Osoby, które korzystają z przeglądarki INTERNET EXPLORER, mogą mieć problemy z prawidłowym wyświetlaniem formularza oraz z niektórymi funkcjami.
Formularz jest przystosowany do pracy z przeglądarkami: Firefox, Opera, Chrome.

        


I OGÓLNOPOLSKI KONKURS Ignacy Jan Paderewski
pianista wirtuoz, kompozytor, polityk, dyplomata, mąż stanu, mecenas sztuki i architektury
dla uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i artystycznych
oraz szkół polskich za granicą

Formularz zgłoszeniowy (zgłoszenia dokonuje dyrektor szkoły)


Kategoria konkursowa:
Imię ucznia:
Nazwisko ucznia:
Klasa:
E-mail do rejestracji ucznia na platformie konkursowej:
DANE SZKOŁY
RSPO szkoły:
(nie dotyczy szkół polskich za granicą)

Pełna nazwa szkoły:
Typ szkoły:
Kraj: Polska  zagranica    
Województwo:
Powiat:
Adres (ulica i nr) szkoły:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Telefon szkoły:
E-mail szkoły: