Osoby, które korzystają z przeglądarki INTERNET EXPLORER, mogą mieć problemy z prawidłowym wyświetlaniem formularza oraz z niektórymi funkcjami.
Formularz jest przystosowany do pracy z przeglądarkami : Firefox, Opera, Chrome.

        

Formularz zgłoszeniowy (zgłoszenia dokonuje dyrektor szkoły)

WOJEWÓDZKI KONKURS KSZTAŁCENIA SŁUCHU
pt. „Ptaków śpiew” 2021 DLA UCZNIÓW WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
Rozpoznawanie śpiewu i odgłosów ptaków polskich

Imię ucznia:
Nazwisko ucznia:
Klasa:
E-mail do rejestracji ucznia na platformie wko.moodle.org.pl:
DANE SZKOŁY
RSPO szkoły
Nazwa szkoły:
Typ szkoły:
Gmina:
Adres (ulica i nr) szkoły:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Telefon szkoły:
E-mail szkoły: