logo


Wielkopolska Sieć Szkół Promujących Zdrowie

Gmina
Pełna nazwa szkoły
Czy szkoła jest w zespole szkół Tak  Nie     
Typ szkoły
Adres szkoły (ulica, nr, poczta)
Kod pocztowy (np. 61-111)
Miejscowość
Telefon szkoły (np. 61-1234567)
E-mail szkoły
Strona www szkoły
Imię i nazwisko dyrektora
Imię i nazwisko koordynatora
E-mail koordynatora
Etap
Data złożenia wniosku o przyjęcie do Wielkopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie - rozpoczęcie okresu przygotowawczego (np. 01.09.2018)
Data otrzymania wojewódzkiego certyfikatu Szkoła Promująca Zdrowie (np. 01.09.2018)
Data zakończenia wojewódzkiego certyfikatu Szkoła Promująca Zdrowie (np. 01.09.2018)
Nr wojewódzkiego certyfikatu Szkoła Promująca Zdrowie
Data otrzymania krajowego certyfikatu Szkoła Promująca Zdrowie (np. 01.09.2018)
Data zakończenia krajowego certyfikatu Szkoła Promująca Zdrowie (np. 01.09.2018)
Uwagi