
http://zste.info.pl
Z1bElektrykniemieckifizyka, zajęcia techniczne16
269 Powiat gostyńskiGOSTYŃZespół Szkół Ogólnokształcących im. Ziemi GostyńskiejLiceum Ogólnokształcące
Wrocławska 10
tel. 655720901
http://www.logostyn.pl
1b/ społecznageografia, j. polski, historia, wos, filozofia, j. angielskiangielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjskij. polski, matematyka, historia, geografia34
270 Powiat czarnkowsko-trzcianeckiCZARNKÓWZespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa NojegoBranżowa Szkoła I stopnia
Chodzieska 29
tel. 672552327
http://www.zspczarnkow.edu.pl
1ez klasa wielozawodowaniemiecki, angielskijęzyk polski, język obcy, matematyka, informatyka30
271 Powiat czarnkowsko-trzcianeckiCZARNKÓWZespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa NojegoBranżowa Szkoła I stopnia
Chodzieska 29
tel. 672552327
http://www.zspczarnkow.edu.pl
1dz klasa wielozawodowaniemiecki, angielskijęzyk polski, język obcy, matematyka, informatyka24
272 Powiat ostrowskiOSTRÓW WIELKOPOLSKIZespół Szkół Transportowo-Elektrycznych Centrum Kształcenia UstawicznegoBranżowa Szkoła I stopnia
Kantaka 6
tel. 627366709
http://zste.info.pl
Z1bElektromechanik pojazdów samochodowychniemieckifizyka, zajęcia techniczne16
273 Powiat gostyńskiGOSTYŃZespół Szkół Ogólnokształcących im. Ziemi GostyńskiejLiceum Ogólnokształcące
Wrocławska 10
tel. 655720901
http://www.logostyn.pl
1a/ językowo-przyrodniczajęzyk angielski, matematyka, biologia, chemia, fizyka, informatykaj. niemiecki, j. francuski, j. hiszpański, j. rosyjskij. polski, matematyka, j. angielski, biologia34
274 Powiat czarnkowsko-trzcianeckiCZARNKÓWZespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa NojegoBranżowa Szkoła I stopnia
Chodzieska 29
tel. 672552327
http://www.zspczarnkow.edu.pl
1cz klasa wielozawodowaniemiecki, angielskijęzyk polski, język obcy, matematyka, informatyka24
275 Powiat śremskiŚREMZespół Szkół OgólnokształcącychLiceum Ogólnokształcące
Poznańska 11
tel. 612810024
http://www.losrem.pl
1Bbiologia, chemia, geografia, historia, wiedza o społeczeństwieangielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjskijęzyk polski, matematyka, biologia, chemia30
276 Powiat śremskiŚREMZespół Szkół OgólnokształcącychLiceum Ogólnokształcące
Poznańska 11
tel. 612810024
http://www.losrem.pl
1Ajęzyk polski, historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, chemiaangielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjskijęzyk polski, matematyka, historia, język obcy30
277 Powiat gostyńskiBRZEZIEZespół Szkół SpecjalnychBranżowa Szkoła I stopnia
Brzezie 40
tel. 655721166
http://www.zssbrzezie.superszkolna.pl
Ia klasa wielozawodowaniemieckijęzyk polski, matematyka, biologia, informatyka, 16
278 Miasto PoznańPOZNAŃXII Liceum OgólnokształcąceLiceum Ogólnokształcące
Kutrzeby 8
tel. 618525558
http://www.lo12.edu.pl
I E2matematyka, informatykajęzyk angielski, język rosyjski/ język niemieckijęzyk polski, matematyka, język obcy, informatyka16
279 Miasto PoznańPOZNAŃXII Liceum OgólnokształcąceLiceum Ogólnokształcące
Kutrzeby 8
tel. 618525558
http://www.lo12.edu.pl
I E1matematyka, fizykajęzyk angielski, język rosyjski/ język niemieckijęzyk polski, matematyka, język obcy, informatyka15
280 Miasto PoznańPOZNAŃXII Liceum OgólnokształcąceLiceum Ogólnokształcące
Kutrzeby 8
tel. 618525558
http://www.lo12.edu.pl
I Dbiologia, chemiajęzyk angielski, język hiszpański/ język niemieckijęzyk polski, matematyka, język obcy, biologia31
281 Miasto PoznańPOZNAŃXII Liceum OgólnokształcąceLiceum Ogólnokształcące
Kutrzeby 8
tel. 618525558
http://www.lo12.edu.pl
I Cjęzyk angielski, historia, wosjęzyk angielski, język francuski/ język niemieckijęzyk polski, matematyka, język obcy, historia31
282 Miasto PoznańPOZNAŃXII Liceum OgólnokształcąceLiceum Ogólnokształcące
Kutrzeby 8
tel. 618525558
http://www.lo12.edu.pl
I B2język polski, historiaangielski, rosyjski/ niemieckijęzyk polski, matematyka, język obcy, historia15
283 Miasto PoznańPOZNAŃXII Liceum OgólnokształcąceLiceum Ogólnokształcące
Kutrzeby 8
tel. 618525558
http://www.lo12.edu.pl
I B1język polski, historiaangielski, rosyjski/ niemieckijęzyk polski, matematyka, język obcy, historia16
284 Miasto PoznańPOZNAŃXII Liceum OgólnokształcąceLiceum Ogólnokształcące
Kutrzeby 8
tel. 618525558
http://www.lo12.edu.pl
I A geografia, matematykaangielski, rosyjski/ niemiecki język polski, matematyka, język obcy, geografia31
285 Miasto KoninKONINZespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. S. BatoregoBranżowa Szkoła I stopnia
Wodna 1
tel. 632428943
http://zscku.konin.pl
1BSs - Sprzedawca - e-handelSprzedawcaangielskijęzyk polski, matematyka, informatyka, geografia7
286 Miasto KoninKONINZespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. S. BatoregoBranżowa Szkoła I stopnia
Wodna 1
tel. 632428943
http://zscku.konin.pl
1BSm - Magazynier - LogistykMagazynier-logistykangielskijęzyk polski, matematyka, informatyka, geografia7
287 Miasto KoninKONINZespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. S. BatoregoBranżowa Szkoła I stopnia
Wodna 1
tel. 632428943
http://zscku.konin.pl
1BSkm - Kierowca-Mechanik-Strażak - Klasa mundurowaKierowca mechanikangielskijęzyk polski, matematyka, informatyka, geografia7
288 Miasto KoninKONINZespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. S. BatoregoBranżowa Szkoła I stopnia
Wodna 1
tel. 632428943
http://zscku.konin.pl
1BSk - Krawiec - projektowanie, stylizacja i wizażKrawiecangielskijęzyk polski, matematyka, informatyka, geografia7
289 Miasto KoninKONINZespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. S. BatoregoTechnikum
Wodna 1
tel. 632428943
http://zscku.konin.pl
1T - Technik Obsługi Turystycznej-Business in TourismTechnik obsługi turystycznejangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, informatyka, geografia14
290 Miasto KoninKONINZespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. S. BatoregoTechnikum
Wodna 1
tel. 632428943
http://zscku.konin.pl
1L -Technik LogistykTechnik logistykangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, język angielski, geografia14
291 Miasto KoninKONINZespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. S. BatoregoTechnikum
Wodna 1
tel. 632428943
http://zscku.konin.pl
1I Technik Informatyk - programowanie i grafika komputerowaTechnik informatykangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, język angielski, informatyka14
292 Miasto KoninKONINZespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. S. BatoregoTechnikum
Wodna 1
tel. 632428943
http://zscku.konin.pl
1H -Technik Handlowiec - Social Media MarketingTechnik handlowiecangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, język angielski, geografia14
293 Miasto KoninKONINZespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. S. BatoregoTechnikum
Wodna 1
tel. 632428943
http://zscku.konin.pl
1E - Technik Ekonomista - Administracja celno-skarbowaTechnik ekonomistaangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, język angielski, geografia28
294 Miasto KoninKONINZespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. S. BatoregoLiceum Ogólnokształcące
Wodna 1
tel. 632428943
http://zscku.konin.pl
1BW - Mundurowa Klasa Bezpieczeństwa Wewnętrznegohistoria,wiedza o społeczeństwie,język angielskiangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, język angielski, wiedza o społeczeństwie28
295 Miasto KoninKONINZespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. S. BatoregoLiceum Ogólnokształcące
Wodna 1
tel. 632428943
http://zscku.konin.pl
1P - Mundurowa Klasa Policyjnahistoria,wiedza o społeczeństwie,język angielskiangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, język angielski, wiedza o społeczeństwie28
296 Miasto KoninKONINZespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. E. Kwiatkowskiego w KoninieTechnikum
Budowlanych 6
tel. 632433268
http://www.zsb.lm.pl
1TŻgTechnik żywienia i usług gastronomicznychjęzyk angielski, język niemieckijęzyk polski, matematyka, język obcy, informatyka14
297 Miasto KoninKONINZespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. E. Kwiatkowskiego w KoninieTechnikum
Budowlanych 6
tel. 632433268
http://www.zsb.lm.pl
1TLeTechnik leśnikjęzyk angielski, język niemieckijęzyk polski, matematyka, język obcy, informatyka14
298 Miasto KoninKONINZespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. E. Kwiatkowskiego w KoninieTechnikum
Budowlanych 6
tel. 632433268
http://www.zsb.lm.pl
1TLTechnik logistykjęzyk angielski, język niemieckijęzyk polski, matematyka, język obcy, informatyka28
299 Miasto KoninKONINZespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. E. Kwiatkowskiego w KoninieTechnikum
Budowlanych 6
tel. 632433268
http://www.zsb.lm.pl
1THTechnik hotelarstwajęzyk angielski, język niemieckijęzyk polski, matematyka, język obcy, informatyka14
300 Miasto KoninKONINZespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. E. Kwiatkowskiego w KoninieTechnikum
Budowlanych 6
tel. 632433268
http://www.zsb.lm.pl
1TGdTechnik geodetajęzyk angielski, język niemieckijęzyk polski, matematyka, język obcy, informatyka14
301 Miasto KoninKONINZespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. E. Kwiatkowskiego w KoninieTechnikum
Budowlanych 6
tel. 632433268
http://www.zsb.lm.pl
1TBTechnik budownictwajęzyk angielski, język niemieckijęzyk polski, matematyka, język obcy, informatyka14
302 Miasto KoninKONINZespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. E. Kwiatkowskiego w KoninieTechnikum
Budowlanych 6
tel. 632433268
http://www.zsb.lm.pl
1TATechnik architektury krajobrazujęzyk angielski, język niemieckijęzyk polski, matematyka, język obcy, informatyka14
303 Miasto KoninKONINZespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. E. Kwiatkowskiego w KoninieBranżowa Szkoła I stopnia
Budowlanych 6
tel. 632433268
http://www.zsb.lm.pl
1BW klasa wielozawodowaniemieckijęzyk polski, matematyka, informatyka, max(wos,tech)28
304 Miasto KoninKONINZespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. E. Kwiatkowskiego w KoninieBranżowa Szkoła I stopnia
Budowlanych 6
tel. 632433268
http://www.zsb.lm.pl
1BMrMonter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwiejęzyk niemieckijęzyk polski, matematyka, informatyka, max(wos,tech)28
305 Miasto KoninKONINZespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. E. Kwiatkowskiego w KoninieBranżowa Szkoła I stopnia
Budowlanych 6
tel. 632433268
http://www.zsb.lm.pl
1BMpMechanik pojazdów samochodowychjęzyk niemieckijęzyk polski, matematyka, informatyka, max(wos,tech)14
306 Miasto KoninKONINZespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. E. Kwiatkowskiego w KoninieBranżowa Szkoła I stopnia
Budowlanych 6
tel. 632433268
http://www.zsb.lm.pl
1BMMechanik motocyklowyjęzyk niemieckijęzyk polski, matematyka, informatyka, max(wos,tech)14
307 Miasto KoninKONINZespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. E. Kwiatkowskiego w KoninieBranżowa Szkoła I stopnia
Budowlanych 6
tel. 632433268
http://www.zsb.lm.pl
1BKKucharzjęzyk angielskijęzyk polski, matematyka, informatyka, max(wos,tech)14
308 Miasto KoninKONINZespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. E. Kwiatkowskiego w KoninieBranżowa Szkoła I stopnia
Budowlanych 6
tel. 632433268
http://www.zsb.lm.pl
1BCCukiernikangielskijęzyk polski, matematyka, informatyka, max(wos,tech)14
309 Powiat poznańskiMurowana GoślinaZespół Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w BolechowieBranżowa Szkoła I stopnia
Szkolna 1
tel. 618122491
http://www.zsbolechowo.powiat.poznan.pl
1 B (BS)Mechatronikjęzyk angielski, język niemieckimatematyka, informatyka, język obcy30
310 Powiat poznańskiMurowana GoślinaZespół Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w BolechowieBranżowa Szkoła I stopnia
Szkolna 1
tel. 618122491
http://www.zsbolechowo.powiat.poznan.pl
1 C (BS) klasa wielozawodowaangielski, niemieckimatematyka, informatyka, język obcy30
311 Powiat poznańskiMurowana GoślinaZespół Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w BolechowieBranżowa Szkoła I stopnia
Szkolna 1
tel. 618122491
http://www.zsbolechowo.powiat.poznan.pl
1 A (BS) klasa wielozawodowaangielski, niemieckimatematyka, informatyka, język obcy30
312 Powiat poznańskiBOLECHOWOZespół Szkół im. Gen. Dezyderego ChłapowskiegoTechnikum
Obornicka 1
tel. 618126040
http://www.zsbolechowo.powiat.poznan.pl
1 TH technik hotelarstwaTechnik hotelarstwajęzyk angielski, język niemiecki, język rosyjskimatematyka, geografia, język obcy30
313 Powiat poznańskiBOLECHOWOZespół Szkół im. Gen. Dezyderego ChłapowskiegoTechnikum
Obornicka 1
tel. 618126040
http://www.zsbolechowo.powiat.poznan.pl
1 TŻ technik żywienia i usług gastronomicznychTechnik żywienia i usług gastronomicznychjęzyk angielski, język niemiecki, język rosyjskimatematyka, biologia, język obcy30
314 Powiat poznańskiBOLECHOWOZespół Szkół im. Gen. Dezyderego ChłapowskiegoTechnikum
Obornicka 1
tel. 618126040
http://www.zsbolechowo.powiat.poznan.pl
1 TS technik spedytorTechnik spedytorjęzyk angielski, język niemiecki, język rosyjskimatematyka, geografia, język obcy30
315 Powiat poznańskiBOLECHOWOZespół Szkół im. Gen. Dezyderego ChłapowskiegoTechnikum
Obornicka 1
tel. 618126040
http://www.zsbolechowo.powiat.poznan.pl
1 TL technik logistykTechnik logistykjęzyk angielski, język niemiecki, język rosyjskimatematyka, geografia, język obcy30
316 Powiat poznańskiBOLECHOWOZespół Szkół im. Gen. Dezyderego ChłapowskiegoTechnikum
Obornicka 1
tel. 618126040
http://www.zsbolechowo.powiat.poznan.pl
1 TI technik informatykTechnik informatykjęzyk angielski, język niemiecki, język rosyjskimatematyka, geografia, język obcy30
317 Powiat poznańskiBOLECHOWOZespół Szkół im. Gen. Dezyderego ChłapowskiegoLiceum Ogólnokształcące
Obornicka 1
tel. 618126040
http://www.zsbolechowo.powiat.poznan.pl
1 Og ogólnokszałcącawiedza o społeczeństwie, geografia, historiajęzyk angielski, język niemiecki, język rosyjskimatematyka, wiedza o społeczeństwie, język obcy30
318 Powiat poznańskiBOLECHOWOZespół Szkół im. Gen. Dezyderego ChłapowskiegoLiceum Ogólnokształcące
Obornicka 1
tel. 618126040
http://www.zsbolechowo.powiat.poznan.pl
1 SO(M) sportowo - obronna mundurowawiedza o społeczeństwie, geografia, wychowanie fizycznejęzyk angielski, język niemiecki, język rosyjskimatematyka, wiedza o społeczeństwie, geografia30
319 Powiat poznańskiBOLECHOWOZespół Szkół im. Gen. Dezyderego ChłapowskiegoLiceum Ogólnokształcące
Obornicka 1
tel. 618126040
http://www.zsbolechowo.powiat.poznan.pl
1 P(M) policyjna - mundurowawos, biologia, geografiajęzyk angielski, język niemiecki, język rosyjskimatematyka, wos, geografia30
320 Powiat poznańskiBOLECHOWOZespół Szkół im. Gen. Dezyderego ChłapowskiegoLiceum Ogólnokształcące
Obornicka 1
tel. 618126040
http://www.zsbolechowo.powiat.poznan.pl
1 SR(M) strażacko-ratownicza mundurowabiologia, chemia, fizykajęzyk angielski, język niemiecki, język rosyjskimatematyka, biologia, chemia30
321 Powiat poznańskiBOLECHOWOZespół Szkół im. Gen. Dezyderego ChłapowskiegoLiceum Ogólnokształcące
Obornicka 1
tel. 618126040
http://www.zsbolechowo.powiat.poznan.pl
1 W(M) woskowa - mundurowawos, geografia, historiajęzyk angielski, język niemiecki, język rosyjskimatematyka, wos, geografia30
322 Powiat wolsztyńskiWOLSZTYNZespół Szkół ZawodowychBranżowa Szkoła I stopnia
Kusocińskiego 1
tel. 683842130
http://zszwolsztyn.pl
1c klasa wielozawodowaangielski lub niemieckimatematyka, język obcy15
323 Powiat wolsztyńskiWOLSZTYNZespół Szkół ZawodowychBranżowa Szkoła I stopnia
Kusocińskiego 1
tel. 683842130
http://zszwolsztyn.pl
1w2 klasa wielozawodowaangielski lub niemieckimatematyka, język obcy28
324 Powiat wolsztyńskiWOLSZTYNZespół Szkół ZawodowychBranżowa Szkoła I stopnia
Kusocińskiego 1
tel. 683842130
http://zszwolsztyn.pl
1w1 klasa wielozawodowaangielski lub niemieckimatematyka, język obcy28
325 Powiat wolsztyńskiWOLSZTYNZespół Szkół ZawodowychBranżowa Szkoła I stopnia
Kusocińskiego 1
tel. 683842130
http://zszwolsztyn.pl
1pCukiernikangielski lub niemieckimatematyka, chemia, język obcy28
326 Powiat wolsztyńskiWOLSZTYNZespół Szkół ZawodowychBranżowa Szkoła I stopnia
Kusocińskiego 1
tel. 683842130
http://zszwolsztyn.pl
1fFryzjerangielski lub niemieckimatematyka, biologia, język obcy28
327 Powiat wolsztyńskiWOLSZTYNZespół Szkół ZawodowychBranżowa Szkoła I stopnia
Kusocińskiego 1
tel. 683842130
http://zszwolsztyn.pl
1gMechanik pojazdów samochodowychangielski lub niemieckimatematyka, fizyka, język obcy28
328 Powiat wolsztyńskiWOLSZTYNZespół Szkół ZawodowychBranżowa Szkoła I stopnia
Kusocińskiego 1
tel. 683842130
http://zszwolsztyn.pl
1sSprzedawcaangielski lub niemieckimatematyka, informatyka, język obcy28
329 Powiat wolsztyńskiWOLSZTYNZespół Szkół ZawodowychTechnikum
Kusocińskiego 1
tel. 683842130
http://zszwolsztyn.pl
1STechnik inżynierii sanitarnejangielski, niemieckimatematyka, fizyka, język obcy28
330 Powiat wolsztyńskiWOLSZTYNZespół Szkół ZawodowychTechnikum
Kusocińskiego 1
tel. 683842130
http://zszwolsztyn.pl
1TTechnik technologii żywnościangielski, niemieckimatematyka, chemia, język obcy28
331 Powiat wolsztyńskiWOLSZTYNZespół Szkół ZawodowychTechnikum
Kusocińskiego 1
tel. 683842130
http://zszwolsztyn.pl
1BTechnik budownictwaangielski, niemieckimatematyka, fizyka, język obcy28
332 Powiat wolsztyńskiWOLSZTYNZespół Szkół ZawodowychTechnikum
Kusocińskiego 1
tel. 683842130
http://zszwolsztyn.pl
1UTechnik urządzeń i systemów energetyki odnawialnejangielski, niemieckimatematyka, fizyka, język obcy28
333 Powiat wolsztyńskiWOLSZTYNZespół Szkół ZawodowychTechnikum
Kusocińskiego 1
tel. 683842130
http://zszwolsztyn.pl
1LTechnik logistykangielski, niemieckimatematyka, informatyka, język obcy28
334 Powiat wolsztyńskiWOLSZTYNZespół Szkół ZawodowychTechnikum
Kusocińskiego 1
tel. 683842130
http://zszwolsztyn.pl
1DTechnik mechanikangielski, niemieckimatematyka, informatyka, język obcy28
335 Powiat wolsztyńskiWOLSZTYNZespół Szkół ZawodowychTechnikum
Kusocińskiego 1
tel. 683842130
http://zszwolsztyn.pl
1ITechnik informatykangielski, niemieckimatematyka, informatyka, język obcy28
336 Powiat wolsztyńskiWOLSZTYNZespół Szkół ZawodowychTechnikum
Kusocińskiego 1
tel. 683842130
http://zszwolsztyn.pl
1MTechnik mechatronikangielski, niemieckimatematyka, informatyka, język obcy28
337 Powiat wolsztyńskiWOLSZTYNZespół Szkół ZawodowychTechnikum
Kusocińskiego 1
tel. 683842130
http://zszwolsztyn.pl
1HTechnik handlowiecangielski, niemieckimatematyka, informatyka, język obcy28
338 Powiat poznańskiROKIETNICAZespół Szkół im. J. i W. ZamoyskichBranżowa Szkoła I stopnia
Szamotulska 24
tel. 618145234
http://www.rokietnica.nazwa.pl
BSRok klasa wielozawodowaangielskiwiedza o społeczeństwie, język obcy nowożytny, informatyka24
339 Powiat wolsztyńskiWOLSZTYNZespół Szkół ZawodowychTechnikum
Kusocińskiego 1
tel. 683842130
http://zszwolsztyn.pl
1ETechnik ekonomistaangielski, niemieckimatematyka, informatyka, język obcy28
340 Powiat poznańskiROKIETNICAZespół Szkół im. J. i W. ZamoyskichTechnikum
Szamotulska 24
tel. 618145234
http://www.rokietnica.nazwa.pl
I T Org. ReklamyTechnik organizacji reklamyjęzyk angielski, język niemieckimatematyka, geografia, język obcy nowożytny24
341 Powiat poznańskiROKIETNICAZespół Szkół im. J. i W. ZamoyskichTechnikum
Szamotulska 24
tel. 618145234
http://www.rokietnica.nazwa.pl
I a T Infor.Technik informatykjęzyk angielski, język niemieckimatematyka, informatyka, język obcy nowożytny24
342 Powiat poznańskiROKIETNICAZespół Szkół im. J. i W. ZamoyskichTechnikum
Szamotulska 24
tel. 618145234
http://www.rokietnica.nazwa.pl
I T Ogrod.Technik ogrodnikjęzyk angielski, język niemieckimatematyka, biologia, język obcy nowożytny24
343 Powiat poznańskiROKIETNICAZespół Szkół im. J. i W. ZamoyskichTechnikum
Szamotulska 24
tel. 618145234
http://www.rokietnica.nazwa.pl
I a T Archit. kraj.Technik architektury krajobrazujęzyk angielski, język niemieckimatematyka, biologia, język obcy nowożytny24
344 Powiat poznańskiROKIETNICAZespół Szkół im. J. i W. ZamoyskichTechnikum
Szamotulska 24
tel. 618145234
http://www.rokietnica.nazwa.pl
I a T Org.reklamyTechnik organizacji reklamyjęzyk angielski, język niemieckimatematyka, geografia, język obcy nowożytny24
345 Powiat poznańskiROKIETNICAZespół Szkół im. J. i W. ZamoyskichTechnikum
Szamotulska 24
tel. 618145234
http://www.rokietnica.nazwa.pl
I T Archit.Kraj.Technik architektury krajobrazujęzyk angielski, język niemieckimatematyka, biologia, język obcy nowożytny24
346 Powiat poznańskiROKIETNICAZespół Szkół im. J. i W. ZamoyskichTechnikum
Szamotulska 24
tel. 618145234
http://www.rokietnica.nazwa.pl
I T Infor.Technik informatykjęzyk angielski, język niemieckimatematyka, informatyka, język obcy nowożytny24
347 Powiat poznańskiROKIETNICAZespół Szkół im. J. i W. ZamoyskichTechnikum
Szamotulska 24
tel. 618145234
http://www.rokietnica.nazwa.pl
I T HotelTechnik hotelarstwajęzyk angielski, język niemieckimatematyka, geografia, język obcy nowożytny24
348 Powiat poznańskiROKIETNICAZespół Szkół im. J. i W. ZamoyskichLiceum Ogólnokształcące
Szamotulska 24
tel. 618145234
http://www.rokietnica.nazwa.pl
LOJęz-Ekonjęzyk angielski, geografia, matematyka język angielski, język niemiecki, język rosyjski, język hiszpańskimatematyka, język nowożytny, geografia24
349 Powiat czarnkowsko-trzcianeckiTRZCIANKAZespół Szkół PonadgimnazjalnychBranżowa Szkoła I stopnia
Sikorskiego 36
tel. 672163287
http://www.zsp.trzcianka.com.pl
I b klasa wielozawodowaniemieckijęzyk polski, język obcy, matematyka, geografia24
350 Powiat czarnkowsko-trzcianeckiTRZCIANKAZespół Szkół PonadgimnazjalnychBranżowa Szkoła I stopnia
Sikorskiego 36
tel. 672163287
http://www.zsp.trzcianka.com.pl
I a klasa wielozawodowaangielskijęzyk polski, język obcy, matematyka, geografia24
351 Powiat czarnkowsko-trzcianeckiTRZCIANKAZespół Szkół PonadgimnazjalnychTechnikum
Sikorskiego 36
tel. 672163287
http://www.zsp.trzcianka.com.pl
I cTechnik obsługi turystycznejjęzyk angielski, język niemieckijęzyk polski, język obcy, matematyka, geografia12
352 Powiat czarnkowsko-trzcianeckiTRZCIANKAZespół Szkół PonadgimnazjalnychTechnikum
Sikorskiego 36
tel. 672163287
http://www.zsp.trzcianka.com.pl
I cTechnik logistykjęzyk angielski, język niemieckijęzyk polski, język obcy, matematyka, informatyka12
353 Powiat czarnkowsko-trzcianeckiTRZCIANKAZespół Szkół PonadgimnazjalnychTechnikum
Sikorskiego 36
tel. 672163287
http://www.zsp.trzcianka.com.pl
I bTechnik organizacji reklamyjęzyk angielski, język niemieckijęzyk polski, język obcy, matematyka, informatyka12
354 Powiat czarnkowsko-trzcianeckiTRZCIANKAZespół Szkół PonadgimnazjalnychTechnikum
Sikorskiego 36
tel. 672163287
http://www.zsp.trzcianka.com.pl
I bTechnik handlowiecjęzyk angielski, język niemieckijęzyk polski, język obcy, matematyka, geografia12
355 Powiat czarnkowsko-trzcianeckiTRZCIANKAZespół Szkół PonadgimnazjalnychTechnikum
Sikorskiego 36
tel. 672163287
http://www.zsp.trzcianka.com.pl
I bTechnik ekonomistajęzyk angielski, język niemieckijęzyk polski, język obcy, matematyka, geografia12
356 Powiat czarnkowsko-trzcianeckiTRZCIANKAZespół Szkół PonadgimnazjalnychTechnikum
Sikorskiego 36
tel. 672163287
http://www.zsp.trzcianka.com.pl
I aTechnik żywienia i usług gastronomicznychjęzyk angielski, język niemieckijęzyk polski, język obcy, matematyka, biologia12
357 Powiat czarnkowsko-trzcianeckiTRZCIANKAZespół Szkół PonadgimnazjalnychTechnikum
Sikorskiego 36
tel. 672163287
http://www.zsp.trzcianka.com.pl
I aTechnik hotelarstwajęzyk angielski, język niemieckijęzyk polski, język obcy, matematyka, geografia12
358 Powiat wągrowieckiGOŁAŃCZZespół Szkół Ponadgimanzjalnych im. Karola LibeltaBranżowa Szkoła I stopnia
Walki Młodych 35
tel. 672683156
http://www.zspglancz.szkolnastrona.pl
BS klasa wielozawodowaangielskij.polski, matematyka, informatyka, wiedza o społeczeństwie30
359 Miasto KaliszKALISZZespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im.Janka Bytnara"Rudego"Branżowa Szkoła I stopnia
Wodna 11-13
tel. 625016056
http://www.zsgh.kalisz.pl
oOperator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczegoniemieckijęzyk polski, matematyka, biologia, język angielski lub język niemiecki15
360 Powiat wągrowieckiGOŁAŃCZZespół Szkół Ponadgimanzjalnych im. Karola LibeltaTechnikum
Walki Młodych 35
tel. 672683156
http://www.zspglancz.szkolnastrona.pl
T-żTechnik żywienia i usług gastronomicznychj. angielski, j. niemieckij.polski, matematyka, biologia, wiedza o społeczeństwie30
361 Powiat wągrowieckiGOŁAŃCZZespół Szkół Ponadgimanzjalnych im. Karola LibeltaTechnikum
Walki Młodych 35
tel. 672683156
http://www.zspglancz.szkolnastrona.pl
T-rTechnik rolnikangielski, niemieckij.polski, matematyka, biologia, wiedza o społeczeństwie30
362 Miasto KaliszKALISZZespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im.Janka Bytnara"Rudego"Branżowa Szkoła I stopnia
Wodna 11-13
tel. 625016056
http://www.zsgh.kalisz.pl
kKucharzniemieckijęzyk polski, matematyka, biologia, język angielski lub język niemiecki60
363 Miasto KaliszKALISZZespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im.Janka Bytnara"Rudego"Branżowa Szkoła I stopnia
Wodna 11-13
tel. 625016056
http://www.zsgh.kalisz.pl
cCukiernikniemieckijęzyk polski, matematyka, biologia, język angielski lub język niemiecki 15
364 Miasto KaliszKALISZZespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im.Janka Bytnara"Rudego"Technikum
Wodna 11-13
tel. 625016056
http://www.zsgh.kalisz.pl
Tż BTechnik żywienia i usług gastronomicznychjęzyk angielski,język niemieckijęzyk polski, matematyka, geografia, język angielski lub język niemiecki30
365 Powiat kępińskiKĘPNOZespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1Liceum Ogólnokształcące
Sienkiewicza 25
tel. 627829900
http://www.zsp1kepno.cal.pl
I TMTechnik mechanik język angielski, język niemeickijęzyk polski, język obcy, matematyka, fizyka 16
366 Powiat kępińskiKĘPNOZespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1Liceum Ogólnokształcące
Sienkiewicza 25
tel. 627829900
http://www.zsp1kepno.cal.pl
TOTechnik ochrony środowiska język angielski, język niemeickijęzyk polski, język obcy, matematyka, biologia 16
367 Miasto KaliszKALISZZespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im.Janka Bytnara"Rudego"Technikum
Wodna 11-13
tel. 625016056
http://www.zsgh.kalisz.pl
Tż ATechnik żywienia i usług gastronomicznychjęzyk angielski,język niemieckijęzyk polski, matematyka, biologia, język angielski lub język niemiecki30
368 Powiat ostrowskiOSTRÓW WIELKOPOLSKIZespół Szkół Transportowo-Elektrycznych Centrum Kształcenia UstawicznegoTechnikum
Kantaka 6
tel. 627366709
http://zste.info.pl
T1a - technik chłodnictwa i klimatyzacji, technik elektryk, technik energetyk klasa wielozawodowaangielski, niemieckifizyka, zajęcia techniczne35
369 Miasto KaliszKALISZZespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im.Janka Bytnara"Rudego"Technikum
Wodna 11-13
tel. 625016056
http://www.zsgh.kalisz.pl
TtżTechnik technologii żywnościjęzyk angielski,język niemieckijęzyk polski, matematyka, chemia, język angielski lub język niemiecki15
370 Miasto KaliszKALISZZespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im.Janka Bytnara"Rudego"Technikum
Wodna 11-13
tel. 625016056
http://www.zsgh.kalisz.pl
TkKelnerjęzyk angielski,język niemieckijęzyk polski, matematyka, geografia, język angielski lub język niemiecki15
371 Powiat nowotomyskiOPALENICAZespół SzkółLiceum Ogólnokształcące
Gimnazjalna 1
tel. 614474330
http://www.zs--opalenica.pl
1E - klasa służb mundurowychmatematyka, geografia, wiedza o społeczeństwie, język obcyjęzyk angielski, język niemieckijęzyk polski, matematyka, geografia, wiedza o społeczeństwie14
372 Powiat nowotomyskiOPALENICAZespół SzkółLiceum Ogólnokształcące
Gimnazjalna 1
tel. 614474330
http://www.zs--opalenica.pl
1B - medyczno - przyrodniczabiologia, chemia, fizyka, język obcyjęzyk angielski, język niemieckijęzyk polski, matematyka, biologia, chemia14
373 Powiat nowotomyskiOPALENICAZespół SzkółLiceum Ogólnokształcące
Gimnazjalna 1
tel. 614474330
http://www.zs--opalenica.pl
1D - politechnicznamatematyka, geografia, fizyka, język obcyjęzyk angielski, język niemieckijęzyk polski, matematyka, geografia, informatyka14
374 Miasto KaliszKALISZZespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im.Janka Bytnara"Rudego"Technikum
Wodna 11-13
tel. 625016056
http://www.zsgh.kalisz.pl
TtTechnik obsługi turystycznejjęzyk angielski,język niemieckijęzyk polski, matematyka, geografia, język angielski lub język niemiecki15
375 Powiat nowotomyskiOPALENICAZespół SzkółLiceum Ogólnokształcące
Gimnazjalna 1
tel. 614474330
http://www.zs-opalenica.pl
1A - klasa akademickajęzyk polski, język obcy, historia, wiedza o społeczeństwiejęzyk angielski, język niemieckijęzyk polski, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie14
376 Powiat pilskiPIŁAZespół Szkół im. St. StaszicaLiceum Ogólnokształcące
al. Powstańców Wlkp. 18
tel. 672125199
http://zsstaszica.pila.pl
1Gjęzyk polski, geografia, język angielskiangielski, niemiecki/francuskijęzyk polski, matematyka, geografia, język angielski30
377 Powiat pilskiPIŁAZespół Szkół im. St. StaszicaLiceum Ogólnokształcące
al. Powstańców Wlkp. 18
tel. 672125199
http://zsstaszica.pila.pl
1Fbiologia, chemia, język angielskiangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, biologia, chemia30
378 Powiat pilskiPIŁAZespół Szkół im. St. StaszicaLiceum Ogólnokształcące
al. Powstańców Wlkp. 18
tel. 672125199
http://zsstaszica.pila.pl
1Ebiologia, chemia, język angielskiangielski, niemiecki/ rosyjskijęzyk polski, matematyka, biologia, chemia30
379 Powiat pilskiPIŁAZespół Szkół im. St. StaszicaLiceum Ogólnokształcące
al. Powstańców Wlkp. 18
tel. 672125199
http://zsstaszica.pila.pl
1Djęzyk polski, biologia, wosangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, biologia, wos30
380 Powiat pilskiPIŁAZespół Szkół im. St. StaszicaLiceum Ogólnokształcące
al. Powstańców Wlkp. 18
tel. 672125199
http://zsstaszica.pila.pl
1Cjęzyk polski, historia, język angielskiangielski, francuskijęzyk polski, matematyka, historia, wos30
381 Powiat pilskiPIŁAZespół Szkół im. St. StaszicaLiceum Ogólnokształcące
al. Powstańców Wlkp. 18
tel. 672125199
http://zsstaszica.pila.pl
1Bmatematyka, fizyka, informatykajęzyk angielski, język niemieckijęzyk polski, matematyka, fizyka, informatyka30
382 Powiat ostrowskiOSTRÓW WIELKOPOLSKIZespół Szkół Transportowo-Elektrycznych Centrum Kształcenia UstawicznegoTechnikum
Kantaka 6
tel. 627366709
http://zste.info.pl
T1b - technik pojazdów samochodowych, technik mechanik, technik urządzeń dźwigowych klasa wielozawodowaangielski, niemieckifizyka, zajęcia techniczne35
383 Powiat gostyńskiGRABONÓGZespół Szkół RolniczychTechnikum
Grabonóg 63
tel. 655739146
http://www.grabonog.pl
TechnikumTechnik inżynierii środowiska i melioracjijęzyk niemiecki, język angielskibiologia, język obcy nowożytny32
384 Powiat gostyńskiGRABONÓGZespół Szkół RolniczychTechnikum
Grabonóg 63
tel. 655739146
http://www.grabonog.pl
Technikum Technik architektury krajobrazujęzyk niemiecki, język angielskibiologia, język obcy nowożytny32
385 Powiat gostyńskiGRABONÓGZespół Szkół RolniczychTechnikum
Grabonóg 63
tel. 655739146
http://www.grabonog.pl
Technikum Technik żywienia i usług gastronomicznychjęzyk niemiecki, język angielskibiologia, język obcy nowożytny32
386 Powiat gostyńskiGRABONÓGZespół Szkół RolniczychTechnikum
Grabonóg 63
tel. 655739146
http://www.grabonog.pl
Technikum Technik weterynariijęzyk niemiecki, język angielskibiologia, język obcy nowożytny32
387 Powiat jarocińskiJAROCINZespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2Branżowa Szkoła I stopnia
Franciszkańska 2
tel. 627472240
http://www.zsp2jarocin.pl
I H klasa wielozawodowaangielski, niemiecki Język polski, język obcy, matematyka, geografia34
388 Powiat jarocińskiJAROCINZespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2Branżowa Szkoła I stopnia
Franciszkańska 2
tel. 627472240
http://www.zsp2jarocin.pl
I G Operator obrabiarek skrawającychJęzyk angielski, język niemiecki Język polski, język obcy, matematyka, informatyka17
389 Powiat gostyńskiGRABONÓGZespół Szkół RolniczychBranżowa Szkoła I stopnia
Grabonóg 63
tel. 655739146
http://www.grabonog.pl
Branżowa Szkoła I stopniaKierowca mechanikjęzyk angielski, język niemieckibiologia20
390 Powiat jarocińskiJAROCINZespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2Branżowa Szkoła I stopnia
Franciszkańska 2
tel. 627472240
http://www.zsp2jarocin.pl
I G Cukiernikangielski, niemiecki Język polski, język obcy, matematyka, biologia17
391 Powiat ostrowskiOSTRÓW WIELKOPOLSKIZespół Szkół Transportowo-Elektrycznych Centrum Kształcenia UstawicznegoBranżowa Szkoła I stopnia
Kantaka 6
tel. 627366709
http://zste.info.pl
Z1d klasa wielozawodowaniemieckifizyka, zajęcia techniczne32
392 Powiat jarocińskiJAROCINZespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2Branżowa Szkoła I stopnia
Franciszkańska 2
tel. 627472240
http://www.zsp2jarocin.pl
I F Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwieJęzyk angielski, język niemiecki Język polski, język obcy, matematyka, geografia17
393 Powiat gostyńskiGRABONÓGZespół Szkół RolniczychTechnikum
Grabonóg 63
tel. 655739146
http://www.grabonog.pl
Technikum Technik rolnikjęzyk angielski, język niemieckibiologia, język obcy nowożytny32
394 Powiat gostyńskiGRABONÓGZespół Szkół RolniczychLiceum Ogólnokształcące
Grabonóg 63
tel. 655739146
http://www.grabonog.pl
Liceum ogólnokształcące z innowacją pedagogiczną bezpieczeństwo publiczne działania policjibiologia, chemiajęzyk angielski, język niemieckibiologia, język obcy nowożytny32
395 Powiat jarocińskiJAROCINZespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2Branżowa Szkoła I stopnia
Franciszkańska 2
tel. 627472240
http://www.zsp2jarocin.pl
I F PiekarzJęzyk angielski, język niemiecki Język polski, język obcy, matematyka, biologia 17
396 Powiat jarocińskiJAROCINZespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2Branżowa Szkoła I stopnia
Franciszkańska 2
tel. 627472240
http://www.zsp2jarocin.pl
I E Elektromechanik pojazdów samochodowychangielski, niemiecki Język polski, język obcy, matematyka, informatyka17
397 Powiat jarocińskiJAROCINZespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2Branżowa Szkoła I stopnia
Franciszkańska 2
tel. 627472240
http://www.zsp2jarocin.pl
I E Elektrykangielski, niemiecki Język polski, język obcy, matematyka, informatyka17
398 Powiat jarocińskiJAROCINZespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2Branżowa Szkoła I stopnia
Franciszkańska 2
tel. 627472240
http://www.zsp2jarocin.pl
I D Mechanik pojazdów samochodowychJęzyk angielski, język niemiecki Język polski, język obcy, matematyka, geografia34
399 Powiat jarocińskiJAROCINZespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2Branżowa Szkoła I stopnia
Franciszkańska 2
tel. 627472240
http://www.zsp2jarocin.pl
I C Fryzjerangielski, niemiecki Język polski, język obcy, matematyka, biologia34
400 Powiat nowotomyskiTRZCIANKAZespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia UstawicznegoTechnikum
Trzcianka 15a
tel. 614473032
http://www.zsrcku.com
THKTechnik hodowca konijęzyk angielski, język niemieckiJęzyk polski, matematyka, biologia, informatyka32
401 Powiat jarocińskiJAROCINZespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2Branżowa Szkoła I stopnia
Franciszkańska 2
tel. 627472240
http://www.zsp2jarocin.pl
I B KucharzJęzyk angielski, język niemiecki Język polski, język obcy, matematyka, biologia34
402 Powiat nowotomyskiTRZCIANKAZespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia UstawicznegoTechnikum
Trzcianka 15a
tel. 614473032
http://www.zsrcku.com
TAKTechnik architektury krajobrazujęzyk angielski, język niemieckiJęzyk polski, matematyka, biologia, informatyka32
403 Powiat nowotomyskiTRZCIANKAZespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia UstawicznegoTechnikum
Trzcianka 15a
tel. 614473032
http://www.zsrcku.com
TRTechnik rolnikjęzyk angielski, język niemieckiJęzyk polski, matematyka, biologia, informatyka32
404 Powiat jarocińskiJAROCINZespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2Branżowa Szkoła I stopnia
Franciszkańska 2
tel. 627472240
http://www.zsp2jarocin.pl
I A SprzedawcaJęzyk angielski, język niemiecki Język polski, język obcy, matematyka, informatyka 34
405 Powiat nowotomyskiTRZCIANKAZespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia UstawicznegoTechnikum
Trzcianka 15a
tel. 614473032
http://www.zsrcku.com
Technik żywienia i usług gastronomicznychjęzyk angielski, język niemieckiJęzyk polski, matematyka, biologia, informatyka32
406 Powiat nowotomyskiTRZCIANKAZespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia UstawicznegoTechnikum
Trzcianka 15a
tel. 614473032
http://www.zsrcku.com
TWTechnik weterynariijęzyk angielski, język niemieckiJęzyk polski, matematyka, chemia, informatyka32
407 Miasto KoninKONINII Liceum Ogólnokształcące im. K. K. BaczyńskiegoLiceum Ogólnokształcące
11 Listopada 7a
tel. 632425265
http://www.drugieliceum.lm.pl
1 hmatematyka, geografia, j. angielskij. angielski, j. niemiecki, j. hiszpański geografia, j. angielski28
408 Miasto KoninKONINII Liceum Ogólnokształcące im. K. K. BaczyńskiegoLiceum Ogólnokształcące
11 Listopada 7a
tel. 632425265
http://www.drugieliceum.lm.pl
1 g j. polski, biologia, j. angielskij. angielski, j. niemiecki, j. hiszpańskibiologia, j. angielski28
409 Powiat pilskiPIŁAZespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1Branżowa Szkoła I stopnia
Ceglana 4
tel. 672124680
http://www.zsp1.pila.pl
1FŚlusarzjęzyk niemieckijęzyk obcy, geografia, informatyka15
410 Powiat krotoszyńskiKOŹMIN WIELKOPOLSKIZespół Szkół PonadgimnazjalnychBranżowa Szkoła I stopnia
ul. Zamkowa 1
tel. 627216828
http://www.zspkozmin.pl
BSsSprzedawcaj. angielski lub j.niemieckij. polski, matematyka, geografia, wiedza o społeczeństwie15
411 Powiat krotoszyńskiKOŹMIN WIELKOPOLSKIZespół Szkół PonadgimnazjalnychBranżowa Szkoła I stopnia
ul. Zamkowa 1
tel. 627216828
http://www.zspkozmin.pl
BS klasa wielozawodowaangielski lub niemieckij. polski, matematyka, geografia, wiedza o społeczeństwie15
412 Powiat pilskiPIŁAZespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1Branżowa Szkoła I stopnia
Ceglana 4
tel. 672124680
http://www.zsp1.pila.pl
1FOperator obrabiarek skrawającychjęzyk niemieckijęzyk obcy, geografia, informatyka15
413 Powiat pilskiPIŁAZespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1Branżowa Szkoła I stopnia
Ceglana 4
tel. 672124680
http://www.zsp1.pila.pl
1GElektromechanikniemieckijęzyk obcy, geografia, informatyka15
414 Powiat pilskiPIŁAZespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1Branżowa Szkoła I stopnia
Ceglana 4
tel. 672124680
http://www.zsp1.pila.pl
1GMechanik-monter maszyn i urządzeńjęzyk niemieckijęzyk obcy, geografia, informatyka15
415 Powiat pilskiPIŁAZespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1Branżowa Szkoła I stopnia
Ceglana 4
tel. 672124680
http://www.zsp1.pila.pl
1SMechanik pojazdów samochodowychjęzyk niemieckijęzyk obcy, geografia, informatyka30
416 Powiat pilskiPIŁAZespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1Technikum
Ceglana 4
tel. 672124680
http://www.zsp1.pila.pl
1PTechnik pojazdów samochodowychJęzyk angielski, język niemieckijęzyk obcy, geografia, informatyka30
417 Powiat wolsztyńskiPOWODOWOZespół Szkół Rolniczych i TechnicznychTechnikum
Powodowo 1
tel. 683843675
http://zsritpowodowo.pl
TRTechnik rolnikangielski, niemiecki, rosyjskibiologia, chemia28
418 Powiat pilskiPIŁAZespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1Technikum
Ceglana 4
tel. 672124680
http://www.zsp1.pila.pl
1DTechnik mechanikJęzyk angielski, język niemieckijęzyk obcy, geografia, informatyka30
419 Powiat krotoszyńskiKOŹMIN WIELKOPOLSKIZespół Szkół PonadgimnazjalnychTechnikum
ul. Zamkowa 1
tel. 627216828
http://www.zspkozmin.pl
TSTechnik spedytorj. angielski, j. niemieckij. polski, matematyka, j. obcy zadeklarowany jako wiodący, geografia15
420 Powiat wolsztyńskiPOWODOWOZespół Szkół Rolniczych i TechnicznychTechnikum
Powodowo 1
tel. 683843675
http://zsritpowodowo.pl
Technik żywienia i usług gastronomicznychangielski, niemiecki, rosyjskibiologia, chemia28
421 Powiat krotoszyńskiKOŹMIN WIELKOPOLSKIZespół Szkół PonadgimnazjalnychTechnikum
ul. Zamkowa 1
tel. 627216828
http://www.zspkozmin.pl
TRTechnik rolnikj. angielski, j. niemieckij. polski, matematyka, j. obcy zadeklarowany jako wiodący, biologia15
422 Powiat pilskiPIŁAZespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1Technikum
Ceglana 4
tel. 672124680
http://www.zsp1.pila.pl
1MTechnik mechatronikJęzyk angielski, język niemieckijęzyk obcy, geografia, informatyka30
423 Powiat grodziskiGRODZISK WIELKOPOLSKIZespół Szkół PonadgimnazjalnychBranżowa Szkoła I stopnia
Żwirki i Wigury 2
tel. 614445401
http://www.zsp-grodzisk.net
pKucharzniemieckijęzyk polski, matematyka16
424 Powiat krotoszyńskiKOŹMIN WIELKOPOLSKIZespół Szkół PonadgimnazjalnychTechnikum
ul. Zamkowa 1
tel. 627216828
http://www.zspkozmin.pl
TETechnik ekonomistaj. angielski, j. niemieckij. polski, matematyka, j. obcy zadeklarowany jako wiodący, geografia15
425 Powiat grodziskiGRODZISK WIELKOPOLSKIZespół Szkół PonadgimnazjalnychBranżowa Szkoła I stopnia
Żwirki i Wigury 2
tel. 614445401
http://www.zsp-grodzisk.net
o klasa wielozawodowaniemieckijęzyk polski, matematyka16
426 Powiat pilskiPIŁAZespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1Technikum
Ceglana 4
tel. 672124680
http://www.zsp1.pila.pl
1KTechnik informatykJęzyk angielski, język niemieckijęzyk obcy, geografia, informatyka30
427 Powiat krotoszyńskiKOŹMIN WIELKOPOLSKIZespół Szkół PonadgimnazjalnychTechnikum
ul. Zamkowa 1
tel. 627216828
http://www.zspkozmin.pl
TGiPCTechnik grafiki i poligrafii cyfrowejj. angielski, j. niemieckij. polski, matematyka, j. obcy zadeklarowany jako wiodący, geografia15
428 Powiat grodziskiGRODZISK WIELKOPOLSKIZespół Szkół PonadgimnazjalnychBranżowa Szkoła I stopnia
Żwirki i Wigury 2
tel. 614445401
http://www.zsp-grodzisk.net
nz klasa wielozawodowaangielskijęzyk polski, matematyka, język obcy, geografia24
429 Powiat krotoszyńskiKOŹMIN WIELKOPOLSKIZespół Szkół PonadgimnazjalnychTechnikum
ul. Zamkowa 1
tel. 627216828
http://www.zspkozmin.pl
TMRiATechnik mechanizacji rolnictwa i agrotronikij. angielski, j. niemieckij. polski, matematyka, j. obcy zadeklarowany jako wiodący, biologia15
430 Powiat pilskiPIŁAZespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1Technikum
Ceglana 4
tel. 672124680
http://www.zsp1.pila.pl
1ITechnik informatykJęzyk angielski, język niemieckijęzyk obcy, geografia, informatyka30
431 Powiat grodziskiGRODZISK WIELKOPOLSKIZespół Szkół PonadgimnazjalnychBranżowa Szkoła I stopnia
Żwirki i Wigury 2
tel. 614445401
http://www.zsp-grodzisk.net
mzElektrykangielskijęzyk polski, matematyka, język obcy, geografia24
432 Powiat krotoszyńskiKOŹMIN WIELKOPOLSKIZespół Szkół PonadgimnazjalnychTechnikum
ul. Zamkowa 1
tel. 627216828
http://www.zspkozmin.pl
TAKTechnik architektury krajobrazuj. angielski, j. niemieckij. polski, matematyka, j. obcy zadeklarowany jako wiodący, biologia15
433 Powiat grodziskiGRODZISK WIELKOPOLSKIZespół Szkół PonadgimnazjalnychBranżowa Szkoła I stopnia
Żwirki i Wigury 2
tel. 614445401
http://www.zsp-grodzisk.net
kzCukiernikangielskijęzyk polski, matematyka, język obcy, geografia24
434 Powiat obornickiOBORNIKILiceum Ogólnokształcące im.Stanisława WyspiańskiegoLiceum Ogólnokształcące
Adama Mickiewicza 3
tel. 612961569
http://www.lo.oborniki.info
Ebiologia,chemiaangielski, niemiecki, hiszpańskibiologia,chemia16
435 Powiat wolsztyńskiPOWODOWOZespół Szkół Rolniczych i TechnicznychTechnikum
Powodowo 1
tel. 683843675
http://zsritpowodowo.pl
TSTechnik spedytorangielski, niemiecki, rosyjskigeografia, informatyka28
436 Powiat obornickiOBORNIKILiceum Ogólnokształcące im.Stanisława WyspiańskiegoLiceum Ogólnokształcące
Adama Mickiewicza 3
tel. 612961569
http://www.lo.oborniki.info
Cjęzyk polski,historia,wiedza o społeczeństwiejęzyk angielski,język niemiecki,język hiszpańskihistoria,wiedza o społeczeństwie16
437 Powiat krotoszyńskiKOŹMIN WIELKOPOLSKIZespół Szkół PonadgimnazjalnychLiceum Ogólnokształcące
ul. Zamkowa 1
tel. 627216828
http://www.zspkozmin.pl
LObbiologia, chemiaj. angielski, j. niemieckij. polski, matematyka, j. obcy zadeklarowany jako wiodący, biologia15
438 Powiat grodziskiGRODZISK WIELKOPOLSKIZespół Szkół PonadgimnazjalnychBranżowa Szkoła I stopnia
Żwirki i Wigury 2
tel. 614445401
http://www.zsp-grodzisk.net
hzMurarz-tynkarzangielskijęzyk polski, matematyka, język obcy, geografia24
439 Powiat wolsztyńskiPOWODOWOZespół Szkół Rolniczych i TechnicznychTechnikum
Powodowo 1
tel. 683843675
http://zsritpowodowo.pl
TMTechnik mechanizacji rolnictwa i agrotronikiangielski, niemiecki, rosyjskibiologia, matematyka28
440 Powiat obornickiOBORNIKILiceum Ogólnokształcące im.Stanisława WyspiańskiegoLiceum Ogólnokształcące
Adama Mickiewicza 3
tel. 612961569
http://www.lo.oborniki.info
Bmatematyka,fizyka,informatykajęzyk angielski,język niemiecki,język hiszpańskiinformatyka,fizyka16
441 Powiat grodziskiGRODZISK WIELKOPOLSKIZespół Szkół PonadgimnazjalnychBranżowa Szkoła I stopnia
Żwirki i Wigury 2
tel. 614445401
http://www.zsp-grodzisk.net
gzMonter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwieangielskijęzyk polski, matematyka, język obcy, geografia24
442 Miasto KoninKONINII Liceum Ogólnokształcące im. K. K. BaczyńskiegoLiceum Ogólnokształcące
11 Listopada 7a
tel. 632425265
http://www.drugieliceum.lm.pl
1 fbiologia, chemiaj. angielski, j. niemieckibiologia, j. angielski28
443 Powiat wolsztyńskiPOWODOWOZespół Szkół Rolniczych i TechnicznychTechnikum
Powodowo 1
tel. 683843675
http://zsritpowodowo.pl
TETechnik elektronikangielski, niemiecki, rosyjskimatematyka, fizyka28
444 Powiat ostrowskiOSTRÓW WIELKOPOLSKIZespół Szkół Transportowo-Elektrycznych Centrum Kształcenia UstawicznegoBranżowa Szkoła I stopnia
Kantaka 6
tel. 627366709
http://zste.info.pl
Z1aMechanik pojazdów samochodowychniemieckifizyka, zajęcia techniczne32
445 Powiat krotoszyńskiKOŹMIN WIELKOPOLSKIZespół Szkół PonadgimnazjalnychLiceum Ogólnokształcące
ul. Zamkowa 1
tel. 627216828
http://www.zspkozmin.pl
LOahistoria, geografiaangielski, niemieckij. polski, matematyka, j. obcy zadeklarowany jako wiodący, geografia15
446 Powiat obornickiOBORNIKILiceum Ogólnokształcące im.Stanisława WyspiańskiegoLiceum Ogólnokształcące
Adama Mickiewicza 3
tel. 612961569
http://www.lo.oborniki.info
Ageografia,język angielskiniemiecki, hiszpańskigeografia,język angielski16
447 Powiat wolsztyńskiPOWODOWOZespół Szkół Rolniczych i TechnicznychTechnikum
Powodowo 1
tel. 683843675
http://zsritpowodowo.pl
THTechnik hotelarstwaangielski, niemiecki, rosyjskigeografia, informatyka28
448 Powiat grodziskiGRODZISK WIELKOPOLSKIZespół Szkół PonadgimnazjalnychBranżowa Szkoła I stopnia
Żwirki i Wigury 2
tel. 614445401
http://www.zsp-grodzisk.net
fzFryzjerangielskijęzyk polski, matematyka, język obcy, geografia24
449 Miasto KaliszKALISZZespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im.Janka Bytnara"Rudego"Technikum
Wodna 11-13
tel. 625016056
http://www.zsgh.kalisz.pl
ThTechnik hotelarstwaangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, geografia, język angielski lub język niemiecki 15
450 Miasto KoninKONINII Liceum Ogólnokształcące im. K. K. BaczyńskiegoLiceum Ogólnokształcące
11 Listopada 7a
tel. 632425265
http://www.drugieliceum.lm.pl
1 egeografia, historia, j. angielskiangielski, niemieckigeografia, j. angielski28
451 Powiat wolsztyńskiPOWODOWOZespół Szkół Rolniczych i TechnicznychTechnikum
Powodowo 1
tel. 683843675
http://zsritpowodowo.pl
TATechnik architektury krajobrazuangielski, niemiecki, rosyjskibiologia, informatyka28
452 Powiat wolsztyńskiPOWODOWOZespół Szkół Rolniczych i TechnicznychBranżowa Szkoła I stopnia
Powodowo 1
tel. 683843675
http://zsritpowodowo.pl
ZKKucharzangielski, niemiecki, rosyjskibiologia, chemia15
453 Powiat grodziskiGRODZISK WIELKOPOLSKIZespół Szkół PonadgimnazjalnychBranżowa Szkoła I stopnia
Żwirki i Wigury 2
tel. 614445401
http://www.zsp-grodzisk.net
ezPiekarzangielskijęzyk polski, matematyka, język obcy, geografia24
454 Miasto KoninKONINII Liceum Ogólnokształcące im. K. K. BaczyńskiegoLiceum Ogólnokształcące
11 Listopada 7a
tel. 632425265
http://www.drugieliceum.lm.pl
1 dj. angielski, historia, wiedza o społeczeństwiej. angielski, j. niemieckiwiedza o społeczeństwie, j. angielski28
455 Powiat wolsztyńskiPOWODOWOZespół Szkół Rolniczych i TechnicznychBranżowa Szkoła I stopnia
Powodowo 1
tel. 683843675
http://zsritpowodowo.pl
ZOMechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczychangielski, niemiecki, rosyjskimatematyka, fizyka15
456 Powiat grodziskiGRODZISK WIELKOPOLSKIZespół Szkół PonadgimnazjalnychBranżowa Szkoła I stopnia
Żwirki i Wigury 2
tel. 614445401
http://www.zsp-grodzisk.net
dzKucharzangielskijęzyk polski, matematyka, język obcy, geografia24
457 Powiat jarocińskiJAROCINZespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2Technikum
Franciszkańska 2
tel. 627472240
http://www.zsp2jarocin.pl
TNTechnik elektronikJęzyk angielski, język niemieckiJęzyk polski, język obcy, matematyka, informatyka17
458 Powiat grodziskiGRODZISK WIELKOPOLSKIZespół Szkół PonadgimnazjalnychBranżowa Szkoła I stopnia
Żwirki i Wigury 2
tel. 614445401
http://www.zsp-grodzisk.net
czMechanik pojazdów samochodowychangielskijęzyk polski, matematyka, język obcy, geografia24
459 Miasto KoninKONINII Liceum Ogólnokształcące im. K. K. BaczyńskiegoLiceum Ogólnokształcące
11 Listopada 7a
tel. 632425265
http://www.drugieliceum.lm.pl
1 cj. polski, historia, j. angielskij. angielski, j. niemiecki, j. hiszpańskihistoria, j. angielski28
460 Powiat jarocińskiJAROCINZespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2Technikum
Franciszkańska 2
tel. 627472240
http://www.zsp2jarocin.pl
TETechnik elektrykJęzyk angielski, język niemiecki Język polski, język obcy, matematyka, informatyka17
461 Powiat grodziskiGRODZISK WIELKOPOLSKIZespół Szkół PonadgimnazjalnychBranżowa Szkoła I stopnia
Żwirki i Wigury 2
tel. 614445401
http://www.zsp-grodzisk.net
bzSprzedawcaangielskijęzyk polski, matematyka, język obcy, geografia24
462 Powiat jarocińskiJAROCINZespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2Technikum
Franciszkańska 2
tel. 627472240
http://www.zsp2jarocin.pl
TPTechnik przemysłu modyJęzyk angielski, język niemiecki Język polski, język obcy, matematyka, historia 17
463 Powiat grodziskiGRODZISK WIELKOPOLSKIZespół Szkół PonadgimnazjalnychBranżowa Szkoła I stopnia
Żwirki i Wigury 2
tel. 614445401
http://www.zsp-grodzisk.net
azStolarzangielskijęzyk polski, matematyka, język obcy, geografia24
464 Powiat jarocińskiJAROCINZespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2Technikum
Franciszkańska 2
tel. 627472240
http://www.zsp2jarocin.pl
TSTechnik pojazdów samochodowychJęzyk angielski, język niemiecki Język polski, język obcy, matematyka, geografia 17
465 Powiat grodziskiGRODZISK WIELKOPOLSKIZespół Szkół PonadgimnazjalnychTechnikum
Żwirki i Wigury 2
tel. 614445401
http://www.zsp-grodzisk.net
TTechnik informatykangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, język obcy, geografia24
466 Powiat jarocińskiJAROCINZespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2Technikum
Franciszkańska 2
tel. 627472240
http://www.zsp2jarocin.pl
TFTechnik usług fryzjerskichJęzyk angielski, język niemiecki Język polski, język obcy, matematyka, biologia 34
467 Miasto KoninKONINII Liceum Ogólnokształcące im. K. K. BaczyńskiegoLiceum Ogólnokształcące
11 Listopada 7a
tel. 632425265
http://www.drugieliceum.lm.pl
1 bmatematyka, fizyka, j. angielskij. angielski, j. niemieckiinformatyka, j. angielski28
468 Powiat grodziskiGRODZISK WIELKOPOLSKIZespół Szkół PonadgimnazjalnychTechnikum
Żwirki i Wigury 2
tel. 614445401
http://www.zsp-grodzisk.net
RTechnik organizacji reklamyangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, język obcy, geografia24
469 Powiat grodziskiGRODZISK WIELKOPOLSKIZespół Szkół PonadgimnazjalnychTechnikum
Żwirki i Wigury 2
tel. 614445401
http://www.zsp-grodzisk.net
LTechnik ekonomistaangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, język obcy, geografia24
470 Powiat jarocińskiJAROCINZespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2Technikum
Franciszkańska 2
tel. 627472240
http://www.zsp2jarocin.pl
THTechnik hotelarstwaJęzyk angielski, język niemieckiJęzyk polski, język obcy, matematyka, geografia 17
471 Miasto KoninKONINII Liceum Ogólnokształcące im. K. K. BaczyńskiegoLiceum Ogólnokształcące
11 Listopada 7a
tel. 632425265
http://www.drugieliceum.lm.pl
1 amatematyka, fizyka, informatykaangielski, niemieckiinformatyka, j. angielski28
472 Powiat jarocińskiJAROCINZespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2Technikum
Franciszkańska 2
tel. 627472240
http://www.zsp2jarocin.pl
TMTechnik mechanikJęzyk angielski, język niemiecki język polski, język obcy, matematyka, geografia17
473 Powiat szamotulskiSZAMOTUŁYZespół Szkół nr 2Branżowa Szkoła I stopnia
Szczuczyńska 3
tel. 612921559
http://www.zsnr2-szamotuly.pl
I BRRolnikjęzyk niemieckijęzyk polski, matematyka, biologia, geografia24
474 Powiat kaliskiLISKÓWZespół Szkół nr 1Branżowa Szkoła I stopnia
Twórców Liskowa 1
tel. 627634009
http://zs1liskow.pl
If/SB klasa wielozawodowaangielskijęzyk polski, matematyka, język obcy nowożytny, fizyka23
475 Powiat grodziskiGRODZISK WIELKOPOLSKIZespół Szkół PonadgimnazjalnychTechnikum
Żwirki i Wigury 2
tel. 614445401
http://www.zsp-grodzisk.net
MTechnik mechatronikangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, język obcy, geografia24
476 Powiat grodziskiGRODZISK WIELKOPOLSKIZespół Szkół PonadgimnazjalnychTechnikum
Żwirki i Wigury 2
tel. 614445401
http://www.zsp-grodzisk.net
NTechnik mechanikangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, język obcy, geografia24
477 Powiat grodziskiGRODZISK WIELKOPOLSKIZespół Szkół PonadgimnazjalnychTechnikum
Żwirki i Wigury 2
tel. 614445401
http://www.zsp-grodzisk.net
KTechnik rolnikangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, język obcy, geografia24
478 Powiat kaliskiLISKÓWZespół Szkół nr 1Technikum
Twórców Liskowa 1
tel. 627634009
http://zs1liskow.pl
Ie/TEOTechnik urządzeń i systemów energetyki odnawialnejjęzyk angielski, język niemieckijęzyk polski, matematyka, język obcy nowożytny, fizyka23
479 Powiat grodziskiGRODZISK WIELKOPOLSKIZespół Szkół PonadgimnazjalnychTechnikum
Żwirki i Wigury 2
tel. 614445401
http://www.zsp-grodzisk.net
HTechnik hotelarstwaangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, język obcy, geografia24
480 Powiat grodziskiGRODZISK WIELKOPOLSKIZespół Szkół PonadgimnazjalnychTechnikum
Żwirki i Wigury 2
tel. 614445401
http://www.zsp-grodzisk.net
GTechnik żywienia i usług gastronomicznychangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, język obcy, geografia24
481 Powiat grodziskiGRODZISK WIELKOPOLSKIZespół Szkół PonadgimnazjalnychTechnikum
Żwirki i Wigury 2
tel. 614445401
http://www.zsp-grodzisk.net
FTechnik przemysłu modyangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, język obcy, geografia24
482 Powiat grodziskiGRODZISK WIELKOPOLSKIZespół Szkół PonadgimnazjalnychTechnikum
Żwirki i Wigury 2
tel. 614445401
http://www.zsp-grodzisk.net
ETechnik robót wykończeniowych w budownictwieangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, język obcy, geografia24
483 Powiat kaliskiLISKÓWZespół Szkół nr 1Technikum
Twórców Liskowa 1
tel. 627634009
http://zs1liskow.pl
Id/TMRiATechnik mechanizacji rolnictwa i agrotronikijęzyk angielski, język niemieckijęzyk polski, matematyka, język obcy nowożytny, biologia23
484 Powiat grodziskiGRODZISK WIELKOPOLSKIZespół Szkół PonadgimnazjalnychTechnikum
Żwirki i Wigury 2
tel. 614445401
http://www.zsp-grodzisk.net
DTechnik budownictwaangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, język obcy, geografia24
485 Powiat szamotulskiSZAMOTUŁYZespół Szkół nr 2Technikum
Szczuczyńska 3
tel. 612921559
http://www.zsnr2-szamotuly.pl
I TŻiUGTechnik żywienia i usług gastronomicznychjęzyk niemiecki, język angielskijęzyk polski, matematyka, biologia, geografia13
486 Powiat grodziskiGRODZISK WIELKOPOLSKIZespół Szkół PonadgimnazjalnychTechnikum
Żwirki i Wigury 2
tel. 614445401
http://www.zsp-grodzisk.net
CTechnik grafiki i poligrafii cyfrowejangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, język obcy, geografia24
487 Powiat szamotulskiSZAMOTUŁYZespół Szkół nr 2Technikum
Szczuczyńska 3
tel. 612921559
http://www.zsnr2-szamotuly.pl
I TRTechnik rolnikjęzyk niemiecki, język angielskijęzyk polski, matematyka, biologia, geografia13
488 Powiat grodziskiGRODZISK WIELKOPOLSKIZespół Szkół PonadgimnazjalnychTechnikum
Żwirki i Wigury 2
tel. 614445401
http://www.zsp-grodzisk.net
BTechnik logistykangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, język obcy, geografia24
489 Powiat szamotulskiSZAMOTUŁYZespół Szkół nr 2Technikum
Szczuczyńska 3
tel. 612921559
http://www.zsnr2-szamotuly.pl
I TTŻTechnik technologii żywnościjęzyk niemiecki, język angielskijęzyk polski, matematyka, biologia, geografia13
490 Powiat kaliskiLISKÓWZespół Szkół nr 1Technikum
Twórców Liskowa 1
tel. 627634009
http://zs1liskow.pl
Ic/TETechnik ekonomistajęzyk angielski, język niemieckijęzyk polski, matematyka, język obcy nowożytny, informatyka23
491 Powiat kaliskiLISKÓWZespół Szkół nr 1Technikum
Twórców Liskowa 1
tel. 627634009
http://zs1liskow.pl
Ib/TBTechnik budownictwajęzyk angielski, język niemieckijęzyk polski, matematyka, język obcy nowożytny, fizyka23
492 Powiat szamotulskiSZAMOTUŁYZespół Szkół nr 2Technikum
Szczuczyńska 3
tel. 612921559
http://www.zsnr2-szamotuly.pl
I TATechnik agrobiznesujęzyk niemiecki, język angielskijęzyk polski, matematyka, biologia, geografia13
493 Powiat kaliskiLISKÓWZespół Szkół nr 1Technikum
Twórców Liskowa 1
tel. 627634009
http://zs1liskow.pl
Ia/TŻTechnik żywienia i usług gastronomicznychjęzyk angielski, język niemieckijęzyk polski, matematyka, język obcy nowożytny, chemia23
494 Powiat szamotulskiSZAMOTUŁYZespół Szkół nr 2Technikum
Szczuczyńska 3
tel. 612921559
http://www.zsnr2-szamotuly.pl
I TOŚTechnik ochrony środowiskajęzyk niemiecki, język angielskijęzyk polski, matematyka, biologia, geografia 13
495 Powiat pilskiPIŁAZespół Szkół im. St. StaszicaLiceum Ogólnokształcące
al. Powstańców Wlkp. 18
tel. 672125199
http://zsstaszica.pila.pl
1Amatematyka, geografia, język angielskijęzyk angielski, język rosyjskijęzyk polski, matematyka, geografia, język angielski30
496 Powiat szamotulskiSZAMOTUŁYZespół Szkół nr 2Technikum
Szczuczyńska 3
tel. 612921559
http://www.zsnr2-szamotuly.pl
I TAKTechnik architektury krajobrazujęzyk niemiecki, język angielskijęzyk polski, matematyka, biologia, geografia13
497 Miasto KaliszKALISZII Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza KościuszkiLiceum Ogólnokształcące
Szkolna 5
tel. 627676657
http://www.2lo.kalisz.pl
Gmatematyka, geografia, wiedza o społeczeństwie, język angielskiangielski, niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpańskijęzyk polski, matematyka, geografia, wiedza o społeczeństwie32
498 Miasto KaliszKALISZII Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza KościuszkiLiceum Ogólnokształcące
Szkolna 5
tel. 627676657
http://www.2lo.kalisz.pl
Fjęzyk polski, biologia, geografia, wiedza o społeczeństwie, język angielskiangielski, niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpańskijęzyk polski, matematyka, biologia, geografia32
499 Miasto KaliszKALISZII Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza KościuszkiLiceum Ogólnokształcące
Szkolna 5
tel. 627676657
http://www.2lo.kalisz.pl
Ematematyka, chemia, fizyka, informatyka, język angielskiangielski, niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpańskijęzyk polski, matematyka, fizyka, chemia32
500 Miasto KaliszKALISZII Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza KościuszkiLiceum Ogólnokształcące
Szkolna 5
tel. 627676657
http://www.2lo.kalisz.pl
Djęzyk angielski, biologia, fizyka, matematyka, geografia, wiedza o społeczeństwie, chemiaangielski, niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpańskijęzyk polski, matematyka, język angielski, biologia36
501 Powiat szamotulskiSZAMOTUŁYZespół Szkół nr 2Liceum Ogólnokształcące
Szczuczyńska 3
tel. 612921559
http://www.zsnr2-szamotuly.pl
I B /przyrodnicza/język angielski,biologia,geografia lub informatykajęzyk niemiecki, język angielskijęzyk polski, matematyka, biologia, geografia24
502 Miasto KaliszKALISZII Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza KościuszkiLiceum Ogólnokształcące
Szkolna 5
tel. 627676657
http://www.2lo.kalisz.pl
C2biologia, chemia, matematyka, fizyka, język angielskiangielski, niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpańskijęzyk polski, matematyka, biologia, chemia32
503 Miasto KaliszKALISZII Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza KościuszkiLiceum Ogólnokształcące
Szkolna 5
tel. 627676657
http://www.2lo.kalisz.pl
C1biologia, chemia, matematyka, fizyka, język angielskiangielski, niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpańskijęzyk polski, matematyka, biologia, chemia32
504 Miasto KaliszKALISZII Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza KościuszkiLiceum Ogólnokształcące
Szkolna 5
tel. 627676657
http://www.2lo.kalisz.pl
A2język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, język angielskiangielski, niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpańskijęzyk polski, matematyka, historia, geografia32
505 Powiat kaliskiLISKÓWZespół Szkół nr 1Liceum Ogólnokształcące
Twórców Liskowa 1
tel. 627634009
http://zs1liskow.pl
LOjęzyk polski, język angielski, fizykaangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, język obcy nowożytny, historia30
506 Miasto KaliszKALISZII Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza KościuszkiLiceum Ogólnokształcące
Szkolna 5
tel. 627676657
http://www.2lo.kalisz.pl
A1język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, język angielskiangielski, niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpańskijęzyk polski, matematyka, historia, geografia32
507 Powiat wągrowieckiWĄGROWIECZespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2Technikum
Kościuszki 49
tel. 672620347
http://www.zsp2wagrowiec.pl
B2Technik informatykdwa do wyboru: angielski, niemiecki, rosyjski, hiszpańskijęzyk polski, matematyka, informatyka, język obcy15
508 Powiat wągrowieckiWĄGROWIECZespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2Technikum
Kościuszki 49
tel. 672620347
http://www.zsp2wagrowiec.pl
B1Technik hotelarstwadwa do wyboru: angielski, niemiecki, rosyjski, hiszpańskijęzyk polski, matematyka, język obcy, geografia15
509 Powiat wągrowieckiWĄGROWIECZespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2Technikum
Kościuszki 49
tel. 672620347
http://www.zsp2wagrowiec.pl
ATechnik ekonomistadwa do wyboru: angielski, niemiecki, rosyjski, hiszpańskijęzyk polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie, język obcy30
510 Powiat słupeckiSŁUPCASpecjalny Ośrodek Szkolno-WychowawczyBranżowa Szkoła I stopnia
Wojska Polskiego 13
tel. 632752018
http://www.soswslupca.pl
I- wymagane orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i zaświadczenie lekarskie klasa wielozawodowaangielski na poziomie podstawowymorzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego16
511 Powiat wągrowieckiWĄGROWIECZespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2Liceum Ogólnokształcące
Kościuszki 49
tel. 672620347
http://www.zsp2wagrowiec.pl
C, bezpieczeństwo publicznegeografia, wiedza o społeczeństwie, matematykadwa do wyboru: angielski, niemiecki, rosyjski, hiszpańskijęzyk polski, matematyka, biologia, wiedza o społeczeństwie30
512 Powiat wągrowieckiWĄGROWIECZespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2Liceum Ogólnokształcące
Kościuszki 49
tel. 672620347
http://www.zsp2wagrowiec.pl
B2, ratowniczo-pielęgniarskabiologia, chemiadwa do wyboru: angielski, niemiecki, rosyjski, hiszpańskijęzyk polski, matematyka, biologia, chemia15
513 Powiat wągrowieckiWĄGROWIECZespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2Liceum Ogólnokształcące
Kościuszki 49
tel. 672620347
http://www.zsp2wagrowiec.pl
B1, pedagogicznabiologia, język polski, język obcydwa do wyboru: angielski, niemiecki, rosyjski, hiszpańskijęzyk polski, matematyka, język obcy, biologia15
514 Miasto LesznoLESZNOZespół Szkół Specjalnych im. J. KorczakaBranżowa Szkoła I stopnia
Aleje Jana Pawła II 10
tel. 655204004
http://zss-leszno.pl
I klasa wielozawodowaniemiecki016
515 Powiat wągrowieckiWĄGROWIECZespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2Liceum Ogólnokształcące
Kościuszki 49
tel. 672620347
http://www.zsp2wagrowiec.pl
A, klasa ogólnawiedza o społeczeństwie, język obcy, geografia lub matematykadwa do wyboru: angielski, niemiecki, rosyjski, hiszpańskijęzyk polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie, geografia30
516 Miasto KoninKONINZespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. S. StaszicaBranżowa Szkoła I stopnia
kard. S. Wyszyńskiego 3
tel. 632425421
http://zsge.pl
I BEM mMechatronikniemieckijęzyk polski, język angielski, matematyka, informatyka14
517 Powiat ostrzeszowskiOSTRZESZÓWSpecjalny Ośrodek Szkolno-WychowawczyBranżowa Szkoła I stopnia
Generała Sikorskiego 19
tel. 627320716
http://www.osw-ostrzeszow.pl
I E klasa wielozawodowaangielskiWymagane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, zaświadczenie lekarskie16
518 Miasto KoninKONINZespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. S. StaszicaBranżowa Szkoła I stopnia
kard. S. Wyszyńskiego 3
tel. 632425421
http://zsge.pl
I BEM eElektrykniemieckijęzyk polski, język angielski, matematyka, informatyka14
519 Miasto KoninKONINZespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. S. StaszicaBranżowa Szkoła I stopnia
kard. S. Wyszyńskiego 3
tel. 632425421
http://zsge.pl
I BSM mMechanik motocyklowyniemieckijęzyk polski, język angielski, matematyka, informatyka14
520 Miasto KoninKONINZespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. S. StaszicaBranżowa Szkoła I stopnia
kard. S. Wyszyńskiego 3
tel. 632425421
http://zsge.pl
I BSM sMechanik pojazdów samochodowychniemieckijęzyk polski, język angielski, matematyka, informatyka14
521 Powiat szamotulskiSZAMOTUŁYZespół Szkół nr 2Liceum Ogólnokształcące
Szczuczyńska 3
tel. 612921559
http://www.zsnr2-szamotuly.pl
I A / medialna/język polski,historia,wiedza o społeczeństwieniemiecki, angielskijęzyk polski, matematyka, historia, wos24
522 Miasto KoninKONINZespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. S. StaszicaTechnikum
kard. S. Wyszyńskiego 3
tel. 632425421
http://zsge.pl
I ES eTechnik elektronikangielski, niemieckijęzyk polski, język angielski, matematyka, informatyka14
523 Miasto KoninKONINZespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. S. StaszicaTechnikum
kard. S. Wyszyńskiego 3
tel. 632425421
http://zsge.pl
I ES sTechnik szerokopasmowej komunikacji elektronicznejangielski, niemieckijęzyk polski, język angielski, matematyka, informatyka14
524 Miasto KoninKONINZespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. S. StaszicaTechnikum
kard. S. Wyszyńskiego 3
tel. 632425421
http://zsge.pl
I OM mTechnik mechanikangielski, niemieckijęzyk polski, język angielski, matematyka, informatyka14
525 Powiat ostrzeszowskiOSTRZESZÓWSpecjalny Ośrodek Szkolno-WychowawczyBranżowa Szkoła I stopnia
Generała Sikorskiego 19
tel. 627320716
http://www.osw-ostrzeszow.pl
E klasa wielozawodowaangielskiwymagane orzeczenie o potrzebie ksztalcenia specjalnego, zaświadczenie lekarskie16
526 Miasto KoninKONINZespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. S. StaszicaTechnikum
kard. S. Wyszyńskiego 3
tel. 632425421
http://zsge.pl
I OM uTechnik urządzeń i systemów energetyki odnawialnejangielski, niemieckijęzyk polski, język angielski, matematyka, informatyka14
527 Miasto KoninKONINZespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. S. StaszicaTechnikum
kard. S. Wyszyńskiego 3
tel. 632425421
http://zsge.pl
I TS (klasa integracyjna)Technik spedytorangielski, niemieckijęzyk polski, język angielski, matematyka, geografia20
528 Miasto KoninKONINZespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. S. StaszicaTechnikum
kard. S. Wyszyńskiego 3
tel. 632425421
http://zsge.pl
I EITechnik elektrykangielski, niemieckijęzyk polski, język angielski, matematyka, informatyka28
529 Miasto KoninKONINZespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. S. StaszicaTechnikum
kard. S. Wyszyńskiego 3
tel. 632425421
http://zsge.pl
I TETechnik ekonomistaangielski, niemieckijęzyk polski, język angielski, matematyka, geografia28
530 Miasto KoninKONINZespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. S. StaszicaTechnikum
kard. S. Wyszyńskiego 3
tel. 632425421
http://zsge.pl
I PSTechnik pojazdów samochodowychangielski, niemieckijęzyk polski, język angielski, matematyka, informatyka28
531 Miasto KoninKONINZespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. S. StaszicaTechnikum
kard. S. Wyszyńskiego 3
tel. 632425421
http://zsge.pl
I TITechnik informatykangielski, niemieckijęzyk polski, język angielski, matematyka, informatyka28
532 Miasto KoninKONINZespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. S. StaszicaTechnikum
kard. S. Wyszyńskiego 3
tel. 632425421
http://zsge.pl
I MTTechnik mechatronikangielski, niemieckijęzyk polski, język angielski, matematyka, informatyka28
533 Miasto KoninKONINZespół Szkół Technicznych i HutniczychTechnikum
Kolska 1
tel. 632429824
http://www.zstih.konin.pl
1TSTechnik pojazdów samochodowychangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, informatyka, geografia14
534 Miasto KoninKONINZespół Szkół Technicznych i HutniczychTechnikum
Kolska 1
tel. 632429824
http://www.zstih.konin.pl
1TMTechnik mechanikangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, informatyka, język obcy14
535 Miasto KoninKONINZespół Szkół Technicznych i HutniczychTechnikum
Kolska 1
tel. 632429824
http://www.zstih.konin.pl
1TFTechnik usług fryzjerskichangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, informatyka, język obcy14
536 Miasto KoninKONINZespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. S. StaszicaLiceum Ogólnokształcące
kard. S. Wyszyńskiego 3
tel. 632425421
http://zsge.pl
I LOS (sportowa piłka nożna dziewcząt/szermierka)polski, angielski, biologiaangielski, niemieckijęzyk polski, język obcy, matematyka, biologia30
537 Miasto KoninKONINZespół Szkół Technicznych i HutniczychTechnikum
Kolska 1
tel. 632429824
http://www.zstih.konin.pl
1TITechnik informatykangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, geografia, język obcy14
538 Powiat ostrowskiOSTRÓW WIELKOPOLSKIZespół Szkół EkonomicznychBranżowa Szkoła I stopnia
Partyzancka 29
tel. 625919556
http://zse.osw.pl
I SSprzedawcaangielskiGeografia, Historia16
539 Powiat ostrowskiOSTRÓW WIELKOPOLSKIZespół Szkół EkonomicznychBranżowa Szkoła I stopnia
Partyzancka 29
tel. 625919556
http://zse.osw.pl
I M-LMagazynier-logistykangielskiGeografia, Historia16
540 Miasto KoninKONINZespół Szkół Technicznych i HutniczychBranżowa Szkoła I stopnia
Kolska 1
tel. 632429824
http://www.zstih.konin.pl
1WZ klasa wielozawodowaniemieckijęzyk polski, matematyka, informatyka, język obcy56
541 Powiat pilskiWYRZYSKCentrum Kształcenia Zawodowego i UstawicznegoBranżowa Szkoła I stopnia
Wiejska 1
tel. 672867709
http://www.zspwyrzysk.pl
1c klasa wielozawodowaniemieckijęzyk polski, geografia, informatyka, wiedza o społeczenstwie30
542 Powiat pilskiWYRZYSKCentrum Kształcenia Zawodowego i UstawicznegoBranżowa Szkoła I stopnia
Wiejska 1
tel. 672867709
http://www.zspwyrzysk.pl
1b klasa wielozawodowaniemieckijęzyk polski, geografia, informatyka, wiedza o społeczenstwie30
543 Powiat pilskiWYRZYSKCentrum Kształcenia Zawodowego i UstawicznegoBranżowa Szkoła I stopnia
Wiejska 1
tel. 672867709
http://www.zspwyrzysk.pl
1a klasa wielozawodowaniemieckijęzyk polski, geografia, informatyka, wiedza o społeczenstwie30
544 Powiat ostrowskiOSTRÓW WIELKOPOLSKIZespół Szkół EkonomicznychTechnikum
Partyzancka 29
tel. 625919556
http://zse.osw.pl
I THTechnik handlowiecj. angielski, j. niemieckiGeografia, Historia17
545 Powiat śremskiGRZYBNOZespół Szkół RolniczychBranżowa Szkoła I stopnia
Grzybno 48
tel. 612823533
http://zsr-grzybno.pl
ZSZRolnikangielskijęzyk polski, matematyka, język obcy (angielski lub niemiecki), biologia30
546 Powiat śremskiGRZYBNOZespół Szkół RolniczychBranżowa Szkoła I stopnia
Grzybno 48
tel. 612823533
http://zsr-grzybno.pl
ZSZOgrodnikangielskijęzyk polski, matematyka, język obcy (angielski lub niemiecki), biologia30
547 Powiat pilskiWYRZYSKCentrum Kształcenia Zawodowego i UstawicznegoTechnikum
Wiejska 1
tel. 672867709
http://www.zspwyrzysk.pl
1 TMRATechnik mechanizacji rolnictwa i agrotronikiangielski, niemieckijęzyk polski, biologia, język angielski, matematyka30
548 Powiat ostrowskiOSTRÓW WIELKOPOLSKIZespół Szkół EkonomicznychTechnikum
Partyzancka 29
tel. 625919556
http://zse.osw.pl
I TSTechnik spedytorj. angielski, j. niemieckiGeografia, Historia17
549 Powiat śremskiGRZYBNOZespół Szkół RolniczychBranżowa Szkoła I stopnia
Grzybno 48
tel. 612823533
http://zsr-grzybno.pl
ZSZJeździecangielskijęzyk polski, matematyka, język obcy (angielski lub niemiecki), biologia30
550 Powiat pilskiWYRZYSKCentrum Kształcenia Zawodowego i UstawicznegoTechnikum
Wiejska 1
tel. 672867709
http://www.zspwyrzysk.pl
1 THTechnik hotelarstwaangielski, niemieckijęzyk polski, biologia, geografia, język angielski30
551 Powiat ostrowskiOSTRÓW WIELKOPOLSKIZespół Szkół EkonomicznychTechnikum
Partyzancka 29
tel. 625919556
http://zse.osw.pl
I TLTechnik logistykj. angielski, j. niemieckiGeografia, Historia34
552 Powiat pilskiWYRZYSKCentrum Kształcenia Zawodowego i UstawicznegoTechnikum
Wiejska 1
tel. 672867709
http://www.zspwyrzysk.pl
1 TŻTechnik żywienia i usług gastronomicznychangielski, niemieckijęzyk polski, biologia, język angielski, chemia30
553 Powiat śremskiGRZYBNOZespół Szkół RolniczychTechnikum
Grzybno 48
tel. 612823533
http://zsr-grzybno.pl
TMATechnik mechanizacji rolnictwa i agrotronikiangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, język obcy (angielski lub niemiecki), informatyka30
554 Powiat pilskiWYRZYSKCentrum Kształcenia Zawodowego i UstawicznegoTechnikum
Wiejska 1
tel. 672867709
http://www.zspwyrzysk.pl
1 TETechnik ekonomistaangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, geografia, język angielski30
555 Powiat śremskiGRZYBNOZespół Szkół RolniczychTechnikum
Grzybno 48
tel. 612823533
http://zsr-grzybno.pl
TTŻTechnik technologii żywnościangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, język obcy (angielski lub niemiecki), chemia30
556 Powiat ostrowskiOSTRÓW WIELKOPOLSKIZespół Szkół EkonomicznychTechnikum
Partyzancka 29
tel. 625919556
http://zse.osw.pl
I a,b TETechnik ekonomistaj. angielski, j. niemieckiGeografia, Historia68
557 Powiat pilskiPIŁAZespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w PileBranżowa Szkoła I stopnia
Jana Kilińskiego 16
tel. 672126181
http://www.zsp3.pila.pl
1 WBBetoniarz-zbrojarzangielskijęzyk polski, matematyka, geografia, język obcy - najwyższa ocena8
558 Powiat śremskiGRZYBNOZespół Szkół RolniczychTechnikum
Grzybno 48
tel. 612823533
http://zsr-grzybno.pl
TOŚTechnik ochrony środowiskaangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, język obcy (angielski lub niemiecki), biologia30
559 Powiat pilskiWYRZYSKCentrum Kształcenia Zawodowego i UstawicznegoTechnikum
Wiejska 1
tel. 672867709
http://www.zspwyrzysk.pl
1 TITechnik informatykangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, informatyka, język angielski30
560 Powiat śremskiGRZYBNOZespół Szkół RolniczychTechnikum
Grzybno 48
tel. 612823533
http://zsr-grzybno.pl
TATechnik agrobiznesuangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, język obcy (angielski lub niemiecki), biologia30
561 Powiat pilskiPIŁAZespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w PileBranżowa Szkoła I stopnia
Jana Kilińskiego 16
tel. 672126181
http://www.zsp3.pila.pl
1 WBStolarzjęzyk angielskijęzyk polski, matematyka, geografia, język obcy - najwyższa ocena8
562 Powiat śremskiGRZYBNOZespół Szkół RolniczychTechnikum
Grzybno 48
tel. 612823533
http://zsr-grzybno.pl
TOTechnik ogrodnikangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, język obcy (angielski lub niemiecki), biologia30
563 Powiat pilskiPIŁAZespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w PileBranżowa Szkoła I stopnia
Jana Kilińskiego 16
tel. 672126181
http://www.zsp3.pila.pl
1 WBMurarz-tynkarzjęzyk angielskijęzyk polski, matematyka, geografia, język obcy - najwyższa ocena8
564 Powiat ostrowskiOSTRÓW WIELKOPOLSKIZespół Szkół Sióstr SalezjanekLiceum Ogólnokształcące
Al. Słowackiego 33A
tel. 627356231
http://www.zsss.osw.pl
1/turystycznygeografia, historia lub wiedza o społeczeństwie, język obcyangielski, niemiecki, francuski, pozalekcyjne: hiszpański, włoski, łacińskigeografia, język obcy20
565 Powiat pilskiPIŁAZespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w PileBranżowa Szkoła I stopnia
Jana Kilińskiego 16
tel. 672126181
http://www.zsp3.pila.pl
1 WBMonter sieci i instalacji sanitarnychjęzyk angielskijęzyk polski, matematyka, geografia, język obcy - najwyższa ocena8
566 Powiat ostrowskiOSTRÓW WIELKOPOLSKIZespół Szkół Sióstr SalezjanekLiceum Ogólnokształcące
Al. Słowackiego 33A
tel. 627356231
http://www.zsss.osw.pl
1/językowygeografia, język angielski, język obcyangielski, niemiecki, francuski, pozalekcyjne: hiszpański, włoski, łacińskijęzyk obcy nowożytny, drugi język obcy20
567 Powiat pilskiPIŁAZespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w PileBranżowa Szkoła I stopnia
Jana Kilińskiego 16
tel. 672126181
http://www.zsp3.pila.pl
1 WAMonter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwiejęzyk angielskijęzyk polski, matematyka, geografia, język obcy - najwyższa ocena16
568 Powiat ostrowskiOSTRÓW WIELKOPOLSKIZespół Szkół Sióstr SalezjanekLiceum Ogólnokształcące
Al. Słowackiego 33A
tel. 627356231
http://www.zsss.osw.pl
1/matematyczno-fizycznymatematyka, fizyka, język obcyangielski, niemiecki, francuski, pozalekcyjne: hiszpański, włoski, łacińskifizyka, język obcy20
569 Powiat ostrowskiOSTRÓW WIELKOPOLSKIZespół Szkół Sióstr SalezjanekLiceum Ogólnokształcące
Al. Słowackiego 33A
tel. 627356231
http://www.zsss.osw.pl
1/politechnicznymatematyka, fizyka, informatykaangielski, niemiecki, francuski, pozalekcyjne: hiszpański, włoski, łacińskifizyka, informatyka20
570 Powiat pilskiPIŁAZespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w PileBranżowa Szkoła I stopnia
Jana Kilińskiego 16
tel. 672126181
http://www.zsp3.pila.pl
1 WAElektrykangielskijęzyk polski, matematyka, geografia, język obcy - najwyższa ocena16
571 Powiat ostrowskiOSTRÓW WIELKOPOLSKIZespół Szkół Sióstr SalezjanekLiceum Ogólnokształcące
Al. Słowackiego 33A
tel. 627356231
http://www.zsss.osw.pl
1/ biologiczno-chemicznybiologia, chemia, język obcyangielski, niemiecki, francuski, pozalekcyjne: hiszpański, włoski, łacińskibiologia, chemia20
572 Powiat ostrowskiOSTRÓW WIELKOPOLSKIZespół Szkół Sióstr SalezjanekLiceum Ogólnokształcące
Al. Słowackiego 33A
tel. 627356231
http://www.zsss.osw.pl
1/medyczny z elementami dietetykibiologia, chemia, fizykaangielski, niemiecki, francuski, pozalekcyjne: hiszpański, włoski, łacińskibiologia, fizyka20
573 Powiat ostrowskiOSTRÓW WIELKOPOLSKIZespół Szkół Sióstr SalezjanekLiceum Ogólnokształcące
Al. Słowackiego 33A
tel. 627356231
http://www.zsss.osw.pl
1/ dziennikarskijęzyk polski, historia, język obcyangielski, niemiecki, francuski, pozalekcyjne: hiszpański, włoski, łacińskihistoria, język obcy20
574 Powiat ostrowskiOSTRÓW WIELKOPOLSKIZespół Szkół Sióstr SalezjanekLiceum Ogólnokształcące
Al. Słowackiego 33A
tel. 627356231
http://www.zsss.osw.pl
1/ humanistyczno-prawniczyjęzyk polski, historia, wosangielski, niemiecki, francuski, pozalekcyjne: hiszpański, włoski, łacińskihistoria, wos20
575 Powiat śremskiGRZYBNOZespół Szkół RolniczychTechnikum
Grzybno 48
tel. 612823533
http://zsr-grzybno.pl
THKTechnik hodowca koniangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, język obcy (angielski lub niemiecki), biologia30
576 Powiat śremskiGRZYBNOZespół Szkół RolniczychTechnikum
Grzybno 48
tel. 612823533
http://zsr-grzybno.pl
TOZETechnik urządzeń i systemów energetyki odnawialnejangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, język obcy (angielski lub niemiecki), geografia30
577 Miasto PoznańPOZNAŃSpecjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci NiesłyszącychBranżowa Szkoła I stopnia
Bydgoska 4a
tel. 618775719
http://www.surdo.pl/poznan
I BSKucharzjęzyk angielskijezyk polski, matematyka,chemia ,informatyka, język angielski8
578 Powiat śremskiGRZYBNOZespół Szkół RolniczychTechnikum
Grzybno 48
tel. 612823533
http://zsr-grzybno.pl
THTechnik hotelarstwaangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, język obcy (angielski lub niemiecki), geografia30
579 Powiat śremskiGRZYBNOZespół Szkół RolniczychTechnikum
Grzybno 48
tel. 612823533
http://zsr-grzybno.pl
TKTechnik architektury krajobrazuangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, język obcy (angielski lub niemiecki), biologia30
580 Powiat śremskiGRZYBNOZespół Szkół RolniczychTechnikum
Grzybno 48
tel. 612823533
http://zsr-grzybno.pl
TWTechnik weterynariiangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, język obcy (angielski lub niemiecki), biologia30
581 Miasto PoznańPOZNAŃSpecjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci NiesłyszącychTechnikum
Bydgoska 4a
tel. 618775719
http://www.surdo.pl/poznan
TS ITechnik fotografii i multimediówangielski, niemieckijezyk polski, matematyka,fizyka,informatyka, język angielski8
582 Powiat pilskiPIŁAZespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w PileTechnikum
Jana Kilińskiego 16
tel. 672126181
http://www.zsp3.pila.pl
1 DTechnik renowacji elementów architekturyangielski, niemieckijęzyk polski, historia, zajęcia artysyczne lub zajęciatechniczne - max, język obcy - najwyższa ocena16
583 Miasto PoznańPOZNAŃSpecjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci NiesłyszącychLiceum Ogólnokształcące
Bydgoska 4a
tel. 618775719
http://www.surdo.pl/poznan
I LOjęzyk polski, historia,język angielskiangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, historia, język angielski, wiedza o społeczeństwie 8
584 Powiat tureckiTUREKZespół Szkół TechnicznychBranżowa Szkoła I stopnia
Milewskiego 3B
tel. 632803612
http://zst.net.pl
1w klasa wielozawodowaniemieckijęzyk polski, matematyka, informatyka, edukacja dla bezpieczeństwa15
585 Powiat śremskiGRZYBNOZespół Szkół RolniczychTechnikum
Grzybno 48
tel. 612823533
http://zsr-grzybno.pl
TRTechnik rolnikangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, język obcy (do wyboru), biologia30
586 Powiat pilskiPIŁAZespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w PileTechnikum
Jana Kilińskiego 16
tel. 672126181
http://www.zsp3.pila.pl
1 DTechnik architektury krajobrazuangielski, niemieckijęzyk polski, biologia, geografia, język angielski16
587 Powiat tureckiTUREKZespół Szkół TechnicznychBranżowa Szkoła I stopnia
Milewskiego 3B
tel. 632803612
http://zst.net.pl
1mMechanik pojazdów samochodowychniemieckijęzyk polski, matematyka, informatyka, edukacja dla bezpieczeństwa30
588 Powiat poznańskiMOSINAZespół Szkół im. A. WodziczkiBranżowa Szkoła I stopnia
Topolowa 2
tel. 618132922
http://www.zsmosina.powiat.poznan.pl
1c klasa wielozawodowaniemieckimatematyka, fizyka, chemia24
589 Powiat poznańskiMOSINAZespół Szkół im. A. WodziczkiBranżowa Szkoła I stopnia
Topolowa 2
tel. 618132922
http://www.zsmosina.powiat.poznan.pl
1b klasa wielozawodowaangielskimatematyka, fizyka, chemia24
590 Powiat poznańskiMOSINAZespół Szkół im. A. WodziczkiBranżowa Szkoła I stopnia
Topolowa 2
tel. 618132922
http://www.zsmosina.powiat.poznan.pl
1a klasa wielozawodowaangielskimatematyka, fizyka, chemia24
591 Powiat poznańskiMOSINAZespół Szkół im. A. WodziczkiTechnikum
Topolowa 2
tel. 618132922
http://www.zsmosina.powiat.poznan.pl
1c TOTTechnik obsługi turystycznejangielski, niemieckimatematyka, język obcy, geografia24
592 Powiat poznańskiMOSINAZespół Szkół im. A. WodziczkiTechnikum
Topolowa 2
tel. 618132922
http://www.zsmosina.powiat.poznan.pl
1b THTechnik hotelarstwaangielski, niemieckimatematyka, język obcy, geografia24
593 Powiat poznańskiMOSINAZespół Szkół im. A. WodziczkiTechnikum
Topolowa 2
tel. 618132922
http://www.zsmosina.powiat.poznan.pl
1a TLTechnik logistykangielski, niemieckimatematyka, język obcy, geografia24
594 Powiat poznańskiMOSINAZespół Szkół im. A. WodziczkiLiceum Ogólnokształcące
Topolowa 2
tel. 618132922
http://www.zsmosina.powiat.poznan.pl
1a LOjęzyk angielski, wiedza o społeczeństwie, geografiaangielski, niemieckimatematyka, język obcy, geografia24
595 Powiat pilskiPIŁAZespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w PileTechnikum
Jana Kilińskiego 16
tel. 672126181
http://www.zsp3.pila.pl
1 CTechnik elektrykangielski, niemieckijęzyk polski, fizyka, matematyka, język angielski32
596 Powiat pilskiPIŁAZespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w PileTechnikum
Jana Kilińskiego 16
tel. 672126181
http://www.zsp3.pila.pl
1 BTechnik geodetaangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, geografia, język obcy - najwyższa ocena32
597 Powiat pilskiPIŁAZespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w PileTechnikum
Jana Kilińskiego 16
tel. 672126181
http://www.zsp3.pila.pl
1ATechnik budownictwaangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, geografia, język obcy - najwyższa ocena32
598 Powiat ostrowskiOSTRÓW WIELKOPOLSKIZespół Szkół Budowlano-EnergetycznychBranżowa Szkoła I stopnia
Wolności 23
tel. 627366228
http://www.zsbe.edu.pl
MZ1Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwieJęzyk angielskiJzyk obcy nowożytny, Geografia32
599 Powiat ostrowskiOSTRÓW WIELKOPOLSKIZespół Szkół Budowlano-EnergetycznychBranżowa Szkoła I stopnia
Wolności 23
tel. 627366228
http://www.zsbe.edu.pl
W1 klasa wielozawodowaniemieckiJzyk obcy nowożytny, Geografia32
600 Powiat ostrowskiOSTRÓW WIELKOPOLSKIZespół Szkół Budowlano-EnergetycznychTechnikum
Wolności 23
tel. 627366228
http://www.zsbe.edu.pl
ET1bTechnik transportu kolejowegoangielski, niemieckiJzyk obcy nowożytny, Geografia17
601 Powiat ostrowskiOSTRÓW WIELKOPOLSKIZespół Szkół Budowlano-EnergetycznychTechnikum
Wolności 23
tel. 627366228
http://www.zsbe.edu.pl
ET1aTechnik elektroenergetyk transportu szynowegoangielski, niemieckiJęzyk obcy nowożytny, Fizyka17
602 Powiat ostrowskiOSTRÓW WIELKOPOLSKIZespół Szkół Budowlano-EnergetycznychTechnikum
Wolności 23
tel. 627366228
http://www.zsbe.edu.pl
B1Technik budownictwaangielski, niemieckiJęzyk obcy nowożytny, Fizyka34
603 Powiat ostrowskiOSTRÓW WIELKOPOLSKIZespół Szkół Budowlano-EnergetycznychTechnikum
Wolności 23
tel. 627366228
http://www.zsbe.edu.pl
AG1bTechnik geodetaangielski, niemieckiJzyk obcy nowożytny, Geografia17
604 Powiat ostrowskiOSTRÓW WIELKOPOLSKIZespół Szkół Budowlano-EnergetycznychTechnikum
Wolności 23
tel. 627366228
http://www.zsbe.edu.pl
AG1aTechnik architektury krajobrazuangielski, niemieckiJzyk obcy nowożytny, Biologia17
605 Powiat kępińskiKępnoZespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2Branżowa Szkoła I stopnia
Przemysłowa 10c
tel. 627822721
http://www.zsp2.kepno.pl
1f klasa wielozawodowaangielskitechnika15
606 Powiat kępińskiKępnoZespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2Branżowa Szkoła I stopnia
Przemysłowa 10c
tel. 627822721
http://www.zsp2.kepno.pl
1fFryzjerangielskitechnika15
607 Powiat kępińskiKępnoZespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2Branżowa Szkoła I stopnia
Przemysłowa 10c
tel. 627822721
http://www.zsp2.kepno.pl
1eŚlusarzjęzyk angielskitechnika15
608 Powiat kępińskiKępnoZespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2Branżowa Szkoła I stopnia
Przemysłowa 10c
tel. 627822721
http://www.zsp2.kepno.pl
1eKucharzjęzyk angielskitechnika15
609 Powiat kępińskiKępnoZespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2Branżowa Szkoła I stopnia
Przemysłowa 10c
tel. 627822721
http://www.zsp2.kepno.pl
1dRolnikjęzyk angielskitechnika30
610 Powiat kępińskiKępnoZespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2Branżowa Szkoła I stopnia
Przemysłowa 10c
tel. 627822721
http://www.zsp2.kepno.pl
1cCukiernikangielskitechnika15
611 Powiat kępińskiKępnoZespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2Branżowa Szkoła I stopnia
Przemysłowa 10c
tel. 627822721
http://www.zsp2.kepno.pl
1cMechanik pojazdów samochodowychjęzyk angielskitechnika15
612 Powiat kępińskiKępnoZespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2Branżowa Szkoła I stopnia
Przemysłowa 10c
tel. 627822721
http://www.zsp2.kepno.pl
1bElektrykangielskitechnika15
613 Powiat kępińskiKępnoZespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2Branżowa Szkoła I stopnia
Przemysłowa 10c
tel. 627822721
http://www.zsp2.kepno.pl
1bSprzedawcajęzyk angielskitechnika15
614 Powiat kępińskiKępnoZespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2Branżowa Szkoła I stopnia
Przemysłowa 10c
tel. 627822721
http://www.zsp2.kepno.pl
1aStolarzjęzyk angielskitechnika15
615 Powiat kępińskiKępnoZespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2Branżowa Szkoła I stopnia
Przemysłowa 10c
tel. 627822721
http://www.zsp2.kepno.pl
1aTapicerjęzyk angielskitechnika15
616 Powiat kępińskiKępnoZespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2Technikum
Przemysłowa 10c
tel. 627822721
http://www.zsp2.kepno.pl
I TBTechnik budownictwaangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, język angielski, technika16
617 Powiat kępińskiKępnoZespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2Technikum
Przemysłowa 10c
tel. 627822721
http://www.zsp2.kepno.pl
I TBTechnik pojazdów samochodowychangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, język angielski, technika16
618 Powiat kępińskiKępnoZespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2Technikum
Przemysłowa 10c
tel. 627822721
http://www.zsp2.kepno.pl
I TATechnik logistykangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, język angielski, technika16
619 Powiat kępińskiKępnoZespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2Technikum
Przemysłowa 10c
tel. 627822721
http://www.zsp2.kepno.pl
I TATechnik agrobiznesuangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, język angielski, technika16
620 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2Liceum Ogólnokształcące
Tarnowska 27
tel. 618798090
http://www.zso2.pl
I cjęzyk angielski (poziom dwujęzyczny),biologia, chemiaangielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, rosyjski, chińskijęzyk polski,matematyka,jezyk angielski, biologia30
621 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2Liceum Ogólnokształcące
Tarnowska 27
tel. 618798090
http://www.zso2.pl
I bjęzyk angielski (poziom dwujęzyczny), matematyka, informatyka, fizyka lub geografiaangielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, rosyjski, chińskijęzyk polski,matematyka,język angielski, geografia30
622 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2Liceum Ogólnokształcące
Tarnowska 27
tel. 618798090
http://www.zso2.pl
I ajęzyk angielski (poziom dwujęzyczny), język polski, historia, wiedza o społeczeństwieangielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, rosyjski, chińskijęzyk polski,matematyka,jezyk angielski, historia30
623 Powiat czarnkowsko-trzcianeckiKRZYŻ WIELKOPOLSKIZespół SzkółTechnikum
Sikorskiego 15
tel. 672564076
http://www.zs-krzyz.pl
1HOTechnik obsługi turystycznejniemiecki, angielskijęzyk polski, matematyka, język obcy nowożytny, historia15
624 Powiat czarnkowsko-trzcianeckiKRZYŻ WIELKOPOLSKIZespół SzkółTechnikum
Sikorskiego 15
tel. 672564076
http://www.zs-krzyz.pl
1HOTechnik handlowiecniemiecki, angielskijęzyk polski, matematyka, język obcy nowożytny, historia15
625 Powiat czarnkowsko-trzcianeckiKRZYŻ WIELKOPOLSKIZespół SzkółTechnikum
Sikorskiego 15
tel. 672564076
http://www.zs-krzyz.pl
1SPTechnik spedytorniemiecki, angielskijęzyk polski, matematyka, język obcy nowożytny, historia30
626 Powiat czarnkowsko-trzcianeckiKRZYŻ WIELKOPOLSKIZespół SzkółTechnikum
Sikorskiego 15
tel. 672564076
http://www.zs-krzyz.pl
1TETechnik elektrykniemiecki, angielskijęzyk polski, matematyka, język obcy nowożytny, historia15
627 Powiat czarnkowsko-trzcianeckiKRZYŻ WIELKOPOLSKIZespół SzkółTechnikum
Sikorskiego 15
tel. 672564076
http://www.zs-krzyz.pl
1TETechnik mechanikniemiecki, angielskijęzyk polski, matematyka, język obcy nowożytny, historia15
628 Powiat czarnkowsko-trzcianeckiKRZYŻ WIELKOPOLSKIZespół SzkółBranżowa Szkoła I stopnia
Sikorskiego 15
tel. 672564076
http://www.zs-krzyz.pl
1BG klasa wielozawodowaniemieckijęzyk polski, matematyka, język obcy nowożytny, historia24
629 Powiat czarnkowsko-trzcianeckiKRZYŻ WIELKOPOLSKIZespół SzkółTechnikum
Sikorskiego 15
tel. 672564076
http://www.zs-krzyz.pl
1BF klasa wielozawodowaniemieckijęzyk polski, matematyka, język obcy nowożytny, historia24
630 Powiat poznańskiPOBIEDZISKAZespół Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Pobiedziskach LetniskuLiceum Ogólnokształcące
Gajowa 22
tel. 618153445
http://www.letnisko.superszkolna.pl
I Ajęzyk angielski, geografia, matematyka, informatykaangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, język angielski, geografia30
631 Miasto PoznańPOZNAŃV Liceum Ogólnokształcące im. Klaudyny Potockiej Liceum Ogólnokształcące
Zmartwychwstańców 10
tel. 618333831
http://www.vlo.poznan.pl
1h/europejskahistoria, geografia, wos, język angielskiangielski, hiszpańskigeografia, historia30
632 Miasto PoznańPOZNAŃV Liceum Ogólnokształcące im. Klaudyny Potockiej Liceum Ogólnokształcące
Zmartwychwstańców 10
tel. 618333831
http://www.vlo.poznan.pl
1g/turystyczno-ekonomicznamatematyka, język angielskiangielski, rosyjskigeografia, język angielski30
633 Miasto PoznańPOZNAŃV Liceum Ogólnokształcące im. Klaudyny Potockiej Liceum Ogólnokształcące
Zmartwychwstańców 10
tel. 618333831
http://www.vlo.poznan.pl
1f/akademickamatematyka, geografia, informatykaangielski, niemieckigeografia, informatyka30
634 Miasto PoznańPOZNAŃV Liceum Ogólnokształcące im. Klaudyny Potockiej Liceum Ogólnokształcące
Zmartwychwstańców 10
tel. 618333831
http://www.vlo.poznan.pl
1e/politechnicznamatematyka, fizykaangielski, niemieckifizyka, język angielski30
635 Miasto PoznańPOZNAŃV Liceum Ogólnokształcące im. Klaudyny Potockiej Liceum Ogólnokształcące
Zmartwychwstańców 10
tel. 618333831
http://www.vlo.poznan.pl
1d/dziennikarsko-prawnajęzyk polski, wos, historiaangielski, niemieckihistoria, wos30
636 Miasto PoznańPOZNAŃV Liceum Ogólnokształcące im. Klaudyny Potockiej Liceum Ogólnokształcące
Zmartwychwstańców 10
tel. 618333831
http://www.vlo.poznan.pl
1c/biologiczno-chemicznabiologia, chemia angielski, niemieckibiologia, chemia30
637 Miasto PoznańPOZNAŃV Liceum Ogólnokształcące im. Klaudyny Potockiej Liceum Ogólnokształcące
Zmartwychwstańców 10
tel. 618333831
http://www.vlo.poznan.pl
1b/ teatralno-filmowajęzyk polski, historia, język angielskiangielski, niemieckihistoria, język angielski30
638 Miasto PoznańPOZNAŃV Liceum Ogólnokształcące im. Klaudyny Potockiej Liceum Ogólnokształcące
Zmartwychwstańców 10
tel. 618333831
http://www.vlo.poznan.pl
1a/medycznabiologia, chemia angielski, niemieckibiologia, chemia30
639 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Zakonu PijarówLiceum Ogólnokształcące
os. Jana III Sobieskiego 114
tel. 618234041
http://www.poznan.pijarzy.pl
Cbiologia, chemia, język angielski, do wyboru:geografiaangielski, niemiecki, hiszpański, włoskijęzyk polski, matematyka, język angielski, biologia22
640 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Zakonu PijarówLiceum Ogólnokształcące
os. Jana III Sobieskiego 114
tel. 618234041
http://www.poznan.pijarzy.pl
Bmatematyka, język angielski, do wyboru:fizyka, informatyka, geografia, historia sztukiangielski, niemiecki, hiszpański, włoskijęzyk polski, matematyka, język angielski, fizyka22
641 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Zakonu PijarówLiceum Ogólnokształcące
os. Jana III Sobieskiego 114
tel. 618234041
http://www.poznan.pijarzy.pl
Ajęzyk polski, język angielski, do wyboru:historia, wos, geografia, historia sztukiangielski, niemiecki, hiszpański, włoskijęzyk polski, matematyka, język angielski, historia22
642 Miasto LesznoLESZNOZespół Szkół Rolniczo-BudowlanychBranżowa Szkoła I stopnia
1 Maja 1
tel. 655299430
http://www.zsrb.leszno.pl
klasa BJeździecangielski, niemiecki (do wyboru)język obcy nowożytny, informatyka6
643 Miasto LesznoLESZNOZespół Szkół Rolniczo-BudowlanychBranżowa Szkoła I stopnia
1 Maja 1
tel. 655299430
http://www.zsrb.leszno.pl
klasa BMechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczychangielski, niemiecki (do wyboru)język obcy nowożytny, informatyka7
644 Miasto LesznoLESZNOZespół Szkół Rolniczo-BudowlanychBranżowa Szkoła I stopnia
1 Maja 1
tel. 655299430
http://www.zsrb.leszno.pl
klasa BOgrodnikangielski, niemiecki (do wyboru)język obcy nowożytny, informatyka6
645 Miasto LesznoLESZNOZespół Szkół Rolniczo-BudowlanychBranżowa Szkoła I stopnia
1 Maja 1
tel. 655299430
http://www.zsrb.leszno.pl
klasa BRolnikangielski, niemiecki (do wyboru)język obcy nowożytny, informatyka6
646 Powiat gostyńskiKROBIAZespół Szkół Ogólnokształcących i ZawodowychBranżowa Szkoła I stopnia
Ogród Ludowy 2
tel. 655711221
http://zsoiz-krobia.edu.pl
IeZ klasa wielozawodowaniemieckiJęzyk polski, matematyka, język obcy nowożytny, wos30
647 Miasto KaliszKALISZZespół Szkół Techniczno - ElektronicznychTechnikum
Częstochowska 99
tel. 627533950
http://www.zste.kalisz.pl
1 FTechnik grafiki i poligrafii cyfrowejangielski, niemieckiFizyka, Informatyka, J.polski, Matematyka 32
648 Miasto LesznoLESZNOZespół Szkół Rolniczo-BudowlanychBranżowa Szkoła I stopnia
1 Maja 1
tel. 655299430
http://www.zsrb.leszno.pl
klasa AStolarzangielski, niemiecki (do wyboru)język obcy nowożytny, informatyka8
649 Powiat gostyńskiKROBIAZespół Szkół Ogólnokształcących i ZawodowychBranżowa Szkoła I stopnia
Ogród Ludowy 2
tel. 655711221
http://zsoiz-krobia.edu.pl
IdZ klasa wielozawodowaniemieckiJęzyk polski, matematyka, język obcy nowożytny, wos30
650 Powiat chodzieskiCHODZIEŻZespół Szkół PonadgimnazjalnychBranżowa Szkoła I stopnia
Prymasa S. Wyszyńskiego 2
tel. 672821369
http://www.zsp.chodziez.pl
I d klasa wielozawodowaangielskihistoria28
651 Miasto KaliszKALISZZespół Szkół Techniczno - ElektronicznychTechnikum
Częstochowska 99
tel. 627533950
http://www.zste.kalisz.pl
1ETechnik elektronikangielski, niemieckiFizyka, Informatyka, J.polski, Matematyka 16
652 Miasto LesznoLESZNOZespół Szkół Rolniczo-BudowlanychBranżowa Szkoła I stopnia
1 Maja 1
tel. 655299430
http://www.zsrb.leszno.pl
klasa AMurarz-tynkarzangielski, niemiecki (do wyboru)języ obcy nowożytny, informatyka9
653 Miasto KaliszKALISZZespół Szkół Techniczno - ElektronicznychTechnikum
Częstochowska 99
tel. 627533950
http://www.zste.kalisz.pl
1DTechnik informatykangielski, niemieckiFizyka, Informatyka, J.polski, Matematyka 64
654 Miasto LesznoLESZNOZespół Szkół Elektroniczno - TelekomunikacyjnychTechnikum
Kilińskiego 4
tel. 655205905
http://www.zset.leszno.pl
Technikum nr 5Technik teleinformatykangielski, niemieckiInformatyka, Matematyka15
655 Powiat chodzieskiCHODZIEŻZespół Szkół PonadgimnazjalnychBranżowa Szkoła I stopnia
Prymasa S. Wyszyńskiego 2
tel. 672821369
http://www.zsp.chodziez.pl
I cSprzedawcaangielskihistoria28
656 Miasto KaliszKALISZZespół Szkół Techniczno - ElektronicznychTechnikum
Częstochowska 99
tel. 627533950
http://www.zste.kalisz.pl
1CTechnik teleinformatykangielski, niemieckiFizyka, Informatyka, J.polski, Matematyka 16
657 Miasto LesznoLESZNOZespół Szkół Elektroniczno - TelekomunikacyjnychTechnikum
Kilińskiego 4
tel. 655205905
http://www.zset.leszno.pl
Technikum nr 5Technik elektronikangielski, niemieckiMatematyka, Fizyka15
658 Powiat chodzieskiCHODZIEŻZespół Szkół PonadgimnazjalnychBranżowa Szkoła I stopnia
Prymasa S. Wyszyńskiego 2
tel. 672821369
http://www.zsp.chodziez.pl
I bTapicerniemieckihistoria28
659 Miasto KaliszKALISZZespół Szkół Techniczno - ElektronicznychTechnikum
Częstochowska 99
tel. 627533950
http://www.zste.kalisz.pl
1BTechnik mechanikangielski, niemieckiFizyka, Informatyka, J.polski, Matematyka 32
660 Miasto LesznoLESZNOZespół Szkół Rolniczo-BudowlanychBranżowa Szkoła I stopnia
1 Maja 1
tel. 655299430
http://www.zsrb.leszno.pl
klasa AMonter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwieangielski, niemiecki (do wyboru)język obcy nowożytny, informatyka8
661 Miasto LesznoLESZNOZespół Szkół Elektroniczno - TelekomunikacyjnychTechnikum
Kilińskiego 4
tel. 655205905
http://www.zset.leszno.pl
Technikum nr 5Technik organizacji reklamyangielski, niemieckiJęzyk polski, Język angielski30
662 Miasto KaliszKALISZZespół Szkół Techniczno - ElektronicznychTechnikum
Częstochowska 99
tel. 627533950
http://www.zst.kalisz.pl
1A Technik mechatronikangielski, niemieckiFizyka, Informatyka, J.polski, Matematyka 32
663 Miasto LesznoLESZNOZespół Szkół Elektroniczno - TelekomunikacyjnychTechnikum
Kilińskiego 4
tel. 655205905
http://www.zset.leszno.pl
Technikum nr 5Technik informatykangielski, niemieckiinformatyka, matematyka30
664 Powiat chodzieskiCHODZIEŻZespół Szkół PonadgimnazjalnychTechnikum
Prymasa S. Wyszyńskiego 2
tel. 672821369
http://www.zsp.chodziez.pl
I a klasa wielozawodowaniemieckihistoria28
665 Powiat gostyńskiKROBIAZespół Szkół Ogólnokształcących i ZawodowychLiceum Ogólnokształcące
Ogród Ludowy 2
tel. 655711221
http://zsoiz-krobia.edu.pl
IbL mundurowaPrzedmioty rozszerzone od drugiej klasy zgodnie z wyborem uczniaangielski, niemieckiJęzyk polski, matematyka, język obcy nowożytny, geografia15
666 Powiat gostyńskiKROBIAZespół Szkół Ogólnokształcących i ZawodowychLiceum Ogólnokształcące
Ogród Ludowy 2
tel. 655711221
http://zsoiz-krobia.edu.pl
IbL językowaPrzedmioty rozszerzone od drugiej klasy zgodnie z wyborem uczniaangielski, niemieckiJęzyk polski, matematyka, język obcy nowożytny, historia15
667 Powiat ostrowskiOSTRÓW WIELKOPOLSKII Liceum Ogólnokształcące im. ks. J. Kompałły i W. LipskiegoLiceum Ogólnokształcące
Gimnazjalna 9
tel. 627366291
http://www.1liceum.edu.pl
IEjęzyk polski, biologia, geografia, matematyka, język obcyangielski, niemiecki, włoskijęzyk polski, matematyka, geografia, język obcy34
668 Powiat gostyńskiKROBIAZespół Szkół Ogólnokształcących i ZawodowychLiceum Ogólnokształcące
Ogród Ludowy 2
tel. 655711221
http://zsoiz-krobia.edu.pl
IaL ogólnaPrzedmioty rozszerzone od drugiej klasy zgodnie z wyborem uczniaangielski, niemieckiJęzyk polski, matematyka, język obcy nowożytny, geografia15
669 Powiat gostyńskiKROBIAZespół Szkół Ogólnokształcących i ZawodowychLiceum Ogólnokształcące
Ogród Ludowy 2
tel. 655711221
http://zsoiz-krobia.edu.pl
IaL SportowaPrzedmioty rozszerzone od drugiej klasy zgodnie z wyborem uczniaangielski, niemieckiJęzyk polski, matematyka, język obcy nowożytny, biologia15
670 Powiat chodzieskiCHODZIEŻZespół Szkół PonadgimnazjalnychTechnikum
Prymasa S. Wyszyńskiego 2
tel. 672821369
http://www.zsp.chodziez.net.pl
TETechnik ekonomistaangielski, niemieckijęzy polski, język angielski, matematyka, geografia,28
671 Powiat ostrowskiOSTRÓW WIELKOPOLSKII Liceum Ogólnokształcące im. ks. J. Kompałły i W. LipskiegoLiceum Ogólnokształcące
Gimnazjalna 9
tel. 627366291
http://www.1liceum.edu.pl
IDmatematyka, fizyka, język obcyangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, fizyka, język obcy34
672 Powiat chodzieskiCHODZIEŻZespół Szkół PonadgimnazjalnychTechnikum
Prymasa S. Wyszyńskiego 2
tel. 672821369
http://www.zsp.chodziez.net.pl
TElTechnik elektrykangielski, niemieckijęzy polski, język angielski, matematyka, fizyka,28
673 Powiat ostrowskiOSTRÓW WIELKOPOLSKII Liceum Ogólnokształcące im. ks. J. Kompałły i W. LipskiegoLiceum Ogólnokształcące
Gimnazjalna 9
tel. 627366291
http://www.1liceum.edu.pl
ICmatematyka, fizyka, język obcyangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, fizyka, język obcy34
674 Powiat chodzieskiCHODZIEŻZespół Szkół PonadgimnazjalnychTechnikum
Prymasa S. Wyszyńskiego 2
tel. 672821369
http://www.zsp.chodziez.net.pl
TMTechnik mechanikangielski, niemieckijęzy polski, język angielski, matematyka, fizyka,28
675 Powiat ostrowskiOSTRÓW WIELKOPOLSKII Liceum Ogólnokształcące im. ks. J. Kompałły i W. LipskiegoLiceum Ogólnokształcące
Gimnazjalna 9
tel. 627366291
http://www.1liceum.edu.pl
IBbiologia, chemia, język obcyangielski, niemiecki, dodatkowo łacińskijęzyk polski, matematyka, biologia, język obcy34
676 Powiat chodzieskiCHODZIEŻZespół Szkół PonadgimnazjalnychTechnikum
Prymasa S. Wyszyńskiego 2
tel. 672821369
http://www.zsp.chodziez.net.pl
TŻ i UGTechnik żywienia i usług gastronomicznychangielski, rosyjskijęzy polski, język angielski, matematyka, chemia,28
677 Miasto PoznańPOZNAŃSpecjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży NiepełnosprawnejBranżowa Szkoła I stopnia
Szamarzewskiego 78/82
tel. 618473095
http://www.sosw.poznan.pl
1AElektronikangielski---12
678 Powiat ostrowskiOSTRÓW WIELKOPOLSKII Liceum Ogólnokształcące im. ks. J. Kompałły i W. LipskiegoLiceum Ogólnokształcące
Gimnazjalna 9
tel. 627366291
http://www.1liceum.edu.pl
IAjęzyk polski, historia, język obcyangielski, niemiecki, włoski, dodatkowo łacińskijęzyk polski, matematyka, historia, język obcy34
679 Miasto PoznańPOZNAŃSpecjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży NiepełnosprawnejLiceum Ogólnokształcące
Szamarzewskiego 78/82
tel. 618473095
http://www.sosw.poznan.pl
1La, 1Lbjęzyk angielski, geografiaangielski, rosyjski---16
680 Powiat gostyńskiKROBIAZespół Szkół Ogólnokształcących i ZawodowychTechnikum
Ogród Ludowy 2
tel. 655711221
http://zsoiz-krobia.edu.pl
IcBTechnik budownictwaangielski, niemieckiJęzyk polski, matematyka, język obcy nowożytny, fizyka10
681 Powiat średzkiNOWE MIASTO NAD WARTĄZespół SzkółBranżowa Szkoła I stopnia
Szkolna 1
tel. 612874018
http://www.zsnowemiasto.eu
1 ZSZ klasa wielozawodowaangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka18
682 Powiat chodzieskiCHODZIEŻZespół Szkół PonadgimnazjalnychTechnikum
Prymasa S. Wyszyńskiego 2
tel. 672821369
http://www.zsp.chodziez.net.pl
TOTTechnik obsługi turystycznejangielski, niemieckijęzy polski, język angielski, matematyka, geografia,28
683 Powiat gostyńskiKROBIAZespół Szkół Ogólnokształcących i ZawodowychTechnikum
Ogród Ludowy 2
tel. 655711221
http://zsoiz-krobia.edu.pl
IcTTechnik żywienia i usług gastronomicznychangielski, niemieckiJęzyk polski, matematyka, język obcy nowożytny, chemia10
684 Powiat gostyńskiKROBIAZespół Szkół Ogólnokształcących i ZawodowychTechnikum
Ogród Ludowy 2
tel. 655711221
http://zsoiz-krobia.edu.pl
IcETechnik ekonomistaangielski, niemieckiJęzyk polski, matematyka, język obcy nowożytny, geografia10
685 Powiat średzkiNOWE MIASTO NAD WARTĄZespół SzkółTechnikum
Szkolna 1
tel. 612874018
http://www.zsnowemiasto.eu
1T klasa wielozawodowaangielski, niemieckijęzyk polski, informatyka, język obcy, matematyka, geografia18
686 Powiat krotoszyńskiKROTOSZYNZespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1Technikum
Mickiewicza 11
tel. 627253275
http://zsp1krotoszyn.pl
1 TWTechnik weterynariiniemiecki, angielskijęzyk polski, chemia, matematyka, biologia15
687 Powiat krotoszyńskiKROTOSZYNZespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1Technikum
Mickiewicza 11
tel. 627253275
http://zsp1krotoszyn.pl
1 TLTechnik logistykangielski, niemieckijęzyk polski, geografia, matematyka, informatyka15
688 Powiat krotoszyńskiKROTOSZYNZespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1Technikum
Mickiewicza 11
tel. 627253275
http://zsp1krotoszyn.pl
1 TGTechnik geodetaangielski, niemieckijęzyk polski, fizyka, matematyka, informatyka15
689 Powiat krotoszyńskiKROTOSZYNZespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1Technikum
Mickiewicza 11
tel. 627253275
http://zsp1krotoszyn.pl
1 TFTechnik fotografii i multimediówniemiecki, angielskijęzyk polski, biologia, wiedza o społeczeństwie, informatyka15
690 Powiat krotoszyńskiKROTOSZYNZespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1Technikum
Mickiewicza 11
tel. 627253275
http://zsp1krotoszyn.pl
1 TBTechnik budownictwaangielski, niemieckijęzyk polski, fizyka, matematyka, informatyka15
691 Powiat kolskiKOŁOZespół Szkół Ekonomiczno-AdministracyjnychLiceum Ogólnokształcące
Sienkiewicza 1
tel. 632720715
http://ekonomikkolo.pl
LOBjęzyk angielski, biologia, chemiaangielski, rosyjskijęzyk angielski, biologia24
692 Powiat krotoszyńskiKROTOSZYNZespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1Technikum
Mickiewicza 11
tel. 627253275
http://zsp1krotoszyn.pl
1 TATechnik analitykangielski, niemieckijęzyk polski, chemia, matematyka, biologia15
693 Powiat kolskiKOŁOZespół Szkół Ekonomiczno-AdministracyjnychLiceum Ogólnokształcące
Sienkiewicza 1
tel. 632720715
http://ekonomikkolo.pl
LOAjęzyk polski, język angielski, geografiaangielski, niemieckijęzyk angielski, geografia24
694 Powiat kolskiKOŁOZespół Szkół Ekonomiczno-AdministracyjnychTechnikum
Sienkiewicza 1
tel. 632720715
http://ekonomikkolo.pl
TOTTechnik obsługi turystycznejangielski, rosyjskijęzyk angielski, geografia24
695 Powiat kolskiKOŁOZespół Szkół Ekonomiczno-AdministracyjnychTechnikum
Sienkiewicza 1
tel. 632720715
http://ekonomikkolo.pl
TGTechnik geodetaangielski, niemieckijęzyk angielski, geografia24
696 Powiat kolskiKOŁOZespół Szkół Ekonomiczno-AdministracyjnychTechnikum
Sienkiewicza 1
tel. 632720715
http://ekonomikkolo.pl
TETechnik ekonomistaangielski, rosyjskijęzyk angielski, geografia24
697 Powiat kolskiKŁODAWAZespół Szkół PonadgimnazjalnychLiceum Ogólnokształcące
Adama Mickiewicza 4
tel. 632730263
http://www.zspklodawa.org
I FJęzyk angielski,geografia, język niemieckiangielski, niemieckiGeografia, informatyka, język obcy24
698 Powiat kolskiKŁODAWAZespół Szkół PonadgimnazjalnychLiceum Ogólnokształcące
Adama Mickiewicza 4
tel. 632730263
http://www.zspklodawa.org
I EBiologia, chemia, język angielskiangielski, niemiecki, rosyjskiBiologia, informatyka, język obcy24
699 Powiat kolskiKŁODAWAZespół Szkół PonadgimnazjalnychLiceum Ogólnokształcące
Adama Mickiewicza 4
tel. 632730263
http://www.zspklodawa.org
I DBiologia, matematyka, język angielskiangielski, niemiecki, rosyjskiBiologia, informatyka, język obcy24
700 Powiat kolskiKŁODAWAZespół Szkół PonadgimnazjalnychLiceum Ogólnokształcące
Adama Mickiewicza 4
tel. 632730263
http://www.zspklodawa.org
I Cmatematyka, geografia, język angielskiangielski, niemiecki, rosyjskiGeografia, informatyka, język obcy24
701 Powiat kolskiKŁODAWAZespół Szkół PonadgimnazjalnychLiceum Ogólnokształcące
Adama Mickiewicza 4
tel. 632730263
http://www.zspklodawa.org
I Bmatematyka, fizyka, język angielskiangielski, niemiecki, rosyjskiGeografia, informatyka, język obcy24
702 Powiat kolskiKŁODAWAZespół Szkół PonadgimnazjalnychLiceum Ogólnokształcące
Adama Mickiewicza 4
tel. 632730263
http://www.zspklodawa.org
I Ajęzyk polski, historia, wosangielski, niemiecki, rosyjskihistoria, język obcy, wos24
703 Powiat kolskiKŁODAWAZespół Szkół PonadgimnazjalnychTechnikum
Adama Mickiewicza 4
tel. 632730263
http://www.zspklodawa.org
I FTechnik górnictwa podziemnegoangielski, niemiecki, rosyjskiInformatyka, wos, geografia12
704 Powiat kolskiKŁODAWAZespół Szkół PonadgimnazjalnychTechnikum
Adama Mickiewicza 4
tel. 632730263
http://www.zspklodawa.org
I ETechnik elektrykangielski, niemiecki, rosyjskiInformatyka, wos, język obcy12
705 Powiat kolskiKŁODAWAZespół Szkół PonadgimnazjalnychTechnikum
Adama Mickiewicza 4
tel. 632730263
http://www.zspklodawa.org
I DTechnik informatykangielski, niemiecki, rosyjskiInformatyka, wos, język obcy12
706 Powiat kolskiKŁODAWAZespół Szkół PonadgimnazjalnychTechnikum
Adama Mickiewicza 4
tel. 632730263
http://www.zspklodawa.org
I CTechnik handlowiecangielski, niemiecki, rosyjskiInformatyka, geografia, język obcy12
707 Powiat kolskiKŁODAWAZespół Szkół PonadgimnazjalnychTechnikum
Adama Mickiewicza 4
tel. 632730263
http://www.zspklodawa.org
I BTechnik mechanikangielski, niemiecki, rosyjskiInformatyka, wos, język obcy12
708 Powiat kolskiKŁODAWAZespół Szkół PonadgimnazjalnychTechnikum
Adama Mickiewicza 4
tel. 632730263
http://www.zspklodawa.org
I ATechnik logistykangielski, niemiecki, rosyjskiInformatyka, geografia, język obcy12
709 Powiat ostrowskiOSTRÓW WIELKOPOLSKII Liceum Ogólnokształcące im. ks. J. Kompałły i W. LipskiegoLiceum Ogólnokształcące
Gimnazjalna 9
tel. 627366291
http://www.1liceum.edu.pl
IEjęzyk polski, biologia, geografia, matematyka, język obcyangielski, niemiecki, włoski język polski, matematyka, geografia, język obcy34
710 Powiat ostrowskiOSTRÓW WIELKOPOLSKII Liceum Ogólnokształcące im. ks. J. Kompałły i W. LipskiegoLiceum Ogólnokształcące
Gimnazjalna 9
tel. 627366291
http://www.1liceum.edu.pl
IDmatematyka, fizyka, język obcyangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, fizyka, język obcy34
711 Powiat ostrowskiOSTRÓW WIELKOPOLSKII Liceum Ogólnokształcące im. ks. J. Kompałły i W. LipskiegoLiceum Ogólnokształcące
Gimnazjalna 9
tel. 627366291
http://www.1liceum.edu.pl
ICmatematyka, fizyka, język obcyangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, fizyka, język obcy 34
712 Powiat kolskiKŁODAWAZespół Szkół PonadgimnazjalnychBranżowa Szkoła I stopnia
Adama Mickiewicza 4
tel. 632730263
http://www.zspklodawa.org
I ePiekarzrosyjski, angielskiInformatyka, wos, geografia12
713 Powiat kolskiKŁODAWAZespół Szkół PonadgimnazjalnychBranżowa Szkoła I stopnia
Adama Mickiewicza 4
tel. 632730263
http://www.zspklodawa.org
I dSprzedawcarosyjski, angielskiInformatyka, wos, geografia12
714 Powiat kolskiKŁODAWAZespół Szkół PonadgimnazjalnychBranżowa Szkoła I stopnia
Adama Mickiewicza 4
tel. 632730263
http://www.zspklodawa.org
I cMechanik pojazdów samochodowychrosyjski, angielskiInformatyka, wos, geografia12
715 Powiat kolskiKŁODAWAZespół Szkół PonadgimnazjalnychBranżowa Szkoła I stopnia
Adama Mickiewicza 4
tel. 632730263
http://www.zspklodawa.org
I bElektrykrosyjski, angielskiInformatyka, wos, geografia12
716 Powiat kolskiKŁODAWAZespół Szkół PonadgimnazjalnychBranżowa Szkoła I stopnia
Adama Mickiewicza 4
tel. 632730263
http://www.zspklodawa.org
I aGórnik eksploatacji podziemnejrosyjski, angielskiInformatyka, wos, geografia12
717 Powiat gnieźnieńskiGNIEZNOZespół Szkół im. Jana III SobieskiegoLiceum Ogólnokształcące
Sobieskiego 20
tel. 614261371
http://www.liceum.gniezno.pl
1e klasa przyrodniczabiologia, geografia, język polskiangielski, drugi do wyboru: hiszpański, niemiecki, rosyjskijęzyk polski, matematyka, biologia, geografia30
718 Powiat ostrowskiOSTRÓW WIELKOPOLSKII Liceum Ogólnokształcące im. ks. J. Kompałły i W. LipskiegoLiceum Ogólnokształcące
Gimnazjalna 9
tel. 627366291
http://www.1liceum.edu.pl
IBbiologia, chemia, język obcyangielski, niemiecki, dodatkowo język łacińskijęzyk polski, biologia, chemia, język obcy34
719 Powiat gnieźnieńskiGNIEZNOZespół Szkół im. Jana III SobieskiegoLiceum Ogólnokształcące
Sobieskiego 20
tel. 614261371
http://www.liceum.gniezno.pl
1d klasa matematycznamatematyka, geografia, język angielskiangielski, drugi do wyboru: hiszpański, niemiecki, rosyjskijęzyk polski, matematyka, geografia, j.obcy30
720 Powiat ostrowskiOSTRÓW WIELKOPOLSKII Liceum Ogólnokształcące im. ks. J. Kompałły i W. LipskiegoLiceum Ogólnokształcące
Gimnazjalna 9
tel. 627366291
http://www.1liceum.edu.pl
IA język polski, historia, język obcyangielski, niemiecki, włoski, dodatkowo język łacińskijęzyk polski, historia, WOS, język obcy34
721 Powiat gnieźnieńskiGNIEZNOZespół Szkół im. Jana III SobieskiegoLiceum Ogólnokształcące
Sobieskiego 20
tel. 614261371
http://www.liceum.gniezno.pl
1c klasa policyjnawiedza o społeczeństwie, język polski, geografiaangielski, drugi do wyboru: hiszpański, niemiecki, rosyjskijęzyk polski, matematyka, geografia, wiedza o społeczeństwie30
722 Powiat gnieźnieńskiGNIEZNOZespół Szkół im. Jana III SobieskiegoLiceum Ogólnokształcące
Sobieskiego 20
tel. 614261371
http://www.liceum.gniezno.pl
1b klasa humanistycznajęzyk polski, historia, język angielskiangielski, drugi do wyboru: hiszpański, niemiecki, rosyjskijęzyk polski, matematyka, historia, j.obcy30
723 Powiat pilskiSTARA ŁUBIANKAZespół Szkół PonadgimnazjalnychBranżowa Szkoła I stopnia
Kościuszkowców 2A
tel. 672160114
http://zspstaralubianka.pl
IA/PPracownik pomocniczy obsługi hotelowejangielskijęzyk polski, matematyka, geografia, zajęcia techniczne5
724 Powiat pilskiSTARA ŁUBIANKAZespół Szkół PonadgimnazjalnychBranżowa Szkoła I stopnia
Kościuszkowców 2A
tel. 672160114
http://zspstaralubianka.pl
IA/OOgrodnikangielskijęzyk polski, matematyka, biologia, zajęcia techniczne6
725 Powiat pilskiSTARA ŁUBIANKAZespół Szkół PonadgimnazjalnychBranżowa Szkoła I stopnia
Kościuszkowców 2A
tel. 672160114
http://zspstaralubianka.pl
IA/MMechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczychangielskijęzyk polski, matematyka, biologia, zajęcia techniczne5
726 Powiat gnieźnieńskiGNIEZNOZespół Szkół im. Jana III SobieskiegoLiceum Ogólnokształcące
Sobieskiego 20
tel. 614261371
http://www.liceum.gniezno.pl
1a klasa przyrodniczabiologia, chemia, język angielski angielski, drugi do wyboru: hiszpański, niemiecki, rosyjskijęzyk polski, matematyka,biologia, chemia30
727 Miasto PoznańPoznańZespół Szkół GastronomicznychTechnikum
Podkomorska 49
tel. 618674041
http://www.gastronomikpoznan.pl
1eżTechnik żywienia i usług gastronomicznychangielski, niemiecki, francuski - dwa do wyboruinformatyka, matematyka, język obcy31
728 Miasto PoznańPoznańZespół Szkół GastronomicznychTechnikum
Podkomorska 49
tel. 618674041
http://www.gastronomikpoznan.pl
1dżTechnik żywienia i usług gastronomicznychangielski, niemiecki, francuski - dwa do wyboruinformatyka, matematyka, język obcy31
729 Powiat pilskiSTARA ŁUBIANKAZespół Szkół PonadgimnazjalnychLiceum Ogólnokształcące
Kościuszkowców 2A
tel. 672160114
http://zspstaralubianka.pl
LOhistoria, język polski, język angielskiangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, historia, język obcy4
730 Miasto PoznańPoznańZespół Szkół GastronomicznychTechnikum
Podkomorska 49
tel. 618674041
http://www.gastronomikpoznan.pl
1cżTechnik żywienia i usług gastronomicznychangielski, niemiecki, francuski - dwa do wyboruinformatyka, matematyka, język obcy31
731 Powiat ostrzeszowskiOSTRZESZÓWZespół Szkół Nr 1Branżowa Szkoła I stopnia
Generała Sikorskiego 9
tel. 627320780
http://www.zs1ostrzeszow.pl
I MFFryzjerangielski, niemiecki, rosyjskibiologia30
732 Powiat nowotomyskiOPALENICAZespół SzkółBranżowa Szkoła I stopnia
Gimnazjalna 1
tel. 614474330
http://www.zs-opalenica.pl
1b klasa wielozawodowaniemieckijęzyk polski, matematyka, geografia, wiedza o społeczeństwie28
733 Powiat ostrzeszowskiOSTRZESZÓWZespół Szkół Nr 1Branżowa Szkoła I stopnia
Generała Sikorskiego 9
tel. 627320780
http://www.zs1ostrzeszow.pl
I MFMonter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwieangielski, niemiecki, rosyjskifizyka30
734 Powiat nowotomyskiOPALENICAZespół SzkółBranżowa Szkoła I stopnia
Gimnazjalna 1
tel. 614474330
http://www.zs--opalenica.pl
1a klasa wielozawodowaangielskijęzyk polski, matematyka, geografia, wiedza o społeczeństwie28
735 Powiat ostrzeszowskiOSTRZESZÓWZespół Szkół Nr 1Branżowa Szkoła I stopnia
Generała Sikorskiego 9
tel. 627320780
http://www.zs1ostrzeszow.pl
I STTapicerangielski, niemiecki, rosyjskifizyka30
736 Miasto PoznańPoznańZespół Szkół GastronomicznychTechnikum
Podkomorska 49
tel. 618674041
http://www.gastronomikpoznan.pl
1bżTechnik żywienia i usług gastronomicznychangielski, niemiecki, francuski - dwa do wyboruinformatyka, matematyka, język obcy31
737 Powiat ostrzeszowskiOSTRZESZÓWZespół Szkół Nr 1Branżowa Szkoła I stopnia
Generała Sikorskiego 9
tel. 627320780
http://www.zs1.ostrzeszow.pl
I STStolarzangielski, niemiecki, rosyjskiFizyka30
738 Powiat ostrzeszowskiOSTRZESZÓWZespół Szkół Nr 1Branżowa Szkoła I stopnia
Generała Sikorskiego 9
tel. 627320780
http://www.zs1ostrzeszow.pl
I AW klasa wielozawodowaangielski, niemiecki, rosyjskigeografia32
739 Powiat ostrzeszowskiOSTRZESZÓWZespół Szkół Nr 1Technikum
Generała Sikorskiego 9
tel. 627320780
http://www.zs1ostrzeszow.pl
I BFTechnik usług fryzjerskichangielski, niemiecki, rosyjskibiologia30
740 Powiat nowotomyskiOPALENICAZespół SzkółTechnikum
Gimnazjalna 1
tel. 614474330
http://www.zs--opalenica.pl
1TILTechnik logistykangielski, niemieckijęzyk polski, język obcy, matematyka, geografia16
741 Powiat ostrzeszowskiOSTRZESZÓWZespół Szkół Nr 1Technikum
Generała Sikorskiego 9
tel. 627320780
http://www.zs1ostrzeszow.pl
I BFTechnik budownictwaangielski, niemiecki, rosyjskimatematyka30
742 Miasto PoznańPoznańZespół Szkół GastronomicznychTechnikum
Podkomorska 49
tel. 618674041
http://www.gastronomikpoznan.pl
1ażTechnik żywienia i usług gastronomicznychangielski, niemiecki, francuski - dwa do wyboruinformatyka, matematyka, język obcy31
743 Powiat nowotomyskiOPALENICAZespół SzkółTechnikum
Gimnazjalna 1
tel. 614474330
http://www.zs--opalenica.pl
1TILTechnik informatykangielski, niemieckijęzyk polski, język obcy, matematyka, informatyka16
744 Powiat ostrzeszowskiOSTRZESZÓWZespół Szkół Nr 1Technikum
Generała Sikorskiego 9
tel. 627320780
http://www.zs1ostrzeszow.pl
I DUTechnik obsługi turystycznejangielski, niemiecki, rosyjskigeografia, wychowanie fizyczne30
745 Powiat ostrzeszowskiOSTRZESZÓWZespół Szkół Nr 1Technikum
Generała Sikorskiego 9
tel. 627320780
http://www.zs1.ostrzeszow.pl
I DUTechnik technologii drewnaangielski, niemiecki, rosyjskiFizyka30
746 Powiat ostrzeszowskiOSTRZESZÓWZespół Szkół Nr 1Technikum
Generała Sikorskiego 9
tel. 627320780
http://www.zs1.ostrzeszow.pl
I ERTechnik organizacji reklamyangielski, niemiecki, rosyjskijęzyk polski30
747 Miasto PoznańPoznańZespół Szkół GastronomicznychTechnikum
Podkomorska 49
tel. 618674041
http://www.gastronomikpoznan.pl
1kelKelnerangielski, niemiecki, francuski - dwa do wyboruinformatyka, matematyka, język obcy31
748 Powiat ostrzeszowskiOSTRZESZÓWZespół Szkół Nr 1Technikum
Generała Sikorskiego 9
tel. 627320780
http://www.zs1.ostrzeszow.pl
I ERTechnik ekonomistaangielski, niemiecki, rosyjskimatematyka30
749 Miasto PoznańPoznańZespół Szkół GastronomicznychBranżowa Szkoła I stopnia
Podkomorska 49
tel. 618674041
http://www.gastronomikpoznan.pl
1akKucharzangielski, niemiecki, francuski do wyboruinformatyka, matematyka, jezyk obcy90
750 Powiat ostrzeszowskiOSTRZESZÓWZespół Szkół Nr 1Technikum
Generała Sikorskiego 9
tel. 627320780
http://www.zs1ostrzeszow.pl
I TŻTechnik żywienia i usług gastronomicznychangielski, niemiecki, rosyjskibiologia30
751 Powiat pleszewskiPLESZEWZespół Placówek SpecjalnychBranżowa Szkoła I stopnia
Osiedlowa 1
tel. 627427877
http://www.zps.pleszew.pl
1 Br klasa wielozawodowaniemieckinie dotyczy16
752 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Ogólnokształcących Nr 15Liceum Ogólnokształcące
os. B. Chrobrego 107
tel. 618223971
http://www.xvlo.poznan.pl
Klasa D biologiczno-chemicznabiologia, chemiaangielski, niemiecki, francuski, hiszpańskibiologia, chemia31
753 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Ogólnokształcących Nr 15Liceum Ogólnokształcące
os. B. Chrobrego 107
tel. 618223971
http://www.xvlo.poznan.pl
Klasa C turystyczno-językowa (patronacka)geografia, język angielski/ język niemiecki, informatykaangielski, niemiecki, francuski, hiszpańskigeografia, pierwszy język obcy nowożytny31
754 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Ogólnokształcących Nr 15Liceum Ogólnokształcące
os. B. Chrobrego 107
tel. 618223971
http://www.xvlo.poznan.pl/
Klasa B biologiczno-geograficzna (patronacka)biologia, geografiaangielski, niemiecki, francuski, hiszpańskibiologia, geografia31
755 Powiat pilskiPIŁAZespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2Branżowa Szkoła I stopnia
Teatralna 1
tel. 672120868
http://www.szkolaprzyteatralnej.pl
I z klasa wielozawodowaangielskijęzyk polski, matematyka, język angielski, informatyka30
756 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Ogólnokształcących Nr 15Liceum Ogólnokształcące
os. B. Chrobrego 107
tel. 618223971
http://www.xvlo.poznan.pl/
Klasa A humanistyczno-prawnicza (patronacka)język polski, historia, wiedza o społeczeństwieangielski, niemiecki, francuski, hiszpańskihistoria, wiedza o społeczeństwie31
757 Powiat pilskiPIŁAZespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2Branżowa Szkoła I stopnia
Teatralna 1
tel. 672120868
http://www.szkolaprzyteatralnej.pl
I w klasa wielozawodowaangielskijęzyk polski, matematyka, język angielski, informatyka30
758 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Gimnazjalno - Licealnych Nr 37Liceum Ogólnokształcące
Os. Wichrowe Wzgórze 111
tel. 618208203
http://xxlopoznan.edu.pl
IDbiologia, geografia, chemiaangielski (I język), niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjskij.polski, matematyka, biologia, geografia28
759 Powiat pilskiPIŁAZespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2Branżowa Szkoła I stopnia
Teatralna 1
tel. 672120868
http://www.szkolaprzyteatralnej.pl
I fFryzjerangielskijęzyk polski, matematyka, język angielski, informatyka30
760 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Gimnazjalno - Licealnych Nr 37Liceum Ogólnokształcące
Os. Wichrowe Wzgórze 111
tel. 618208203
http://xxlopoznan.edu.pl
IC (IC1, IC2)j.polski, historia, j.angielski, geografiaangielski (I język), niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjskij.polski, matematyka, historia, geografia28
761 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Gimnazjalno - Licealnych Nr 37Liceum Ogólnokształcące
Os. Wichrowe Wzgórze 111
tel. 618208203
http://xxlopoznan.edu.pl
IB (IB1, IB2)język angielski, geografia, wiedza o społeczeństwieangielski (I język), niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjskij.polski, matematyka, angielski, geografia28
762 Powiat pilskiPIŁAZespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2Technikum
Teatralna 1
tel. 672120868
http://www.szkolaprzyteatralnej.pl
I m TTechnik przemysłu modyangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, język angielski, zajęcia artystyczne30
763 Powiat tureckiTUREKZespół Szkół TechnicznychBranżowa Szkoła I stopnia
Milewskiego 3B
tel. 632803612
http://zst.net.pl
1sStolarzniemieckijęzyk polski, matematyka, informatyka, edukacja dla bezpieczeństwa15
764 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Gimnazjalno - Licealnych Nr 37Liceum Ogólnokształcące
Os. Wichrowe Wzgórze 111
tel. 618208203
http://xxlopoznan.edu.pl
IAhistoria, język polski, wiedza o społeczeństwieangielski (I język), niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjskij.polski, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie28
765 Powiat pilskiPIŁAZespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2Technikum
Teatralna 1
tel. 672120868
http://www.szkolaprzyteatralnej.pl
I g TTechnik grafiki i poligrafii cyfrowejangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, język angielski, informatyka30
766 Powiat tureckiTUREKZespół Szkół TechnicznychBranżowa Szkoła I stopnia
Milewskiego 3B
tel. 632803612
http://zst.net.pl
1hSprzedawcaniemieckijęzyk polski, matematyka, informatyka, edukacja dla bezpieczeństwa15
767 Powiat pilskiPIŁAZespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2Technikum
Teatralna 1
tel. 672120868
http://www.szkolaprzyteatralnej.pl
I l TTechnik logistykangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, język angielski, informatyka30
768 Powiat tureckiTUREKZespół Szkół TechnicznychBranżowa Szkoła I stopnia
Milewskiego 3B
tel. 632803612
http://zst.net.pl
1aMechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnychniemieckijęzyk polski, matematyka, informatyka, edukacja dla bezpieczeństwa15
769 Powiat tureckiTUREKZespół Szkół TechnicznychBranżowa Szkoła I stopnia
Milewskiego 3B
tel. 632803612
http://zst.net.pl
1kKucharzniemieckijęzyk polski, matematyka, informatyka, edukacja dla bezpieczeństwa15
770 Powiat tureckiTUREKZespół Szkół TechnicznychBranżowa Szkoła I stopnia
Milewskiego 3B
tel. 632803612
http://zst.net.pl
1fFryzjerniemieckijęzyk polski, matematyka, informatyka, edukacja dla bezpieczeństwa15
771 Powiat pilskiPIŁAZespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2Liceum Ogólnokształcące
Teatralna 1
tel. 672120868
http://www.szkolaprzyteatralnej.pl
I a, b LOjęzyk polski, historia, wiedza o społeczeństwieangielski, niemieckijęzyk polski, historia, wiedza o społeczeństwie, matematyka60
772 Powiat tureckiTUREKZespół Szkół TechnicznychTechnikum
Milewskiego 3B
tel. 632803612
http://zst.net.pl
1TŻTechnik żywienia i usług gastronomicznychangielski, niemiecki, rosyjskijęzyk polski, matematyka, język obcy, informatyka30
773 Powiat tureckiTUREKZespół Szkół TechnicznychTechnikum
Milewskiego 3B
tel. 632803612
http://zst.net.pl
1TFTechnik usług fryzjerskichangielski, niemiecki, rosyjskijęzyk polski, matematyka, język obcy, informatyka30
774 Powiat tureckiTUREKZespół Szkół TechnicznychTechnikum
Milewskiego 3B
tel. 632803612
http://zst.net.pl
1TT mundurowaTechnik teleinformatykangielski, niemiecki, rosyjskijęzyk polski, matematyka, język obcy, informatyka30
775 Powiat tureckiTUREKZespół Szkół TechnicznychTechnikum
Milewskiego 3B
tel. 632803612
http://zst.net.pl
1TOTechnik przemysłu modyangielski, niemiecki, rosyjskijęzyk polski, matematyka, język obcy, informatyka30
776 Powiat tureckiTUREKZespół Szkół TechnicznychTechnikum
Milewskiego 3B
tel. 632803612
http://zst.net.pl
1TMTechnik mechatronikangielski, niemiecki, rosyjskijęzyk polski, matematyka, język obcy, informatyka30
777 Powiat tureckiTUREKZespół Szkół TechnicznychTechnikum
Milewskiego 3B
tel. 632803612
http://zst.net.pl
1TCTechnik mechanikangielski, niemiecki, rosyjskijęzyk polski, matematyka, język obcy, informatyka30
778 Powiat tureckiTUREKZespół Szkół TechnicznychTechnikum
Milewskiego 3B
tel. 632803612
http://zst.net.pl
1TLTechnik logistykangielski, niemiecki, rosyjskijęzyk polski, matematyka, język obcy, informatyka30
779 Powiat tureckiTUREKZespół Szkół TechnicznychTechnikum
Milewskiego 3B
tel. 632803612
http://zst.net.pl
1TITechnik informatykangielski, niemiecki, rosyjskijęzyk polski, matematyka, język obcy, informatyka30
780 Powiat tureckiTUREKZespół Szkół TechnicznychTechnikum
Milewskiego 3B
tel. 632803612
http://zst.net.pl
1TH menager handluTechnik handlowiecangielski, niemiecki, rosyjskijęzyk polski, matematyka, język obcy, informatyka30
781 Powiat kościańskiKOŚCIANZespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Franciszka Ratajczaka w KościanieBranżowa Szkoła I stopnia
Wielichowska 43a
tel. 655114135
http://www.zsp-koscian.pl
w klasa wielozawodowaangielski lub niemiecki (do wyboru)język polski, matematyka, chemia, fizyka26
782 Powiat poznańskiTARNOWO PODGÓRNELiceum Ogólnokształcące im. Powstańców WielkopolskichLiceum Ogólnokształcące
Poznańska 118
tel. 618147253
http://liceumtp.edu.pl
ICbiologia, chemiaangielski, niemieckibiologia, chemia15
783 Powiat kościańskiKOŚCIANZespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Franciszka Ratajczaka w KościanieBranżowa Szkoła I stopnia
Wielichowska 43a
tel. 655114135
http://www.zsp-koscian.pl
ślŚlusarzangielskijęzyk polski, matematyka, chemia, fizyka10
784 Powiat kościańskiKOŚCIANZespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Franciszka Ratajczaka w KościanieBranżowa Szkoła I stopnia
Wielichowska 43a
tel. 655114135
http://www.zsp-koscian.pl
msMechanik pojazdów samochodowychangielskijęzyk polski, matematyka, chemia, fizyka16
785 Powiat poznańskiTARNOWO PODGÓRNELiceum Ogólnokształcące im. Powstańców WielkopolskichLiceum Ogólnokształcące
Poznańska 118
tel. 618147253
http://liceumtp.edu.pl
IBmatematyka, informatyka, język angielskiangielski, niemieckiinformatyka, język angielski15
786 Powiat kościańskiKOŚCIANZespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Franciszka Ratajczaka w KościanieBranżowa Szkoła I stopnia
Wielichowska 43a
tel. 655114135
http://www.zsp-koscian.pl
kKucharzangielskijęzyk polski, matematyka, chemia, fizyka10
787 Powiat kościańskiKOŚCIANZespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Franciszka Ratajczaka w KościanieBranżowa Szkoła I stopnia
Wielichowska 43a
tel. 655114135
http://www.zsp-koscian.pl
hSprzedawcaangielskijęzyk polski, matematyka, chemia, fizyka16
788 Powiat poznańskiTARNOWO PODGÓRNELiceum Ogólnokształcące im. Powstańców WielkopolskichLiceum Ogólnokształcące
Poznańska 118
tel. 618147253
http://liceumtp.edu.pl
IAjęzyk polski, język angielski, historiaangielski, niemieckihistoria, język angielski30
789 Powiat tureckiTUREKZespół Szkół TechnicznychTechnikum
Milewskiego 3B
tel. 632803612
http://zst.net.pl
1TGTechnik grafiki i poligrafii cyfrowejangielski, niemiecki, rosyjskijęzyk polski, matematyka, język obcy, informatyka30
790 Powiat kościańskiKOŚCIANZespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Franciszka Ratajczaka w KościanieBranżowa Szkoła I stopnia
Wielichowska 43a
tel. 655114135
http://www.zsp-koscian.pl
elElektrykangielskijęzyk polski, matematyka, chemia, fizyka10
791 Powiat kościańskiKOŚCIANZespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Franciszka Ratajczaka w KościanieBranżowa Szkoła I stopnia
Wielichowska 43a
tel. 655114135
http://www.zsp-koscian.pl
fFryzjerangielskijęzyk polski, matematyka, chemia, fizyka16
792 Powiat tureckiTUREKZespół Szkół TechnicznychTechnikum
Milewskiego 3B
tel. 632803612
http://zst.net.pl
1TBTechnik elektronikangielski, niemiecki, rosyjskijęzyk polski, matematyka, język obcy, informatyka30
793 Powiat tureckiTUREKZespół Szkół TechnicznychTechnikum
Milewskiego 3B
tel. 632803612
http://zst.net.pl
1TETechnik elektrykangielski, niemiecki, rosyjskijęzyk polski, matematyka, język obcy, informatyka30
794 Miasto KaliszKALISZZespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2Technikum
Rzemieślnicza 6
tel. 627665513
http://www.zsp2.kalisz.pl
LP/ 1 LPPlastykangielski, niemiecki, francuskihistoria, informatyka, język polski, matematyka32
795 Powiat kościańskiKOŚCIANZespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Franciszka Ratajczaka w KościanieTechnikum
Wielichowska 43a
tel. 655114135
http://www.zsp-koscian.pl
TGeTechnik geodetaangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, chemia, fizyka14
796 Miasto KaliszKALISZZespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2Technikum
Rzemieślnicza 6
tel. 627665513
http://www.zsp2.kalisz.pl
TBF/ 1 TBF Technik budowy fortepianów i pianinangielski, niemiecki, rosyjskigeografia, informatyka, język polski, matematyka16
797 Powiat kościańskiKOŚCIANZespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Franciszka Ratajczaka w KościanieTechnikum
Wielichowska 43a
tel. 655114135
http://www.zsp-koscian.pl
TGaTechnik gazownictwaangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, chemia, fizyka14
798 Powiat kościańskiKOŚCIANZespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Franciszka Ratajczaka w KościanieTechnikum
Wielichowska 43a
tel. 655114135
http://www.zsp-koscian.pl
TOrTechnik organizacji reklamyangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, chemia, fizyka14
799 Powiat tureckiTUREKZespół Szkół TechnicznychTechnikum
Milewskiego 3B
tel. 632803612
http://zst.net.pl
1TATechnik ekonomistaangielski, niemiecki, rosyjskijęzyk polski, matematyka, język obcy, informatyka30
800 Miasto KaliszKALISZZespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2Technikum
Rzemieślnicza 6
tel. 627665513
http://www.zsp2.kalisz.pl
TB-E 1 TEOTechnik urządzeń i systemów energetyki odnawialnejangielski, niemiecki, rosyjskigeografia, informatyka, język polski, matematyka16
801 Powiat kościańskiKOŚCIANZespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Franciszka Ratajczaka w KościanieTechnikum
Wielichowska 43a
tel. 655114135
http://www.zsp-koscian.pl
TElTechnik elektrykangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, chemia, fizyka14
802 Miasto KaliszKALISZZespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2Technikum
Rzemieślnicza 6
tel. 627665513
http://www.zsp2.kalisz.pl
TB-E 1 TETechnik elektrykangielski, niemiecki, rosyjskigeografia, informatyka, język polski, matematyka16
803 Powiat kościańskiKOŚCIANZespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Franciszka Ratajczaka w KościanieTechnikum
Wielichowska 43a
tel. 655114135
http://www.zsp-koscian.pl
TETechnik ekonomistaangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, chemia, fizyka24
804 Powiat kościańskiKOŚCIANZespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Franciszka Ratajczaka w KościanieTechnikum
Wielichowska 43a
tel. 655114135
http://www.zsp-koscian.pl
TMTechnik mechanikangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, chemia, fizyka14
805 Powiat kościańskiKOŚCIANZespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Franciszka Ratajczaka w KościanieTechnikum
Wielichowska 43a
tel. 655114135
http://www.zsp-koscian.pl
TBTechnik budownictwaangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, chemia, fizyka14
806 Miasto KaliszKALISZZespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2Technikum
Rzemieślnicza 6
tel. 627665513
http://www.zsp2.kalisz.pl
TB-ETechnik informatykangielski, niemiecki, rosyjskigeografia, informatyka, język polski, matematyka16
807 Miasto KaliszKALISZZespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2Technikum
Rzemieślnicza 6
tel. 627665513
http://www.zsp2.kalisz.pl
TB-ETechnik geodetaangielski, niemiecki, rosyjskigeografia, informatyka, język polski, matematyka16
808 Powiat kościańskiKOŚCIANZespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Franciszka Ratajczaka w KościanieLiceum Ogólnokształcące
Wielichowska 43a
tel. 655114135
http://www.zsp-koscian.pl
LObwiedza o społeczeństwie, język angielskiangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, chemia, fizyka14
809 Miasto KaliszKALISZZespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2Technikum
Rzemieślnicza 6
tel. 627665513
http://www.zsp2.kalisz.pl
TB-E (klasa mundurowa)Technik informatykangielski, niemiecki, rosyjskigeografia, informatyka, język polski, matematyka16
810 Miasto KaliszKALISZZespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2Technikum
Rzemieślnicza 6
tel. 627665513
http://www.zsp2.kalisz.pl
TB-E (klasa mundurowa)Technik budownictwaangielski, niemiecki, rosyjskigeografia, informatyka, język polski, matematyka16
811 Powiat kościańskiKOŚCIANZespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Franciszka Ratajczaka w KościanieLiceum Ogólnokształcące
Wielichowska 43a
tel. 655114135
http://www.zsp-koscian.pl
LOpjęzyk angielski, biologia lub chemia (do wyboru)angielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, chemia, fizyka14
812 Miasto KaliszKALISZZespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2Technikum
Rzemieślnicza 6
tel. 627665513
http://www.zsp2.kalisz.pl
TB-ETechnik budownictwaangielski, niemiecki, rosyjskigeografia, informatyka, język polski, matematyka16
813 Miasto KaliszKALISZZespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2Technikum
Rzemieślnicza 6
tel. 627665513
http://www.zsp2.kalisz.pl
TB-ETechnik architektury krajobrazuangielski, niemiecki, rosyjskigeografia, informatyka, język polski, matematyka16
814 Miasto KaliszKALISZZespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2Branżowa Szkoła I stopnia
Rzemieślnicza 6
tel. 627665513
http://www.zsp2.kalisz.pl
BS IMonter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwieangielski, niemiecki, rosyjskigeografia, informatyka, język polski, matematyka32
815 Miasto KaliszKALISZZespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2Branżowa Szkoła I stopnia
Rzemieślnicza 6
tel. 627665513
http://www.zsp2.kalisz.pl
SS IMonter sieci i instalacji sanitarnychangielski, niemiecki, rosyjskigeografia, informatyka, język polski, matematyka16
816 Miasto KaliszKALISZZespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2Branżowa Szkoła I stopnia
Rzemieślnicza 6
tel. 627665513
http://www.zsp2.kalisz.pl
BS IElektrykangielski, niemiecki, rosyjskigeografia, informatyka, język polski, matematyka16
817 Powiat ostrowskiOSTRÓW WIELKOPOLSKIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im.Wł. ReymontaLiceum Ogólnokształcące
Wrocławska 48
tel. 627385528
http://2liceum.osw.pl
IC/ ogólnybiologia, język obcy, język polski, matematyka, geografiaangielski, niemiecki, francuski, rosyjskibiologia, geografia17
818 Miasto PoznańPOZNAŃVIII Liceum OgólnokształcąceLiceum Ogólnokształcące
Hipolita Cegielskiego 1
tel. 618661037
http://www.lo8.poznan.pl
IGmatematyka, geografia, język angielskiangielski, niemiecki lub rosyjskijęzyk polski, matematyka, język obcy, geografia30
819 Powiat kolskiKOŁOSpecjalny Ośrodek Szkolno-WychowawczyBranżowa Szkoła I stopnia
Mickiewicza 14
tel. 632720457
http://www.soswkolo.szkolnastrona.pl
1 klasa wielozawodowaangielskibiologia, chemia16
820 Powiat ostrowskiOSTRÓW WIELKOPOLSKIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im.Wł. ReymontaLiceum Ogólnokształcące
Wrocławska 48
tel. 627385528
http://2liceum.osw.pl
IC/matematyczno-fizycznymatematyka, fizyka, język obcy nowożytnyangielski, niemiecki, francuski, rosyjskiinformatyka, fizyka17
821 Miasto PoznańPOZNAŃVIII Liceum OgólnokształcąceLiceum Ogólnokształcące
Hipolita Cegielskiego 1
tel. 618661037
http://www.lo8.poznan.pl
1E,1F PKMbiologia, chemiaangielski, niemiecki lub francuskijęzyk polski, matematyka, język obcy, biologia60
822 Powiat ostrowskiOSTRÓW WIELKOPOLSKIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im.Wł. ReymontaLiceum Ogólnokształcące
Wrocławska 48
tel. 627385528
http://2liceum.osw.pl
IB/humanistycznyhistoria, WOS, język obcy nowożytnyangielski, niemiecki, francuski, rosyjskihistoria, wiedza o społeczeństwie17
823 Powiat ostrowskiOSTRÓW WIELKOPOLSKIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im.Wł. ReymontaLiceum Ogólnokształcące
Wrocławska 48
tel. 627385528
http://2liceum.osw.pl
IB/ językowajęzyk angielski, język niemiecki, język francuski, język rosyjski, geografiaangielski, niemiecki, francuski, rosyjskijęzyk obcy nowożytny, geografia17
824 Powiat ostrowskiOSTRÓW WIELKOPOLSKIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im.Wł. ReymontaLiceum Ogólnokształcące
Wrocławska 48
tel. 627385528
http://2liceum.osw.pl
IA/biologiczno-chemicznabiologia, chemia, język angielskiangielski, niemiecki, francuski, rosyjskibiologia, chemia34
825 Powiat pilskiŁOBŻENICAZespół Szkół PonadgimnazjalnychBranżowa Szkoła I stopnia
Złotowska 15
tel. 672860037
http://zsplobzenica.eu
I D klasa wielozawodowaangielskijęzyk polski, matematyka, język angielski, informatyka30
826 Powiat pilskiŁOBŻENICAZespół Szkół PonadgimnazjalnychLiceum Ogólnokształcące
Złotowska 15
tel. 672860037
http://zsplobzenica.eu
I Ajezyk polski, wiedza o społeczeństwie, matematyka, jezyk angielskiangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, język angielski, wiedza o społeczeństwie30
827 Powiat nowotomyskiZBĄSZYŃZespół Szkół nr 1Liceum Ogólnokształcące
Powstańców Wielkopolskich 43
tel. 683846168
http://www.lozbaszyn.oswiata.org.pl
Djęzyk angielski, wiedza o społeczeństwie, geografiaangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie,geografia32
828 Powiat nowotomyskiZBĄSZYŃZespół Szkół nr 1Liceum Ogólnokształcące
Powstańców Wielkopolskich 43
tel. 683846168
http://www.lozbaszyn.oswiata.org.pl
Cjęzyk angielski/język niemiecki, biologia, geografia/chemiaangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, 2 do wyboru: biologia,chemia, geografia32
829 Powiat nowotomyskiZBĄSZYŃZespół Szkół nr 1Liceum Ogólnokształcące
Powstańców Wielkopolskich 43
tel. 683846168
http://www.lozbaszyn.oswiata.org.pl
Bjęzyk angielski/język niemiecki, matematyka,informatyka/fizykaangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, 2 do wyboru: fizyka,chemia, informatyka32
830 Powiat pleszewskiPLESZEWLiceum i Gimnazjum im. Stanisława StaszicaLiceum Ogólnokształcące
Poznańska 38
tel. 625080044
http://www.lopleszew.pl
1e [Dwujęzyczna]wiedza o społeczeństwie, geografia, historiajęzyk angielski (na p. dwujęzycznym), język niemiecki, język francuskijęzyk polski, historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, sprawdzian kompetencji językowych16
831 Powiat nowotomyskiZBĄSZYŃZespół Szkół nr 1Liceum Ogólnokształcące
Powstańców Wielkopolskich 43
tel. 683846168
http://www.lozbaszyn.oswiata.org.pl
Ajęzyk angielsk/język niemiecki, historia, język polski/wiedza o społeczeństwieangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, 2 do wyboru: historia, wiedza o społeczeństwie,geografia32
832 Powiat pleszewskiPLESZEWLiceum i Gimnazjum im. Stanisława StaszicaLiceum Ogólnokształcące
Poznańska 38
tel. 625080044
http://www.lopleszew.pl
1e [Ogólna]wiedza o społeczeństwie, geografia, historiaangielski, niemiecki, rosyjski, francuskijęzyk polski, historia, wiedza o społeczeństwie, geografia16
833 Powiat pleszewskiPLESZEWLiceum i Gimnazjum im. Stanisława StaszicaLiceum Ogólnokształcące
Poznańska 38
tel. 625080044
http://www.lopleszew.pl
1d [Dwujęzyczna]język polski, wiedza o społeczeństwie, historiaangielski (na p. dwujęzycznym), niemiecki, francuskijęzyk polski, historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, sprawdzian kompetencji językowych16
834 Powiat pleszewskiPLESZEWLiceum i Gimnazjum im. Stanisława StaszicaLiceum Ogólnokształcące
Poznańska 38
tel. 625080044
http://www.lopleszew.pl
1d [Ogólna]język polski, wiedza o społeczeństwie, historiaangielski, niemiecki, francuskijęzyk polski, historia, wiedza o społeczeństwie, geografia16
835 Powiat gostyńskiGostyńZespół Szkół ZawodowychTechnikum
Tuwima 44
tel. 655720594
http://zsz-gostyn.com.pl
1TD/ technik ekonomista, technik logistyk klasa wielozawodowaangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, informatyka, język obcy nowożytny32
836 Powiat pleszewskiPLESZEWLiceum i Gimnazjum im. Stanisława StaszicaLiceum Ogólnokształcące
Poznańska 38
tel. 625080044
http://www.lopleszew.pl
1c [Ogólna]biologia, chemia, matematykaangielski, niemiecki, francuskijęzyk polski, matematyka, biologia, chemia32
837 Powiat gostyńskiGostyńZespół Szkół ZawodowychTechnikum
Tuwima 44
tel. 655720594
http://zsz-gostyn.com.pl
1TC/ technik handlowiec/ technik organizacji reklamy/ technik obsługi turystycznej klasa wielozawodowaangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, geografia, język obcy nowożytny32
838 Powiat pleszewskiPLESZEWLiceum i Gimnazjum im. Stanisława StaszicaLiceum Ogólnokształcące
Poznańska 38
tel. 625080044
http://www.lopleszew.pl
1bj [Dwujęzyczna]informatyka, matematyka, fizyka lub geografiaangielski (na p. dwujęzycznym), niemiecki, rosyjskijęzyk polski, matematyka, fizyka lub geografia, informatyka, sprawdzian kompetencji jęztkowych16
839 Powiat gostyńskiGostyńZespół Szkół ZawodowychTechnikum
Tuwima 44
tel. 655720594
http://zsz-gostyn.com.pl
1TB/technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnejTechnik urządzeń i systemów energetyki odnawialnejangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, fizyka, język obcy nowożytny16
840 Powiat pleszewskiPLESZEWLiceum i Gimnazjum im. Stanisława StaszicaLiceum Ogólnokształcące
Poznańska 38
tel. 625080044
http://www.lopleszew.pl
1bj [Ogólna]informatyka, matematyka, fizyka lub geografiaangielski, niemiecki, rosyjskijęzyk polski, matematyka, fizyka lub geografia, informatyka16
841 Powiat gostyńskiGOSTYŃZespół Szkół ZawodowychTechnikum
Tuwima 44
tel. 655720594
http://zsz-gostyn.com.pl
1TB/informatykTechnik informatykangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, informatyka, język obcy nowożytny16
842 Powiat pleszewskiPLESZEWLiceum i Gimnazjum im. Stanisława StaszicaLiceum Ogólnokształcące
Poznańska 38
tel. 625080044
http://www.lopleszew.pl
1aj [Dwujęzyczna]biologia, chemiaangielski (na p. dwujęzycznym), niemiecki, rosyjskijęzyk polski, matematyka, biologia, chemia, sprawdzian kompetencji językowych16
843 Powiat gostyńskiGostyńZespół Szkół ZawodowychTechnikum
Tuwima 44
tel. 655720594
http://zsz-gostyn.com.pl
1TA/technik mechatronik, technik mechanik, technik elektryk klasa wielozawodowaangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, fizyka, język obcy nowożytny32
844 Powiat pleszewskiPLESZEWLiceum i Gimnazjum im. Stanisława StaszicaLiceum Ogólnokształcące
Poznańska 38
tel. 625080044
http://www.lopleszew.pl
1aj [O]biologia, chemiaangielski, niemiecki, rosyjskijęzyk polski, matematyka, biologia, chemia16
845 Powiat gostyńskiGostyńZespół Szkół ZawodowychBranżowa Szkoła I stopnia
Tuwima 44
tel. 655720594
http://zsz-gostyn.com.pl
1C klasa wielozawodowaniemieckijęzyk polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie, język obcy nowożytny32
846 Powiat gostyńskiGostyńZespół Szkół ZawodowychBranżowa Szkoła I stopnia
Tuwima 44
tel. 655720594
http://zsz-gostyn.com.pl
1B klasa wielozawodowaniemieckijęzyk polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie, język obcy nowożytny32
847 Powiat gostyńskiGostyńZespół Szkół ZawodowychBranżowa Szkoła I stopnia
Tuwima 44
tel. 655720594
http://zsz-gostyn.com.pl
1A klasa wielozawodowaniemieckijęzyk polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie, język obcy nowożytny32
848 Powiat szamotulskiSZAMOTUŁYZespół Szkół nr 1- Gimnazjum i LiceumLiceum Ogólnokształcące
Mickiewicza 9
tel. 612921614
http://www.skarga-szamotuly.edu.pl
E/turystycznygeografia, język angielskiangielski, hiszpańskijęzyk polski, matematyka, język angielski, geografia30
849 Powiat szamotulskiSZAMOTUŁYZespół Szkół nr 1- Gimnazjum i LiceumLiceum Ogólnokształcące
Mickiewicza 9
tel. 612921614
http://www.skarga-szamotuly.edu.pl
D/humanistyczny/prawniczyjęzyk polski, język angielski, historiaangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, język angielski, historia30
850 Powiat szamotulskiSZAMOTUŁYZespół Szkół nr 1- Gimnazjum i LiceumLiceum Ogólnokształcące
Mickiewicza 9
tel. 612921614
http://www.skarga-szamotuly.edu.pl
C/lingwistycznyjęzyk polski, język angielski, język hiszpańskiangielski, hiszpańskijęzyk polski, matematyka, język angielski, historia30
851 Powiat szamotulskiSZAMOTUŁYZespół Szkół nr 1- Gimnazjum i LiceumLiceum Ogólnokształcące
Mickiewicza 9
tel. 612921614
http://www.skarga-szamotuly.edu.pl
B/medycznybiologia, chemiaangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, biologia, chemia30
852 Powiat szamotulskiSZAMOTUŁYZespół Szkół nr 1- Gimnazjum i LiceumLiceum Ogólnokształcące
Mickiewicza 9
tel. 612921614
http://www.skarga-szamotuly.edu.pl
A/politecznicznymatemtyka, język angielski, fizyka lub geografiaangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, język angielski, geografia30
853 Powiat śremskiŚREMZespół Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła IILiceum Ogólnokształcące
Stanisława Staszica 1
tel. 616253710
http://kcek.pl
1D (profil artystyczno-medialny)j. polski, historia, j. angielskiangielski, niemiecki, francuski, rosyjskij. polski, matematyka, historia, j. angielski24
854 Powiat śremskiŚREMZespół Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła IILiceum Ogólnokształcące
Stanisława Staszica 1
tel. 616253710
http://kcek.pl
1C (artystyczno-teatralny)j. polski, historia sztuki, j. angielskiangielski, niemiecki, francuski, rosyjskij. polski, matematyka, historia, j. angielski24
855 Powiat śremskiŚREMZespół Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła IILiceum Ogólnokształcące
Stanisława Staszica 1
tel. 616253710
http://kcek.pl
1B (profil biologiczno-chemiczny)biologia, chemia, j. angielski, matematykaangielski, niemiecki, francuski, rosyjskij. polski, matematyka, biologia, chemia24
856 Powiat śremskiŚREMZespół Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła IILiceum Ogólnokształcące
Stanisława Staszica 1
tel. 616253710
http://kcek.pl
1A (profil matematyczno-informatyczny)matematyka, informatyka, język angielski, fizykaangielski, niemiecki, francuski, rosyjskij. polski, matematyka, informatyka, fizyka24
857 Miasto KoninKONINZespół Szkół im. Mikołaja KopernikaTechnikum
Aleje 1 Maja 22
tel. 632424557
http://www.kopernik.konin.pl
Te - klasa akademickaTechnik ekonomistaangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, geografia, język angielski28
858 Miasto KoninKONINZespół Szkół im. Mikołaja KopernikaTechnikum
Aleje 1 Maja 22
tel. 632424557
http://www.kopernik.konin.pl
ToTechnik ochrony środowiskaangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, geografia, język angielski28
859 Miasto KoninKONINZespół Szkół im. Mikołaja KopernikaTechnikum
Aleje 1 Maja 22
tel. 632424557
http://www.kopernik.konin.pl
TgTechnik żywienia i usług gastronomicznychangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, biologia, język angielski28
860 Miasto KoninKONINZespół Szkół im. Mikołaja KopernikaTechnikum
Aleje 1 Maja 22
tel. 632424557
http://www.kopernik.konin.pl
ThTechnik hotelarstwaangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, geografia, język angielski28
861 Miasto KoninKONINZespół Szkół im. Mikołaja KopernikaTechnikum
Aleje 1 Maja 22
tel. 632424557
http://www.kopernik.konin.pl
Tw - klasa wojskowaTechnik informatykangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, informatyka, język angielski28
862 Miasto KoninKONINZespół Szkół im. Mikołaja KopernikaTechnikum
Aleje 1 Maja 22
tel. 632424557
http://www.kopernik.konin.pl
TiTechnik teleinformatykangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, informatyka, język angielski28
863 Powiat wolsztyńskiWOLSZTYNZespół Szkół OgólnokształcącychLiceum Ogólnokształcące
Poniatowskiego 7
tel. 683843404
http://liceumwolsztyn.pl
I artystycznyjęzyk polski, biologiaangielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjskijęzyk polski, język obcy, matematyka, biologia14
864 Powiat wolsztyńskiWOLSZTYNZespół Szkół OgólnokształcącychLiceum Ogólnokształcące
Poniatowskiego 7
tel. 683843404
http://liceumwolsztyn.pl
I artystycznyjęzyk polski, geografiaangielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjskijęzyk polski, język obcy, matematyka, geografia14
865 Powiat wolsztyńskiWOLSZTYNZespół Szkół OgólnokształcącychLiceum Ogólnokształcące
Poniatowskiego 7
tel. 683843404
http://liceumwolsztyn.pl
G promocja zdrowiabiologia, geografiaangielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjskijęzyk polski, język obcy, matematyka, biologia5
866 Powiat wolsztyńskiWOLSZTYNZespół Szkół OgólnokształcącychLiceum Ogólnokształcące
Poniatowskiego 7
tel. 683843404
http://liceumwolsztyn.pl
G promocja zdrowiabiologia, fizykaangielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjskijęzyk polski, język obcy, matematyka, biologia4
867 Powiat wolsztyńskiWOLSZTYNZespół Szkół OgólnokształcącychLiceum Ogólnokształcące
Poniatowskiego 7
tel. 683843404
http://liceumwolsztyn.pl
G promocja zdrowiabiologia, chemiaangielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjskijęzyk polski, język obcy, matematyka, biologia5
868 Powiat wolsztyńskiWOLSZTYNZespół Szkół OgólnokształcącychLiceum Ogólnokształcące
Poniatowskiego 7
tel. 683843404
http://liceumwolsztyn.pl
G przyrodniczybiologia, fizykaangielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjskijęzyk polski, język obcy, matematyka, biologia4
869 Powiat wolsztyńskiWOLSZTYNZespół Szkół OgólnokształcącychLiceum Ogólnokształcące
Poniatowskiego 7
tel. 683843404
http://liceumwolsztyn.pl
G przyrodniczybiologia, geografiaangielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjskijęzyk polski, język obcy, matematyka, biologia5
870 Powiat wolsztyńskiWOLSZTYNZespół Szkół OgólnokształcącychLiceum Ogólnokształcące
Poniatowskiego 7
tel. 683843404
http://liceumwolsztyn.pl
G przyrodniczybiologia, chemiaangielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjskijęzyk polski, język obcy, matematyka, biologia5
871 Powiat wolsztyńskiWOLSZTYNZespół Szkół OgólnokształcącychLiceum Ogólnokształcące
Poniatowskiego 7
tel. 683843404
http://liceumwolsztyn.pl
H lingwistycznyjęzyk angielski, język niemiecki albo język rosyjski, historiaangielski, niemiecki albo rosyjskijęzyk polski, język obcy, matematyka, historia7
872 Powiat wolsztyńskiWOLSZTYNZespół Szkół OgólnokształcącychLiceum Ogólnokształcące
Poniatowskiego 7
tel. 683843404
http://liceumwolsztyn.pl
H lingwistycznyjęzyk angielski, język niemiecki albo język rosyjski, biologiaangielski, niemiecki albo rosyjskijęzyk polski, język obcy, matematyka, biologia7
873 Powiat wolsztyńskiWOLSZTYNZespół Szkół OgólnokształcącychLiceum Ogólnokształcące
Poniatowskiego 7
tel. 683843404
http://liceumwolsztyn.pl
H lingwistycznyjęzyk angielski, język niemiecki albo język rosyjski, geografiaangielski, niemiecki albo rosyjskijęzyk polski, język obcy, matematyka, geografia14
874 Powiat wolsztyńskiWOLSZTYNZespół Szkół OgólnokształcącychLiceum Ogólnokształcące
Poniatowskiego 7
tel. 683843404
http://liceumwolsztyn.pl
Z zarządzanie bezpieczeństwemjęzyk angielski, wiedza o społeczeństwie, geografiaangielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjskijęzyk polski, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie14
875 Powiat wolsztyńskiWOLSZTYNZespół Szkół OgólnokształcącychLiceum Ogólnokształcące
Poniatowskiego 7
tel. 683843404
http://liceumwolsztyn.pl
Z zarządzanie bezpieczeństwemjęzyk angielski, wiedza o społeczeństwie, matematykaangielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjskijęzyk polski, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie14
876 Powiat wolsztyńskiWOLSZTYNZespół Szkół OgólnokształcącychLiceum Ogólnokształcące
Poniatowskiego 7
tel. 683843404
http://liceumwolsztyn.pl
F psychologiczno-pedagogicznyjęzyk polski, biologiaangielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjskijęzyk polski, język obcy, matematyka, biologia14
877 Powiat wolsztyńskiWOLSZTYNZespół Szkół OgólnokształcącychLiceum Ogólnokształcące
Poniatowskiego 7
tel. 683843404
http://liceumwolsztyn.pl
F psychologiczno-pedagogicznyjęzyk polski, geografiaangielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjskijęzyk polski, język obcy, matematyka, geografia14
878 Powiat wolsztyńskiWOLSZTYNZespół Szkół OgólnokształcącychLiceum Ogólnokształcące
Poniatowskiego 7
tel. 683843404
http://liceumwolsztyn.pl
E ogólny z elementami zarządzania biznesemmatematyka, historiaangielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjskijęzyk polski, język obcy, matematyka, historia7
879 Powiat wolsztyńskiWOLSZTYNZespół Szkół OgólnokształcącychLiceum Ogólnokształcące
Poniatowskiego 7
tel. 683843404
http://liceumwolsztyn.pl
E ogólny z elementami zarządzania biznesemmatematyka, biologiaangielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjskijęzyk polski, język obcy, matematyka, biologia7
880 Powiat wolsztyńskiWOLSZTYNZespół Szkół OgólnokształcącychLiceum Ogólnokształcące
Poniatowskiego 7
tel. 683843404
http://liceumwolsztyn.pl
E ogólny z elementami zarządzania biznesemmatematyka, geografiaangielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjskijęzyk polski, język obcy, matematyka, geografia14
881 Powiat wolsztyńskiWOLSZTYNZespół Szkół OgólnokształcącychLiceum Ogólnokształcące
Poniatowskiego 7
tel. 683843404
http://liceumwolsztyn.pl
C dziennikarskijęzyk polski, geografiaangielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjskijęzyk polski, język obcy, matematyka, geografia7
882 Powiat wolsztyńskiWOLSZTYNZespół Szkół OgólnokształcącychLiceum Ogólnokształcące
Poniatowskiego 7
tel. 683843404
http://liceumwolsztyn.pl
C dziennikarskijęzyk polski, historiaangielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjskijęzyk polski, język obcy, matematyka, historia7
883 Powiat wolsztyńskiWOLSZTYNZespół Szkół OgólnokształcącychLiceum Ogólnokształcące
Poniatowskiego 7
tel. 683843404
http://liceumwolsztyn.pl
C humanistycznyjęzyk polski, historiaangielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjskijęzyk polski, język obcy, matematyka, historia14
884 Powiat wolsztyńskiWOLSZTYNZespół Szkół OgólnokształcącychLiceum Ogólnokształcące
Poniatowskiego 7
tel. 683843404
http://liceumwolsztyn.pl
D matematyczno-chemicznymatematyka, chemiaangielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjskijęzyk polski, język obcy, matematyka, chemia14
885 Powiat wolsztyńskiWOLSZTYNZespół Szkół OgólnokształcącychLiceum Ogólnokształcące
Poniatowskiego 7
tel. 683843404
http://liceumwolsztyn.pl
D matematyczno-fizycznymatematyka, fizykaangielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjskijęzyk polski, język obcy, matematyka, fizyka14
886 Powiat wolsztyńskiWOLSZTYNZespół Szkół OgólnokształcącychLiceum Ogólnokształcące
Poniatowskiego 7
tel. 683843404
http://liceumwolsztyn.pl
B biologiczno-chemicznybiologia, chemiaangielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjskijęzyk polski, język obcy, matematyka, biologia28
887 Powiat gnieźnieńskiWITKOWOZespół Szkół PonadgimnazjalnychBranżowa Szkoła I stopnia
Warszawska 29
tel. 614778135
http://www.zspwitkowo.pl
721306 741103 514101 512001 713201 712905 723103 834103 711204 751204 613003 522301 752205 722204 klasa wielozawodowaniemieckijęzyk polski, język niemiecki, matematyka, informatyka28
888 Powiat gnieźnieńskiWITKOWOZespół Szkół PonadgimnazjalnychTechnikum
Warszawska 29
tel. 614778135
http://www.zspwitkowo.pl
TTWTechnik turystyki wiejskiejangielski, niemieckijęzyk polski, język angielski, matematyka, biologia28
889 Powiat gnieźnieńskiWITKOWOZespół Szkół PonadgimnazjalnychTechnikum
Warszawska 29
tel. 614778135
http://www.zspwitkowo.pl
TLTechnik logistykangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, informatyka, geografia 28
890 Powiat gnieźnieńskiWITKOWOZespół Szkół PonadgimnazjalnychTechnikum
Warszawska 29
tel. 614778135
http://www.zspwitkowo.pl
TŻiUGTechnik żywienia i usług gastronomicznychangielski, niemieckijęzyk polski, język angielski, matematyka, chemia28
891 Powiat gnieźnieńskiWITKOWOZespół Szkół PonadgimnazjalnychTechnikum
Warszawska 29
tel. 614778135
http://www.zspwitkowo.pl
TITechnik informatykangielski, niemieckijęzyk polski, język angielski, matematyka, informatyka28
892 Powiat gnieźnieńskiWITKOWOZespół Szkół PonadgimnazjalnychTechnikum
Warszawska 29
tel. 614778135
http://www.zspwitkowo.pl
TETechnik ekonomistaangielski, niemieckijęzyk polski, język angielski, matematyka, geografia28
893 Powiat gnieźnieńskiWITKOWOZespół Szkół PonadgimnazjalnychLiceum Ogólnokształcące
Warszawska 29
tel. 614778135
http://www.zspwitkowo.pl
mundurowejęzyk angielski, wiedza o społeczeństwie, geografia, biologiaangielski, niemiecki, hiszpańskijęzyk polski, język angielski, matematyka, biologia30
894 Powiat wągrowieckiWĄGROWIECI Liceum OgólnokształcąceLiceum Ogólnokształcące
Klasztorna 17 A
tel. 672621481
http://www.1lo.wagrowiec.pl
1E / ogólnyjęzyk polski, biologia, wiedza o społeczeństwieangielski, niemiecki, rosyjski, francuskijęzyk polski, matematyka, biologia lub wiedza o społeczeństwie, język obcy30
895 Powiat wągrowieckiWĄGROWIECI Liceum OgólnokształcąceLiceum Ogólnokształcące
Klasztorna 17 A
tel. 672621481
http://www.1lo.wagrowiec.pl
1D / humanistycznyjęzyk polski, historia, wiedza o społeczeństwieangielski, niemiecki, rosyjski, francuskijęzyk polski, matematyka, historia lub wiedza o społeczeństwie, język obcy30
896 Powiat wągrowieckiWĄGROWIECI Liceum OgólnokształcąceLiceum Ogólnokształcące
Klasztorna 17 A
tel. 672621481
http://www.1lo.wagrowiec.pl
1C / biologiczno-chemicznybiologia, chemiaangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, biologia lub chemia, język obcy30
897 Powiat wągrowieckiWĄGROWIECI Liceum OgólnokształcąceLiceum Ogólnokształcące
Klasztorna 17 A
tel. 672621481
http://www.1lo.wagrowiec.pl
1B / matematyczno-geograficznymatematyka, geografiaangielski, niemiecki, rosyjskijęzyk polski, matematyka, geografia, język obcy30
898 Powiat wągrowieckiWĄGROWIECI Liceum OgólnokształcąceLiceum Ogólnokształcące
Klasztorna 17 A
tel. 672621481
http://www.1lo.wagrowiec.pl
1A / matematyczno-fizycznymatematyka, fizykaangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, fizyka, język obcy30
899 Miasto PoznańPOZNAŃVIII Liceum OgólnokształcąceLiceum Ogólnokształcące
Hipolita Cegielskiego 1
tel. 618661037
http://www.lo8.poznan.pl
ID ChKAchemia, informatyka, matematykaangielski, niemiecki lub francuski lub rosyjskijęzyk polski, matematyka, język obcy, chemia30
900 Miasto PoznańPOZNAŃVIII Liceum OgólnokształcąceLiceum Ogólnokształcące
Hipolita Cegielskiego 1
tel. 618661037
http://www.lo8.poznan.pl
IC FKAfizyka, informatyka, matematykaangielski, niemiecki lub francuski lub rosyjskijęzyk polski, matematyka, język obcy, fizyka30
901 Miasto PoznańPOZNAŃVIII Liceum OgólnokształcąceLiceum Ogólnokształcące
Hipolita Cegielskiego 1
tel. 618661037
http://www.lo8.poznan.pl
IB MKAmatematyka, informatyka, fizykaangielski, niemiecki lub francuski lub rosyjskijęzyk polski, matematyka, język obcy, fizyka30
902 Miasto PoznańPOZNAŃVIII Liceum OgólnokształcąceLiceum Ogólnokształcące
Hipolita Cegielskiego 1
tel. 618661037
http://www.lo8.poznan.pl
1A IKAinformatyka, matematyka, fizykaangielski, niemiecki lub francuski lub rosyjskijęzyk polski, matematyka, język obcy, fizyka30
903 Powiat wrzesińskiWRZEŚNIAZespół Szkół Technicznych i OgólnokształcącychTechnikum
Kaliska 2a
tel. 614360515
http://www.zstio-wrzesnia.cba.pl
I THTechnik hotelarstwaangielski, niemiecki, francuskijęzyk polski, matematyka, geografia, język obcy16
904 Powiat wrzesińskiWRZEŚNIAZespół Szkół Technicznych i OgólnokształcącychTechnikum
Kaliska 2a
tel. 614360515
http://www.zstio-wrzesnia.cba.pl
I TOTTechnik obsługi turystycznejangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, geografia, język obcy16
905 Powiat wrzesińskiWRZEŚNIAZespół Szkół Technicznych i OgólnokształcącychTechnikum
Kaliska 2a
tel. 614360515
http://www.zstio-wrzesnia.cba.pl
I TŻUGTechnik żywienia i usług gastronomicznychangielski, niemiecki, francuskijęzyk polski, matematyka, biologia, chemia32
906 Powiat wrzesińskiWRZEŚNIAZespół Szkół Technicznych i OgólnokształcącychTechnikum
Kaliska 2a
tel. 614360515
http://www.zstio-wrzesnia.cba.pl
I TRTechnik rolnikangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, biologia, geografia16
907 Powiat wrzesińskiWRZEŚNIAZespół Szkół Technicznych i OgólnokształcącychTechnikum
Kaliska 2a
tel. 614360515
http://www.zstio-wrzesnia.cba.pl
I TWTechnik weterynariiangielski, niemiecki, francuskijęzyk polski, matematyka, biologia, chemia44
908 Powiat wrzesińskiWRZEŚNIAZespół Szkół Technicznych i OgólnokształcącychLiceum Ogólnokształcące
Kaliska 2a
tel. 614360515
http://www.zstio-wrzesnia.cba.pl
I bbiologia, chemia, język obcyangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, biologia, chemia30
909 Powiat wrzesińskiWRZEŚNIAZespół Szkół Technicznych i OgólnokształcącychLiceum Ogólnokształcące
Kaliska 2a
tel. 614360515
http://www.zstio-wrzesnia.cba.pl
I a2język polski, historia, język obcyangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie15
910 Powiat wrzesińskiWRZEŚNIAZespół Szkół Technicznych i OgólnokształcącychLiceum Ogólnokształcące
Kaliska 2a
tel. 614360515
http://www.zstio-wrzesnia.cba.pl
I a1język polski, historia, język obcyangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie15
911 Miasto KoninKONINZespół Szkół im. Mikołaja KopernikaBranżowa Szkoła I stopnia
Aleje 1 Maja 22
tel. 632424557
http://www.kopernik.konin.pl
BfFryzjerangielskijęzyk polski, matematyka, biologia, wiedza o społeczeństwie28
912 Miasto KoninKONINZespół Szkół im. Mikołaja KopernikaBranżowa Szkoła I stopnia
Aleje 1 Maja 22
tel. 632424557
http://www.kopernik.konin.pl
Bh, klasa integracyjnaSprzedawcaangielskijęzyk polski, matematyka, informatyka, wiedza o społeczeństwie20
913 Miasto KoninKONINZespół Szkół im. Mikołaja KopernikaBranżowa Szkoła I stopnia
Aleje 1 Maja 22
tel. 632424557
http://www.kopernik.konin.pl
Bk, klasa integracyjnaKucharzangielskijęzyk polski, matematyka, biologia,wiedza o społeczeństwie20
914 Powiat ostrowskiOSTRÓW WIELKOPOLSKIZespół Szkół OgólnokształcącychLiceum Ogólnokształcące
Wojska Polskiego 17
tel. 627362494
http://www.3liceum.pl
1E-HUMANjęzyk polski, historia, język angielski lub niemieckiangielski, niemicki, francuski, rosyjski, włoskimatematyka, język polski, historia, wiedza o społeczeństwie34
915 Powiat ostrowskiOSTRÓW WIELKOPOLSKIZespół Szkół OgólnokształcącychLiceum Ogólnokształcące
Wojska Polskiego 17
tel. 627362494
http://www.3liceum.pl
1D-GEO/LINGgeografia, język angielski, język niemieckiangielski, niemickimatematyka, język polski, geografia, język obcy34
916 Powiat ostrowskiOSTRÓW WIELKOPOLSKIZespół Szkół OgólnokształcącychLiceum Ogólnokształcące
Wojska Polskiego 17
tel. 627362494
http://www.3liceum.pl
1C-BIO/SPORTbiologia, geografia, język angielski lub język niemieckiangielski, niemicki, francuski, rosyjski, włoskimatematyka, język polski, biologia, geografia34
917 Powiat ostrowskiOSTRÓW WIELKOPOLSKIZespół Szkół OgólnokształcącychLiceum Ogólnokształcące
Wojska Polskiego 17
tel. 627362494
http://www.3liceum.pl
1B-BIO/CHEMbiologia, chemia, język angielski lub język niemieckiangielski, niemiecki, francuski, rosyjski, włoski, łacinamatematyka, język polski, biologia, chemia34
918 Powiat ostrowskiOSTRÓW WIELKOPOLSKIZespół Szkół OgólnokształcącychLiceum Ogólnokształcące
Wojska Polskiego 17
tel. 627362494
http://www.3liceum.pl
1A-MAT/GEO/INF-SGHmatematyka, geografia, informatyka, język angielski lub język niemieckiangielski, niemicki, francuski, rosyjski, włoskimatematyka, język polski, geografia, informatyka, 17
919 Powiat ostrowskiOSTRÓW WIELKOPOLSKIZespół Szkół OgólnokształcącychLiceum Ogólnokształcące
Wojska Polskiego 17
tel. 627362494
http://www.3liceum.pl
1A-MAT/FIZ/INF-SGHmatematyka, fizyka, informatyka, język angielski lub język niemieckiangielski, niemicki, francuski, rosyjski, włoskimatematyka, język polski, fizyka, informatyka, 17
920 Powiat pleszewskiPLESZEWZespół Szkół Usługowo - GospodarczychBranżowa Szkoła I stopnia
Poznańska 36
tel. 625081155
http://www.zsug.pleszew.pl
1 D klasa wielozawodowaangielski, niemieckij. polski, metematyka, j. obcy, technika34
921 Powiat pleszewskiPLESZEWZespół Szkół Usługowo - GospodarczychBranżowa Szkoła I stopnia
Poznańska 36
tel. 625081155
http://www.zsug.pleszew.pl
1 C klasa wielozawodowaangielski, niemieckij. polski, matematyka, j. obcy, technika34
922 Powiat poznańskiSWARZĘDZZespół Szkół nr 2Liceum Ogólnokształcące
Podgórna 12
tel. 618172026
http://www.lo.swarzedz.edu.pl
1 E policyjnawiedza o społeczeństwie, do wyboru biologia lub geografiaangielski, niemieckibiologia, wiedza o społeczeństwie, język obcy50
923 Powiat pleszewskiPLESZEWZespół Szkół Usługowo - GospodarczychBranżowa Szkoła I stopnia
Poznańska 36
tel. 625081155
http://www.zsug.pleszew.pl
1 B klasa wielozawodowaangielski, niemieckij. polski, matematyka, j. obcy, technika34
924 Powiat pleszewskiPLESZEWZespół Szkół Usługowo - GospodarczychBranżowa Szkoła I stopnia
Poznańska 36
tel. 625081155
http://www.zsug.pleszew.pl
1 A klasa wielozawodowaniemiecki, angielskij. polski, matematyka, j. obcy, technika34
925 Powiat poznańskiSWARZĘDZZespół Szkół nr 2Liceum Ogólnokształcące
Podgórna 12
tel. 618172026
http://www.lo.swarzedz.edu.pl
1 D klasa dla sportowcówbiologia, geografia, wychowanie fizyczneangielski, niemieckijęzyk obcy, biologia, geografia24
926 Powiat poznańskiSWARZĘDZZespół Szkół nr 2Liceum Ogólnokształcące
Podgórna 12
tel. 618172026
http://www.lo.swarzedz.edu.pl
1 C przyrodniczabiologia do wyboru chemia lub geografiaangielski, niemieckijęzyk obcy, biologia, chemia24
927 Powiat poznańskiSWARZĘDZZespół Szkół nr 2Liceum Ogólnokształcące
Podgórna 12
tel. 618172026
http://www.lo.swarzedz.edu.pl
1 B matematycznamatematyka, do wyboru fizyka lub geografia angielski, niemieckimatematyka, fizyka, geografia24
928 Powiat pleszewskiPLESZEWZespół Szkół Usługowo - GospodarczychTechnikum
Poznańska 36
tel. 625081155
http://www.zsug.pleszew.pl
TUFTechnik usług fryzjerskichniemiecki, angielskij. polski, matematyka, j. obcy, technika15
929 Powiat pleszewskiPLESZEWZespół Szkół Usługowo - GospodarczychTechnikum
Poznańska 36
tel. 625081155
http://www.zsug.pleszew.pl
THTechnik hotelarstwaniemiecki, angielskij. polski, matematyka, j. obcy, technika15
930 Powiat poznańskiSWARZĘDZZespół Szkół nr 2Liceum Ogólnokształcące
Podgórna 12
tel. 618172026
http://www.lo.swarzedz.edu.pl
1 A językowo-humanistycznajęzyk polski, język angielski, historiaangielski, niemieckijęzyk obcy, historia, wiedza o społeczeństwie24
931 Powiat pleszewskiPLESZEWZespół Szkół Usługowo - GospodarczychTechnikum
Poznańska 36
tel. 625081155
http://www.zsug.pleszew.pl
TKelnerniemiecki, angielskij. polski, matematyka, j. obcy, technika15
932 Powiat wągrowieckiDAMASŁAWEKZespół Szkół Powszechnych im. Pierwszych PiastówTechnikum
Słoneczna 4
tel. 672613039
http://zspdam.biposwiata.pl
IT klasa wielozawodowaangielski, niemieckibiologia, chemia, informatyka, język angielski25
933 Miasto KaliszKALISZV Liceum Ogólnokształcące im. Jana III SobieskiegoLiceum Ogólnokształcące
Piskorzewie 6
tel. 625016161
http://5lo.kalisz.pl
F - klasa ochrony środowiskajęzyk angielski, geografia, chemiaangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, geografia, chemia30
934 Miasto KaliszKALISZV Liceum Ogólnokształcące im. Jana III SobieskiegoLiceum Ogólnokształcące
Piskorzewie 6
tel. 625016161
http://5lo.kalisz.pl
E - klasa psychologiczno - pedagogicznabiologia, język polski, historiaangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, historia, biologia30
935 Powiat poznańskiSWARZĘDZZespół Szkół Nr 1Branżowa Szkoła I stopnia
Mielżyńskiego 5a
tel. 618172281
http://www.zs1-swarzedz.pl
J- patronat VW PoznańOperator maszyn i urządzeń odlewniczychniemieckiInformatyka, Matematyka, Wiedza o społeczeństwie8
936 Powiat poznańskiSWARZĘDZZespół Szkół Nr 1Branżowa Szkoła I stopnia
Mielżyńskiego 5a
tel. 618172281
http://www.zs1-swarzedz.pl
I- patronat VW PoznańMechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnychniemieckiInformatyka, Matematyka, Wiedza o społeczeństwie12
937 Powiat poznańskiSWARZĘDZZespół Szkół Nr 1Branżowa Szkoła I stopnia
Mielżyńskiego 5a
tel. 618172281
http://www.zs1-swarzedz.pl
H2- inneElektromechanik pojazdów samochodowychangielski, niemieckiInformatyka, Matematyka, Wiedza o społeczeństwie8
938 Powiat poznańskiSWARZĘDZZespół Szkół Nr 1Branżowa Szkoła I stopnia
Mielżyńskiego 5a
tel. 618172281
http://www.zs1-swarzedz.pl
H1- patronat VW PoznańElektromechanik pojazdów samochodowychniemieckiInformatyka, Matematyka, Wiedza o społeczeństwie16
939 Powiat poznańskiSWARZĘDZZespół Szkół Nr 1Branżowa Szkoła I stopnia
Mielżyńskiego 5a
tel. 618172281
http://www.zs1-swarzedz.pl
G2- inneOperator obrabiarek skrawającychangielski, niemieckiInformatyka, Matematyka, Wiedza o społeczeństwie9
940 Powiat poznańskiSWARZĘDZZespół Szkół Nr 1Branżowa Szkoła I stopnia
Mielżyńskiego 5a
tel. 618172281
http://www.zs1-swarzedz.pl
G1- patronat SKF PolskaOperator obrabiarek skrawającychangielskiInformatyka, Matematyka, Wiedza o społeczeństwie15
941 Powiat szamotulskiWRONKIZespół Szkół nr 1Technikum
Leśna 17
tel. 672540213
http://www.szkolanalesnej.edu.pl
UTechnik automatykangielskijęzyk polski, informatyka, fizyka30
942 Powiat szamotulskiWRONKIZespół Szkół nr 1Technikum
Leśna 17
tel. 672540213
http://www.szkolanalesnej.edu.pl
MTechnik mechatronikangielskijęzyk polski, informatyka, fizyka30
943 Powiat poznańskiSWARZĘDZZespół Szkół Nr 1Branżowa Szkoła I stopnia
Mielżyńskiego 5a
tel. 618172281
http://www.zs1-swarzedz.pl
F2- inneMechatronikangielski, niemieckiInformatyka, Matematyka, Wiedza o społeczeństwie12
944 Powiat szamotulskiWRONKIZespół Szkół nr 1Technikum
Leśna 17
tel. 672540213
http://www.szkolanalesnej.edu.pl
ATechnik elektronikangielskijęzyk polski, informatyka, fizyka30
945 Miasto KaliszKALISZV Liceum OgólnokształcąceLiceum Ogólnokształcące
Piskorzewie 6
tel. 625016161
http://5lo.kalisz.pl
D - klasa informatyczna - integracyjna informatyka, język angielski, język polskiangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, język angielski, informatyka20
946 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół EkonomicznychTechnikum
Marszałkowska 40
tel. 618672222
http://www.zsepoznan.pl
1R1Technik organizacji reklamyangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, geografia, język obcy, 32
947 Powiat poznańskiSWARZĘDZZespół Szkół Nr 1Branżowa Szkoła I stopnia
Mielżyńskiego 5a
tel. 618172281
http://www.zs1-swarzedz.pl
F1- patronat VW PoznańMechatronikniemieckiInformatyka, Matematyka, Wiedza o społeczeństwie12
948 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół EkonomicznychTechnikum
Marszałkowska 40
tel. 618672222
http://www.zsepoznan.pl
1T1Technik obsługi turystycznejangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, geografia, język obcy, 34
949 Powiat szamotulskiWRONKIZespół Szkół nr 1Technikum
Leśna 17
tel. 672540213
http://www.szkolanalesnej.edu.pl
ITechnik informatykangielskijęzyk polski, informatyka, język angielski30
950 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół EkonomicznychTechnikum
Marszałkowska 40
tel. 618672222
http://www.zsepoznan.pl
1i1Technik informatykangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, informatyka, język obcy, 32
951 Powiat poznańskiSWARZĘDZZespół Szkół Nr 1Branżowa Szkoła I stopnia
Mielżyńskiego 5a
tel. 618172281
http://www.zs1-swarzedz.pl
E klasa wielozawodowaangielski, niemieckiInformatyka, Matematyka, Wiedza o społeczeństwie30
952 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół EkonomicznychTechnikum
Marszałkowska 40
tel. 618672222
http://www.zsepoznan.pl
1E2Technik ekonomistaangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, geografia, język obcy, 32
953 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół EkonomicznychTechnikum
Marszałkowska 40
tel. 618672222
http://www.zsepoznan.pl
1E1Technik ekonomistaangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, geografia, język obcy, 32
954 Miasto KaliszKALISZV Liceum Ogólnokształcące im. Jana III SobieskiegoLiceum Ogólnokształcące
Piskorzewie 6
tel. 625016161
http://5lo.kalisz.pl
C - klasa bezpieczeństwa publicznego - mundurowajęzyk angielski, wiedza o społeczeństwie, matematykaangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, język angielski, wiedza o społeczeństwie30
955 Powiat poznańskiSWARZĘDZZespół Szkół Nr 1Branżowa Szkoła I stopnia
Mielżyńskiego 5a
tel. 618172281
http://www.zs1-swarzedz.pl
DMechanik pojazdów samochodowychangielski, niemieckiInformatyka, Matematyka, Wiedza o społeczeństwie30
956 Powiat poznańskiSWARZĘDZZespół Szkół Nr 1Branżowa Szkoła I stopnia
Mielżyńskiego 5a
tel. 618172281
http://www.zs1-swarzedz.pl
CKucharzangielski, niemieckiInformatyka, Matematyka, Wiedza o społeczeństwie30
957 Powiat poznańskiSWARZĘDZZespół Szkół Nr 1Branżowa Szkoła I stopnia
Mielżyńskiego 5a
tel. 618172281
http://www.zs1-swarzedz.pl
Bsp klasa wielozawodowaangielski, niemieckiInformatyka, Matematyka, Wiedza o społeczeństwie16
958 Powiat poznańskiSWARZĘDZZespół Szkół Nr 1Branżowa Szkoła I stopnia
Mielżyńskiego 5a
tel. 618172281
http://www.zs1-swarzedz.pl
A- Krawiec, Sprzedawca, Stolarz, Tapicer klasa wielozawodowaangielski, niemieckiInformatyka, Matematyka, Wiedza o społeczeństwie30
959 Powiat wągrowieckiDAMASŁAWEKZespół Szkół Powszechnych im. Pierwszych PiastówBranżowa Szkoła I stopnia
Słoneczna 4
tel. 672613039
http://zspdam.biposwiata.pl
I ZSZ klasa wielozawodowaniemieckiinformatyka, wiedza o społeczeństwie25
960 Powiat wągrowieckiDAMASŁAWEKZespół Szkół Powszechnych im. Pierwszych PiastówTechnikum
Słoneczna 4
tel. 672613039
http://zspdam.biposwiata.pl
I TTechnik informatykangielski, niemieckiinformatyka, język angielski25
961 Powiat wągrowieckiDAMASŁAWEKZespół Szkół Powszechnych im. Pierwszych PiastówTechnikum
Słoneczna 4
tel. 672613039
http://zspdam.biposwiata.pl
I TTechnik rolnikangielski, niemieckibiologia, chemia25
962 Miasto KaliszKALISZV Liceum Ogólnokształcące im. Jana III SobieskiegoLiceum Ogólnokształcące
Piskorzewie 6
tel. 625016161
http://5lo.kalisz.pl
B - klasa ratownictwa wojskowego - mundurowajęzyk angielski, biologia, język polskiangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, język angielski, biologia30
963 Powiat poznańskiSWARZĘDZZespół Szkół Nr 1Technikum
Mielżyńskiego 5a
tel. 618172281
http://www.zs1-swarzedz.pl
TATechnik automatykangielski, niemieckiInformatyka, Język obcy do wyboru, Matematyka12
964 Powiat poznańskiSWARZĘDZZespół Szkół Nr 1Technikum
Mielżyńskiego 5a
tel. 618172281
http://www.zs1-swarzedz.pl
TUSTechnik urządzeń i systemów energetyki odnawialnejangielski, niemieckiInformatyka, Język obcy do wyboru, Matematyka24
965 Powiat poznańskiSWARZĘDZZespół Szkół Nr 1Technikum
Mielżyńskiego 5a
tel. 618172281
http://www.zs1-swarzedz.pl
TMTechnik mechatronikangielski, niemieckiInformatyka, Język obcy do wyboru, Matematyka24
966 Powiat poznańskiSWARZĘDZZespół Szkół Nr 1Technikum
Mielżyńskiego 5a
tel. 618172281
http://www.zs1-swarzedz.pl
TLTechnik logistykangielski, niemiecki, rosyjskiGeografia, Informatyka, Matematyka24
967 Miasto KaliszKALISZV Liceum Ogólnokształcące im. Jana III SobieskiegoLiceum Ogólnokształcące
Piskorzewie 6
tel. 625016161
http://5lo.kalisz.pl
A - klasa bezpieczeństwa wewnętrznego - mundurowa wiedza o społeczeństwie, geografia, informatykaangielski, hiszpańskijęzyk polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie, geografia30
968 Powiat poznańskiSWARZĘDZZespół Szkół Nr 1Technikum
Mielżyńskiego 5a
tel. 618172281
http://www.zs1-swarzedz.pl
TITechnik informatykangielski, niemieckiInformatyka, Język obcy do wyboru, Matematyka24
969 Powiat szamotulskiWRONKIZespół Szkół nr 1Liceum Ogólnokształcące
Leśna 17
tel. 672540213
http://www.szkolanalesnej.edu.pl
s/ sportowageografia, język angielskiangielski geografia, biologia, język polski25
970 Powiat poznańskiSWARZĘDZZespół Szkół Nr 1Technikum
Mielżyńskiego 5a
tel. 618172281
http://www.zs1-swarzedz.pl
THTechnik hotelarstwaangielski, niemiecki, rosyjskiGeografia, Język obcy do wyboru, Matematyka24
971 Powiat poznańskiSWARZĘDZZespół Szkół Nr 1Technikum
Mielżyńskiego 5a
tel. 618172281
http://www.zs1-swarzedz.pl
TGTechnik żywienia i usług gastronomicznychangielski, niemieckiBiologia, Informatyka, Matematyka24
972 Powiat szamotulskiWRONKIZespół Szkół nr 1Liceum Ogólnokształcące
Leśna 17
tel. 672540213
http://www.szkolanalesnej.edu.pl
e/ ekonomiczno - matematycznymatematyka, geografiaangielskigeografia, język angielski, język polski30
973 Powiat szamotulskiWRONKIZespół Szkół nr 1Liceum Ogólnokształcące
Leśna 17
tel. 672540213
http://www.szkolanalesnej.edu.pl
cbiologia, język angielskiangielskibiologia, chemia, język polski30
974 Powiat szamotulskiWRONKIZespół Szkół nr 1Liceum Ogólnokształcące
Leśna 17
tel. 672540213
http://www.szkolanalesnej.edu.pl
djęzyk polski, historiaangielskijęzyk polski, historia,wiedza o społeczeństwie30
975 Powiat poznańskiSWARZĘDZZespół Szkół Nr 1Technikum
Mielżyńskiego 5a
tel. 618172281
http://www.zs1-swarzedz.pl
TETechnik ekonomistaangielski, niemieckiGeografia, Informatyka, Matematyka24
976 Powiat jarocińskiJarocinZespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1Technikum
Franciszkańska 1
tel. 627472619
http://www.zsp1jarocin.edu.pl
technikumTechnik technologii drewnaangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, informatyka, technika34
977 Powiat jarocińskiJarocinZespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1Technikum
Franciszkańska 1
tel. 627472619
http://www.zsp1jarocin.edu.pl
technikumTechnik budownictwaangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, informatyka, fizyka34
978 Powiat jarocińskiJarocinZespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1Technikum
Franciszkańska 1
tel. 627472619
http://www.zsp1jarocin.edu.pl
technikumTechnik mechatronikangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, informatyka, fizyka34
979 Miasto LesznoLESZNOZespół Szkół Rolniczo-BudowlanychTechnikum
1 Maja 1
tel. 655299430
http://www.zsrb.leszno.pl
TAK/technikum architektury krajobrazuTechnik architektury krajobrazuangielski, niemieckijęzyk obcy nowożytny, geografia15
980 Powiat jarocińskiJarocinZespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1Technikum
Franciszkańska 1
tel. 627472619
http://www.zsp1jarocin.edu.pl
technikumTechnik geodetaangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, informatyka, geografia34
981 Powiat jarocińskiJarocinZespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1Technikum
Franciszkańska 1
tel. 627472619
http://www.zsp1jarocin.edu.pl
technikumTechnik grafiki i poligrafii cyfrowejangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, informatyka, zajęcia artystyczne34
982 Miasto LesznoLESZNOZespół Szkół Rolniczo-BudowlanychTechnikum
1 Maja 1
tel. 655299430
http://www.zsrb.leszno.pl
TŻiUG/technikum żywienia i usług gastronomicznychTechnik żywienia i usług gastronomicznychangielski, niemieckijęzyk obcy nowożytny, chemia35
983 Miasto LesznoLESZNOZespół Szkół Rolniczo-BudowlanychTechnikum
1 Maja 1
tel. 655299430
http://www.zsrb.leszno.pl
TW/technikum weterynaryjneTechnik weterynariiangielski, niemieckijęzy obcy nowożytny, chemia, biologia35
984 Powiat jarocińskiJAROCINZespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1Technikum
Franciszkańska 1
tel. 627472619
http://www.zsp1jarocin.edu.pl
technikumTechnik informatykangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, informatyka, fizyka34
985 Miasto LesznoLESZNOZespół Szkół Rolniczo-BudowlanychTechnikum
1 Maja 1
tel. 655299430
http://www.zsrb.leszno.pl
TR/technikum rolniczeTechnik rolnikangielski, niemieckijęzyk obcy nowożytny, biologia30
986 Powiat tureckiKACZKI ŚREDNIEZespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia PraktycznegoTechnikum
Kaczki Średnie 62
tel. 632898410
http://www.zsrkaczki.edu.pl
TCHiKTechnik chłodnictwa i klimatyzacjiangielski, niemiecki, rosyjskiJęzyk polski, język obcy, matematyka, informatyka30
987 Powiat jarocińskiJarocinZespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1Technikum
Franciszkańska 1
tel. 627472619
http://www.zsp1jarocin.edu.pl
technikumTechnik handlowiecangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, język obcy „ III.1”, geografia34
988 Miasto LesznoLESZNOZespół Szkół Rolniczo-BudowlanychTechnikum
1 Maja 1
tel. 655299430
http://www.zsrb.leszno.pl
TO/technikum ogrodniczeTechnik ogrodnikangielski, niemieckijęzy obcy nowożytny, geografia15
989 Powiat jarocińskiJAROCINZespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1Technikum
Franciszkańska 1
tel. 627472619
http://www.zsp1jarocin.edu.pl
technikumTechnik żywienia i usług gastronomicznychangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, chemia, biologia34
990 Powiat tureckiKACZKI ŚREDNIEZespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia PraktycznegoTechnikum
Kaczki Średnie 62
tel. 632898410
http://www.zsrkaczki.edu.pl
TISTechnik inżynierii sanitarnejangielski, niemiecki, rosyjskiJęzyk polski, język obcy, matematyka, informatyka30
991 Powiat chodzieskiRATAJEZespół Szkół Licealno-Gimnazjalnych w RatajachLiceum Ogólnokształcące
Chodzieska 9
tel. 672845370
http://www.rataje.eu
medyczno -weterynaryjnabiologia, chemiaangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, chemia, biologia28
992 Powiat chodzieskiRATAJEZespół Szkół Licealno-Gimnazjalnych w RatajachLiceum Ogólnokształcące
Chodzieska 9
tel. 672845370
http://www.rataje.eu
Językowejęzyk angielski, język niemieckiangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, język angielski, język niemiecki28
993 Powiat jarocińskiJarocinZespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1Technikum
Franciszkańska 1
tel. 627472619
http://www.zsp1jarocin.edu.pl
technikumTechnik ekonomistaangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, język obcy „ III.1”, geografia34
994 Powiat tureckiKACZKI ŚREDNIEZespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia PraktycznegoTechnikum
Kaczki Średnie 62
tel. 632898410
http://www.zsrkaczki.edu.pl
TMRTechnik mechanizacji rolnictwa i agrotronikiangielski, niemiecki, rosyjskiJęzyk polski, język obcy, matematyka, informatyka30
995 Miasto LesznoLESZNOZespół Szkół Rolniczo-BudowlanychTechnikum
1 Maja 1
tel. 655299430
http://www.zsrb.leszno.pl
TB/technikum budowlaneTechnik budownictwaangielski, niemieckijęzyk obcy nowożytny, fizyka30
996 Powiat chodzieskiRATAJEZespół Szkół Licealno-Gimnazjalnych w RatajachTechnikum
Chodzieska 9
tel. 672845370
http://www.rataje.eu
technik fotografii i multimediówTechnik fotografii i multimediówangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, chemia, język obcy14
997 Powiat chodzieskiRATAJEZespół Szkół Licealno-Gimnazjalnych w RatajachTechnikum
Chodzieska 9
tel. 672845370
http://www.rataje.eu
technik organizacji reklamyTechnik organizacji reklamyangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, geografia, język obcy14
998 Powiat chodzieskiRATAJEZespół Szkół Licealno-Gimnazjalnych w RatajachTechnikum
Chodzieska 9
tel. 672845370
http://www.rataje.eu
technikum informatyczneTechnik informatykangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, informatyka, język obcy28
999 Powiat tureckiKACZKI ŚREDNIEZespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia PraktycznegoTechnikum
Kaczki Średnie 62
tel. 632898410
http://www.zsrkaczki.edu.pl
TSTechnik spedytorangielski, niemiecki, rosyjskiJęzyk polski, język obcy, matematyka, informatyka30
1000 Powiat tureckiKACZKI ŚREDNIEZespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia PraktycznegoTechnikum
Kaczki Średnie 62
tel. 632898410
http://www.zsrkaczki.edu.pl
TUiSEOTechnik urządzeń i systemów energetyki odnawialnejangielski, niemiecki, rosyjskiJęzyk polski, język obcy, matematyka, informatyka30
1001 Powiat jarocińskiJAROCINZespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1Liceum Ogólnokształcące
Franciszkańska 1
tel. 627472619
http://www.zsp1jarocin.edu.pl
liceum ogólnokształcące o profilu informatycznymmatematyka, geografia/ fizyka, informatykaangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, informatyka, wiedza o społeczeństwie34
1002 Miasto KaliszKALISZZespół Szkół EkonomicznychTechnikum
Legionów 6
tel. 625029444
http://www.zse.kalisz.pl
eTechnik handlowiecangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, geografia, język angielski16
1003 Powiat ostrzeszowskiOSTRZESZÓWZespół Szkół Nr 2 im. Przyjaźni Polsko-NorwerskiejBranżowa Szkoła I stopnia
Krańcowa 7
tel. 627320775
http://www.zs2.ostrzeszow.pl
1 Z klasa wielozawodowaangielski lub niemieckijęzyk polski, matematyka30
1004 Miasto KaliszKALISZZespół Szkół EkonomicznychTechnikum
Legionów 6
tel. 625029444
http://www.zse.kalisz.pl
eTechnik organizacji reklamyangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, geografia, język angielski16
1005 Powiat tureckiKACZKI ŚREDNIEZespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia PraktycznegoTechnikum
Kaczki Średnie 62
tel. 632898410
http://www.zsrkaczki.edu.pl
TBTechnik budownictwaangielski, niemiecki, rosyjskiJezyk polski, język obcy, matematyka, informatyka30
1006 Miasto KaliszKALISZZespół Szkół EkonomicznychTechnikum
Legionów 6
tel. 625029444
http://www.zse.kalisz.pl
dTechnik ekonomistaangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, geografia, informatyka32
1007 Powiat ostrzeszowskiOSTRZESZÓWZespół Szkół Nr 2 im. Przyjaźni Polsko-NorweskiejBranżowa Szkoła I stopnia
Krańcowa 7
tel. 627320775
http://www.zs2.ostrzeszow.pl
1 ZMechanik pojazdów samochodowychangielski lub niemieckijęzyk polski, matematyka30
1008 Miasto KaliszKALISZZespół Szkół EkonomicznychTechnikum
Legionów 6
tel. 625029444
http://www.zse.kalisz.pl
cTechnik ekonomistaangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, geografia, język angielski32
1009 Miasto KaliszKALISZZespół Szkół EkonomicznychTechnikum
Legionów 6
tel. 625029444
http://www.zse.kalisz.pl
bTechnik ekonomistaangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, geografia, informatyka32
1010 Miasto KaliszKALISZZespół Szkół EkonomicznychTechnikum
Legionów 6
tel. 625029444
http://www.zse.kalisz.pl
aTechnik ekonomistaangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, geografia, informatyka32
1011 Powiat średzkiŚRODA WIELKOPOLSKACentrum Ksztalcenia Zawodowego i UstawicznegoBranżowa Szkoła I stopnia
Paderewskiego 27
tel. 612853864
http://www.zszsroda.pl
D klasa wielozawodowarosyjskihistoria, geografia28
1012 Powiat tureckiKACZKI ŚREDNIEZespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia PraktycznegoTechnikum
Kaczki Średnie 62
tel. 632898410
http://www.zsrkaczki.edu.pl
TŻGTechnik żywienia i usług gastronomicznychangielski, niemiecki, rosyjskiJęzyk polski, jezyk obcy, matematyka, informatyka30
1013 Powiat średzkiŚRODA WIELKOPOLSKACentrum Ksztalcenia Zawodowego i UstawicznegoBranżowa Szkoła I stopnia
Paderewskiego 27
tel. 612853864
http://www.zszsroda.pl
C klasa wielozawodowafrancuskihistoria, geografia28
1014 Powiat jarocińskiJAROCINZespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1Liceum Ogólnokształcące
Franciszkańska 1
tel. 627472619
http://www.zsp1jarocin.edu.pl
liceum ogólnokształcące o profilu politechnicznymmatematyka, biologia/fizyka, geografia/chemiaangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, informatyka, biologia34
1015 Powiat średzkiŚRODA WIELKOPOLSKACentrum Ksztalcenia Zawodowego i UstawicznegoBranżowa Szkoła I stopnia
Paderewskiego 27
tel. 612853864
http://www.zszsroda.pl
B klasa wielozawodowaniemieckihistoria, geografia28
1016 Powiat ostrzeszowskiOSTRZESZÓWZespół Szkół Nr 2 im. Przyjaźni Polsko-NorweskiejTechnikum
Krańcowa 7
tel. 627320775
http://www.zs2.ostrzeszow.pl
1 TETechnik urządzeń i systemów energetyki odnawialnejangielski, niemieckijęzyk polski, jezyk angielski, matematyka, fizyka15
1017 Powiat średzkiŚRODA WIELKOPOLSKACentrum Ksztalcenia Zawodowego i UstawicznegoBranżowa Szkoła I stopnia
Paderewskiego 27
tel. 612853864
http://www.zszsroda.pl
A klasa wielozawodowaniemieckihistoria, geografia28
1018 Powiat wągrowieckiWĄGROWIECZespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1Branżowa Szkoła I stopnia
Kcyńska 48
tel. 672620108
http://www.giganci.pl
I bs6 klasa wielozawodowaangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, język obcy, informatyka30
1019 Powiat wągrowieckiWĄGROWIECZespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1Branżowa Szkoła I stopnia
Kcyńska 48
tel. 672620108
http://www.giganci.pl
I bs5 klasa wielozawodowaangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, język obcy, informatyka30
1020 Powiat wągrowieckiWĄGROWIECZespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1Branżowa Szkoła I stopnia
Kcyńska 48
tel. 672620108
http://www.giganci.pl
I bs4 klasa wielozawodowaangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, język obcy, informatyka30
1021 Powiat jarocińskiJAROCINZespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1Liceum Ogólnokształcące
Franciszkańska 1
tel. 627472619
http://www.zsp1jarocin.edu.pl
profil uniwersyteckijęzyk polski, historia/wiedza o społeczeństwie, języki obceangielski, niemieckijęzyk polski, język obcy „ III.1”, historia, wiedza o społeczeństwie34
1022 Powiat krotoszyńskiZDUNYZespół Szkół PonadgimnazjalnychBranżowa Szkoła I stopnia
Strzelecka 10
tel. 627215723
http://zsp.zduny.pl
Iz klasa wielozawodowaniemieckijęzyk polski, geografia, chemia, informatyka30
1023 Powiat średzkiŚRODA WIELKOPOLSKACentrum Ksztalcenia Zawodowego i UstawicznegoTechnikum
Paderewskiego 27
tel. 612853864
http://www.zszsroda.pl
TSE gr2Technik elektrykangielski, niemieckifizyka, język obcy15
1024 Powiat wągrowieckiWĄGROWIECZespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1Branżowa Szkoła I stopnia
Kcyńska 48
tel. 672620108
http://www.giganci.pl
I bs3 klasa wielozawodowaangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, język obcy, informatyka30
1025 Powiat tureckiKACZKI ŚREDNIEZespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia PraktycznegoTechnikum
Kaczki Średnie 62
tel. 632898410
http://www.zsrkaczki.edu.pl
THTechnik hotelarstwaangielski, niemiecki, rosyjskiJezyk polski, jezyk obcy, matematyka, informatyka30
1026 Powiat średzkiŚRODA WIELKOPOLSKACentrum Ksztalcenia Zawodowego i UstawicznegoTechnikum
Paderewskiego 27
tel. 612853864
http://www.zszsroda.pl
TSE gr1Technik pojazdów samochodowychangielski, niemieckifizyka, język obcy15
1027 Powiat ostrzeszowskiOSTRZESZÓWZespół Szkół Nr 2 im. Przyjaźni Polsko-NorweskiejTechnikum
Krańcowa 7
tel. 627320775
http://www.zs2.ostrzeszow.pl
1 TRTechnik rolnikangielski, niemieckijęzyk polski, język angielski, matematyka, biologia15
1028 Powiat krotoszyńskiZDUNYZespół Szkół PonadgimnazjalnychTechnikum
Strzelecka 10
tel. 627215723
http://zsp.zduny.pl
IcTechnik technologii drewnaangielski, niemieckijęzyk polski, geografia, chemia, informatyka15
1029 Powiat wągrowieckiWĄGROWIECZespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1Branżowa Szkoła I stopnia
Kcyńska 48
tel. 672620108
http://www.giganci.pl
I bs2 klasa wielozawodowaangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, język obcy, informatyka30
1030 Powiat średzkiŚRODA WIELKOPOLSKACentrum Ksztalcenia Zawodowego i UstawicznegoTechnikum
Paderewskiego 27
tel. 612853864
http://www.zszsroda.pl
TLTechnik logistykangielski, niemieckigeografia, język obcy30
1031 Powiat krotoszyńskiZDUNYZespół Szkół PonadgimnazjalnychTechnikum
Strzelecka 10
tel. 627215723
http://zsp.zduny.pl
IcTechnik turystyki wiejskiejangielski, niemieckijęzyk polski, geografia, chemia, informatyka15
1032 Powiat ostrzeszowskiOSTRZESZÓWZespół Szkół Nr 2 im. Przyjaźni Polsko-NorweskiejTechnikum
Krańcowa 7
tel. 627320775
http://www.zs2.ostrzeszow.pl
1 TŻTechnik żywienia i usług gastronomicznychangielski, niemieckijęzyk polski, język angielski, matematyka, biologia15
1033 Powiat krotoszyńskiZDUNYZespół Szkół PonadgimnazjalnychTechnikum
Strzelecka 10
tel. 627215723
http://zsp.zduny.pl
IbTechnik żywienia i usług gastronomicznychangielski, niemieckijęzyk polski, geografia, chemia, informatyka15
1034 Powiat wągrowieckiWĄGROWIECZespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1Branżowa Szkoła I stopnia
Kcyńska 48
tel. 672620108
http://www.giganci.pl
I bs1 klasa wielozawodowaangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, język obcy, informatyka15
1035 Powiat krotoszyńskiZDUNYZespół Szkół PonadgimnazjalnychTechnikum
Strzelecka 10
tel. 627215723
http://zsp.zduny.pl
IbTechnik usług fryzjerskichangielski, niemieckijęzyk polski, geografia, chemia, informatyka15
1036 Powiat ostrzeszowskiOSTRZESZÓWZespół Szkół Nr 2 im. Przyjaźni Polsko-NorweskiejTechnikum
Krańcowa 7
tel. 627320775
http://www.zs2.ostrzeszow.pl
1 TATechnik architektury krajobrazuangielski, niemieckijęzyk polski, język angielski, matematyka, biologia15
1037 Powiat krotoszyńskiZDUNYZespół Szkół PonadgimnazjalnychTechnikum
Strzelecka 10
tel. 627215723
http://zsp.zduny.pl
IaTechnik logistykangielski, niemieckijęzyk polski, geografia, chemia, informatyka15
1038 Powiat krotoszyńskiZDUNYZespół Szkół PonadgimnazjalnychTechnikum
Strzelecka 10
tel. 627215723
http://zsp.zduny.pl
IaTechnik informatykangielski, niemieckijęzyk polski, geografia, chemia, informatyka15
1039 Powiat średzkiŚRODA WIELKOPOLSKACentrum Ksztalcenia Zawodowego i UstawicznegoTechnikum
Paderewskiego 27
tel. 612853864
http://www.zszsroda.pl
TITechnik informatykangielski, niemieckiinformatyka, język angielski30
1040 Powiat jarocińskiJAROCINZespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1Branżowa Szkoła I stopnia
Franciszkańska 1
tel. 627472619
http://www.zsp1jarocin.edu.pl
Branżowa Szkoła I Stopnia Stolarzangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, informatyka, technika17
1041 Powiat ostrzeszowskiOSTRZESZÓWZespół Szkół Nr 2 im. Przyjaźni Polsko-NorweskiejTechnikum
Krańcowa 7
tel. 627320775
http://www.zs2.ostrzeszow.pl
1 TITechnik informatykangielski, niemieckijęzyk polski, język angielski, matematyka, geografia30
1042 Miasto PoznańPOZNAŃIV Liceum OgólnokształcąceLiceum Ogólnokształcące
Swojska 6
tel. 618417771
http://www.lo4.poznan.pl
IG- psychologiczno-prawniczajęzyk polski, historiaangielski, niemiecki, francuski, hiszpański,rosyjskimatematyka, historia, wiedza o społeczeństwie30
1043 Powiat średzkiŚRODA WIELKOPOLSKACentrum Ksztalcenia Zawodowego i UstawicznegoTechnikum
Paderewskiego 27
tel. 612853864
http://www.zszsroda.pl
1THG gr2Technik żywienia i usług gastronomicznychangielski, niemieckigeografia, język obcy15
1044 Powiat tureckiKACZKI ŚREDNIEZespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia PraktycznegoTechnikum
Kaczki Średnie 62
tel. 632898410
http://www.zsrkaczki.edu.pl
TPSTechnik pojazdów samochodowychangielski, niemiecki, rosyjskiJęzyk polski, jezyk obcy, matematyka, informatyka30
1045 Powiat jarocińskiJAROCINZespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2Liceum Ogólnokształcące
Franciszkańska 2
tel. 627472240
http://www.zsp2jarocin.pl
LRjęzyk obcy, biologia, chemia angielski, niemiecki język polski, język obcy, matematyka, biologia 34
1046 Powiat średzkiŚRODA WIELKOPOLSKACentrum Ksztalcenia Zawodowego i UstawicznegoTechnikum
Paderewskiego 27
tel. 612853864
http://www.zszsroda.pl
1THG gr1Technik hotelarstwaangielski, niemieckigeografia, język obcy15
1047 Powiat jarocińskiJAROCINZespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1Branżowa Szkoła I stopnia
Franciszkańska 1
tel. 627472619
http://www.zsp1jarocin.edu.pl
Branżowa Szkoła I Stopnia Kucharzangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, chemia, biologia17
1048 Powiat ostrzeszowskiOSTRZESZÓWZespół Szkół Nr 2 im. Przyjaźni Polsko-NorweskiejTechnikum
Krańcowa 7
tel. 627320775
http://www.zs2.ostrzeszow.pl
1 TLTechnik logistykangielski, niemieckijęzyk polski, język angielski, matematyka, geografia15
1049 Powiat jarocińskiJAROCINZespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2Liceum Ogólnokształcące
Franciszkańska 2
tel. 627472240
http://www.zsp2jarocin.pl
LPPjęzyk polski, język obcy, wiedza o społeczeństwie angielski, niemiecki język polski, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie 34
1050 Miasto PoznańPOZNAŃIV Liceum OgólnokształcąceLiceum Ogólnokształcące
Swojska 6
tel. 618417771
http://www.lo4.poznan.pl
IF- akademicka-dziennikarskajęzyk polski, historiaangielski, niemiecki, francuski, hiszpański,rosyjskimatematyka, historia, wiedza o społeczeństwie30
1051 Powiat wągrowieckiWĄGROWIECZespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1Technikum
Kcyńska 48
tel. 672620108
http://www.giganci.pl
I TahTechnik handlowiecangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, język obcy, geografia15
1052 Powiat średzkiŚRODA WIELKOPOLSKACentrum Ksztalcenia Zawodowego i UstawicznegoTechnikum
Paderewskiego 27
tel. 612853864
http://www.zszsroda.pl
1TBE gr2Technik ekonomistaangielski, niemieckifizyka, język obcy15
1053 Powiat wągrowieckiWĄGROWIECZespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1Technikum
Kcyńska 48
tel. 672620108
http://www.giganci.pl
1 TahTechnik architektury krajobrazuangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, język obcy, geografia15
1054 Powiat tureckiKACZKI ŚREDNIEZespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia PraktycznegoTechnikum
Kaczki Średnie 62
tel. 632898410
http://www.zsrkaczki.edu.pl
TORTechnik organizacji reklamyangielski, niemiecki, rosyjskijezyk polski, język obcy, matematyka, informatyka30
1055 Powiat wągrowieckiWĄGROWIECZespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1Technikum
Kcyńska 48
tel. 672620108
http://www.giganci.pl
1 TufTechnik fotografii i multimediówangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, język obcy, chemia15
1056 Powiat średzkiŚRODA WIELKOPOLSKACentrum Ksztalcenia Zawodowego i UstawicznegoTechnikum
Paderewskiego 27
tel. 612853864
http://www.zszsroda.pl
1TBE gr1Technik budownictwaangielski, niemieckifizyka, język obcy15
1057 Powiat ostrzeszowskiOSTRZESZÓWZespół Szkół Nr 2 im. Przyjaźni Polsko-NorweskiejTechnikum
Krańcowa 7
tel. 627320775
http://www.zs2.ostrzeszow.pl
1 TSTechnik pojazdów samochodowychangielski, niemieckijęzyk polski, język angielski, matematyka, fizyka15
1058 Powiat jarocińskiJAROCINZespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2Liceum Ogólnokształcące
Franciszkańska 2
tel. 627472240
http://www.zsp2jarocin.pl
LWjęzyk obcy, matematyka, geografia angielski, polski język polski, język obcy, matematyka, geografia 34
1059 Miasto PoznańPOZNAŃIV Liceum OgólnokształcąceLiceum Ogólnokształcące
Swojska 6
tel. 618417771
http://www.lo4.poznan.pl
IE-politechnicznamatematyka, fizyka, geografiaangielski, niemiecki, francuski, hiszpański,rosyjskimatematyka, fizyka, geografia30
1060 Powiat wągrowieckiWĄGROWIECZespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1Technikum
Kcyńska 48
tel. 672620108
http://www.giganci.pl
I TufTechnik usług fryzjerskichangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, język obcy, chemia15
1061 Powiat gnieźnieńskiTRZEMESZNOZespół Szkół Ogólokształcących i ZawodowychTechnikum
Plac Michała Kosmowskiego 5
tel. 614154355
http://www.zstrzemeszno.pl/
1T klasa wielozawodowaangielski, niemiecki, rosyjskimatematyka, język polski, język obcy, geografia30
1062 Powiat ostrzeszowskiOSTRZESZÓWZespół Szkół Nr 2 im. Przyjaźni Polsko-NorweskiejTechnikum
Krańcowa 7
tel. 627320775
http://www.zs2.ostrzeszow.pl
1 MTTechnik mechatronikangielski, niemieckijęzyk polski, język angielski, matematyka, fizyka15
1063 Powiat wągrowieckiWĄGROWIECZespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1Technikum
Kcyńska 48
tel. 672620108
http://www.giganci.pl
1 TpeTechnik ekonomistaangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, język obcy, geografia15
1064 Miasto PoznańPOZNAŃIV Liceum OgólnokształcąceLiceum Ogólnokształcące
Swojska 6
tel. 618417771
http://www.lo4.poznan.pl
ID-informatycznamatematyka, fizyka, informatykaangielski, niemiecki, francuski, hiszpański,rosyjskimatematyka, fizyka, informatyka30
1065 Powiat wągrowieckiWĄGROWIECZespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1Technikum
Kcyńska 48
tel. 672620108
http://www.giganci.pl
I TpeTechnik pojazdów samochodowychangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, język obcy, geografia15
1066 Powiat ostrzeszowskiOSTRZESZÓWZespół Szkół Nr 2 im. Przyjaźni Polsko-NorweskiejLiceum Ogólnokształcące
Krańcowa 7
tel. 627320775
http://www.zs2.ostrzeszow.pl
1c LO/ informatyczno-językowyinformatyka, matematyka, język angielski lub język niemieckiangielski, niemiecki, hiszpańskijęzyk polski, matematyka, język angielski lub język niemiecki, informatyka15
1067 Powiat gnieźnieńskiTRZEMESZNOZespół Szkół Ogólokształcących i ZawodowychBranżowa Szkoła I stopnia
Plac Michała Kosmowskiego 5
tel. 614154355
http://www.zstrzemeszno.pl/
1Z klasa wielozawodowaangielskimatematyka, język polski, język angielski, geografia30
1068 Miasto PoznańPOZNAŃIV Liceum OgólnokształcąceLiceum Ogólnokształcące
Swojska 6
tel. 618417771
http://www.lo4.poznan.pl
IC-medycznabiologia, chemiaangielski, niemiecki, francuski, hiszpański,rosyjskimatematyka, biologia, chemia30
1069 Powiat wągrowieckiWĄGROWIECZespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1Technikum
Kcyńska 48
tel. 672620108
http://www.giganci.pl
I TżTechnik żywienia i usług gastronomicznychangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, język obcy, chemia30
1070 Miasto PoznańPOZNAŃIV Liceum OgólnokształcąceLiceum Ogólnokształcące
Swojska 6
tel. 618417771
http://www.lo4.poznan.pl
IB-medycznabiologia, chemiaangielski, niemiecki, francuski, hiszpański,rosyjskimatematyka, biologia, chemia30
1071 Powiat ostrzeszowskiOSTRZESZÓWZespół Szkół Nr 2 im. Przyjaźni Polsko-NorweskiejLiceum Ogólnokształcące
Krańcowa 7
tel. 627320775
http://www.zs2.ostrzeszow.pl
1b LO/ turystyczno-europejskageografia, wiedza o społeczeństwie, język angielski lub język niemieckiangielski, niemiecki, francuski, hiszpańskijęzyk polski, matematyka, geografia, wiedza o społeczeństwie15
1072 Powiat wągrowieckiWĄGROWIECZespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1Technikum
Kcyńska 48
tel. 672620108
http://www.giganci.pl
I TlTechnik logistykangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, język obcy, geografia30
1073 Powiat gnieźnieńskiTRZEMESZNOZespół Szkół Ogólokształcących i ZawodowychLiceum Ogólnokształcące
Plac Michała Kosmowskiego 5
tel. 614154355
http://www.zstrzemeszno.pl/
1Amatematyka, fizyka, informatyka, geografia, chemia, biologia, historia,język polski, język angielskiangielski, niemiecki, rosyjskimatematyka, język polski, język obcy, geografia30
1074 Powiat ostrzeszowskiOSTRZESZÓWZespół Szkół Nr 2 im. Przyjaźni Polsko-NorweskiejLiceum Ogólnokształcące
Krańcowa 7
tel. 627320775
http://www.zs2.ostrzeszow.pl
1a LO/ biologiczno-chemicznabiologia, chemia, matematykaangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, biologia, chemia15
1075 Powiat wągrowieckiWĄGROWIECZespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1Technikum
Kcyńska 48
tel. 672620108
http://www.giganci.pl
I TmTechnik mechatronikangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, język obcy, informatyka30
1076 Miasto PoznańPOZNAŃIV Liceum OgólnokształcąceLiceum Ogólnokształcące
Swojska 6
tel. 618417771
http://www.lo4.poznan.pl
IA -akademicka ekonomicznamatematyka, geografia, j. angielskiangielski, niemiecki, francuski, hiszpański,rosyjskimatematyka, wiedza o społeczeństwie, geografia30
1077 Powiat wągrowieckiWĄGROWIECZespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1Technikum
Kcyńska 48
tel. 672620108
http://www.giganci.pl
I TiTechnik informatykangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, język obcy, informatyka30
1078 Powiat czarnkowsko-trzcianeckiKRZYŻ WIELKOPOLSKIZespół Szkół OgólnokształcącychLiceum Ogólnokształcące
Sienkiewicza 1
tel. 672564087
http://zsokrzyz.pl
bmatematyka, biologia, język angielskiangielski, niemieckibiologia, język angielski20
1079 Powiat czarnkowsko-trzcianeckiKRZYŻ WIELKOPOLSKIZespół Szkół OgólnokształcącychLiceum Ogólnokształcące
Sienkiewicza 1
tel. 672564087
http://zsokrzyz.pl
ajęzyk polski, historia, język angielskiangielski, niemieckihistoria, język angielski20
1080 Powiat rawickiRAWICZZespół Szkół SpecjalnychBranżowa Szkoła I stopnia
Gen.Grota Roweckiego 9F
tel. 655461507
http://www.zss-rawicz.pl
IAZ klasa wielozawodowaniemiecki, angielskiprzyjęcie do szkoły na podstawie orzeczenia PPP16
1081 Miasto KaliszKALISZIV Liceum OgólnokształcąceLiceum Ogólnokształcące
Widok 96a
tel. 627668534
http://www.4lo.kalisz.pl
1Fjęzyk angielski lub niemiecki, + kl.II Geografia, Wiedza o społeczeństwie angielski, niemiecki, rosyjski, hiszpański, włoski Geografia, Język angielski, Język polski, Matematyka32
1082 Miasto KaliszKALISZIV Liceum OgólnokształcąceLiceum Ogólnokształcące
Widok 96a
tel. 627668534
http://www.4lo.kalisz.pl
1Ematematyka, Język angielski lub niemiecki, + kl.II Geografia lub Fizykaangielski, niemiecki, rosyjski, hiszpański, włoskiGeografia, Informatyka, Język polski, Matematyka32
1083 Miasto KaliszKALISZIV Liceum OgólnokształcąceLiceum Ogólnokształcące
Widok 96a
tel. 627668534
http://www.4lo.kalisz.pl
1Djęzyk angielski lub niemiecki, + kl.II język polski lub chemia, biologiaangielski, niemiecki, rosyjski, hiszpański, włoskiBiologia, Język angielski, Język polski, Matematyka32
1084 Powiat rawickiRAWICZZespół Szkół ZawodowychBranżowa Szkoła I stopnia
Hallera 12
tel. 655453072
http://www.zszrawicz.pl
W/ klasa wielozawodowa z językiem niemieckim klasa wielozawodowaniemieckijęzyk polski, matematyka, język obcy, informatyka30
1085 Powiat rawickiRAWICZZespół Szkół ZawodowychBranżowa Szkoła I stopnia
Hallera 12
tel. 655453072
http://www.zszrawicz.pl
W/klasa wielozawodowa z językiem angielskim klasa wielozawodowaangielskijęzyk polski, matematyka, język obcy, informatyka90
1086 Powiat gostyńskiPOGORZELAZespół Szkół Ogólnokształcących i ZawodowychTechnikum
Krobska 19
tel. 655734405
http://www.pogorzela.edu.pl
I TATechnik agrobiznesuangielski, niemieckimatematyka, język polski, język angielski, informatyka15
1087 Powiat gostyńskiPOGORZELAZespół Szkół Ogólnokształcących i ZawodowychTechnikum
Krobska 19
tel. 655734405
http://www.pogorzela.edu.pl
I TLTechnik logistykangielski, niemieckimatematyka, język polski, język angielski, informatyka15
1088 Powiat rawickiRAWICZZespół Szkół ZawodowychTechnikum
Hallera 12
tel. 655453072
http://www.zszrawicz.pl
TŻ/Technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznychTechnik żywienia i usług gastronomicznychangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, język obcy, chemia30
1089 Powiat rawickiRAWICZZespół Szkół ZawodowychTechnikum
Hallera 12
tel. 655453072
http://www.zszrawicz.pl
TTI/Technikum w zawodzie technik teleinformatykTechnik teleinformatykangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, język obcy, informatyka30
1090 Powiat rawickiRAWICZZespół Szkół ZawodowychTechnikum
Hallera 12
tel. 655453072
http://www.zszrawicz.pl
TM/Technikum w zawodzie technik mechanikTechnik mechanikangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, język obcy, informatyka30
1091 Powiat gostyńskiPOGORZELAZespół Szkół Ogólnokształcących i ZawodowychTechnikum
Krobska 19
tel. 655734405
http://www.pogorzela.edu.pl
TETechnik ekonomistaangielski, niemieckimatematyka, język polski, język angielski, informatyka15
1092 Powiat rawickiRAWICZZespół Szkół ZawodowychTechnikum
Hallera 12
tel. 655453072
http://www.zszrawicz.pl
TLG/Technikum w zawodzie technik logistykTechnik logistykangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, język obcy, geografia30
1093 Powiat gostyńskiPOGORZELAZespół Szkół Ogólnokształcących i ZawodowychTechnikum
Krobska 19
tel. 655734405
http://www.pogorzela.edu.pl
1 TITechnik informatykangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, język angielski, informatyka15
1094 Miasto KaliszKALISZIV Liceum OgólnokształcąceLiceum Ogólnokształcące
Widok 96a
tel. 627668534
http://www.4lo.kalisz.pl
1Cjęzyk polski, + kl II: historia, język angielski, lub wiedza o społeczeństwie. angielski, niemiecki, rosyjski, hiszpański, włoskiHistoria, Język angielski, Język polski, Matematyka32
1095 Powiat rawickiRAWICZZespół Szkół ZawodowychTechnikum
Hallera 12
tel. 655453072
http://www.zszrawicz.pl
TH/Technikum w zawodzie technik handlowiecTechnik handlowiecangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, język obcy, geografia30
1096 Powiat rawickiRAWICZZespół Szkół ZawodowychTechnikum
Hallera 12
tel. 655453072
http://www.zszrawicz.pl
TE/ Technikum w zawodzie technik ekonomistaTechnik ekonomistaangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, język obcy, geografia30
1097 Powiat gostyńskiPOGORZELAZespół Szkół Ogólnokształcących i ZawodowychLiceum Ogólnokształcące
Krobska 19
tel. 655734405
http://www.pogorzela.edu.pl
I LOgeografia, biologiaangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, geografia, informatyka20
1098 Powiat rawickiRAWICZZespół Szkół ZawodowychTechnikum
Hallera 12
tel. 655453072
http://www.zszrawicz.pl
TEL/Technikum w zawodzie technik elektrykTechnik elektrykangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, język obcy, informatyka30
1099 Powiat rawickiRAWICZZespół Szkół ZawodowychTechnikum
Hallera 12
tel. 655453072
http://www.zszrawicz.pl
TB/Technikum w zawodzie technik budownictwaTechnik budownictwaangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, język obcy, fizyka30
1100 Miasto KaliszKALISZIV Liceum OgólnokształcąceLiceum Ogólnokształcące
Widok 96a
tel. 627668534
http://www.4lo.kalisz.pl
1BJęzyk polski, Język angielski lub niemiecki, + kl.II biologia, dodatkowe : podstawy psychologiiangielski, niemiecki, rosyjski, hiszpański, włoskiBiologia, Język angielski, Język polski, Matematyka32
1101 Powiat gostyńskiPOGORZELAZespół Szkół Ogólnokształcących i ZawodowychBranżowa Szkoła I stopnia
Krobska 19
tel. 655734405
http://www.pogorzela.edu.pl
BS klasa wielozawodowaniemieckij.polski, matematyka, geografia, informatyka30
1102 Miasto KaliszKALISZIV Liceum OgólnokształcąceLiceum Ogólnokształcące
Widok 96a
tel. 627668534
http://www.4lo.kalisz.pl
1AJęzyk angielski lub niemiecki, + kl.II Geografia, Wiedza o społeczeństwie angielski, niemiecki, rosyjski, hiszpański, włoskiWiedza o społeczeństwie, Język angielski, Język polski, Matematyka 32
1103 Powiat ostrowskiOSTRÓW WIELKOPOLSKIZespół Szkół TechnicznychBranżowa Szkoła I stopnia
Poznańska 43
tel. 627358900
http://zst-ostrow.edu.pl
elektronikaElektronikniemiecki, angielskimatematyka, język obcy, zajęcia techniczne16
1104 Powiat ostrowskiOSTRÓW WIELKOPOLSKIZespół Szkół TechnicznychBranżowa Szkoła I stopnia
Poznańska 43
tel. 627358900
http://zst-ostrow.edu.pl
mechatronikaMechatronikniemiecki, angielskimatematyka, język obcy, zajęcia techniczne16
1105 Powiat kolskiKOŚCIELECZespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. St.StaszicaBranżowa Szkoła I stopnia
Kościelna 2
tel. 632722897
http://www.zsrcku-koscielec.pl
ZZ klasa wielozawodowaangielski, niemiecki, rosyjskibiologia, język obcy24
1106 Powiat kolskiKOŚCIELECZespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. St.StaszicaTechnikum
Kościelna 2
tel. 632722897
http://www.zsrcku-koscielec.pl
TŻUTechnik żywienia i usług gastronomicznychangielski, niemiecki, rosyjskibiologia, chemia24
1107 Powiat kolskiKOŚCIELECZespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. St.StaszicaTechnikum
Kościelna 2
tel. 632722897
http://www.zsrcku-koscielec.pl
TTŻTechnik technologii żywnościangielski, niemiecki, rosyjskichemia, biologia24
1108 Powiat obornickiOBORNIKIZespół Szkół im.gen. Tadeusza KutrzebyTechnikum
ks.Szymańskiego 5
tel. 612970486
http://www.zs.oborniki.info
1TiTechnik informatykangielski, niemieckijęzyk polski, język angielski, matematyka, fizyka16
1109 Powiat kolskiKOŚCIELECZespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. St.StaszicaTechnikum
Kościelna 2
tel. 632722897
http://www.zsrcku-koscielec.pl
TRTechnik rolnikangielski, niemiecki, rosyjskibiologia, chemia24
1110 Powiat obornickiOBORNIKIZespół Szkół im.gen. Tadeusza KutrzebyTechnikum
ks.Szymańskiego 5
tel. 612970486
http://www.zs.oborniki.info
1TeTechnik ekonomistaangielski, niemieckijęzyk polski, język angielski, matematyka, geografia16
1111 Powiat kolskiKOŚCIELECZespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. St.StaszicaTechnikum
Kościelna 2
tel. 632722897
http://www.zsrcku-koscielec.pl
TPCTechnik grafiki i poligrafii cyfrowejangielski, niemiecki, rosyjskiinformatyka, język obcy24
1112 Powiat kolskiKOŚCIELECZespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. St.StaszicaTechnikum
Kościelna 2
tel. 632722897
http://www.zsrcku-koscielec.pl
TITechnik informatykangielski, niemiecki, rosyjskiinformatyka, język obcy24
1113 Powiat obornickiOBORNIKIZespół Szkół im.gen. Tadeusza KutrzebyBranżowa Szkoła I stopnia
ks.Szymańskiego 5
tel. 612970486
http://www.zs.oborniki.info
1B klasa wielozawodowaangielski lub niemieckibrak32
1114 Powiat kolskiKOŚCIELECZespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. St.StaszicaTechnikum
Kościelna 2
tel. 632722897
http://www.zsrcku-koscielec.pl
TETechnik ekonomistaangielski, niemiecki, rosyjskiwiedza o społeczeństwie, język obcy24
1115 Powiat kolskiKOŚCIELECZespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. St.StaszicaTechnikum
Kościelna 2
tel. 632722897
http://www.zsrcku-koscielec.pl
TSTechnik spedytorangielski, niemiecki, rosyjskigeografia, biologia24
1116 Powiat obornickiOBORNIKIZespół Szkół im.gen. Tadeusza KutrzebyBranżowa Szkoła I stopnia
ks.Szymańskiego 5
tel. 612970486
http://www.zs.oborniki.info
1A klasa wielozawodowaangielski lub niemieckibrak32
1117 Powiat kolskiKOŚCIELECZespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. St.StaszicaTechnikum
Kościelna 2
tel. 632722897
http://www.zsrcku-koscielec.pl
TLTechnik logistykangielski, niemiecki, rosyjskigeografia, biologia24
1118 Powiat kolskiKOŚCIELECZespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. St.StaszicaLiceum Ogólnokształcące
Kościelna 2
tel. 632722897
http://www.zsrcku-koscielec.pl
LObiologia, chemiaangielski, niemiecki, rosyjskibiologia, chemia24
1119 Powiat kolskiKOŚCIELECZespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. St.StaszicaBranżowa Szkoła I stopnia
Kościelna 2
tel. 632722897
http://www.zsrcku-koscielec.pl
ZZ klasa wielozawodowaangielski, niemiecki, rosyjskibiologia, język obcy25
1120 Powiat ostrowskiOSTRÓW WIELKOPOLSKIZespół Szkół TechnicznychTechnikum
Poznańska 43
tel. 627358900
http://zst-ostrow.edu.pl
GRAFIKA CYFROWATechnik grafiki i poligrafii cyfrowejangielski, niemieckimatematyka, język obcy, informatyka18
1121 Powiat leszczyńskiWŁOSZAKOWICEZespół Szkół OgólnokształcącychBranżowa Szkoła I stopnia
Karola Kurpińskiego 30
tel. 655370017
http://zsowlosz.edu.pl
1 z klasa wielozawodowaangielskijęzyk polski, informatyka, geografia, wiedza o społeczeństwie30
1122 Powiat leszczyńskiWŁOSZAKOWICEZespół Szkół OgólnokształcącychLiceum Ogólnokształcące
Karola Kurpińskiego 30
tel. 655370017
http://zsowlosz.edu.pl
1 LOjęzyk angielski, inne do wyboru od drugiej klasyangielski, niemieckijęzyk polski, język angielski, biologia, geografia30
1123 Powiat ostrowskiOSTRÓW WIELKOPOLSKIZespół Szkół TechnicznychTechnikum
Poznańska 43
tel. 627358900
http://zst-ostrow.edu.pl
ENERGETYKA ODNAWIALNATechnik urządzeń i systemów energetyki odnawialnejangielski, niemieckimatematyka,język obcy, geografia18
1124 Powiat ostrowskiOSTRÓW WIELKOPOLSKIZespół Szkół TechnicznychTechnikum
Poznańska 43
tel. 627358900
http://zst-ostrow.edu.pl
MechatronikaTechnik mechatronikangielski, niemieckimatematyka,język obcy, informatyka54
1125 Powiat ostrowskiODOLANÓWZasadnicza Szkoła ZawodowaBranżowa Szkoła I stopnia
Krotoszyńska 121
tel. 627331331
http://www.zsz.odolanow.pl
1b klasa wielozawodowaangielskij.polski, matematyka, j.angielski26
1126 Powiat ostrowskiODOLANÓWZasadnicza Szkoła ZawodowaBranżowa Szkoła I stopnia
Krotoszyńska 121
tel. 627331331
http://www.zsz.odolanow.pl
1a klasa wielozawodowaniemieckij.polski, matematyka, j.niemiecki26
1127 Powiat ostrowskiOSTRÓW WIELKOPOLSKIZespół Szkół TechnicznychTechnikum
Poznańska 43
tel. 627358900
http://zst-ostrow.edu.pl
INFORMATYKATechnik informatykangielski, niemieckimatematyka, język obcy, informatyka54
1128 Powiat ostrowskiOSTRÓW WIELKOPOLSKIZespół Szkół TechnicznychTechnikum
Poznańska 43
tel. 627358900
http://zst-ostrow.edu.pl
ELEKTRONIKATechnik elektronikangielski, niemieckimatematyka, język obcy, informatyka36
1129 Powiat szamotulskiPNIEWYZespół Szkół im.Emilii SczanieckiejBranżowa Szkoła I stopnia
Wolności 10
tel. 612910607
http://zespolszkolpniewy.pl
IAWKucharzniemieckijęzyk polski, język obcy nowożytny "III.1", biologia, wiedza o społeczeństwie32
1130 Powiat szamotulskiPNIEWYZespół Szkół im.Emilii SczanieckiejBranżowa Szkoła I stopnia
Wolności 10
tel. 612910607
http://zespolszkolpniewy.pl
IBW klasa wielozawodowaniemieckijęzyk polski, język obcy nowożytny "III.1", wiedza o społeczeństwie, informatyka32
1131 Powiat szamotulskiPNIEWYZespół Szkół im.Emilii SczanieckiejTechnikum
Wolności 10
tel. 612910607
http://zespolszkolpniewy.pl
ITLTechnik logistykangielski, niemieckijęzyk polski, język obcy nowożytny "III.1", matematyka, informatyka32
1132 Powiat szamotulskiPNIEWYZespół Szkół im.Emilii SczanieckiejTechnikum
Wolności 10
tel. 612910607
http://zespolszkolpniewy.pl
ITMTechnik mechatronikangielski, niemieckijęzyk polski, język obcy nowożytny "III.1", matematyka, informatyka32
1133 Powiat szamotulskiPNIEWYZespół Szkół im.Emilii SczanieckiejTechnikum
Wolności 10
tel. 612910607
http://zespolszkolpniewy.pl
ITETechnik ekonomistaangielski, niemieckijęzyk polski, język obcy nowożytny "III.1", matematyka, informatyka16
1134 Powiat szamotulskiPNIEWYZespół Szkół im.Emilii SczanieckiejTechnikum
Wolności 10
tel. 612910607
http://zespolszkolpniewy.pl
ITGTechnik żywienia i usług gastronomicznychangielski, niemieckijęzyk polski, język obcy nowożytny "III.1", biologia, chemia16
1135 Powiat szamotulskiPNIEWYZespół Szkół im.Emilii SczanieckiejLiceum Ogólnokształcące
Wolności 10
tel. 612910607
http://zespolszkolpniewy.pl
służb mundurowychgeografia, wiedza o społeczeństwie, język angielskiangielski, niemieckijęzyk polski, język obcy nowożytny "III.1", geografia, wiedza o społeczeństwie32
1136 Powiat szamotulskiPNIEWYZespół Szkół im.Emilii SczanieckiejLiceum Ogólnokształcące
Wolności 10
tel. 612910607
http://zespolszkolpniewy.pl
ekologicznabiologia, chemia, język angielskiangielski, niemieckijęzyk polski, język obcy nowożytny "III.1", biologia, chemia32
1137 Powiat szamotulskiPNIEWYZespół Szkół im.Emilii SczanieckiejLiceum Ogólnokształcące
Wolności 10
tel. 612910607
http://zespolszkolpniewy.pl
humanistyczno filmowajęzyk polski, historia, język angielskiangielski, niemieckijęzyk polski, język obcy nowożytny "III.1", historia, wiedza o społeczeństwie32
1138 Powiat szamotulskiPNIEWYZespół Szkół im.Emilii SczanieckiejLiceum Ogólnokształcące
Wolności 10
tel. 612910607
http://zespolszkolpniewy.pl
matematyczno-informatyczno-fizycznamatematyka, informatyka, fizyka,angielski, niemieckijęzyk polski, język obcy nowożytny "III.1", fizyka, matematyka32
1139 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół BudowlanychBranżowa Szkoła I stopnia
Grunwaldzka 152
tel. 616618888
http://www.zsb.com.pl
Mechanik maszyn drogowychOperator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowycangielski, niemieckiInformatyka, WOS, Matematyka25
1140 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół BudowlanychBranżowa Szkoła I stopnia
Grunwaldzka 152
tel. 616618888
http://www.zsb.com.pl
Lakiernik Auto LechLakiernikangielski, niemieckiInformatyka, WOS, Matematyka25
1141 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół BudowlanychBranżowa Szkoła I stopnia
Grunwaldzka 152
tel. 616618888
http://www.zsb.com.pl
Blacharz samochodowyBlacharz samochodowyangielski, niemieckiInformatyka, WOS, Matematyka25
1142 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół BudowlanychBranżowa Szkoła I stopnia
Grunwaldzka 152
tel. 616618888
http://www.zsb.com.pl
Mechanik motocyklowyMechanik motocyklowyangielski, niemieckiInformatyka, WOS, Matematyka25
1143 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół BudowlanychBranżowa Szkoła I stopnia
Grunwaldzka 152
tel. 616618888
http://www.zsb.com.pl
Elektromechanik RenaultElektromechanik pojazdów samochodowychangielski, niemieckiInformatyka, WOS, Matematyka25
1144 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół BudowlanychBranżowa Szkoła I stopnia
Grunwaldzka 152
tel. 616618888
http://www.zsb.com.pl
Mechanik sam FordMechanik pojazdów samochodowychangielski, niemieckiInformatyka, WOS, Matematyka25
1145 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół BudowlanychBranżowa Szkoła I stopnia
Grunwaldzka 152
tel. 616618888
http://www.zsb.com.pl
Betoniarz PEKABEXBetoniarz-zbrojarzangielski, niemieckiInformatyka, WOS, Matematyka25
1146 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12Liceum Ogólnokształcące
Matejki 8/10
tel. 618662892
http://www.2lo.poznan.pl
1F PRE-IBjęzyk angielski, klasa przygotowawcza do programu Matury międzynarodowejangielski, niemiecki, francuski, hiszpańskijęzyk polski, język obcy, matematyka, chemia, sprawdzian kompetencji językowych36
1147 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół BudowlanychBranżowa Szkoła I stopnia
Grunwaldzka 152
tel. 616618888
http://www.zsb.com.pl
Dekarz FAKRODekarzangielski, niemieckiInformatyka, WOS, Matematyka25
1148 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół BudowlanychBranżowa Szkoła I stopnia
Grunwaldzka 152
tel. 616618888
http://www.zsb.com.pl
InstalatorMonter sieci i instalacji sanitarnychangielski, niemieckiInformatyka, WOS, Matematyka25
1149 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół BudowlanychBranżowa Szkoła I stopnia
Grunwaldzka 152
tel. 616618888
http://www.zsb.com.pl
Monter zabudowyMonter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwieangielski, niemieckiInformatyka, WOS, Matematyka25
1150 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12Liceum Ogólnokształcące
Matejki 8/10
tel. 618662892
http://www.2lo.poznan.pl
1E PRAWNICZA2język polski, język angielski, historia lub wiedza o społeczeństwieangielski, francuskijęzyk polski, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie16
1151 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12Liceum Ogólnokształcące
Matejki 8/10
tel. 618662892
http://www.2lo.poznan.pl
1E PRAWNICZA1język polski, język francuski, historia lub wiedza o społeczeństwiefrancuski, angielskijęzyk polski, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie15
1152 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół BudowlanychTechnikum
Grunwaldzka 152
tel. 616618888
http://www.zsb.com.pl
Techni renowacji zabytkówTechnik renowacji elementów architekturyangielski, niemieckigeografia, informatyka, matematyka45
1153 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół BudowlanychTechnikum
Grunwaldzka 152
tel. 616618888
http://www.zsb.com.pl
Technik robót wykończeniowychTechnik robót wykończeniowych w budownictwieangielski, niemieckigeografia, informatyka, matematyka45
1154 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12Liceum Ogólnokształcące
Matejki 8/10
tel. 618662892
http://www.2lo.poznan.pl
1D MEDYCZNA2biologia, chemiaangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, biologia, chemia31
1155 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół BudowlanychTechnikum
Grunwaldzka 152
tel. 616618888
http://www.zsb.com.pl
Technik architektury krajobrazuTechnik architektury krajobrazuangielski, niemieckibiologia, informatyka, matematyka45
1156 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12Liceum Ogólnokształcące
Matejki 8/10
tel. 618662892
http://www.2lo.poznan.pl
1C MEDYCZNA1biologia, chemianiemiecki, angielskijęzyk polski, matematyka, biologia, chemia31
1157 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół BudowlanychTechnikum
Grunwaldzka 152
tel. 616618888
http://www.zsb.com.pl
Technik budownictwa Dobry MontażTechnik budownictwaangielski, niemieckigeografia, informatyka, matematyka45
1158 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12Liceum Ogólnokształcące
Matejki 8/10
tel. 618662892
http://www.2lo.poznan.pl
1B POLITECHNICZNO - EKONOMICZNAmatematyka, informatyka, fizyka lub geografiaangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, fizyka, geografia31
1159 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12Liceum Ogólnokształcące
Matejki 8/10
tel. 618662892
http://www.2lo.poznan.pl
1A MEDIALNA2język polski, historia, język angielskiangielski, hiszpańskijęzyk polski, matematyka, język obcy, historia15
1160 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12Liceum Ogólnokształcące
Matejki 8/10
tel. 618662892
http://www.2lo.poznan.pl
1A MEDIALNA1 grupa dwujęzycznajęzyk polski, historia - w języku angielskim, język angielskiangielski, hiszpańskijęzyk polski, matematyka, język obcy, historia, sprawdzian kompetencji językowych15
1161 Powiat szamotulskiWRONKIZespół Szkół nr 2 im. S. KonarskiegoBranżowa Szkoła I stopnia
Powstańców Wlkp. 25
tel. 672541176
http://www.zs2-wronki.pl
1 BC klasa wielozawodowaniemieckibrak24
1162 Powiat szamotulskiWRONKIZespół Szkół nr 2 im. S. KonarskiegoBranżowa Szkoła I stopnia
Powstańców Wlkp. 25
tel. 672541176
http://www.zs2-wronki.pl
1 BB klasa wielozawodowaniemieckibrak24
1163 Powiat szamotulskiWRONKIZespół Szkół nr 2 im. S. KonarskiegoBranżowa Szkoła I stopnia
Powstańców Wlkp. 25
tel. 672541176
http://www.zs2-wronki.pl
1 BA klasa wielozawodowaangielskibrak26
1164 Powiat szamotulskiWRONKIZespół Szkół nr 2 im. S. KonarskiegoTechnikum
Powstańców Wlkp. 25
tel. 672541176
http://www.zs2-wronki.pl
1 TB 2/2Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnejangielski, niemieckifizyka, informatyka14
1165 Powiat szamotulskiWRONKIZespół Szkół nr 2 im. S. KonarskiegoTechnikum
Powstańców Wlkp. 25
tel. 672541176
http://www.zs2-wronki.pl
1 TB 1/2Technik budownictwaangielski, niemieckifizyka, informatyka14
1166 Powiat czarnkowsko-trzcianeckiTRZCIANKAZespół Szkół Technicznych im. Noblistów Polskich w TrzcianceBranżowa Szkoła I stopnia
27-go Stycznia 100
tel. 672162468
http://www.zst.trzcianka.com.pl
IczMonter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwieangielski, niemieckij. polski, j. obcy, matematyka, informatyka24
1167 Powiat szamotulskiWRONKIZespół Szkół nr 2 im. S. KonarskiegoTechnikum
Powstańców Wlkp. 25
tel. 672541176
http://www.zs2-wronki.pl
1 TA 1/2Technik ekonomistaangielski, niemieckigeografia, informatyka14
1168 Powiat czarnkowsko-trzcianeckiTRZCIANKAZespół Szkół Technicznych im. Noblistów Polskich w TrzcianceBranżowa Szkoła I stopnia
27-go Stycznia 100
tel. 672162468
http://www.zst.trzcianka.com.pl
IbzŚlusarzangielski, niemieckij. polski, j. obcy, matematyka, informatyka24
1169 Powiat czarnkowsko-trzcianeckiTRZCIANKAZespół Szkół Technicznych im. Noblistów Polskich w TrzcianceBranżowa Szkoła I stopnia
27-go Stycznia 100
tel. 672162468
http://www.zst.trzcianka.com.pl
!azMechanik pojazdów samochodowychangielski, niemieckij. polski, j. obcy, matematyka, informatyka24
1170 Powiat szamotulskiWRONKIZespół Szkół nr 2 im. S. KonarskiegoTechnikum
Powstańców Wlkp. 25
tel. 672541176
http://www.zs2-wronki.pl
1 TA 2/2Technik handlowiecangielski, niemieckigeografia, informatyka14
1171 Powiat czarnkowsko-trzcianeckiTRZCIANKAZespół Szkół Technicznych im. Noblistów Polskich w TrzcianceTechnikum
27-go Stycznia 100
tel. 672162468
http://www.zst.trzcianka.com.pl
IeTechnik elektronikangielski, niemieckij. polski, j. obcy, matematyka, informatyka24
1172 Powiat czarnkowsko-trzcianeckiTRZCIANKAZespół Szkół Technicznych im. Noblistów Polskich w TrzcianceTechnikum
27-go Stycznia 100
tel. 672162468
http://www.zst.trzcianka.com.pl
IdTechnik spedytorangielski, niemieckij. polski, j. obcy, matematyka, informatyka24
1173 Powiat czarnkowsko-trzcianeckiTRZCIANKAZespół Szkół Technicznych im. Noblistów Polskich w TrzcianceTechnikum
27-go Stycznia 100
tel. 672162468
http://www.zst.trzcianka.com.pl
Ic2Technik geodetaangielski, niemieckij. polski, j. obcy, matematyka, informatyka15
1174 Powiat czarnkowsko-trzcianeckiTRZCIANKAZespół Szkół Technicznych im. Noblistów Polskich w TrzcianceTechnikum
27-go Stycznia 100
tel. 672162468
http://www.zst.trzcianka.com.pl
Ic1Technik informatykangielski, niemieckij. polski, j. obcy, matematyka, informatyka15
1175 Powiat czarnkowsko-trzcianeckiTRZCIANKAZespół Szkół Technicznych im. Noblistów Polskich w TrzcianceTechnikum
27-go Stycznia 100
tel. 672162468
http://www.zst.trzcianka.com.pl
Ib2Technik architektury krajobrazuangielski, niemieckij. polski, j. obcy, matematyka, informatyka15
1176 Powiat czarnkowsko-trzcianeckiTRZCIANKAZespół Szkół Technicznych im. Noblistów Polskich w TrzcianceTechnikum
27-go Stycznia 100
tel. 672162468
http://www.zst.trzcianka.com.pl
Ib1Technik budownictwaangielski, niemieckij. polski, j. obcy, matematyka, informatyka15
1177 Powiat czarnkowsko-trzcianeckiTRZCIANKAZespół Szkół Technicznych im. Noblistów Polskich w TrzcianceTechnikum
27-go Stycznia 100
tel. 672162468
http://www.zst.trzcianka.com.pl
IaTechnik pojazdów samochodowychangielski, niemieckij. polski, j. obcy, matematyka, informatyka24
1178 Powiat międzychodzkiMIĘDZYCHÓDZespół Szkół Nr 1Technikum
Gwardii Ludowej 6a
tel. 957482420
http://www.zs1.szkola.pl
I totTechnik obsługi turystycznejangielski, niemieckigeografia30
1179 Powiat międzychodzkiMIĘDZYCHÓDZespół Szkół Nr 1Technikum
Gwardii Ludowej 6a
tel. 957482420
http://www.zs1.szkola.pl
I hTechnik handlowiecangielski, niemieckigeografia30
1180 Powiat międzychodzkiMIĘDZYCHÓDZespół Szkół Nr 1Technikum
Gwardii Ludowej 6a
tel. 957482420
http://www.zs1.szkola.pl
I e Technik ekonomistaangielski, niemieckigeografia30
1181 Powiat międzychodzkiMIĘDZYCHÓDZespół Szkół Nr 1Technikum
Gwardii Ludowej 6a
tel. 957482420
http://www.zs1.szkola.pl
I i technik informatykTechnik informatykangielski, niemieckiinformatyka30
1182 Powiat słupeckiZAGÓRÓWZespół Szkół PonadgimnazjalnychBranżowa Szkoła I stopnia
Pyzderska 75
tel. 632761113
http://www.zspzagorow.eu
mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych/ wielozawodowa klasa wielozawodowaniemieckigeografia, informatyka, biologia30
1183 Powiat słupeckiZAGÓRÓWZespół Szkół PonadgimnazjalnychLiceum Ogólnokształcące
Pyzderska 75
tel. 632761113
http://www.zspzagorow.eu
biol-chem/humanbiologia, chemia, historia, język polski, język obcyangielski, niemieckibiologia, chemia, jezyk obcy, historia30
1184 Powiat słupeckiZAGÓRÓWZespół Szkół PonadgimnazjalnychTechnikum
Pyzderska 75
tel. 632761113
http://www.zspzag.republika.pl
technik teleinformatyk/ technik obsługi turystycznej klasa wielozawodowa angielski, niemieckiinformatyka, język obcy, geografia30
1185 Miasto PoznańPOZNAŃLiceum Ogólnokształcące św. Marii MagdalenyLiceum Ogólnokształcące
Garbary 24
tel. 618527705
http://www.marynka.edu.pl
1 GMatematyka, geografia, język angielskiangielski, niemieckiJęzyk polski, matematyka, j. obcy, geografia31
1186 Miasto PoznańPOZNAŃLiceum Ogólnokształcące św. Marii MagdalenyLiceum Ogólnokształcące
Garbary 24
tel. 618527705
http://www.marynka.edu.pl
1 Fmatematyka, fizykaangielski oraz do wyboru francuski, niemiecki, hiszpańskiJęzyk polski, matematyka, j. obcy, fizyka31
1187 Miasto PoznańPOZNAŃLiceum Ogólnokształcące św. Marii MagdalenyLiceum Ogólnokształcące
Garbary 24
tel. 618527705
http://www.marynka.edu.pl
1 DBiologia, chemiaangielski oraz do wyboru francuski, niemiecki, hiszpańskiJęzyk polski, matematyka, j. obcy, biologia31
1188 Miasto PoznańPOZNAŃLiceum Ogólnokształcące św. Marii MagdalenyLiceum Ogólnokształcące
Garbary 24
tel. 618527705
http://www.marynka.edu.pl
1 CBiologia, chemiaangielski, niemieckiJęzyk polski, matematyka, język obcy, biologia31
1189 Miasto PoznańPOZNAŃLiceum Ogólnokształcące św. Marii MagdalenyLiceum Ogólnokształcące
Garbary 24
tel. 618527705
http://www.marynka.edu.pl
1 BJęzyk polski, historia, język angielskiangielski oraz do wyboru francuski, niemiecki, hiszpańskiJęzyk polski, matematyka, j. obcy, historia31
1190 Miasto PoznańPOZNAŃLiceum Ogólnokształcące św. Marii MagdalenyLiceum Ogólnokształcące
Garbary 24
tel. 618527705
http://www.marynka.edu.pl
1 AJęzyk polski, historia, język angielskiangielski oraz do wyboru francuski, niemiecki, hiszpańskiJęzyk polski, matematyka, j. obcy, historia31
1191 Powiat gnieźnieńskiGNIEZNOZespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2Branżowa Szkoła I stopnia
Cieszkowskiego 17
tel. 614265637
http://www.zsp2.gniezno.pl
I jKierowca mechanikangielskijęzyk angielski, fizyka, matematyka, język polski14
1192 Powiat gnieźnieńskiGNIEZNOZespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2Branżowa Szkoła I stopnia
Cieszkowskiego 17
tel. 614265637
http://www.zsp2.gniezno.pl
I nŚlusarzangielskijęzyk angielski, fizyka, matematyka, język polski14
1193 Powiat kościańskiKOŚCIANI Liceum OgólnokształcąceLiceum Ogólnokształcące
Al. Kościuszki 3
tel. 655120404
http://www.lo1-koscian.pl
Amatematyka, fizyka angielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, fizyka, język angielski14
1194 Powiat złotowskiZŁOTÓWCentrum Kształcenia Zawodowego i UstawicznegoBranżowa Szkoła I stopnia
Norwida 10
tel. 672633041
http://www.ckziu-zlotow.pl
MPSMechanik pojazdów samochodowych niemieckimatematyka, j.polski, informatyka15
1195 Powiat kościańskiKOŚCIANI Liceum OgólnokształcąceLiceum Ogólnokształcące
Al. Kościuszki 3
tel. 655120404
http://www.lo1-koscian.pl
Gbiologia, geografiaangielski, niemiecki/ hiszpańskijęzyk polski, matematyka, geografia, język angielski28
1196 Powiat złotowskiZŁOTÓWCentrum Kształcenia Zawodowego i UstawicznegoBranżowa Szkoła I stopnia
Norwida 10
tel. 672633041
http://www.ckziu-zlotow.pl
EPSElektromechanik pojazdów samochodowych niemieckimatematyka, j. polski, informatyka15
1197 Powiat kościańskiKOŚCIANI Liceum OgólnokształcąceLiceum Ogólnokształcące
Al. Kościuszki 3
tel. 655120404
http://www.lo1-koscian.pl
Fjęzyk polski, historia, język angielskiangielski, niemiecki/ francuskijęzyk polski, matematyka, historia, język angielski28
1198 Powiat gnieźnieńskiGNIEZNOZespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2Branżowa Szkoła I stopnia
Cieszkowskiego 17
tel. 614265637
http://www.zsp2.gniezno.pl
I sOperator obrabiarek skrawającychangielskijęzyk angielski, fizyka, matematyka, język polski14
1199 Powiat pleszewskiMARSZEWZespół Szkół Przyrodniczo-Politechnicznych Centrum Kształcenia UstawicznegoTechnikum
Marszew 22
tel. 627421361
http://www.marszew.pl
1WTechnik weterynariiniemiecki, angielskijęzyk polski, matematyka, biologia, chemia34
1200 Powiat złotowskiZŁOTÓWCentrum Kształcenia Zawodowego i UstawicznegoBranżowa Szkoła I stopnia
Norwida 10
tel. 672633041
http://www.ckziu-zlotow.pl
MMMechanik motocyklowy niemieckimatematyka, j. polski, informatyka15
1201 Powiat kościańskiKOŚCIANI Liceum OgólnokształcąceLiceum Ogólnokształcące
Al. Kościuszki 3
tel. 655120404
http://www.lo1-koscian.pl
Ebiologia, chemiaangielski,niemieckijęzyk polski, matematyka, biologia, język angielski28
1202 Powiat gnieźnieńskiGNIEZNOZespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2Branżowa Szkoła I stopnia
Cieszkowskiego 17
tel. 614265637
http://www.zsp2.gniezno.pl
I kMechanik pojazdów samochodowychangielskijęzyk angielski, fizyka, matematyka, język polski28
1203 Powiat kościańskiKOŚCIANI Liceum OgólnokształcąceLiceum Ogólnokształcące
Al. Kościuszki 3
tel. 655120404
http://www.lo1-koscian.pl
Djęzyk polski, biologia, język angielskiangielski, niemiecki/ hiszpańskijęzyk polski, matematyka, biologia, język angielski28
1204 Powiat gnieźnieńskiGNIEZNOZespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2Branżowa Szkoła I stopnia
Cieszkowskiego 17
tel. 614265637
http://www.zsp2.gniezno.pl
I eElektromechanik pojazdów samochodowychangielskijęzyk angielski, fizyka, matematyka, język polski28
1205 Powiat złotowskiZŁOTÓWCentrum Kształcenia Zawodowego i UstawicznegoBranżowa Szkoła I stopnia
Norwida 10
tel. 672633041
http://www.ckziu-zlotow.pl
KMKierowca mechanik niemieckimatematyka, j. polski, informatyka15
1206 Powiat kościańskiKOŚCIANI Liceum OgólnokształcąceLiceum Ogólnokształcące
Al. Kościuszki 3
tel. 655120404
http://www.lo1-koscian.pl
Cmatematyka, geografia, język angielskiangielski, niemiecki/ hiszpańskijęzyk polski, matematyka, geografia, język angielski28
1207 Powiat kościańskiKOŚCIANI Liceum OgólnokształcąceLiceum Ogólnokształcące
Al. Kościuszki 3
tel. 655120404
http://www.lo1-koscian.pl
Bmatematyka, fizyka, informatykaangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, fizyka, język angielski28
1208 Powiat gnieźnieńskiGNIEZNOZespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2Branżowa Szkoła I stopnia
Cieszkowskiego 17
tel. 614265637
http://www.zsp2.gniezno.pl
I aElektrykangielskijęzyk angielski, fizyka, matematyka, język polski14
1209 Powiat kościańskiKOŚCIANI Liceum OgólnokształcąceLiceum Ogólnokształcące
Al. Kościuszki 3
tel. 655120404
http://www.lo1-koscian.pl
Amatematyka, chemiaangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, chemia, język angielski14
1210 Powiat pleszewskiMARSZEWZespół Szkół Przyrodniczo-Politechnicznych Centrum Kształcenia UstawicznegoBranżowa Szkoła I stopnia
Marszew 22
tel. 627421361
http://www.marszew.pl
1OgrOgrodnikangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, biologia, chemia34
1211 Powiat pleszewskiMARSZEWZespół Szkół Przyrodniczo-Politechnicznych Centrum Kształcenia UstawicznegoBranżowa Szkoła I stopnia
Marszew 22
tel. 627421361
http://www.marszew.pl
1RolRolnikangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, biologia, chemia34
1212 Powiat pleszewskiMARSZEWZespół Szkół Przyrodniczo-Politechnicznych Centrum Kształcenia UstawicznegoBranżowa Szkoła I stopnia
Marszew 22
tel. 627421361
http://www.marszew.pl
1M-operMechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczychangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, fizyka, geografia34
1213 Powiat pleszewskiMARSZEWZespół Szkół Przyrodniczo-Politechnicznych Centrum Kształcenia UstawicznegoTechnikum
Marszew 22
tel. 627421361
http://www.marszew.pl
1RTechnik rolnik niemiecki, angielskijęzyk polski, matematyka, biologia, chemia34
1214 Powiat pleszewskiMARSZEWZespół Szkół Przyrodniczo-Politechnicznych Centrum Kształcenia UstawicznegoTechnikum
Marszew 22
tel. 627421361
http://www.marszew.pl
1TTechnik turystyki wiejskiej niemiecki, angielskijęzyk polski, matematyka, biologia, geografia34
1215 Powiat gnieźnieńskiGNIEZNOZespół Szkół Ekonomiczno-OdzieżowychBranżowa Szkoła I stopnia
Chrobrego 23
tel. 614282910
http://www.zseo.gniezno.pl
BHSprzedawca niemieckihistoria56
1216 Powiat pleszewskiMARSZEWZespół Szkół Przyrodniczo-Politechnicznych Centrum Kształcenia UstawicznegoTechnikum
Marszew 22
tel. 627421361
http://www.marszew.pl
1AgTechnik agrobiznesu niemiecki, angielskijęzyk polski, matematyka, biologia, chemia34
1217 Powiat pleszewskiMARSZEWZespół Szkół Przyrodniczo-Politechnicznych Centrum Kształcenia UstawicznegoTechnikum
Marszew 22
tel. 627421361
http://www.marszew.pl
Technik technologii żywności niemiecki, angielskijęzyk polski, matematyka, biologia, chemia34
1218 Powiat pleszewskiMARSZEWZespół Szkół Przyrodniczo-Politechnicznych Centrum Kształcenia UstawicznegoTechnikum
Marszew 22
tel. 627421361
http://www.marszew.pl
1OTechnik urządzeń i systemów energetyki odnawialnejniemiecki, angielskijęzyk polski, matematyka, fizyka, geografia34
1219 Powiat pleszewskiMARSZEWZespół Szkół Przyrodniczo-Politechnicznych Centrum Kształcenia UstawicznegoTechnikum
Marszew 22
tel. 627421361
http://www.marszew.pl
1ArTechnik architektury krajobrazu niemiecki, angielskijęzyk polski, matematyka, biologia, geografia34
1220 Powiat pleszewskiMARSZEWZespół Szkół Przyrodniczo-Politechnicznych Centrum Kształcenia UstawicznegoTechnikum
Marszew 22
tel. 627421361
http://www.marszew.pl
1MTechnik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki niemiecki, angielskijęzyk polski, matematyka, fizyka, geografia34
1221 Miasto LesznoLESZNOZespół Szkół Nr 4Technikum
Karola Kurpińskiego 2
tel. 655299534
http://www.zs4-leszno.pl
TEOTechnik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej angielski, niemieckigeografia, język obcy15
1222 Miasto LesznoLESZNOZespół Szkół Nr 4Technikum
Karola Kurpińskiego 2
tel. 655299534
http://www.zs4-leszno.pl
TMTechnik mechanik angielski, niemieckigeografia, język obcy15
1223 Miasto LesznoLESZNOZespół Szkół Nr 4Technikum
Karola Kurpińskiego 2
tel. 655299534
http://www.zs4-leszno.pl
TUFTechnik usług fryzjerskich angielski, niemieckibiologia, język obcy15
1224 Miasto LesznoLESZNOZespół Szkół Nr 4Technikum
Karola Kurpińskiego 2
tel. 655299534
http://www.zs4-leszno.pl
TISTechnik inżynierii sanitarnej angielski, niemieckigeografia, język obcy15
1225 Miasto LesznoLESZNOZespół Szkół Nr 4Technikum
Karola Kurpińskiego 2
tel. 655299534
http://www.zs4-leszno.pl
TGTechnik geodeta angielski, niemieckigeografia, język obcy30
1226 Miasto LesznoLESZNOZespół Szkół Nr 4Liceum Ogólnokształcące
Karola Kurpińskiego 2
tel. 655299534
http://www.zs4-leszno.pl
klasa pedagogicznahistoria,język obcy,język polski angielski, niemieckihistoria, język obcy30
1227 Powiat złotowskiZŁOTÓWCentrum Kształcenia Zawodowego i UstawicznegoLiceum Ogólnokształcące
8 Marca 5
tel. 672632231
http://www.ckziu-zlotow.pl
GBmatematyka, geografiaangielski, niemieckigeografia, język obcy do wyboru,WOS30
1228 Miasto LesznoLESZNOZespół Szkół Nr 4Liceum Ogólnokształcące
Karola Kurpińskiego 2
tel. 655299534
http://www.zs4-leszno.pl
klasa medialno-artystycznajęzyk obcy,język polski,wiedza o społeczeństwie angielski, niemieckihistoria, język obcy15
1229 Powiat gnieźnieńskiGNIEZNOZespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2Technikum
Cieszkowskiego 17
tel. 614265637
http://www.zsp2.gniezno.pl
I TuTechnik automatykangielski, niemieckijęzyk angielski, fizyka, matematyka, język polski14
1230 Powiat gnieźnieńskiGNIEZNOZespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2Technikum
Cieszkowskiego 17
tel. 614265637
http://www.zsp2.gniezno.pl
I TzTechnik ochrony środowiskaangielski, niemieckijęzyk angielski, fizyka, matematyka, język polski14
1231 Powiat złotowskiJastrowieCentrum Kształcenia Zawodowego i UstawicznegoBranżowa Szkoła I stopnia
Kieniewicza 35
tel. 672662191
http://www.ckziu-zlotow.pl
WZ klasa wielozawodowaniemieckitechnika, plastyka, fizyka30
1232 Powiat gnieźnieńskiGNIEZNOZespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2Technikum
Cieszkowskiego 17
tel. 614265637
http://www.zsp2.gniezno.pl
ToTechnik urządzeń i systemów energetyki odnawialnejangielski, niemieckijęzyk angielski, fizyka, matematyka, język polski14
1233 Miasto LesznoLESZNOZespół Szkół Nr 4Liceum Ogólnokształcące
Karola Kurpińskiego 2
tel. 655299534
http://www.zs4-leszno.pl
klasa biologicznabiologia, chemia, język obcy angielski, niemieckibiologia, język obcy15
1234 Powiat gnieźnieńskiGNIEZNOZespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2Technikum
Cieszkowskiego 17
tel. 614265637
http://www.zsp2.gniezno.pl
I TkTechnik pojazdów samochodowychangielski, niemieckijęzyk angielski, fizyka, matematyka, język polski14
1235 Powiat złotowskiJastrowieCentrum Kształcenia Zawodowego i UstawicznegoBranżowa Szkoła I stopnia
Kieniewicza 35
tel. 672662191
http://www.ckziu-zlotow.pl
MSPMechanik pojazdów samochodowychniemieckitechnika, plastyka, fizyka30
1236 Powiat gnieźnieńskiGNIEZNOZespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2Technikum
Cieszkowskiego 17
tel. 614265637
http://www.zsp2.gniezno.pl
I TlTechnik mechanik lotniczyangielski, niemieckijęzyk angielski, fizyka, matematyka, język polski14
1237 Powiat gnieźnieńskiGNIEZNOZespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2Technikum
Cieszkowskiego 17
tel. 614265637
http://www.zsp2.gniezno.pl
I TiTechnik mechatronikangielski, niemieckijęzyk angielski, fizyka, matematyka, język polski14
1238 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Przemysłu SpożywczegoBranżowa Szkoła I stopnia
Warzywna 19
tel. 618200091
http://www.zsps.poznan.pl
1WWędliniarzangielskibiologia, geografia, matematyka15
1239 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Przemysłu SpożywczegoBranżowa Szkoła I stopnia
Warzywna 19
tel. 618200091
http://www.zsps.poznan.pl
1PPiekarzangielskibiologia, geografia, matematyka15
1240 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Przemysłu SpożywczegoBranżowa Szkoła I stopnia
Warzywna 19
tel. 618200091
http://www.zsps.poznan.pl
1KKucharzangielskibiologia, geografia, matematyka45
1241 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Przemysłu SpożywczegoBranżowa Szkoła I stopnia
Warzywna 19
tel. 618200091
http://www.zsps.poznan.pl
1CCukiernikangielskibiologia, geografia, matematyka45
1242 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół SalezjańskichLiceum Ogólnokształcące
os. Bohat. II Wojny Światowej 29
tel. 618756230
http://szkola-poznan.salezjanie.pl
1C/profil matematyczno-fizycznymatematyka, fizykaangielski, niemiecki/ francuskifizyka10
1243 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Przemysłu SpożywczegoTechnikum
Warzywna 19
tel. 618200091
http://www.zsps.poznan.pl
Technik żywienia i usług gastronomicznychangielski, niemiecki, rosyjskiJęzyk obcy nowożytny, matematyka, biologia60
1244 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Przemysłu SpożywczegoTechnikum
Warzywna 19
tel. 618200091
http://www.zsps.poznan.pl
1TTechnik technologii żywnościangielski, niemiecki, rosyjskiJęzyk obcy nowożytny, matematyka, biologia35
1245 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Przemysłu SpożywczegoTechnikum
Warzywna 19
tel. 618200091
http://www.zsps.poznan.pl
1HTechnik hotelarstwaangielski, niemiecki, rosyjskiJęzyk obcy nowożytny, matematyka, geografia60
1246 Powiat gnieźnieńskiGNIEZNOZespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2Technikum
Cieszkowskiego 17
tel. 614265637
http://www.zsp2.gniezno.pl
I TmTechnik elektronikangielski,  niemieckijęzyk angielski, fizyka, matematyka, język polski14
1247 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół SalezjańskichLiceum Ogólnokształcące
os. Bohat. II Wojny Światowej 29
tel. 618756230
http://szkola-poznan.salezjanie.pl
1B/profil biologiczno-chemicznybiologia, chemiaangielski, niemiecki/ francuskibiologia10
1248 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Ogólnokształcący nr 10Liceum Ogólnokształcące
Żeromskiego 8/12
tel. 618472502
http://www.dabrowka.poznan.pl
E: Dwujęzycznybiologia, chemia, fizyka, geografia, matematyka, historia, informatyka, język polski lub wos niemiecki, angielskifizyka lub biologia lub historia, język niemiecki, matematyka, język polski32
1249 Powiat poznańskiPUSZCZYKOWOZespół SzkółLiceum Ogólnokształcące
Kasprowicza 3
tel. 618133411
http://www.lopuszczykowo.pl
1e - przyrodniczo-medycznyjęzyk angielski, biologia, chemiaangielski, niemiecki,hiszpańskijęzyk polski, matematyka, biologia, chemia30
1250 Powiat gnieźnieńskiGNIEZNOZespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2Technikum
Cieszkowskiego 17
tel. 614265637
http://www.zsp2.gniezno.pl
I TaTechnik elektrykangielski,  niemieckijęzyk angielski, fizyka, matematyka, język polski14
1251 Powiat poznańskiPUSZCZYKOWOZespół SzkółLiceum Ogólnokształcące
Kasprowicza 3
tel. 618133411
http://www.lopuszczykowo.pl
1d - dziennikarskijęzyk polski, język angielski, geografiaangielski, niemiecki,hiszpańskijęzyk polski, matematyka, geografia, język obcy nowożytny30
1252 Powiat śremskiŚREMZespół Szkół EkonomicznychTechnikum
Józefa Wybickiego 2
tel. 612830177
http://www.zse.srem.pl
1LBTechnik logistykangielski, niemiecki, rosyjski, francuskij. polski, j. obcy, matematyka, geografia32
1253 Powiat śremskiŚREMZespół Szkół EkonomicznychBranżowa Szkoła I stopnia
Józefa Wybickiego 2
tel. 612830177
http://www.zse.srem.pl
MLMagazynier-logistykangielski, niemiecki, rosyjski, francuskij. polski, j. obcy, matematyka, geografia32
1254 Powiat poznańskiPUSZCZYKOWOZespół SzkółLiceum Ogólnokształcące
Kasprowicza 3
tel. 618133411
http://www.lopuszczykowo.pl
1f - politechnicznymatematyka, fizyka, informatykaangielski, niemiecki,hiszpańskijęzyk polski, matematyka, fizyka, informatyka15
1255 Miasto LesznoLESZNOZespół Szkół Nr 4Branżowa Szkoła I stopnia
Karola Kurpińskiego 2
tel. 655299534
http://www.zs4-leszno.pl
IAMechanik pojazdów samochodowych angielski, niemieckigeografia, język angielski, język niemiecki15
1256 Powiat złotowskiZŁOTÓWCentrum Kształcenia Zawodowego i UstawicznegoTechnikum
Norwida 10
tel. 672633041
http://www.ckziu-zlotow.pl
HTechnik hotelarstwaangielski,  niemieckigeografia, j. obcy do wyboru, wiedza o społeczeństwie15
1257 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół SalezjańskichLiceum Ogólnokształcące
os. Bohat. II Wojny Światowej 29
tel. 618756230
http://szkola-poznan.salezjanie.pl
1A/profil humanistycznyjęzyk polski, historia, wiedza o społeczeństwie, geografiaangielski, niemiecki/francuskihistoria10
1258 Powiat śremskiŚREMZespół Szkół EkonomicznychBranżowa Szkoła I stopnia
Józefa Wybickiego 2
tel. 612830177
http://www.zse.srem.pl
1SSprzedawcaangielski, niemiecki, rosyjski, francuskij. polski, j. obcy, matematyka, geografia32
1259 Powiat złotowskiZŁOTÓWCentrum Kształcenia Zawodowego i UstawicznegoTechnikum
Norwida 10
tel. 672633041
http://www.ckziu-zlotow.pl
TTŻTechnik technologii żywnościangielski,  niemieckibiologia, j. obcy do wyboru, wiedza o społeczeństwie15
1260 Powiat poznańskiPUSZCZYKOWOZespół SzkółLiceum Ogólnokształcące
Kasprowicza 3
tel. 618133411
http://www.lopuszczykowo.pl
1c - ekonomicznymatematyka, geografia, informatykaangielski, niemiecki,hiszpańskijęzyk polski, matematyka, geografia, informatyka15
1261 Powiat poznańskiPUSZCZYKOWOZespół SzkółLiceum Ogólnokształcące
Kasprowicza 3
tel. 618133411
http://www.lopuszczykowo.pl
1b - humanistyczno-artystycznyjęzyk polski, historiaangielski, niemiecki,hiszpańskijęzyk polski, matematyka, historia, język obcy nowożytny30
1262 Miasto LesznoLESZNOZespół Szkół Nr 4Branżowa Szkoła I stopnia
Karola Kurpińskiego 2
tel. 655299534
http://www.zs4-leszno.pl
ILFotograf angielski, niemieckigeografia, język angielski, język niemiecki15
1263 Miasto PoznańPOZNAŃPubliczne Liceum Ogólnokształcące Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców im. bł. Natalii TułasiewiczLiceum Ogólnokształcące
Głogowska 92
tel. 616622429
http://www.dobreliceum.pl
biologiczno-chemicznybiologia, chemia, język angielskiangielski, niemiecki, francuski/hiszpańskijęzyk polski, matematyka, język obcy nowożytny (wiodący), biologia lub chemia13
1264 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4Liceum Ogólnokształcące
osiedle Czecha 59
tel. 618776058
http://www.zso4.poznan.pl
I E (dwujęzyczna)język hiszpański, język angielski, geografiahiszpański, angielskijęzyk polski, matematyka, język hiszpański, geografia30
1265 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4Liceum Ogólnokształcące
osiedle Czecha 59
tel. 618776058
http://www.zso4.poznan.pl
I D (językowo-geograficzna)język hiszpański, język angielski, geografiahiszpański, angielskijęzyk polski, matematyka, język angielski, geografia30
1266 Miasto PoznańPOZNAŃPubliczne Liceum Ogólnokształcące Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców im. bł. Natalii TułasiewiczLiceum Ogólnokształcące
Głogowska 92
tel. 616622429
http://www.dobreliceum.pl
matematyczno-geograficznymatematyka, geografia, informatyka (dla chętnych), język angielskiangielski, niemiecki, francuski/ hiszpańskijęzyk polski, matematyka, język obcy nowożytny (wiodący), geografia13
1267 Powiat złotowskiZŁOTÓWCentrum Kształcenia Zawodowego i UstawicznegoBranżowa Szkoła I stopnia
Norwida 10
tel. 672633041
http://www.ckziu-zlotow.pl
1w klasa wielozawodowa niemieckimatematyka, j.polski,informatyka30
1268 Powiat poznańskiPUSZCZYKOWOZespół SzkółLiceum Ogólnokształcące
Kasprowicza 3
tel. 618133411
http://www.lopuszczykowo.pl
1a - sportowyjęzyk angielski, biologia, geografiaangielski, niemiecki,hiszpańskijęzyk polski, matematyka, biologia, geografia20
1269 Miasto LesznoLESZNOZespół Szkół Nr 4Branżowa Szkoła I stopnia
Karola Kurpińskiego 2
tel. 655299534
http://www.zs4-leszno.pl
IK klasa wielozawodowa angielski, niemieckigeografia, język angielski, język niemiecki15
1270 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4Liceum Ogólnokształcące
osiedle Czecha 59
tel. 618776058
http://www.zso4.poznan.pl
I C (przyrodnicza)biologia, chemiaangielski,  niemieckijęzyk polski, matematyka, biologia, chemia30
1271 Powiat złotowskiJASTROWIECentrum Kształcenia Zawodowego i UstawicznegoBranżowa Szkoła I stopnia
Kieniewicza 35
tel. 672662191
http://www.ckziu-zlotow.pl
WZ klasa wielozawodowaangielskitechnika, plastyka, fizyka30
1272 Miasto PoznańPOZNAŃPubliczne Liceum Ogólnokształcące Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców im. bł. Natalii TułasiewiczLiceum Ogólnokształcące
Głogowska 92
tel. 616622429
http://www.dobreliceum.pl
matematyczno-fizycznymatematyka, fizyka, informatyka (dla chętnych), język angielskiangielski, niemiecki, francuski/ hiszpańskijęzyk polski, matematyka, język obcy nowożytny (wiodący), fizyka13
1273 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4Liceum Ogólnokształcące
osiedle Czecha 59
tel. 618776058
http://www.zso4.poznan.pl
I B (politechniczna)matematyka, fizyka, informatykaangielski,  niemieckijęzyk polski, matematyka, fizyka, informatyka30
1274 Powiat złotowskiJASTROWIECentrum Kształcenia Zawodowego i UstawicznegoBranżowa Szkoła I stopnia
Kieniewicza 35
tel. 672633041
http://www.ckziu-zlotow.pl
MPSMechanik pojazdów samochodowychangielskitechnika, plastyka, fizyka30
1275 Miasto LesznoLESZNOZespół Szkół Nr 4Branżowa Szkoła I stopnia
Karola Kurpińskiego 2
tel. 655299534
http://www.zs4-leszno.pl
IJMonter sieci i instalacji sanitarnych angielski, niemieckigeografia, język angielski, język niemiecki15
1276 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4Liceum Ogólnokształcące
osiedle Czecha 59
tel. 618776058
http://www.zso4.poznan.pl
I A2 (medialna)język polski, historia, wiedza o społeczeństwieangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie15
1277 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4Liceum Ogólnokształcące
osiedle Czecha 59
tel. 618776058
http://www.zso4.poznan.pl
I A1 (humanistyczna)język polski, historia, wiedza o społeczeństwieangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie15
1278 Miasto LesznoLESZNOZespół Szkół Nr 4Branżowa Szkoła I stopnia
Karola Kurpińskiego 2
tel. 655299534
http://www.zs4-leszno.pl
IIElektryk angielski, niemieckigeografia, język angielski, język niemiecki15
1279 Miasto LesznoLESZNOZespół Szkół Nr 4Branżowa Szkoła I stopnia
Karola Kurpińskiego 2
tel. 655299534
http://www.zs4-leszno.pl
IHŚlusarz angielski, niemieckigeografia, język angielski, język niemiecki15
1280 Powiat śremskiŚREMZespół Szkół EkonomicznychTechnikum
Józefa Wybickiego 2
tel. 612830177
http://www.zse.srem.pl
1STechnik handlowiecangielski, niemiecki, rosyjski, francuskij. polski, j. obcy, matematyka, geografia16
1281 Miasto LesznoLESZNOZespół Szkół Nr 4Branżowa Szkoła I stopnia
Karola Kurpińskiego 2
tel. 655299534
http://www.zs4-leszno.pl
IGOperator obrabiarek skrawających angielski, niemieckigeografia, język angielski, język niemiecki15
1282 Miasto PoznańPOZNAŃIX Liceum OgólnokształcąceLiceum Ogólnokształcące
Warzywna 24
tel. 618203632
http://www.9lopoznan.pl
1E -akadem.-hum. język polski, historiaangielski, niemiecki, hiszpańskimatematyka, język obcy, historia31
1283 Miasto PoznańPOZNAŃPubliczne Liceum Ogólnokształcące Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców im. bł. Natalii TułasiewiczLiceum Ogólnokształcące
Głogowska 92
tel. 616622429
http://www.dobreliceum.pl
humanistycznyjęzyk polski, historia, wiedza o społeczeństwie (dla chętnych), język angielskiangielski, niemiecki, francuski/ hiszpańskijęzyk polski, matematyka, język obcy nowożytny (wiodący), historia13
1284 Powiat gnieźnieńskiGNIEZNOZespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3Technikum
Henryka Sienkiewicza 6
tel. 614263153
http://www.zsp3-gniezno.pl
TBTechnik budownictwa niemiecki, angielskijęzyk polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie, język obcy najwyżej punktowany28
1285 Miasto LesznoLESZNOZespół Szkół Nr 4Branżowa Szkoła I stopnia
Karola Kurpińskiego 2
tel. 655299534
http://www.zs4-leszno.pl
IFSprzedawca angielski, niemieckigeografia, język angielski, język niemiecki15
1286 Miasto PoznańPOZNAŃIX Liceum OgólnokształcąceLiceum Ogólnokształcące
Warzywna 24
tel. 618203632
http://www.9lopoznan.pl
1D2geografia, język hiszpańskihiszpański, angielskimatematyka, język obcy, geografia15
1287 Powiat śremskiŚREMZespół Szkół EkonomicznychTechnikum
Józefa Wybickiego 2
tel. 612830177
http://www.zse.srem.pl
1HTechnik handlowiecangielski, niemiecki, rosyjski, francuskij. polski, j. obcy, matematyka, geografia32
1288 Miasto LesznoLESZNOZespół Szkół Nr 4Branżowa Szkoła I stopnia
Karola Kurpińskiego 2
tel. 655299534
http://www.zs4-leszno.pl
IEStolarz angielski, niemieckigeografia, język angielski, język niemiecki15
1289 Powiat śremskiŚREMZespół Szkół EkonomicznychTechnikum
Józefa Wybickiego 2
tel. 612830177
http://www.zse.srem.pl
1iTechnik informatykangielski, niemiecki, rosyjski, francuskij. polski, j. obcy, matematyka, geografia32
1290 Miasto PoznańPOZNAŃIX Liceum OgólnokształcąceLiceum Ogólnokształcące
Warzywna 24
tel. 618203632
http://www.9lopoznan.pl
1D1geografia, język niemieckiniemiecki, angielskimatematyka, język obcy, geografia16
1291 Powiat śremskiŚREMZespół Szkół EkonomicznychTechnikum
Józefa Wybickiego 2
tel. 612830177
http://www.zse.srem.pl
1LTechnik logistykangielski, niemiecki, rosyjski, francuskij. polski, j. obcy, matematyka, geografia32
1292 Powiat gnieźnieńskiGNIEZNOZespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3Technikum
Henryka Sienkiewicza 6
tel. 614263153
http://www.zsp3-gniezno.pl
TUFTechnik usług fryzjerskichangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, biologia, język obcy- najwqyżej punktowany28
1293 Miasto LesznoLESZNOZespół Szkół Nr 4Branżowa Szkoła I stopnia
Karola Kurpińskiego 2
tel. 655299534
http://www.zs4-leszno.pl
IDCukiernik angielski, niemieckigeografia, język angielski, język niemiecki15
1294 Powiat śremskiŚREMZespół Szkół EkonomicznychTechnikum
Józefa Wybickiego 2
tel. 612830177
http://www.zse.srem.pl
1ETechnik ekonomistaangielski, niemiecki, rosyjski, francuskij. polski, j. obcy, matematyka, geografia32
1295 Miasto LesznoLESZNOZespół Szkół Nr 4Branżowa Szkoła I stopnia
Karola Kurpińskiego 2
tel. 655299534
http://www.zs4-leszno.pl
ICFryzjer angielski, niemieckigeografia, język angielski, język niemiecki15
1296 Powiat gnieźnieńskiGNIEZNOZespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3Technikum
Henryka Sienkiewicza 6
tel. 614263153
http://www.zsp3-gniezno.pl
TDTechnik technologii drewnaangielski, iniemieckijęzyk polski, matematyka, biologia, język obcy - najwyżej punktowane14
1297 Miasto PoznańPOZNAŃIX Liceum OgólnokształcąceLiceum Ogólnokształcące
Warzywna 24
tel. 618203632
http://www.9lopoznan.pl
1C geog-matgeografia, matematyka, język angielskiangielski, niemiecki, hiszpańskimatematyka, język obcy, geografia31
1298 Miasto LesznoLESZNOZespół Szkół Nr 4Branżowa Szkoła I stopnia
Karola Kurpińskiego 2
tel. 655299534
http://www.zs4-leszno.pl
IBElektromechanik pojazdów samochodowych angielski, niemieckigeografia, język angielski, język niemiecki15
1299 Miasto PoznańPOZNAŃIX Liceum OgólnokształcąceLiceum Ogólnokształcące
Warzywna 24
tel. 618203632
http://www.9lopoznan.pl
1B mat-fizmatematyka, fizykaangielski, niemiecki, hiszpańskimatematyka, język obcy, fizyka31
1300 Powiat złotowskiJASTROWIECentrum Kształcenia Zawodowego i UstawicznegoLiceum Ogólnokształcące
Kieniewicza 35
tel. 672662191
http://www.ckziu-zlotow.pl
LObiologia, geografiaangielski, niemieckibiologia, geografia, technika30
1301 Miasto PoznańPOZNAŃIX Liceum OgólnokształcąceLiceum Ogólnokształcące
Warzywna 24
tel. 618203632
http://www.9lopoznan.pl
1A/F bio-chembiologia, chemiaangielski, niemiecki, hiszpańskimatematyka, język obcy, biologia62
1302 Powiat gnieźnieńskiGNIEZNOZespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3Technikum
Henryka Sienkiewicza 6
tel. 614263153
http://www.zsp3-gniezno.pl
TCETechnik technologii chemicznejangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, chemia, fizyka14
1303 Powiat czarnkowsko-trzcianeckiTRZCIANKALiceum Ogólnokształcące im. St. Staszica Liceum Ogólnokształcące
Żeromskiego 28
tel. 672163081
http://www.lo.trzcianka.com.pl
ID (medyczna) biologia, chemia angielski, niemieckibiologia, chemia, język polski, matematyka 30
1304 Powiat gnieźnieńskiGNIEZNOZespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3Technikum
Henryka Sienkiewicza 6
tel. 614263153
http://www.zsp3-gniezno.pl
TETechnik urządzeń i systemów energetyki odnawialnejangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, fizyka, geografia14
1305 Powiat złotowskiZŁOTÓWCentrum Kształcenia Zawodowego i UstawicznegoBranżowa Szkoła I stopnia
8 Marca 5
tel. 672632231
http://www.ckziu-zlotow.pl
KKucharzniemieckitechnika, plastyka, biologia30
1306 Powiat czarnkowsko-trzcianeckiTRZCIANKALiceum Ogólnokształcące im. St. Staszica Liceum Ogólnokształcące
Żeromskiego 28
tel. 672163081
http://www.lo.trzcianka.com.pl
IC (prawnicza) język polski, historia, jezyk angielski / język niemiecki angielski, niemieckihistoria, język angielski, język polski, matematyka 24
1307 Powiat czarnkowsko-trzcianeckiTRZCIANKALiceum Ogólnokształcące im. St. Staszica Liceum Ogólnokształcące
Żeromskiego 28
tel. 672163081
http://www.lo.trzcianka.com.pl
IB (ekonomiczna) geografia, matematyka, język angielski angielski, niemieckigeografia, język angielski, język polski, matematyka 24
1308 Powiat gnieźnieńskiGNIEZNOZespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3Technikum
Henryka Sienkiewicza 6
tel. 614263153
http://www.zsp3-gniezno.pl
TBDTechnik budownictwa niemiecki, angielskijęzyk polski, matematyka,fizyka, język obcy -najwyżej punktowany14
1309 Powiat złotowskiZŁOTÓWCentrum Kształcenia Zawodowego i UstawicznegoBranżowa Szkoła I stopnia
8 Marca 5
tel. 672632231
http://www.ckziu-zlotow.pl
RRolnikniemieckitechnika, plastyka, biologia30
1310 Miasto KoninKONINZespół Szkół im. Mikołaja KopernikaLiceum Ogólnokształcące
Aleje 1 Maja 22
tel. 632424557
http://www.kopernik.konin.pl
R , profil ratowniczo-medycznybiologia, chemiaangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, biologia,język angielski28
1311 Powiat złotowskiZŁOTÓWCentrum Kształcenia Zawodowego i UstawicznegoTechnikum
8 Marca 5
tel. 672632231
http://www.ckziu-zlotow.pl
TATechnik agrobiznesuangielski, niemieckibiologia, język obcy do wyboru, technika30
1312 Powiat gnieźnieńskiGNIEZNOZespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3Branżowa Szkoła I stopnia
Henryka Sienkiewicza 6
tel. 614263153
http://www.zsp3-gniezno.pl
fp fryzjer/ piekarz klasa wielozawodowa niemieckijęzyk polski, matematyka,chemia, wiedza o społeczeństwie28
1313 Powiat złotowskiZŁOTÓWCentrum Kształcenia Zawodowego i UstawicznegoTechnikum
8 Marca 5
tel. 672632231
http://www.ckziu-zlotow.pl
TRTechnik rolnikangielski, niemieckibiologia, język obcy do wyboru, technika30
1314 Powiat gnieźnieńskiGNIEZNOZespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3Branżowa Szkoła I stopnia
Henryka Sienkiewicza 6
tel. 614263153
http://www.zsp3-gniezno.pl
zr klasa wielozawodowaangielskijęzyk polski, matematyka, informatyka, wiedza o społeczeństwie28
1315 Miasto PoznańPOZNAŃXIV Liceum OgólnokształcąceLiceum Ogólnokształcące
os. Piastowskie 106
tel. 618773632
http://www.czternastelo.pl
E - TURYSTYCZNAjęzyk angielski, geografia, WOSangielski, niemiecki, rosyjskimatematyka, geografia, język obcy16
1316 Powiat złotowskiZŁOTÓWCentrum Kształcenia Zawodowego i UstawicznegoTechnikum
8 Marca 5
tel. 672632231
http://www.ckziu-zlotow.pl
TŻiUGTechnik żywienia i usług gastronomicznychangielski, niemieckibiologia, język obcy do wyboru, technika30
1317 Miasto PoznańPOZNAŃXIV Liceum OgólnokształcąceLiceum Ogólnokształcące
os. Piastowskie 106
tel. 618773632
http://www.czternastelo.pl
D - DIETETYCZNAjęzyk angielski, geografia, biologiaangielski, niemiecki, rosyjskimatematyka, biologia, język obcy15
1318 Powiat gnieźnieńskiGNIEZNOZespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3Branżowa Szkoła I stopnia
Henryka Sienkiewicza 6
tel. 614263153
http://www.zsp3-gniezno.pl
wz klasa wielozawodowaangielskijęzyk polski, matematyka, informatyka, wiedza o społeczeństwie28
1319 Miasto PoznańPOZNAŃXIV Liceum OgólnokształcąceLiceum Ogólnokształcące
os. Piastowskie 106
tel. 618773632
http://www.czternastelo.pl
C - RATOWNICTWO MEDYCZNEbiologia, chemiaangielski, niemiecki, rosyjskimatematyka, biologia, chemia31
1320 Miasto PoznańPOZNAŃXIV Liceum OgólnokształcąceLiceum Ogólnokształcące
os. Piastowskie 106
tel. 618773632
http://www.czternastelo.pl
B - MENTORjezyk polski, geografia, wiedza o społeczeństwieangielski, niemiecki, rosyjskimatematyka, geografia, wiedza o społeczeństwie16
1321 Powiat gnieźnieńskiGNIEZNOZespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3Branżowa Szkoła I stopnia
Henryka Sienkiewicza 6
tel. 614263153
http://www.zsp3-gniezno.pl
s Stolarz niemieckijęzyk polski, matematyka, geografia, wiedza o społeczeństwie28
1322 Miasto PoznańPOZNAŃXIV Liceum OgólnokształcąceLiceum Ogólnokształcące
os. Piastowskie 106
tel. 618773632
http://www.czternastelo.pl
A -ARTEjęzyk polski, historia, historia sztukiangielski, niemiecki, rosyjskimatematyka, historia, wiedza o społeczeństwie15
1323 Powiat gnieźnieńskiGNIEZNOZespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3Branżowa Szkoła I stopnia
Henryka Sienkiewicza 6
tel. 614263153
http://www.zsp3-gniezno.pl
fc fryzjer/ cukiernik klasa wielozawodowa niemieckijęzyk polski, matematyka,chemia,wiedza o społeczeństwie28
1324 Powiat słupeckiSŁUPCAZespół Szkół Zawodowych im. gen. Władysława SikorskiegoBranżowa Szkoła I stopnia
Kopernika 11 A
tel. 632751426
http://www.zszslupca.pl
IA/IB klasa wielozawodowaangielski, niemieckiWOS, geografia45
1325 Powiat słupeckiSŁUPCAZespół Szkół Zawodowych im. gen. Władysława SikorskiegoBranżowa Szkoła I stopnia
Kopernika 11 A
tel. 632751426
http://www.zszslupca.pl
IBElektromechanik pojazdów samochodowychangielskiWOS, geografia15
1326 Miasto KaliszKALISZCentrum Kształcenia Ustawicznego i PraktycznegoLiceum Ogólnokształcące
Handlowa 9
tel. 627532247
http://www.ckuip.kalisz.pl
2C forma zaocznamatematyka, geografiaangielskimatematyka, geografia30
1327 Powiat słupeckiSŁUPCAZespół Szkół Zawodowych im. gen. Władysława SikorskiegoBranżowa Szkoła I stopnia
Kopernika 11 A
tel. 632751426
http://www.zszslupca.pl
I BŚlusarz niemieckiWOS, geografia15
1328 Miasto KaliszKALISZCentrum Kształcenia Ustawicznego i PraktycznegoLiceum Ogólnokształcące
Handlowa 9
tel. 627532247
http://www.ckuip.kalisz.pl
2B forma zaocznamatematyka, geografiaangielskimatematyka, geografia30
1329 Powiat słupeckiSŁUPCAZespół Szkół Zawodowych im. gen. Władysława SikorskiegoBranżowa Szkoła I stopnia
Kopernika 11 A
tel. 632751426
http://www.zszslupca.pl
I AKierowca mechanikangielskiWOS, geografia15
1330 Powiat słupeckiSŁUPCALiceum Ogólnokształcące im. Marszałka J.PiłsudskiegoLiceum Ogólnokształcące
plac Szkolny 1
tel. 632751093
http://loslupca.pl
1C2 Humanistyczno-przyrodniczageografia, biologiaangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, geografia, biologia15
1331 Miasto KaliszKALISZCentrum Kształcenia Ustawicznego i PraktycznegoLiceum Ogólnokształcące
Handlowa 9
tel. 627532247
http://www.ckuip.kalisz.pl
2Ajęzyk angielski, język polskiangielskijęzyk angielski, język polski30
1332 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół ŁącznościBranżowa Szkoła I stopnia
Przełajowa 4
tel. 618250011
http://www.zsl.poznan.pl
1 bsElektronikangielskimatematyka, informatyka, język obcy nowożytny28
1333 Powiat słupeckiSŁUPCALiceum Ogólnokształcące im. Marszałka J.PiłsudskiegoLiceum Ogólnokształcące
plac Szkolny 1
tel. 632751093
http://loslupca.pl
1C1 Humanistyczno-przyrodniczajęzyk polski, historiaangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, historia, język obcy15
1334 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół ŁącznościTechnikum
Przełajowa 4
tel. 618250011
http://www.zsl.poznan.pl
1 dTTechnik teleinformatykangielski, niemiecki/ hiszpańskimatematyka, informatyka, język obcy nowożytny28
1335 Powiat słupeckiSŁUPCALiceum Ogólnokształcące im. Marszałka J.PiłsudskiegoLiceum Ogólnokształcące
plac Szkolny 1
tel. 632751093
http://loslupca.pl
1B Medyczno-przyrodniczachemia, biologiaangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, biologia, chemia30
1336 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół ŁącznościTechnikum
Przełajowa 4
tel. 618250011
http://www.zsl.poznan.pl
1 sTTechnik szerokopasmowej komunikacji elektronicznejangielski, niemiecki/ hiszpańskimatematyka, informatyka, język obcy nowożytny14
1337 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół ŁącznościTechnikum
Przełajowa 4
tel. 618250011
http://www.zsl.poznan.pl
1 kTTechnik automatyk sterowania ruchem kolejowymangielski, niemiecki/ hiszpańskimatematyka, informatyka, język obcy nowożytny14
1338 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół ŁącznościTechnikum
Przełajowa 4
tel. 618250011
http://www.zsl.poznan.pl
1 c2TTechnik fotografii i multimediówangielski, niemiecki/ hiszpańskimatematyka, informatyka, język obcy nowożytny28
1339 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół ŁącznościTechnikum
Przełajowa 4
tel. 618250011
http://www.zsl.poznan.pl
1 c1TTechnik fotografii i multimediówangielski, niemiecki/ hiszpańskimatematyka, informatyka, język obcy nowożytny28
1340 Powiat słupeckiSŁUPCALiceum Ogólnokształcące im. Marszałka J.PiłsudskiegoLiceum Ogólnokształcące
plac Szkolny 1
tel. 632751093
http://loslupca.pl
1A2matematyka, geografiaangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, geografia, język obcy15
1341 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół ŁącznościTechnikum
Przełajowa 4
tel. 618250011
http://www.zsl.poznan.pl
1 b3TTechnik informatykangielski, niemiecki/ hiszpańskimatematyka, informatyka, język obcy nowożytny28
1342 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół KomunikacjiLiceum Ogólnokształcące
Fredry 13
tel. 618520642
http://www.zsk.poznan.pl
1LDjęzyk polski, język angielski, historiaangielski, niemiecki, hiszpański, rosyjskiJęzyk obcy nowożytny, Matematyka, Historia15
1343 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół ŁącznościTechnikum
Przełajowa 4
tel. 618250011
http://www.zsl.poznan.pl
1 b2TTechnik informatykangielski, niemiecki/ hiszpańskimatematyka, informatyka, język obcy nowożytny28
1344 Powiat słupeckiSŁUPCALiceum Ogólnokształcące im. Marszałka J.PiłsudskiegoLiceum Ogólnokształcące
plac Szkolny 1
tel. 632751093
http://loslupca.pl
1A1 Politechnicznamatematyka, fizyka angielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, fizyka, język obcy15
1345 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół ŁącznościTechnikum
Przełajowa 4
tel. 618250011
http://www.zsl.poznan.pl
1 b1TTechnik informatykangielski, niemiecki/ hiszpańskimatematyka, informatyka, język obcy nowożytny28
1346 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół KomunikacjiLiceum Ogólnokształcące
Fredry 13
tel. 618520642
http://www.zsk.poznan.pl
1LCInformatyka, Geografia, Język angielskiangielski, niemiecki, hiszpański, rosyjskiJęzyk obcy nowożytny, Matematyka, Geografia15
1347 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Ogólnokształcący nr 10Liceum Ogólnokształcące
Żeromskiego 8/12
tel. 618472502
http://www.dabrowka.poznan.pl
D: Politechnicznymatematyka, fizyka, język angielskiangielski, niemiecki, francuski, rosyjskifizyka, język obcy, matematyka, język polski32
1348 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół ŁącznościTechnikum
Przełajowa 4
tel. 618250011
http://www.zsl.poznan.pl
1 eTTechnik elektronikangielski, niemiecki/ hiszpańskimatematyka, informatyka, język obcy nowożytny28
1349 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół KomunikacjiLiceum Ogólnokształcące
Fredry 13
tel. 618520642
http://www.zsk.poznan.pl
1LBInformatyka, Matematyka, Biologiaangielski, niemiecki, hiszpański, rosyjskiInformatyka, Matematyka, Biologia15
1350 Powiat słupeckiSŁUPCAZespół Szkół Zawodowych im. gen. Władysława SikorskiegoTechnikum
Kopernika 11 A
tel. 632751426
http://www.zszslupca.pl
I Ta-samochodoweTechnik pojazdów samochodowych angielski, niemieckifizyka, geografia15
1351 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół KomunikacjiLiceum Ogólnokształcące
Fredry 13
tel. 618520642
http://www.zsk.poznan.pl
1LAInformatyka, Matematyka, Fizykaangielski, niemiecki, hiszpański, rosyjskiJęzyk obcy nowożytny, Matematyka, Informatyka15
1352 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół ŁącznościTechnikum
Przełajowa 4
tel. 618250011
http://www.zsl.poznan.pl
1 aTTechnik automatykangielski, niemiecki/ hiszpańskimatematyka, informatyka, język obcy nowożytny28
1353 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Ogólnokształcący nr 10Liceum Ogólnokształcące
Żeromskiego 8/12
tel. 618472502
http://www.dabrowka.poznan.pl
C: Ekonomicznygeografia, matematyka, język angielskiangielski, niemiecki,francuski,rosyjskigeografia, język obcy, matematyka, język polski31
1354 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół KomunikacjiTechnikum
Fredry 13
tel. 618520642
http://www.zsk.poznan.pl
1GTechnik automatyk sterowania ruchem kolejowymangielski, niemiecki, hiszpański, rosyjskiJęzyk obcy nowożytny, Matematyka, Informatyka30
1355 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół KomunikacjiTechnikum
Fredry 13
tel. 618520642
http://www.zsk.poznan.pl
1FTechnik elektroenergetyk transportu szynowegoangielski, niemiecki, hiszpański, rosyjskiJęzyk obcy nowożytny, Matematyka, Fizyka30
1356 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół KomunikacjiTechnikum
Fredry 13
tel. 618520642
http://www.zsk.poznan.pl
1ETechnik informatykangielski, niemiecki, hiszpański, rosyjskiJęzyk obcy nowożytny, Matematyka, Informatyka30
1357 Powiat kolskiKOŁOZespół Szkół TechnicznychBranżowa Szkoła I stopnia
Kolejowa 11
tel. 632617900
http://www.zst-kolo.pl
fMechanik pojazdów samochodowych rosyjskihistoria , język obcy do wyboru24
1358 Powiat słupeckiSŁUPCAZespół Szkół Zawodowych im. gen. Władysława SikorskiegoTechnikum
Kopernika 11 A
tel. 632751426
http://www.zszslupca.pl
I Ta-mechatronikTechnik mechatronikangielski, niemieckifizyka, geografia15
1359 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół KomunikacjiTechnikum
Fredry 13
tel. 618520642
http://www.zsk.poznan.pl
1DTechnik informatykangielski, niemiecki, hiszpański, rosyjskiJęzyk obcy nowożytny, Matematyka, Informatyka30
1360 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół KomunikacjiTechnikum
Fredry 13
tel. 618520642
http://www.zsk.poznan.pl
1CTechnik informatykangielski, niemiecki, hiszpański, rosyjskiJęzyk obcy nowożytny, Matematyka, Informatyka30
1361 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół KomunikacjiTechnikum
Fredry 13
tel. 618520642
http://www.zsk.poznan.pl
1BTechnik informatykangielski, niemiecki, hiszpański, rosyjskiJęzyk obcy nowożytny, Matematyka, Informatyka30
1362 Powiat słupeckiSŁUPCAZespół Szkół Zawodowych im. gen. Władysława SikorskiegoTechnikum
Kopernika 11 A
tel. 632751426
http://www.zszslupca.pl
I Tb-elektrykTechnik elektrykangielski, niemieckifizyka, geografia15
1363 Powiat gnieźnieńskiGNIEZNOZespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3Branżowa Szkoła I stopnia
Henryka Sienkiewicza 6
tel. 614263153
http://www.zsp3-gniezno.pl
maMechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnychniemieckijęzyk polski, matematyka, informatyka,edukacja dla bezpieczeństwa28
1364 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół KomunikacjiTechnikum
Fredry 13
tel. 618520642
http://www.zsk.poznan.pl
1ATechnik elektronikangielski, niemiecki, hiszpański, rosyjskiJęzyk obcy nowożytny, Matematyka, Fizyka30
1365 Powiat słupeckiSŁUPCAZespół Szkół Zawodowych im. gen. Władysława SikorskiegoTechnikum
Kopernika 11 A
tel. 632751426
http://www.zszslupca.pl
I Tb-informatykTechnik informatykangielski, niemieckifizyka, geografia15
1366 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Ogólnokształcący nr 10Liceum Ogólnokształcące
Żeromskiego 8/12
tel. 618472502
http://www.dabrowka.poznan.pl
B: Biologiczno-chemicznybiologia, chemia, język angielskiangielski, niemiecki francuski, rosyjskibiologia, język obcy, matematyka, język polski32
1367 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Zawodowych Nr 6Technikum
Działyńskich 4/5
tel. 618522464
http://www.lelewel.poznan.pl
I DTechnik procesów introligatorskichangielski, niemieckimatematyka, język obcy nowożytny, chemia 15
1368 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Zawodowych Nr 6Technikum
Działyńskich 4/5
tel. 618522464
http://www.lelewel.poznan.pl
I DTechnik procesów drukowaniaangielski, niemieckimatematyka, język obcy nowożytny, chemia 16
1369 Miasto PoznańPOZNAŃCentrum Kształcenia Zawodowego i UstawicznegoBranżowa Szkoła I stopnia
Jawornicka 1
tel. 616606600
http://www.ckziupoznan.pl
Operator obrabiarekOperator obrabiarek skrawającychangielskimatematyka, informatyka, geografia26
1370 Miasto PoznańPOZNAŃCentrum Kształcenia Zawodowego i UstawicznegoBranżowa Szkoła I stopnia
Jawornicka 1
tel. 616606600
http://www.ckziupoznan.pl
Mechanik automatykMechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnychangielskimatematyka, informatyka, geografia26
1371 Miasto PoznańPOZNAŃCentrum Kształcenia Zawodowego i UstawicznegoBranżowa Szkoła I stopnia
Jawornicka 1
tel. 616606600
http://www.ckziupoznan.pl
Mechanik - MonterMechanik-monter maszyn i urządzeńangielskimatematyka, informatyka, geografia26
1372 Miasto PoznańPOZNAŃCentrum Kształcenia Zawodowego i UstawicznegoBranżowa Szkoła I stopnia
Jawornicka 1
tel. 616606600
http://www.ckziupoznan.pl
Mechanik precyzyjnyMechanik precyzyjnyangielskimatematyka, informatyka, geografia26
1373 Powiat gnieźnieńskiGNIEZNOZespół Szkół Ekonomiczno-OdzieżowychTechnikum
Chrobrego 23
tel. 614282910
http://www.zseo.gniezno.pl
TORTechnik organizacji reklamyangielski, niemieckihistoria28
1374 Powiat gnieźnieńskiGNIEZNOZespół Szkół Ekonomiczno-OdzieżowychTechnikum
Chrobrego 23
tel. 614282910
http://www.zseo.gniezno.pl
TLTechnik logistykangielski, niemieckihistoria56
1375 Miasto PoznańPOZNAŃCentrum Kształcenia Zawodowego i UstawicznegoTechnikum
Jawornicka 1
tel. 616606600
http://www.ckziupoznan.pl
Technik mechanikTechnik mechanikangielski, niemieckijęzyk obcy, matematyka, informatyka15
1376 Miasto PoznańPOZNAŃCentrum Kształcenia Zawodowego i UstawicznegoTechnikum
Jawornicka 1
tel. 616606600
http://www.ckziupoznan.pl
Technik mechanik lotniczyTechnik mechanik lotniczyangielski, niemieckijęzyk obcy, matematyka, informatyka16
1377 Powiat gnieźnieńskiGNIEZNOZespół Szkół Ekonomiczno-OdzieżowychTechnikum
Chrobrego 23
tel. 614282910
http://www.zseo.gniezno.pl
TITechnik informatykangielski, niemieckiinformatyka28
1378 Miasto PoznańPOZNAŃCentrum Kształcenia Zawodowego i UstawicznegoTechnikum
Jawornicka 1
tel. 616606600
http://www.edukacjadoroslych.pl
Technik chłodnictwaTechnik chłodnictwa i klimatyzacjiangielski, niemieckijęzyk obcy, matematyka, informatyka31
1379 Powiat gnieźnieńskiGNIEZNOZespół Szkół Ekonomiczno-OdzieżowychTechnikum
Chrobrego 23
tel. 614282910
http://www.zseo.gniezno.pl
THTechnik handlowiecangielski, niemieckihistoria28
1380 Miasto PoznańPOZNAŃCentrum Kształcenia Zawodowego i UstawicznegoTechnikum
Jawornicka 1
tel. 616606600
http://www.edukacjadoroslych.pl
Technik OZETechnik urządzeń i systemów energetyki odnawialnejangielski, niemieckijęzyk obcy, matematyka, informatyka31
1381 Miasto PoznańPOZNAŃCentrum Kształcenia Zawodowego i UstawicznegoTechnikum
Jawornicka 1
tel. 616606600
http://www.edukacjadoroslych.pl
Technik mechatronikTechnik mechatronikangielski, niemieckijęzyk obcy, matematyka, informatyka62
1382 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Ogólnokształcący nr 10Liceum Ogólnokształcące
Żeromskiego 8/12
tel. 618472502
http://www.dabrowka.poznan.pl
E: Dwujęzycznybiologia, chemia, fizyka, geografia, matematyka, historia, informatyka, język polski lub wosniemiecki, angielskimatematyka, fizyka, historia, biologia, język obcy32
1383 Powiat gnieźnieńskiGNIEZNOZespół Szkół Ekonomiczno-OdzieżowychTechnikum
Chrobrego 23
tel. 614282910
http://www.zseo.gniezno.pl
TETechnik ekonomistaangielski, niemieckihistoria56
1384 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Ogólnokształcący nr 10Liceum Ogólnokształcące
Żeromskiego 8/12
tel. 618472502
http://www.dabrowka.poznan.pl
D: Politechnicznymatematyka, fizyka, język angielskiangielski, niemiecki, francuski, rosyjskimatematyka, fizyka, język obcy32
1385 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8Liceum Ogólnokształcące
os. Rzeczypospolitej 111
tel. 618771959
http://www.xlo.poznan.pl
1E2 filmowo-teatralnajęzyk polski, historia, wiedza o społeczeństwieangielski, niemieckimatematyka, historia, wiedza o społeczeństwie15
1386 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Ogólnokształcący nr 10Liceum Ogólnokształcące
Żeromskiego 8/12
tel. 618472502
http://www.dabrowka.poznan.pl
C: Ekonomicznygeografia, matematyka, język angielskiangielski, niemiecki, francuski, rosyjskigeografia, matematyka, język obcy31
1387 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8Liceum Ogólnokształcące
os. Rzeczypospolitej 111
tel. 618771959
http://www.xlo.poznan.pl
1E1 filmowo-teatralnajęzyk polski, historia, wiedza o społeczeństwieangielski, hiszpańskimatematyka, historia, wiedza o społeczeństwie15
1388 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8Liceum Ogólnokształcące
os. Rzeczypospolitej 111
tel. 618771959
http://www.xlo.poznan.pl
1D przrodniczabiologia, chemiaangielski, niemieckimatematyka, biologia, chemia31
1389 Powiat poznańskiMOSINASpecjalny Ośrodek Szkolno-WychowawczyBranżowa Szkoła I stopnia
Kościelna 2
tel. 618132469
http://soswmosina.pl
BSIs klasa wielozawodowaangielskimatematyka, język polski16
1390 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Ogólnokształcący nr 10Liceum Ogólnokształcące
Żeromskiego 8/12
tel. 618472502
http://www.dabrowka.poznan.pl
B: Biologiczno-chemicznybiologia, chemia, język angielskiangielski, niemiecki, francuski, rosyjskibiologia, matematyka, język obcy32
1391 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8Liceum Ogólnokształcące
os. Rzeczypospolitej 111
tel. 618771959
http://www.xlo.poznan.pl
1C2 dziennikarsko-medialnajęzyk polski, wiedza o społeczeństwie, geografiaangielski, niemieckimatematyka,WOS,geografia15
1392 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8Liceum Ogólnokształcące
os. Rzeczypospolitej 111
tel. 618771959
http://www.xlo.poznan.pl
1C1 dziennikarsko-medialnajęzyk polski, wiedza o społeczeństwie, geografiaangielski, hiszpańskimatematyka, wiedza o społeczeństwie, geografia16
1393 Miasto PoznańPOZNAŃXXV Liceum OgólnokształcąceLiceum Ogólnokształcące
Widna 1
tel. 618224941
http://lo25.pl
1-D2 dwujęzycznahistoria, geografiafrancuski, hiszpański, niemieckijęzyk polski, matematyka, język angielski, geografia16
1394 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Ogólnokształcący nr 10Liceum Ogólnokształcące
Żeromskiego 8/12
tel. 618472502
http://www.dabrowka.poznan.pl
A: Medialnyhistoria, język polski lub wiedza o społeczeństwie, język angielskiangielski, niemiecki, rosyjski, francuskihistoria, język obcy, język polski, matematyka31
1395 Miasto PoznańPOZNAŃXXV Liceum OgólnokształcąceLiceum Ogólnokształcące
Widna 1
tel. 618224941
http://lo25.pl
1-D1 dziennikarsko-medialnajęzyk polski, wiedza o społeczeństwie, historiafrancuski, hiszpański, niemieckijęzyk polski, matematyka,język angielski, historia16
1396 Miasto PoznańPOZNAŃXXV Liceum OgólnokształcąceLiceum Ogólnokształcące
Widna 1
tel. 618224941
http://lo25.pl
1B biologiczno-chemicznabiologia, chemiafrancuski, hiszpański, niemieckijęzyk polski, matematyka, język angielski, biologia31
1397 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8Liceum Ogólnokształcące
os. Rzeczypospolitej 111
tel. 618771959
http://www.xlo.poznan.pl
1B2 politechniczno-ekonomicznamatematyka, fizykaangielski, niemieckimatematyka, fizyka, geografia15
1398 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8Liceum Ogólnokształcące
os. Rzeczypospolitej 111
tel. 618771959
http://www.xlo.poznan.pl
1B1 politechniczno-ekonomicznamatematyka, geografiaangielski, hiszpańskimatematyka, geografia, fizyka16
1399 Powiat poznańskiBUKZespół Szkół PonadgimnazjalnychBranżowa Szkoła I stopnia
Dworcowa 44
tel. 618301001
http://www.zspgbuk.pl
1a klasa wielozawodowaangielskifizyka, informatyka32
1400 Powiat grodziskiGRODZISK WIELKOPOLSKILiceum OgólnokształcąceLiceum Ogólnokształcące
3 Maja 7
tel. 614445398
http://www.logw.pl
Gbiologia, język angielskiangielski, niemieckijęzyk polski, język angielski, biologia, matematyka30
1401 Miasto LesznoLESZNOIII Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza SłowackiegoLiceum Ogólnokształcące
Plac Kościuszki 5
tel. 655299014
http://www.3loleszno.eu
1F/ OGÓLNA - SPORTOWA: PIŁKA NOŻNA język angielski, język niemiecki, biologia, informatykaangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, język obcy wybrany przez kandydata, biologia20
1402 Powiat grodziskiGRODZISK WIELKOPOLSKILiceum OgólnokształcąceLiceum Ogólnokształcące
3 Maja 7
tel. 614445398
http://www.logw.pl
Fwiedza o społeczeństwie, historiaangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie30
1403 Powiat grodziskiGRODZISK WIELKOPOLSKILiceum OgólnokształcąceLiceum Ogólnokształcące
3 Maja 7
tel. 614445398
http://www.logw.pl
Ematematyka, geografiaangielski, niemieckijęzyk polski, język obcy, matematyka, geografia30
1404 Miasto LesznoLESZNOIII Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza SłowackiegoLiceum Ogólnokształcące
Plac Kościuszki 5
tel. 655299014
http://www.3loleszno.eu
1E/OGÓLNA - POLICYJNAjęzyk angielski, informatyka, geografiaangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, język obcy wybrany przez kandydata, geografia30
1405 Powiat grodziskiGRODZISK WIELKOPOLSKILiceum OgólnokształcąceLiceum Ogólnokształcące
3 Maja 7
tel. 614445398
http://www.logw.pl
Dbiologia, chemiaangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, biologia, chemia30
1406 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8Liceum Ogólnokształcące
os. Rzeczypospolitej 111
tel. 618771959
http://www.xlo.poznan.pl
1A2 prawniczo-dyplomatycznajęzyk angielski, historia,geografiaangielski, niemieckimatematyka, język obcy, historia15
1407 Powiat grodziskiGRODZISK WIELKOPOLSKILiceum OgólnokształcąceLiceum Ogólnokształcące
3 Maja 7
tel. 614445398
http://www.logw.pl
Cmatematyka, fizykaangielski, niemieckijęzyk polski, język obcy, matematyka, fizyka30
1408 Miasto LesznoLESZNOIII Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza SłowackiegoLiceum Ogólnokształcące
Plac Kościuszki 5
tel. 655299014
http://www.3loleszno.eu
1D/ HUMANISTYCZNO - PRAWNA język angielski,język polski,historiaangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie, historia30
1409 Powiat grodziskiGRODZISK WIELKOPOLSKILiceum OgólnokształcąceLiceum Ogólnokształcące
3 Maja 7
tel. 614445398
http://www.logw.pl
Bgeografia, język angielskiangielski, niemieckijęzyk polski, język angielski, matematyka, geografia30
1410 Miasto LesznoLESZNOIII Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza SłowackiegoLiceum Ogólnokształcące
Plac Kościuszki 5
tel. 655299014
http://www.3loleszno.eu
1C/ BIOLOGICZNO - CHEMICZNA biologia, chemia, język angielskiangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, język obcy wybrany przez kandydata, biologia30
1411 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8Liceum Ogólnokształcące
os. Rzeczypospolitej 111
tel. 618771959
http://www.xlo.poznan.pl
1A1 prawniczo-dyplomatycznajęzyk angielski, historia,geografiaangielski, francuskimatematyka, język obcy, historia16
1412 Powiat grodziskiGRODZISK WIELKOPOLSKILiceum OgólnokształcąceLiceum Ogólnokształcące
3 Maja 7
tel. 614445398
http://www.logw.pl
Ajęzyk polski, historiaangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie30
1413 Miasto LesznoLESZNOIII Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza SłowackiegoLiceum Ogólnokształcące
Plac Kościuszki 5
tel. 655299014
http://www.3loleszno.eu
1B/MATEMATYCZNO - INFORMATYCZNA matematyka, informatyka, fizykaangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, język obcy wybrany przez kandydata, informatyka30
1414 Powiat słupeckiSTRZAŁKOWOCentrum Kształcenia Zawodowego i UstawicznegoTechnikum
Górna 12
tel. 632756008
http://www.ckziustrzalkowo.pl
technologia żywnościTechnik technologii żywnościangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, geografia, język obcy15
1415 Powiat słupeckiSTRZAŁKOWOCentrum Kształcenia Zawodowego i UstawicznegoTechnikum
Górna 12
tel. 632756008
http://www.ckziustrzalkowo.pl
mechanizacja rolnictwaTechnik mechanizacji rolnictwa i agrotronikiangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, geografia, język obcy15
1416 Powiat słupeckiSTRZAŁKOWOCentrum Kształcenia Zawodowego i UstawicznegoTechnikum
Górna 12
tel. 632756008
http://www.ckziustrzalkowo.pl
budownictwoTechnik budownictwaangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, geografia, język obcy15
1417 Miasto LesznoLESZNOIII Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza SłowackiegoLiceum Ogólnokształcące
Plac Kościuszki 5
tel. 655299014
http://www.3loleszno.eu
1A/ OGÓLNA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM I JĘZYKIEM NIEMIECKIMjęzyk angielski, język niemiecki, geografiaangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, język obcy wybrany przez kandydata, informatyka30
1418 Powiat słupeckiSTRZAŁKOWOCentrum Kształcenia Zawodowego i UstawicznegoTechnikum
Górna 12
tel. 632756008
http://www.ckziustrzalkowo.pl
architektura krajobrazuTechnik architektury krajobrazuangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, geografia, język obcy15
1419 Powiat krotoszyńskiKOBYLINZespół Gimnazjum i Zasadnicza Szkoła ZawodowaBranżowa Szkoła I stopnia
Krotoszyńska 6
tel. 655481496
http://www.gimzszkobylin.edupage.org
KLASA I klasa wielozawodowaniemieckijęzyk polski, matematyka, informatyka, geografia19
1420 Powiat czarnkowsko-trzcianeckiTRZCIANKALiceum Ogólnokształcące im. St. Staszica Liceum Ogólnokształcące
Żeromskiego 28
tel. 672163081
http://www.lo.trzcianka.com.pl
IA (politechniczna) fizyka, informatyka, matematyka angielski, niemieckifizyka, informatyka, język polski, matematyka 24
1421 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Zawodowych Nr 6Branżowa Szkoła I stopnia
Działyńskich 4/5
tel. 618522464
http://www.lelewel.poznan.pl
I ZMMagazynier-logistykangielskimatematyka, język obcy nowożytny, geografia26
1422 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Zawodowych Nr 6Branżowa Szkoła I stopnia
Działyńskich 4/5
tel. 618522464
http://www.lelewel.poznan.pl
I ZF Fotografangielskimatematyka, język obcy nowożytny, informatyka 26
1423 Miasto KaliszKALISZI Liceum Ogólnokształcące im. Adama AsnykaLiceum Ogólnokształcące
Grodzka 1
tel. 627573403
http://www.asnyk.com.pl
F Medicusbiologia, chemia, matematykaangielski, niemiecki, włoski, hiszpańskijęzyk polski, matematyka, biologia, chemia32
1424 Miasto KaliszKALISZI Liceum Ogólnokształcące im. Adama AsnykaLiceum Ogólnokształcące
Grodzka 1
tel. 627573403
http://www.asnyk.com.pl
E Medicusbiologia, chemiaangielski, niemiecki, włoski, hiszpańskijęzyk polski, matematyka, biologia, chemia32
1425 Miasto KaliszKALISZI Liceum Ogólnokształcące im. Adama AsnykaLiceum Ogólnokształcące
Grodzka 1
tel. 627573403
http://www.asnyk.com.pl
D Temidajęzyk polski, historia, wiedza o społeczeństwieangielski, niemiecki, włoski, hiszpańskijęzyk polski, matematyka, język angielski lub język niemiecki, historia lub wos32
1426 Miasto KaliszKALISZI Liceum Ogólnokształcące im. Adama AsnykaLiceum Ogólnokształcące
Grodzka 1
tel. 627573403
http://www.asnyk.com.pl
C Pitagorasmatematyka, język angielski lub język niemiecki, chemia lub geografia angielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, chemia lub geografia, język angielski lub język niemiecki30
1427 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Zawodowych Nr 6Branżowa Szkoła I stopnia
Działyńskich 4/5
tel. 618522464
http://www.lelewel.poznan.pl
I ZDIIntroligatorangielskimatematyka, język obcy nowożytny, chemia 13
1428 Miasto KaliszKALISZI Liceum Ogólnokształcące im. Adama AsnykaLiceum Ogólnokształcące
Grodzka 1
tel. 627573403
http://www.asnyk.com.pl
B Talesmatematyka oraz chemia lub fizyka do wyboruangielski, niemiecki, włoski, hiszpańskijęzyk polski, matematyka, chemia lub, fizyka, język obcy30
1429 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Zawodowych Nr 6Branżowa Szkoła I stopnia
Działyńskich 4/5
tel. 618522464
http://www.lelewel.poznan.pl
I ZDI (klasa patronacka)Drukarzangielskimatematyka, język obcy nowożytny, chemia 13
1430 Miasto KaliszKALISZZespół Szkół Samochodowych im. Stanisława StaszicaBranżowa Szkoła I stopnia
3-go Maja 18
tel. 627575382
http://www.zss.home.pl
IczlLakiernikangielskijęzyk polski, matematyka, zajęcia techniczne, informatyka15
1431 Miasto KaliszKALISZZespół Szkół Samochodowych im. Stanisława StaszicaBranżowa Szkoła I stopnia
3-go Maja 18
tel. 627575382
http://www.zss.home.pl
IczbBlacharz samochodowyangielskijęzyk polski, matematyka, zajęcia techniczne, informatyka15
1432 Miasto KaliszKALISZI Liceum Ogólnokształcące im. Adama AsnykaLiceum Ogólnokształcące
Grodzka 1
tel. 627573403
http://www.asnyk.com.pl
AN Linguajęzyk niemiecki, wiedza o społeczeństwieniemiecki, angielskijęzyk polski, matematyka, język niemiecki, historia lub wos15
1433 Miasto KaliszKALISZZespół Szkół Samochodowych im. Stanisława StaszicaBranżowa Szkoła I stopnia
3-go Maja 18
tel. 627575382
http://www.zss-kalisz.pl
IbzElektromechanik pojazdów samochodowychangielskijęzyk polski, matematyka, zajęcia techniczne, informatyka30
1434 Miasto KaliszKALISZI Liceum Ogólnokształcące im. Adama AsnykaLiceum Ogólnokształcące
Grodzka 1
tel. 627573403
http://www.asnyk.com.pl
AA Linguajęzyk angielski, wiedza o społeczeństwie angielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, język angielski, historia lub wos17
1435 Miasto KaliszKALISZZespół Szkół Samochodowych im. Stanisława StaszicaBranżowa Szkoła I stopnia
3-go Maja 18
tel. 627575382
http://www.zss-kalisz.pl
IazMechanik pojazdów samochodowychangielskijęzyk polski, matematyka, zajęcia techniczne, informatyka30
1436 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Zawodowych Nr 6Technikum
Działyńskich 4/5
tel. 618522464
http://www.lelewel.poznan.pl
I RTechnik organizacji reklamy angielski, niemieckimatematyka, język obcy nowożytny, geografia31
1437 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Budowlano-Drzewnych im. Bolesława ChrobregoBranżowa Szkoła I stopnia
Raszyńska 48
tel. 618610027
http://www.zsbd.pl
I tZTapicerangielskiwiedza o społeczeństwie, informatyka10
1438 Miasto KaliszKALISZZespół Szkół Samochodowych im. Stanisława StaszicaTechnikum
3-go Maja 18
tel. 627575382
http://www.zss-kalisz.pl
IcTechnik logistykangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, zajęcia techniczne, informatyka30
1439 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Budowlano-Drzewnych im. Bolesława ChrobregoBranżowa Szkoła I stopnia
Raszyńska 48
tel. 618610027
http://www.zsbd.pl
I bZMurarz-tynkarzangielskiwiedza o społeczeństwie, informatyka10
1440 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Zawodowych Nr 6Technikum
Działyńskich 4/5
tel. 618522464
http://www.lelewel.poznan.pl
I LTechnik logistyk angielski, niemieckimatematyka, język obcy nowożytny, geografia31
1441 Miasto KaliszKALISZZespół Szkół Samochodowych im. Stanisława StaszicaTechnikum
3-go Maja 18
tel. 627575382
http://www.zss-kalisz.pl
IbTechnik pojazdów samochodowychangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, zajęcia techniczne, informatyka30
1442 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Budowlano-DrzewnychBranżowa Szkoła I stopnia
Raszyńska 48
tel. 618610027
http://www.zsbd.pl
I fZMonter sieci i instalacji sanitarnychangielskiwiedza o społeczeństwie, informatyka18
1443 Miasto KaliszKALISZZespół Szkół Samochodowych im. Stanisława StaszicaTechnikum
3-go Maja 18
tel. 627575382
http://www.zss-kalisz.pl
IaTechnik pojazdów samochodowychangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, zajęcia techniczne, informatyka30
1444 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Budowlano-Drzewnych im. Bolesława ChrobregoBranżowa Szkoła I stopnia
Raszyńska 48
tel. 618610027
http://www.zsbd.pl
I dZStolarzangielskiwiedza o społeczeństwie, informatyka18
1445 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Zawodowych Nr 6Technikum
Działyńskich 4/5
tel. 618522464
http://www.lelewel.poznan.pl
I GTechnik grafiki i poligrafii cyfrowej angielski, niemieckimatematyka, język obcy nowożytny, informatyka31
1446 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Budowlano-Drzewnych im. Bolesława ChrobregoBranżowa Szkoła I stopnia
Raszyńska 48
tel. 618610027
http://www.zsbd.pl
I wZMonter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwieangielskiwiedza o społeczeństwie, informatyka18
1447 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Zawodowych Nr 6Technikum
Działyńskich 4/5
tel. 618522464
http://www.lelewel.poznan.pl
I FTechnik fotografii i multimediów angielski, niemieckimatematyka, język obcy nowożytny, informatyka31
1448 Powiat wrzesińskiWRZEŚNIALiceum Ogólnokształcące im. Henryka SienkiewiczaLiceum Ogólnokształcące
Witkowska 1
tel. 614360230
http://www.liceumhs-wrzesnia.pl
1Ejęzyk angielski, drugi i trzeci przedmiot do wyboruangielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjskijęzyk polski, matematyka, geografia, język angielski30
1449 Powiat wrzesińskiWRZEŚNIALiceum Ogólnokształcące im. Henryka SienkiewiczaLiceum Ogólnokształcące
Witkowska 1
tel. 614360230
http://www.liceumhs-wrzesnia.pl
1Dmatematyka, drugi i trzeci przedmiot do wyboruangielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjskijęzyk polski, matematyka, geografia, informatyka30
1450 Powiat wrzesińskiWRZEŚNIALiceum Ogólnokształcące im. Henryka SienkiewiczaLiceum Ogólnokształcące
Witkowska 1
tel. 614360230
http://www.liceumhs-wrzesnia.pl
1Cbiologia, chemiaangielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjskijęzyk polski, matematyka, biologia, chemia30
1451 Powiat wrzesińskiWRZEŚNIALiceum Ogólnokształcące im. Henryka SienkiewiczaLiceum Ogólnokształcące
Witkowska 1
tel. 614360230
http://www.liceumhs-wrzesnia.pl
1Bjęzyk polski, biologia, trzeci przedmiot do wyboruangielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjskijęzyk polski, matematyka, biologia, język obcy30
1452 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Zawodowych Nr 6Liceum Ogólnokształcące
Działyńskich 4/5
tel. 618522464
http://www.lelewel.poznan.pl
I Awjęzyk angielski, geografiaangielski, niemieckimatematyka, język obcy nowozytny, geografia31
1453 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Budowlano-Drzewnych im. Bolesława ChrobregoTechnikum
Raszyńska 48
tel. 618610027
http://www.zsbd.pl
I rTTechnik renowacji elementów architekturyangielski, niemiecki, rosyjskifizyka, informatyka10
1454 Powiat wrzesińskiWRZEŚNIALiceum OgólnokształcąceLiceum Ogólnokształcące
Witkowska 1
tel. 614360230
http://www.liceumhs-wrzesnia.pl
1Ajęzyk polski, historia, trzeci przedmiot do wyboruangielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjskijęzyk polski, matematyka, historia, język obcy30
1455 Powiat rawickiMIEJSKA GÓRKAZespół Szkół im.St.MikołajczykaLiceum Ogólnokształcące
Marii Konopnickiej 3
tel. 655474125
http://www.zsmg.info
1D/matematyczno-fizycznymatematyka, fizykaangielski, niemieckifizyka, informatyka24
1456 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Budowlano-Drzewnych im. Bolesława ChrobregoTechnikum
Raszyńska 48
tel. 618610027
http://www.zsbd.pl
I gTTechnik gazownictwaangielski, niemiecki, rosyjskifizyka, informatyka10
1457 Powiat międzychodzkiMIĘDZYCHÓDLiceum OgólnokształcąceLiceum Ogólnokształcące
Gen. Sikorskiego 27
tel. 957482475
http://lomiedzychod.pl
IC-Politechnicznamatematyka, fizyka, informatyka, język obcyangielski, niemieckifizyka, informatyka30
1458 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół SamochodowychBranżowa Szkoła I stopnia
Zamenhofa 142
tel. 618791241
http://www.samochodowka.edu.pl
1 dz/M (lakiernik, blacharz samochodowy, mechanik motocyklowy, mechanik pojazdów samochodowych) klasa wielozawodowaangielskijęzyk polski, informatyka, język angielski, matematyka,32
1459 Powiat rawickiMIEJSKA GÓRKAZespół Szkół im.St.MikołajczykaLiceum Ogólnokształcące
Marii Konopnickiej 3
tel. 655474125
http://www.zsmg.info
1C/ humanistycznyjęzyk polski, historiaangielski, niemieckihistoria, wiedza o społeczeństwie24
1460 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Budowlano-Drzewnych im. Bolesława ChrobregoTechnikum
Raszyńska 48
tel. 618610027
http://www.zsbd.pl
I wTTechnik robót wykończeniowych w budownictwieangielski, niemiecki, rosyjskifizyka, informatyka30
1461 Powiat rawickiMIEJSKA GÓRKAZespół Szkół im.St.MikołajczykaLiceum Ogólnokształcące
Marii Konopnickiej 3
tel. 655474125
http://www.zsmg.info
1B/biologiczno-chemicznybiologia, chemiaangielski, niemieckibiologia, chemia24
1462 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Budowlano-Drzewnych im. Bolesława ChrobregoTechnikum
Raszyńska 48
tel. 618610027
http://www.zsbd.pl
I fTTechnik inżynierii sanitarnejangielski, niemiecki, rosyjskifizyka, informatyka15
1463 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół SamochodowychBranżowa Szkoła I stopnia
Zamenhofa 142
tel. 618791241
http://www.samochodowka.edu.pl
1 cz/FElektromechanik pojazdów samochodowychangielskijęzyk polski, informatyka, język angielski, matematyka,32
1464 Powiat rawickiMIEJSKA GÓRKAZespół Szkół im.St.MikołajczykaLiceum Ogólnokształcące
Marii Konopnickiej 3
tel. 655474125
http://www.zsmg.info
1A/ lingwistycznyjęzyk angielski, język niemiecki, wiedza o społeczeństwieangielski, niemiecki,hiszpańskijęzyk angielski, język niemiecki24
1465 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół SamochodowychBranżowa Szkoła I stopnia
Zamenhofa 142
tel. 618791241
http://www.samochodowka.edu.pl
1 bz/DKierowca mechanikangielskijęzyk polski, informatyka, język angielski, matematyka,32
1466 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Budowlano-Drzewnych im. Bolesława ChrobregoTechnikum
Raszyńska 48
tel. 618610027
http://www.zsbd.pl
I dTTechnik technologii drewnaangielski, niemiecki, rosyjskichemia, informatyka30
1467 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół SamochodowychBranżowa Szkoła I stopnia
Zamenhofa 142
tel. 618791241
http://www.samochodowka.edu.pl
1 az/OMechanik pojazdów samochodowychangielskijęzyk polski, informatyka, język angielski, matematyka,32
1468 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Budowlano-Drzewnych im. Bolesława ChrobregoTechnikum
Raszyńska 48
tel. 618610027
http://www.zsbd.pl
I bTTechnik budownictwaangielski, niemiecki, rosyjskifizyka, informatyka30
1469 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół SamochodowychTechnikum
Zamenhofa 142
tel. 618791241
http://www.samochodowka.edu.pl
1 et/MTechnik pojazdów samochodowychangielski, niemieckijęzyk polski, informatyka, język angielski, matematyka,31
1470 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół SamochodowychTechnikum
Zamenhofa 142
tel. 618791241
http://www.samochodowka.edu.pl
1 dt/HTechnik pojazdów samochodowychangielski, niemieckijęzyk polski, informatyka, język angielski, matematyka,31
1471 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół SamochodowychTechnikum
Zamenhofa 142
tel. 618791241
http://www.samochodowka.edu.pl
1 ct/VTechnik pojazdów samochodowychangielski, niemieckijęzyk polski, informatyka, język angielski, matematyka,31
1472 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Budowlano-Drzewnych im. Bolesława ChrobregoTechnikum
Raszyńska 48
tel. 618610027
http://www.zsbd.pl
I aTTechnik architektury krajobrazuangielski, niemiecki, rosyjskibiologia, informatyka30
1473 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół SamochodowychTechnikum
Zamenhofa 142
tel. 618791241
http://www.samochodowka.edu.pl
1 bt/BTechnik pojazdów samochodowychangielski, niemieckijęzyk polski, informatyka, język angielski, matematyka,31
1474 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół SamochodowychTechnikum
Zamenhofa 142
tel. 618791241
http://www.samochodowka.edu.pl
1 at/TTechnik pojazdów samochodowychangielski, niemieckijęzyk polski, informatyka, język angielski, matematyka,31
1475 Powiat międzychodzkiMIĘDZYCHÓDLiceum OgólnokształcąceLiceum Ogólnokształcące
Gen. Sikorskiego 27
tel. 957482475
http://lomiedzychod.pl
IA-Europejskihistoria,język obcy,wos lub geografiaangielski, niemieckihistoria, wiedza o społeczeństwie30
1476 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół MechanicznychBranżowa Szkoła I stopnia
Świerkowa 8
tel. 618321949
http://www.zsken.pl
I Z/2Elektrykangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, język obcy, informatyka14
1477 Powiat rawickiMIEJSKA GÓRKAZespół Szkół im.St.MikołajczykaBranżowa Szkoła I stopnia
Marii Konopnickiej 3
tel. 655474125
http://www.zsmg.info
1BZ klasa wielozawodowaangielski, niemieckij. obcy, geografia30
1478 Powiat rawickiMIEJSKA GÓRKAZespół Szkół im.St.MikołajczykaBranżowa Szkoła I stopnia
Marii Konopnickiej 3
tel. 655474125
http://www.zsmg.info
1AZ klasa wielozawodowaangielski, niemieckij. obcy, geografia30
1479 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół MechanicznychBranżowa Szkoła I stopnia
Świerkowa 8
tel. 618321949
http://www.zsken.neostrada.pl
I Z/1Mechatronikangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, język obcy, informatyka14
1480 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Budowlano-Drzewnych im. Bolesława ChrobregoLiceum Ogólnokształcące
Raszyńska 48
tel. 618610027
http://www.zsbd.pl
I eL / prawna - prawo i resocjalizacjageografia, wiedza o społeczeństwie, język angielskiangielski, niemiecki, rosyjskiwiedza o społeczeństwie, język obcy30
1481 Powiat rawickiMIEJSKA GÓRKAZespół Szkół im.St.MikołajczykaLiceum Ogólnokształcące
Marii Konopnickiej 3
tel. 655474125
http://www.zsmg.info
1Zjęzyk obcy, geografiaangielski, niemieckihistoria, geografia30
1482 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół MechanicznychTechnikum
Świerkowa 8
tel. 618321949
http://www.zsken.pl
I T/4Technik urządzeń dźwigowychangielski, niemiecki, hiszpański, rosyjskijęzyk polski, matematyka, język obcy, informatyka31
1483 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół MechanicznychTechnikum
Świerkowa 8
tel. 618321949
http://www.zsken.pl
I T/3Technik mechanikangielski, niemiecki, hiszpański, rosyjskijęzyk polski, matematyka, język obcy, wiedza o społeczeństwie31
1484 Powiat rawickiMIEJSKA GÓRKAZespół Szkół im.St.MikołajczykaLiceum Ogólnokształcące
Marii Konopnickiej 3
tel. 655474125
http://www.zsmg.info
1Dmatematyka, fizykaangielski, niemieckifizyka, informatyka24
1485 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół MechanicznychTechnikum
Świerkowa 8
tel. 618321949
http://www.zsken.pl
I T/2Technik optykangielski, niemiecki, hiszpański, rosyjskijęzyk polski, matematyka, język obcy, informatyka31
1486 Powiat rawickiMIEJSKA GÓRKAZespół Szkół im.St.MikołajczykaLiceum Ogólnokształcące
Marii Konopnickiej 3
tel. 655474125
http://www.zsmg.info
1Cjęzyk polski, historiaangielski, niemieckihistoria, wiedza o społeczeństwie24
1487 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Budowlano-DrzewnychLiceum Ogólnokształcące
Raszyńska 48
tel. 618610027
http://www.zsbd.pl
I aL / humanistyczna - manager kulturyjęzyk polski, język angielski, historiaangielski, niemiecki, rosyjskijęzyk obcy, historia30
1488 Powiat rawickiMIEJSKA GÓRKAZespół Szkół im.St.MikołajczykaLiceum Ogólnokształcące
Marii Konopnickiej 3
tel. 655474125
http://www.zsmg.info
1Bbiologia, chemiaangielski, niemieckibiologia, chemia24
1489 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół MechanicznychTechnikum
Świerkowa 8
tel. 618321949
http://www.zsken.pl
I T/1Technik mechatronikangielski, niemiecki, hiszpański, rosyjskijęzyk polski, matematyka, język obcy, informatyka31
1490 Powiat rawickiMIEJSKA GÓRKAZespół Szkół im.St.MikołajczykaLiceum Ogólnokształcące
Marii Konopnickiej 3
tel. 655474125
http://www.zsmg.info
1Ajęzyk angielski, język niemiecki, wiedza o społeczeństwieangielski, niemiecki,hiszpańskijęzyk angielski, język niemiecki24
1491 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół MechanicznychLiceum Ogólnokształcące
Świerkowa 8
tel. 618321949
http://www.zsken.pl
I O/3 policyjnawiedza o społeczeństwie, geografia, język angielskiangielski, niemiecki, hiszpański, francuskijęzyk polski, matematyka, język obcy, wiedza o społeczeństwie31
1492 Powiat rawickiJUTROSINZespół Szkół im. Jana Pawła IIBranżowa Szkoła I stopnia
Wrocławska 39
tel. 655471212
http://www.zs.jutrosin.eu
b klasa wielozawodowa niemieckijęzyk polski, matematyka, język obcy nowożytny26
1493 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół MechanicznychLiceum Ogólnokształcące
Świerkowa 8
tel. 618321949
http://www.zsken.pl
I O/2 sportowo-obronnajęzyk angielski, do wyboru: wiedza o społeczeństwie, biologia, geografiaangielski, niemiecki, hiszpański, francuskijęzyk polski, matematyka, język obcy, wiedza o społeczeństwie31
1494 Powiat rawickiJUTROSINZespół Szkół im. Jana Pawła IIBranżowa Szkoła I stopnia
Wrocławska 39
tel. 655471212
http://www.zs.jutrosin.eu
a klasa wielozawodowaangielskijęzyk polski, matematyka, język obcy nowożytny26
1495 Powiat rawickiJUTROSINZespół Szkół im. Jana Pawła IILiceum Ogólnokształcące
Wrocławska 39
tel. 655471212
http://www.zs.jutrosin.eu
bmatematyka, biologia, język niemiecki niemiecki, angielskimatematyka, biologia, język niemiecki26
1496 Powiat rawickiJUTROSINZespół Szkół im. Jana Pawła IILiceum Ogólnokształcące
Wrocławska 39
tel. 655471212
http://www.zs.jutrosin.eu
ajęzyk polski, język angielski, historia, geografiaangielski,  niemieckijęzyk polski, język angielski, geografia26
1497 Powiat pilskiPIŁAZespół Szkół EkonomicznychTechnikum
Sikorskiego 18a
tel. 672123432
http://zse.pila.pl
I GTechnik informatykangielski,  niemieckijęzyk polski, matematyka, język obcy, informatyka30
1498 Powiat pilskiPIŁAZespół Szkół EkonomicznychTechnikum
Sikorskiego 18a
tel. 672123432
http://zse.pila.pl
I DTechnik organizacji reklamyangielski,  niemieckijęzyk polski, matematyka, język obcy, informatyka30
1499 Powiat pilskiPIŁAZespół Szkół EkonomicznychTechnikum
Sikorskiego 18a
tel. 672123432
http://zse.pila.pl
I ATechnik handlowiecangielski,  niemieckijęzyk polski, matematyka, język obcy, geografia30
1500 Powiat pilskiPIŁAZespół Szkół EkonomicznychTechnikum
Sikorskiego 18a
tel. 672123432
http://zse.pila.pl
I BTechnik ekonomistaangielski,  niemieckijęzyk polski, matematyka, język obcy, geografia30
1501 Powiat poznańskiKÓRNIKZespół SzkółTechnikum
Poznańska 2
tel. 618170256
http://www.zskornik.powiat.poznan.pl
I TLTechnik logistykangielski, niemieckiGeografia, Matematyka, Informatyka24
1502 Powiat czarnkowsko-trzcianeckiWIELEŃZespół SzkółTechnikum
Drawska 1
tel. 672561711
http://www.zswielen.com.pl
I TITechnik informatykangielski,  niemieckimatematyka, geografia24
1503 Powiat poznańskiKÓRNIKZespół SzkółLiceum Ogólnokształcące
Poznańska 2
tel. 618170256
http://www.zskornik.powiat.poznan.pl
I CBiologia, Chemia (lub geografia), Język angielskiangielski, niemiecki, hiszpańskiBiologia, Chemia, Matematyka24
1504 Powiat gnieźnieńskiGNIEZNOI Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława ChrobregoLiceum Ogólnokształcące
Kostrzewskiego 3
tel. 614264645
http://www.1lo.gniezno.pl
1 ebiologia. chemia, geografiaangielski, hiszpański, niemiecki lub francuskijęzyk polski, język angielski, biologia, chemia30
1505 Powiat czarnkowsko-trzcianeckiWIELEŃZespół SzkółTechnikum
Drawska 1
tel. 672561711
http://www.zswielen.com.pl
I TLTechnik logistykangielski,  niemieckimatematyka, geografia24
1506 Powiat gnieźnieńskiGNIEZNOI Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława ChrobregoLiceum Ogólnokształcące
Kostrzewskiego 3
tel. 614264645
http://www.1lo.gniezno.pl
1 dbiologia. chemia, fizykaangielski, hiszpański, niemiecki lub francuskijęzyk polski, język angielski, biologia, chemia30
1507 Powiat czarnkowsko-trzcianeckiWIELEŃZespół SzkółLiceum Ogólnokształcące
Drawska 1
tel. 672561711
http://www.zswielen.com.pl
I LO bbiologia, chemia, język angielskiangielski,  niemieckibiologia, chemia15
1508 Powiat poznańskiKÓRNIKZespół SzkółLiceum Ogólnokształcące
Poznańska 2
tel. 618170256
http://www.zskornik.powiat.poznan.pl
I BMatematyka, Geografia, Język angielskiangielski, niemiecki, hiszpańskiMatematyka, geografia, informatyka24
1509 Powiat gnieźnieńskiGNIEZNOI Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława ChrobregoLiceum Ogólnokształcące
Kostrzewskiego 3
tel. 614264645
http://www.1lo.gniezno.pl
1 cjęzyk polski, historia, język angielskiangielski, hiszpański, niemiecki lub francuskijęzyk polski, język angielski, historia, wos30
1510 Powiat czarnkowsko-trzcianeckiWIELEŃZespół SzkółLiceum Ogólnokształcące
Drawska 1
tel. 672561711
http://www.zswielen.com.pl
i LO ajęzyk polski, historia, język angielskiangielski,  niemieckijęzyk polski, historia20
1511 Powiat poznańskiKÓRNIKZespół SzkółLiceum Ogólnokształcące
Poznańska 2
tel. 618170256
http://www.zskornik.powiat.poznan.pl
I Ajęzyk polski, wiedza o społeczeństwie, język angielskiangielski, niemiecki, hiszpańskiwiedza o społeczeństwie, język obcy, matematyka24
1512 Powiat gnieźnieńskiGNIEZNOI Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława ChrobregoLiceum Ogólnokształcące
Kostrzewskiego 3
tel. 614264645
http://www.1lo.gniezno.pl
1 bmatematyka, fizyka, geografiaangielski, hiszpański, niemiecki lub francuskijęzyk polski, matematyka, informatyka, fizyka lub geografia30
1513 Powiat gnieźnieńskiGNIEZNOI Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława ChrobregoLiceum Ogólnokształcące
Kostrzewskiego 3
tel. 614264645
http://www.1lo.gniezno.pl
1 amatematyka, informatyka, język angielskiangielski, hiszpański, niemiecki lub francuskijęzyk polski, matematyka, język angielski, informatyka30
1514 Powiat ostrowskiODOLANÓWZespół Szkół OgólnokształcącychLiceum Ogólnokształcące
Krotoszyńska 121
tel. 627331316
http://www.liceum.odolanow.pl
1Awiedza o społeczeństwie, biologia, język polski, matematykaangielski,  niemieckiwiedza o społeczeństwie, biologia18
1515 Powiat ostrowskiODOLANÓWZespół Szkół OgólnokształcącychLiceum Ogólnokształcące
Krotoszyńska 121
tel. 627331316
http://www.liceum.odolanow.pl
2Awiedza o społeczeństwie, biologia, język polski, matematykaangielski,  niemieckiwiedza o społeczeństwie, biologia30
1516 Powiat ostrowskiODOLANÓWZespół Szkół OgólnokształcącychLiceum Ogólnokształcące
Krotoszyńska 121
tel. 627331316
http://www.liceum.odolanow.pl
1Bmatematyka, biologia, geografia, język angielskiangielski, niemiecki/ hiszpańskijęzyk angielski, geografia18
1517 Powiat ostrowskiODOLANÓWZespół Szkół OgólnokształcącychLiceum Ogólnokształcące
Krotoszyńska 121
tel. 627331316
http://www.liceum.odolanow.pl
1Ajęzyk polski, jezyk angielski, wiedza o społeczeństwie, historiaangielski, niemiecki/ hiszpańskijęzyk angielski, wiedza o społeczeństwie18
1518 Powiat gostyńskiBOREK WIELKOPOLSKIZespół Szkół im. Powstańców WielkopolskichLiceum Ogólnokształcące
Dworcowa 58
tel. 655715850
http://www.zsborek.pl
Ilojęzyk polski, matematyka, historia lub geografiaangielski,  niemieckijęzyk polski, matematyka, język obcy, informatyka20
1519 Powiat gostyńskiBOREK WIELKOPOLSKIZespół Szkół im. Powstańców WielkopolskichBranżowa Szkoła I stopnia
Dworcowa 58
tel. 655715850
http://www.zsborek.pl
Ibs klasa wielozawodowaangielski,  niemieckijęzyk polski, matematyka, język obcy, informatyka30
1520 Miasto KaliszKALISZZespół Szkół Nr 9Liceum Ogólnokształcące
Hanki Sawickiej 22-24
tel. 627685470
http://www.gimnazjum9kalisz.pl/
1 LO biologia, język angielski angielski,  niemieckijęzyk polski, matematyka, biologia, wychowanie fizyczne 28
1521 Powiat wolsztyńskiWOLSZTYNZespół Szkół OgólnokształcącychLiceum Ogólnokształcące
Poniatowskiego 7
tel. 683843404
http://liceumwolsztyn.pl
A politechnicznymatematyka, fizyka, informatykaangielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjskijęzyk polski, język obcy, matematyka, fizyka28
1522 Powiat międzychodzkiMIĘDZYCHÓDLiceum OgólnokształcąceLiceum Ogólnokształcące
Gen. Sikorskiego 27
tel. 957482475
http://lomiedzychod.pl
IB-Biomedycznabiologia, chemiaangielski, niemieckichemia, biologia30
1523 Powiat obornickiROGOŹNOLiceum OgólnokształcąceLiceum Ogólnokształcące
Wielka Poznańska 61
tel. 672617031
http://www.lorogozno.pl
1a3język polski, historia, wiedza o społeczeństwieangielski, niemieckijęzyk polski, język obcy, matematyka, historia12
1524 Powiat obornickiROGOŹNOLiceum OgólnokształcąceLiceum Ogólnokształcące
Wielka Poznańska 61
tel. 672617031
http://www.lorogozno.pl
1a2matematyka, biologia, chemiaangielski, niemieckijęzyk polski, język obcy, matematyka, biologia lub chemia12
1525 Powiat obornickiROGOŹNOLiceum OgólnokształcąceLiceum Ogólnokształcące
Wielka Poznańska 61
tel. 672617031
http://www.lorogozno.pl
1a1matematyka, fizyka, geografiaangielski, niemieckijęzyk polski, język obcy, matematyka, fizyka lub geografia12
1526 Powiat złotowskiZłotówI Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w ZłotowieLiceum Ogólnokształcące
Bohaterów Westerplatte 9
tel. 672632599
http://lozlotow.pl/
D - ekonomiczno-biznesowamatematyka, fizyka, geografiaangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, fizyka, geografia30
1527 Powiat złotowskiZłotówI Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w ZłotowieLiceum Ogólnokształcące
Bohaterów Westerplatte 9
tel. 672632599
http://lozlotow.pl/
C - przyrodniczo-medycznabiologia, chemia, język obcy do wyboru: angielski, niemieckiangielski, niemiecki język polski, matematyka, biologia, chemia30
1528 Powiat złotowskiZłotówI Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w ZłotowieLiceum Ogólnokształcące
Bohaterów Westerplatte 9
tel. 672632599
http://lozlotow.pl/
B - humanistycznajęzyk polski, historia lub wiedza o społeczeństwie, język obcy do wyboru: angielski, niemieckiangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie30
1529 Powiat złotowskiZłotówI Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w ZłotowieLiceum Ogólnokształcące
Bohaterów Westerplatte 9
tel. 672632599
http://lozlotow.pl/
A - politechnicznamatematyka, fizyka, informatykaangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, fizyka, geografia30
1530 Powiat kolskiKOŁOLiceum OgólnokształcąceLiceum Ogólnokształcące
Blizna 37
tel. 632721622
http://www.lowkole.pl
G - psychologiczno-pedagogicznyjęzyk angielski, biologia, geografiaangielski, niemiecki, rosyjski, francuskijęzyk polski, biologia, język angielski, geografia24
1531 Miasto KaliszKALISZIII Liceum OgólnokształcąceLiceum Ogólnokształcące
Kościuszki 10
tel. 627672036
http://www.kopernik.kalisz.pl
1Gmatematyka, geografia, język angielski lub niemieckiangielski, niemiecki, francuski, rosyjski, hiszpański, włoskij.polski, matematyka, geografia, j.angielski lub j.niemiecki32
1532 Miasto KaliszKALISZIII Liceum OgólnokształcąceLiceum Ogólnokształcące
Kościuszki 10
tel. 627672036
http://www.kopernik.kalisz.pl
1Fjęzyk polski, historia, wiedza o społeczeństwieangielski, niemiecki, francuski, rosyjski, hiszpański, włoskij.polski, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie32
1533 Miasto KaliszKALISZIII Liceum OgólnokształcąceLiceum Ogólnokształcące
Kościuszki 10
tel. 627672036
http://www.kopernik.kalisz.pl
1D3biologia, chemia, matematykaangielski, niemiecki, francuski, rosyjski, hiszpański, włoskij.polski, matematyka, biologia, chemia32
1534 Miasto KaliszKALISZIII Liceum OgólnokształcąceLiceum Ogólnokształcące
Kościuszki 10
tel. 627672036
http://www.kopernik.kalisz.pl
1D2biologia, chemia, matematykaangielski, niemiecki, francuski, rosyjski, hiszpański, włoskij.polski, matematyka, biologia, chemia32
1535 Miasto KaliszKALISZIII Liceum OgólnokształcąceLiceum Ogólnokształcące
Kościuszki 10
tel. 627672036
http://www.kopernik.kalisz.pl
1D1biologia, chemiaangielski, niemiecki, francuski, rosyjski, hiszpański, włoskij.polski, matematyka, biologia, chemia32
1536 Powiat kolskiKOŁOLiceum OgólnokształcąceLiceum Ogólnokształcące
Blizna 37
tel. 632721622
http://www.lowkole.pl
F - bezpieczeństwo wewnętrznehistoria, wiedza o społeczeństwie, język angielskiangielski, niemiecki, rosyjski, francuskijęzyk polski, język angielski, wiedza o społeczeństwie, historia24
1537 Miasto KaliszKALISZIII Liceum OgólnokształcąceLiceum Ogólnokształcące
Kościuszki 10
tel. 627672036
http://www.kopernik.kalisz.pl
1B2matematyka, fizyka, informatykaangielski, niemiecki, francuski, rosyjski, hiszpański, włoskij.polski, matematyka, fizyka, informatyka32
1538 Miasto KaliszKALISZIII Liceum OgólnokształcąceLiceum Ogólnokształcące
Kościuszki 10
tel. 627672036
http://www.kopernik.kalisz.pl
1B1matematyka, fizykaangielski, niemiecki, francuski, rosyjski, hiszpański, włoskij.polski, matematyka, fizyka, j.obcy do wyboru32
1539 Powiat kolskiKOŁOLiceum OgólnokształcąceLiceum Ogólnokształcące
Blizna 37
tel. 632721622
http://www.lowkole.pl
E - informatycznamatematyka, informatyka, geografiaangielski, niemiecki, rosyjski, francuskijęzyk polski, matematyka, informatyka, geografia24
1540 Miasto KoninKONINI Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza KościuszkiLiceum Ogólnokształcące
Mickiewcza 14
tel. 632428782
http://www.1liceum.konin.pl
politechnicznyfizyka, matematyka, język angielskiangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, fizyka, język angielski jeżeli brak to język niemiecki28
1541 Miasto KoninKONINI Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza KościuszkiLiceum Ogólnokształcące
Mickiewcza 14
tel. 632428782
http://www.1liceum.konin.pl
ekonomicznygeografia, matematyka, informatykaangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, geografia, informatyka28
1542 Miasto KoninKONINI Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza KościuszkiLiceum Ogólnokształcące
Mickiewcza 14
tel. 632428782
http://www.1liceum.konin.pl
medycznybiologia, chemiaangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, biologia, chemia28
1543 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Ogólnokształcących nr 1Liceum Ogólnokształcące
Bukowska 16
tel. 618480671
http://www.marcinek.poznan.pl
Omega grupa IIjęzyk polski, historiafrancuski-dwujęzyczny, angielskijęzyk polski, matematyka, język francuski, historia15
1544 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Ogólnokształcących nr 1Liceum Ogólnokształcące
Bukowska 16
tel. 618480671
http://www.marcinek.poznan.pl
Omega grupa Ibiologia, chemiafrancuski-dwujęzyczny, angielskijęzyk polski, matematyka, język francuski, biologia15
1545 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Ogólnokształcących nr 1Liceum Ogólnokształcące
Bukowska 16
tel. 618480671
http://www.marcinek.poznan.pl
Vita grupa IImatematyka, geografiaangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, geografia, informatyka15
1546 Miasto PoznańPOZNAŃIII Liceum OgólnokształcąceLiceum Ogólnokształcące
Strzelecka 10
tel. 618524650
http://lo3.edu.pl
1f-Avicennabiologia, chemiaangielski, niemiecki/ francuskij.polski, matematyka, j.angielski, biologia31
1547 Miasto PoznańPOZNAŃIII Liceum OgólnokształcąceLiceum Ogólnokształcące
Strzelecka 10
tel. 618524650
http://lo3.edu.pl
1e- Linneuszbiologia, chemiaangielski, niemiecki/ francuskijęzyk polski, matematyka, język angielski, biologia31
1548 Miasto PoznańPOZNAŃIII Liceum OgólnokształcąceLiceum Ogólnokształcące
Strzelecka 10
tel. 618524650
http://lo3.edu.pl
1d-Da Vincijęzyk polski, historia, wiedza o społeczeństwieangielski, francuskij.polski, matematyka, j.angielski, historia31
1549 Powiat obornickiOBJEZIERZEZespół Szkół im. Adama MickiewiczaTechnikum
Objezierze 3
tel. 612966276
http://www.zs.objezierze.pl
TUSEOTechnik urządzeń i systemów energetyki odnawialnejangielski, niemieckij.polski, j.angielski, matematyka, fizyka12
1550 Miasto PoznańPOZNAŃIII Liceum OgólnokształcąceLiceum Ogólnokształcące
Strzelecka 10
tel. 618524650
http://lo3.edu.pl
1c -Linuxmatematyka, fizyka, informatykaangielski, niemieckijęzyk polski, język angielski, matematyka, fizyka31
1551 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Ogólnokształcących nr 1Liceum Ogólnokształcące
Bukowska 16
tel. 618480671
http://www.marcinek.poznan.pl
Vita grupa Ichemia, biologiaangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, biologia,chemia,15
1552 Miasto PoznańPOZNAŃIII Liceum OgólnokształcąceLiceum Ogólnokształcące
Strzelecka 10
tel. 618524650
http://lo3.edu.pl
1b-Vespuccimatematyka, geografiaangielski, hiszpańskij.polski, matematyka, j.angielski, geografia31
1553 Powiat ostrowskiOSTRÓW WIELKOPOLSKIIV Liceum Ogólnokształcące im. Fryderyka ChopinaLiceum Ogólnokształcące
Wojska Polskiego 17
tel. 625919449
http://www.czwarteliceum.pl
D (ogólny)biologia, geografia, historia, język angielski, język niemiecki, język hiszpański, język francuskiangielski, niemiecki, hiszpański, francuskibiologia, język obcy nowożytny, geografia34
1554 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Ogólnokształcących nr 1Liceum Ogólnokształcące
Bukowska 16
tel. 618480671
http://www.marcinek.poznan.pl
Medicusbiologia, chemiaangielski, hiszpańskijęzyk polski, matematyka, biologia,chemia, 30
1555 Miasto KoninKONINI Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza KościuszkiLiceum Ogólnokształcące
Mickiewcza 14
tel. 632428782
http://www.1liceum.konin.pl
językowo-prawnajęzyk angielski, wiedza o społeczeństwie, historiaangielski, niemieckiwiedza o społeczeństwie, j. angielski, j. niemiecki, j. polski, matematyka28
1556 Miasto PoznańPOZNAŃIII Liceum OgólnokształcąceLiceum Ogólnokształcące
Strzelecka 10
tel. 618524650
http://lo3.edu.pl
1a-Pitagorasmatematyka, fizykaangielski, niemieckij.polski, matematyka, j.angielski, fizyka31
1557 Powiat obornickiOBJEZIERZEZespół Szkół im. Adama MickiewiczaBranżowa Szkoła I stopnia
Objezierze 3
tel. 612966276
http://www.zs.objezierze.pl
BS 2Stolarz niemieckij.polski, j.angielski, matematyka, zajęcia techniczne8
1558 Powiat ostrowskiOSTRÓW WIELKOPOLSKIIV Liceum Ogólnokształcące im. Fryderyka ChopinaLiceum Ogólnokształcące
Wojska Polskiego 17
tel. 625919449
http://www.czwarteliceum.pl
C (językowy)język angielski, język niemiecki, język hiszpański, język francuski, historia, geografia, biologiaangielski, niemiecki, hiszpański, francuskigeografia, język obcy nowożytny, biologia34
1559 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Ogólnokształcących nr 1Liceum Ogólnokształcące
Bukowska 16
tel. 618480671
http://www.marcinek.poznan.pl
Lexjęzyk polski, historiaangielski, niemiecki/ hiszpańskijęzyk polski ,matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie30
1560 Miasto KaliszKALISZIII Liceum OgólnokształcąceLiceum Ogólnokształcące
Kościuszki 10
tel. 627672036
http://www.kopernik.kalisz.pl
1Amatematyka, informatyka, fizykaangielski, niemiecki, francuski, rosyjski, hiszpański, włoskijęzyk polski, matematyka, informatyka, fizyka32
1561 Powiat obornickiOBJEZIERZEZespół Szkół im. Adama MickiewiczaBranżowa Szkoła I stopnia
Objezierze 3
tel. 612966276
http://www.zs.objezierze.pl
BS 2Mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnejangielskij.polski, j.angielski, matematyka, zajęcia techniczne10
1562 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Ogólnokształcących nr 1Liceum Ogólnokształcące
Bukowska 16
tel. 618480671
http://www.marcinek.poznan.pl
Columbus grupa 2matematyka, chemiaangielski, hiszpańskijęzyk polski, matematyka, chemia, informatyka15
1563 Powiat obornickiOBJEZIERZEZespół Szkół im. Adama MickiewiczaBranżowa Szkoła I stopnia
Objezierze 3
tel. 612966276
http://www.zs.objezierze.pl
BS 2Tapicer niemieckij.polski, j.angielski, matematyka, zajęcia techniczne8
1564 Powiat kolskiKOŁOLiceum OgólnokształcąceLiceum Ogólnokształcące
Blizna 37
tel. 632721622
http://www.lowkole.pl
D - biomedycznybiologia, chemiaangielski, niemiecki, rosyjski, francuskijęzyk polski, biologia, chemia, matematyka24
1565 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Ogólnokształcących nr 1Liceum Ogólnokształcące
Bukowska 16
tel. 618480671
http://www.marcinek.poznan.pl
Columbus grupa 1matematyka, geografiafrancuski-dwujęzyczny, angielskijęzyk polski, matematyka, język francuski, geografia15
1566 Powiat obornickiOBJEZIERZEZespół Szkół im. Adama MickiewiczaBranżowa Szkoła I stopnia
Objezierze 3
tel. 612966276
http://www.zs.objezierze.pl
BS 1Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych niemieckij.polski, j.angielski, matematyka, biologia 10
1567 Powiat ostrowskiOSTRÓW WIELKOPOLSKIIV Liceum Ogólnokształcące im. Fryderyka ChopinaLiceum Ogólnokształcące
Wojska Polskiego 17
tel. 625919449
http://www.czwarteliceum.pl
B3 (biologiczny)matematyka, biologia, język obcy, język polskiangielski, niemiecki, hiszpański, francuskimatematyka, język obcy nowożytny, biologia10
1568 Powiat kolskiKOŁOLiceum OgólnokształcąceLiceum Ogólnokształcące
Blizna 37
tel. 632721622
http://www.lowkole.pl
C - medycznybiologia, chemiaangielski, niemiecki, rosyjski, francuskijęzyk polski, biologia, chemia, matematyka24
1569 Powiat obornickiOBJEZIERZEZespół Szkół im. Adama MickiewiczaBranżowa Szkoła I stopnia
Objezierze 3
tel. 612966276
http://www.zs.objezierze.pl
BS 1Kucharzangielskij.polski, j.angielski, matematyka, biologia 10
1570 Miasto KoninKONINI Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza KościuszkiLiceum Ogólnokształcące
Mickiewcza 14
tel. 632428782
http://www.1liceum.konin.pl
psychologicznajęzyk polski, biologia, język angielskiangielski, niemiecki,hiszpańskihistoria, język angielski, język niemiecki, matematyka, język polski28
1571 Powiat ostrowskiOSTRÓW WIELKOPOLSKIIV Liceum Ogólnokształcące im. Fryderyka ChopinaLiceum Ogólnokształcące
Wojska Polskiego 17
tel. 625919449
http://www.czwarteliceum.pl
B2 (biznesowy)matematyka, historia, geografia, biologia, język obcy angielski, niemiecki, hiszpański, francuskimatematyka, język obcy nowożytny, geografia12
1572 Powiat ostrowskiOSTRÓW WIELKOPOLSKIIV Liceum Ogólnokształcące im. Fryderyka ChopinaLiceum Ogólnokształcące
Wojska Polskiego 17
tel. 625919449
http://www.czwarteliceum.pl
B1 (humanistyczno-lingwistyczny)historia, geografia, biologia, język obcy, język polskiangielski, niemiecki, hiszpański, francuskihistoria, język obcy nowożytny, geografia12
1573 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Ogólnokształcących nr 1Liceum Ogólnokształcące
Bukowska 16
tel. 618480671
http://www.marcinek.poznan.pl
Abakusmatematyka, fizykaangielski, niemiecki/ hiszpańskijęzyk polski, matematyka, fizyka, informatyka30
1574 Miasto KoninKONINI Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza KościuszkiLiceum Ogólnokształcące
Mickiewcza 14
tel. 632428782
http://www.1liceum.konin.pl
artystyczno-dziennikarskahistoria, język polski, język angielskiangielski, niemiecki, hiszpańskihistoria, język angielski, język niemiecki, język polski, matematyka28
1575 Powiat ostrowskiOSTRÓW WIELKOPOLSKIIV Liceum Ogólnokształcące im. Fryderyka ChopinaLiceum Ogólnokształcące
Wojska Polskiego 17
tel. 625919449
http://www.czwarteliceum.pl
A3 artystyczny (filmowo-telewizyjny)historia, geografia, biologia, język obcyangielski, niemiecki, hiszpański, francuskihistoria, język obcy nowożytny, geografia12
1576 Powiat ostrowskiOSTRÓW WIELKOPOLSKIIV Liceum Ogólnokształcące im. Fryderyka ChopinaLiceum Ogólnokształcące
Wojska Polskiego 17
tel. 625919449
http://www.czwarteliceum.pl
A2 artystyczny (plastyka)historia, geografia, biologia, język obcyangielski, niemiecki, hiszpański, francuskihistoria, język obcy nowożytny, geografia12
1577 Powiat ostrowskiOSTRÓW WIELKOPOLSKIIV Liceum Ogólnokształcące im. Fryderyka ChopinaLiceum Ogólnokształcące
Wojska Polskiego 17
tel. 625919449
http://www.czwarteliceum.pl
A1 artystyczny (muzyka)historia, geografia, biologia, język obcy angielski, niemiecki, hiszpański, francuskihistoria, język obcy nowożytny, geografia10
1578 Powiat chodzieskiCHODZIEŻI Liceum OgólnokształcąceLiceum Ogólnokształcące
Żeromskiego 11
tel. 672820752
http://liceum.zerom.pl
I dbiologia, chemiaangielski, niemieckibiologia, chemia28
1579 Powiat krotoszyńskiKROTOSZYNI Liceum Ogólnokształcące im.Hugona KołłątajaLiceum Ogólnokształcące
Kołłątaja 1
tel. 627253649
http://liceumkollataj.edu.pl
Djęzyk polski, biologia/geografia, język angielski/język niemieckiangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, biologia/geografia, język angielski/język niemiecki30
1580 Powiat chodzieskiCHODZIEŻI Liceum OgólnokształcąceLiceum Ogólnokształcące
Żeromskiego 11
tel. 672820752
http://liceum.zerom.pl
I cmatematyka, gografiaangielski, niemieckijęzyk obcy, geografia28
1581 Powiat chodzieskiCHODZIEŻI Liceum OgólnokształcąceLiceum Ogólnokształcące
Żeromskiego 11
tel. 672820752
http://liceum.zerom.pl
I bjęzyk polski, historiaangielski, niemieckijęzyk obcy, historia28
1582 Powiat krotoszyńskiKROTOSZYNI Liceum Ogólnokształcące im.Hugona KołłątajaLiceum Ogólnokształcące
Kołłątaja 1
tel. 627253649
http://liceumkollataj.edu.pl
Cjęzyk polski, historia, język angielski/język niemieckiangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, historia, język angielski/język niemiecki30
1583 Powiat chodzieskiCHODZIEŻI Liceum OgólnokształcąceLiceum Ogólnokształcące
Żeromskiego 11
tel. 672820752
http://liceum.zerom.pl
I amatematyka, fizyka, informatykaangielski, niemieckijęzyk obcy, informatyka28
1584 Powiat krotoszyńskiKROTOSZYNI Liceum Ogólnokształcące im.Hugona KołłątajaLiceum Ogólnokształcące
Kołłątaja 1
tel. 627253649
http://liceumkollataj.edu.pl
Bbiologia, chemia, język angieski/język niemieckiangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, biologia, chemia30
1585 Powiat obornickiOBJEZIERZEZespół Szkół im. Adama MickiewiczaTechnikum
Objezierze 3
tel. 612966276
http://www.zs.objezierze.pl
THTechnik hotelarstwa angielski, niemieckipolski, angielski, matematyka, biologia, śr.ocen historia, wos, geografia fizyka chemia informatyka12
1586 Powiat krotoszyńskiKROTOSZYNI Liceum Ogólnokształcące im.Hugona KołłątajaLiceum Ogólnokształcące
Kołłątaja 1
tel. 627253649
http://liceumkollataj.edu.pl
Amatematyka, informatyka, fizyka/geografiaangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, informatyka, fizyka/geografia30
1587 Powiat kolskiKOŁOLiceum OgólnokształcąceLiceum Ogólnokształcące
Blizna 37
tel. 632721622
http://www.lowkole.pl
B - prawniczajęzyk polski, historiaangielski, niemiecki, rosyjski, francuskijęzyk polski, historia, wiedza o społeczeństwie, język obcy24
1588 Powiat rawickiBOJANOWOZespół Szkół Przyrodniczo Technicznych Centrum Kształcenia UstawicznegoBranżowa Szkoła I stopnia
Dworcowa 29
tel. 655456231
http://zsptbojanowo.pl
ZZw klasa wielozawodowaangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, biologia, język obcy - najwyższa ocena30
1589 Powiat rawickiBOJANOWOZespół Szkół Przyrodniczo Technicznych Centrum Kształcenia UstawicznegoBranżowa Szkoła I stopnia
Dworcowa 29
tel. 655456231
http://zsptbojanowo.pl
ZZTapicer niemieckijęzyk polski, matematyka, biologia, język obcy - najwyższa ocena30
1590 Powiat kolskiKOŁOLiceum OgólnokształcąceLiceum Ogólnokształcące
Blizna 37
tel. 632721622
http://www.lowkole.pl
A - politechnicznamatematyka, fizykaangielski, niemiecki, rosyjski, francuskijęzyk polski, matematyka, fizyka, informatyka24
1591 Powiat rawickiBOJANOWOZespół Szkół Przyrodniczo Technicznych Centrum Kształcenia UstawicznegoTechnikum
Dworcowa 29
tel. 655456231
http://zsptbojanowo.pl
TATechnik automatykangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, język obcy - najwyższa ocena, fizyka15
1592 Powiat rawickiBOJANOWOZespół Szkół Przyrodniczo Technicznych Centrum Kształcenia UstawicznegoTechnikum
Dworcowa 29
tel. 655456231
http://zsptbojanowo.pl
TWTechnik weterynariiangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, biologia, chemia15
1593 Powiat złotowskiZŁOTÓWCentrum Kształcenia Zawodowego i UstawicznegoTechnikum
Norwida 10
tel. 672633041
http://www.ckziu-zlotow.pl
TLTechnik logistyk angielski, niemieckimatematyka, geografia, informatyka30
1594 Powiat rawickiBOJANOWOZespół Szkół Przyrodniczo Technicznych Centrum Kształcenia UstawicznegoTechnikum
Dworcowa 29
tel. 655456231
http://zsptbojanowo.pl
TSTechnik spedytorangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, język obcy - najwyższa ocena, geografia15
1595 Powiat krotoszyńskiKROTOSZYNZespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2Branżowa Szkoła I stopnia
Plac Jana Pawła II 5
tel. 627252228
http://www.zsp2.krotoszyn.net
1bWędliniarzangielskijęzyk polski, matematyka, biologia, wiedza o społeczeństwie15
1596 Powiat rawickiBOJANOWOZespół Szkół Przyrodniczo Technicznych Centrum Kształcenia UstawicznegoTechnikum
Dworcowa 29
tel. 655456231
http://zsptbojanowo.pl
TITechnik informatyk angielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, informatyka, język obcy - najwyższa ocena15
1597 Powiat krotoszyńskiKROTOSZYNZespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2Branżowa Szkoła I stopnia
Plac Jana Pawła II 5
tel. 627252228
http://www.zsp2.krotoszyn.net
1aCukiernikangielskijęzyk polski, matematyka, biologia, wiedza o społeczeństwie15
1598 Powiat nowotomyskiNOWY TOMYŚLZespół Szkół Zawodowych i LicealnychBranżowa Szkoła I stopnia
osiedle Północ 37
tel. 614422288
http://www.zszil.eu
1S klasa wielozawodowa angielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, informatyka, język obcy32
1599 Powiat kolskiKOŁOZespół Szkół TechnicznychLiceum Ogólnokształcące
Kolejowa 11
tel. 632617900
http://www.zst-kolo.pl
bbiologia, chemia, język angielskiangielski, niemiecki, rosyjskibiologia, język angielski24
1600 Powiat krotoszyńskiKROTOSZYNZespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2Technikum
Plac Jana Pawła II 5
tel. 627252228
http://www.zsp2.krotoszyn.net
1hTechnik hotelarstwaangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, geografia, wiedza o społeczeństwie15
1601 Powiat rawickiBOJANOWOZespół Szkół Przyrodniczo Technicznych Centrum Kształcenia UstawicznegoTechnikum
Dworcowa 29
tel. 655456231
http://zsptbojanowo.pl
TRTechnik rolnikangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, biologia, chemia15
1602 Powiat nowotomyskiNOWY TOMYŚLZespół Szkół Zawodowych i LicealnychBranżowa Szkoła I stopnia
osiedle Północ 37
tel. 614422288
http://www.zszil.eu
1M klasa wielozawodowaangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, informatyka, język obcy32
1603 Powiat krotoszyńskiKROTOSZYNZespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2Technikum
Plac Jana Pawła II 5
tel. 627252228
http://www.zsp2.krotoszyn.net
1gTechnik handlowiecniemieckijęzyk polski, matematyka, geografia, wiedza o społeczeństwie15
1604 Powiat nowotomyskiNOWY TOMYŚLZespół Szkół Zawodowych i LicealnychBranżowa Szkoła I stopnia
osiedle Północ 37
tel. 614422288
http://www.zszil.eu
1G klasa wielozawodowaangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, informatyka, język obcy32
1605 Powiat krotoszyńskiKROTOSZYNZespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2Technikum
Plac Jana Pawła II 5
tel. 627252228
http://www.zsp2.krotoszyn.net
1dTechnik ekonomistaangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, geografia, wiedza o społeczeństwie30
1606 Powiat złotowskiZŁOTÓWCentrum Kształcenia Zawodowego i UstawicznegoTechnikum
Norwida 10
tel. 672633041
http://www.ckziu-zlotow.pl
TPSTechnik pojazdów samochodowych angielski, niemieckimatematyka, fizyka, informatyka30
1607 Powiat złotowskiZŁOTÓWCentrum Kształcenia Zawodowego i UstawicznegoTechnikum
Norwida 10
tel. 672633041
http://www.ckziu-zlotow.pl
TMTechnik mechatronikangielski, niemieckimatematyka, fizyka, informatyka30
1608 Powiat nowotomyskiNOWY TOMYŚLZespół Szkół Zawodowych i LicealnychBranżowa Szkoła I stopnia
osiedle Północ 37
tel. 614422288
http://www.zszil.eu
1F klasa wielozawodowaangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, informatyka, język obcy32
1609 Powiat krotoszyńskiKROTOSZYNZespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2Technikum
Plac Jana Pawła II 5
tel. 627252228
http://www.zsp2.krotoszyn.net
1eTechnik technologii żywnościangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, biologia, wiedza o społeczeństwie15
1610 Powiat obornickiOBJEZIERZEZespół Szkół im. Adama MickiewiczaTechnikum
Objezierze 3
tel. 612966276
http://www.zs.objezierze.pl
TRTechnik rolnik angielski, niemieckipolski, angielski, matematyka, biologia, śr.ocen historia, wos, geografia fizyka chemia informatyka12
1611 Powiat krotoszyńskiKROTOSZYNZespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2Technikum
Plac Jana Pawła II 5
tel. 627252228
http://www.zsp2.krotoszyn.net
1bTechnik żywienia i usług gastronomicznychangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, biologie, wiedza o społeczeństwie15
1612 Powiat złotowskiZŁOTÓWCentrum Kształcenia Zawodowego i UstawicznegoTechnikum
Norwida 10
tel. 672633041
http://www.ckziu-zlotow.pl
T2Technik elektronikangielski, niemieckimatematyka, fizyka, informatyka30
1613 Powiat krotoszyńskiKROTOSZYNZespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2Technikum
Plac Jana Pawła II 5
tel. 627252228
http://www.zsp2.krotoszyn.net
1fTechnik informatykangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, fizyka, informatyka15
1614 Powiat złotowskiZŁOTÓWCentrum Kształcenia Zawodowego i UstawicznegoTechnikum
Norwida 10
tel. 672633041
http://www.ckziu-zlotow.pl
T1Technik elektrykangielski, niemieckimatematyka,fizyka,informatyka30
1615 Powiat krotoszyńskiKROTOSZYNZespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2Technikum
Plac Jana Pawła II 5
tel. 627252228
http://www.zsp2.krotoszyn.net
1cTechnik organizacji reklamyangielski, niemieckijęzyk polski, geografia, matematyka, informatyka15
1616 Powiat nowotomyskiNOWY TOMYŚLZespół Szkół Zawodowych i LicealnychTechnikum
osiedle Północ 37
tel. 614422288
http://www.zszil.eu
1TMTechnik mechatronikangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, informatyka, język obcy32
1617 Powiat nowotomyskiNOWY TOMYŚLZespół Szkół Zawodowych i LicealnychTechnikum
osiedle Północ 37
tel. 614422288
http://www.zszil.eu
1TEPTechnik eksploatacji portów i terminaliangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, informatyka, język obcy32
1618 Powiat nowotomyskiNOWY TOMYŚLZespół Szkół Zawodowych i LicealnychTechnikum
osiedle Północ 37
tel. 614422288
http://www.zszil.eu
1TORTechnik organizacji reklamyangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, informatyka, język obcy32
1619 Powiat obornickiOBJEZIERZEZespół Szkół im. Adama MickiewiczaTechnikum
Objezierze 3
tel. 612966276
http://www.zs.objezierze.pl
Technik żywienia i usług gastronomicznych angielski, niemieckipolski, angielski, matematyka, biologia, śr.ocen historia, wos, geografia fizyka chemia informatyka12
1620 Powiat nowotomyskiNOWY TOMYŚLZespół Szkół Zawodowych i LicealnychTechnikum
osiedle Północ 37
tel. 614422288
http://www.zszil.eu
1TLTechnik logistykangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, informatyka, język obcy32
1621 Miasto PoznańPOZNAŃXXV Liceum OgólnokształcąceLiceum Ogólnokształcące
Widna 1
tel. 618224941
http://lo25.edupage.org
1C psychologiczno-językowajęzyk angielski, biologiafrancuski, hiszpański, niemieckijęzyk polski, matamatyka, język angielski, biologia31
1622 Powiat średzkiŚRODA WIELKOPOLSKALiceum Ogólnokształcące im. Powstańców WielkopolskichLiceum Ogólnokształcące
Ks. Kegla 1a
tel. 612852434
http://www.losroda.pl
D politechnicznamatematyka, fizyka, informatykaangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, fizyka, informatyka30
1623 Powiat krotoszyńskiKROTOSZYNZespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Jana Pawła II w KrotoszynieBranżowa Szkoła I stopnia
Zdunowska 81
tel. 627252348
http://zspnr3.com.pl
1f klasa wielozawodowaangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka,język niemiecki,informatyka15
1624 Powiat kolskiKOŁOZespół Szkół TechnicznychTechnikum
Kolejowa 11
tel. 632617900
http://www.zst-kolo.pl
dTechnik pojazdów samochodowychangielski, niemiecki, rosyjskigeografia , informatyka24
1625 Powiat średzkiŚRODA WIELKOPOLSKALiceum Ogólnokształcące im. Powstańców WielkopolskichLiceum Ogólnokształcące
Ks. Kegla 1a
tel. 612852434
http://www.losroda.pl
C humanistyczno-europejskahistoria, geografia, język polskiangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, geografia, historia30
1626 Powiat krotoszyńskiKROTOSZYNZespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Jana Pawła II w KrotoszynieBranżowa Szkoła I stopnia
Zdunowska 81
tel. 627252348
http://zspnr3.com.pl
1fFryzjerangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka,język angielski,informatyka15
1627 Powiat kolskiKOŁOZespół Szkół TechnicznychTechnikum
Kolejowa 11
tel. 632617900
http://www.zst-kolo.pl
cTechnik ochrony środowiskaangielski, niemiecki, rosyjskibiologia, geografia24
1628 Miasto PoznańPOZNAŃXXV Liceum OgólnokształcąceLiceum Ogólnokształcące
Widna 1
tel. 618224941
http://lo25.edupage.org
1Ajęzyk polski, język angielski, historiafrancuski, hiszpański, niemieckijęzyk polski, matematyka, j. obcy nowożytny, historia31
1629 Powiat kolskiKOŁOZespół Szkół TechnicznychTechnikum
Kolejowa 11
tel. 632617900
http://www.zst-kolo.pl
a,bTechnik informatykangielski, niemiecki, rosyjskiinformatyka, język angielski48
1630 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół OdzieżowychTechnikum
Kazimierza Wielkiego 17
tel. 618529692
http://www.e-zsopoznan.pl
IbTTechnik przemysłu modyangielski, niemieckijęzyk obcy, matematyka, informatyka45
1631 Powiat kolskiKOŁOZespół Szkół TechnicznychBranżowa Szkoła I stopnia
Kolejowa 11
tel. 632617900
http://www.zst-kolo.pl
eklasa wielozawodowa rosyjskihistoria, język obcy do wyboru24
1632 Powiat kępińskiKĘPNOLiceum Ogólnokształcące Nr I im. mjra Henryka SucharskiegoLiceum Ogólnokształcące
Dąbrowskiego 3
tel. 627822294
http://www.lokepno.com.pl
Djęzyk polski, historia, geografia, język obcyangielski, niemieckijęzyk polski, obowiązkowy język obcy, matematyka historia30
1633 Miasto KaliszKALISZSpecjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2Technikum
Augustyna Kordeckiego 19
tel. 625023555
http://www.os-w.pl
1TTechnik grafiki i poligrafii cyfrowejangielski, niemieckiinformatyka, język angielski8
1634 Powiat krotoszyńskiKROTOSZYNZespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Jana Pawła II w KrotoszynieBranżowa Szkoła I stopnia
Zdunowska 81
tel. 627252348
http://zspnr3.com.pl
1eSprzedawcaangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka,język niemiecki,informatyka15
1635 Powiat kępińskiKĘPNOLiceum Ogólnokształcące Nr I im. mjra Henryka SucharskiegoLiceum Ogólnokształcące
Dąbrowskiego 3
tel. 627822294
http://www.lokepno.com.pl
Cbiologia, chemia, język obcyangielski, niemieckijęzyk polski, obowiązkowy języ obcy, matematyka, biologia30
1636 Powiat kolskiKOŁOZespół Szkół TechnicznychBranżowa Szkoła I stopnia
Kolejowa 11
tel. 632617900
http://www.zst-kolo.pl
dSprzedawca rosyjskihistoria, język obcy do wyboru24
1637 Powiat kępińskiKĘPNOLiceum Ogólnokształcące Nr I im. mjra Henryka SucharskiegoLiceum Ogólnokształcące
Dąbrowskiego 3
tel. 627822294
http://www.lokepno.com.pl
Bmatematyka, geografia, informatyka, język obcyangielski, niemieckijęzyk polski, obowiązkowy język obcy, matematyka, informatyka30
1638 Powiat kolskiKOŁOZespół Szkół TechnicznychBranżowa Szkoła I stopnia
Kolejowa 11
tel. 632617900
http://www.zst-kolo.pl
cFryzjer rosyjskihistoria, język obcy do wyboru24
1639 Miasto KoninKONINIII Liceum OgólnokształcąceLiceum Ogólnokształcące
Szymanowskiego 5
tel. 632444870
http://www.trzecieliceum.konin.lm.pl
1A- MEDYCZNA Z DIETETYKĄbiologia, chemiaangielski, niemieckibiologia, chemia28
1640 Miasto KaliszKALISZSpecjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2Technikum
Augustyna Kordeckiego 19
tel. 625023555
http://www.os-w.pl
1TTechnik grafiki i poligrafii cyfrowejangielskiinformatyka, język angielski8
1641 Powiat kolskiKOŁOZespół Szkół TechnicznychBranżowa Szkoła I stopnia
Kolejowa 11
tel. 632617900
http://www.zst-kolo.pl
bOperator obrabiarek skrawających rosyjskihistoria, jezyk obcy do wyboru24
1642 Powiat kępińskiKĘPNOLiceum Ogólnokształcące Nr I im. mjra Henryka SucharskiegoLiceum Ogólnokształcące
Dąbrowskiego 3
tel. 627822294
http://www.lokepno.com.pl
Amatematyka, fizyka, język obcyangielski, niemieckijęzyk polski, obowiązkowy język obcy, matematyka, fizyka30
1643 Powiat kolskiKOŁOZespół Szkół TechnicznychBranżowa Szkoła I stopnia
Kolejowa 11
tel. 632617900
http://www.zst-kolo.pl
aMechanik pojazdów samochodowych rosyjskihistoria, język obcy do wyboru24
1644 Powiat krotoszyńskiKROTOSZYNZespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Jana Pawła II w KrotoszynieBranżowa Szkoła I stopnia
Zdunowska 81
tel. 627252348
http://zspnr3.com.pl
1dMechanik pojazdów samochodowych angielski, niemieckijęzyk polski, matematyka,język angielski,informatyka15
1645 Powiat międzychodzkiSIERAKÓWZespół SzkółTechnikum
Wroniecka 25
tel. 612952024
http://www.zs.sierakow.pl
TŻYWTechnik żywienia i usług gastronomicznychangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, biologia, geografia30
1646 Powiat krotoszyńskiKROTOSZYNZespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Jana Pawła II w KrotoszynieBranżowa Szkoła I stopnia
Zdunowska 81
tel. 627252348
http://zspnr3.com.pl
1dOperator obrabiarek skrawającychniemiecki, angielskijęzyk polski, matematyka,język angielski,informatyka15
1647 Powiat międzychodzkiSIERAKÓWZespół SzkółTechnikum
Wroniecka 25
tel. 612952024
http://www.zs.sierakow.pl
TRYBTechnik rybactwa śródlądowegoangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, biologia, geografia15
1648 Powiat międzychodzkiSIERAKÓWZespół SzkółTechnikum
Wroniecka 25
tel. 612952024
http://www.zs.sierakow.pl
TROLTechnik rolnikangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, biologia, geografia15
1649 Powiat ostrowskiOSTRÓW WIELKOPOLSKIZespół Szkół UsługowychTechnikum
Wolności 12
tel. 627365182
http://www.zsu.osw.pl
1td2 integracyjnaTechnik przemysłu mody angielski, niemieckigeografia, informatyka, wos18
1650 Powiat międzychodzkiSIERAKÓWZespół SzkółLiceum Ogólnokształcące
Wroniecka 25
tel. 612952024
http://www.zs.sierakow.pl
LOwiedza o społeczeństwie, język angielski, biologia lub geografiaangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie, geografia30
1651 Powiat ostrowskiOSTRÓW WIELKOPOLSKIZespół Szkół UsługowychTechnikum
Wolności 12
tel. 627365182
http://www.zsu.osw.pl
1td1 integracyjnaTechnik organizacji reklamy angielski, niemieckigeografia, informatyka, wos18
1652 Powiat krotoszyńskiKROTOSZYNZespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Jana Pawła II w KrotoszynieBranżowa Szkoła I stopnia
Zdunowska 81
tel. 627252348
http://zspnr3.com.pl
1cOperator obrabiarek skrawających angielski, niemieckijęzyk polski, matematyka,język angielski,informatyka18
1653 Miasto KaliszKALISZSpecjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1Branżowa Szkoła I stopnia
Kordeckiego 17 a
tel. 625023360
http://sosw1kalisz.pl
1 A, kucharz, cukiernik, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie klasa wielozawodowaangielski, niemieckibrak15
1654 Powiat czarnkowsko-trzcianeckiCZARNKÓWZespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa NojegoTechnikum
Chodzieska 29
tel. 672552327
http://www.zspczarnkow.edu.pl
TETechnik ekonomistaniemiecki, angielskijęzyk polski, język obcy, matematyka, informatyka24
1655 Powiat średzkiŚRODA WIELKOPOLSKALiceum Ogólnokształcące im. Powstańców WielkopolskichLiceum Ogólnokształcące
Ks. Kegla 1a
tel. 612852434
http://www.losroda.pl
B biznesowo-menadżerskageografia, matematyka, wiedza o społeczeństwieangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, geografia, wiedza o społeczeństwie30
1656 Powiat krotoszyńskiKROTOSZYNZespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Jana Pawła II w KrotoszynieBranżowa Szkoła I stopnia
Zdunowska 81
tel. 627252348
http://zspnr3.com.pl
1cOperator maszyn i urządzeń odlewniczych angielski, niemieckijęzyk polski, matematyka,język niemiecki,informatyka12
1657 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół MechanicznychLiceum Ogólnokształcące
Świerkowa 8
tel. 618321949
http://www.zsken.pl
I O/1 psychologiczno-pedagogicznajęzyk polski, biologia, geografiaangielski, niemiecki, hiszpański, rosyjskijęzyk polski, matematyka, język obcy, wiedza o społeczeństwie31
1658 Powiat średzkiŚRODA WIELKOPOLSKALiceum Ogólnokształcące im. Powstańców WielkopolskichLiceum Ogólnokształcące
Ks. Kegla 1a
tel. 612852434
http://www.losroda.pl
A medyczno-przyrodniczabiologia, chemia angielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, biologia chemia30
1659 Powiat ostrowskiOSTRÓW WIELKOPOLSKIZespół Szkół UsługowychTechnikum
Wolności 12
tel. 627365182
http://www.zsu.osw.pl
1tc2Technik usług fryzjerskich angielski, niemieckibiologia, informatyka, wos18
1660 Miasto KoninKONINIII Liceum OgólnokształcąceLiceum Ogólnokształcące
Szymanowskiego 5
tel. 632444870
http://www.trzecieliceum.konin.lm.pl
1D- PRAWNAhistoria, wiedza o społeczeństwie, język angielskiangielski, niemieckihistoria, wiedza o społeczeństwie28
1661 Powiat ostrowskiOSTRÓW WIELKOPOLSKIZespół Szkół UsługowychTechnikum
Wolności 12
tel. 627365182
http://www.zsu.osw.pl
1tc1Technik hotelarstwa angielski, niemieckigeografia, informatyka, wos18
1662 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Elektrycznych Nr 1Technikum
Dąbrowskiego 163
tel. 618417114
http://www.zse-1.edu.pl
1T5Technik automatykangielski, niemieckimatematyak, geografia, informatyka30
1663 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół OdzieżowychBranżowa Szkoła I stopnia
Kazimierza Wielkiego 17
tel. 618529692
http://www.e-zsopoznan.pl
I5Krawiecangielskijęzyk obcy, matematyka, informatyka30
1664 Miasto KoninKONINIII Liceum OgólnokształcąceLiceum Ogólnokształcące
Szymanowskiego 5
tel. 632444870
http://www.trzecieliceum.konin.lm.pl
1B- MEDYCZNA Z RATOWNICTWEM MEDYCZNYMbiologia, chemiaangielski,niemieckibiologia, chemia28
1665 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Elektrycznych Nr 1Technikum
Dąbrowskiego 163
tel. 618417114
http://www.zse-1.edu.pl
1T4 EnergetykTechnik energetyk angielski, niemieckimatematyak, geografia, informatyka30
1666 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół OdzieżowychBranżowa Szkoła I stopnia
Kazimierza Wielkiego 17
tel. 618529692
http://www.e-zsopoznan.pl
I4Fryzjerangielskijęzyk obcy, matematyka, chemia30
1667 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół OdzieżowychBranżowa Szkoła I stopnia
Kazimierza Wielkiego 17
tel. 618529692
http://www.e-zsopoznan.pl
I3Fryzjerangielskijęzyk obcy, matematyka, chemia30
1668 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Elektrycznych Nr 1Technikum
Dąbrowskiego 163
tel. 618417114
http://www.zse-1.edu.pl
1T3 ElektrykTechnik elektryk angielski, niemieckimatematyak, geografia, informatyka30
1669 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół OdzieżowychBranżowa Szkoła I stopnia
Kazimierza Wielkiego 17
tel. 618529692
http://www.e-zsopoznan.pl
I2Fryzjerangielskijęzyk obcy, matematyka, chemia30
1670 Powiat krotoszyńskiKROTOSZYNZespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Jana Pawła II w KrotoszynieTechnikum
Zdunowska 81
tel. 627252348
http://zspnr3.com.pl
1bKelner angielski, niemieckijęzyk polski,matematyka,język angielski,język niemiecki15
1671 Powiat ostrowskiOSTRÓW WIELKOPOLSKIZespół Szkół UsługowychTechnikum
Wolności 12
tel. 627365182
http://www.zsu.osw.pl
1tb2Kelner angielski, niemieckigeografia, informatyka, wos18
1672 Powiat tureckiTUREKSpecjalny Ośrodek Szkolno-WychowawczyBranżowa Szkoła I stopnia
Aleja Józefa Piłsudskiego 5
tel. 632896061
http://zpew-turek.pl
1ACukiernikangielskiJęzyk polski, matematyka16
1673 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Elektrycznych Nr 1Technikum
Dąbrowskiego 163
tel. 618417114
http://www.zse-1.edu.pl
1T2 ElektronikTechnik elektronik angielski, niemieckimatematyak, geografia, informatyka30
1674 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Elektrycznych Nr 1Technikum
Dąbrowskiego 163
tel. 618417114
http://www.zse-1.edu.pl
1T1 InformatykTechnik informatyk angielski, niemieckimatematyak, geografia, informatyka30
1675 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół OdzieżowychBranżowa Szkoła I stopnia
Kazimierza Wielkiego 17
tel. 618529692
http://www.e-zsopoznan.pl
I1Fryzjer niemieckijęzyk obcy, matematyka, chemia30
1676 Miasto LesznoLESZNOZespół Szkół EkonomicznychBranżowa Szkoła I stopnia
Poniatowskiego 2
tel. 655292407
http://www.zse.leszno.pl
MLMagazynier-logistykangielski, niemiecki, rosyjskiJęzyk obcy, geografia30
1677 Powiat krotoszyńskiKROTOSZYNZespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Jana Pawła II w KrotoszynieTechnikum
Zdunowska 81
tel. 627252348
http://zspnr3.com.pl
1bTechnik hotelarstwa angielski, niemieckijęzyk polski,matematyka,język angielski,język niemiecki15
1678 Powiat czarnkowsko-trzcianeckiCZARNKÓWZespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa NojegoBranżowa Szkoła I stopnia
Chodzieska 29
tel. 672552327
http://www.zspczarnkow.edu.pl
bzklasa wielozawodowa niemieckiinformatyka24
1679 Miasto LesznoLESZNOZespół Szkół EkonomicznychBranżowa Szkoła I stopnia
Poniatowskiego 2
tel. 655292407
http://www.zse.leszno.pl
ZKKucharzangielski, niemiecki, rosyjskiJęzyk obcy, geografia30
1680 Powiat tureckiTUREKSpecjalny Ośrodek Szkolno-WychowawczyBranżowa Szkoła I stopnia
Aleja Józefa Piłsudskiego 5
tel. 632896061
http://zpew-turek.pl
1AStolarzangielskiJęzyk polski, matematyka16
1681 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół OdzieżowychTechnikum
Kazimierza Wielkiego 17
tel. 618529692
http://www.e-zsopoznan.pl
IaTTechnik usług fryzjerskichangielski, niemieckijęzyk obcy, matematyka, chemia45
1682 Miasto LesznoLESZNOZespół Szkół EkonomicznychTechnikum
Poniatowskiego 2
tel. 655292407
http://www.zse.leszno.pl
TŻUGTechnik żywienia i usług gastronomicznychangielski, niemiecki, rosyjskiJęzyk obcy, geografia60
1683 Powiat czarnkowsko-trzcianeckiCZARNKÓWZespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa NojegoBranżowa Szkoła I stopnia
Chodzieska 29
tel. 672552327
http://www.zspczarnkow.edu.pl
az specjalna klasa wielozawodowa niemiecki informatyka 10
1684 Powiat kościańskiKOŚCIANZespół Szkół Specjalnych im. Marii KonopnickiejBranżowa Szkoła I stopnia
M. Konopnickiej 1
tel. 655122931
http://zss-koscian.pl
IBaŚlusarz niemieckibrak16
1685 Miasto LesznoLESZNOZespół Szkół EkonomicznychTechnikum
Poniatowskiego 2
tel. 655292407
http://www.zse.leszno.pl
TOTTechnik obsługi turystycznejangielski, niemiecki, rosyjskiJęzyk obcy, geografia30
1686 Powiat ostrowskiOSTRÓW WIELKOPOLSKIZespół Szkół UsługowychTechnikum
Wolności 12
tel. 627365182
http://www.zsu.osw.pl
1tb1Technik żywienia i usług gastronomicznych angielski, niemieckibiologia, informatyka, wos18
1687 Powiat krotoszyńskiKROTOSZYNZespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3Technikum
Zdunowska 81
tel. 627252348
http://zspnr3.com.pl
1aTechnik mechanikangielski, niemieckijęzyk polski,matematyka,język angielski,język niemiecki15
1688 Miasto LesznoLESZNOZespół Szkół EkonomicznychTechnikum
Poniatowskiego 2
tel. 655292407
http://www.zse.leszno.pl
THTTechnik hotelarstwaangielski, niemiecki, rosyjskiJęzyk obcy, geografia30
1689 Powiat ostrowskiOSTRÓW WIELKOPOLSKIZespół Szkół UsługowychTechnikum
Wolności 12
tel. 627365182
http://www.zsu.osw.pl
1taTechnik żywienia i usług gastronomicznychangielski, niemieckibiologia, informatyka, wos36
1690 Miasto LesznoLESZNOZespół Szkół EkonomicznychTechnikum
Poniatowskiego 2
tel. 655292407
http://www.zse.leszno.pl
TLTechnik logistykangielski, niemiecki, rosyjskiJęzyk obcy, geografia60
1691 Powiat krotoszyńskiKROTOSZYNZespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Jana Pawła II w KrotoszynieTechnikum
Zdunowska 81
tel. 627252348
http://zspnr3.com.pl
1aTechnik elektrykangielski, niemieckijęzyk polski,matematyka,język angielski,język niemiecki15
1692 Miasto LesznoLESZNOZespół Szkół EkonomicznychTechnikum
Poniatowskiego 2
tel. 655292407
http://www.zse.leszno.pl
THTechnik handlowiecangielski, niemiecki, rosyjskiJęzyk obcy, geografia30
1693 Powiat gnieźnieńskiGNIEZNOSpecjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2Branżowa Szkoła I stopnia
Powstańców Wlkp. 16
tel. 614245711
http://www.sosw2.gniezno.pl
1aB klasa wielozawodowaangielskimatematyka16
1694 Miasto LesznoLESZNOI Liceum Ogólnokształcące im. Rodu LeszczyńskichLiceum Ogólnokształcące
Kurpińskiego 1
tel. 655299425
http://www.jedynka-leszno.pl
G - matematyczno-przyrodniczamatematyka, geografia lub biologia, język angielskiangielski, niemiecki, hiszpański, rosyjski, francuskijęzyk polski, matematyka,geografia, język obcy28
1695 Miasto LesznoLESZNOZespół Szkół EkonomicznychTechnikum
Poniatowskiego 2
tel. 655292407
http://www.zse.leszno.pl
TETechnik ekonomistaangielski, niemiecki, rosyjskiJęzyk obcy, geografia60
1696 Powiat ostrowskiOSTRÓW WIELKOPOLSKIZespół Szkół UsługowychBranżowa Szkoła I stopnia
Wolności 12
tel. 627365182
http://www.zsu.osw.pl
1d2 klasa wielozawodowaangielski, niemieckigeografia,informatyka,wos13
1697 Miasto LesznoLESZNOI Liceum Ogólnokształcące im. Rodu LeszczyńskichLiceum Ogólnokształcące
Kurpińskiego 1
tel. 655299425
http://www.jedynka-leszno.pl
F - biologiczno-chemicznabiologia, chemia,język angielskiangielski, niemiecki, hiszpański, rosyjski, francuskijęzyk polski, matematyka, biologia, chemia28
1698 Powiat ostrowskiOSTRÓW WIELKOPOLSKIZespół Szkół UsługowychBranżowa Szkoła I stopnia
Wolności 12
tel. 627365182
http://www.zsu.osw.pl
1d1integracyjnaPracownik pomocniczy obsługi hotelowej niemieckigeografia, informatyka, wiedza o społeczeństwie7
1699 Miasto LesznoLESZNOI Liceum Ogólnokształcące im. Rodu LeszczyńskichLiceum Ogólnokształcące
Kurpińskiego 1
tel. 655299425
http://www.jedynka-leszno.pl
E - biologiczno-chemicznabiologia, chemiaangielski, niemiecki, hiszpański, rosyjskijęzyk polski, matematyka, biologia, chemia28
1700 Powiat leszczyńskiBRENNOZespół Szkół im.Powstańców WielkopolskichBranżowa Szkoła I stopnia
Kościelna 1
tel. 655494082
http://www.zsbrenno.edu.pl
I z klasa wielozawodowaangielskijęzyk polski, matematyka, historia, geografia24
1701 Powiat ostrowskiOSTRÓW WIELKOPOLSKIZespół Szkół UsługowychBranżowa Szkoła I stopnia
Wolności 12
tel. 627365182
http://www.zsu.osw.pl
1c2 klasa wielozawodowaangielski, niemieckigeografia, informatyka, wiedza o społeczeństwie18
1702 Miasto LesznoLESZNOI Liceum Ogólnokształcące im. Rodu LeszczyńskichLiceum Ogólnokształcące
Kurpińskiego 1
tel. 655299425
http://www.jedynka-leszno.pl
D - klasyczno-prawnajęzyk angielski, język łaciński i kultura antyczna, historiaangielski, niemiecki, hiszpański, rosyjski, francuskijęzyk polski, matematyka,historia, język obcy20
1703 Powiat ostrowskiOSTRÓW WIELKOPOLSKIZespół Szkół UsługowychBranżowa Szkoła I stopnia
Wolności 12
tel. 627365182
http://www.zsu.osw.pl
1c1Cukiernikangielski, niemieckigeografia, informatyka, wiedza o społeczeństwie18
1704 Powiat ostrowskiOSTRÓW WIELKOPOLSKIZespół Szkół UsługowychBranżowa Szkoła I stopnia
Wolności 12
tel. 627365182
http://www.zsu.osw.pl
1bKucharzangielski, niemieckigeografia, informatyka, wiedza o społeczeństwie36
1705 Miasto LesznoLESZNOI Liceum Ogólnokształcące im. Rodu LeszczyńskichLiceum Ogólnokształcące
Kurpińskiego 1
tel. 655299425
http://www.jedynka-leszno.pl
C - lingwistycznajęzyk polski, język angielski, język hiszpański angielski, hiszpańskijęzyk polski, matematyka,historia, język obcy28
1706 Powiat ostrowskiOSTRÓW WIELKOPOLSKIZespół Szkół UsługowychBranżowa Szkoła I stopnia
Wolności 12
tel. 627365182
http://www.zsu.osw.pl
1aFryzjerangielski, niemieckigeografia, informatyka, wiedza o społeczeństwie36
1707 Miasto LesznoLESZNOI Liceum Ogólnokształcące im. Rodu LeszczyńskichLiceum Ogólnokształcące
Kurpińskiego 1
tel. 655299425
http://www.jedynka-leszno.pl
B - matematyczno-językowamatematyka, geografia, język angielskiangielski, niemiecki, hiszpański, rosyjski, francuskijęzyk polski, matematyka, geografia, język obcy28
1708 Powiat wrzesińskiWRZEŚNIAZespół Szkół PolitechnicznychBranżowa Szkoła I stopnia
Wojska Polskiego 1
tel. 614360588
http://zspwrzesnia.pl
I oosOperator obrabiarek skrawającychangielski, niemieckijęzyk polski, język obcy, matematyka, fizyka16
1709 Powiat wrzesińskiWRZEŚNIAZespół Szkół PolitechnicznychBranżowa Szkoła I stopnia
Wojska Polskiego 1
tel. 614360588
http://zspwrzesnia.pl
I mMechatronikangielski, niemieckijęzyk polski, język obcy, matematyka, fizyka16
1710 Powiat wrzesińskiWRZEŚNIAZespół Szkół PolitechnicznychBranżowa Szkoła I stopnia
Wojska Polskiego 1
tel. 614360588
http://zspwrzesnia.pl
I mpMechanik precyzyjny niemieckijęzyk polski, język obcy, matematyka, fizyka20
1711 Miasto LesznoLESZNOI Liceum Ogólnokształcące im. Rodu LeszczyńskichLiceum Ogólnokształcące
Kurpińskiego 1
tel. 655299425
http://www.jedynka-leszno.pl
A - matematyczno-fizyczna-informatycznamatematyka, fizyka, informatykaangielski, niemiecki, hiszpański, rosyjskijęzyk polski, matematyka, fizyka, język obcy28
1712 Powiat wrzesińskiWRZEŚNIAZespół Szkół PolitechnicznychTechnikum
Wojska Polskiego 1
tel. 614360588
http://zspwrzesnia.pl
I TEkTechnik ekonomistaangielski, niemieckijęzyk polski, język obcy, matematyka, geografia32
1713 Powiat wrzesińskiWRZEŚNIAZespół Szkół PolitechnicznychTechnikum
Wojska Polskiego 1
tel. 614360588
http://zspwrzesnia.pl
I TATechnik architektury krajobrazuangielski, niemieckijęzyk polski, język obcy, matematyka, biologia16
1714 Powiat wrzesińskiWRZEŚNIAZespół Szkół PolitechnicznychTechnikum
Wojska Polskiego 1
tel. 614360588
http://zspwrzesnia.pl
I TMTechnik mechanikangielski, niemieckijęzyk polski, język obcy, matematyka, fizyka32
1715 Powiat międzychodzkiMIĘDZYCHÓDZespół Szkół Nr 2Branżowa Szkoła I stopnia
B. Chrobrego 13
tel. 957482723
http://zs2miedzychod.edupagr.org
wielozawodowa A klasa wielozawodowa niemieckiinformatyka, język niemiecki30
1716 Powiat wrzesińskiWRZEŚNIAZespół Szkół PolitechnicznychTechnikum
Wojska Polskiego 1
tel. 614360588
http://zspwrzesnia.pl
I TBTechnik budownictwaangielski, niemieckijęzyk polski, język obcy, matematyka, fizyka32
1717 Powiat wrzesińskiWRZEŚNIAZespół Szkół PolitechnicznychTechnikum
Wojska Polskiego 1
tel. 614360588
http://zspwrzesnia.pl
I TETechnik elektronikangielski,  niemieckijęzyk polski, język obcy, matematyka, fizyka32
1718 Powiat międzychodzkiMIĘDZYCHÓDZespół Szkół Nr 2Branżowa Szkoła I stopnia
B. Chrobrego 13
tel. 957482723
http://zs2miedzychod.edupage.org
wielozawodowa B klasa wielozawodowa niemieckiinformatyka, język niemiecki30
1719 Powiat wrzesińskiWRZEŚNIAZespół Szkół PolitechnicznychTechnikum
Wojska Polskiego 1
tel. 614360588
http://zspwrzesnia.pl
I TITechnik informatykangielski,  niemieckijęzyk polski, język obcy, matematyka, fizyka48
1720 Powiat śremskiŚREMZespół Szkół PolitechnicznychBranżowa Szkoła I stopnia
Ks. J. Popiełuszki 30
tel. 612830337
http://www.zsp-srem.pl
1wg klasa wielozawodowaangielskijęzyk polski, matematyka15
1721 Powiat śremskiŚREMZespół Szkół PolitechnicznychBranżowa Szkoła I stopnia
Ks. J. Popiełuszki 30
tel. 612830337
http://www.zsp-srem.pl
1wf klasa wielozawodowaangielskijęzyk polski, matematyka30
1722 Powiat śremskiŚREMZespół Szkół PolitechnicznychBranżowa Szkoła I stopnia
Ks. J. Popiełuszki 30
tel. 612830337
http://www.zsp-srem.pl
1we (sprzedawca, magazynier-logistyk)Sprzedawcaangielskijęzyk polski, matematyka30
1723 Powiat śremskiŚREMZespół Szkół PolitechnicznychBranżowa Szkoła I stopnia
Ks. J. Popiełuszki 30
tel. 612830337
http://www.zsp-srem.pl
1wd (kucharz, wielozawodowa)Kucharzangielskijęzyk polski, matematyka30
1724 Powiat śremskiŚREMZespół Szkół PolitechnicznychBranżowa Szkoła I stopnia
Ks. J. Popiełuszki 30
tel. 612830337
http://www.zsp-srem.pl
1wb (fryzjer, ślusarz)Fryzjerangielskijęzyk polski, matematyka30
1725 Powiat śremskiŚREMZespół Szkół PolitechnicznychBranżowa Szkoła I stopnia
Ks. J. Popiełuszki 30
tel. 612830337
http://www.zsp-srem.pl
1wa (mechanik pojazdów samochodowych, kierowca mechanik)Mechanik pojazdów samochodowychangielskijęzyk polski, matematyka30
1726 Powiat gnieźnieńskiGNIEZNOZespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1Technikum
Sobieskiego 20
tel. 614262073
http://www.zsp1-gniezno.pl
1 TŻTechnik żywienia i usług gastronomicznychangielski,  niemieckijęzyk polski, matematyka, biologia, chemia42
1727 Powiat gnieźnieńskiGNIEZNOZespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1Technikum
Sobieskiego 20
tel. 614262073
http://www.zsp1-gniezno.pl
1 THTechnik hotelarstwaangielski,  niemieckijęzyk polski, matematyka, geografia, język angielski20
1728 Powiat gnieźnieńskiGNIEZNOZespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1Technikum
Sobieskiego 20
tel. 614262073
http://www.zsp1-gniezno.pl
1 TOTechnik obsługi turystycznejangielski,  niemieckijęzyk polski, matematyka, geografia, język angielski14
1729 Powiat gnieźnieńskiGNIEZNOZespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1Technikum
Sobieskiego 20
tel. 614262073
http://www.zsp1-gniezno.pl
1 TWTechnik weterynariiangielski,  niemieckijęzyk polski, matematyka, biologia, chemia14
1730 Powiat gnieźnieńskiGNIEZNOZespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1Technikum
Sobieskiego 20
tel. 614262073
http://www.zsp1-gniezno.pl
1 TATechnik architektury krajobrazuangielski,  niemieckijęzyk polski, matematyka, biologia, chemia14
1731 Powiat gnieźnieńskiGNIEZNOZespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1Technikum
Sobieskiego 20
tel. 614262073
http://www.zsp1-gniezno.pl
1 TGTechnik geodetaangielski,  niemieckijęzyk polski, matematyka, fizyka, geografia28
1732 Powiat gnieźnieńskiGNIEZNOZespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1Technikum
Sobieskiego 20
tel. 614262073
http://www.zsp1-gniezno.pl
1 TMTechnik mechanizacji rolnictwa i agrotronikiangielski,  niemieckijęzyk polski, matematyka, fizyka, geografia14
1733 Powiat gnieźnieńskiGNIEZNOZespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1Technikum
Sobieskiego 20
tel. 614262073
http://www.zsp1-gniezno.pl
1 TRTechnik rolnikangielski,  niemieckijęzyk polski, matematyka, biologia, chemia14
1734 Powiat gnieźnieńskiGNIEZNOZespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1Branżowa Szkoła I stopnia
Sobieskiego 20
tel. 614262073
http://www.zsp1-gniezno.pl
1 BAKucharzangielskijęzyk polski, matematyka, biologia, chemia28
1735 Powiat gnieźnieńskiGNIEZNOZespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1Branżowa Szkoła I stopnia
Sobieskiego 20
tel. 614262073
http://www.zsp1-gniezno.pl
1 BBRolnikangielskijęzyk polski, matematyka, biologia, chemia14
1736 Powiat gnieźnieńskiGNIEZNOZespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1Branżowa Szkoła I stopnia
Sobieskiego 20
tel. 614262073
http://www.zsp1-gniezno.pl
1 BCMechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczychangielskijęzyk polski, matematyka, fizyka, geografia14
1737 Miasto LesznoLESZNOZespół Szkół Nr 2Liceum Ogólnokształcące
Bolesława Prusa 33
tel. 655268485
http://www.iilo.leszno.pl/co-nowego.html
1f/ dwujęzyczna matematyczno - geograficzna język angielski, matematyka, geografia, chemiaangielski, hiszpański, niemiecki, rosyjski Język obcy nowożytny, geografia 30
1738 Miasto LesznoLESZNOZespół Szkół Nr 2Liceum Ogólnokształcące
Bolesława Prusa 33
tel. 655268485
http://www.iilo.leszno.pl/co-nowego.html
1e/ dwujęzyczna matematyczno fizyczno - informatycznajęzyk angielski, matematyka, fizyka, chemia, informatyka angielski, hiszpański, niemiecki, rosyjski Język obcy nowożytny, fizyka 30
1739 Miasto LesznoLESZNOZespół Szkół Nr 2Liceum Ogólnokształcące
Bolesława Prusa 33
tel. 655268485
http://www.iilo.leszno.pl/co-nowego.html
1d/ dwujęzyczna biologiczno - chemiczna (medyczna)język angielski, biologia, chemia angielski, hiszpański, niemiecki, rosyjski Biologia, chemia30
1740 Miasto LesznoLESZNOZespół Szkół Nr 2Liceum Ogólnokształcące
Bolesława Prusa 33
tel. 655268485
http://www.iilo.leszno.pl/co-nowego.html
1c biologiczno - chemiczna (medyczna)Biologia, chemia angielski, hiszpański, niemiecki, rosyjski Biologia, chemia 30
1741 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Geodezyjno-DrogowychLiceum Ogólnokształcące
Szamotulska 33
tel. 618672680
http://www.zsgd.poznan.pl
1LAbiologia, geografia, matematyka, fizyka, język angielskiangielski, niemiecki, francuskimatematyka, wiedza o społeczeństwie, angielski31
1742 Miasto LesznoLESZNOZespół Szkół Nr 2Liceum Ogólnokształcące
Bolesława Prusa 33
tel. 655268485
http://www.iilo.leszno.pl/co-nowego.html
1b/pre - IB Język angielski angielski, hiszpański, niemieckiJęzyk obcy nowożytny, biologia 30
1743 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Geodezyjno-DrogowychBranżowa Szkoła I stopnia
Szamotulska 33
tel. 618672680
http://www.zsgd.poznan.pl
1ABlacharz samochodowyangielskimatematyka, fizyka, angielski7
1744 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Geodezyjno-DrogowychBranżowa Szkoła I stopnia
Szamotulska 33
tel. 618672680
http://www.zsgd.poznan.pl
1ALakiernikangielskimatematyka, fizyka, angielski8
1745 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Geodezyjno-DrogowychBranżowa Szkoła I stopnia
Szamotulska 33
tel. 618672680
http://www.zsgd.poznan.pl
1AMechanik pojazdów samochodowychangielskimatematyka, fizyka, angielski15
1746 Powiat złotowskiZŁOTÓWZespół Szkół EkonomicznychTechnikum
Plac Wolności 1/2
tel. 672650060
http://www.ekonom.zlotow.net
I ETechnik obsługi turystycznej niemiecki, angielskijęzyk polski, matematyka, geografia, język obcy28
1747 Miasto LesznoLESZNOZespół Szkół Nr 2Liceum Ogólnokształcące
Bolesława Prusa 33
tel. 655268485
http://www.iilo.leszno.pl/co-nowego.html
1a/ dwujęzyczna humanistyczno -prawnajęzyk angielski, język polski, historia, wiedza o społeczeństwie angielski, hiszpański, niemiecki, rosyjski Język obcy nowożytny, historia30
1748 Powiat złotowskiZŁOTÓWZespół Szkół EkonomicznychTechnikum
Plac Wolności 1/2
tel. 672650060
http://www.ekonom.zlotow.net
I DTechnik organizacji reklamy niemiecki, angielskijęzyk polski, matematyka, informatyka, język obcy28
1749 Miasto KoninKONINIII Liceum OgólnokształcąceLiceum Ogólnokształcące
Szymanowskiego 5
tel. 632444870
http://www.trzecieliceum.konin.lm.pl
1G- PSYCHOLOGICZNAbiologia, język polski, język angielskiangielski, niemieckibiologia, historia28
1750 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Geodezyjno-DrogowychTechnikum
Szamotulska 33
tel. 618672680
http://www.zsgd.poznan.pl
1TSTechnik pojazdów samochodowychangielski, niemiecki, francuskimatematyka, geografia, język obcy31
1751 Powiat złotowskiZŁOTÓWZespół Szkół EkonomicznychTechnikum
Plac Wolności 1/2
tel. 672650060
http://www.ekonom.zlotow.net
I CTechnik handlowiec niemiecki, angielskijęzyk polski, matematyka, geografia, język obcy28
1752 Miasto KoninKONINIII Liceum OgólnokształcąceLiceum Ogólnokształcące
Szymanowskiego 5
tel. 632444870
http://www.trzecieliceum.konin.lm.pl
1F- BIOTECHNOLOGICZNAbiologia, chemia, matematykaangielski, niemieckibiologia, chemia28
1753 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Geodezyjno-DrogowychTechnikum
Szamotulska 33
tel. 618672680
http://www.zsgd.poznan.pl
1DTechnik budowy drógangielski, niemiecki, francuskimatematyka, geografia, wiedza o społeczeństwie16
1754 Miasto KoninKONINIII Liceum OgólnokształcąceLiceum Ogólnokształcące
Szymanowskiego 5
tel. 632444870
http://www.trzecieliceum.konin.lm.pl
1E- EKONOMICZNAgeografia, matematyka, język angielskiangielski, niemieckigeografia, język angielski28
1755 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Geodezyjno-DrogowychTechnikum
Szamotulska 33
tel. 618672680
http://www.zsgd.poznan.pl
1GTechnik geologangielski, niemiecki, francuskimatematyka, geografia, język obcy15
1756 Powiat złotowskiZŁOTÓWZespół Szkół EkonomicznychTechnikum
Plac Wolności 1/2
tel. 672650060
http://www.ekonom.zlotow.net
I BTechnik informatyk niemiecki, angielskijęzyk polski, matematyka, informatyka, język obcy28
1757 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Geodezyjno-DrogowychTechnikum
Szamotulska 33
tel. 618672680
http://www.zsgd.poznan.pl
1GWTechnik geodetaangielski, niemiecki, francuskimatematyka, geografia, informatyka31
1758 Miasto KoninKONINIII Liceum OgólnokształcąceLiceum Ogólnokształcące
Szymanowskiego 5
tel. 632444870
http://www.trzecieliceum.konin.lm.pl
1D- PRAWNAhistoria, wiedza o społeczeństwie, język angielskiangielski, niemieckihistoria, wiedza o społeczeństwie28
1759 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Geodezyjno-DrogowychTechnikum
Szamotulska 33
tel. 618672680
http://www.zsgd.poznan.pl
1GATechnik geodetaangielski, niemiecki, francuskimatematyka, geografia, informatyka31
1760 Miasto KoninKONINIII Liceum OgólnokształcąceLiceum Ogólnokształcące
Szymanowskiego 5
tel. 632444870
http://www.trzecieliceum.konin.lm.pl
1C- POLITECHNICZNAmatematyka, fizyka, informatykaangielski, niemieckifizyka, informatyka28
1761 Miasto KoninKONINIII Liceum OgólnokształcąceLiceum Ogólnokształcące
Szymanowskiego 5
tel. 632444870
http://www.trzecieliceum.konin.lm.pl
1A- MEDYCZNA Z RATOWNICTWEM MEDYCZNYMbiologia, chemiaangielski, niemieckibiologia, chemia28
1762 Miasto KoninKONINIII Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida Liceum Ogólnokształcące
Szymanowskiego 5
tel. 632444870
http://www.trzecieliceum.konin.lm.pl
1A- MEDYCZNA Z DIETETYKĄbiologia, chemiaangielski, niemieckibiologia, chemia28
1763 Powiat złotowskiZŁOTÓWZespół Szkół EkonomicznychTechnikum
Plac Wolności 1/2
tel. 672650060
http://www.ekonom.zlotow.net
I ATechnik ekonomista niemiecki, angielskijęzyk polski, matematyka, geografia, język obcy28
1764 Powiat złotowskiZŁOTÓWZespół Szkół EkonomicznychLiceum Ogólnokształcące
Plac Wolności 1/2
tel. 672650060
http://www.ekonom.zlotow.net
I H/profil medialnyjęzyk polski, geografia lub wiedza o społeczeństwie, język angielski lub niemiecki niemiecki, angielskijęzyk polski, matematyka, geografia, wiedza o społeczeństwie30
1765 Powiat śremskiŚREMZespół Szkół PolitechnicznychTechnikum
Ks. J. Popiełuszki 30
tel. 612830337
http://www.zsp-srem.pl
TFTechnik usług fryzjerskichangielski, niemiecki, rosyjski, francuskijęzyk polski, język obcy, matematyka, chemia16
1766 Powiat śremskiŚREMZespół Szkół PolitechnicznychTechnikum
Ks. J. Popiełuszki 30
tel. 612830337
http://www.zsp-srem.pl
TTTechnik obsługi turystycznejangielski, niemiecki, rosyjski, francuskijęzyk polski, język obcy, matematyka, geografia16
1767 Powiat śremskiŚREMZespół Szkół PolitechnicznychTechnikum
Ks. J. Popiełuszki 30
tel. 612830337
http://www.zsp-srem.pl
TGTechnik żywienia i usług gastronomicznychangielski, niemiecki , rosyjski,francuskijęzyk polski, język obcy, matematyka, fizyka32
1768 Powiat złotowskiZŁOTÓWZespół Szkół EkonomicznychLiceum Ogólnokształcące
Plac Wolności 1/2
tel. 672650060
http://www.ekonom.zlotow.net
I G/ profil przyrodniczybiologia, geografia lub chemia, język angielski lub język niemiecki niemiecki, angielskijęzyk polski, matematyka, biologia, geografia, 30
1769 Powiat śremskiŚREMZespół Szkół PolitechnicznychTechnikum
Ks. J. Popiełuszki 30
tel. 612830337
http://www.zsp-srem.pl
TSTechnik pojazdów samochodowychangielski, niemiecki, rosyjski, francuskijęzyk polski, język obcy, matematyka, fizyka16
1770 Powiat śremskiŚREMZespół Szkół PolitechnicznychTechnikum
Ks. J. Popiełuszki 30
tel. 612830337
http://www.zsp-srem.pl
TBTechnik budownictwaangielski, niemiecki, rosyjski, francuskijęzyk polski, język obcy, matematyka, fizyka15
1771 Powiat złotowskiZŁOTÓWZespół Szkół EkonomicznychLiceum Ogólnokształcące
Plac Wolności 1/2
tel. 672650060
http://www.ekonom.zlotow.net
I F/profil ekonomiczno-prawnymatematyka, geografia, język angielski lub język niemiecki niemiecki, angielskijęzyk polski, matematyka, geografia, język obcy30
1772 Miasto LesznoLESZNOZespół Szkół TechnicznychBranżowa Szkoła I stopnia
Narutowicza 74a
tel. 655299435
http://zst-leszno.pl
MEElektromechanik pojazdów samochodowychangielskijęzyk obcy nowożytny, geografia15
1773 Powiat gnieźnieńskiGNIEZNOII Liceum Ogólnokształcące im. DąbrówkiLiceum Ogólnokształcące
Ks. Prym. M Łubieńskiego 3-5
tel. 614261344
http://www.2lo.gniezno.pl
1E/ humanistycznajęzyk polski, historia, wosangielski, niemiecki, hiszpański, francuskij.polski, matematyka, max(j.obcy), max(biol,chem,fiz,geo,hist,wos)30
1774 Powiat gnieźnieńskiGNIEZNOII Liceum Ogólnokształcące im. DąbrówkiLiceum Ogólnokształcące
Ks. Prym. M Łubieńskiego 3-5
tel. 614261344
http://www.2lo.gniezno.pl
1D/przyrodniczabiologia, chemia, geografiaangielski, niemiecki, hiszpański, francuskij.polski, matematyka, max(j.obcy), max(biol,chem,fiz,geo,hist,wos)30
1775 Powiat gnieźnieńskiGNIEZNOII Liceum Ogólnokształcące im. DąbrówkiLiceum Ogólnokształcące
Ks. Prym. M Łubieńskiego 3-5
tel. 614261344
http://www.2lo.gniezno.pl
1C/przyrodniczabiologia, chemia, fizykaangielski, niemiecki, hiszpański, francuskij.polski, matematyka, max(j.obcy), max(biol,chem,fiz,geo,hist,wos)30
1776 Powiat gnieźnieńskiGNIEZNOII Liceum Ogólnokształcące im. DąbrówkiLiceum Ogólnokształcące
Ks. Prym. M Łubieńskiego 3-5
tel. 614261344
http://www.2lo.gniezno.pl
1B/matematycznamatematyka, geografia, język angielskiangielski, niemiecki, hiszpański, francuskij.polski, matematyka, max(j.obcy), max(biol,chem,fiz,geo,hist,wos)30
1777 Powiat gnieźnieńskiGNIEZNOII Liceum Ogólnokształcące im. DąbrówkiLiceum Ogólnokształcące
Ks. Prym. M Łubieńskiego 3-5
tel. 614261344
http://www.2lo.gniezno.pl
1A/matematycznamatematyka, fizyka, język angielskiangielski, niemiecki, hiszpański, francuskij.polski, matematyka, max(j.obcy), max(biol,chem,fiz,geo,hist,wos)30
1778 Miasto LesznoLESZNOZespół Szkół TechnicznychTechnikum
Narutowicza 74a
tel. 655299435
http://zst-leszno.pl
TPMTechnik przemysłu modyangielski, niemieckijęzyk obcy nowożytny, geografia15
1779 Miasto LesznoLESZNOZespół Szkół TechnicznychTechnikum
Narutowicza 74a
tel. 655299435
http://zst-leszno.interbit.pl
TPTechnik spedytorangielski, niemieckijęzyk obcy nowożytny, geografia30
1780 Miasto LesznoLESZNOZespół Szkół TechnicznychTechnikum
Narutowicza 74a
tel. 655299435
http://zst-leszno.pl
TELTechnik elektronikangielski, niemieckijęzyk obcy nowożytny, informatyka15
1781 Miasto LesznoLESZNOZespół Szkół TechnicznychTechnikum
Narutowicza 74a
tel. 655299435
http://zst-leszno.pl
TETechnik elektrykangielski, niemieckijęzyk obcy nowożytny, informatyka30
1782 Miasto LesznoLESZNOZespół Szkół TechnicznychTechnikum
Narutowicza 74a
tel. 655299435
http://zst-leszno.pl
TPSTechnik pojazdów samochodowychangielski, niemieckijęzyk obcy nowożytny, geografia30
1783 Miasto LesznoLESZNOZespół Szkół TechnicznychTechnikum
Narutowicza 74a
tel. 655299435
http://zst-leszno.pl
TITechnik informatykangielski,  niemieckijęzyk obcy nowożytny, informatyka30
1784 Miasto LesznoLESZNOZespół Szkół TechnicznychTechnikum
Narutowicza 74a
tel. 655299435
http://zst-leszno.pl
TMTechnik mechatronikangielski, niemieckijęzyk obcy nowożytny, informatyka30
1785 Miasto LesznoLESZNOZespół Szkół TechnicznychBranżowa Szkoła I stopnia
Narutowicza 74a
tel. 655299435
http://zst-leszno.pl
MEMechanik pojazdów samochodowychangielskijęzyk obcy nowożytny, geografia15
1786 Miasto LesznoLESZNOZespół Szkół TechnicznychBranżowa Szkoła I stopnia
Narutowicza 74a
tel. 655299435
http://zst-leszno.pl
MEElektromechanik pojazdów samochodowychangielskijęzyk obcy nowożytny, geografia15
1787 Powiat szamotulskiPNIEWYZespół Szkół Sióstr Urszulanek SJKLiceum Ogólnokształcące
św. U. Ledóchowskiej 2
tel. 612910072
http://urszulanki.szkola.pl
IB2matematyka, informatyka, do wyboru: geografia, fizyka, j. angielski, wiedza o społeczeństwieangielski, niemiecki, rosyjskijęzyk polski, matematyka, historia, geografia16
1788 Powiat szamotulskiPNIEWYZespół Szkół Sióstr Urszulanek SJKLiceum Ogólnokształcące
św. U. Ledóchowskiej 2
tel. 612910072
http://urszulanki.szkola.pl
IB1biologia, chemia, do wyboru: geografia, fizyka, j. angielski, wiedza o psołeczeństwieangielski, niemiecki, rosyjskijęzyk polski, matematyka, historia, geografia16
1789 Miasto KaliszKALISZZespół Szkół ZawodowychBranżowa Szkoła I stopnia
Wąska 13
tel. 625025061
http://www.zs.kalisz.pl
wielozawodowa klasa wielozawodowaangielski, niemieckij. polski, j.angielski, geografia, informatyka64
1790 Powiat szamotulskiPNIEWYZespół Szkół Sióstr Urszulanek SJKLiceum Ogólnokształcące
św. U. Ledóchowskiej 2
tel. 612910072
http://urszulanki.szkola.pl
IAjęzyk polski, historia, do wyboru: wiedza o społeczeństwie, geografia, j. angielski, historia sztuktangielski, niemiecki, rosyjskijęzyk polski, matematyka, historia, geografia25
1791 Miasto KaliszKALISZZespół Szkół ZawodowychBranżowa Szkoła I stopnia
Wąska 13
tel. 625025061
http://www.zs.kalisz.pl
SprzedawcaSprzedawcaangielski, niemieckij.polski, geografia, plastyka, zajęcia techniczne20
1792 Miasto KaliszKALISZZespół Szkół ZawodowychBranżowa Szkoła I stopnia
Wąska 13
tel. 625025061
http://www.zs.kalisz.pl
CukiernikCukiernikangielski, niemieckij.polski, geografia, plastyka, zajęcia techniczne16
1793 Miasto KaliszKALISZZespół Szkół ZawodowychBranżowa Szkoła I stopnia
Wąska 13
tel. 625025061
http://www.zs.kalisz.pl
FryzjerFryzjerangielski, niemieckij.polski, j.angielski, biologia, chemia48
1794 Miasto KaliszKALISZZespół Szkół ZawodowychBranżowa Szkoła I stopnia
Wąska 13
tel. 625025061
http://www.zs.kalisz.pl
KucharzKucharzangielski, niemieckij.polski, geografia, plastyka, zajęcia techniczne32
1795 Miasto KaliszKALISZZespół Szkół ZawodowychTechnikum
Wąska 13
tel. 625025061
http://www.zs.kalisz.pl
Technik przemysłu modyTechnik przemysłu modyangielski, niemieckij.polski, geografia, plastyka, zajęcia techniczne10
1796 Miasto KaliszKALISZZespół Szkół ZawodowychTechnikum
Wąska 13
tel. 625025061
http://www.zs.kalisz.pl
Technik usług fryzjerskichTechnik usług fryzjerskichangielski, niemieckij.polski, biologia, geografia, plastyka22
1797 Powiat rawickiRAWICZI Liceum Ogólnokształcące w RawiczuLiceum Ogólnokształcące
Wały J. Dąbrowskiego 29
tel. 655464482
http://www.1lorawicz.pl
1Gjęzyk angielski, wiedza o społeczeństwie, geografia lub biologiaangielski, niemiecki, francuski, hiszpańskijęzyk obcy, wiedza o społeczeństwie30
1798 Powiat rawickiRAWICZI Liceum Ogólnokształcące w RawiczuLiceum Ogólnokształcące
Wały J. Dąbrowskiego 29
tel. 655464482
http://www.1lorawicz.pl
1Fjęzyk angielski, język niemiecki, język polski, historiaangielski, niemieckijęzyk obcy, historia30
1799 Powiat rawickiRAWICZI Liceum Ogólnokształcące w RawiczuLiceum Ogólnokształcące
Wały J. Dąbrowskiego 29
tel. 655464482
http://www.1lorawicz.pl
1Ejęzyk obcy, historia, wiedza o społeczeństwieangielski, niemiecki, francuski, hiszpańskijęzyk obcy, historia30
1800 Powiat rawickiRAWICZI Liceum Ogólnokształcące w RawiczuLiceum Ogólnokształcące
Wały J. Dąbrowskiego 29
tel. 655464482
http://www.1lorawicz.pl
1Djęzyk obcy, język polski, matematykaangielski, niemiecki, francuski, hiszpańskijęzyk obcy, informatyka30
1801 Powiat rawickiRAWICZI Liceum Ogólnokształcące w RawiczuLiceum Ogólnokształcące
Wały J. Dąbrowskiego 29
tel. 655464482
http://www.1lorawicz.pl
1Cjęzyk obcy, język polski, do wyboru: historia, chemia, fizyka biologia, geografiaangielski, niemiecki, francuski, hiszpańskijęzyk obcy, historia30
1802 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Gimnazjalno-Zawodowych nr 42Branżowa Szkoła I stopnia
św. Jerzego 6/10
tel. 618333835
http://www.gimnazjum42.poznan.pl
1e terapeutyczna klasa wielozawodowaangielskijęzyk obcy nowożytny, matematyka, wiedza o społeczeństwie15
1803 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Gimnazjalno-Zawodowych nr 42Branżowa Szkoła I stopnia
św. Jerzego 6/10
tel. 618333835
http://www.gimnazjum42.poznan.pl
1d terapeutyczna klasa wielozawodowaangielskijęzyk obcy nowożytny, matematyka, wiedza o społeczeństwie15
1804 Powiat rawickiRAWICZI Liceum Ogólnokształcące w RawiczuLiceum Ogólnokształcące
Wały J. Dąbrowskiego 29
tel. 655464482
http://www.1lorawicz.pl
1Bjęzyk obcy, do wyboru: biologia, chemia, fizyka, historia, geografiaangielski, niemiecki, francuski, hiszpańskijęzyk obcy, biologia30
1805 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Gimnazjalno-Zawodowych nr 42Branżowa Szkoła I stopnia
św. Jerzego 6/10
tel. 618333835
http://www.gimnazjum42.poznan.pl
1c terapeutyczna klasa wielozawodowaangielskijęzyk obcy nowożytny, matematyka, wiedza o społeczeństwie15
1806 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Gimnazjalno-Zawodowych nr 42Branżowa Szkoła I stopnia
św. Jerzego 6/10
tel. 618333835
http://www.gimnazjum42.poznan.pl
1b ogólnodostępny klasa wielozawodowaangielskijęzyk obcy nowożytny, matematyka, wiedza o społeczeństwie24
1807 Powiat rawickiRAWICZI Liceum Ogólnokształcące w RawiczuLiceum Ogólnokształcące
Wały J. Dąbrowskiego 29
tel. 655464482
http://www.1lorawicz.pl
1Ajęzyk obcy, do wyboru: matematyka, fizyka, geografia, chemia, biologia, historiaangielski, niemiecki, francuski, hiszpańskijęzyk obcy, informatyka30
1808 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Gimnazjalno-Zawodowych nr 42Branżowa Szkoła I stopnia
św. Jerzego 6/10
tel. 618333835
http://www.gimnazjum42.poznan.pl
1a ogólnodostępna klasa wielozawodowaangielskijęzyk obcy nowożytny, matematyka, wos24