logo
Liczba szkół: 10

Lp. Tytuł programu Autorzy programu Nazwa szkoły Adres Miejscowość Telefon Strona www Etap edukacyjny Opis programu
1 Nauka programowaniaDorota GranosNiepubliczne Gimnazjum w SarbicachSarbice 462-731 Sarbice632791178http://www.facebook.com/gimnazjumwsarbicachgimnazjumProgram nauczania programowania ma na celu rozbudzić w uczniach potrzebę wytyczania nowych ścieżek rozwoju, kreatywnego wykorzystywania możliwości jakie dają nowoczesne technologie, dzielenia się swoimi pomysłami z całym światem. Uczniowie tworzą gry komputerowe co uczy kreatywnego rozwiązywania problemów oraz pozwala wypracować umiejętność efektywnego myślenia o rzeczach niezwiązanych z informatyką. Dzięki nauce programowania uczeń potrafi ze zrozumieniem realizować z użyciem TIK własne projekty i wykorzystywać je dla własnych potrzeb.
2 Zaprogramuj się w szkoleAnna PlewińskaZespół Szkół Społecznych w Jarocinieul. Przemysłowa 163-200 Jarocin627473789http://www.spolecznejarocin.eu/szkoła podstawowa kl I-III, kl IV-VI, gimnazjumRealizowany program będzie dla uczniów okazją do poznania programowania intuicyjnego. Zajęcia będą dostosowane do poziomu rozwoju dzieci, wykorzystując odpowiedni, wraz z biegiem czasu coraz wyższy poziom abstrakcji. Przewidziane jest tworzenie gier w języku Scratch, a także poznawanie języków wyższych poziomów. W programie zawarte zostaną także zajęcia z programowania robotów LEGO. Dzięki różnorodnym działaniom uczniowie będą rozwijać swoje umiejętności: rozumowania, wnioskowania, współpracy, samodzielności, kreatywności.
3 Zrozumieć język maszynDariusz ŚlawskiGimnazjum Sióstr NazaretanekHarcerska 162-800 Kalisz625025501http://nazaret.kalisz.plgimnazjumCelem programu jest rozwiązywanie problemów nie tylko z dziedziny informatyki, ale głównie w obszarze informatykafizykamatematyka. Na początku zajęcia z algorytmiki, następnie za pomocą platformy Scratch a więc przez zabawę, aby w końcowym etapie przejść do nauki w języku wysokiego poziomu. Tworzenie algorytmów może odbywać się za pomocą odpowiedniego oprogramowania lub programów wizualizujących schematy blokowe. Ważne w programie są: stosowanie informacji zawartych w sieci Internet, umiejętność dzielenia się zdobytą wiedzą oraz praca w zespołach zadaniowych.
4 Programuję, czyli szukam rozwiązańMariusz WalczakNiepubliczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w SiedleminieSiedlemin, ul. Główna 3663-200 Siedlemin627404769http://siedlemin.xon.plszkoła podstawowa kl IV-VIInnowacyjny program nauczania programowania ma na celu rozbudzić w uczniach rozwiązywania zagadnień i problemów, jakie stoją przed nimi w trakcie nauki. Program jest w trakcie tworzenia i będzie realizowany w klasach IV i V szkoły podstawowej. Jego główny cel to rozwój myślenia logicznego i abstrakcyjnego.
5 My też chcemy programować.Witold PrałatZespół Szkół i Placówek Oświatowych w Bieżyniu, Szkoła Podstawowa w BieżyniuBieżyń 111,64-010 Bieżyń692465854http://www.spbiezyn.plszkoła podstawowa kl IV-VIInnowacja pedagogiczna na zajęciach kółka informatycznego adresowana jest do uczniów klas IVVI. Głównym celem programu jest zainteresowanie uczniów programowaniem. Opracowany zostanie program autorski uwzględniający elementy programowania w oparciu o środowiska Scratch, Logomocja i Baltie.
6 "Zaprogramuj przyszłość"Beata ZawisłaNiepubliczna Szkoła Podstawowa w BachorzewieSzkolna 863-200 Bachorzew627472942http://bachorzew.edu.plszkoła podstawowa kl I-III, kl IV-VIProgram zajęć komputerowych dla I i II etapu edukacyjnego uwzględniający naukę programowania w Scratch’u. Dzięki temu uczniowie będą doskonalić rozwijanie logicznego i abstrakcyjnego myślenia oraz budować kompetencje przydatne na zajęciach z innych przedmiotów. Materiał dla każdej klasy składa się tematów, opartych w części o scenariusze programu Mistrzowie Kodowania oraz kilka zajęć przeznaczonych jest na pracę z komputerem poprzez udział w akcjach: Code week, Godzina Kodowania, Dzień Bezpiecznego Internetu, „Dzień Scratch’a”, itp.
7 Pilotażowe wdrożenie programowania - zajęcia pozalekcyjne.Alina Krajewska-Grobelna, Renata SmoczykGimnazjum nr 1 w Środzie WielkopolskiejLipowa 963-000 Środa Wielkopolska612852374http://gim1sroda.plgimnazjumProjekt autorski w trakcie tworzenia zostanie dostarczony w miesiącu wrześniu 2016.
8 Programowanie z KlasąAngelika TomaszewskaSzkoła Podstawowa Da Vinciul. Golęcińska 960-626 Poznań618445541http://www.szkolapodstawowadavinci.pl/szkoła podstawowa kl I-III, kl IV-VIProgramowanie w szkole jako powszechny element nauczania. Używanie urządzeń cyfrowych do porozumiewania się z bliskimi i rówieśnikami oraz do zabawy. Programowanie jako rozwiązywanie problemów oraz zapis rozwiązanego problemu. W pierwszej klasie szkoły podstawowej uczniowie będą rozpocząć naukę wizualnego programowania prostych historyjek, zaś pierwsze algorytmy pojawią się w IV klasy szkoły podstawowej.
9 Programujemy naszą przyszłośćMarzena TchórzewskaGimnazjum Akademickie da VinciKutrzeby 1060-461 Poznań612711161http://www.davinciszkola.plgimnazjumGimnazjum klasa1 i Klasa 2: w ramach lekcji informatyki 1 godz. tygodniowo i zajęcia pozalekcyjne rozpoczynamy algorytmiką, potem nauka programowania Skratch, potem język wysokiego poziomu.W czasie tworzenia algorytmów do zapisu używamy edytora tekstu, praca w grupach z wykorzystaniem narzędzi sieciowych i zapisu prac w chmurze.W czasie nauki programowania realizowanie tematów związanych z grafiką komputerową przygotowanie duszków, tła, itp.Przy współpracy porozumiewanie się oraz przesyłanie danych za pomocą sieci komputerowej zarówno lokalnej, jak i globalnej.
10 Podróże po wirtualnym świecieAnna Matyja-Bielska, aneta DwornikSpołeczna Szkoła Podstawowa i Gimnazjum DębinkaGrabowa 3361-473 Poznań663484689http://debinka.plszkoła podstawowa kl I-IIIGłównym celem autorskiego programu nauczania zajęć komputerowych jest wyposażenie dziecka w umiejętność posługiwania się komputerem w zakresie podstawowym, znajomość zasad bezpiecznego korzystania z komputera i urządzeń mobilnych ze szczególnym uwzględnieniem Internetu, podstaw w nauce programowania a także rozbudzenie umiejętności intuicyjnego korzystania z różnego rodzaju oprogramowania edukacyjnego lub użytkowego oraz elektronicznych źródeł informacji w stopniu dostosowanym do potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka.