logo
Liczba szkół: 869

Lp. Powiat Miejscowość Nazwa szkoły Typ szkoły Adres szkoły Symbol oddziału Zawód/przedmioty rozszerzone Języki obce Przedmioty punktowane Liczba wolnych miejsc
1 Miasto KaliszKALISZCentrum Kształcenia Ustawicznego i PraktycznegoLiceum Ogólnokształcące
Handlowa 9
tel. 627532247
http://www.ckuip.kalisz.pl
2Ajęzyk polski, język angielskijęzyk angielskijęzyk polski, język angielski11
2 Miasto KaliszKALISZCentrum Kształcenia Ustawicznego i PraktycznegoLiceum Ogólnokształcące
Handlowa 9
tel. 627532247
http://www.ckuip.kalisz.pl
2 Cmatematyka, geografiajęzyk angielskimatematyka, geografia19
3 Miasto KaliszKALISZI Liceum Ogólnokształcące im. Adama AsnykaLiceum Ogólnokształcące
Grodzka 1
tel. 627573403
http://www.asnyk.com.pl
AN Linguajęzyk niemiecki, wiedza o społeczeństwiejęzyk niemiecki, język angielskijęzyk polski, matematyka, język niemiecki, historia lub wos2
4 Miasto KaliszKALISZI Liceum Ogólnokształcące im. Adama AsnykaLiceum Ogólnokształcące
Grodzka 1
tel. 627573403
http://www.asnyk.com.pl
B Talesmatematyka oraz chemia lub fizyka do wyborujęzyk angielski, język niemiecki, język włoski, język hiszpańskijęzyk polski, matematyka, chemia lub fizyka, język obcy2
5 Miasto KaliszKALISZI Liceum Ogólnokształcące im. Adama AsnykaLiceum Ogólnokształcące
Grodzka 1
tel. 627573403
http://www.asnyk.com.pl
C Pitagorasmatematyka, język angielski lub język niemiecki, chemia lub geografiajęzyk angielski, język niemiecki, język włoski, język hiszpańskijęzyk polski, matematyka, chemia lub geografia, język angielski lub język niemiecki1
6 Miasto KaliszKALISZI Liceum Ogólnokształcące im. Adama AsnykaLiceum Ogólnokształcące
Grodzka 1
tel. 627573403
http://www.asnyk.com.pl
D Temidajęzyk polski, historia, wiedza o społeczeństwiejęzyk angielski, język niemiecki, język włoski, język hiszpańskijęzyk polski, matematyka, język angielski, historia lub wos1
7 Miasto KaliszKALISZII Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza KościuszkiLiceum Ogólnokształcące
Szkolna 5
tel. 627676657
http://www.2lo.kalisz.pl
A1język polski historia wiedza o społeczeństwie geografia język angielskiangielski niemiecki rosyjski francuski hiszpańskijęzyk polski matematyka historia geografia2
8 Miasto KaliszKALISZII Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza KościuszkiLiceum Ogólnokształcące
Szkolna 5
tel. 627676657
http://www.2lo.kalisz.pl
A2język polski historia wiedza o społeczeństwie geografia język angielskiangielski niemiecki rosyjski francuski hiszpańskijęzyk polski matematyka historia geografia1
9 Miasto KaliszKALISZII Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza KościuszkiLiceum Ogólnokształcące
Szkolna 5
tel. 627676657
http://www.2lo.kalisz.pl
Djęzyk angielski biologia fizyka matematyka geografia wiedza o społeczeństwie chemiaangielski niemiecki rosyjski francuski hiszpańskijęzyk polski matematyka język angielski biologia1
10 Miasto KaliszKALISZII Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza KościuszkiLiceum Ogólnokształcące
Szkolna 5
tel. 627676657
http://www.2lo.kalisz.pl
Gmatematyka geografia wiedza o społeczeństwie język angielskiangielski niemiecki rosyjski francuski hiszpańskijęzyk polski matematyka geografia wiedza o społeczeństwie5
11 Miasto KaliszKALISZIII Liceum OgólnokształcąceLiceum Ogólnokształcące
Kościuszki 10
tel. 627672036
http://www.kopernik.pl
1Amatematyka, informatyka, fizykaangielski, niemiecki, francuski, rosyjski, hiszpański, włoskimatematyka, informatyka, fizyka1
12 Miasto KaliszKALISZIII Liceum OgólnokształcąceLiceum Ogólnokształcące
Kościuszki 10
tel. 627672036
http://www.kopernik.pl
1Fjęzyk polski, historia, wiedza o społeczeństwieangielski, niemiecki, francuski, rosyjski, hiszpański, włoskihistoria, wiedza o społeczeństwie, matematyka2
13 Miasto KaliszKALISZIII Liceum OgólnokształcąceLiceum Ogólnokształcące
Kościuszki 10
tel. 627672036
http://www.kopernik.pl
1Gmatematyka, geografia, angielski lub niemieckiangielski, niemiecki, francuski, rosyjski, hiszpański, włoskimatematyka, geografia, angielski lub niemiecki2
14 Miasto KaliszKALISZIII Liceum OgólnokształcąceLiceum Ogólnokształcące
Kościuszki 10
tel. 627672036
http://www.kopernik.pl
1D1biologia, chemiaangielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, rosyjskibiologia, chemia, matematyka1
15 Miasto KaliszKALISZIV Liceum OgólnokształcąceLiceum Ogólnokształcące
Widok 96a
tel. 627668534
http://www.4lo.kalisz.pl
1AJęzyk angielski lub niemiecki, + kl.II Geografia, Wiedza o społeczeństwie J.angielski, J. niemiecki, J.rosyjski, J. hiszpański, J. włoski Wiedza o społeczeństwie, Język angielski, Język polski, Matematyka 1
16 Miasto KaliszKALISZIV Liceum OgólnokształcąceLiceum Ogólnokształcące
Widok 96a
tel. 627668534
http://www.4lo.kalisz.pl
1BJęzyk polski, Język angielski lub niemiecki, + kl.II biologia, dodatkowe : podstawy psychologiiJ.angielski, J. niemiecki, J.rosyjski, J. hiszpański, J. włoski Biologia, Język angielski, Język polski, Matematyka8
17 Miasto KaliszKALISZIV Liceum OgólnokształcąceLiceum Ogólnokształcące
Widok 96a
tel. 627668534
http://www.4lo.kalisz.pl
1CJęzyk polski, + kl II: Historia, Język angielski, lub Wiedza o społeczeństwie. J.angielski, J. niemiecki, J.rosyjski, J. hiszpański, J. włoski Historia, Język angielski, Język polski, Matematyka12
18 Miasto KaliszKALISZIV Liceum OgólnokształcąceLiceum Ogólnokształcące
Widok 96a
tel. 627668534
http://www.4lo.kalisz.pl
1DJęzyk angielski lub niemiecki, + kl.II Język polski lub Chemia, BiologiaJ.angielski, J. niemiecki, J.rosyjski, J. hiszpański, J. włoski Biologia, Język angielski, Język polski, Matematyka17
19 Miasto KaliszKALISZIV Liceum OgólnokształcąceLiceum Ogólnokształcące
Widok 96a
tel. 627668534
http://www.4lo.kalisz.pl
1EMatematyka, Język angielski lub niemiecki, + kl.II Geografia lub FizykaJ.angielski, J. niemiecki, J.rosyjski, J. hiszpański, J. włoski Geografia, Informatyka, Język polski, Matematyka3
20 Miasto KaliszKALISZIV Liceum OgólnokształcąceLiceum Ogólnokształcące
Widok 96a
tel. 627668534
http://www.4lo.kalisz.pl
1FJęzyk angielski lub niemiecki, + kl.II Geografia, Wiedza o społeczeństwie J.angielski, J. niemiecki, J.rosyjski, J. hiszpański, J. włoski Geografia, Język angielski, Język polski, Matematyka8
21 Miasto KaliszKALISZSpecjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1Branżowa Szkoła I stopnia
Kordeckiego 17 a
tel. 625023360
http://sosw1kalisz.pl
1 A, kucharz, cukiernik, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie klasa wielozawodowaangielski, niemieckibrak16
22 Miasto KaliszKALISZSpecjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2Technikum
Augustyna Kordeckiego 19
tel. 625023555
http://www.os-w.pl
1TTechnik grafiki i poligrafii cyfrowejjęzyk angielskijęzyk angielski, informatyka8
23 Miasto KaliszKALISZV Liceum OgólnokształcąceLiceum Ogólnokształcące
Piskorzewie 6
tel. 625016161
http://5lo.kalisz.pl
A - klasa bezpieczeństwa wewnętrznego - mundurowawiedza o społeczeństwie, geografia, informatykajęzyk angielski, język niemieckijęzyk polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie, geografia4
24 Miasto KaliszKALISZV Liceum OgólnokształcąceLiceum Ogólnokształcące
Piskorzewie 6
tel. 625016161
http://5lo.kalisz.pl
B - klasa ratownictwa wojskowego - mundurowajęzyk angielski, biologia, język polskijęzyk angielski, język niemieckijęzyk polski, matematyka, język angielski, biologia3
25 Miasto KaliszKALISZV Liceum OgólnokształcąceLiceum Ogólnokształcące
Piskorzewie 6
tel. 625016161
http://5lo.kalisz.pl
C - klasa bezpieczeństwa publicznego - mundurowajęzyk angielski, wiedza o społeczeństwie, matematykajęzyk angielski, język niemieckijęzyk polski, matematyka, język angielski, wiedza o społeczeństwie9
26 Miasto KaliszKALISZZespół Szkół EkonomicznychTechnikum
Legionów 6
tel. 625029444
http://www.zse.kalisz.pl
aTechnik ekonomistajęzyk angielski, język niemieckijęzyk polski, matematyka, geografia, informatyka18
27 Miasto KaliszKALISZZespół Szkół EkonomicznychTechnikum
Legionów 6
tel. 625029444
http://www.zse.kalisz.pl
bTechnik ekonomistajęzyk angielski, język niemieckijęzyk polski, matematyka, geografia, informatyka8
28 Miasto KaliszKALISZZespół Szkół EkonomicznychTechnikum
Legionów 6
tel. 625029444
http://www.zse.kalisz.pl
dTechnik ekonomistajęzyk angielski, język niemieckijęzyk polski, matematyka, geografia, informatyka2
29 Miasto KaliszKALISZZespół Szkół EkonomicznychTechnikum
Legionów 6
tel. 625029444
http://www.zse.kalisz.pl
eTechnik handlowiecjęzyk angielski, język niemieckijęzyk polski, matematyka, geografia, język angielski2
30 Miasto KaliszKALISZZespół Szkół Gastronomiczno-HotelarskichTechnikum
Wodna 11-13
tel. 625016056
http://www.zsgh.kalisz.pl
ThTechnik hotelarstwaangielski niemieckipolski matematyka geografia język angielski lub język niemiecki2
31 Miasto KaliszKALISZZespół Szkół Gastronomiczno-HotelarskichTechnikum
Wodna 11-13
tel. 625016056
http://www.zsgh.kalisz.pl
TkKelnerangielski niemieckipolski matematyka geografia język angielski lub język niemiecki1
32 Miasto KaliszKALISZZespół Szkół Gastronomiczno-HotelarskichTechnikum
Wodna 11-13
tel. 625016056
http://www.zsgh.kalisz.pl
TtTechnik obsługi turystycznejangielski niemieckipolski matematyka geografia język angielski lub język niemiecki2
33 Miasto KaliszKALISZZespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2Technikum
Rzemieślnicza 6
tel. 627665513
http://www.zsp2.kalisz.pl
TA technik architektury krajobrazuTechnik architektury krajobrazujęzyk angielski, język niemiecki, język rosyjski geografia, informatyka, język polski, matematyka 1
34 Miasto KaliszKALISZZespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2Technikum
Rzemieślnicza 6
tel. 627665513
http://www.zsp2.kalisz.pl
TB technik budownictwa Technik budownictwajęzyk angielski, język niemiecki, język rosyjskigeografia, informatyka, język polski, matematyka12
35 Miasto KaliszKALISZZespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2Technikum
Rzemieślnicza 6
tel. 627665513
http://www.zsp2.kalisz.pl
TG technik geodeta Technik geodetajęzyk angielski, język niemiecki, język rosyjskigeografia, informatyka, język polski, matematyka 6
36 Miasto KaliszKALISZZespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2Technikum
Rzemieślnicza 6
tel. 627665513
http://www.zsp2.kalisz.pl
TI technik informatyk Technik informatykjęzyk angielski, język niemiecki, język rosyjski geografia, informatyka, język polski, matematyka7
37 Miasto KaliszKALISZZespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2Technikum
Rzemieślnicza 6
tel. 627665513
http://www.zsp2.kalisz.pl
TE technik elektryk Technik elektrykjęzyk angielski, język niemiecki, język rosyjski geografia, informatyka, język polski, matematyka 6
38 Miasto KaliszKALISZZespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2Technikum
Rzemieślnicza 6
tel. 627665513
http://www.zsp2.kalisz.pl
TBF technik budowy fortepianów i pianinTechnik budowy fortepianów i pianinjęzyk angielski, język niemiecki, język rosyjski geografia, informatyka, język polski, matematyka4
39 Miasto KaliszKALISZZespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2Branżowa Szkoła I stopnia
Rzemieślnicza 6
tel. 627665513
http://www.zsp2.kalisz.pl
1a elektryk Elektrykjęzyk angielski, język niemiecki, język rosyjski geografia, informatyka, język polski, matematyka 1
40 Miasto KaliszKALISZZespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2Branżowa Szkoła I stopnia
Rzemieślnicza 6
tel. 627665513
http://www.zsp2.kalisz.pl
1b monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwiejęzyk angielski, język niemiecki, język rosyjskigeografia, informatyka, język polski, matematyka 16
41 Miasto KaliszKALISZZespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2Branżowa Szkoła I stopnia
Rzemieślnicza 6
tel. 627665513
http://www.zsp2.kalisz.pl
1c monter sieci i instalacji sanitarnych Monter sieci i instalacji sanitarnychjęzyk angielski, język niemiecki, język rosyjski geografia, informatyka, język polski, matematyka10
42 Miasto KaliszKALISZZespół Szkół ZawodowychBranżowa Szkoła I stopnia
Wąska 13
tel. 625025061
http://www.zs.kalisz.pl
kucharzKucharzjęzyk angielski, język niemieckijęzyk polski, plastyka, geografia,zajęcia techniczne1
43 Miasto KaliszKALISZZespół Szkół ZawodowychBranżowa Szkoła I stopnia
Wąska 13
tel. 625025061
http://www.zs.kalisz.pl
cukiernikCukiernikjęzyk angielski, język niemieckijęzyk polski, plastyka, geografia,zajęcia techniczne2
44 Miasto KaliszKALISZZespół Szkół ZawodowychBranżowa Szkoła I stopnia
Wąska 13
tel. 625025061
http://www.zs.kalisz.pl
sprzedawcaSprzedawcajęzyk angielski, język niemieckijęzyk polski, plastyka, geografia,zajęcia techniczne1
45 Miasto KaliszKALISZZespół Szkół ZawodowychBranżowa Szkoła I stopnia
Wąska 13
tel. 625025061
http://www.zs.kalisz.pl
wielozawodowa klasa wielozawodowajęzyk angielski, język niemieckij.polski, j.angielski, geografia, informatyka13
46 Miasto KoninKONINI Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza KościuszkiLiceum Ogólnokształcące
Mickiewcza 14
tel. 632428782
http://www.1liceum.konin.pl
1 e ekonomicznageografia, matematyka, informatykaj. angielski, j. niemieckij. polski, matematyka, geografia, infromatyka2
47 Miasto KoninKONINI Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza KościuszkiLiceum Ogólnokształcące
Mickiewcza 14
tel. 632428782
http://www.1liceum.konin.pl
1 f politechnicznafizyka, matematyka, j. angielskij. angielski, j. niemieckij. polski, matematyka, fizyka, j. angielski5
48 Miasto KoninKONINI Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza KościuszkiLiceum Ogólnokształcące
Mickiewcza 14
tel. 632428782
http://www.1liceum.konin.pl
1a/I artystyczno-dziennikarskaj. polski, j. angielski, historiaj. angielski, j. hiszpańskij. polski, matematyka, historia, j. angielski1
49 Miasto KoninKONINI Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza KościuszkiLiceum Ogólnokształcące
Mickiewcza 14
tel. 632428782
http://www.1liceum.konin.pl
1 b/ II psychologicznaj. polski, biologia, j. angielskij. angielski, j. niemieckij. polski, matematyka, biologia, j. angielski3
50 Miasto KoninKONINI Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza KościuszkiLiceum Ogólnokształcące
Mickiewcza 14
tel. 632428782
http://www.1liceum.konin.pl
1c językowo-prawnaj. angielski, wiedza o społeczeństwie, historiaj. angielski, j. niemieckij. polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie, j. angielski5
51 Miasto KoninKONINI Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza KościuszkiLiceum Ogólnokształcące
Mickiewcza 14
tel. 632428782
http://www.1liceum.konin.pl
1 d medycznabiologia, chemiaj. angielski, j. niemieckij. polski, matematyka, biologia, chemia5
52 Miasto KoninKONINII Liceum Ogólnokształcące im. K. K. BaczyńskiegoLiceum Ogólnokształcące
11 Listopada 7a
tel. 632425265
http://www.drugieliceum.lm.pl
1 c 1j. polski historia j. ang.j. ang. j. niem.historia j. ang.2
53 Miasto KoninKONINII Liceum Ogólnokształcące im. K. K. BaczyńskiegoLiceum Ogólnokształcące
11 Listopada 7a
tel. 632425265
http://www.drugieliceum.lm.pl
1 c 2j. polski historia j. ang.j. ang. j. hiszp.historia j. ang.1
54 Miasto KoninKONINII Liceum Ogólnokształcące im. K. K. BaczyńskiegoLiceum Ogólnokształcące
11 Listopada 7a
tel. 632425265
http://www.drugieliceum.lm.pl
1 dj. ang. historia wosj. ang. j. niem.wos j. ang.7
55 Miasto KoninKONINII Liceum Ogólnokształcące im. K. K. BaczyńskiegoLiceum Ogólnokształcące
11 Listopada 7a
tel. 632425265
http://www.drugieliceum.lm.pl
1 egeografia historia j. ang.j. ang. j. niem.geografia j. ang.5
56 Miasto KoninKONINII Liceum Ogólnokształcące im. K. K. BaczyńskiegoLiceum Ogólnokształcące
11 Listopada 7a
tel. 632425265
http://www.drugieliceum.lm.pl
1 fbiologia chemiaj. ang. j. niem.biologia j. ang.5
57 Miasto KoninKONINII Liceum Ogólnokształcące im. K. K. BaczyńskiegoLiceum Ogólnokształcące
11 Listopada 7a
tel. 632425265
http://www.drugieliceum.lm.pl
1 g 1j. polski biologia j. ang.j. ang. j. niem.biologia j. ang.3
58 Miasto KoninKONINII Liceum Ogólnokształcące im. K. K. BaczyńskiegoLiceum Ogólnokształcące
11 Listopada 7a
tel. 632425265
http://www.drugieliceum.lm.pl
1 g 2j. polski biologia j. ang.j. ang. j. hiszp.biologia j. ang.1
59 Miasto KoninKONINII Liceum Ogólnokształcące im. K. K. BaczyńskiegoLiceum Ogólnokształcące
11 Listopada 7a
tel. 632425265
http://www.drugieliceum.lm.pl
1 h 1matematyka geografia j. ang.j. ang. j. niem.geografia j. ang.1
60 Miasto KoninKONINII Liceum Ogólnokształcące im. K. K. BaczyńskiegoLiceum Ogólnokształcące
11 Listopada 7a
tel. 632425265
http://www.drugieliceum.lm.pl
1 amatematyka fizyka informatykaj. ang. j. niem.informatyka j. ang.3
61 Miasto KoninKONINII Liceum Ogólnokształcące im. K. K. BaczyńskiegoLiceum Ogólnokształcące
11 Listopada 7a
tel. 632425265
http://www.drugieliceum.lm.pl
1 bmatematyka fizyka j. ang.j. ang. j. niem.informatyka j. ang.2
62 Miasto KoninKONINIII Liceum OgólnokształcąceLiceum Ogólnokształcące
Szymanowskiego 5
tel. 632444870
http://www.trzecieliceum.konin.lm.pl
Abiologia/chemiaangielski/niemieckibiologia/chemia1
63 Miasto KoninKONINIII Liceum OgólnokształcąceLiceum Ogólnokształcące
Szymanowskiego 5
tel. 632444870
http://www.trzecieliceum.konin.lm.pl
Bbiologia/chemiaangielski/niemieckibiologia/chemia4
64 Miasto KoninKONINIII Liceum OgólnokształcąceLiceum Ogólnokształcące
Szymanowskiego 5
tel. 632444870
http://www.trzecieliceum.konin.lm.pl
Cmatematyka/fizyka/informatykaangielski/niemieckifizyka/informatyka6
65 Miasto KoninKONINIII Liceum OgólnokształcąceLiceum Ogólnokształcące
Szymanowskiego 5
tel. 632444870
http://www.trzecieliceum.konin.lm.pl
Dhistoria/wos/angielskiangielski/niemieckihistoria/wos5
66 Miasto KoninKONINIII Liceum OgólnokształcąceLiceum Ogólnokształcące
Szymanowskiego 5
tel. 632444870
http://www.trzecieliceum.konin.lm.pl
Egeografia, matematyka, angielskiangielski, niemieckigeografia, angielski2
67 Miasto KoninKONINIII Liceum OgólnokształcąceLiceum Ogólnokształcące
Szymanowskiego 5
tel. 632444870
http://www.trzecieliceum.konin.lm.pl
Fbiologia, chemia, matematykaangielski, niemieckibiologia, chemia3
68 Miasto KoninKONINIII Liceum OgólnokształcąceLiceum Ogólnokształcące
Szymanowskiego 5
tel. 632444870
http://www.trzecieliceum.konin.lm.pl
Gbiologia, chemia, angielskiangielski, niemieckibiologia, historia3
69 Miasto KoninKONINKonińskie Centrum EdukacyjneLiceum Ogólnokształcące
Mickiewicza 11
tel. 632429729
http://kce.lm.pl
Klasa multiprofilowauczeń wybiera pod koniec I klasy, do wyboru: język angielski, WOS, biologia, geografia, matematykajęzyk angielski, język niemieckijęzyk polski, język angielski, matematyka oraz dwa przedmioty z najwyższą oceną10
70 Miasto KoninKONINSpecjalny Ośrodek Szkolno-WychowawczyBranżowa Szkoła I stopnia
Kaliska 19
tel. 632429161
http://www.sosw.konin.pl
IaB klasa wielozawodowa--7
71 Miasto KoninKONINZespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. E. KwiatkowskiegoBranżowa Szkoła I stopnia
Budowlanych 6
tel. 632433268
http://www.zsb.lm.pl
1BW klasa wielozawodowajęzyk niemieckijęzyk polski, matematyka, informatyka, max (wos,tech)3
72 Miasto KoninKONINZespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. E. KwiatkowskiegoTechnikum
Budowlanych 6
tel. 632433268
http://www.zsb.lm.pl
1TŻgTechnik żywienia i usług gastronomicznychjęzyk angielski, język niemieckijęzyk polski, matematyka, język obcy, informatyka2
73 Miasto KoninKONINZespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. S. BatoregoLiceum Ogólnokształcące
Wodna 1
tel. 632428943
http://zscku.konin.pl
1BWhistoria, język angielski, wiedza o społeczeństwiej.angielski, j.niemieckijęzyk polski, matematyka, język angielski, wiedza o społeczeństwie7
74 Miasto KoninKONINZespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. S. BatoregoTechnikum
Wodna 1
tel. 632428943
http://zscku.konin.pl
1ITechnik informatykj.angielski, j.niemieckijęzyk polski, matematyka, język angielski, informatyka1
75 Miasto KoninKONINZespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. S. BatoregoTechnikum
Wodna 1
tel. 632428943
http://zscku.konin.pl
1HTechnik handlowiecj.angielski, j.niemieckijęzyk polski, matematyka, język angielski, geografia3
76 Miasto KoninKONINZespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. S. BatoregoTechnikum
Wodna 1
tel. 632428943
http://zscku.konin.pl
1ETechnik ekonomistaj.angielski, j.niemieckijęzyk polski, matematyka, język angielski, geografia6
77 Miasto KoninKONINZespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. S. BatoregoTechnikum
Wodna 1
tel. 632428943
http://zscku.konin.pl
1LTechnik logistykj.angielski, j.niemieckijęzyk polski, matematyka, język angielski, geografia2
78 Miasto KoninKONINZespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. S. BatoregoBranżowa Szkoła I stopnia
Wodna 1
tel. 632428943
http://zscku.konin.pl
1BSsSprzedawcaj.angielskijęzyk polski, matematyka, informatyka, geografia8
79 Miasto KoninKONINZespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. S. BatoregoBranżowa Szkoła I stopnia
Wodna 1
tel. 632428943
http://zscku.konin.pl
1BSkmKierowca mechanikj.angielskijęzyk polski, matematyka, informatyka, geografia9
80 Miasto KoninKONINZespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. S. BatoregoLiceum Ogólnokształcące
Wodna 1
tel. 632428943
http://zscku.konin.pl
1Phistoria, język angielski, wiedza o społeczeństwiej.angielski, j.niemieckijęzyk polski, matematyka, język angielski, wiedza o społeczeństwie5
81 Miasto KoninKONINZespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. S. StaszicaBranżowa Szkoła I stopnia
kard. S. Wyszyńskiego 3
tel. 632425421
http://zsge.pl
1BEMeElektrykjęzyk niemieckijęzyk polski, język obcy, matematyka, informatyka1
82 Miasto KoninKONINZespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. S. StaszicaBranżowa Szkoła I stopnia
kard. S. Wyszyńskiego 3
tel. 632425421
http://zsge.pl
IBSMsMechanik pojazdów samochodowychjęzyk niemieckijęzyk polski, język obcy, matematyka, informatyka12
83 Miasto KoninKONINZespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. S. StaszicaBranżowa Szkoła I stopnia
kard. S. Wyszyńskiego 3
tel. 632425421
http://zsge.pl
BEMmMechatronikjęzyk niemieckijęzyk polski, język obcy, matematyka, informatyka1
84 Miasto KoninKONINZespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. S. StaszicaLiceum Ogólnokształcące
kard. S. Wyszyńskiego 3
tel. 632425421
http://zsge.pl
LOSpiłka-nożnajęzyk polski, język angielski, biologiajęzyk angielski, język niemieckijęzyk polski, język obcy, matematyka, biologia5
85 Miasto KoninKONINZespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. S. StaszicaLiceum Ogólnokształcące
kard. S. Wyszyńskiego 3
tel. 632425421
http://zsge.pl
LOSszermierkajęzyk polski, język angielski, biologiajęzyk angielski, język niemieckijęzyk polski, język obcy, matematyka, biologia3
86 Miasto KoninKONINZespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. S. StaszicaTechnikum
kard. S. Wyszyńskiego 3
tel. 632425421
http://zsge.pl
IPSTechnik pojazdów samochodowychjęzyk angielski, język niemieckijęzyk polski, język obcy, matematyka, informatyka4
87 Miasto KoninKONINZespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. S. StaszicaTechnikum
kard. S. Wyszyńskiego 3
tel. 632425421
http://zsge.pl
I TETechnik ekonomistajęzyk angielski, język niemieckijęzyk polski, język angielski, matematyka, geografia1
88 Miasto KoninKONINZespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. S. StaszicaTechnikum
kard. S. Wyszyńskiego 3
tel. 632425421
http://zsge.pl
I TSi_klasa integracyjnaTechnik spedytorjęzyk angielski, język niemieckijęzyk polski, język angielski, matematyka, geografia2
89 Miasto KoninKONINZespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. S. StaszicaTechnikum
kard. S. Wyszyńskiego 3
tel. 632425421
http://zsge.pl
I OMmTechnik mechanikjęzyk angielski, język niemieckijęzyk polski, język obcy, matematyka, informatyka1
90 Miasto KoninKONINZespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. S. StaszicaTechnikum
kard. S. Wyszyńskiego 3
tel. 632425421
http://zsge.pl
I ESeTechnik elektronikjęzyk angielski, język niemieckijęzyk polski, język obcy, matematyka, informatyka2
91 Miasto KoninKONINZespół Szkół im. Mikołaja KopernikaTechnikum
Aleje 1 Maja 22
tel. 632424557
http://www.kopernik.konin.pl
TiTechnik teleinformatykjęzyk angielski, język niemieckiinformatyka, język angielski1
92 Miasto KoninKONINZespół Szkół im. Mikołaja KopernikaBranżowa Szkoła I stopnia
Aleje 1 Maja 22
tel. 632424557
http://www.kopernik.konin.pl
BkKucharzjęzyk angielskibiologia, wos5
93 Miasto KoninKONINZespół Szkół im. Mikołaja KopernikaBranżowa Szkoła I stopnia
Aleje 1 Maja 22
tel. 632424557
http://www.kopernik.konin.pl
BsSprzedawcajęzyk angielskiwiedza o społeczeństwie, informatyka6
94 Miasto KoninKONINZespół Szkół im. Mikołaja KopernikaBranżowa Szkoła I stopnia
Aleje 1 Maja 22
tel. 632424557
http://www.kopernik.konin.pl
BfFryzjerjęzyk angielskiwiedza o społeczeństwie, biologia12
95 Miasto KoninKONINZespół Szkół Technicznych i HutniczychTechnikum
Kolska 1
tel. 632429824
http://www.zstih.konin.pl
TITechnik informatykjęzyk angielski język niemieckijęzyk polski matematyka informatyka4
96 Miasto KoninKONINZespół Szkół Technicznych i HutniczychTechnikum
Kolska 1
tel. 632429824
http://www.zstih.konin.pl
WZ klasa wielozawodowajęzyk niemieckijęzyk polski matematyka informatyka język obcy5
97 Miasto LesznoLESZNOZespół Szkół Nr 4Liceum Ogólnokształcące
Karola Kurpińskiego 2
tel. 655299534
http://www.zsosleszno.home.pl
klasa pedagogicznahistoria, język obcy, język polskijęzyk angielski, język niemieckihistoria, język obcy6
98 Miasto LesznoLESZNOZespół Szkół Nr 4Technikum
Karola Kurpińskiego 2
tel. 655299534
http://www.zsosleszno.home.pl
TGTechnik geodetajęzyk angielski, język niemieckigeografia, język obcy7
99 Miasto LesznoLESZNOZespół Szkół Nr 4Technikum
Karola Kurpińskiego 2
tel. 655299534
http://www.zsosleszno.home.pl
TISTechnik inżynierii sanitarnejjęzyk angielski, język niemieckigeografia, język obcy6
100 Miasto LesznoLESZNOZespół Szkół Nr 4Technikum
Karola Kurpińskiego 2
tel. 655299534
http://www.zsosleszno.home.pl
TUFTechnik usług fryzjerskichJęzyk angielski, język niemieckibiologia, język obcy7
101 Miasto LesznoLESZNOZespół Szkół Nr 4Technikum
Karola Kurpińskiego 2
tel. 655299534
http://www.zsosleszno.home.pl
TMTechnik mechanikJęzyk angielski, język niemieckigeografia, język obcy9
102 Miasto LesznoLESZNOZespół Szkół Nr 4Technikum
Karola Kurpińskiego 2
tel. 655299534
http://www.zsosleszno.home.pl
TEOTechnik urządzeń i systemów energetyki odnawialnejJęzyk angielski, język niemieckigeografia, język obcy10
103 Miasto LesznoLESZNOZespół Szkół Nr 4Branżowa Szkoła I stopnia
Karola Kurpińskiego 2
tel. 655299534
http://www.zsosleszno.home.pl
c-fryzjerFryzjerjęzyk angielski, język niemieckigeografia, język angielski, język niemiecki1
104 Miasto LesznoLESZNOZespół Szkół Nr 4Branżowa Szkoła I stopnia
Karola Kurpińskiego 2
tel. 655299534
http://www.zsosleszno.home.pl
d-cukiernikCukiernikJęzyk angielski, język niemieckigeografia, język angielski, język niemiecki10
105 Miasto LesznoLESZNOZespół Szkół Nr 4Branżowa Szkoła I stopnia
Karola Kurpińskiego 2
tel. 655299534
http://www.zsosleszno.home.pl
e-stolarzStolarzJęzyk angielski, język niemieckigeografia, język angielski, język niemiecki2
106 Miasto LesznoLESZNOZespół Szkół Nr 4Branżowa Szkoła I stopnia
Karola Kurpińskiego 2
tel. 655299534
http://www.zsosleszno.home.pl
f-sprzedawcaSprzedawcaJęzyk angielski, język niemieckigeografia, język angielski, język niemiecki3
107 Miasto LesznoLESZNOZespół Szkół Nr 4Branżowa Szkoła I stopnia
Karola Kurpińskiego 2
tel. 655299534
http://www.zsosleszno.home.pl
g-oper.obrab.skraw.Operator obrabiarek skrawającychJęzyk angielski, język niemieckigeografia, język angielski, język niemiecki2
108 Miasto LesznoLESZNOZespół Szkół Nr 4Branżowa Szkoła I stopnia
Karola Kurpińskiego 2
tel. 655299534
http://www.zsosleszno.home.pl
h-ślusarzŚlusarzJęzyk angielski, język niemieckigeografia, język angielski, język niemiecki13
109 Miasto LesznoLESZNOZespół Szkół Nr 4Branżowa Szkoła I stopnia
Karola Kurpińskiego 2
tel. 655299534
http://www.zsosleszno.home.pl
i-elektrykElektrykJęzyk angielski, język niemieckigeografia, język angielski, język niemiecki12
110 Miasto LesznoLESZNOZespół Szkół Nr 4Branżowa Szkoła I stopnia
Karola Kurpińskiego 2
tel. 655299534
http://www.zsosleszno.home.pl
j-mon.sieci i in.san.Monter sieci i instalacji sanitarnychJęzyk angielski, język niemieckigeografia, język angielski, język niemiecki8
111 Miasto LesznoLESZNOZespół Szkół Nr 4Branżowa Szkoła I stopnia
Karola Kurpińskiego 2
tel. 655299534
http://www.zsosleszno.home.pl
k-wielozawodowa klasa wielozawodowaJęzyk angielski, język niemieckigeografia, język angielski, język niemiecki3
112 Miasto LesznoLESZNOZespół Szkół Nr 4Branżowa Szkoła I stopnia
Karola Kurpińskiego 2
tel. 655299534
http://www.zsosleszno.home.pl
l-fotografFotografJęzyk angielski, język niemieckigeografia, język angielski, język niemiecki5
113 Miasto LesznoLESZNOZespół Szkół Rolniczo-BudowlanychTechnikum
1 Maja 1
tel. 655299430
http://www.zsrb.leszno.pl
TBTechnik budownictwaJęzyk angielski (kontynuacja), Język niemiecki (kontynuacja)Język obcy nowożytny, Fizyka8
114 Miasto LesznoLESZNOZespół Szkół Rolniczo-BudowlanychTechnikum
1 Maja 1
tel. 655299430
http://www.zsrb.leszno.pl
TRTechnik weterynariiJęzyk angielski (kontynuacja), Język niemiecki (kontynuacja)Język obcy nowożytny, Biologia11
115 Miasto LesznoLESZNOZespół Szkół Rolniczo-BudowlanychTechnikum
1 Maja 1
tel. 655299430
http://www.zsrb.leszno.pl
TRTechnik rolnikJęzyk angielski (kontynuacja), Język niemiecki (kontynuacja)Język obcy nowożytny, Biologia17
116 Miasto LesznoLESZNOZespół Szkół Rolniczo-BudowlanychTechnikum
1 Maja 1
tel. 655299430
http://www.zsrb.leszno.pl
TŻiUGTechnik żywienia i usług gastronomicznychJęzyk angielski (kontynuacja), Język niemiecki (kontynuacja)Język obcy nowożytny, Chemia18
117 Miasto LesznoLESZNOZespół Szkół Rolniczo-BudowlanychBranżowa Szkoła I stopnia
1 Maja 1
tel. 655299430
http://www.zsrb.leszno.pl
BSMonter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwieJęzyk angielski (kontynuacja), Język niemiecki (kontynuacja)Język obcy nowożytny, Informatyka1
118 Miasto LesznoLESZNOZespół Szkół Rolniczo-BudowlanychBranżowa Szkoła I stopnia
1 Maja 1
tel. 655299430
http://www.zsrb.leszno.pl
BSMurarz-tynkarzJęzyk angielski (kontynuacja), Język niemiecki (kontynuacja)Język obcy nowożytny, Informatyka3
119 Miasto LesznoLESZNOZespół Szkół Rolniczo-BudowlanychBranżowa Szkoła I stopnia
1 Maja 1
tel. 655299430
http://www.zsrb.leszno.pl
BSStolarzJęzyk angielski (kontynuacja), Język niemiecki (kontynuacja)Język obcy nowożytny, Informatyka1
120 Miasto LesznoLESZNOZespół Szkół Rolniczo-BudowlanychBranżowa Szkoła I stopnia
1 Maja 1
tel. 655299430
http://www.zsrb.leszno.pl
BSMechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczychJęzyk angielski (kontynuacja), Język niemiecki (kontynuacja)Język obcy nowożytny, Informatyka1
121 Miasto LesznoLESZNOZespół Szkół Rolniczo-BudowlanychBranżowa Szkoła I stopnia
1 Maja 1
tel. 655299430
http://www.zsrb.leszno.pl
BSOgrodnikJęzyk angielski (kontynuacja), Język niemiecki (kontynuacja)Język obcy nowożytny, Informatyka1
122 Miasto LesznoLESZNOZespół Szkół Rolniczo-BudowlanychBranżowa Szkoła I stopnia
1 Maja 1
tel. 655299430
http://www.zsrb.leszno.pl
BSRolnikJęzyk angielski (kontynuacja), Język niemiecki (kontynuacja)Język obcy nowożytny, Informatyka6
123 Miasto LesznoLESZNOZespół Szkół Rolniczo-BudowlanychBranżowa Szkoła I stopnia
1 Maja 1
tel. 655299430
http://www.zsrb.leszno.pl
BSJeździecJęzyk angielski (kontynuacja), Język niemiecki (kontynuacja)Język obcy nowożytny, Informatyka6
124 Miasto PoznańPOZNAŃCentrum Kształcenia Zawodowego i UstawicznegoTechnikum
Jawornicka 1
tel. 616606606
http://ckziupoznan.pl
Technik mechatronikTechnik mechatronikjęzyk angielski język niemieckipolski matematyka język obcy informatyka1
125 Miasto PoznańPOZNAŃCentrum Kształcenia Zawodowego i UstawicznegoTechnikum
Jawornicka 1
tel. 616606606
http://ckziupoznan.pl
Technik mechTechnik mechanikjęzyk angielski języka niemieckijęzyk polski matematyka język obcy informatyka22
126 Miasto PoznańPOZNAŃCentrum Kształcenia Zawodowego i UstawicznegoTechnikum
Jawornicka 1
tel. 616606606
http://ckziupoznan.pl
Technik mech/lotnikTechnik mechanik lotniczyjęzyk angielski język niemieckijęzyk polski matematyka język obcy informatyka14
127 Miasto PoznańPOZNAŃCentrum Kształcenia Zawodowego i UstawicznegoTechnikum
Jawornicka 1
tel. 616606606
http://ckziupoznan.pl
Technik chłodnikTechnik chłodnictwa i klimatyzacjijęzyk angielski język niemieckijęzyk polski matematyka język obcy informatyka20
128 Miasto PoznańPOZNAŃCentrum Kształcenia Zawodowego i UstawicznegoBranżowa Szkoła I stopnia
Jawornicka 1
tel. 616606606
http://ckziupoznan.pl
Mechanik precyzyjnyMechanik precyzyjnyjęzyk angielskijęzyk polski matematyka informatyka geografia26
129 Miasto PoznańPOZNAŃCentrum Kształcenia Zawodowego i UstawicznegoBranżowa Szkoła I stopnia
Jawornicka 1
tel. 616606606
http://ckziupoznan.pl
Mechanik - monterMechanik-monter maszyn i urządzeńjęzyk angielskijęzyk polski matematyka informatyka geografia24
130 Miasto PoznańPOZNAŃCentrum Kształcenia Zawodowego i UstawicznegoBranżowa Szkoła I stopnia
Jawornicka 1
tel. 616606606
http://ckziupoznan.pl
Mechanik automatykMechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnychjęzyk angielskijęzyk polski matematyka informatyka geografia26
131 Miasto PoznańPOZNAŃCentrum Kształcenia Zawodowego i UstawicznegoBranżowa Szkoła I stopnia
Jawornicka 1
tel. 616606606
http://ckziupoznan.pl
Operator obrabiarekOperator obrabiarek skrawającychjęzyk angielskijęzyk polski matematyka informatyka geografia26
132 Miasto PoznańPOZNAŃIII Liceum OgólnokształcąceLiceum Ogólnokształcące
Strzelecka 10
tel. 618524650
http://lo3.edu.pl
1d-Da Vincijęzyk polski historia wiedza o społeczeństwiejęzyk angielski język francuskijęzyk polski matematyka język obcy historia1
133 Miasto PoznańPOZNAŃIII Liceum OgólnokształcąceLiceum Ogólnokształcące
Strzelecka 10
tel. 618524650
http://lo3.edu.pl
1e - Linneuszbiologia chemiajęzyk angielski język niemiecki/francuskijęzyk polski matematyka język obcy biologia1
134 Miasto PoznańPOZNAŃIII Liceum OgólnokształcąceLiceum Ogólnokształcące
Strzelecka 10
tel. 618524650
http://lo3.edu.pl
1f-Avicennabiologia chemiajęzyk angielski język niemiecki/francuskijęzyk polski matematyka język obcy biologia1
135 Miasto PoznańPOZNAŃLiceum Ogólnokształcące św. Marii MagdalenyLiceum Ogólnokształcące
Garbary 24
tel. 618527705
http://www.marynka.edu.pl
1AJęzyk polski, historia, język angielskiJęzyk angielski oraz do wyboru francuski, niemiecki, hiszpańskihhistoria1
136 Miasto PoznańPOZNAŃLiceum Ogólnokształcące św. Marii MagdalenyLiceum Ogólnokształcące
Garbary 24
tel. 618527705
http://www.marynka.edu.pl
1BJęzyk polski, historia, język angielskiJęzyk angielski oraz do wyboru francuski, niemiecki, hiszpańskihistoria3
137 Miasto PoznańPOZNAŃLiceum Ogólnokształcące św. Marii MagdalenyLiceum Ogólnokształcące
Garbary 24
tel. 618527705
http://www.marynka.edu.pl
1CBiologia, chemiaJęzyk angielski, język niemieckibiologia2
138 Miasto PoznańPOZNAŃLiceum Ogólnokształcące św. Marii MagdalenyLiceum Ogólnokształcące
Garbary 24
tel. 618527705
http://www.marynka.edu.pl
1DBiologia, chemiaJęzyk angielski oraz do wyboru francuski, niemiecki, hiszpańskihbiologia3
139 Miasto PoznańPOZNAŃLiceum Ogólnokształcące św. Marii MagdalenyLiceum Ogólnokształcące
Garbary 24
tel. 618527705
http://www.marynka.edu.pl
1GMatematyka, geografia, język angielskiJęzyk angielski, język niemieckigeografia3
140 Miasto PoznańPOZNAŃTechnikum Inżynierii Środowiska i AgrobiznesuTechnikum
Golęcińska 9
tel. 618464485
http://www.zstpoznan.pl
TwTechnik weterynariijęzyk angielski język niemieckichemia biologia9
141 Miasto PoznańPOZNAŃTechnikum Inżynierii Środowiska i AgrobiznesuTechnikum
Golęcińska 9
tel. 618464485
http://www.zstpoznan.pl
TmTechnik mechanizacji rolnictwa i agrotronikijęzyk angielski język niemieckimatematyka fizyka10
142 Miasto PoznańPOZNAŃTechnikum Inżynierii Środowiska i AgrobiznesuTechnikum
Golęcińska 9
tel. 618464485
http://www.zstpoznan.pl
ToTechnik urządzeń i systemów energetyki odnawialnejjęzyk angielski język niemieckimatematyka fizyka13
143 Miasto PoznańPOZNAŃTechnikum Inżynierii Środowiska i AgrobiznesuTechnikum
Golęcińska 9
tel. 618464485
http://www.zstpoznan.pl
TaTechnik agrobiznesujęzyk angielski język niemieckibiologia matematyka16
144 Miasto PoznańPOZNAŃTechnikum Inżynierii Środowiska i AgrobiznesuTechnikum
Golęcińska 9
tel. 618464485
http://www.zstpoznan.pl
TiTechnik inżynierii środowiska i melioracjijęzyk angielski język niemieckibiologia matematyka30
145 Miasto PoznańPOZNAŃXIV Liceum OgólnokształcąceLiceum Ogólnokształcące
os. Piastowskie 106
tel. 618773632
http://www.czternastelo.pl
D/E Dietetyczno-Turystycznaj. angielski, geografia, biologiaangielski, niemiecki, rosyjskimatematyka, biologia, j. obcy4
146 Miasto PoznańPOZNAŃXIV Liceum OgólnokształcąceLiceum Ogólnokształcące
os. Piastowskie 106
tel. 618773632
http://www.czternastelo.pl
A Artej.polski, historia, historia sztukiangielski, niemiecki, rosyjskimatematyka,historia, wos4
147 Miasto PoznańPOZNAŃXIV Liceum OgólnokształcąceLiceum Ogólnokształcące
os. Piastowskie 106
tel. 618773632
http://www.czternastelo.pl
C Ratownictwo medycznebiologia, chemiaangielski, niemiecki, rosyjskimatematyka, biologia, chemia1
148 Miasto PoznańPOZNAŃXXV Liceum OgólnokształcąceLiceum Ogólnokształcące
Widna 1
tel. 618224941
http://lo25.edupage.org
1A dziennikarsko-medialnajęzyk polski, język angielski, historiajęzyk angielski, język francuski, język hispański, język niemieckijęzyk polski, matematyka, język angielski, historia3
149 Miasto PoznańPOZNAŃXXV Liceum OgólnokształcąceLiceum Ogólnokształcące
Widna 1
tel. 618224941
http://lo25.edupage.org
1C psychologiczno-językowajęzyk angielski, biologiajęzyk angielski, język francuski, język hiszpański, język niemieckijęzyk polski, matematyka, język angielski, biologia1
150 Miasto PoznańPOZNAŃXXV Liceum OgólnokształcąceLiceum Ogólnokształcące
Widna 1
tel. 618224941
http://lo25.pl
1B biologiczno-chemicznabiologia, chemiajęzyk angielski, język francuski, język hiszpański, język niemieckijęzyk polski, matematyka, język angielski, biologia1
151 Miasto PoznańPOZNAŃXXXVII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami TerapeutycznymiLiceum Ogólnokształcące
Klaudyny Potockiej 38
tel. 618665937
http://www.37lo.poznan.pl
I Ajęzyk polski, matematyka, język niemieckiJęzyk niemiecki(I język) Język angielski(II język) Język rosyjski( II język)matematyka, WOS, informatyka9
152 Miasto PoznańPOZNAŃXXXVII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami TerapeutycznymiLiceum Ogólnokształcące
Klaudyny Potockiej 38
tel. 618665937
http://www.37lo.poznan.pl
I Bjęzyk polski, język angielski, matematykajęzyk angielski (I język) język niemiecki (II język) język rosyjski ( II język)matematyka, WOS, informatyka7
153 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Budowlano-DrzewnychTechnikum
Raszyńska 48
tel. 618610027
http://www.zsbd.pl
I bTTechnik budownictwajęzyk angielski, język niemiecki, język rosyjskijęzyk polski, matematyka, fizyka, informatyka18
154 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Budowlano-DrzewnychTechnikum
Raszyńska 48
tel. 618610027
http://www.zsbd.pl
I fTTechnik inżynierii sanitarnejjęzyk angielski, język niemiecki, język rosyjskijęzyk polski, matematyka, fizyka, informatyka6
155 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Budowlano-DrzewnychBranżowa Szkoła I stopnia
Raszyńska 48
tel. 618610027
http://www.zsbd.pl
I wZMonter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwiejęzyk angielskijęzyk polski, informatyka, wiedza o społeczeństwie14
156 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Budowlano-DrzewnychBranżowa Szkoła I stopnia
Raszyńska 48
tel. 618610027
http://www.zsbd.pl
I dZStolarzjęzyk angielskijęzyk polski, informatyka, wiedza o społeczeństwie3
157 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Budowlano-DrzewnychBranżowa Szkoła I stopnia
Raszyńska 48
tel. 618610027
http://www.zsbd.pl
I bZMonter sieci i instalacji sanitarnychjęzyk angielskijęzyk polski, informatyka, wiedza o społeczeństwie17
158 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Budowlano-DrzewnychBranżowa Szkoła I stopnia
Raszyńska 48
tel. 618610027
http://www.zsbd.pl
I bZMurarz-tynkarzjęzyk angielskijęzyk polski, informatyka, wiedza o społeczeństwie9
159 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Budowlano-DrzewnychBranżowa Szkoła I stopnia
Raszyńska 48
tel. 618610027
http://www.zsbd.pl
I tZTapicerjęzyk angielskijęzyk polski, informatyka, wiedza o społeczeństwie8
160 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Budowlano-DrzewnychLiceum Ogólnokształcące
Raszyńska 48
tel. 618610027
http://www.zsbd.pl
I aL / humanistyczna - menager kulturyjęzyk polski, język angielski, historiajęzyk angielski, język niemiecki, język rosyjskijęzyk polski, matematyka, język obcy, historia10
161 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Budowlano-DrzewnychLiceum Ogólnokształcące
Raszyńska 48
tel. 618610027
http://www.zsbd.pl
I eL / prawna - prawo i resocjalizacjageografia, wiedza o społeczeństwie, język angielskijęzyk angielski, język niemiecki, język rosyjskijęzyk polski, matematyka, język obcy, wiedza o społeczeństwie8
162 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Budowlano-DrzewnychTechnikum
Raszyńska 48
tel. 618610027
http://www.zsbd.pl
I aTTechnik architektury krajobrazuJęzyk angielski, język niemiecki, Język rosyjskijęzyk polski, matematyka, biologia, informatyka10
163 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Budowlano-DrzewnychTechnikum
Raszyńska 48
tel. 618610027
http://www.zsbd.pl
I dTTechnik technologii drewnajęzyk angielski, język niemiecki, język rosyjskijęzyk polski, matematyka, chemia, informatyka10
164 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Budownictwa Nr 1Technikum
Rybaki 17
tel. 618534511
http://www.zsb1.poznan.pl
IBt - t. budownictwaTechnik budownictwajęzyk angielski język niemiecki język hiszpański język rosyjski język francuskijęzyk obcy geografia4
165 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Budownictwa Nr 1Technikum
Rybaki 17
tel. 618534511
http://www.zsb1.poznan.pl
1Ct - t.ren.el.arch.Technik renowacji elementów architekturyjęzyk angielski język niemiecki język hiszpański język rosyjski język francuskijęzyk obcy geografia5
166 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Budownictwa Nr 1Technikum
Rybaki 17
tel. 618534511
http://www.zsb1.poznan.pl
1 Dt - t.r.w. w bud.Technik robót wykończeniowych w budownictwiejęzyk angielski język niemiecki język hiszpański język rosyjski język francuskijęzyk obcy informatyka4
167 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół EkonomicznychTechnikum
Marszałkowska 40
tel. 618672222
http://www.zsepoznan.pl
1E2Technik ekonomistaangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, geografia3
168 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół EkonomicznychTechnikum
Marszałkowska 40
tel. 618672222
http://www.zsepoznan.pl
1T1Technik obsługi turystycznejangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, geografia7
169 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół EkonomicznychTechnikum
Marszałkowska 40
tel. 618672222
http://www.zsepoznan.pl
1I1Technik informatykangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, informatyka3
170 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Elektrycznych Nr 1Technikum
Dąbrowskiego 163
tel. 618417114
http://www.zse-1.edu.pl
1T3 ElektrykTechnik elektrykjęzyk angielski, jezyk niemieckimatematyak, geografia, informatyka4
171 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Elektrycznych Nr 1Technikum
Dąbrowskiego 163
tel. 618417114
http://www.zse-1.edu.pl
1T5Technik automatykjęzyk angielski, jezyk niemieckimatematyak, geografia, informatyka1
172 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół GastronomicznychTechnikum
Podkomorska 49
tel. 618674041
http://www.gastronomik.oswiata.org.pl
1ażTechnik żywienia i usług gastronomicznychJęzyk angielski język niemiecki język francuskimatematyka informatyka język obcy40
173 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół GastronomicznychBranżowa Szkoła I stopnia
Podkomorska 49
tel. 618674041
http://www.gastronomik.oswiata.org.pl
1akKucharzjęzyk angielski język niemieckimatematyka informatyka język obcy23
174 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Geodezyjno-DrogowychLiceum Ogólnokształcące
Szamotulska 33
tel. 618672680
http://www.zsgd.poznan.pl
trzyletnie liceum ogólnokształcące sportowe geografia-biologia, matematyka-fizyka, język angielskijęzyk angielski, język niemiecki, język francuskimatematyka, język angielski, wos3
175 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Geodezyjno-DrogowychTechnikum
Szamotulska 33
tel. 618672680
http://www.zsgd.poznan.pl
1 GATechnik geodetajęzyk angielski, język niemiecki, język francuskimatematyka, geografia, informatyka4
176 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Geodezyjno-DrogowychTechnikum
Szamotulska 33
tel. 618672680
http://www.zsgd.poznan.pl
1 GWTechnik geodetajęzyk angielski, język niemiecki, język francuskimatematyka, geografia, informatyka10
177 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Geodezyjno-DrogowychTechnikum
Szamotulska 33
tel. 618672680
http://www.zsgd.poznan.pl
1 GTechnik geologjęzyk angielski, język niemiecki, język francuskimatematyka, język angielski, geografia12
178 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Geodezyjno-DrogowychTechnikum
Szamotulska 33
tel. 618672680
http://www.zsgd.poznan.pl
1 DTechnik budowy drógjęzyk angielski, język niemiecki, język francuskimatematyka, wos, geografia9
179 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Geodezyjno-DrogowychTechnikum
Szamotulska 33
tel. 618672680
http://www.zsgd.poznan.pl
1 TSTechnik pojazdów samochodowychjęzyk angielski, język niemiecki, język francuskimatematyka, język angielski, geografia18
180 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Geodezyjno-DrogowychBranżowa Szkoła I stopnia
Szamotulska 33
tel. 618672680
http://www.zsgd.poznan.pl
1 AMechanik pojazdów samochodowychjęzyk angielskimatematyka, język angielski, fizyka16
181 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Geodezyjno-DrogowychLiceum Ogólnokształcące
Szamotulska 33
tel. 618672680
http://www.zsgd.poznan.pl
1 LAgeografia-biologia, matematyka-fizyka, język angielskijęzyk angielski, język niemiecki, język francuskimatematyka, język angielski, wos3
182 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Gimnazjalno - Licealnych Nr 37Liceum Ogólnokształcące
Os. Wichrowe Wzgórze 111
tel. 618208203
http://www.xxlopoznan.szkolnastrona.pl/
1AJęzyk polski, historiajęzyk angielski, język niemiecki, język francuski, język hiszpański, jjęzyk polski, matematyka, historia, wos6
183 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Gimnazjalno - Licealnych Nr 37Liceum Ogólnokształcące
Os. Wichrowe Wzgórze 111
tel. 618208203
http://www.xxlopoznan.szkolnastrona.pl/
1Dbiologia, chemia, geografiajęzyk angielski, język niemiecki, język francuski, język hiszpański,język polski, matematyka, geografia , biologia4
184 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Gimnazjalno-Zawodowych nr 42Branżowa Szkoła I stopnia
św. Jerzego 6/10
tel. 618333835
http://www.gimnazjum42.poznan.pl
1b ogólnodostępny klasa wielozawodowajęzyk angielskiJęzyk angielski, wos, matematyka25
185 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Gimnazjalno-Zawodowych nr 42Branżowa Szkoła I stopnia
św. Jerzego 6/10
tel. 618333835
http://www.gimnazjum42.poznan.pl
1c terapeutyczna klasa wielozawodowaJęzyk angielskiJęzyk angielski, matematyka, wos1
186 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Gimnazjalno-Zawodowych nr 42Branżowa Szkoła I stopnia
św. Jerzego 6/10
tel. 618333835
http://www.gimnazjum42.poznan.pl
1d klasa wielozawodowaJęzyk angielskiJęzyk angielski, matematyka, wos11
187 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Gimnazjalno-Zawodowych nr 42Branżowa Szkoła I stopnia
św. Jerzego 6/10
tel. 618333835
http://www.gimnazjum42.poznan.pl
1d terapeutyczna klasa wielozawodowaJęzyk angielskiJęzyk angielski, matematyka, wos15
188 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół HandlowychLiceum Ogólnokształcące
Śniadeckich 54/58
tel. 618658683
http://www.zsh.edu.pl
L1Aj. angielski, chemia, j. polskij. angielski, j. niemieckimatematyka, geografia, informatyka8
189 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół HandlowychLiceum Ogólnokształcące
Śniadeckich 54/58
tel. 618658683
http://www.zsh.edu.pl
L1Bj. angielski, geografia, j. polskij. angielski, j. niemieckimatematyka, geografia, informatyka5
190 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół HandlowychTechnikum
Śniadeckich 54/58
tel. 618658683
http://www.zsh.edu.pl
T1ATechnik handlowiecj. angielski, j. niemieckimatematyka, geografia, informatyka2
191 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół HandlowychTechnikum
Śniadeckich 54/58
tel. 618658683
http://www.zsh.edu.pl
T1CDTechnik ekonomistaj. angielski, j. niemieckimatematyka, geografia, informatyka2
192 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół HandlowychTechnikum
Śniadeckich 54/58
tel. 618658683
http://www.zsh.edu.pl
T1GTechnik hotelarstwaj. angielski, j. niemieckimatematyka, geografia, informatyka3
193 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół HandlowychTechnikum
Śniadeckich 54/58
tel. 618658683
http://www.zsh.edu.pl
T1KLTechnik logistykj. angielski, j. niemieckimatematyka, geografia, informatyka6
194 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół HandlowychTechnikum
Śniadeckich 54/58
tel. 618658683
http://www.zsh.edu.pl
T1OTechnik lotniskowych służb operacyjnychj. angielski, j. niemieckimatematyka, geografia, informatyka4
195 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół HandlowychTechnikum
Śniadeckich 54/58
tel. 618658683
http://www.zsh.edu.pl
T1PTechnik eksploatacji portów i terminalij. angielski, j. niemieckimatematyka, geografia, informatyka1
196 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół HandlowychTechnikum
Śniadeckich 54/58
tel. 618658683
http://www.zsh.edu.pl
T1STechnik spedytorj. angielski, j. niemieckimatematyka, geografia, informatyka2
197 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół HandlowychTechnikum
Śniadeckich 54/58
tel. 618658683
http://www.zsh.edu.pl
T1RTechnik organizacji reklamyj. angielski, j. niemieckimatematyka, geografia, informatyka2
198 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół HandlowychBranżowa Szkoła I stopnia
Śniadeckich 54/58
tel. 618658683
http://www.zsh.edu.pl
Z1ASprzedawcaj. angielski, j. niemieckimatematyka, geografia, informatyka16
199 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Licealno-TechnicznychTechnikum
28 Czerwca 1956r. 352/360
tel. 618320033
http://www.zslt.edu.pl
CATechnik analitykangielski niemieckichemia język obcy do wyboru matematyka3
200 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Licealno-TechnicznychTechnikum
28 Czerwca 1956r. 352/360
tel. 618320033
http://www.zslt.edu.pl
IBTechnik informatykangielski niemieckiinformatyka język obcy do wyboru matematyka1
201 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Licealno-TechnicznychTechnikum
28 Czerwca 1956r. 352/360
tel. 618320033
http://www.zslt.edu.pl
IDTechnik informatykangielski niemieckiinformatyka język obcy do wyboru matematyka2
202 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół ŁącznościTechnikum
Przełajowa 4
tel. 618250011
http://www.zsl.poznan.pl
I c1TTechnik fotografii i multimediówJęzyk angielski niemiecki hiszpańskiinformatyka język obcy nowożytny1
203 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół ŁącznościTechnikum
Przełajowa 4
tel. 618250011
http://www.zsl.poznan.pl
I eTTechnik elektronikJęzyk angielski niemiecki hiszpańskiinformatyka język obcy nowożytny4
204 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół MechanicznychLiceum Ogólnokształcące
Świerkowa 8
tel. 618321949
http://www.zsken.neostrada.pl
O/3 policyjnageografia, język angielski, wiedza o społeczeństwiejęzyk angielski, język niemiecki, język hiszpański, język rosyjskijęzyk polski, matematyka, język obcy, wiedza o społeczeńtwie3
205 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół MechanicznychTechnikum
Świerkowa 8
tel. 618321949
http://www.zsken.neostrada.pl
T/1Technik mechatronikjęzyk angielski, język niemiecki, język hiszpański, język rosyjskijęzyk polski, matematyka, język obcy, informatyka2
206 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół MechanicznychTechnikum
Świerkowa 8
tel. 618321949
http://www.zsken.neostrada.pl
T/4Technik urządzeń dźwigowychjęzyk angielski, język niemiecki, jezyk hiszpański, język rosyjskijęzyk polski, matematyka, język oncy, informatyka31
207 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół MechanicznychBranżowa Szkoła I stopnia
Świerkowa 8
tel. 618321949
http://www.zsken.neostrada.pl
Z/1Mechatronikjęzyk angielski, jezyk niemieckijęzyk polski, matematyka, język obcy, informatyka12
208 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół MechanicznychBranżowa Szkoła I stopnia
Świerkowa 8
tel. 618321949
http://www.zsken.neostrada.pl
Z/2Elektrykjęzyk angielski, język niemieckijęzyk polski, matematyka, język obcy, informatyka7
209 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół OdzieżowychBranżowa Szkoła I stopnia
Kazimierza Wielkiego 17
tel. 618529692
http://www.zsopoznan.scholaris.pl
I5Krawiecangielski,język obcy, matematyka, informatyka30
210 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół OdzieżowychTechnikum
Kazimierza Wielkiego 17
tel. 618529692
http://www.zsopoznan.scholaris.pl
IaTTechnik usług fryzjerskichangielski, niemieckijęzyk obcy, matematyka, chemia13
211 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół OdzieżowychTechnikum
Kazimierza Wielkiego 17
tel. 618529692
http://www.zsopoznan.scholaris.pl
IbTTechnik przemysłu modyangielski, niemieckijęzyk obcy, matematyka, informatyka27
212 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół OdzieżowychBranżowa Szkoła I stopnia
Kazimierza Wielkiego 17
tel. 618529692
http://www.zsopoznan.scholaris.pl
I1Fryzjerniemieckijęzyk obcy, matematyka, chemia13
213 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół OdzieżowychBranżowa Szkoła I stopnia
Kazimierza Wielkiego 17
tel. 618529692
http://www.zsopoznan.scholaris.pl
I4Fryzjerangielski,język obcy, matematyka, chemia30
214 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół OdzieżowychBranżowa Szkoła I stopnia
Kazimierza Wielkiego 17
tel. 618529692
http://www.zsopoznan.scholaris.pl
I3Fryzjerangielski,język obcy, matematyka, chemia11
215 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Ogólnokształcących Nr 15Liceum Ogólnokształcące
os. B. Chrobrego 107
tel. 618223971
http://www.xvlo.poznan.pl/
klasa B patronackabiologia geografiajęzyk angielski język niemiecki język hiszpańskijęzyk polski matematyka geografia biologia3
216 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4Liceum Ogólnokształcące
osiedle Czecha 59
tel. 618776058
http://www.zso4.poznan.pl
I A2 (medialna)język polski, historia, wiedza o społeczeństwiejęzyk angielski, język niemieckijęzyk polski, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie10
217 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4Liceum Ogólnokształcące
osiedle Czecha 59
tel. 618776058
http://www.zso4.poznan.pl
I B (politechniczna)matematyka, fizyka, informatykajęzyk angielski, język niemieckijęzyk polski, matematyka, fizyka, informatyka12
218 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4Liceum Ogólnokształcące
osiedle Czecha 59
tel. 618776058
http://www.zso4.poznan.pl
I D (językowo-geograficzna)język hiszpański, język angielski, geografiajęzyk hiszpański, język angielskijęzyk polski, matematyka, język angielski, geografia2
219 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7Liceum Ogólnokształcące
Krakowska 17a
tel. 618524622
http://paderek.poznan.pl
1Bj.polski, historia, wosj.ang, j.włoskihistoria, matematyka, j.obcy2
220 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7Liceum Ogólnokształcące
Krakowska 17a
tel. 618524622
http://paderek.poznan.pl
1Dmatematyka, fizyka, informatykaj.angielski, j.hiszpańskifizyka,matematyka,informatyka2
221 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7Liceum Ogólnokształcące
Krakowska 17a
tel. 618524622
http://paderek.poznan.pl
1Gbiologia, chemiaj.angielski, j.francuskibiologia,matematyka,j.obcy1
222 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Przemysłu SpożywczegoTechnikum
Warzywna 19
tel. 618200091
http://www.zsps.poznan.pl
1TTechnik technologii żywnościjęzyk angielski, język niemiecki, język rosyjskijęzyk obcy, biologia, wos17
223 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Przemysłu SpożywczegoTechnikum
Warzywna 19
tel. 618200091
http://www.zsps.poznan.pl
1HTechnik hotelarstwajęzyk angielski, język niemiecki, język rosyjskijęzyk obcy, geografia, historia6
224 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Przemysłu SpożywczegoTechnikum
Warzywna 19
tel. 618200091
http://www.zsps.poznan.pl
Technik żywienia i usług gastronomicznychjęzyk angielski, język niemiecki, język rosyjskijęzyk obcy, biologia, wos10
225 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Przemysłu SpożywczegoBranżowa Szkoła I stopnia
Warzywna 19
tel. 618200091
http://www.zsps.poznan.pl
1KKucharzjęzyk angielskigeografia, biologia, informatyka25
226 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Przemysłu SpożywczegoBranżowa Szkoła I stopnia
Warzywna 19
tel. 618200091
http://www.zsps.poznan.pl
1CPW klasa wielozawodowajęzyk angielskigeografia, biologia, informatyka24
227 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Zakonu PijarówLiceum Ogólnokształcące
os. Jana III Sobieskiego 114
tel. 618234041
http://www.poznan.pijarzy.pl
I Ajęzyk polski język angielski język angielski język niemiecki język hiszpański język włoskijęzyk polski matematyka język angielski historia2
228 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Zakonu PijarówLiceum Ogólnokształcące
os. Jana III Sobieskiego 114
tel. 618234041
http://www.poznan.pijarzy.pl
I Cbiologia chemia język angielskijęzyk angielski język niemiecki język hiszpański język włoskijęzyk polski matematyka język angielski biologia8
229 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Zawodowych Nr 1Technikum
Św.Floriana 3
tel. 618411128
http://www.zsz1.poznan.pl
1cTTechnik logistykangielski, niemieckiinformatyka, geografia, matematyka3
230 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Zawodowych Nr 1Branżowa Szkoła I stopnia
Św.Floriana 3
tel. 618411128
http://www.zsz1.poznan.pl
1azElektronikangielski, niemieckiinformatyka, geografia, matematyka12
231 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Zawodowych Nr 1Branżowa Szkoła I stopnia
Św.Floriana 3
tel. 618411128
http://www.zsz1.poznan.pl
1bzMechanik pojazdów samochodowychangielski, niemieckiinformatyka, geografia, matematyka10
232 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Zawodowych nr 2Branżowa Szkoła I stopnia
Żniwna 1
tel. 618200992
http://zsz2.poznan.pl
1TCSprzedawcaangielskiWOS4
233 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Zawodowych nr 2Branżowa Szkoła I stopnia
Żniwna 1
tel. 618200992
http://zsz2.poznan.pl
1TCKrawiecangielskiWOS4
234 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Zawodowych nr 2Branżowa Szkoła I stopnia
Żniwna 1
tel. 618200992
http://zsz2.poznan.pl
1 BŚlusarzangielskiWOS4
235 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Zawodowych nr 2Branżowa Szkoła I stopnia
Żniwna 1
tel. 618200992
http://zsz2.poznan.pl
1BSprzedawcaangielskiWOS2
236 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Zawodowych nr 2Branżowa Szkoła I stopnia
Żniwna 1
tel. 618200992
http://zsz2.poznan.pl
1 BMechanik pojazdów samochodowychangielskiWOS2
237 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Zawodowych Nr 6Branżowa Szkoła I stopnia
Działyńskich 4/5
tel. 618522464
http://www.lelewel.poznan.pl
1 ZFFotografjęzyk angielskijęzyk obcy nowożytny informatyka3
238 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Zawodowych Nr 6Branżowa Szkoła I stopnia
Działyńskich 4/5
tel. 618522464
http://www.lelewel.poznan.pl
I ZMMagazynier-logistykjęzyk angielskijęzyk obcy nowożytny geografia8
239 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Zawodowych Nr 6Technikum
Działyńskich 4/5
tel. 618522464
http://www.lelewel.poznan.pl
I DTechnik procesów drukowaniajęzyk angielski język niemieckijęzyk obcy nowożytny chemia21
240 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Zawodowych Nr 6Technikum
Działyńskich 4/5
tel. 618522464
http://www.lelewel.poznan.pl
I FTechnik fotografii i multimediówjęzyk angielski język niemieckijęzyk obcy nowożytny informatyka9
241 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Zawodowych Nr 6Technikum
Działyńskich 4/5
tel. 618522464
http://www.lelewel.poznan.pl
I LTechnik logistykjęzyk angielski język niemieckijęzyk obcy nowożytny geografia5
242 Miasto PoznańPOZNAŃZespół Szkół Zawodowych Nr 6Technikum
Działyńskich 4/5
tel. 618522464
http://www.lelewel.poznan.pl
I RTechnik organizacji reklamyjęzyk angielski język niemieckijęzyk obcy nowożytny geografia13
243 Powiat chodzieskiCHODZIEŻI Liceum OgólnokształcąceLiceum Ogólnokształcące
Żeromskiego 11
tel. 672820752
http://liceum.zerom.pl
I amatematyka, fizyka, informatykajęzyk angielski, język niemieckijęzyk obcy, informatyka5
244 Powiat chodzieskiCHODZIEŻI Liceum OgólnokształcąceLiceum Ogólnokształcące
Żeromskiego 11
tel. 672820752
http://liceum.zerom.pl
I bjęzyk polski, historiajęzyk angielski, język niemieckijęzyk obcy, historia1
245 Powiat chodzieskiCHODZIEŻI Liceum OgólnokształcąceLiceum Ogólnokształcące
Żeromskiego 11
tel. 672820752
http://liceum.zerom.pl
I cmatematyka, gografiajęzyk angielski, język niemieckijęzyk obcy, geografia5
246 Powiat chodzieskiCHODZIEŻZespół Szkół PonadgimnazjalnychTechnikum
Prymasa S. Wyszyńskiego 2
tel. 672821369
http://www.zsp.chodziez.net.pl
TOTTechnik obsługi turystycznejj. angielski, j. niemieckigeografia,j. polski, j. angielski, matematyka8
247 Powiat chodzieskiCHODZIEŻZespół Szkół PonadgimnazjalnychTechnikum
Prymasa S. Wyszyńskiego 2
tel. 672821369
http://www.zsp.chodziez.net.pl
TŻiUGTechnik żywienia i usług gastronomicznychj.rosyjski, J. angielskichemia, j. polski, j. angielski, matematyka7
248 Powiat chodzieskiCHODZIEŻZespół Szkół PonadgimnazjalnychTechnikum
Prymasa S. Wyszyńskiego 2
tel. 672821369
http://www.zsp.chodziez.net.pl
TPSTechnik pojazdów samochodowychj. angielski, j. niemieckifizyka, j. polski, j. angielski, matematyka4
249 Powiat chodzieskiCHODZIEŻZespół Szkół PonadgimnazjalnychTechnikum
Prymasa S. Wyszyńskiego 2
tel. 672821369
http://www.zsp.chodziez.net.pl
TMTechnik mechanikj. angielski, j. niemieckifizyka, j. polski, j. angielski, matematyka4
250 Powiat chodzieskiRATAJEZespół Szkół Licealno-Gimnazjalnych w RatajachTechnikum
Chodzieska 9
tel. 672845370
http://www.rataje.eu
Technikum InformatyczneTechnik informatykjęzyk angielski, język niemieckimatematyka, informatyka3
251 Powiat chodzieskiRATAJEZespół Szkół Licealno-Gimnazjalnych w RatajachTechnikum
Chodzieska 9
tel. 672845370
http://www.rataje.eu
FototechnikTechnik fotografii i multimediówjęzyk angielski, język niemieckimatematyka, chemia5
252 Powiat chodzieskiRATAJEZespół Szkół Licealno-Gimnazjalnych w RatajachLiceum Ogólnokształcące
Chodzieska 9
tel. 672845370
http://www.rataje.eu
językowejęzyki obcejęzyk angielski, język niemieckijęzyki obce2
253 Powiat chodzieskiRATAJEZespół Szkół Licealno-Gimnazjalnych w RatajachLiceum Ogólnokształcące
Chodzieska 9
tel. 672845370
http://www.rataje.eu
weterynaryjnebiologia, chemiajęzyk angielski, język niemieckibiologia, chemia4
254 Powiat czarnkowsko-trzcianeckiCZARNKÓWLiceum OgólnokształcąceLiceum Ogólnokształcące
Kościuszki 92
tel. 672552613
http://www.loczarnkow.info
1d/politechnicznamatematyka, fizykaj. angielski, j. niemieckimatematyka, fizyka6
255 Powiat czarnkowsko-trzcianeckiCZARNKÓWLiceum OgólnokształcąceLiceum Ogólnokształcące
Kościuszki 92
tel. 672552613
http://www.loczarnkow.info
1b/prawno-ekonomicznymatematyka, geografiaj. angielski, j. niemieckimatematyka, geografia2
256 Powiat czarnkowsko-trzcianeckiCZARNKÓWZespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa NojegoTechnikum
Chodzieska 29
tel. 672552327
http://www.zspczarnkow.edu.pl
THTechnik handlowiecjęzyk niemiecki, język angielskijęzyk polski, język obcy, matematyka, geografia4
257 Powiat czarnkowsko-trzcianeckiCZARNKÓWZespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa NojegoTechnikum
Chodzieska 29
tel. 672552327
http://www.zspczarnkow.edu.pl
TETechnik ekonomistajęzyk niemiecki, język angielskijęzyk polski, język obcy, matematyka, informatyka1
258 Powiat czarnkowsko-trzcianeckiCZARNKÓWZespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa NojegoTechnikum
Chodzieska 29
tel. 672552327
http://www.zspczarnkow.edu.pl
TORTechnik organizacji reklamyjęzyk niemiecki, język angielskijęzyk polski, język obcy, matematyka, informatyka1
259 Powiat czarnkowsko-trzcianeckiCZARNKÓWZespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa NojegoTechnikum
Chodzieska 29
tel. 672552327
http://www.zspczarnkow.edu.pl
Technik żywienia i usług gastronomicznychjęzyk niemiecki, język angielskijęzyk polski, język obcy, matematyka, biologia1
260 Powiat czarnkowsko-trzcianeckiCZARNKÓWZespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa NojegoTechnikum
Chodzieska 29
tel. 672552327
http://www.zspczarnkow.edu.pl
TMTechnik mechatronikjęzyk niemiecki, język angielskijęzyk polski, język obcy, matematyka, fizyka i astronomia1
261 Powiat czarnkowsko-trzcianeckiCZARNKÓWZespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa NojegoBranżowa Szkoła I stopnia
Chodzieska 29
tel. 672552327
http://www.zspczarnkow.edu.pl
as klasa wielozawodowajęzyk niemieckijęzyk polski, język obcy, matematyka, informatyka4
262 Powiat czarnkowsko-trzcianeckiCZARNKÓWZespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa NojegoBranżowa Szkoła I stopnia
Chodzieska 29
tel. 672552327
http://www.zspczarnkow.edu.pl
bz klasa wielozawodowajęzyk niemiecki, język angielskijęzyk polski, język obcy, matematyka, informatyka2
263 Powiat czarnkowsko-trzcianeckiCZARNKÓWZespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa NojegoBranżowa Szkoła I stopnia
Chodzieska 29
tel. 672552327
http://www.zspczarnkow.edu.pl
cz klasa wielozawodowajęzyk niemiecki, język angielskijęzyk polski, język obcy, matematyka, informatyka1
264 Powiat czarnkowsko-trzcianeckiCZARNKÓWZespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa NojegoBranżowa Szkoła I stopnia
Chodzieska 29
tel. 672552327
http://www.zspczarnkow.edu.pl
dz klasa wielozawodowajęzyk niemiecki, język angielskijęzyk polski, język obcy, matematyka, informatyka1
265 Powiat czarnkowsko-trzcianeckiKRZYŻ WIELKOPOLSKIZespół SzkółTechnikum
Sikorskiego 15
tel. 672564076
http://www.zs-krzyz.pl
1SPTETechnik mechanikj. angielski, j. niemieckihistoria, j. obcy nowożytny, j. polski, matematyka7
266 Powiat czarnkowsko-trzcianeckiKRZYŻ WIELKOPOLSKIZespół SzkółTechnikum
Sikorskiego 15
tel. 672564076
http://www.zs-krzyz.pl
1SPTETechnik elektrykj. angielski, j. niemieckihistoria, j. obcy nowożytny, j. polski, matematyka4
267 Powiat czarnkowsko-trzcianeckiKRZYŻ WIELKOPOLSKIZespół SzkółTechnikum
Sikorskiego 15
tel. 672564076
http://www.zs-krzyz.pl
1SPTETechnik spedytorj. angielski, j. niemieckihistoria, j. obcy nowożytny, j. polski, matematyka6
268 Powiat czarnkowsko-trzcianeckiKRZYŻ WIELKOPOLSKIZespół SzkółBranżowa Szkoła I stopnia
Sikorskiego 15
tel. 672564076
http://www.zs-krzyz.pl
1BF klasa wielozawodowaj. niemieckihistoria, j. obcy nowożytny, j. polski, matematyka8
269 Powiat czarnkowsko-trzcianeckiKRZYŻ WIELKOPOLSKIZespół Szkół OgólnokształcącychLiceum Ogólnokształcące
Sienkiewicza 1
tel. 672564087
http://zsokrzyz.pl
1 hjęzyk polski, historiajęzyk angielskihistoria, język angielski10
270 Powiat czarnkowsko-trzcianeckiKRZYŻ WIELKOPOLSKIZespół Szkół Ogólnokształcących Liceum Ogólnokształcące
Sienkiewicza 1
tel. 672564087
http://zsokrzyz.pl
1 mmatematyka, biologia, język angielskijęzyk angielski, język niemieckibiologia, język angielski8
271 Powiat czarnkowsko-trzcianeckiTRZCIANKALiceum OgólnokształcąceLiceum Ogólnokształcące
Żeromskiego 28
tel. 672163081
http://www.lo.trzcianka.com.pl
I A (politechniczna)matematyka, fizyka, informatykajęzyk angielski,język niemieckimatematyka, język polski, informatyka, fizyka 7
272 Powiat czarnkowsko-trzcianeckiTRZCIANKALiceum OgólnokształcąceLiceum Ogólnokształcące
Żeromskiego 28
tel. 672163081
http://www.lo.trzcianka.com.pl
I B (ekonomiczna)matematyka, geografia, język angielskijęzyk angielski,język niemieckimatematyka, język polski, język angielski, geografia4
273 Powiat czarnkowsko-trzcianeckiTRZCIANKALiceum OgólnokształcąceLiceum Ogólnokształcące
Żeromskiego 28
tel. 672163081
http://www.lo.trzcianka.com.pl
I D (medyczna)biologia, chemiajęzyk angielski,język niemieckimatematyka, język polski, biologia, chemia8
274 Powiat czarnkowsko-trzcianeckiTRZCIANKAZespół Szkół PonadgimnazjalnychTechnikum
Sikorskiego 36
tel. 672163287
http://www.zsp.trzcianka.com.pl
I aTechnik hotelarstwajęzyk angielski, język niemieckijęzyk polski, język obcy, matematyka, geografia4
275 Powiat czarnkowsko-trzcianeckiTRZCIANKAZespół Szkół PonadgimnazjalnychTechnikum
Sikorskiego 36
tel. 672163287
http://www.zsp.trzcianka.com.pl
IaTechnik żywienia i usług gastronomicznychjęzyk angielski, język niemieckijęzyk polski, język obcy, matematyka, biologia3
276 Powiat czarnkowsko-trzcianeckiTRZCIANKAZespół Szkół PonadgimnazjalnychBranżowa Szkoła I stopnia
Sikorskiego 36
tel. 672163287
http://www.zsp.trzcianka.com.pl
I a klasa wielozawodowajęzyk angielski, język niemieckijęzyk polski, język obcy, matematyka, geografia2
277 Powiat czarnkowsko-trzcianeckiTRZCIANKAZespół Szkół PonadgimnazjalnychLiceum Ogólnokształcące
Sikorskiego 36
tel. 672163287
http://www.zsp.trzcianka.com.pl
Igeografia, język polskijęzyk angielski, język niemieckijęzyk polski, język obcy, matematyka, geografia11
278 Powiat czarnkowsko-trzcianeckiTRZCIANKAZespół Szkół PonadgimnazjalnychBranżowa Szkoła I stopnia
Sikorskiego 36
tel. 672163287
http://www.zsp.trzcianka.com.pl
I b klasa wielozawodowajęzyk angielski, język niemieckijęzyk polski, język obcy, matematyka, geografia4
279 Powiat czarnkowsko-trzcianeckiTRZCIANKAZespół Szkół TechnicznychTechnikum
27-go Stycznia 100
tel. 672162468
http://www.zst.trzcianka.com.pl
Ia1Technik pojazdów samochodowychj. angielski, j. niemieckij. polski, j. angielski, informatyka, matematyka2
280 Powiat czarnkowsko-trzcianeckiTRZCIANKAZespół Szkół TechnicznychTechnikum
27-go Stycznia 100
tel. 672162468
http://www.zst.trzcianka.com.pl
Ia2Technik budownictwaj. angielski, j. niemieckij. polski, j. angielski, informatyka, matematyka3
281 Powiat czarnkowsko-trzcianeckiTRZCIANKAZespół Szkół TechnicznychTechnikum
27-go Stycznia 100
tel. 672162468
http://www.zst.trzcianka.com.pl
IbTechnik spedytorj. angielski, j. niemieckij. polski, j. angielski, informatyka, matematyka2
282 Powiat czarnkowsko-trzcianeckiTRZCIANKAZespół Szkół TechnicznychTechnikum
27-go Stycznia 100
tel. 672162468
http://www.zst.trzcianka.com.pl
IcTechnik informatykj. angielski, j. niemieckij. polski, j. angielski, informatyka, matematyka4
283 Powiat czarnkowsko-trzcianeckiWIELEŃZespół SzkółLiceum Ogólnokształcące
Drawska 1
tel. 672561711
http://www.zswielen.com.pl
I LOj. polski, historia, j. angielskij. angielski, j. niemieckij. polski, historia24
284 Powiat czarnkowsko-trzcianeckiWIELEŃZespół SzkółTechnikum
Drawska 1
tel. 672561711
http://www.zswielen.com.pl
I TLTechnik logistykj. niemiecki, j.angielskimatematyka, geografia9
285 Powiat czarnkowsko-trzcianeckiWIELEŃZespół SzkółTechnikum
Drawska 1
tel. 672561711
http://www.zswielen.com.pl
I TITechnik informatykj. niemiecki, j.angielskimatematyka, geografia9
286 Powiat gnieźnieńskiGNIEZNOI Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława ChrobregoLiceum Ogólnokształcące
Kostrzewskiego 3
tel. 614264645
http://www.1lo.gniezno.pl
1bmatematyka, fizyka, geografiajęzyk angielski, język francuski, język niemiecki, język hiszpańskijęzyk polski, matematyka, informatyka, fizyka lub geografia6
287 Powiat gnieźnieńskiGNIEZNOI Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława ChrobregoLiceum Ogólnokształcące
Kostrzewskiego 3
tel. 614264645
http://www.1lo.gniezno.pl
1ebiologia, chemia, geografiajęzyk angielski, język francuski, język niemiecki, język hiszpańskijęzyk polski, język angielski, biologia, chemia8
288 Powiat gnieźnieńskiGNIEZNOII Liceum OgólnokształcąceLiceum Ogólnokształcące
Ks. Prym. M Łubieńskiego 3-5
tel. 614261344
http://www.2lo.gniezno.pl
1C-przyrodniczabiologia chemia fizykaj.angielski j.niemiecki j.francuski j.hiszpańskij.polski matematyka max (j.obce) max (biologia,chemia,fizyka,geografia,historia,wos)8
289 Powiat gnieźnieńskiGNIEZNOII Liceum OgólnokształcąceLiceum Ogólnokształcące
Ks. Prym. M Łubieńskiego 3-5
tel. 614261344
http://www.2lo.gniezno.pl
1D-przyrodniczabiologia chemia geografiaj.angielski j.niemiecki j.francuski j.hiszpańskij.polski matematyka max( j.obce) max (biologia,chemia,fizyka,geografia,historia,wos)6
290 Powiat gnieźnieńskiGNIEZNOII Liceum OgólnokształcąceLiceum Ogólnokształcące
Ks. Prym. M Łubieńskiego 3-5
tel. 614261344
http://www.2lo.gniezno.pl
1E-himanistycznaj.polski historia wosj.angielski j.niemiecki j.francuski j.hiszpańskij.polski matematyka max (j.obce) max (biologia,chemia,fizyka,geografia,historia,wos)1
291 Powiat gnieźnieńskiGNIEZNOSpecjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2Branżowa Szkoła I stopnia
Powstańców Wlkp. 16
tel. 614245711
http://www.sosw2.gniezno.pl
1aB klasa wielozawodowaangielskimatematyka1
292 Powiat gnieźnieńskiGNIEZNOSpecjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2Branżowa Szkoła I stopnia
Powstańców Wlkp. 16
tel. 614245711
http://www.sosw2.gniezno.pl
1bB klasa wielozawodowaangielskimatamatyka4
293 Powiat gnieźnieńskiGNIEZNOZespół Szkół Ekonomiczno-OdzieżowychTechnikum
Chrobrego 23
tel. 614282910
http://www.zseo.gniezno.pl
TETechnik ekonomistajęzyk angielski, język niemieckijęzyk polski, język obcy, matematyka, historia 6
294 Powiat gnieźnieńskiGNIEZNOZespół Szkół Ekonomiczno-OdzieżowychTechnikum
Chrobrego 23
tel. 614282910
http://www.zseo.gniezno.pl
TORTechnik organizacji reklamyjęzyk angielski, język niemieckijęzyk polski, język obcy, matematyka, historia3
295 Powiat gnieźnieńskiGNIEZNOZespół Szkół Ekonomiczno-OdzieżowychTechnikum
Chrobrego 23
tel. 614282910
http://www.zseo.gniezno.pl
TLTechnik logistykjęzyk angielski, język niemieckijęzyk polski, język obcy, matematyka, historia1
296 Powiat gnieźnieńskiGNIEZNOZespół Szkół Ekonomiczno-OdzieżowychTechnikum
Chrobrego 23
tel. 614282910
http://www.zseo.gniezno.pl
THTechnik handlowiecjęzyk angielski, język niemieckijęzyk polski, język obcy, matematyka, historia1
297 Powiat gnieźnieńskiGNIEZNOZespół Szkół Ekonomiczno-OdzieżowychBranżowa Szkoła I stopnia
Chrobrego 23
tel. 614282910
http://www.zseo.gniezno.pl
ZHSprzedawcajęzyk niemieckijęzyk polski, język obcy, matematyka, historia6
298 Powiat gnieźnieńskiGNIEZNOZespół Szkół im. Jana III SobieskiegoLiceum Ogólnokształcące
Sobieskiego 20
tel. 614261371
http://www.liceum.gniezno.pl
1a klasa przyrodniczabiologia, chemia, język angielski język angielski, drugi do wyboru: j.hiszpański, j.niemiecki,j.rosyjskij.polski matematyka biologia2
299 Powiat gnieźnieńskiGNIEZNOZespół Szkół im. Jana III SobieskiegoLiceum Ogólnokształcące
Sobieskiego 20
tel. 614261371
http://www.liceum.gniezno.pl
1e klasa przyrodniczabiologia, geografia, język polskijęzyk angielski, drugi do wyboru: j.hiszpański, j.niemiecki,j.rosyjskij.polski geografia matematyka3
300 Powiat gnieźnieńskiGNIEZNOZespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1Branżowa Szkoła I stopnia
Sobieskiego 20
tel. 614262073
http://www.zsp1-gniezno.pl
1 BAKucharzjęzyk angielskijęzyk polski, matematyka, biologia, chemia7
301 Powiat gnieźnieńskiGNIEZNOZespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1Technikum
Sobieskiego 20
tel. 614262073
http://www.zsp1-gniezno.pl
1 TATechnik architektury krajobrazujęzyk angielski,język niemieckijęzyk polski, matematyka, biologia, chemia5
302 Powiat gnieźnieńskiGNIEZNOZespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1Technikum
Sobieskiego 20
tel. 614262073
http://www.zsp1-gniezno.pl
1 TGTechnik geodetajęzyk angielski,język niemieckijęzyk polski,matematyka, fizyka, geografia4
303 Powiat gnieźnieńskiGNIEZNOZespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1Technikum
Sobieskiego 20
tel. 614262073
http://www.zsp1-gniezno.pl
1 THTechnik hotelarstwajęzyk angielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, geografia,język angielski2
304 Powiat gnieźnieńskiGNIEZNOZespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1Technikum
Sobieskiego 20
tel. 614262073
http://www.zsp1-gniezno.pl
1 TMTechnik mechanizacji rolnictwa i agrotronikijęzyk angielski,język niemieckijęzyk polski, matematyka, fizyka, geografia1
305 Powiat gnieźnieńskiGNIEZNOZespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1Technikum
Sobieskiego 20
tel. 614262073
http://www.zsp1-gniezno.pl
1 TOTechnik obsługi turystycznejjęzyk angielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, geografia,język angielski1
306 Powiat gnieźnieńskiGNIEZNOZespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2Technikum
Cieszkowskiego 17
tel. 614265637
http://www.zsp2.gniezno.pl
TaTechnik elektrykj.angielski j.niemieckij.polski j.angielski matematyka fizyka1
307 Powiat gnieźnieńskiGNIEZNOZespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2Technikum
Cieszkowskiego 17
tel. 614265637
http://www.zsp2.gniezno.pl
TmTechnik elektronikj.angielski j.niemieckij.polski j.angielski matematyka fizyka3
308 Powiat gnieźnieńskiGNIEZNOZespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2Technikum
Cieszkowskiego 17
tel. 614265637
http://www.zsp2.gniezno.pl
TkTechnik pojazdów samochodowychj.angielski j.niemieckij.polski j.angielski matematyka fizyka2
309 Powiat gnieźnieńskiGNIEZNOZespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2Technikum
Cieszkowskiego 17
tel. 614265637
http://www.zsp2.gniezno.pl
TlTechnik mechanik lotniczyj.angielski j.niemieckij.polski j.angielski matematyka fizyka5
310 Powiat gnieźnieńskiGNIEZNOZespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2Technikum
Cieszkowskiego 17
tel. 614265637
http://www.zsp2.gniezno.pl
TiTechnik mechatronikj.angielski j.niemieckij.polski j.angielski matematyka fizyka1
311 Powiat gnieźnieńskiGNIEZNOZespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2Technikum
Cieszkowskiego 17
tel. 614265637
http://www.zsp2.gniezno.pl
ToTechnik urządzeń i systemów energetyki odnawialnejj.angielski j.niemieckij.polski j.angielski matematyka fizyka5
312 Powiat gnieźnieńskiGNIEZNOZespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2Technikum
Cieszkowskiego 17
tel. 614265637
http://www.zsp2.gniezno.pl
TuTechnik automatykj.angielski j.niemieckij.polski j.angielski matematyka fizyka4
313 Powiat gnieźnieńskiGNIEZNOZespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2Technikum
Cieszkowskiego 17
tel. 614265637
http://www.zsp2.gniezno.pl
TzTechnik ochrony środowiskaj.angielski j.niemieckij.polski j.angielski matematyka fizyka5
314 Powiat gnieźnieńskiGNIEZNOZespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2Branżowa Szkoła I stopnia
Cieszkowskiego 17
tel. 614265637
http://www.zsp2.gniezno.pl
aElektrykj.angielskij.polski j.angielski matematyka fizyka3
315 Powiat gnieźnieńskiGNIEZNOZespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2Branżowa Szkoła I stopnia
Cieszkowskiego 17
tel. 614265637
http://www.zsp2.gniezno.pl
sOperator obrabiarek skrawającychj.angielskij.polski j.angielski matematyka fizyka1
316 Powiat gnieźnieńskiGNIEZNOZespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2Branżowa Szkoła I stopnia
Cieszkowskiego 17
tel. 614265637
http://www.zsp2.gniezno.pl
eElektromechanik pojazdów samochodowychj.angielskij.polski j.angielski matematyka fizyka4
317 Powiat gnieźnieńskiGNIEZNOZespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2Branżowa Szkoła I stopnia
Cieszkowskiego 17
tel. 614265637
http://www.zsp2.gniezno.pl
kMechanik pojazdów samochodowychj.angielskij.polski j.angielski matematyka fizyka2
318 Powiat gnieźnieńskiGNIEZNOZespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2Branżowa Szkoła I stopnia
Cieszkowskiego 17
tel. 614265637
http://www.zsp2.gniezno.pl
jKierowca mechanikj.angielskij.polski j.angielski matematyka fizyka3
319 Powiat gnieźnieńskiGNIEZNOZespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3Technikum
Henryka Sienkiewicza 6
tel. 614263153
http://www.zsp3-gniezno.pl
TBTechnik budownictwaJęzyk angielski, język niemieckijęzyk poloski, matematyka, wiedza o społeczeństwie, język obcy -najwyżej punktowany5
320 Powiat gnieźnieńskiGNIEZNOZespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3Technikum
Henryka Sienkiewicza 6
tel. 614263153
http://www.zsp3-gniezno.pl
TUFTechnik usług fryzjerskichjęzyk niemiecki, język angielskijęzyk polski, matematyka, biologia, język obcy -najwyższa ocena7
321 Powiat gnieźnieńskiGNIEZNOZespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3Branżowa Szkoła I stopnia
Henryka Sienkiewicza 6
tel. 614263153
http://www.zsp3-gniezno.pl
Fp klasa wielozawodowajęzyk niemieckijęzyk polski, matematyka, chemia, wiedza o społeczeństwie20
322 Powiat gnieźnieńskiGNIEZNOZespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3Branżowa Szkoła I stopnia
Henryka Sienkiewicza 6
tel. 614263153
http://www.zsp3-gniezno.pl
Zr klasa wielozawodowaJęzyk angielskijęzyk polski, matematyka, informatyka, wiedza o społeczeństwie23
323 Powiat gnieźnieńskiGNIEZNOZespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3Branżowa Szkoła I stopnia
Henryka Sienkiewicza 6
tel. 614263153
http://www.zsp3-gniezno.pl
wz klasa wielozawodowaJęzyk angielskijęzyk polski, matematyka, informatyka, wiedza o społeczeństwie3
324 Powiat gnieźnieńskiGNIEZNOZespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3Branżowa Szkoła I stopnia
Henryka Sienkiewicza 6
tel. 614263153
http://www.zsp3-gniezno.pl
SStolarzjęzyk niemieckijęzyk polski, matematyka, geografia, wiedza o spłeczeństwie13
325 Powiat gnieźnieńskiGNIEZNOZespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3Branżowa Szkoła I stopnia
Henryka Sienkiewicza 6
tel. 614263153
http://www.zsp3-gniezno.pl
Fc klasa wielozawodowajęzyk niemieckijęzyk polski, matematyka, chemia, wiedza o społeczeństwie2
326 Powiat gnieźnieńskiGNIEZNOZespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3Branżowa Szkoła I stopnia
Henryka Sienkiewicza 6
tel. 614263153
http://www.zsp3-gniezno.pl
MaMechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnychjęzyk niemieckijęzyk polski, matematyka, informatyka, edukacja dla bezpieczeństwa17
327 Powiat gnieźnieńskiTRZEMESZNOZespół Szkół Ogólokształcących i ZawodowychLiceum Ogólnokształcące
Plac Michała Kosmowskiego 5
tel. 614154355
http://www.zstrzemeszno.pl/
1Amatematyka, fizyka, informatyka, geografia, chemia, biologia, historia,język polski, język angielskijęzyk angielski, język niemiecki, język rosyjskimatematyka, język polski, język obcy, geografia13
328 Powiat gnieźnieńskiTRZEMESZNOZespół Szkół Ogólokształcących i ZawodowychTechnikum
Plac Michała Kosmowskiego 5
tel. 614154355
http://www.zstrzemeszno.pl/
1T/iTechnik informatykjęzyk angielski, język niemiecki, język rosyjskimatematyka, język polski, język obcy, geografia6
329 Powiat gnieźnieńskiTRZEMESZNOZespół Szkół Ogólokształcących i ZawodowychTechnikum
Plac Michała Kosmowskiego 5
tel. 614154355
http://www.zstrzemeszno.pl/
1T/LTechnik logistykjęzyk angielski, język niemiecki, język rosyjskimatematyka, język polski, język obcy, geografia4
330 Powiat gnieźnieńskiTRZEMESZNOZespół Szkół Ogólokształcących i ZawodowychBranżowa Szkoła I stopnia
Plac Michała Kosmowskiego 5
tel. 614154355
http://www.zstrzemeszno.pl/
1Z klasa wielozawodowajęzyk angielskimatematyka, język polski, język angielski, geografia3
331 Powiat gostyńskiBOREK WIELKOPOLSKIZespół Szkół im. Powstańców WielkopolskichBranżowa Szkoła I stopnia
Dworcowa 58
tel. 655715850
http://www.zsborek.pl
Ibs klasa wielozawodowajęzyk angielski, język niemieckijęzyk polski, matematyka, język obcy, informatyka3
332 Powiat gostyńskiBOREK WIELKOPOLSKIZespół Szkół im. Powstańców WielkopolskichLiceum Ogólnokształcące
Dworcowa 58
tel. 655715850
http://www.zsborek.pl
Ilojęzyk polski, matematyka, historia lub geografiajęzyk angielski, język niemieckijęzyk polski, matematyka, język obcy, informatyka20
333 Powiat gostyńskiBRZEZIEZespół Szkół SpecjalnychBranżowa Szkoła I stopnia
Brzezie 40
tel. 655721166
http://www.zssbrzezie.win.pl
Ia klasa wielozawodowajęzyk niemieckijęzyk polski, matematyka, biologia, informatyka,9
334 Powiat gostyńskiGOSTYŃZespół Szkół ZawodowychBranżowa Szkoła I stopnia
Tuwima 44
tel. 655720594
http://zsz-gostyn.com.pl
1C klasa wielozawodowajęzyk angielski, język niemieckijęzyk polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie, język obcy nowożytny16
335 Powiat gostyńskiGOSTYŃZespół Szkół ZawodowychTechnikum
Tuwima 44
tel. 655720594
http://zsz-gostyn.com.pl
1TB/informatykTechnik informatykjęzyk angielski, język niemieckijęzyk polski, matematyka, informatyka, język obcy nowożytny6
336 Powiat gostyńskiGOSTYŃZespół Szkół ZawodowychTechnikum
Tuwima 44
tel. 655720594
http://zsz-gostyn.com.pl
1TC/technik handlowiec/technik organizacji reklamy/technik obsługi turystycznejTechnik organizacji reklamyjęzyk angielski, język niemieckijęzyk polski, matematyka, geografia, język obcy nowożytny2
337 Powiat gostyńskiGOSTYŃZespół Szkół ZawodowychTechnikum
Tuwima 44
tel. 655720594
http://zsz-gostyn.com.pl
1TD/technik ekonomista, technik logistykTechnik logistykjęzyk angielski, język niemieckijęzyk polski, matematyka, informatyka, język obcy nowożytny3
338 Powiat gostyńskiGOSTYŃZespół Szkół ZawodowychTechnikum
Tuwima 44
tel. 655720594
http://zsz-gostyn.com.pl
1TC/technik handlowiec/technik organizacji reklamy/technik obsługi turystycznejTechnik handlowiecjęzyk angielski, język niemieckijęzyk polski, matematyka, geografia, język obcy nowożytny8
339 Powiat gostyńskiGRABONÓGZespół Szkół RolniczychTechnikum
Grabonóg 63
tel. 655739146
http://www.grabonog.pl
RSPO 53259Technik architektury krajobrazujezyk angielski, język niemieckibiologia, języki obce10
340 Powiat gostyńskiGRABONÓGZespół Szkół RolniczychTechnikum
Grabonóg 63
tel. 655739146
http://www.grabonog.pl
RSPO 53259Technik rolnikjęzyk angielski, język niemieckibiologia, języki obce4
341 Powiat gostyńskiGRABONÓGZespół Szkół RolniczychTechnikum
Grabonóg 63
tel. 655739146
http://www.grabonog.pl
53259Technik weterynariijęzyk angielski, język niemieckibiologia, języki obce5
342 Powiat gostyńskiGRABONÓGZespół Szkół RolniczychTechnikum
Grabonóg 63
tel. 655739146
http://www.grabonog.pl
53259Technik żywienia i usług gastronomicznychjęzyk angielski, język niemieckibiologia, języki obce4
343 Powiat gostyńskiGRABONÓGZespół Szkół RolniczychLiceum Ogólnokształcące
Grabonóg 63
tel. 655739146
http://www.grabonog.pl
53257biologia, chemiajęzyk angielski, język niemieckibiologia, języki obce7
344 Powiat gostyńskiPOGORZELAZespół Szkół Ogólnokształcących i ZawodowychLiceum Ogólnokształcące
Krobska 19
tel. 655734405
http://www.pogorzela.edu.pl
I LOgeografia, biologiaj.angielski, j. niemieckij.polski, matematyka, geografia, informatyka11
345 Powiat gostyńskiPOGORZELAZespół Szkół Ogólnokształcących i ZawodowychTechnikum
Krobska 19
tel. 655734405
http://www.pogorzela.edu.pl
1 TITechnik informatykj. angielski, j. niemieckij.polski, matematyka, j. angielski, informatyka8
346 Powiat gostyńskiPOGORZELAZespół Szkół Ogólnokształcących i ZawodowychTechnikum
Krobska 19
tel. 655734405
http://www.pogorzela.edu.pl
I TETechnik ekonomistaj.angielski, j. niemieckij.polski, matematyka, j. angielski, informatyk6
347 Powiat grodziskiGRODZISK WIELKOPOLSKIZespół Szkół PonadgimnazjalnychTechnikum
Żwirki i Wigury 2
tel. 614445401
http://www.zsp-grodzisk.net
BTechnik informatykjęzyk angielski, język niemieckijęzyk polski, matematyka, język obcy, geografia5
348 Powiat grodziskiGRODZISK WIELKOPOLSKIZespół Szkół PonadgimnazjalnychTechnikum
Żwirki i Wigury 2
tel. 614445401
http://www.zsp-grodzisk.net
CTechnik mechanikjęzyk angielski, język niemieckijęzyk polski, matematyka, język obcy, geografia3
349 Powiat grodziskiGRODZISK WIELKOPOLSKIZespół Szkół PonadgimnazjalnychTechnikum
Żwirki i Wigury 2
tel. 614445401
http://www.zsp-grodzisk.net
CTechnik grafiki i poligrafii cyfrowejjęzyk angielski, język niemieckijęzyk polski, matematyka, język obcy, geografia4
350 Powiat grodziskiGRODZISK WIELKOPOLSKIZespół Szkół PonadgimnazjalnychTechnikum
Żwirki i Wigury 2
tel. 614445401
http://www.zsp-grodzisk.net
DTechnik budownictwajęzyk angielski, język niemieckijęzyk polski, matematyka, język obcy, geografia1
351 Powiat grodziskiGRODZISK WIELKOPOLSKIZespół Szkół PonadgimnazjalnychTechnikum
Żwirki i Wigury 2
tel. 614445401
http://www.zsp-grodzisk.net
DTechnik logistykjęzyk angielski, język niemieckijęzyk polski, matematyka, język obcy, geografia4
352 Powiat grodziskiGRODZISK WIELKOPOLSKIZespół Szkół PonadgimnazjalnychTechnikum
Żwirki i Wigury 2
tel. 614445401
http://www.zsp-grodzisk.net
ETechnik ekonomistajęzyk angielski, język niemieckijęzyk polski, matematyka, język obcy, geografia5
353 Powiat grodziskiGRODZISK WIELKOPOLSKIZespół Szkół PonadgimnazjalnychTechnikum
Żwirki i Wigury 2
tel. 614445401
http://www.zsp-grodzisk.net
GTechnik żywienia i usług gastronomicznychjęzyk angielski, język niemieckijęzyk polski, matematyka, język obcy, geografia5
354 Powiat grodziskiGRODZISK WIELKOPOLSKIZespół Szkół PonadgimnazjalnychTechnikum
Żwirki i Wigury 2
tel. 614445401
http://www.zsp-grodzisk.net
LTechnik logistykjęzyk angielski, język niemieckijęzyk polski, matematyka, język obcy, geografia9
355 Powiat grodziskiGRODZISK WIELKOPOLSKIZespół Szkół PonadgimnazjalnychTechnikum
Żwirki i Wigury 2
tel. 614445401
http://www.zsp-grodzisk.net
MTechnik mechatronikjęzyk angielski, język niemieckijęzyk polski, matematyka, język obcy, geografia11
356 Powiat grodziskiGRODZISK WIELKOPOLSKIZespół Szkół PonadgimnazjalnychBranżowa Szkoła I stopnia
Żwirki i Wigury 2
tel. 614445401
http://www.zsp-grodzisk.net
azMonter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwiejęzyk angielskijęzyk polski, matematyka, język obcy, geografia8
357 Powiat grodziskiGRODZISK WIELKOPOLSKIZespół Szkół PonadgimnazjalnychBranżowa Szkoła I stopnia
Żwirki i Wigury 2
tel. 614445401
http://www.zsp-grodzisk.net
azStolarzjęzyk angielskijęzyk polski, matematyka, język obcy, geografia1
358 Powiat grodziskiGRODZISK WIELKOPOLSKIZespół Szkół PonadgimnazjalnychBranżowa Szkoła I stopnia
Żwirki i Wigury 2
tel. 614445401
http://www.zsp-grodzisk.net
bzSprzedawcajęzyk angielskijęzyk polski, matematyka, język obcy, geografia7
359 Powiat grodziskiGRODZISK WIELKOPOLSKIZespół Szkół PonadgimnazjalnychBranżowa Szkoła I stopnia
Żwirki i Wigury 2
tel. 614445401
http://www.zsp-grodzisk.net
bz klasa wielozawodowajęzyk angielskijęzyk polski, matematyka, język obcy, geografia1
360 Powiat grodziskiGRODZISK WIELKOPOLSKIZespół Szkół PonadgimnazjalnychBranżowa Szkoła I stopnia
Żwirki i Wigury 2
tel. 614445401
http://www.zsp-grodzisk.net
czMechanik pojazdów samochodowychjęzyk angielskijęzyk polski, matematyka, język obcy, geografia8
361 Powiat grodziskiGRODZISK WIELKOPOLSKIZespół Szkół PonadgimnazjalnychBranżowa Szkoła I stopnia
Żwirki i Wigury 2
tel. 614445401
http://www.zsp-grodzisk.net
dzKucharzjęzyk angielskijęzyk polski, matematyka, język obcy, geografia3
362 Powiat grodziskiGRODZISK WIELKOPOLSKIZespół Szkół PonadgimnazjalnychBranżowa Szkoła I stopnia
Żwirki i Wigury 2
tel. 614445401
http://www.zsp-grodzisk.net
dzCukiernikjęzyk angielskijęzyk polski, matematyka, język obcy, geografia4
363 Powiat grodziskiGRODZISK WIELKOPOLSKIZespół Szkół PonadgimnazjalnychBranżowa Szkoła I stopnia
Żwirki i Wigury 2
tel. 614445401
http://www.zsp-grodzisk.net
ez klasa wielozawodowajęzyk angielskijęzyk polski, matematyka, język obcy, geografia4
364 Powiat grodziskiGRODZISK WIELKOPOLSKIZespół Szkół PonadgimnazjalnychBranżowa Szkoła I stopnia
Żwirki i Wigury 2
tel. 614445401
http://www.zsp-grodzisk.net
fz klasa wielozawodowajęzyk angielskijęzyk polski, matematyka, język obcy, geografia2
365 Powiat grodziskiGRODZISK WIELKOPOLSKIZespół Szkół PonadgimnazjalnychBranżowa Szkoła I stopnia
Żwirki i Wigury 2
tel. 614445401
http://www.zsp-grodzisk.net
pKucharzjęzyk niemieckijęzyk polski, matematyka1
366 Powiat jarocińskiJAROCINZespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1Technikum
Franciszkańska 1
tel. 627472619
http://www.zsp1jarocin.edu.pl
TechnikumTechnik technologii drewnajęzyk angielski, język niemieckijęzyk polski, matematyka, informatyka, technika34
367 Powiat jarocińskiJAROCINZespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1Branżowa Szkoła I stopnia
Franciszkańska 1
tel. 627472619
http://www.zsp1jarocin.edu.pl
Branżowa Szkoła I Stopnia Kucharzjęzyk angielski, język niemieckijęzyk polski, matematyka, informatyka, technika17
368 Powiat jarocińskiJAROCINZespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1Technikum
Franciszkańska 1
tel. 627472619
http://www.zsp1jarocin.edu.pl
TechnikumTechnik mechatronikjęzyk angielski, język niemieckijęzyk polski, matematyka, informatyka, fizyka15
369 Powiat jarocińskiJAROCINZespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1Branżowa Szkoła I stopnia
Franciszkańska 1
tel. 627472619
http://www.zsp1jarocin.edu.pl
Branżowa Szkoła I Stopnia Stolarzjęzyk angielski, język niemieckijęzyk polski, matematyka, informatyka, technika17
370 Powiat jarocińskiJAROCINZespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1Technikum
Franciszkańska 1
tel. 627472619
http://www.zsp1jarocin.edu.pl
TechnikumTechnik ekonomistajęzyk angielski, język niemieckijęzyk polski, matematyka, język obcy „ III.1”, geografia11
371 Powiat jarocińskiJAROCINZespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1Technikum
Franciszkańska 1
tel. 627472619
http://www.zsp1jarocin.edu.pl
TechnikumTechnik żywienia i usług gastronomicznychjęzyk angielski, język niemieckijęzyk polski, matematyka, chemia, biologia2
372 Powiat jarocińskiJAROCINZespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1Liceum Ogólnokształcące
Franciszkańska 1
tel. 627472619
http://www.zsp1jarocin.edu.pl
liceum ogólnokształcące o profilu informatycznymmatematyka, geografia/ fizyka, informatykajęzyk angielski, język niemieckijęzyk polski, matematyka, informatyka, wiedza o społeczeństwie34
373 Powiat jarocińskiJAROCINZespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1Technikum
Franciszkańska 1
tel. 627472619
http://www.zsp1jarocin.edu.pl
1 TIaTechnik informatykjęzyk angielski, język niemieckijęzyk polski, matematyka, informatyka, wiedza o społeczeństwie6
374 Powiat jarocińskiJAROCINZespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1Liceum Ogólnokształcące
Franciszkańska 1
tel. 627472619
http://www.zsp1jarocin.edu.pl
liceum ogólnokształcące o profilu uniwersyteckim język polski, historia/wiedza o społeczeństwie, języki obcejęzyk angielski, język niemieckijęzyk polski, język obcy „ III.1”, historia, wiedza o społeczeństwie2
375 Powiat jarocińskiJAROCINZespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1Technikum
Franciszkańska 1
tel. 627472619
http://www.zsp1jarocin.edu.pl
1 TIbTechnik informatykjęzyk angielski, język niemieckijęzyk polski, matematyka, informatyka, wiedza o społeczeństwie7
376 Powiat jarocińskiJAROCINZespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1Technikum
Franciszkańska 1
tel. 627472619
http://www.zsp1jarocin.edu.pl
TechnikumTechnik grafiki i poligrafii cyfrowejjęzyk angielski, język niemieckijęzyk polski, matematyka, zajęcia artystyczne, informatyka12
377 Powiat jarocińskiJAROCINZespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1Technikum
Franciszkańska 1
tel. 627472619
http://www.zsp1jarocin.edu.pl
TechnikumTechnik budownictwajęzyk angielski, język niemieckijęzyk polski, matematyka, informatyka, fizyka12
378 Powiat jarocińskiJAROCINZespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2Liceum Ogólnokształcące
Franciszkańska 2
tel. 627472240
http://www.zsp2jarocin.pl
I LWjęzyk obcy matematyka geografia język angielski język niemiecki język polski język obcy matematyka geografia 6
379 Powiat jarocińskiJAROCINZespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2Liceum Ogólnokształcące
Franciszkańska 2
tel. 627472240
http://www.zsp2jarocin.pl
I LP język polski język obcy wiedza o społeczeństwie język angielski język niemiecki język polski język obcy matematyka wiedza o społeczeństwie 5
380 Powiat jarocińskiJAROCINZespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2Liceum Ogólnokształcące
Franciszkańska 2
tel. 627472240
http://www.zsp2jarocin.pl
I LR język obcy chemia biologia język angielski język niemiecki język polski język obcy matematyka biologia 10
381 Powiat jarocińskiJAROCINZespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2Technikum
Franciszkańska 2
tel. 627472240
http://www.zsp2jarocin.pl
I THTechnik hotelarstwajęzyk angielski język niemiecki język polski język obcy matematyka geografia 1
382 Powiat jarocińskiJAROCINZespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2Technikum
Franciszkańska 2
tel. 627472240
http://www.zsp2jarocin.pl
I TMTechnik mechanikjęzyk angielski język niemiecki język polski język obcy matematyka fizyka2
383 Powiat jarocińskiJAROCINZespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2Technikum
Franciszkańska 2
tel. 627472240
http://www.zsp2jarocin.pl
I TS Technik pojazdów samochodowychjęzyk angielski język niemiecki język polski język obcy matematyka geografia 2
384 Powiat jarocińskiJAROCINZespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2Technikum
Franciszkańska 2
tel. 627472240
http://www.zsp2jarocin.pl
I TNTechnik elektronikjęzyk angielski język niemiecki język polski język obcy matematyka geografia 2
385 Powiat jarocińskiJAROCINZespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2Technikum
Franciszkańska 2
tel. 627472240
http://www.zsp2jarocin.pl
I TFTechnik usług fryzjerskichjęzyk angielski język niemiecki język polski język obcy matematyka biologia 8
386 Powiat jarocińskiJAROCINZespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2Branżowa Szkoła I stopnia
Franciszkańska 2
tel. 627472240
http://www.zsp2jarocin.pl
I ASprzedawcajęzyk angielski język niemiecki język polski język obcy matematyka informatyka 9
387 Powiat jarocińskiJAROCINZespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2Branżowa Szkoła I stopnia
Franciszkańska 2
tel. 627472240
http://www.zsp2jarocin.pl
I B Kucharzjęzyk angielski język niemiecki język polski język obcy matematyka biologia 3
388 Powiat jarocińskiJAROCINZespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2Branżowa Szkoła I stopnia
Franciszkańska 2
tel. 627472240
http://www.zsp2jarocin.pl
I B Operator obrabiarek skrawającychjęzyk angielski język niemiecki język polski język obcy matematyka informatka 8
389 Powiat jarocińskiJAROCINZespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2Branżowa Szkoła I stopnia
Franciszkańska 2
tel. 627472240
http://www.zsp2jarocin.pl
I c Fryzjerjęzyk angielski język niemiecki język polski język obcy matematyka biologia 8
390 Powiat jarocińskiJAROCINZespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2Branżowa Szkoła I stopnia
Franciszkańska 2
tel. 627472240
http://www.zsp2jarocin.pl
I D Mechanik pojazdów samochodowychjęzyk angielski język niemiecki język polski język obcy matematyka geografia 2
391 Powiat jarocińskiJAROCINZespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2Branżowa Szkoła I stopnia
Franciszkańska 2
tel. 627472240
http://www.zsp2jarocin.pl
I D Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwiejęzyk angielski język niemiecki język polski język obcy matematyka geografia 4
392 Powiat jarocińskiJAROCINZespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2Branżowa Szkoła I stopnia
Franciszkańska 2
tel. 627472240
http://www.zsp2jarocin.pl
I e Elektromechanik pojazdów samochodowychjęzyk angielski język niemiecki język polski język obcy matematyka geografia 4
393 Powiat jarocińskiJAROCINZespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2Branżowa Szkoła I stopnia
Franciszkańska 2
tel. 627472240
http://www.zsp2jarocin.pl
I E Cukiernikjęzyk angielski język niemiecki język polski język obcy matematyka bilogia 3
394 Powiat jarocińskiJAROCINZespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2Branżowa Szkoła I stopnia
Franciszkańska 2
tel. 627472240
http://www.zsp2jarocin.pl
I E Piekarzjęzyk angielski język niemiecki język polski język obcy matematyka biologia 3
395 Powiat jarocińskiJAROCINZespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2Branżowa Szkoła I stopnia
Franciszkańska 2
tel. 627472240
http://www.zsp2jarocin.pl
I F klasa wielozawodowajęzyk angielski język niemiecki język polski język obcy matematyka geografia 10
396 Powiat jarocińskiTARCEZespół Szkół Przyrodniczo-Biznesowych im. Jadwigi DziubińskiejTechnikum
Tarce 19
tel. 627472443
http://www.tarce.powiat-jarocinski.pl
TAKTechnik architektury krajobrazuangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, język obcy nowożytny (poziom III, I), biologia4
397 Powiat jarocińskiTARCEZespół Szkół Przyrodniczo-Biznesowych im. Jadwigi DziubińskiejTechnikum
Tarce 19
tel. 627472443
http://www.tarce.powiat-jarocinski.pl
TATechnik agrobiznesuangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, język obcy nowożytny (poziom III, I), biologia4
398 Powiat jarocińskiTARCEZespół Szkół Przyrodniczo-Biznesowych im. Jadwigi DziubińskiejTechnikum
Tarce 19
tel. 627472443
http://www.tarce.powiat-jarocinski.pl
TWTechnik weterynariiangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, język obcy nowożytny (poziom III, I), biologia5
399 Powiat jarocińskiTARCEZespół Szkół Przyrodniczo-Biznesowych im. Jadwigi DziubińskiejTechnikum
Tarce 19
tel. 627472443
http://www.tarce.powiat-jarocinski.pl
TTŻTechnik technologii żywnościangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, język obcy nowożytny (poziom III, I), biologia2
400 Powiat kaliskiLISKÓWZespół Szkół nr 1Liceum Ogólnokształcące
Twórców Liskowa 1
tel. 627634009
http://zs1liskow.pl
LO przygotowujące do pracy w służbach mundurowych i jednostkach zarządzania kryzysowegojęzyk polski, język angielski, wiedza o społeczeństwiejęzyk angielski, język niemieckijęzyk polski, matematyka, język obcy nowożytny, historia24
401 Powiat kaliskiLISKÓWZespół Szkół nr 1Liceum Ogólnokształcące
Twórców Liskowa 1
tel. 627634009
http://zs1liskow.pl
LO wojskowejęzyk polski, język angielski, wiedza o społeczeństwiejęzyk angielski, język niemieckijęzyk polski, matematyka, język obcy nowożytny, historia24
402 Powiat kaliskiLISKÓWZespół Szkół nr 1Technikum
Twórców Liskowa 1
tel. 627634009
http://zs1liskow.pl
TBTechnik budownictwajęzyk angielski, język niemieckijęzyk polski, matematyka, język obcy nowożytny, fizyka15
403 Powiat kaliskiLISKÓWZespół Szkół nr 1Technikum
Twórców Liskowa 1
tel. 627634009
http://zs1liskow.pl
TETechnik ekonomistajęzyk angielski, język niemieckijęzyk polski, matematyka, język obcy nowożytny, informatyka24
404 Powiat kaliskiLISKÓWZespół Szkół nr 1Technikum
Twórców Liskowa 1
tel. 627634009
http://zs1liskow.pl
TMRiATechnik mechanizacji rolnictwa i agrotronikijęzyk angielski, język niemieckijęzyk polski, matematyka, język obcy nowożytny, biologia24
405 Powiat kaliskiLISKÓWZespół Szkół nr 1Technikum
Twórców Liskowa 1
tel. 627634009
http://zs1liskow.pl
TŻiUGTechnik żywienia i usług gastronomicznychjęzyk angielski, język niemieckijęzyk polski, matematyka, język obcy nowożytny, chemia11
406 Powiat kaliskiLISKÓWZespół Szkół nr 1Technikum
Twórców Liskowa 1
tel. 627634009
http://zs1liskow.pl
TEOTechnik urządzeń i systemów energetyki odnawialnejjęzyk angielski, język niemieckijęzyk polski, matematyka, język obcy nowożytny, fizyka24
407 Powiat kaliskiLISKÓWZespół Szkół nr 1Branżowa Szkoła I stopnia
Twórców Liskowa 1
tel. 627634009
http://zs1liskow.pl
SB klasa wielozawodowajęzyk angielskijęzyk polski, matematyka, język obcy nowożytny, fizyka24
408 Powiat kaliskiOPATÓWEKZespół Szkół im. S. MikołajczykaTechnikum
Parkowa 1
tel. 627618540
http://www.zsogrodnik.opatowek.pl
I T4Technik mechanizacji rolnictwa i agrotronikiangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, biologia, fizyka7
409 Powiat kaliskiOPATÓWEKZespół Szkół im. S. MikołajczykaTechnikum
Parkowa 1
tel. 627618540
http://www.zsogrodnik.opatowek.pl
I T4Technik mechanizacji rolnictwa i agrotronikiangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, biologia, fizyka6
410 Powiat kaliskiOPATÓWEKZespół Szkół im. S. MikołajczykaTechnikum
Parkowa 1
tel. 627618540
http://www.zsogrodnik.opatowek.pl
I T4Technik informatykangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, informatyka, fizyka17
411 Powiat kaliskiOPATÓWEKZespół Szkół im. S. MikołajczykaTechnikum
Parkowa 1
tel. 627618540
http://www.zsogrodnik.opatowek.pl
I T4Technik ogrodnikangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, biologia, chemia8
412 Powiat kępińskiKĘPNOLiceum Ogólnokształcące Nr I im. mjra Henryka SucharskiegoLiceum Ogólnokształcące
Dąbrowskiego 3
tel. 627822294
http://www.lokepno.com.pl
amatematyka, fizyka, język obcyjęzyk angielski, język niemieckijęzyk polski, matematyka, język obcy, fizyka1
413 Powiat kępińskiKĘPNOLiceum Ogólnokształcące Nr I im. mjra Henryka SucharskiegoLiceum Ogólnokształcące
Dąbrowskiego 3
tel. 627822294
http://www.lokepno.com.pl
bmatematyka, geografia, informatyka, język obcyjęzyk angielski, język niemieckijęzyk polski, język obcy, matematyka, informatyka7
414 Powiat kępińskiKĘPNOLiceum Ogólnokształcące Nr I im. mjra Henryka SucharskiegoLiceum Ogólnokształcące
Dąbrowskiego 3
tel. 627822294
http://www.lokepno.com.pl
djęzyk polski, język obcy, geografia, historiajęzyk angielski, język niemieckijęzyk polski, język obcy, matematyka, historia10
415 Powiat kępińskiKĘPNOZespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1Liceum Ogólnokształcące
Sienkiewicza 25
tel. 627829900
http://www.zsp1kepno.cal.pl
LOAmatematyka, fizyka, informatyka, język angielski język angielski, język niemiecki język polski, matematyka, język angielski, informatyka11
416 Powiat kępińskiKĘPNOZespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1Technikum
Sienkiewicza 25
tel. 627829900
http://www.zsp1kepno.cal.pl
Technikum ekonomiczneTechnik ekonomistajęzyk angielski, język niemiecki język polski, matematyka, język obcy, geografia4
417 Powiat kępińskiKĘPNOZespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1Technikum
Sienkiewicza 25
tel. 627829900
http://www.zsp1kepno.cal.pl
Technikum architektury krajobrazuTechnik architektury krajobrazujęzyk angielski język niemiecki język polski matematyka język obcy biologia2
418 Powiat kępińskiKĘPNOZespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1Technikum
Sienkiewicza 25
tel. 627829900
http://www.zsp1kepno.cal.pl
Technik żywienia i usług gastronomicznych Technik żywienia i usług gastronomicznychjęzyk angielski język niemiecki język polski matematyka język obcy chemia5
419 Powiat kępińskiKĘPNOZespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1Technikum
Sienkiewicza 25
tel. 627829900
http://www.zsp1kepno.cal.pl
Technikum mechaniczneTechnik mechanikjęzyk angielski język niemiecki język polski matematyka język obcy fizyka7
420 Powiat kępińskiKĘPNOZespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1Technikum
Sienkiewicza 25
tel. 627829900
http://www.zsp1kepno.cal.pl
Technikum handloweTechnik handlowiecjęzyk angielski język niemiecki język polski matematyka język obcy historia9
421 Powiat kępińskiKępnoZespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2Technikum
Przemysłowa 10c
tel. 627822721
http://www.zsp2.kepno.pl
I TATechnik agrobiznesujęzyk angielski, język niemieckijęzyk polski, matematyka, język angielski, technika10
422 Powiat kępińskiKępnoZespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2Technikum
Przemysłowa 10c
tel. 627822721
http://www.zsp2.kepno.pl
I TBTechnik budownictwajęzyk angielski, język niemieckijęzyk polski, matematyka, język angielski, technika5
423 Powiat kępińskiKępnoZespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2Technikum
Przemysłowa 10c
tel. 627822721
http://www.zsp2.kepno.pl
I TBTechnik pojazdów samochodowychjęzyk angielski, język niemieckijęzyk polski, matematyka, język angielski, technika6
424 Powiat kępińskiKępnoZespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2Branżowa Szkoła I stopnia
Przemysłowa 10c
tel. 627822721
http://www.zsp2.kepno.pl
1aStolarzjęzyk angielskitechnika11
425 Powiat kępińskiKępnoZespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2Branżowa Szkoła I stopnia
Przemysłowa 10c
tel. 627822721
http://www.zsp2.kepno.pl
1f klasa wielozawodowajęzyk angielskitechnika30
426 Powiat kolskiKŁODAWAZespół Szkół PonadgimnazjalnychTechnikum
Adama Mickiewicza 4
tel. 632730263
http://www.zspklodawa.org
I CTechnik informatykjęzyk angielski, język niemieckiInformatyka, wos8
427 Powiat kolskiKOŁOSpecjalny Ośrodek Szkolno-WychowawczyBranżowa Szkoła I stopnia
Mickiewicza 14
tel. 632720457
http://www.soswkolo.szkolnastrona.pl
I klasa wielozawodowajęzyk angielskifizyka, biologia,10
428 Powiat kolskiKOŁOZespół Szkół TechnicznychBranżowa Szkoła I stopnia
Kolejowa 11
tel. 632617900
http://www.zst-kolo.pl
aMechanik pojazdów samochodowychjęzyk rosyjskihistoria , język obcy do wyboru7
429 Powiat kolskiKOŁOZespół Szkół TechnicznychBranżowa Szkoła I stopnia
Kolejowa 11
tel. 632617900
http://www.zst-kolo.pl
bOperator obrabiarek skrawającychjęzyk rosyjskihistoria, jezyk obcy do wyboru6
430 Powiat kolskiKOŁOZespół Szkół TechnicznychBranżowa Szkoła I stopnia
Kolejowa 11
tel. 632617900
http://www.zst-kolo.pl
cFryzjerjęzyk rosyjskihistoria, język obcy do wyboru10
431 Powiat kolskiKOŁOZespół Szkół TechnicznychBranżowa Szkoła I stopnia
Kolejowa 11
tel. 632617900
http://www.zst-kolo.pl
dSprzedawcajezyk rosyjskihistoria , język obcy do wyboru8
432 Powiat kolskiKOŁOZespół Szkół TechnicznychBranżowa Szkoła I stopnia
Kolejowa 11
tel. 632617900
http://www.zst-kolo.pl
e klasa wielozawodowajęzyk rosyjskihistoria , język obcy do wyboru5
433 Powiat kolskiKOŁOZespół Szkół TechnicznychBranżowa Szkoła I stopnia
Kolejowa 11
tel. 632617900
http://www.zst-kolo.pl
fMechanik pojazdów samochodowychjęzyk rosyjskihistoria , język obcy do wyboru9
434 Powiat kolskiKOŁOZespół Szkół TechnicznychLiceum Ogólnokształcące
Kolejowa 11
tel. 632617900
http://www.zst-kolo.pl
achemia, język angielski, matematykajęzyk angielski , język niemiecki, język rosyjskichemia, język angielski2
435 Powiat kolskiKOŁOZespół Szkół TechnicznychLiceum Ogólnokształcące
Kolejowa 11
tel. 632617900
http://www.zst-kolo.pl
bbiologia, chemia, język angielskijęzyk angielski, język niemiecki , język rosyjskibiologia , język angielski2
436 Powiat kolskiKOŁOZespół Szkół TechnicznychTechnikum
Kolejowa 11
tel. 632617900
http://www.zst-kolo.pl
a,bTechnik informatykjęzyk angielski , język niemiecki , język rosyjskiinformatyka, język angielski5
437 Powiat kolskiKOŁOZespół Szkół TechnicznychTechnikum
Kolejowa 11
tel. 632617900
http://www.zst-kolo.pl
cTechnik ochrony środowiskajęzyk angielski , język niemiecki , język rosyjskibiologia , geografia7
438 Powiat kolskiKOŁOZespół Szkół TechnicznychTechnikum
Kolejowa 11
tel. 632617900
http://www.zst-kolo.pl
dTechnik pojazdów samochodowychjęzyk angielski, język niemiecki , język rosyjskigeografia, informatyka6
439 Powiat kolskiKOŚCIELECZespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. St.StaszicaTechnikum
Kościelna 2
tel. 632722897
http://www.zsrcku-koscielec.pl
TLTechnik logistykjęzyk angielski, język niemiecki, język rosyjskibiologia, geografia, język angielski2
440 Powiat kolskiKOŚCIELECZespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. St.StaszicaTechnikum
Kościelna 2
tel. 632722897
http://www.zsrcku-koscielec.pl
TŻUTechnik żywienia i usług gastronomicznychjęzyk angielski, język niemiecki, język rosyjskibiologia, chemia, język angielski1
441 Powiat kolskiKOŚCIELECZespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. St.StaszicaLiceum Ogólnokształcące
Kościelna 2
tel. 632722897
http://www.zsrcku-koscielec.pl
TŻUbiologia, język angielskijęzyk angielski, język niemiecki, język rosyjskibiologia, chemia, język angielski1
442 Powiat kolskiPOWIERCIEZespół Szkół Centrum Kształcenia RolniczegoTechnikum
Powiercie 31
tel. 632615197
http://www.powiercie.eu
TMRiATechnik mechanizacji rolnictwa i agrotronikiangielski niemieckijęzyk polski matematyka język obcy informatyka1
443 Powiat kolskiPOWIERCIEZespół Szkół Centrum Kształcenia RolniczegoTechnikum
Powiercie 31
tel. 632615197
http://www.powiercie.eu
TŻiUGTechnik żywienia i usług gastronomicznychangielski niemieckijęzyk polski matematyka język obcy biologia5
444 Powiat kolskiPOWIERCIEZespół Szkół Centrum Kształcenia RolniczegoBranżowa Szkoła I stopnia
Powiercie 31
tel. 632615197
http://www.powiercie.eu
M-OMechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczychangielski język polski matematyka język obcy informatyka13
445 Powiat kolskiPOWIERCIEZespół Szkół Centrum Kształcenia RolniczegoTechnikum
Powiercie 31
tel. 632615197
http://www.powiercie.eu
TAKTechnik architektury krajobrazuangielski niemieckijęzyk polski matematyka język obcy biologia 4
446 Powiat konińskiKLECZEWZespół Szkół PonadgimnazjalnychBranżowa Szkoła I stopnia
Pl. J. Piłsudskiego 13
tel. 632701024
http://www.zspkleczew.pl
1bA klasa wielozawodowajęzk angielskijęzyk polski, matematyka, język nowożytny10
447 Powiat konińskiKLECZEWZespół Szkół PonadgimnazjalnychLiceum Ogólnokształcące
Pl. J. Piłsudskiego 13
tel. 632701024
http://www.zspkleczew.pl
1b / policyjno-wojskowy z elementami Bezpieczeństwa WewnętrznegoWOS, język angielskijęzk angielski, język niemieckiWOS, język angielski11
448 Powiat konińskiKLECZEWZespół Szkół PonadgimnazjalnychLiceum Ogólnokształcące
Pl. J. Piłsudskiego 13
tel. 632701024
http://www.zspkleczew.pl
1a/ akademickijęzyk polski, historia, język angielskijęzk angielski, język niemieckijęzyk polski, historia, język nowożytny12
449 Powiat konińskiKLECZEWZespół Szkół PonadgimnazjalnychLiceum Ogólnokształcące
Pl. J. Piłsudskiego 13
tel. 632701024
http://www.zspkleczew.pl
1e/ medyczny z elementami ratownictwabiologia, chemia, matematykajęzk angielski, język niemieckibiologia, chemia, matematyka13
450 Powiat konińskiSOMPOLNOZespół Szkół PonadgimnazjalnychLiceum Ogólnokształcące
Gimnazjalna 2
tel. 632714023
http://www.zspsompolno.internetdsl.pl
1a medyczno-psychologicznyjęzyk obcy, biologia, chemiaj. angielski, j niemiecki, j. francuskijęzyk polski, jezyk obcy, biologia, chemia17
451 Powiat konińskiSOMPOLNOZespół Szkół PonadgimnazjalnychLiceum Ogólnokształcące
Gimnazjalna 2
tel. 632714023
http://www.zspsompolno.internetdsl.pl
1 b dziennikarsko - medialnyjęzyk polski, język obcy, historiaj. angielski, j niemiecki, j. francuskijęzyk polski, język obcy, historia, WOS25
452 Powiat konińskiSOMPOLNOZespół Szkół PonadgimnazjalnychLiceum Ogólnokształcące
Gimnazjalna 2
tel. 632714023
http://www.zspsompolno.internetdsl.pl
1 c informatyczno-matematycznyinformatyka, matematyka, fizykaj. angielski, j niemiecki, j. francuskijęzyk polski, informatyka, matematyka, fizyka25
453 Powiat konińskiSOMPOLNOZespół Szkół PonadgimnazjalnychLiceum Ogólnokształcące
Gimnazjalna 2
tel. 632714023
http://www.zspsompolno.internetdsl.pl
1 d prawno-administracyjnygeografia, historia, WOSj. angielski, j niemiecki, j. francuskijęzyk polski, geografia, WOS, historia8
454 Powiat konińskiSOMPOLNOZespół Szkół PonadgimnazjalnychLiceum Ogólnokształcące
Gimnazjalna 2
tel. 632714023
http://www.zspsompolno.internetdsl.pl
1e kulturowo-artystycznyhistoria, historia sztuki, język obcyj. angielski, j niemiecki, j. francuskijęzyk polski, język obcy, historia, zajęcia artystyczne25
455 Powiat konińskiSOMPOLNOZespół Szkół PonadgimnazjalnychLiceum Ogólnokształcące
Gimnazjalna 2
tel. 632714023
http://www.zspsompolno.internetdsl.pl
1 f mundurowygeografia, informatyka, WOSj. angielski, j niemiecki, j. francuskijęzyk polski, geografia, informatyka, WOS13
456 Powiat konińskiSOMPOLNOZespół Szkół PonadgimnazjalnychTechnikum
Gimnazjalna 2
tel. 632714023
http://www.zspsompolno.internetdsl.pl
1 teTechnik ekonomistaj. angielski, j,niemiecki, j. francuskijęzyk polski, język obcy, informatyka, matematyka13
457 Powiat konińskiSOMPOLNOZespół Szkół PonadgimnazjalnychTechnikum
Gimnazjalna 2
tel. 632714023
http://www.zspsompolno.internetdsl.pl
1 torTechnik organizacji reklamyjęzyk polski, język obcy, informatyka, matematykajęzyk polski, język obcy, informatyka, matematyka13
458 Powiat konińskiSOMPOLNOZespół Szkół PonadgimnazjalnychTechnikum
Gimnazjalna 2
tel. 632714023
http://www.zspsompolno.internetdsl.pl
1 tżTechnik żywienia i usług gastronomicznychj. angielski, j,niemiecki, j. francuskijęzyk polski, chemia, biologia, matematyka18
459 Powiat konińskiSOMPOLNOZespół Szkół PonadgimnazjalnychTechnikum
Gimnazjalna 2
tel. 632714023
http://www.zspsompolno.internetdsl.pl
1 tkKelnerj. angielski, j,niemiecki, j. francuskijęzyk polski, biologia, język obcy, chemia 20
460 Powiat konińskiSOMPOLNOZespół Szkół PonadgimnazjalnychTechnikum
Gimnazjalna 2
tel. 632714023
http://www.zspsompolno.internetdsl.pl
1 tośTechnik ochrony środowiskaj. angielski, j.niemiecki, j. francuskijęzyk polski, matematyka, biologia, chemia 22
461 Powiat konińskiSOMPOLNOZespół Szkół PonadgimnazjalnychBranżowa Szkoła I stopnia
Gimnazjalna 2
tel. 632714023
http://www.zspsompolno.internetdsl.pl
1 kKucharzj. angielski, j.niemiecki, j. francuskijęzyk polski, biologia, język obcy, chemia 25
462 Powiat konińskiSOMPOLNOZespół Szkół PonadgimnazjalnychBranżowa Szkoła I stopnia
Gimnazjalna 2
tel. 632714023
http://www.zspsompolno.internetdsl.pl
1 hSprzedawcajęzyk angielski, język niemieckijęzyk polski, matematyka, język obcy, geografia15
463 Powiat konińskiSOMPOLNOZespół Szkół PonadgimnazjalnychBranżowa Szkoła I stopnia
Gimnazjalna 2
tel. 632714023
http://www.zspsompolno.internetdsl.pl
1 sStolarzj. angielski, j,niemiecki, j. francuskijęzyk polski, biologia, fizyka, geografia12
464 Powiat kościańskiKOŚCIANI Liceum OgólnokształcąceLiceum Ogólnokształcące
Al. Kościuszki 3
tel. 655120404
http://www.lo1-koscian.pl
Amatematyka, fizykajęzyk angielski, język niemieckijęzyk polski, matematyka, fizyka, język angielski3
465 Powiat kościańskiKOŚCIANI Liceum OgólnokształcąceLiceum Ogólnokształcące
Al. Kościuszki 3
tel. 655120404
http://www.lo1-koscian.pl
Bmatematyka, fizyka, informatykajęzyk angielski, język niemieckijęzyk polski, matematyka, fizyka, język angielski5
466 Powiat kościańskiKOŚCIANI Liceum OgólnokształcąceLiceum Ogólnokształcące
Al. Kościuszki 3
tel. 655120404
http://www.lo1-koscian.pl
Cmatematyka, geografia, język angielskijęzyk angielski, język niemiecki lub język hiszpańskijęzyk polski, matematyka, geografia, język angielski1
467 Powiat kościańskiKOŚCIANI Liceum OgólnokształcąceLiceum Ogólnokształcące
Al. Kościuszki 3
tel. 655120404
http://www.lo1-koscian.pl
Gbiologia, geografiajęzyk angielski, język niemiecki lub język hiszpańskijęzyk polski, matematyka, geografia, język angielski3
468 Powiat kościańskiKOŚCIANZespół Szkół PonadgimnazjalnychTechnikum
Wielichowska 43a
tel. 655114135
http://www.zsp-koscian.pl
TETechnik ekonomistajęzyk angielski, język niemieckijęzyk polski, matematyka, chemia, fizyka7
469 Powiat kościańskiKOŚCIANZespół Szkół PonadgimnazjalnychTechnikum
Wielichowska 43a
tel. 655114135
http://www.zsp-koscian.pl
TGeTechnik geodetajęzyk angielski, język niemieckijęzyk polski, matematyka, chemia, fizyka8
470 Powiat kościańskiKOŚCIANZespół Szkół PonadgimnazjalnychBranżowa Szkoła I stopnia
Wielichowska 43a
tel. 655114135
http://www.zsp-koscian.pl
kKucharzjęzyk angielskijęzyk polski, matematyka, chemia, fizyka2
471 Powiat kościańskiKOŚCIANZespół Szkół PonadgimnazjalnychBranżowa Szkoła I stopnia
Wielichowska 43a
tel. 655114135
http://www.zsp-koscian.pl
msMechanik pojazdów samochodowychjęzyk angielskijęzyk polski, matematyka, chemia, fizyka5
472 Powiat kościańskiKOŚCIANZespół Szkół PonadgimnazjalnychBranżowa Szkoła I stopnia
Wielichowska 43a
tel. 655114135
http://www.zsp-koscian.pl
fFryzjerjęzyk angielskijęzyk polski, matematyka, chemia, fizyka1
473 Powiat kościańskiKOŚCIANZespół Szkół PonadgimnazjalnychBranżowa Szkoła I stopnia
Wielichowska 43a
tel. 655114135
http://www.zsp-koscian.pl
ślŚlusarzjęzyk angielskijęzyk polski, matematyka, chemia, fizyka5
474 Powiat kościańskiKOŚCIANZespół Szkół PonadgimnazjalnychBranżowa Szkoła I stopnia
Wielichowska 43a
tel. 655114135
http://www.zsp-koscian.pl
cCukiernikjęzyk angielskijęzyk polski, matematyka, chemia, fizyka3
475 Powiat kościańskiKOŚCIANZespół Szkół PonadgimnazjalnychBranżowa Szkoła I stopnia
Wielichowska 43a
tel. 655114135
http://www.zsp-koscian.pl
hSprzedawcajęzyk angielskijęzyk polski, matematyka, chemia, fizyka1
476 Powiat kościańskiKOŚCIANZespół Szkół PonadgimnazjalnychBranżowa Szkoła I stopnia
Wielichowska 43a
tel. 655114135
http://www.zsp-koscian.pl
stStolarzjęzyk angielskijęzyk polski, matematyka, chemia, fizyka6
477 Powiat kościańskiKOŚCIANZespół Szkół PonadgimnazjalnychBranżowa Szkoła I stopnia
Wielichowska 43a
tel. 655114135
http://www.zsp-koscian.pl
w klasa wielozawodowajęzyk angielski albo język niemieckijęzyk polski, matematyka, chemia, fizyka8
478 Powiat kościańskiKOŚCIANZespół Szkół PonadgimnazjalnychLiceum Ogólnokształcące
Wielichowska 43a
tel. 655114135
http://www.zsp-koscian.pl
LOp, kierunek prozdrowotnyjęzyk angielski, biologia, chemiajęzyk angielski, język niemieckijęzyk polski, matematyka, chemia, fizyka9
479 Powiat kościańskiKOŚCIANZespół Szkół PonadgimnazjalnychLiceum Ogólnokształcące
Wielichowska 43a
tel. 655114135
http://www.zsp-koscian.pl
TB, technik budownictwamatematyka,chemiajęzyk angielski, język niemieckijęzyk polski, matematyka, chemia, fizyka7
480 Powiat kościańskiKOŚCIANZespół Szkół PonadgimnazjalnychTechnikum
Wielichowska 43a
tel. 655114135
http://www.zsp-koscian.pl
TBTechnik budownictwajęzyk angielski, język niemieckijęzyk polski, matematyka, chemia, fizyka7
481 Powiat kościańskiKOŚCIANZespół Szkół PonadgimnazjalnychTechnikum
Wielichowska 43a
tel. 655114135
http://www.zsp-koscian.pl
TElTechnik elektrykjęzyk angielski, język niemieckijęzyk polski, matematyka, chemia, fizyka2
482 Powiat kościańskiKOŚCIANZespół Szkół PonadgimnazjalnychTechnikum
Wielichowska 43a
tel. 655114135
http://www.zsp-koscian.pl
TMTechnik mechanikjęzyk angielski, język niemieckijęzyk polski, matematyka, chemia, fizyka3
483 Powiat kościańskiKOŚCIANZespół Szkół Specjalnych im. Marii KonopnickiejBranżowa Szkoła I stopnia
M. Konopnickiej 1
tel. 655122931
http://zss-koscian.pl
AŚlusarzniemieckinie ma przedmiotów punktowanych7
484 Powiat kościańskiNIETĄŻKOWOZespół Szkół Poznadgimnazjalnych im. J. KasprowiczaLiceum Ogólnokształcące
Dudycza 4
tel. 655180027
http://www.zspnietazkowo.pl
loajęzyk anigielski, geografia, chemiajęzyk angielski, język niemieckijęzyk polski, język angielski, matematyka, geografia2
485 Powiat kościańskiNIETĄŻKOWOZespół Szkół Poznadgimnazjalnych im. J. KasprowiczaBranżowa Szkoła I stopnia
Dudycza 4
tel. 655180027
http://www.zspnietazkowo.pl
BA klasa wielozawodowajęzyk angielskijęzyk polski, matematyka, geografia, informatyka6
486 Powiat kościańskiNIETĄŻKOWOZespół Szkół Poznadgimnazjalnych im. J. KasprowiczaTechnikum
Dudycza 4
tel. 655180027
http://www.zspnietazkowo.pl
TRŻTechnik rolnikjęzyk angielski, język niemieckijęzyk polski, matematyka, biologia, geografia5
487 Powiat kościańskiNIETĄŻKOWOZespół Szkół Poznadgimnazjalnych im. J. KasprowiczaTechnikum
Dudycza 4
tel. 655180027
http://www.zspnietazkowo.pl
trżTechnik żywienia i usług gastronomicznychjęzyk angielski, język niemieckijęzyk polski, matematyka, chemia, geografia5
488 Powiat kościańskiNIETĄŻKOWOZespół Szkół Poznadgimnazjalnych im. J. KasprowiczaTechnikum
Dudycza 4
tel. 655180027
http://www.zspnietazkowo.pl
tsiTechnik spedytorjęzyk angielski, język niemieckijęzyk angielski, jezyk polski, matematyka, geografia2
489 Powiat kościańskiNIETĄŻKOWOZespół Szkół Poznadgimnazjalnych im. J. KasprowiczaTechnikum
Dudycza 4
tel. 655180027
http://www.zspnietazkowo.pl
tsiTechnik informatykjęzyk angielski, język niemieckijęzyk polski, język angielski, matematyka, informatyka3
490 Powiat krotoszyńskiKOBYLINZespół Gimnazjum i Zasadnicza Szkoła ZawodowaBranżowa Szkoła I stopnia
Krotoszyńska 6
tel. 655481496
http://www.gimzszkobylin.edupage.org
A klasa wielozawodowaniemieckiInformatyka, Geografia19
491 Powiat krotoszyńskiKOŹMIN WIELKOPOLSKIZespół Szkół PonadgimnazjalnychTechnikum
ul. Zamkowa 1
tel. 627216828
http://www.zspkozmin.pl
TRTechnik rolnikj. angielski, j. niemieckij. polski, matematyka, j. obcy zadeklarowany jako wiodący, biologia1
492 Powiat krotoszyńskiKOŹMIN WIELKOPOLSKIZespół Szkół PonadgimnazjalnychTechnikum
ul. Zamkowa 1
tel. 627216828
http://www.zspkozmin.pl
TSTechnik spedytorj. angielski, j. niemieckij. polski, matematyka, j. obcy zadeklarowany jako wiodący, geografia3
493 Powiat krotoszyńskiKOŹMIN WIELKOPOLSKIZespół Szkół PonadgimnazjalnychTechnikum
ul. Zamkowa 1
tel. 627216828
http://www.zspkozmin.pl
TETechnik ekonomistaj. angielski, j. niemieckij. polski, matematyka, j. obcy zadeklarowany jako wiodący, geografia2
494 Powiat krotoszyńskiKOŹMIN WIELKOPOLSKIZespół Szkół PonadgimnazjalnychBranżowa Szkoła I stopnia
ul. Zamkowa 1
tel. 627216828
http://www.zspkozmin.pl
BS klasa wielozawodowaj. angielski lub j.niemieckij. polski, matematyka, geografia, wiedza o społeczeństwie1
495 Powiat krotoszyńskiKROTOSZYNI Liceum Ogólnokształcące im.Hugona KołłątajaLiceum Ogólnokształcące
Kołłątaja 1
tel. 627253649
http://liceumkollataj.edu.pl
A1matematyka informatyka fizykajęzyk angielskijęzyk polski matematyka informatyka fizyka3
496 Powiat krotoszyńskiKROTOSZYNI Liceum Ogólnokształcące im.Hugona KołłątajaLiceum Ogólnokształcące
Kołłątaja 1
tel. 627253649
http://liceumkollataj.edu.pl
A2matematyka informatyka geografiajęzyk angielski, język niemieckijęzyk polski matematyka informatyka geografia1
497 Powiat krotoszyńskiKROTOSZYNI Liceum Ogólnokształcące im.Hugona KołłątajaLiceum Ogólnokształcące
Kołłątaja 1
tel. 627253649
http://liceumkollataj.edu.pl
Bbiologia chemia język angielski język niemieckijęzyk angielski język niemieckijęzyk polski matematyka biologia chemia8
498 Powiat krotoszyńskiKROTOSZYNI Liceum Ogólnokształcące im.Hugona KołłątajaLiceum Ogólnokształcące
Kołłątaja 1
tel. 627253649
http://liceumkollataj.edu.pl
Cjęzyk polski historia język angielski język niemieckijęzyk angielski język niemieckijęzyk polski matematyka historia język angielski język niemiecki9
499 Powiat krotoszyńskiKROTOSZYNI Liceum Ogólnokształcące im.Hugona KołłątajaLiceum Ogólnokształcące
Kołłątaja 1
tel. 627253649
http://liceumkollataj.edu.pl
D2język polski język angielski język niemiecki geografiajęzyk angielski język niemieckijęzyk polski matematyka język angielski język niemiecki geografia4
500 Powiat krotoszyńskiKROTOSZYNZespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1Technikum
Mickiewicza 11
tel. 627253275
http://zsp1krotoszyn.pl
1 TLTechnik logistykjęzyk angielski, język niemieckijęzyk polski, geografia, matematyka, informatyka5
501 Powiat krotoszyńskiKROTOSZYNZespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1Technikum
Mickiewicza 11
tel. 627253275
http://zsp1krotoszyn.pl
1 TBTechnik budownictwajęzyk angielski, język niemieckijęzyk polski, fizyka, matematyka, informatyka3
502 Powiat krotoszyńskiKROTOSZYNZespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2Technikum
Plac Jana Pawła II 5
tel. 627252228
http://www.zsp2.krotoszyn.net
1cTechnik handlowiecJęzyk angielski, język niemieckijęzyk polski, matematyka, geografia, wiedza o społeczeństwie2
503 Powiat krotoszyńskiKROTOSZYNZespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2Technikum
Plac Jana Pawła II 5
tel. 627252228
http://www.zsp2.krotoszyn.net
1cTechnik hotelarstwaJęzyk angielski, język niemieckijęzyk polski, matematyka, geografia, wiedza o społeczeństwie2
504 Powiat krotoszyńskiKROTOSZYNZespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2Technikum
Plac Jana Pawła II 5
tel. 627252228
http://www.zsp2.krotoszyn.net
1bTechnik organizacji reklamyJęzyk angielski, język niemieckijęzyk polski, matematyka, geografia, informatyka5
505 Powiat krotoszyńskiKROTOSZYNZespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2Technikum
Plac Jana Pawła II 5
tel. 627252228
http://www.zsp2.krotoszyn.net
1dTechnik ekonomistaJęzyk angielski, język niemieckijęzyk polski, matematyka, geografia, wiedza o społeczeństwie3
506 Powiat krotoszyńskiKROTOSZYNZespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2Technikum
Plac Jana Pawła II 5
tel. 627252228
http://www.zsp2.krotoszyn.net
1fTechnik informatykJęzyk angielski, język niemieckijęzyk polski, matematyka, fizyka, informatyka6
507 Powiat krotoszyńskiKROTOSZYNZespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2Technikum
Plac Jana Pawła II 5
tel. 627252228
http://www.zsp2.krotoszyn.net
1bTechnik żywienia i usług gastronomicznychJęzyk angielski, język niemieckijęzyk polski, matematyka, biologia, wiedza o społeczeństwie3
508 Powiat krotoszyńskiKROTOSZYNZespół Szkół Specjalnych im. Marii GrzegorzewskiejBranżowa Szkoła I stopnia
Ostrowska 49
tel. 627252431
http://www.speckrot.pl
ICukiernikangielski, niemieckij. polski, historia, wiedza o społeczeństwie, matematyka, przedmioty przyrodnicze2
509 Powiat krotoszyńskiZDUNYZespół Szkół PonadgimnazjalnychLiceum Ogólnokształcące
Strzelecka 10
tel. 627215723
http://zsp.zduny.pl
Iageografia, język angielskijęzyk angielski, język niemieckijęzyk polski, geografia, chemia, informatyka10
510 Powiat krotoszyńskiZDUNYZespół Szkół PonadgimnazjalnychTechnikum
Strzelecka 10
tel. 627215723
http://zsp.zduny.pl
IaTechnik informatykjęzyk angielski, język niemieckijęzyk polski, geografia, chemia, informatyka10
511 Powiat krotoszyńskiZDUNYZespół Szkół PonadgimnazjalnychTechnikum
Strzelecka 10
tel. 627215723
http://zsp.zduny.pl
IaTechnik logistykjęzyk angielski, język niemieckijęzyk polski, geografia, chemia, informatyka6
512 Powiat krotoszyńskiZDUNYZespół Szkół PonadgimnazjalnychTechnikum
Strzelecka 10
tel. 627215723
http://zsp.zduny.pl
IbTechnik żywienia i usług gastronomicznychjęzyk angielski, język niemieckijęzyk polski, geografia, chemia, informatyka11
513 Powiat krotoszyńskiZDUNYZespół Szkół PonadgimnazjalnychTechnikum
Strzelecka 10
tel. 627215723
http://zsp.zduny.pl
Iz klasa wielozawodowajęzyk niemieckijęzyk polski, geografia, chemia, informatyka12
514 Powiat krotoszyńskiZDUNYZespół Szkół PonadgimnazjalnychBranżowa Szkoła I stopnia
Strzelecka 10
tel. 627215723
http://zsp.zduny.pl
Iz klasa wielozawodowajęzyk niemieckijęzyk polski, geografia, chemia, informatyka12
515 Powiat leszczyńskiBRENNOZespół Szkół im.Powstańców WielkopolskichBranżowa Szkoła I stopnia
Kościelna 1
tel. 655494082
http://www.zsbrenno.edu.pl
I z klasa wielozawodowajęzyk angielskijęzyk polski, matematyka, historia, geografia8
516 Powiat leszczyńskiRYDZYNASpecjalny Ośrodek Szkolno-WychowawczyLiceum Ogólnokształcące
Plac Zamkowy 2
tel. 655388592
http://www.soswrydzyna.com
I LO Nbiologia, geografia, informatykajęzyk niemeickibilogia8
517 Powiat leszczyńskiRYDZYNASpecjalny Ośrodek Szkolno-WychowawczyBranżowa Szkoła I stopnia
Plac Zamkowy 2
tel. 655388592
http://www.soswrydzyna.com
I A klasa wielozawodowajęzyk niemiecki, język angielskijęzyk polski3
518 Powiat leszczyńskiWŁOSZAKOWICEZespół Szkół OgólnokształcącychBranżowa Szkoła I stopnia
Karola Kurpińskiego 30
tel. 655370017
http://zsowlosz.edu.pl
1z klasa wielozawodowajęzyk angielskijęzyk polski, informatyka, geografia, wiedza o społeczeństwie11
519 Powiat międzychodzkiMIĘDZYCHÓDZespół Szkół Nr 1Technikum
Gwardii Ludowej 6a
tel. 957482420
http://www.zs1.szkola.pl
Technikum Nr 1Technik ekonomistajęzyk angielski język niemieckigeografia 4
520 Powiat międzychodzkiMIĘDZYCHÓDZespół Szkół Nr 1Technikum
Gwardii Ludowej 6a
tel. 957482420
http://www.zs1.szkola.pl
Technikum Nr 1Technik hotelarstwajęzyk angielski język niemieckigeografia 8
521 Powiat międzychodzkiMIĘDZYCHÓDZespół Szkół Nr 1Technikum
Gwardii Ludowej 6a
tel. 957482420
http://www.zs1.szkola.pl
Technikum Nr 1Technik żywienia i usług gastronomicznychjęzyk angielski język niemieckibiologia6
522 Powiat międzychodzkiMIĘDZYCHÓDZespół Szkół Nr 1Technikum
Gwardii Ludowej 6a
tel. 957482420
http://www.zs1.szkola.pl
Technikum Nr 1Technik spedytorjęzyk angielski język niemieckigeografia7
523 Powiat międzychodzkiMIĘDZYCHÓDZespół Szkół Nr 1Technikum
Gwardii Ludowej 6a
tel. 957482420
http://www.zs1.szkola.pl
Technikum Nr 1Technik obsługi turystycznejjęzyk angielski język niemieckigeografia8
524 Powiat międzychodzkiMIĘDZYCHÓDZespół Szkół Nr 1Technikum
Gwardii Ludowej 6a
tel. 957482420
http://www.zs1.szkola.pl
Technikum Nr 1Technik informatykjęzyk angielski język niemieckiinformatyka2
525 Powiat międzychodzkiMIĘDZYCHÓDZespół Szkół nr 2Branżowa Szkoła I stopnia
B. Chrobrego 13
tel. 957482723
http://zs2miedzychod.edupage.org
I AMechanik pojazdów samochodowychjęzyk niemieckiinformatyka, język niemiecki9
526 Powiat międzychodzkiMIĘDZYCHÓDZespół Szkół nr 2Branżowa Szkoła I stopnia
B. Chrobrego 13
tel. 957482723
http://zs2miedzychod.edupage.org
I B klasa wielozawodowajęzyk niemieckiinformatyka, język niemiecki18
527 Powiat międzychodzkiSIERAKÓWZespół SzkółTechnikum
Wroniecka 25
tel. 612952024
http://www.zs.sierakow.pl
TŻYWTechnik żywienia i usług gastronomicznychj. angielski, j. niemieckibiologia, geografia2
528 Powiat międzychodzkiSIERAKÓWZespół SzkółTechnikum
Wroniecka 25
tel. 612952024
http://www.zs.sierakow.pl
TRYBTechnik rybactwa śródlądowegoj. angielski, j. niemieckibiologia, geografia5
529 Powiat nowotomyskiNOWY TOMYŚLZespół Szkół nr 2 im. Stanisława StaszicaLiceum Ogólnokształcące
E. Szczanieckiej 1
tel. 614423398
http://www.zs2nt.pl
LO1/ klasa medyczna biologia, chemia, język obcyjęzyk angielski, język niemieckijęzyk polski, matematyka, biologia, chemia11
530 Powiat nowotomyskiNOWY TOMYŚLZespół Szkół nr 2 im. Stanisława StaszicaLiceum Ogólnokształcące
E. Szczanieckiej 1
tel. 614423398
http://www.zs2nt.pl
LO1 / Klasa prawniczajęzyk polski, historia, język obcyjęzyk angielski, język niemieckijęzyk polski, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie5
531 Powiat nowotomyskiNOWY TOMYŚLZespół Szkół nr 2 im. Stanisława StaszicaLiceum Ogólnokształcące
E. Szczanieckiej 1
tel. 614423398
http://www.zs2nt.pl
LO3 / Klasa Einsteinamatematyka, fizyka, język obcyjęzyk angielski, język niemieckijęzyk polski, matematyka, fizyka, informatyka7
532 Powiat nowotomyskiNOWY TOMYŚLZespół Szkół nr 2 im. Stanisława StaszicaTechnikum
E. Szczanieckiej 1
tel. 614423398
http://www.zs2nt.pl
TI / Technik informatykTechnik informatykjęzyk angielski, język niemieckijęzyk polski, matematyka, geografia, informatyka13
533 Powiat nowotomyskiNOWY TOMYŚLZespół Szkół nr 2 im. Stanisława StaszicaTechnikum
E. Szczanieckiej 1
tel. 614423398
http://www.zs2nt.pl
TM / Technik mechanikTechnik mechanikjęzyk angielski, język niemieckijęzyk polski, matematyka, fizyka, informatyka10
534 Powiat nowotomyskiNOWY TOMYŚLZespół Szkół Ogólnokształcących i PolicealnychLiceum Ogólnokształcące
Tysiąclecia 6
tel. 614422450
http://www.zsont.pl
klasa humanistycznajęzyk polski, historia, wiedza o społeczeństwiej. angielski, j. niemiecki, j. rosyjski, j. hiszpańskijęzyk polski, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie19
535 Powiat nowotomyskiNOWY TOMYŚLZespół Szkół Ogólnokształcących i PolicealnychLiceum Ogólnokształcące
Tysiąclecia 6
tel. 614422450
http://www.zsont.pl
klasa politechnicznamatematyka, informatyka, geografiaj. angielski, j. niemiecki, j. rosyjski, j. hiszpańskijęzyk polski, matematyka, informatyka, język obcy - najwyższa ocena25
536 Powiat nowotomyskiNOWY TOMYŚLZespół Szkół Ogólnokształcących i PolicealnychLiceum Ogólnokształcące
Tysiąclecia 6
tel. 614422450
http://www.zsont.pl
klasa militarno-sportowageografia, wiedza o społeczeństwiej. angielski, j. niemiecki, j. rosyjski, j. hiszpańskijęzyk polski, matematyka, geografia, wiedza o społeczeństwie23
537 Powiat nowotomyskiNOWY TOMYŚLZespół Szkół Zawodowych i LicealnychTechnikum
osiedle Północ 37
tel. 614422288
http://www.zszil.eu
TLTechnik logistykJęzyk angielski, język niemieckiJęzyk polski, matematyka, informatyka, język obcy.7
538 Powiat nowotomyskiNOWY TOMYŚLZespół Szkół Zawodowych i LicealnychBranżowa Szkoła I stopnia
osiedle Północ 37
tel. 614422288
http://www.zszil.eu
W klasa wielozawodowaJęzyk angielskiJęzyk polski, matematyka, informatyka, język obcy.56
539 Powiat nowotomyskiTRZCIANKAZespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia UstawicznegoTechnikum
Trzcianka 15a
tel. 614473032
http://www.zsrcku.com
TAKTechnik architektury krajobrazujęzyk angielski, język niemieckiJęzyk polski, matematyka, biologia, informatyka15
540 Powiat nowotomyskiTRZCIANKAZespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia UstawicznegoTechnikum
Trzcianka 15a
tel. 614473032
http://www.zsrcku.com
TRTechnik rolnikjęzyk angielski, język niemieckiJęzyk polski, matematyka, biologia, informatyka17
541 Powiat nowotomyskiTRZCIANKAZespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia UstawicznegoTechnikum
Trzcianka 15a
tel. 614473032
http://www.zsrcku.com
TWTechnik weterynariijęzyk angielski, język niemieckiJęzyk polski, matematyka, chemia, informatyka8
542 Powiat nowotomyskiTRZCIANKAZespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia UstawicznegoTechnikum
Trzcianka 15a
tel. 614473032
http://www.zsrcku.com
Technik żywienia i usług gastronomicznychjęzyk angielski, język niemieckiJęzyk polski, matematyka, biologia, informatyka6
543 Powiat nowotomyskiZBĄSZYŃZespół Szkół nr 1Liceum Ogólnokształcące
Powstańców Wielkopolskich 43
tel. 683846168
http://www.lozbaszyn.oswiata.org.pl
Ajęzyk angielsk/język niemiecki, historia, język polski/wiedza o społeczeństwiejęzyk angielski, język niemieckijęzyk polski, matematyka, 2 do wyboru historia, wiedza o społeczeństwie, geografia23
544 Powiat nowotomyskiZBĄSZYŃZespół Szkół nr 1Liceum Ogólnokształcące
Powstańców Wielkopolskich 43
tel. 683846168
http://www.lozbaszyn.oswiata.org.pl
Bjęzyk angielski/język niemiecki, matematyka,informatyka/fizykajęzyk angielski, język niemieckijęzyk polski, matematyka, 2 do wyboru: fizyka,chemia, informatyka17
545 Powiat nowotomyskiZBĄSZYŃZespół Szkół nr 1Liceum Ogólnokształcące
Powstańców Wielkopolskich 43
tel. 683846168
http://www.lozbaszyn.oswiata.org.pl
Cjęzyk angielski/język niemiecki, biologia, geografia/chemiajęzyk angielski, język niemieckijęzyk polski, matematyka, 2 do wyboru: biologia,chemia, geografia5
546 Powiat nowotomyskiZBĄSZYŃZespół Szkół nr 1Liceum Ogólnokształcące
Powstańców Wielkopolskich 43
tel. 683846168
http://www.lozbaszyn.oswiata.org.pl
Djęzyk angielski, wiedza o społeczeństwie, geografiajęzyk angielski, język niemieckijęzyk polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie,geografia4
547 Powiat nowotomyskiZBĄSZYŃZespół Szkół Nr 2Branżowa Szkoła I stopnia
17 Stycznia 1920 r. 27
tel. 683846095
http://www.zs2zbaszyn.pl
29778 klasa wielozawodowajęzyk niemiecki, język angielskiedukacja dla bezpieczeństwa, geografia 20
548 Powiat obornickiOBJEZIERZEZespół Szkół im. Adama MickiewiczaBranżowa Szkoła I stopnia
Objezierze 3
tel. 612966276
http://www.zs.objezierze.pl
I BSMechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczychJęzyk niemieckiJęzyk polski , matematyka fizyka5
549 Powiat obornickiOBJEZIERZEZespół Szkół im. Adama MickiewiczaBranżowa Szkoła I stopnia
Objezierze 3
tel. 612966276
http://www.zs.objezierze.pl
I BSTapicerJęzyk niemiecki ,Język polski , matematyka , fizyka4
550 Powiat obornickiOBORNIKIZespół Szkół im.gen. Tadeusza KutrzebyTechnikum
ks.Szymańskiego 5
tel. 612970486
http://www.zs.oborniki.info
I info/handl klasa wielozawodowaangielski, niemieckimatematyka, geografia, fizyka14
551 Powiat obornickiOBORNIKIZespół Szkół im.gen. Tadeusza KutrzebyTechnikum
ks.Szymańskiego 5
tel. 612970486
http://www.zs.oborniki.info
I bud/ekonom klasa wielozawodowaangielski, niemieckimatematyka, geografia3
552 Powiat obornickiROGOŹNOLiceum OgólnokształcąceLiceum Ogólnokształcące
Wielka Poznańska 61
tel. 672617031
http://www.lorogozno
1a1matematyka, fizyka, geografiajęzyka angielski, język niemieckijęzyk polski, język obcy, matematyka, fizyka lub geografia2
553 Powiat obornickiROGOŹNOLiceum OgólnokształcąceLiceum Ogólnokształcące
Wielka Poznańska 61
tel. 672617031
http://www.lorogozno
1a2język polski, historia, język angielskijęzyka angielski, język niemieckijęzyk polski, język obcy, matematyka, historia3
554 Powiat obornickiROGOŹNOLiceum OgólnokształcąceLiceum Ogólnokształcące
Wielka Poznańska 61
tel. 672617031
http://www.lorogozno
1bmatematyka/język polski, biologia, chemia/język angielskijęzyka angielski, język niemieckijęzyk polski, język obcy, matematyka, biologia lub chemia9
555 Powiat ostrowskiODOLANÓWZasadnicza Szkoła ZawodowaBranżowa Szkoła I stopnia
Krotoszyńska 121
tel. 627331331
http://www.zsz.odolanow.pl
I A klasa wielozawodowaj.angielskij. polski, mamtematyka, j.niemiecki26
556 Powiat ostrowskiODOLANÓWZasadnicza Szkoła ZawodowaBranżowa Szkoła I stopnia
Krotoszyńska 121
tel. 627331331
http://www.zsz.odolanow.pl
I klasa wielozawodowajęzyk niemieckij. polski, matematyka, j. niemiecki26
557 Powiat ostrowskiODOLANÓWZespół Szkół OgólnokształcącychLiceum Ogólnokształcące
Krotoszyńska 121
tel. 627331316
http://www.liceum.odolanow.pl
1A j.polski, j.angielski, wiedza o społeczeństwie, historiaj.angielski, j.niemieck j.hiszpańskij.angielski, wiedza o społeczeństwie10
558 Powiat ostrowskiODOLANÓWZespół Szkół OgólnokształcącychLiceum Ogólnokształcące
Krotoszyńska 121
tel. 627331316
http://www.liceum.odolanow.pl
1Bmatematyka, biologia, geografia, j.angielskij.angielski, j.niemiecki j.hiszpańskij.angielski, geografia15
559 Powiat ostrowskiODOLANÓWZespół Szkół OgólnokształcącychLiceum Ogólnokształcące
Krotoszyńska 121
tel. 627331316
http://www.liceum.odolanow.pl
2Abiologia, wiedza o społeczeństwie, matematyka, j.polskij.angielski, j.niemieckiwiedza o społeczeństwie, biologia16
560 Powiat ostrowskiODOLANÓWZespół Szkół OgólnokształcącychLiceum Ogólnokształcące
Krotoszyńska 121
tel. 627331316
http://www.liceum.odolanow.pl
1Awiedza o społeczeństwioe, biologia, matematyka, j.polskij.angielski, j.niemieckiwiedza o społeczeństwie, biologia14
561 Powiat ostrowskiOSTRÓW WIELKOPOLSKIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im.Wł. ReymontaLiceum Ogólnokształcące
Wrocławska 48
tel. 627385528
http://2liceum.osw.pl
IA/biologiczno-chemicznabiologia, chemia, język angielskijęzyk angielski, język niemiecki, język francuski, język rosyjskibiologia, chemia, język obcy nowożytny8
562 Powiat ostrowskiOSTRÓW WIELKOPOLSKIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im.Wł. ReymontaLiceum Ogólnokształcące
Wrocławska 48
tel. 627385528
http://2liceum.osw.pl
IC/matematyczno-fizycznymatematyka, fizyka, język obcy nowożytnyjęzyk angielski, język niemiecki, język francuski, język rosyjskimatematyka, fizyka, język obcy nowożytny12
563 Powiat ostrowskiOSTRÓW WIELKOPOLSKIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im.Wł. ReymontaLiceum Ogólnokształcące
Wrocławska 48
tel. 627385528
http://2liceum.osw.pl
IC/ogólnybiologia, język obcy, język polski, matematyka, geografiajęzyk angielski, język niemiecki, język francuski, język rosyjskijęzyk obcy nowożytny, geografia, WOS2
564 Powiat ostrowskiOSTRÓW WIELKOPOLSKIZespół Szkół Budowlano-EnergetycznychTechnikum
Wolności 23
tel. 627366228
http://www.zsbe.edu.pl
AG1bTechnik geodetaJęzyk angielski, Język niemieckiJzyk obcy nowożytny, Geografia3
565 Powiat ostrowskiOSTRÓW WIELKOPOLSKIZespół Szkół Budowlano-EnergetycznychTechnikum
Wolności 23
tel. 627366228
http://www.zsbe.edu.pl
ET1aTechnik elektroenergetyk transportu szynowegoJęzyk angielski, Język niemieckiJęzyk obcy nowożytny, Fizyka2
566 Powiat ostrowskiOSTRÓW WIELKOPOLSKIZespół Szkół Budowlano-EnergetycznychTechnikum
Wolności 23
tel. 627366228
http://www.zsbe.edu.pl
ET1bTechnik transportu kolejowegoJęzyk angielski, Język niemieckiJzyk obcy nowożytny, Geografia1
567 Powiat ostrowskiOSTRÓW WIELKOPOLSKIZespół Szkół Budowlano-EnergetycznychBranżowa Szkoła I stopnia
Wolności 23
tel. 627366228
http://www.zsbe.edu.pl
MZ1Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwieJęzyk angielskiJzyk obcy nowożytny, Geografia1
568 Powiat ostrowskiOSTRÓW WIELKOPOLSKIZespół Szkół EkonomicznychTechnikum
Partyzancka 29
tel. 625919556
http://zse.osw.pl
I a,b TETechnik ekonomistaj. angielski, j. niemieckij.polski, matematyka, geografia, historia7
569 Powiat ostrowskiOSTRÓW WIELKOPOLSKIZespół Szkół EkonomicznychTechnikum
Partyzancka 29
tel. 625919556
http://zse.osw.pl
I a,b TLTechnik logistykjęzyk angielski, jezyk niemieckijęzyk polski, matematyka, geografia, historia5
570 Powiat ostrowskiOSTRÓW WIELKOPOLSKIZespół Szkół Sióstr SalezjanekLiceum Ogólnokształcące
Al. Słowackiego 33A
tel. 627356231
http://www.zsss.osw.pl
1/dziennikarskijęzyk polski, historia, język obcyangielski niemiecki francuski, pozalekcyjne:hiszpański włoski łacińskihistoria, język obcy18
571 Powiat ostrowskiOSTRÓW WIELKOPOLSKIZespół Szkół Sióstr SalezjanekLiceum Ogólnokształcące
Al. Słowackiego 33A
tel. 627356231
http://www.zsss.osw.pl
1/medyczny z elementami dietetykibiologia, chemia, fizykaangielski niemiecki francuski, pozalekcyjne:hiszpański włoski łacińskibiologia, fizyka11
572 Powiat ostrowskiOSTRÓW WIELKOPOLSKIZespół Szkół Sióstr SalezjanekLiceum Ogólnokształcące
Al. Słowackiego 33A
tel. 627356231
http://www.zsss.osw.pl
1/biologiczno-chemicznybiologia, chemia, język obcyangielski niemiecki francuski, pozalekcyjne:hiszpański włoski łacińskibiologia, chemia13
573 Powiat ostrowskiOSTRÓW WIELKOPOLSKIZespół Szkół Sióstr SalezjanekLiceum Ogólnokształcące
Al. Słowackiego 33A
tel. 627356231
http://www.zsss.osw.pl
1/politechnicznymatematyka, fizyka, informatykaangielski niemiecki francuski, pozalekcyjne:hiszpański włoski łacińskifizyka, informatyka17
574 Powiat ostrowskiOSTRÓW WIELKOPOLSKIZespół Szkół Sióstr SalezjanekLiceum Ogólnokształcące
Al. Słowackiego 33A
tel. 627356231
http://www.zsss.osw.pl
1/matematyczno-fizycznymatematyka, fizyka, język obcyangielski niemiecki francuski, pozalekcyjne:hiszpański włoski łacińskifizyka, język obcy18
575 Powiat ostrowskiOSTRÓW WIELKOPOLSKIZespół Szkół Sióstr SalezjanekLiceum Ogólnokształcące
Al. Słowackiego 33A
tel. 627356231
http://www.zsss.osw.pl
1/językowygeografia, język angielski, język obcyangielski niemiecki francuski, pozalekcyjne:hiszpański włoski łacińskijęzyk obcy nowożytny, drugi język obcy18
576 Powiat ostrowskiOSTRÓW WIELKOPOLSKIZespół Szkół Sióstr SalezjanekLiceum Ogólnokształcące
Al. Słowackiego 33A
tel. 627356231
http://www.zsss.osw.pl
1/turystycznygeografia, historia lub wos, język obcyangielski niemiecki francuski, pozalekcyjne:hiszpański włoski łacińskigeografia, język obcy19
577 Powiat ostrowskiOSTRÓW WIELKOPOLSKIZespół Szkół Sióstr SalezjanekLiceum Ogólnokształcące
Al. Słowackiego 33A
tel. 627356231
http://www.zsss.osw.pl
1/humanistyczno-prawniczyjęzyk polski, historia, wosangielski niemiecki francuski, pozalekcyjne:hiszpański włoski łacińskihistoria, wos15
578 Powiat ostrowskiOSTRÓW WIELKOPOLSKIZespół Szkół UsługowychTechnikum
Wolności 12
tel. 627365182
http://www.zsu.osw.pl
1tc1Technik hotelarstwajęzyk angielski, niemieckigeografia, informatyka,1
579 Powiat ostrowskiOSTRÓW WIELKOPOLSKIZespół Szkół UsługowychTechnikum
Wolności 12
tel. 627365182
http://www.zsu.osw.pl
1tc2Technik usług fryzjerskichjęzyk angielski,niemieckibiologia, informatyka,2
580 Powiat ostrowskiOSTRÓW WIELKOPOLSKIZespół Szkół UsługowychTechnikum
Wolności 12
tel. 627365182
http://www.zsu.osw.pl
1td1 integracyjnaTechnik organizacji reklamyjęzyk angielski, niemieckigeografia, informatyka,1
581 Powiat ostrowskiOSTRÓW WIELKOPOLSKIZespół Szkół UsługowychTechnikum
Wolności 12
tel. 627365182
http://www.zsu.osw.pl
1td2 integracyjnaTechnik przemysłu modyjęzyk angielski,język niemieckigeografia, informatyka2
582 Powiat ostrowskiOSTRÓW WIELKOPOLSKIZespół Szkół UsługowychBranżowa Szkoła I stopnia
Wolności 12
tel. 627365182
http://www.zsu.osw.pl
1aFryzjerjęzyk angielski, język niemieckiinformatyka, wos1
583 Powiat ostrowskiOSTRÓW WIELKOPOLSKIZespół Szkół UsługowychBranżowa Szkoła I stopnia
Wolności 12
tel. 627365182
http://www.zsu.osw.pl
1bKucharzjęzyk angielski, język niemieckiinformatyka, wos2
584 Powiat ostrowskiOSTRÓW WIELKOPOLSKIZespół Szkół UsługowychBranżowa Szkoła I stopnia
Wolności 12
tel. 627365182
http://www.zsu.osw.pl
1c1Cukiernikjęzyk angielski, język niemieckiinformatyka, wos2
585 Powiat ostrowskiOSTRÓW WIELKOPOLSKIZespół Szkół UsługowychBranżowa Szkoła I stopnia
Wolności 12
tel. 627365182
http://www.zsu.osw.pl
1c2 klasa wielozawodowajęzyk angielski, język niemieckiinformatyka,wos2
586 Powiat ostrowskiOSTRÓW WIELKOPOLSKIZespół Szkół UsługowychBranżowa Szkoła I stopnia
Wolności 12
tel. 627365182
http://www.zsu.osw.pl
1d1integracyjnaPracownik pomocniczy obsługi hotelowejjęzyk niemieckiinformatyka, wos1
587 Powiat ostrowskiOSTRÓW WIELKOPOLSKIZespół Szkół UsługowychBranżowa Szkoła I stopnia
Wolności 12
tel. 627365182
http://www.zsu.osw.pl
1d2 klasa wielozawodowajęzyk angielski, język niemieckiinformatyka, wos2
588 Powiat ostrowskiPRZYGODZICEZespół Szkół Ponadgimnazjalnych Centrum Kształcenia UstawicznegoTechnikum
PTR 6
tel. 627336131
http://www.zspprzygodzice.com
I TTechnik rolnikjęzyk niemiecki, język angielskijęzyk obcy nowożytny, biologia11
589 Powiat ostrzeszowskiOSTRZESZÓWSpecjalny Ośrodek Szkolno-WychowawczyBranżowa Szkoła I stopnia
Generała Sikorskiego 19
tel. 627320716
http://www.osw-ostrzeszow.pl
E klasa wielozawodowaJęzyk angielskiwymagane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, zaświadczenie lekarskie10
590 Powiat ostrzeszowskiOSTRZESZÓWZespół Szkół Nr 2Technikum
Krańcowa 7
tel. 627320775
http://www.zs2.ostrzeszow.pl
1 TRTechnik rolnikjęzyk angielski, język niemiecki,język polski, matematyka, język obcy, biologia4
591 Powiat ostrzeszowskiOSTRZESZÓWZespół Szkół Nr 2Technikum
Krańcowa 7
tel. 627320775
http://www.zs2.ostrzeszow.pl
1 TATechnik architektury krajobrazujęzyk angielski, język niemiecki,język polski, matematyka, język obcy, biologia3
592 Powiat ostrzeszowskiOSTRZESZÓWZespół Szkół Nr 2Technikum
Krańcowa 7
tel. 627320775
http://www.zs2.ostrzeszow.pl
1 TSTechnik pojazdów samochodowychjęzyk angielski, język niemiecki,język polski, matematyka, język obcy, fizyka8
593 Powiat ostrzeszowskiOSTRZESZÓWZespół Szkół Nr 2Technikum
Krańcowa 7
tel. 627320775
http://www.zs2.ostrzeszow.pl
1 TITechnik informatykjęzyk angielski, język niemiecki,język polski, matematyka, język obcy, fizyka4
594 Powiat ostrzeszowskiOSTRZESZÓWZespół Szkół Nr 2Technikum
Krańcowa 7
tel. 627320775
http://www.zs2.ostrzeszow.pl
1 TLTechnik logistykjęzyk angielski, język niemiecki,język polski, matematyka, język obcy, fizyka4
595 Powiat ostrzeszowskiOSTRZESZÓWZespół Szkół Nr 2Technikum
Krańcowa 7
tel. 627320775
http://www.zs2.ostrzeszow.pl
1 TŻTechnik żywienia i usług gastronomicznychjęzyk angielski, język niemiecki,język polski, matematyka, język obcy, biologia6
596 Powiat ostrzeszowskiOSTRZESZÓWZespół Szkół Nr 2Branżowa Szkoła I stopnia
Krańcowa 7
tel. 627320775
http://www.zs2.ostrzeszow.pl
1a ZMechanik pojazdów samochodowychjęzyk angielski lub język niemiecki,język polski, matematyka, język obcy, fizyka6
597 Powiat ostrzeszowskiOSTRZESZÓWZespół Szkół Nr 2Branżowa Szkoła I stopnia
Krańcowa 7
tel. 627320775
http://www.zs2.ostrzeszow.pl
1b Z klasa wielozawodowajęzyk angielski lub język niemiecki,język polski, matematyka, język obcy, fizyka8
598 Powiat ostrzeszowskiOSTRZESZÓWZespół Szkół Nr 2Liceum Ogólnokształcące
Krańcowa 7
tel. 627320775
http://www.zs2.ostrzeszow.pl
1a LObiologia, chemia, matematykajęzyk angielski, język niemiecki,język polski, matematyka, biologia, chemia4
599 Powiat ostrzeszowskiOSTRZESZÓWZespół Szkół Nr 2Liceum Ogólnokształcące
Krańcowa 7
tel. 627320775
http://www.zs2.ostrzeszow.pl
1a LOgeografia, WOS, język obcyjęzyk angielski, języn niemiecki, język hiszpańskijęzyk polski, matematyka, język obcy, geografia3
600 Powiat pilskiPIŁAI Liceum OgólnokształcąceLiceum Ogólnokształcące
Wincentego Pola 11
tel. 673517470
http://lo.pila.pl
Amatematyka,fizyka,informatykaj.angielski, niemiecki, francuski, rosyjskijęzyk polski, matematyka, fizyka lub informatyka, język obcy1
601 Powiat pilskiPIŁAI Liceum OgólnokształcąceLiceum Ogólnokształcące
Wincentego Pola 11
tel. 673517470
http://lo.pila.pl
Cbiologia, chemiaj.angielski, niemiecki, francuski, rosyjskijęzyk polski, matematyka, biologia lub chemia, język obcy1
602 Powiat pilskiPIŁAI Liceum OgólnokształcąceLiceum Ogólnokształcące
Wincentego Pola 11
tel. 673517470
http://lo.pila.pl
Djezyk polski, historia, język angielskij. angielski, francuskijęzyk polski, matematyka, historia lub WOS, język obcy1
603 Powiat pilskiPIŁAI Liceum OgólnokształcąceLiceum Ogólnokształcące
Wincentego Pola 11
tel. 673517470
http://lo.pila.pl
Ebiologia, chemia, język angielski lub niemieckij.angielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, biologia lub chemia, język obcy4
604 Powiat pilskiPIŁAI Liceum OgólnokształcąceLiceum Ogólnokształcące
Wincentego Pola 11
tel. 673517470
http://lo.pila.pl
Fmatematyka, geografia, język angielskij.angielski, niemiecki, francuski, rosyjskijęzyk polski, matematyka, biologia lub geografia, język obcy6
605 Powiat pilskiPIŁALiceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w piłce siatkowejLiceum Ogólnokształcące
Wincentego Pola 11
tel. 673490093
http://lo-ms.pila.pl
LO MSgeografia, biologia, informatykajęzyk angielski, język francuski, język niemieckijęzyk polski, matematyka, biologia, geografia4
606 Powiat pilskiPIŁAPowiatowe Centrum EdukacjiLiceum Ogólnokształcące
Ceglana 2
tel. 673512078
http://www.pcepila.pl
LO-3matematyka, język angielskijęzyk angielski-29
607 Powiat pilskiPIŁAZespół Szkół EkonomicznychTechnikum
Sikorskiego 18a
tel. 672123432
http://zse.pila.pl
T DTechnik organizacji reklamyjęzyk angielski, jezyk niemieckijęzyk polski, matematyka, jezyk obcy, informatyka1
608 Powiat pilskiPIŁAZespół Szkół GastronomicznychTechnikum
Gen.Sikorskiego 73
tel. 672123401
http://www.zsg.pila.pl
1hTechnik hotelarstwaangielski, niemieckigeografia, matematyka, język polski, język obcy-najwyższa ocena1
609 Powiat pilskiPIŁAZespół Szkół im. St. StaszicaLiceum Ogólnokształcące
al. Powstańców Wlkp. 18
tel. 672125199
http://zsstaszica.pila.pl
1e1biologia, chemia, język angielskirosyjski 1
610 Powiat pilskiPIŁAZespół Szkół im. St. StaszicaLiceum Ogólnokształcące
al. Powstańców Wlkp. 18
tel. 672125199
http://zsstaszica.pila.pl
1e2biologia, chemia, język angielskiniemiecki 1
611 Powiat pilskiPIŁAZespół Szkół im. St. StaszicaLiceum Ogólnokształcące
al. Powstańców Wlkp. 18
tel. 672125199
http://zsstaszica.pila.pl
1fbiologia, chemia, język angielskiniemiecki 1
612 Powiat pilskiPIŁAZespół Szkół im. St. StaszicaLiceum Ogólnokształcące
al. Powstańców Wlkp. 18
tel. 672125199
http://zsstaszica.pila.pl
1g2język polski, język angielski, geografianiemiecki 1
613 Powiat pilskiPIŁAZespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1Technikum
Ceglana 4
tel. 672124680
http://www.zsp1.pila.pl
1PTechnik pojazdów samochodowychangielski, niemieckij. polski, j. obcy, geografia, informatyka2
614 Powiat pilskiPIŁAZespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1Branżowa Szkoła I stopnia
Ceglana 4
tel. 672124680
http://www.zsp1.pila.pl
1BMechanik pojazdów samochodowychj. niemieckij. polski, j. obcy, geografia, informatyka5
615 Powiat pilskiPIŁAZespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2Branżowa Szkoła I stopnia
Teatralna 1
tel. 672120868
http://www.zsp2.pila.pl
s klasa wielozawodowajęzyk angielskijęzyk angielski, informatyka19
616 Powiat pilskiPIŁAZespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2Branżowa Szkoła I stopnia
Teatralna 1
tel. 672120868
http://www.zsp2.pila.pl
w klasa wielozawodowajęzyk angielskijęzyk angielski, informatyka13
617 Powiat pilskiPIŁAZespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2Liceum Ogólnokształcące
Teatralna 1
tel. 672120868
http://www.zsp2.pila.pl
a LOjęzyk polski, historia, wiedza o społeczeństwiejęzyk angielski, jezyk niemieckihistoria, wiedza o społeceństwie10
618 Powiat pilskiPIŁAZespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2Technikum
Teatralna 1
tel. 672120868
http://www.zsp2.pila.pl
l TTechnik logistykjęzyk angielski, język niemieckijezyk angielski, informatyka14
619 Powiat pilskiPIŁAZespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2Branżowa Szkoła I stopnia
Teatralna 1
tel. 672120868
http://www.zsp2.pila.pl
fFryzjerjęzyk angielskijęzyk angielski, informatyka13
620 Powiat pilskiPIŁAZespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3Technikum
Jana Kilińskiego 16
tel. 672126181
http://www.zsp3.pila.pl
1CTechnik renowacji elementów architekturyjęzyk angielskijęzyk polski, historia, zajęcia artystyczne lub techniczne,język obcy - najwyższa ocena5
621 Powiat pilskiPIŁAZespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3Branżowa Szkoła I stopnia
Jana Kilińskiego 16
tel. 672126181
http://www.zsp3.pila.pl
1 WBMonter sieci i instalacji sanitarnychjęzyk angielskijęzyk polski,matematyka,geografia,język obcy- najwyższa ocena2
622 Powiat pilskiPIŁAZespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3Branżowa Szkoła I stopnia
Jana Kilińskiego 16
tel. 672126181
http://www.zsp3.pila.pl
1 WBMurarz-tynkarzjęzyk angielskijęzyk polski,matematyka,geografia,język obcy- najwyższa ocena4
623 Powiat pilskiPIŁAZespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3Branżowa Szkoła I stopnia
Jana Kilińskiego 16
tel. 672126181
http://www.zsp3.pila.pl
1 WBBetoniarz-zbrojarzjęzyk angielskijęzyk polski,matematyka,geografia,język obcy- najwyższa ocena4
624 Powiat pilskiWYRZYSKCentrum Kształcenia Zawodowego i UstawicznegoTechnikum
Wiejska 1
tel. 672867709
http://www.zspwyrzysk.pl
1 TITechnik informatykjęzyk angielski, język niemieckijęzyk polski, matematyka, informatyka, język angielski17
625 Powiat pilskiWYRZYSKCentrum Kształcenia Zawodowego i UstawicznegoTechnikum
Wiejska 1
tel. 672867709
http://www.zspwyrzysk.pl
1 TŻTechnik żywienia i usług gastronomicznychjęzyk angielski, język niemieckijęzyk polski, biologia, język angielski, chemia8
626 Powiat pilskiWYRZYSKCentrum Kształcenia Zawodowego i UstawicznegoBranżowa Szkoła I stopnia
Wiejska 1
tel. 672867709
http://www.zspwyrzysk.pl
1a klasa wielozawodowajęzyk niemieckijęzyk polski, geografia, informatyka, wiedza o społeczenstwie10
627 Powiat pilskiWYRZYSKCentrum Kształcenia Zawodowego i UstawicznegoBranżowa Szkoła I stopnia
Wiejska 1
tel. 672867709
http://www.zspwyrzysk.pl
1b klasa wielozawodowajęzyk niemieckijęzyk polski, geografia, informatyka, wiedza o społeczenstwie9
628 Powiat pilskiWYRZYSKCentrum Kształcenia Zawodowego i UstawicznegoBranżowa Szkoła I stopnia
Wiejska 1
tel. 672867709
http://www.zspwyrzysk.pl
1c klasa wielozawodowajęzyk niemieckijęzyk polski, geografia, informatyka, wiedza o społeczenstwie30
629 Powiat pilskiWYRZYSKCentrum Kształcenia Zawodowego i UstawicznegoTechnikum
Wiejska 1
tel. 672867709
http://www.zspwyrzysk.pl
1 TETechnik ekonomistajęzyk angielski, język niemieckijęzyk polski, matematyka, geografia, język angielski30
630 Powiat pilskiWYRZYSKCentrum Kształcenia Zawodowego i UstawicznegoTechnikum
Wiejska 1
tel. 672867709
http://www.zspwyrzysk.pl
1 THTechnik hotelarstwajęzyk angielski, język niemieckijęzyk polski, biologia, geografia, język angielski30
631 Powiat pilskiWYRZYSKCentrum Kształcenia Zawodowego i UstawicznegoTechnikum
Wiejska 1
tel. 672867709
http://www.zspwyrzysk.pl
1 TMRATechnik mechanizacji rolnictwa i agrotronikijęzyk angielski, język niemieckijęzyk polski, biologia, język angielski, matematyka30
632 Powiat pleszewskiMARSZEWZespół Szkół Przyrodniczo-Politechnicznych Centrum Kształcenia UstawicznegoTechnikum
Marszew 22
tel. 627421361
http://www.marszew.pl
1MTechnik mechanizacji rolnictwa i agrotronikijęzyk niemiecki, język angielskijęzyk polski, matematyka, fizyka, geografia20
633 Powiat pleszewskiMARSZEWZespół Szkół Przyrodniczo-Politechnicznych Centrum Kształcenia UstawicznegoTechnikum
Marszew 22
tel. 627421361
http://www.marszew.pl
ŻTechnik technologii żywnościjęzyk niemiecki, język angielskijęzyk polski, matematyka, biologia, chemia10
634 Powiat pleszewskiMARSZEWZespół Szkół Przyrodniczo-Politechnicznych Centrum Kształcenia UstawicznegoTechnikum
Marszew 22
tel. 627421361
http://www.marszew.pl
ArTechnik architektury krajobrazujęzyk niemiecki, język angielskijęzyk polski, matematyka, biologia, geografia10
635 Powiat pleszewskiMARSZEWZespół Szkół Przyrodniczo-Politechnicznych Centrum Kształcenia UstawicznegoTechnikum
Marszew 22
tel. 627421361
http://www.marszew.pl
WTechnik weterynariijęzyk niemiecki, język angielskijęzyk polski, matematyka, biologia, chemia10
636 Powiat pleszewskiPLESZEWLiceum i Gimnazjum im. Stanisława StaszicaLiceum Ogólnokształcące
Poznańska 38
tel. 625080044
http://www.lopleszew.pl
1aj [Dwujęzyczna] lekarskabiologia, chemia, matematykajęzyk angielski, język niemiecki, język rosyjski matematyka, biologia, chemia3
637 Powiat pleszewskiPLESZEWLiceum i Gimnazjum im. Stanisława StaszicaLiceum Ogólnokształcące
Poznańska 38
tel. 625080044
http://www.lopleszew.pl
1bj [Dwujęzyczna] ekonomiczno-politechnicznamatematyka,informatyka,fizyka,geografiajęzyk angielski, język niemiecki, język rosyjski, język francuskimatematyka, fizyka, geografia, informatyka5
638 Powiat pleszewskiPLESZEWLiceum i Gimnazjum im. Stanisława StaszicaLiceum Ogólnokształcące
Poznańska 38
tel. 625080044
http://www.lopleszew.pl
1d [Dwujęzyczna] prawna - humanistycznajęzyk polski, wiedza o społeczeństwie, historiajęzyk angielski, język niemiecki, język rosyjskihistoria, wiedza o społeczeństwie, geografia5
639 Powiat pleszewskiPLESZEWZespół Placówek SpecjalnychBranżowa Szkoła I stopnia
Osiedlowa 1
tel. 627427877
http://www.zps.pleszew.pl
1br klasa wielozawodowajęzyk niemieckimatematyka, chemia7
640 Powiat pleszewskiPLESZEWZespół Szkół TechnicznychTechnikum
Zielona 3
tel. 627421165
http://www.zsz-pleszew.pl
TE/Technikum EkonomiczneTechnik ekonomistaangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, geografia, język obcy2
641 Powiat pleszewskiPLESZEWZespół Szkół TechnicznychTechnikum
Zielona 3
tel. 627421165
http://www.zsz-pleszew.pl
TH/Technikum HandloweTechnik handlowiecangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, geografia, język obcy6
642 Powiat pleszewskiPLESZEWZespół Szkół TechnicznychTechnikum
Zielona 3
tel. 627421165
http://www.zsz-pleszew.pl
TL/Technikum LogistyczneTechnik logistykangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, geografia, język obcy1
643 Powiat pleszewskiPLESZEWZespół Szkół TechnicznychTechnikum
Zielona 3
tel. 627421165
http://www.zsz-pleszew.pl
TŻ/ Technikum żywienia i usług gastronomicznychTechnik żywienia i usług gastronomicznychangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, chemia, informatyka10
644 Powiat pleszewskiPLESZEWZespół Szkół Usługowo - GospodarczychLiceum Ogólnokształcące
Poznańska 36
tel. 625081155
http://www.zsug.pleszew.pl
1 LOZmatematyka, wosj. niemiecki, j. angielskij. polski, matematyka, j. obcy15
645 Powiat pleszewskiPLESZEWZespół Szkół Usługowo - GospodarczychBranżowa Szkoła I stopnia
Poznańska 36
tel. 625081155
http://www.zsug.pleszew.pl
1A klasa wielozawodowaj. niemiecki, j. angielskij. polski, matematyka, j. obcy4
646 Powiat pleszewskiPLESZEWZespół Szkół Usługowo - GospodarczychBranżowa Szkoła I stopnia
Poznańska 36
tel. 625081155
http://www.zsug.pleszew.pl
1B klasa wielozawodowaj. niemiecki, j. angielskij. polski, matematyka, j. obcy5
647 Powiat pleszewskiPLESZEWZespół Szkół Usługowo - GospodarczychBranżowa Szkoła I stopnia
Poznańska 36
tel. 625081155
http://www.zsug.pleszew.pl
1C klasa wielozawodowaj. niemiecki, j. angielskij. polski, matematyka, j. obcy5
648 Powiat poznańskiBOLECHOWOZespół Szkół im. Gen. Dezyderego ChłapowskiegoLiceum Ogólnokształcące
Obornicka 1
tel. 618126040
http://www.zsbolechowo.pl
1 W(M)/ wojskowa (mundurowa)geografia, wiedza o społeczeństwie, historiajęzyk angielski, język niemiecki, język rosyjskijęzyk polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie, geografia17
649 Powiat poznańskiBOLECHOWOZespół Szkół im. Gen. Dezyderego ChłapowskiegoLiceum Ogólnokształcące
Obornicka 1
tel. 618126040
http://www.zsbolechowo.pl
1 SR (M)/ strażacko-ratownicza (mundurowa)biologia, chemia, fizykajęzyk angielski, język niemiecki, język rosyjskijęzyk polski, matematyka, biologia, chemia26
650 Powiat poznańskiBOLECHOWOZespół Szkół im. Gen. Dezyderego ChłapowskiegoLiceum Ogólnokształcące
Obornicka 1
tel. 618126040
http://www.zsbolechowo.powiat.poznan.pl
1 P (M)/ policyjna (mundurowa)wiedza o społeczeństwie, geografia, biologiajęzyk angielski, język niemiecki, język rosyjskijęzyk polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie, geografia,21
651 Powiat poznańskiBOLECHOWOZespół Szkół im. Gen. Dezyderego ChłapowskiegoLiceum Ogólnokształcące
Obornicka 1
tel. 618126040
http://www.zsbolechowo.powiat.poznan.pl
1 SO (M)/ sportowo-obronna (mundurowa)wiedza o społeczeństwie, geografia, wychowanie fizycznejęzyk angielski, język niemiecki, język rosyjskijęzyk polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie, geografia30
652 Powiat poznańskiBOLECHOWOZespół Szkół im. Gen. Dezyderego ChłapowskiegoLiceum Ogólnokształcące
Obornicka 1
tel. 618126040
http://www.zsbolechowo.powiat.poznan.pl
1 Og/ ogólnokształcącawiedza o społeczeństwie, geografia, historiajęzyk angielski, język niemiecki, język rosyjskijęzyk polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie, język obcy24
653 Powiat poznańskiBOLECHOWOZespół Szkół im. Gen. Dezyderego ChłapowskiegoTechnikum
Obornicka 1
tel. 618126040
http://www.zsbolechowo.powiat.poznan.pl
1 TI/ Technikum InformatyczneTechnik informatykjęzyk angielski, język niemiecki, język rosyjskijęzyk polski, matematyka, geografia, język obcy7
654 Powiat poznańskiBOLECHOWOZespół Szkół im. Gen. Dezyderego ChłapowskiegoTechnikum
Obornicka 1
tel. 618126040
http://www.zsbolechowo.powiat.poznan.pl
1 TL/ Technikum LogistyczneTechnik logistykjęzyk angielski, język niemiecki, język rosyjskijęzyk polski, matematyka, geografia, język obcy18
655 Powiat poznańskiBOLECHOWOZespół Szkół im. Gen. Dezyderego ChłapowskiegoTechnikum
Obornicka 1
tel. 618126040
http://www.zsbolechowo.powiat.poznan.pl
1 TS/ Technik SpedytorTechnik spedytorjęzyk angielski, język niemiecki, język rosyjskijęzyk polski, matematyka, geografia, język obcy30
656 Powiat poznańskiBOLECHOWOZespół Szkół im. Gen. Dezyderego ChłapowskiegoTechnikum
Obornicka 1
tel. 618126040
http://www.zsbolechowo.powiat.poznan.pl
1 TŻ/ Technik żywienia i usług gastronomicznychTechnik żywienia i usług gastronomicznychjęzyk angielski, język niemiecki, język rosyjskijęzyk polski, matematyka, biologia, język obcy18
657 Powiat poznańskiBOLECHOWOZespół Szkół im. Gen. Dezyderego ChłapowskiegoBranżowa Szkoła I stopnia
Obornicka 1
tel. 618126040
http://www.zsbolechowo.powiat.poznan.pl
1 A (BS)/ wielozawodowa klasa wielozawodowajęzyk angielski, język niemiecki, język rosyjskijęzyk polski, matematyka, informatyka, język obcy18
658 Powiat poznańskiBOLECHOWOZespół Szkół im. Gen. Dezyderego ChłapowskiegoBranżowa Szkoła I stopnia
Obornicka 1
tel. 618126040
http://www.zsbolechowo.powiat.poznan.pl
1 B (BS)/ MechatronikMechatronikjęzyk angielski, język niemiecki, język rosyjskijęzyk polski, matematyka, informatyka, język obcy24
659 Powiat poznańskiBOLECHOWOZespół Szkół im. Gen. Dezyderego ChłapowskiegoBranżowa Szkoła I stopnia
Obornicka 1
tel. 618126040
http://www.zsbolechowo.powiat.poznan.pl
1 C (BS)/ wielozawodowa klasa wielozawodowajęzyk angielski, język niemiecki, język rosyjskijęzyk polski, matematyka, informatyka, język obcy19
660 Powiat poznańskiKÓRNIKZespół SzkółTechnikum
Poznańska 2
tel. 618170256
http://www.zskornik.powiat.poznan.pl
1TLTechnik logistykjęzyk angielski, język niemiecki geografia, informatyka, matematyka 8
661 Powiat poznańskiKÓRNIKZespół SzkółLiceum Ogólnokształcące
Poznańska 2
tel. 618170256
http://www.zskornik.powiat.poznan.pl
1Ajęzyk polski, wiedza o społeczeństwie, język angielski język angielski, język niemiecki, język hiszpański wiedza o społeczeństwie, język obcy nowożytny, matematyka 5
662 Powiat poznańskiKÓRNIKZespół SzkółLiceum Ogólnokształcące
Poznańska 2
tel. 618170256
http://www.zskornik.powiat.poznan.pl
1Bmatematyka, geografia, język angielski język angielski, język niemiecki, język hiszpańskimatematyka, geografia, informatyka 5
663 Powiat poznańskiKÓRNIKZespół SzkółLiceum Ogólnokształcące
Poznańska 2
tel. 618170256
http://www.zskornik.powiat.poznan.pl
1Cbiologia, chemia, geografia, język angielski język angielski, język niemiecki, język hiszpańskibiologia, chemia, matematyka5
664 Powiat poznańskiKÓRNIKZespół SzkółTechnikum
Poznańska 2
tel. 618170256
http://www.zskornik.powiat.poznan.pl
1Technik logistykjęzyk angielski, język niemieckimatematyka, geografia, informatyka10
665 Powiat poznańskiMOSINAZespół Szkół im. A. WodziczkiTechnikum
Topolowa 2
tel. 618132922
http://www.zsmosina.powiat.poznan.pl
THTechnik hotelarstwajęzyk angielski, język niemieckimatematyka, geografia19
666 Powiat poznańskiMOSINAZespół Szkół im. A. WodziczkiBranżowa Szkoła I stopnia
Topolowa 2
tel. 618132922
http://www.zsmosina.powiat.poznan.pl
1 A klasa wielozawodowajęzyk angielskifizyka, chemia4
667 Powiat poznańskiMOSINAZespół Szkół im. A. WodziczkiBranżowa Szkoła I stopnia
Topolowa 2
tel. 618132922
http://www.zsmosina.powiat.poznan.pl
1 B klasa wielozawodowajęzyk angielskifizyka, chemia12
668 Powiat poznańskiMOSINAZespół Szkół im. A. WodziczkiTechnikum
Topolowa 2
tel. 618132922
http://www.zsmosina.powiat.poznan.pl
TLTechnik logistykjęzyk angielski, język niemieckimatematyka, geografia12
669 Powiat poznańskiMOSINAZespół Szkół im. A. WodziczkiTechnikum
Topolowa 2
tel. 618132922
http://www.zsmosina.powiat.poznan.pl
THTechnik hotelarstwajęzyk angielski, język niemieckimatematyka, geografia20
670 Powiat poznańskiMOSINAZespół Szkół im. A. WodziczkiBranżowa Szkoła I stopnia
Topolowa 2
tel. 618132922
http://www.zsmosina.powiat.poznan.pl
I A klasa wielozawodowajęzyk angielskifizyka, chemia2
671 Powiat poznańskiMOSINAZespół Szkół im. A. WodziczkiBranżowa Szkoła I stopnia
Topolowa 2
tel. 618132922
http://www.zsmosina.powiat.poznan.pl
I B klasa wielozawodowajęzyk niemieckifizyka, chemia12
672 Powiat poznańskiOWIŃSKASpecjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci NiewidomychBranżowa Szkoła I stopnia
Pl. Przemysława 9
tel. 618120486
http://www.niewidomi.edu.pl
1 kKoszykarz-plecionkarzjęzyk angielskijęzyk angielski, język polski, matematyka8
673 Powiat poznańskiOWIŃSKASpecjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci NiewidomychBranżowa Szkoła I stopnia
Pl. Przemysława 9
tel. 618120486
http://www.niewidomi.edu.pl
1 tTapicerjęzyk angielskijęzyk angielski, język polski, matematyka8
674 Powiat poznańskiOWIŃSKASpecjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci NiewidomychBranżowa Szkoła I stopnia
Pl. Przemysława 9
tel. 618120486
http://www.niewidomi.edu.pl
1 kuKucharzjęzyk angielskijęzyk angielski, język polski, matematyka8
675 Powiat poznańskiPOBIEDZISKAZespół Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Pobiedziskach LetniskuLiceum Ogólnokształcące
Gajowa 22
tel. 618153445
http://www.letnisko.superszkolna.pl
I LOjęzyk angielski geografia matematyka informatykajęzyk angielski język niemieckijęzyk polski matematyka geografia język angielski15
676 Powiat poznańskiPUSZCZYKOWOZespół SzkółLiceum Ogólnokształcące
Kasprowicza 3
tel. 618133411
http://www.lopuszczykowo.pl
1a - sportowyjęzyk angielski, biologia, geografiajęzyk angielski, język niemiecki, język hiszpańskijęzyk polski, matematyka, biologia, geografia2
677 Powiat poznańskiPUSZCZYKOWOZespół SzkółLiceum Ogólnokształcące
Kasprowicza 3
tel. 618133411
http://www.lopuszczykowo.pl
1b - humanistyczno-artystycznyjęzyk polski, historiajęzyk angielski, język niemiecki, język hiszpańskijęzyk polski, matematyka, historia, język obcy nowożytny5
678 Powiat poznańskiPUSZCZYKOWOZespół SzkółLiceum Ogólnokształcące
Kasprowicza 3
tel. 618133411
http://www.lopuszczykowo.pl
1c - ekonomicznymatematyka, geografia, informatykajęzyk angielski, język niemiecki, język hiszpańskijęzyk polski, matematyka, geografia, informatyka7
679 Powiat poznańskiPUSZCZYKOWOZespół SzkółLiceum Ogólnokształcące
Kasprowicza 3
tel. 618133411
http://www.lopuszczykowo.pl
1f - politechnicznymatematyka, fizyka, informatykajęzyk angielski, język niemiecki, język hiszpańskijęzyk polski, matematyka, fizyka, informatyka9
680 Powiat poznańskiPUSZCZYKOWOZespół SzkółLiceum Ogólnokształcące
Kasprowicza 3
tel. 618133411
http://www.lopuszczykowo.pl
1d - dziennikarskijęzyk polski, język angielski, geografiajęzyk angielski, język niemiecki, język hiszpańskijęzyk polski, matematyka, geografia, język obcy nowożytny12
681 Powiat poznańskiPUSZCZYKOWOZespół SzkółLiceum Ogólnokształcące
Kasprowicza 3
tel. 618133411
http://www.lopuszczykowo.pl
1e - przyrodniczo-medycznyjęzyk angielski, biologia, chemiajęzyk angielski, język niemiecki, język hiszpańskijęzyk polski, matematyka, biologia, chemia4
682 Powiat poznańskiROKIETNICAZespół Szkół im. J. i W. ZamoyskichTechnikum
Szamotulska 24
tel. 618145234
http://www.rokietnica.nazwa.pl
I aT Archit. krajTechnik architektury krajobrazuJęzyk angielski (I język), Język niemiecki (II język)Biologia, Język angielski16
683 Powiat poznańskiROKIETNICAZespół Szkół im. J. i W. ZamoyskichTechnikum
Szamotulska 24
tel. 618145234
http://www.rokietnica.nazwa.pl
I a T Infor.Technik informatykJęzyk angielski (I język), Język niemiecki (II język)Matematyka, Język angielski5
684 Powiat poznańskiROKIETNICAZespół Szkół im. J. i W. ZamoyskichTechnikum
Szamotulska 24
tel. 618145234
http://www.rokietnica.nazwa.pl
I T Org. ReklamyTechnik organizacji reklamyJęzyk angielski (I język), Język niemiecki (II język)Geografia, Język angielski15
685 Powiat poznańskiROKIETNICAZespół Szkół im. J. i W. ZamoyskichTechnikum
Szamotulska 24
tel. 618145234
http://www.rokietnica.nazwa.pl
I T HotelTechnik hotelarstwaJęzyk angielski (I język), Język niemiecki (II język)Geografia, Język angielski5
686 Powiat poznańskiROKIETNICAZespół Szkół im. J. i W. ZamoyskichTechnikum
Szamotulska 24
tel. 618145234
http://www.rokietnica.nazwa.pl
I T Infor.Technik informatykJęzyk angielski (I język), Język niemiecki (II język)Matematyka, Język angielski8
687 Powiat poznańskiROKIETNICAZespół Szkół im. J. i W. ZamoyskichTechnikum
Szamotulska 24
tel. 618145234
http://www.rokietnica.nazwa.pl
I T Archit. Kraj.Technik architektury krajobrazuJęzyk angielski (I język), Język niemiecki (II język)Biologia, Język angielski14
688 Powiat poznańskiROKIETNICAZespół Szkół im. J. i W. ZamoyskichTechnikum
Szamotulska 24
tel. 618145234
http://www.rokietnica.nazwa.pl
I a T Org. reklamyTechnik organizacji reklamyJęzyk angielski (I język), Język niemiecki (II język)Geografia, Język angielski14
689 Powiat poznańskiROKIETNICAZespół Szkół im. J. i W. ZamoyskichBranżowa Szkoła I stopnia
Szamotulska 24
tel. 618145234
http://www.rokietnica.nazwa.pl
BS Rok klasa wielozawodowaJęzyk angielski (I język)Wiedza o społeczeństwie4
690 Powiat poznańskiSWARZĘDZZespół Szkół Nr 1Technikum
Mielżyńskiego 5a
tel. 618172281
http://www.zs1-swarzedz.pl
TETechnik ekonomistaJęzyk angielski, Język niemieckiGeografia, Informatyka, Matematyka14
691 Powiat poznańskiSWARZĘDZZespół Szkół Nr 1Technikum
Mielżyńskiego 5a
tel. 618172281
http://www.zs1-swarzedz.pl
TGTechnik żywienia i usług gastronomicznychJęzyk angielski, Język niemieckiBiologia, Informatyka, Matematyka12
692 Powiat poznańskiSWARZĘDZZespół Szkół Nr 1Technikum
Mielżyńskiego 5a
tel. 618172281
http://www.zs1-swarzedz.pl
THTechnik hotelarstwaJęzyk angielski, Język niemiecki, Język rosyjskiGeografia, Język obcy do wyboru, Matematyka14
693 Powiat poznańskiSWARZĘDZZespół Szkół Nr 1Technikum
Mielżyńskiego 5a
tel. 618172281
http://www.zs1-swarzedz.pl
TITechnik informatykJęzyk angielski, Język niemieckiInformatyka, Język obcy do wyboru, Matematyka2
694 Powiat poznańskiSWARZĘDZZespół Szkół Nr 1Technikum
Mielżyńskiego 5a
tel. 618172281
http://www.zs1-swarzedz.pl
TMTechnik mechatronikJęzyk angielski, Język niemieckiInformatyka, Język obcy do wyboru, Matematyka3
695 Powiat poznańskiSWARZĘDZZespół Szkół Nr 1Technikum
Mielżyńskiego 5a
tel. 618172281
http://www.zs1-swarzedz.pl
TUSTechnik urządzeń i systemów energetyki odnawialnejJęzyk angielski, Język niemieckiInformatyka, Język obcy do wyboru, Matematyka13
696 Powiat poznańskiSWARZĘDZZespół Szkół Nr 1Branżowa Szkoła I stopnia
Mielżyńskiego 5a
tel. 618172281
http://www.zs1-swarzedz.pl
A- Krawiec, Sprzedawca, Stolarz, TapicerSprzedawcaJęzyk angielski, Język niemieckiInformatyka, Matematyka, Wiedza o społeczeństwie21
697 Powiat poznańskiSWARZĘDZZespół Szkół Nr 1Branżowa Szkoła I stopnia
Mielżyńskiego 5a
tel. 618172281
http://www.zs1-swarzedz.pl
Bsp klasa wielozawodowaJęzyk angielski, Język niemieckiInformatyka, Matematyka, Wiedza o społeczeństwie16
698 Powiat poznańskiSWARZĘDZZespół Szkół Nr 1Branżowa Szkoła I stopnia
Mielżyńskiego 5a
tel. 618172281
http://www.zs1-swarzedz.pl
A- Krawiec, Sprzedawca, Stolarz, Tapicer klasa wielozawodowaJęzyk angielski, Język niemieckiInformatyka, Matematyka, Wiedza o społeczeństwie21
699 Powiat poznańskiSWARZĘDZZespół Szkół Nr 1Branżowa Szkoła I stopnia
Mielżyńskiego 5a
tel. 618172281
http://www.zs1-swarzedz.pl
CKucharzJęzyk angielski, Język niemieckiInformatyka, Matematyka, Wiedza o społeczeństwie15
700 Powiat poznańskiSWARZĘDZZespół Szkół Nr 1Branżowa Szkoła I stopnia
Mielżyńskiego 5a
tel. 618172281
http://www.zs1-swarzedz.pl
DMechanik pojazdów samochodowychJęzyk angielski, Język niemieckiInformatyka, Matematyka, Wiedza o społeczeństwie19
701 Powiat poznańskiSWARZĘDZZespół Szkół Nr 1Branżowa Szkoła I stopnia
Mielżyńskiego 5a
tel. 618172281
http://www.zs1-swarzedz.pl
E klasa wielozawodowaJęzyk angielski, Język niemieckiInformatyka, Matematyka, Wiedza o społeczeństwie4
702 Powiat poznańskiSWARZĘDZZespół Szkół Nr 1Branżowa Szkoła I stopnia
Mielżyńskiego 5a
tel. 618172281
http://www.zs1-swarzedz.pl
F2- inneMechatronikJęzyk angielski, Język niemieckiInformatyka, Matematyka, Wiedza o społeczeństwie12
703 Powiat poznańskiSWARZĘDZZespół Szkół Nr 1Branżowa Szkoła I stopnia
Mielżyńskiego 5a
tel. 618172281
http://www.zs1-swarzedz.pl
G2- inneOperator obrabiarek skrawającychJęzyk angielski, Język niemieckiInformatyka, Matematyka, Wiedza o społeczeństwie9
704 Powiat poznańskiSWARZĘDZZespół Szkół Nr 1Branżowa Szkoła I stopnia
Mielżyńskiego 5a
tel. 618172281
http://www.zs1-swarzedz.pl
H2- inneElektromechanik pojazdów samochodowychJęzyk angielski, Język niemieckiInformatyka, Matematyka, Wiedza o społeczeństwie3
705 Powiat poznańskiSWARZĘDZZespół Szkół nr 2Liceum Ogólnokształcące
Podgórna 12
tel. 618172026
http://www.lo.swarzedz.edu.pl
1A językowo-humanistycznajęzyk polski, język angielski, historiaj. angielski, j. niemieckijęzyk obcy, historia5
706 Powiat poznańskiSWARZĘDZZespół Szkół nr 2Liceum Ogólnokształcące
Podgórna 12
tel. 618172026
http://www.lo.swarzedz.edu.pl
1B matematycznamatematyka, geografia lub fizykaj. angielski, j. niemieckifizyka, geografia16
707 Powiat poznańskiSWARZĘDZZespół Szkół nr 2Liceum Ogólnokształcące
Podgórna 12
tel. 618172026
http://www.lo.swarzedz.edu.pl
1C przyrodniczabiologia, chemiaj. angielski, j. niemieckibiologia, chemia9
708 Powiat poznańskiSWARZĘDZZespół Szkół nr 2Liceum Ogólnokształcące
Podgórna 12
tel. 618172026
http://www.lo.swarzedz.edu.pl
1D klasa dla sportowcówbiologia, geografia, wychowanie fizycznej. angielski, j. niemieckibiologia, geografia9
709 Powiat poznańskiSWARZĘDZZespół Szkół nr 2Liceum Ogólnokształcące
Podgórna 12
tel. 618172026
http://www.lo.swarzedz.edu.pl
1E policyjnawos, biologia lub geografiaj. angielski, j. niemieckibiologia, wos15
710 Powiat poznańskiTARNOWO PODGÓRNELiceum Ogólnokształcące im. Powstańców WielkopolskichLiceum Ogólnokształcące
Poznańska 118
tel. 618147253
http://liceumtp.edu.pl
Apolski historia angielskiangielski niemieckihistoria5
711 Powiat poznańskiTARNOWO PODGÓRNELiceum Ogólnokształcące im. Powstańców WielkopolskichLiceum Ogólnokształcące
Poznańska 118
tel. 618147253
http://liceumtp.edu.pl
Bmatematyka angielski informatykaangielski niemieckiinformatyka5
712 Powiat poznańskiTARNOWO PODGÓRNELiceum Ogólnokształcące im. Powstańców WielkopolskichLiceum Ogólnokształcące
Poznańska 118
tel. 618147253
http://liceumtp.edu.pl
Cbiologia chemiaangielski niemieckibiologia1
713 Powiat rawickiBOJANOWOZespół Szkół Przyrodniczo Technicznych Centrum Kształcenia UstawicznegoTechnikum
Dworcowa 29
tel. 655456231
http://zsptbojanowo.pl
TWTechnik weterynariijęzyk angielski, język niemieckijęzyk polski, matematyka, biologia, chemia6
714 Powiat rawickiBOJANOWOZespół Szkół Przyrodniczo Technicznych Centrum Kształcenia UstawicznegoTechnikum
Dworcowa 29
tel. 655456231
http://zsptbojanowo.pl
TITechnik informatykjęzyk angielski, język niemieckijęzyk polski, matematyka, informatyka, język obcy - najwyższa ocena10
715 Powiat rawickiBOJANOWOZespół Szkół Przyrodniczo Technicznych Centrum Kształcenia UstawicznegoTechnikum
Dworcowa 29
tel. 655456231
http://zsptbojanowo.pl
TWTechnik weterynariijęzyk angielski, język niemieckijęzyk polski, matematyka, biologia, chemia6
716 Powiat rawickiBOJANOWOZespół Szkół Przyrodniczo Technicznych Centrum Kształcenia UstawicznegoBranżowa Szkoła I stopnia
Dworcowa 29
tel. 655456231
http://zsptbojanowo.pl
ZZ klasa wielozawodowajęzyk angielski, język niemieckijęzyk polski, matematyka, biologia, język obcy - najwyższa ocena6
717 Powiat rawickiJUTROSINZespół Szkół im. Jana Pawła IIBranżowa Szkoła I stopnia
Wrocławska 39
tel. 655471212
http://www.zs.jutrosin.eu
a klasa wielozawodowajęzyk angielskijęzyk polski, matematyka, język obcy nowożytny3
718 Powiat rawickiJUTROSINZespół Szkół im. Jana Pawła IIBranżowa Szkoła I stopnia
Wrocławska 39
tel. 655471212
http://www.zs.jutrosin.eu
b klasa wielozawodowajęzyk niemieckijęzyk polski, matematyka, język obcy nowożytny3
719 Powiat rawickiMIEJSKA GÓRKAZespół Szkół im.St.MikołajczykaLiceum Ogólnokształcące
Marii Konopnickiej 3
tel. 655474125
http://www.zsmg.info
1A/lingwistycznyjęzyk angielski, język niemiecki, wiedza o społeczeństwiejęzyk angielski, język niemiecki, język hiszpańskijęzyk angielski, język niemiecki5
720 Powiat rawickiMIEJSKA GÓRKAZespół Szkół im.St.MikołajczykaLiceum Ogólnokształcące
Marii Konopnickiej 3
tel. 655474125
http://www.zsmg.info
1B/biologiczno-chemicznybiologia, chemiajęzyk angielski, język niemieckibiologia, chemia5
721 Powiat rawickiMIEJSKA GÓRKAZespół Szkół im.St.MikołajczykaLiceum Ogólnokształcące
Marii Konopnickiej 3
tel. 655474125
http://www.zsmg.info
1D/matematyczno-fizycznymatematyka, fizykajęzyk angielski, język niemieckifizyka, informatyka5
722 Powiat rawickiMIEJSKA GÓRKAZespół Szkół im.St.MikołajczykaLiceum Ogólnokształcące
Marii Konopnickiej 3
tel. 655474125
http://www.zsmg.info
1Zjęzyk obcy, geografiajęzyk angielski, język niemiecki historia, geografia7
723 Powiat rawickiMIEJSKA GÓRKAZespół Szkół im.St.MikołajczykaBranżowa Szkoła I stopnia
Marii Konopnickiej 3
tel. 655474125
http://www.zsmg.info
1AZ klasa wielozawodowajęzyk angielski, język niemieckij. obcy, geografia6
724 Powiat rawickiMIEJSKA GÓRKAZespół Szkół im.St.MikołajczykaBranżowa Szkoła I stopnia
Marii Konopnickiej 3
tel. 655474125
http://www.zsmg.info
1BZ klasa wielozawodowajęzyk angielski, język niemieckij. obcy, geografia6
725 Powiat rawickiRAWICZI Liceum Ogólnokształcące w RawiczuLiceum Ogólnokształcące
Wały J. Dąbrowskiego 29
tel. 655464482
http://www.1lorawicz.pl
Cj.obcy, j.polski, chemia lub fizyka lub historia lub geografiaj.angielski, j.niemiecki, j.francuski, j.hiszpańskij.polski, matematyka, j.obcy, historia1
726 Powiat rawickiRAWICZI Liceum Ogólnokształcące w RawiczuLiceum Ogólnokształcące
Wały J. Dąbrowskiego 29
tel. 655464482
http://www.1lorawicz.pl
Dj.obcy, j.polski, matematykaj.angielski, j.niemiecki, j.francuski, j.hiszpańskij.polski, matematyka, j.obcy, informatyka11
727 Powiat rawickiRAWICZI Liceum Ogólnokształcące w RawiczuLiceum Ogólnokształcące
Wały J. Dąbrowskiego 29
tel. 655464482
http://www.1lorawicz.pl
Kj.obcy, wiedza o społeczeństwie, geografia lub biologiaj.angielski, j.niemiecki, j.francuski, j.hiszpańskij.polski, matematyka, j.obcy, wiedza o społeczeństwie1
728 Powiat rawickiRAWICZI Liceum Ogólnokształcące w RawiczuLiceum Ogólnokształcące
Wały J. Dąbrowskiego 29
tel. 655464482
http://www.1lorawicz.pl
Bj.obcy, biologia, chemia lub fizyka lub historia lub geografiaj.angielski, j.niemiecki, j.francuski, j.hiszpańskij.polski, matematyka, j.obcy, biolgia3
729 Powiat rawickiRAWICZZespół Szkół SpecjalnychBranżowa Szkoła I stopnia
Gen.Grota Roweckiego 9F
tel. 655461507
http://www.zss-rawicz.pl
IAZ klasa wielozawodowaniemiecki angielskiprzyjęcie do szkoły na podstawie orzeczenia PPP7
730 Powiat rawickiRAWICZZespół Szkół ZawodowychTechnikum
Hallera 12
tel. 655453072
http://www.zszrawicz.pl
TB/Technikum w zawodzie technik budownictwaTechnik budownictwajęzyk angielski, język niemieckijęzyk polski, matematyka, język obcy, fizyka1
731 Powiat rawickiRAWICZZespół Szkół ZawodowychTechnikum
Hallera 12
tel. 655453072
http://www.zszrawicz.pl
TE/ Technikum w zawodzie technik ekonomistaTechnik ekonomistajęzyk angielski, język niemieckijęzyk polski, matematyka, język obcy, geografia12
732 Powiat rawickiRAWICZZespół Szkół ZawodowychTechnikum
Hallera 12
tel. 655453072
http://www.zszrawicz.pl
TEL/Technikum w zawodzie technik elektrykTechnik elektrykjęzyk angielski, język niemieckijęzyk polski, matematyka, język obcy, informatyka8
733 Powiat rawickiRAWICZZespół Szkół ZawodowychTechnikum
Hallera 12
tel. 655453072
http://www.zszrawicz.pl
TLG/Technikum w zawodzie technik logistykTechnik logistykjęzyk angielski, język niemieckijęzyk polski, matematyka, język obcy, geografia1
734 Powiat rawickiRAWICZZespół Szkół ZawodowychTechnikum
Hallera 12
tel. 655453072
http://www.zszrawicz.pl
TM/Technikum w zawodzie technik mechanikTechnik mechanikjęzyk angielski, język niemieckijęzyk polski, matematyka, język obcy, informatyka4
735 Powiat rawickiRAWICZZespół Szkół ZawodowychTechnikum
Hallera 12
tel. 655453072
http://www.zszrawicz.pl
TTI/Technikum w zawodzie technik teleinformatykTechnik teleinformatykjęzyk angielski, język niemieckijęzyk polski, matematyka, język obcy, informatyka8
736 Powiat rawickiRAWICZZespół Szkół ZawodowychTechnikum
Hallera 12
tel. 655453072
http://www.zszrawicz.pl
TŻ/Technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznychTechnik żywienia i usług gastronomicznychjęzyk angielski, język niemieckijęzyk polski, matematyka, język obcy, chemia9
737 Powiat rawickiRAWICZZespół Szkół ZawodowychBranżowa Szkoła I stopnia
Hallera 12
tel. 655453072
http://www.zszrawicz.pl
SB/Szkoła Branżowa z j.niemieckim klasa wielozawodowajęzyk niemieckijęzyk polski, matematyka, język obcy, informatyka19
738 Powiat słupeckiSŁUPCALiceum Ogólnokształcące im. Marszałka J.PiłsudskiegoLiceum Ogólnokształcące
plac Szkolny 1
tel. 632751093
http://lo.slupca.com.pl
1a.1matematyka, fizykajęzyk angielski, języ niemieckijęzyk polski, matematyka, język obcy3
739 Powiat słupeckiSŁUPCALiceum Ogólnokształcące im. Marszałka J.PiłsudskiegoLiceum Ogólnokształcące
plac Szkolny 1
tel. 632751093
http://lo.slupca.com.pl
1.a.2matematyka, geografiajęzyk angielski, języ niemieckijęzyk polski, matematyka, język obcy, geografia3
740 Powiat słupeckiSŁUPCALiceum Ogólnokształcące im. Marszałka J.PiłsudskiegoLiceum Ogólnokształcące
plac Szkolny 1
tel. 632751093
http://lo.slupca.com.pl
1bbiologia, chemiajęzyk angielski, języ niemieckijęzyk polski, matematyka, biologia,chemia4
741 Powiat słupeckiSŁUPCALiceum Ogólnokształcące im. Marszałka J.PiłsudskiegoLiceum Ogólnokształcące
plac Szkolny 1
tel. 632751093
http://lo.slupca.com.pl
1.cJęzyk polski, historiajęzyk angielski, języ niemieckijęzyk polski, matematyka, język obcy, historia5
742 Powiat słupeckiSŁUPCAZespół Szkół EkonomicznychTechnikum
Powstańców Wielkopolskich 22
tel. 632751130
http://www.zseslupca.eu
1aTechnik ekonomistajęzyk angielski język niemieckijęzyk polski matematyka wos geografia5
743 Powiat słupeckiSŁUPCAZespół Szkół EkonomicznychTechnikum
Powstańców Wielkopolskich 22
tel. 632751130
http://www.zseslupca.eu
1bTechnik organizacji reklamyjęzyk angielski język niemieckijęzyk polski matematyka informatyka język angielski3
744 Powiat słupeckiSŁUPCAZespół Szkół EkonomicznychTechnikum
Powstańców Wielkopolskich 22
tel. 632751130
http://www.zseslupca.eu
1lTechnik logistykjęzyk angielski język niemieckijęzyk polski matematyka wos geografia6
745 Powiat słupeckiSŁUPCAZespół Szkół EkonomicznychTechnikum
Powstańców Wielkopolskich 22
tel. 632751130
http://www.zseslupca.eu
Technik żywienia i usług gastronomicznychjęzyk angielski język niemieckijęzyk polski matematyka biologia geografia5
746 Powiat słupeckiSŁUPCAZespół Szkół Zawodowych im. gen. Władysława SikorskiegoBranżowa Szkoła I stopnia
Kopernika 11 A
tel. 632751426
http://www.zszslupca.pl
I B- Elektromechanik pojazdów samochodowychElektromechanik pojazdów samochodowychjęzyk angielskiWOS, geografia7
747 Powiat słupeckiSŁUPCAZespół Szkół Zawodowych im. gen. Władysława SikorskiegoTechnikum
Kopernika 11 A
tel. 632751426
http://www.zszslupca.pl
I TaTechnik mechatronikjęzyk angielski, język niemieckifizyka, geografia1
748 Powiat słupeckiSŁUPCAZespół Szkół Zawodowych im. gen. Władysława SikorskiegoTechnikum
Kopernika 11 A
tel. 632751426
http://www.zszslupca.pl
I Tb-elektrykTechnik energetykjęzyk angielski, język niemieckifizyka, geografia2
749 Powiat słupeckiSŁUPCAZespół Szkół Zawodowych im. gen. Władysława SikorskiegoTechnikum
Kopernika 11 A
tel. 632751426
http://www.zszslupca.pl
I Tb-informatykTechnik informatykjęzyk angielski, język niemieckifizyka, geografia5
750 Powiat słupeckiSŁUPCAZespół Szkół Zawodowych im. gen. Władysława SikorskiegoTechnikum
Kopernika 11 A
tel. 632751426
http://www.zszslupca.pl
I Ta-samochodoweTechnik pojazdów samochodowychjęzyk angielski, język niemieckifizyka, geografia1
751 Powiat słupeckiSŁUPCAZespół Szkół Zawodowych im. gen. Władysława SikorskiegoBranżowa Szkoła I stopnia
Kopernika 11 A
tel. 632751426
http://www.zszslupca.pl
I A-kierowca mechanikKierowca mechanikjęzyk angielskiWOS, geografia4
752 Powiat słupeckiSŁUPCAZespół Szkół Zawodowych im. gen. Władysława SikorskiegoBranżowa Szkoła I stopnia
Kopernika 11 A
tel. 632751426
http://www.zszslupca.pl
IA/I B-Wielozawodowa klasa wielozawodowajęzyk angielski, język niemieckiWOS, geografia1
753 Powiat słupeckiSTRZAŁKOWOCentrum Kształcenia Zawodowego i UstawicznegoTechnikum
Górna 12
tel. 632756008
http://wwwckziustrzalkowo.pl
TATechnik architektury krajobrazuj.angielski, j. niemieckimatematyka, j. polski, geografia4
754 Powiat słupeckiZAGÓRÓWZespół Szkół PonadgimnazjalnychLiceum Ogólnokształcące
Pyzderska 75
tel. 632761113
http://www.zspzag.republika.pl
biol-chem/humanbiologia, chemia, historia, język polski, język obcyjęzyk angielski, język niemieckibiologia, chemia, jezyk obcy, historia2
755 Powiat słupeckiZAGÓRÓWZespół Szkół PonadgimnazjalnychTechnikum
Pyzderska 75
tel. 632761113
http://www.zspzag.republika.pl
technik teleinformatyk/technik obsługi turystycznej klasa wielozawodowajęzyk angielski, język niemieckigeografia, informatyka, biologia3
756 Powiat szamotulskiPNIEWYZespół Szkół im.Emilii SczanieckiejLiceum Ogólnokształcące
Wolności 10
tel. 612910607
http://zespolszkolpniewy.pl
IAmatematyka, informatyka, fizyka,język angielski, język niemieckijęzyk polski, język obcy nowożytny "III.1", fizyka, matematyka10
757 Powiat szamotulskiPNIEWYZespół Szkół im.Emilii SczanieckiejLiceum Ogólnokształcące
Wolności 10
tel. 612910607
http://zespolszkolpniewy.pl
IBgeografia, wiedza o społeczeństwie, język angielskijęzyk angielski, język niemieckijęzyk polski, język obcy nowożytny "III.1", geografia, wiedza o społeczeństwie5
758 Powiat szamotulskiPNIEWYZespół Szkół im.Emilii SczanieckiejLiceum Ogólnokształcące
Wolności 10
tel. 612910607
http://zespolszkolpniewy.pl
ICjęzyk polski, historia, język angielskijęzyk angielski, język niemieckijęzyk polski, język obcy nowożytny "III.1", historia, wiedza o społeczeństwie10
759 Powiat szamotulskiPNIEWYZespół Szkół im.Emilii SczanieckiejLiceum Ogólnokształcące
Wolności 10
tel. 612910607
http://zespolszkolpniewy.pl
IDbiologia, chemia, język angielskijęzyk angielski, język niemieckijęzyk polski, język obcy nowożytny "III.1", biologia, chemia16
760 Powiat szamotulskiPNIEWYZespół Szkół im.Emilii SczanieckiejTechnikum
Wolności 10
tel. 612910607
http://zespolszkolpniewy.pl
ITMTechnik mechatronikjęzyk angielski, język niemieckijęzyk polski, język obcy nowożytny "III.1", matematyka, informatyka10
761 Powiat szamotulskiPNIEWYZespół Szkół im.Emilii SczanieckiejTechnikum
Wolności 10
tel. 612910607
http://zespolszkolpniewy.pl
ITGTechnik żywienia i usług gastronomicznychjęzyk angielski, język niemieckijęzyk polski, język obcy nowożytny "III.1", biologia, chemia5
762 Powiat szamotulskiPNIEWYZespół Szkół im.Emilii SczanieckiejTechnikum
Wolności 10
tel. 612910607
http://zespolszkolpniewy.pl
ITETechnik ekonomistajęzyk angielski, język niemieckijęzyk polski, język obcy nowożytny "III.1", matematyka, informatyka5
763 Powiat szamotulskiPNIEWYZespół Szkół im.Emilii SczanieckiejBranżowa Szkoła I stopnia
Wolności 10
tel. 612910607
http://zespolszkolpniewy.pl
IAWKucharzjęzyk niemieckijęzyk polski, język obcy nowożytny 7
764 Powiat szamotulskiPNIEWYZespół Szkół Sióstr Urszulanek SJKLiceum Ogólnokształcące
św. U. Ledóchowskiej 2
tel. 612910072
http://urszulanki.szkola.pl
IA 2 matematyka, informatyka, do wyboru: geografia, fizyka, j. angielski, wiedza o społeczeństwiejęzyk angielski, język niemiecki, język rosyjskijęzyk polski, matematyka, historia, geografia2
765 Powiat szamotulskiPNIEWYZespół Szkół Sióstr Urszulanek SJKLiceum Ogólnokształcące
św. U. Ledóchowskiej 2
tel. 612910072
http://urszulanki.szkola.pl
IBbiologia, chemia, do wyboru: geografia, fizyka, j. angielski, wiedza o psołeczeństwiejęzyk angielski, język niemiecki, język rosyjskijęzyk polski, matematyka, historia, geografia3
766 Powiat szamotulskiSZAMOTUŁYZespół Szkół nr 1- Gimnazjum i LiceumLiceum Ogólnokształcące
Mickiewicza 9
tel. 612921614
http://www.skarga-szamotuly.edu.pl
Amatematyka fizyka/ geografia język angielskijęzyk angielski język niemieckijęzyk polski matematyka język angielski geografia4
767 Powiat szamotulskiSZAMOTUŁYZespół Szkół nr 1- Gimnazjum i LiceumLiceum Ogólnokształcące
Mickiewicza 9
tel. 612921614
http://www.skarga-szamotuly.edu.pl
Bbiologia chemiajęzyk angielski język niemieckijęzyk polski matematyka biologia chemia2
768 Powiat szamotulskiSZAMOTUŁYZespół Szkół nr 1- Gimnazjum i LiceumLiceum Ogólnokształcące
Mickiewicza 9
tel. 612921614
http://www.skarga-szamotuly.edu.pl
Cjęzyk polski język angielski język hiszpańskijęzyk angielski język hiszpańskijęzyk polski matematyka język angielski historia3
769 Powiat szamotulskiSZAMOTUŁYZespół Szkół nr 1- Gimnazjum i LiceumLiceum Ogólnokształcące
Mickiewicza 9
tel. 612921614
http://www.skarga-szamotuly.edu.pl
Djęzyk polski język angielski historiajęzyk angielski język niemieckijęzyk polski matematyka język angielski historia4
770 Powiat szamotulskiSZAMOTUŁYZespół Szkół nr 2Liceum Ogólnokształcące
Szczuczyńska 3
tel. 612921559
http://www.zsnr2-szamotuly.pl
1 Ljęzyk polski, historia , wiedza o społeczeństwiejęzyk angielski , język niemieckihistoria , wiedza o spoleczeństwie4
771 Powiat szamotulskiSZAMOTUŁYZespół Szkół nr 2Liceum Ogólnokształcące
Szczuczyńska 3
tel. 612921559
http://www.zsnr2-szamotuly.pl
1 Łbiologia , geografia ,język angielski , informatykajęzyk angielski , język niemieckibiologia geografia4
772 Powiat szamotulskiSZAMOTUŁYZespół Szkół nr 2Technikum
Szczuczyńska 3
tel. 612921559
http://www.zsnr2-szamotuly.pl
1TŻUGTechnik żywienia i usług gastronomicznychjęzyk angielski , język niemieckibiologia geografia2
773 Powiat szamotulskiSZAMOTUŁYZespół Szkół nr 2Technikum
Szczuczyńska 3
tel. 612921559
http://www.zsnr2-szamotuly.pl
1TTŻTechnik technologii żywnościjęzyk angielski , język niemieckibiologia geografia2
774 Powiat szamotulskiSZAMOTUŁYZespół Szkół nr 2Technikum
Szczuczyńska 3
tel. 612921559
http://www.zsnr2-szamotuly.pl
1 TAKTechnik architektury krajobrazujęzyk angielski , język niemieckibiologia geografia3
775 Powiat szamotulskiSZAMOTUŁYZespół Szkół nr 2Technikum
Szczuczyńska 3
tel. 612921559
http://www.zsnr2-szamotuly.pl
1TRTechnik rolnikjęzyk angielski , język niemieckibiologia geografia3
776 Powiat szamotulskiWRONKIZespół Szkół nr 2 im. S. KonarskiegoTechnikum
Powstańców Wlkp. 25
tel. 672541176
http://www.zs2-wronki.pl
TTechnik budownictwajęzyk angielski, język niemieckifizyka, informatyka10
777 Powiat szamotulskiWRONKIZespół Szkół nr 2 im. S. KonarskiegoBranżowa Szkoła I stopnia
Powstańców Wlkp. 25
tel. 672541176
http://www.zs2-wronki.pl
1 BB klasa wielozawodowajęzyk niemieckibrak10
778 Powiat średzkiNOWE MIASTO NAD WARTĄZespół SzkółBranżowa Szkoła I stopnia
Szkolna 1
tel. 612874018
http://www.zsnowemiasto.eu
I BS klasa wielozawodowaangielskijęzyk polski, matematyka3
779 Powiat średzkiŚRODA WIELKOPOLSKALiceum Ogólnokształcące im. Powstańców WielkopolskichLiceum Ogólnokształcące
Ks. Kegla 1a
tel. 612852434
http://www.losroda.pl
A medyczno-przyrodniczabiologia chemiajęzyk angielski język niemieckimatematyka biologia chemia9
780 Powiat średzkiŚRODA WIELKOPOLSKALiceum Ogólnokształcące im. Powstańców WielkopolskichLiceum Ogólnokształcące
Ks. Kegla 1a
tel. 612852434
http://www.losroda.pl
biznesowo-menadżerskageografia matematyka wiedza o społeczeństwiejęzyk angielski język niemieckimatematyka geografia wiedza o społeczeństwie4
781 Powiat średzkiŚRODA WIELKOPOLSKALiceum Ogólnokształcące im. Powstańców WielkopolskichLiceum Ogólnokształcące
Ks. Kegla 1a
tel. 612852434
http://www.losroda.pl
C humanistyczno-europejskahistoria geografia język polskijęzyk angielski język niemieckimatematyka geografia historia7
782 Powiat średzkiŚRODA WIELKOPOLSKALiceum Ogólnokształcące im. Powstańców WielkopolskichLiceum Ogólnokształcące
Ks. Kegla 1a
tel. 612852434
http://www.losroda.pl
D politechnicznamatematyka fizyka informatykajęzyk angielski język niemieckimatematyka fizyka informatyka6
783 Powiat śremskiGRZYBNOZespół Szkół RolniczychTechnikum
Grzybno 48
tel. 612823533
http://zsr-grzybno.pl
TATechnik agrobiznesujęzyk angielski, język niemieckibiologia, język obcy do wyboru, matematyka25
784 Powiat śremskiGRZYBNOZespół Szkół RolniczychTechnikum
Grzybno 48
tel. 612823533
http://zsr-grzybno.pl
THTechnik hotelarstwajęzyk angielski, język niemieckigeografia, język obcy do wyboru, matematyka16
785 Powiat śremskiGRZYBNOZespół Szkół RolniczychTechnikum
Grzybno 48
tel. 612823533
http://zsr-grzybno.pl
THKTechnik hodowca konijęzyk angielski, język niemieckibiologia, język obcy do wyboru, matematyka25
786 Powiat śremskiGRZYBNOZespół Szkół RolniczychTechnikum
Grzybno 48
tel. 612823533
http://zsr-grzybno.pl
TKTechnik architektury krajobrazujęzyk angielski, język niemieckibiologia, język obcy do wyboru, matematyka17
787 Powiat śremskiGRZYBNOZespół Szkół RolniczychTechnikum
Grzybno 48
tel. 612823533
http://zsr-grzybno.pl
TMATechnik mechanizacji rolnictwa i agrotronikijęzyk angielski, język niemieckiinformatyka, język obcy do wyboru, matematyka25
788 Powiat śremskiGRZYBNOZespół Szkół RolniczychTechnikum
Grzybno 48
tel. 612823533
http://zsr-grzybno.pl
TOTechnik ogrodnikjęzyk angielski, język niemieckibiologia, język obcy do wyboru, matematyka25
789 Powiat śremskiGRZYBNOZespół Szkół RolniczychTechnikum
Grzybno 48
tel. 612823533
http://zsr-grzybno.pl
TRTechnik rolnikjęzyk angielski, język niemieckibiologia, język obcy do wyboru, matematyka17
790 Powiat śremskiGRZYBNOZespół Szkół RolniczychTechnikum
Grzybno 48
tel. 612823533
http://zsr-grzybno.pl
TOZETechnik urządzeń i systemów energetyki odnawialnejjęzyk angielski, język niemieckijęzyk polski, matematyka, język obcy (angielski lub niemiecki), geografia25
791 Powiat śremskiGRZYBNOZespół Szkół RolniczychTechnikum
Grzybno 48
tel. 612823533
http://zsr-grzybno.pl
TWTechnik weterynariijęzyk angielski, język niemieckibiologia, język obcy do wyboru (angielski, niemiecki), matematyka 17
792 Powiat śremskiGRZYBNOZespół Szkół RolniczychTechnikum
Grzybno 48
tel. 612823533
http://zsr-grzybno.pl
TTŻTechnik technologii żywnościjęzyk angielski, język niemieckichemia, język obcy do wyboru (angielski, niemiecki), biologia25
793 Powiat śremskiGRZYBNOZespół Szkół RolniczychTechnikum
Grzybno 48
tel. 612823533
http://zsr-grzybno.pl
TOŚTechnik ochrony środowiskajęzyk angielski, język niemieckibiologia, język obcy do wyboru (angielski, niemiecki), matematyka25
794 Powiat śremskiŚREMZespół Szkół EkonomicznychTechnikum
Józefa Wybickiego 2
tel. 612830177
http://www.zse.srem.pl
1ETechnik ekonomistaj. angielski, j. niemieckij. obcy, geografia6
795 Powiat śremskiŚREMZespół Szkół EkonomicznychTechnikum
Józefa Wybickiego 2
tel. 612830177
http://www.zse.srem.pl
1 LATechnik logistykjęzyk angielski, język niemieckijęzyk polski, matematyka, język obcy, geografia6
796 Powiat śremskiŚREMZespół Szkół EkonomicznychTechnikum
Józefa Wybickiego 2
tel. 612830177
http://www.zse.srem.pl
1 LBTechnik logistykjęzyk angielski, język niemieckijęzyk polski, matematyka, język obcy, geografia4
797 Powiat śremskiŚREMZespół Szkół EkonomicznychTechnikum
Józefa Wybickiego 2
tel. 612830177
http://www.zse.srem.pl
1 iTechnik informatykjęzyk angielski, język niemieckijęzyk polski, matematyka, język obcy, geografia2
798 Powiat śremskiŚREMZespół Szkół EkonomicznychTechnikum
Józefa Wybickiego 2
tel. 612830177
http://www.zse.srem.pl
1 EiTechnik ekonomistajęzyk angielski, język niemieckijęzyk polski, matematyka, język obcy, geografia5
799 Powiat śremskiŚREMZespół Szkół EkonomicznychTechnikum
Józefa Wybickiego 2
tel. 612830177
http://www.zse.srem.pl
1 EiTechnik informatykjęzyk angielski, język niemieckijęzyk polski, matematyka, język obcy, geografia1
800 Powiat śremskiŚREMZespół Szkół OgólnokształcącychLiceum Ogólnokształcące
Poznańska 11
tel. 612810024
http://www.losrem.pl
I Dmatematyka, fizyka, geografia, chemia, historia, wiedza o społeczeństwiejęzyk angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjskijęzyk polski, matematyka, fizyka, geografia1
801 Powiat śremskiŚREMZespół Szkół OgólnokształcącychLiceum Ogólnokształcące
Poznańska 11
tel. 612810024
http://www.losrem.pl
I Ematematyka, fizyka, język angielski, geografia, historia, wiedza o społeczeństwiejęzyk angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjskijęzyk polski, matematyka, fizyka, język obcy1
802 Powiat śremskiŚREMZespół Szkół OgólnokształcącychLiceum Ogólnokształcące
Poznańska 11
tel. 612810024
http://www.losrem.pl
I Fbiologia, chemia, geografia, historia, wiedza o społeczeństwiejęzyk angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjskijęzyk polski, matematyka, biologia, chemia5
803 Powiat śremskiŚREMZespół Szkół OgólnokształcącychLiceum Ogólnokształcące
Poznańska 11
tel. 612810024
http://www.losrem.pl
I Ajęzyk polski, historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, chemiajęzyk angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjskijęzyk polski, matematyka, historia, język obcy7
804 Powiat śremskiŚREMZespół Szkół OgólnokształcącychLiceum Ogólnokształcące
Poznańska 11
tel. 612810024
http://www.losrem.pl
I Bbiologia, chemia, geografia, historia, wiedza o społeczeństwiejęzyk angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjskijęzyk polski, matematyka, biologia, chemia5
805 Powiat śremskiŚREMZespół Szkół OgólnokształcącychLiceum Ogólnokształcące
Poznańska 11
tel. 612810024
http://www.losrem.pl
I Cjęzyk polski, język angielski, historia, wiedza o społeczeństwie, geografiajęzyk angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjskijęzyk polski, matematyka, historia, język obcy2
806 Powiat śremskiŚREMZespół Szkół PolitechnicznychTechnikum
Ks. J. Popiełuszki 30
tel. 612830337
http://www.zsp-srem.pl
TBTechnik budownictwajęzyk angielski, język niemiecki, język rosyjski, język polski, język obcy, matematyka, fizyka3
807 Powiat śremskiŚREMZespół Szkół PolitechnicznychBranżowa Szkoła I stopnia
Ks. J. Popiełuszki 30
tel. 612830337
http://www.zsp-srem.pl
wa klasa wielozawodowajęzyk angielski,język polski, język obcy, matematyka,5
808 Powiat śremskiŚREMZespół Szkół PolitechnicznychTechnikum
Ks. J. Popiełuszki 30
tel. 612830337
http://www.zsp-srem.pl
TGTechnik żywienia i usług gastronomicznychjęzyk angielski, język niemiecki, język rosyjskijęzyk polski, język obcy, matematyka, biologia1
809 Powiat śremskiŚREMZespół Szkół PolitechnicznychTechnikum
Ks. J. Popiełuszki 30
tel. 612830337
http://www.zsp-srem.pl
TSTechnik pojazdów samochodowychjęzyk angielski, język niemiecki, język rosyjskijęzyk polski, język obcy, matematyka, fizyka1
810 Powiat śremskiŚREMZespół Szkół TechnicznychLiceum Ogólnokształcące
Staszica 3
tel. 612837635
http://www.zst.srem.pl
ILDjęzyk obcy, biologiaangielski, niemiecki, francuskijęzyk polski, matematyka, biologia2
811 Powiat śremskiŚREMZespół Szkół TechnicznychLiceum Ogólnokształcące
Staszica 3
tel. 612837635
http://www.zst.srem.pl
ILDjęzyk obcy, biologiaangielski, niemiecki, francuskijęzyk polski, matematyka, biologia2
812 Powiat śremskiŚREMZespół Szkół TechnicznychLiceum Ogólnokształcące
Staszica 3
tel. 612837635
http://www.zst.srem.pl
I LEjęzyk obcy, biologiaangielski, niemiecki, francuskijęzyk polski, język obcy, biologia, informatyka6
813 Powiat śremskiŚREMZespół Szkół TechnicznychTechnikum
Staszica 3
tel. 612837635
http://www.zst.srem.pl
ITATechnik elektrykangielski, niemiecki, francuskijęzyk polski, informatyka, matematyka, geografia6
814 Powiat śremskiŚREMZespół Szkół TechnicznychTechnikum
Staszica 3
tel. 612837635
http://www.zst.srem.pl
ITATechnik geodetaangielski, niemiecki, francuskijęzyk polski, informatyka, matematyka, geografia15
815 Powiat śremskiŚREMZespół Szkół TechnicznychTechnikum
Staszica 3
tel. 612837635
http://www.zst.srem.pl
ITBTechnik grafiki i poligrafii cyfrowejangielski, niemiecki, francuskijęzyk polski, język obcy, informatyka, matematyka6
816 Powiat śremskiŚREMZespół Szkół TechnicznychTechnikum
Staszica 3
tel. 612837635
http://www.zst.srem.pl
ITCTechnik fotografii i multimediówangielski, niemiecki, francuskijęzyk polski, chemia, informatyka, matematyka12
817 Powiat śremskiŚREMZespół Szkół TechnicznychTechnikum
Staszica 3
tel. 612837635
http://www.zst.srem.pl
ITCTechnik organizacji reklamyangielski, niemiecki, francuskijęzyk polski, język obcy, matematyka, geografia12
818 Powiat tureckiKACZKI ŚREDNIEZespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia PraktycznegoTechnikum
Kaczki Średnie 62
tel. 632898410
http://www.zsrkaczki.edu.pl
TMRTechnik mechanizacji rolnictwa i agrotronikijęzyk angielski, język niemiecki, język rosyjskijęzyk polski, język obcy, matematyka, informatyka2
819 Powiat tureckiKACZKI ŚREDNIEZespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia PraktycznegoTechnikum
Kaczki Średnie 62
tel. 632898410
http://www.zsrkaczki.edu.pl
TORTechnik organizacji reklamyjęzyk angielski, język niemiecki, język rosyjskijęzyk polski, język obcy, matematyka, informatyka7
820 Powiat tureckiTUREKSpecjalny Ośrodek Szkolno-WychowawczyBranżowa Szkoła I stopnia
Aleja Józefa Piłsudskiego 5
tel. 632896061
http://zpew-turek.pl
1ACukiernikJęzyk angielskiJęzyk polski, matematyka16
821 Powiat tureckiTUREKSpecjalny Ośrodek Szkolno-WychowawczyBranżowa Szkoła I stopnia
Aleja Józefa Piłsudskiego 5
tel. 632896061
http://zpew-turek.pl
1AStolarzJęzyk angielskiJęzyk polski, matematyka15
822 Powiat tureckiTUREKZespół Szkół TechnicznychBranżowa Szkoła I stopnia
Milewskiego 3B
tel. 632803612
http://zst.net.pl
1fFryzjerniemieckijęzyk polski, matematyka, informatyka, edukacja dla bezpieczeństwa1
823 Powiat tureckiTUREKZespół Szkół TechnicznychBranżowa Szkoła I stopnia
Milewskiego 3B
tel. 632803612
http://zst.net.pl
1kKucharzniemieckijęzyk polski, matematyka, informatyka, edukacja dla bezpieczeństwa1
824 Powiat wągrowieckiDAMASŁAWEKZespół Szkół Powszechnych im. Pierwszych PiastówBranżowa Szkoła I stopnia
Słoneczna 4
tel. 672613039
http://zspdam.biposwiata.pl
I BS klasa wielozawodowaniemieckiinformatyka, wiedza o społeczeństwie8
825 Powiat wągrowieckiGOŁAŃCZZespół Szkół Ponadgimanzjalnych im. Karola LibeltaTechnikum
Walki Młodych 35
tel. 672683156
http://www.zspglancz.szkolnastrona.pl
T-rTechnik rolnikj. angielski, j. niemieckij.polski, matematyka, biologia, wiedza o społeczeństwie19
826 Powiat wągrowieckiGOŁAŃCZZespół Szkół Ponadgimanzjalnych im. Karola LibeltaTechnikum
Walki Młodych 35
tel. 672683156
http://www.zspglancz.szkolnastrona.pl
T-żTechnik żywienia i usług gastronomicznychj. angielski, j. niemieckij.polski, matematyka, biologia, wiedza o społeczeństwie20
827 Powiat wągrowieckiGOŁAŃCZZespół Szkół Ponadgimanzjalnych im. Karola LibeltaBranżowa Szkoła I stopnia
Walki Młodych 35
tel. 672683156
http://www.zspglancz.szkolnastrona.pl
BS klasa wielozawodowaj. angielskij.polski, matematyka, informatyka, wiedza o społeczeństwie22
828 Powiat wągrowieckiGOŁAŃCZZespół Szkół Ponadgimanzjalnych im. Karola LibeltaTechnikum
Walki Młodych 35
tel. 672683156
http://www.zspglancz.szkolnastrona.pl
T-żTechnik żywienia i usług gastronomicznychj. angielski, j. niemieckij.polski, matematyka, biologia, wiedza o społeczeństwie24
829 Powiat wągrowieckiWĄGROWIECI Liceum OgólnokształcąceLiceum Ogólnokształcące
Klasztorna 17 A
tel. 672621481
http://www.1lo.wagrowiec.pl
1A / matematyczno-fizycznymatematyka, fizykaj. angielski, j. niemieckij. polski, matematyka, fizyka, j. obcy5
830 Powiat wągrowieckiWĄGROWIECI Liceum OgólnokształcąceLiceum Ogólnokształcące
Klasztorna 17 A
tel. 672621481
http://www.1lo.wagrowiec.pl
1B / matematyczno-geograficznymatematyka, geografiaj. angielski, j. niemiecki, j. rosyjskij. polski, matematyka, geografia, j. obcy12
831 Powiat wągrowieckiWĄGROWIECI Liceum OgólnokształcąceLiceum Ogólnokształcące
Klasztorna 17 A
tel. 672621481
http://www.1lo.wagrowiec.pl
1C / biologiczno-chemicznybiologia, chemiaj. angielski, j. niemieckij. polski, matematyka, biologia lub chemia, j. obcy6
832 Powiat wągrowieckiWĄGROWIECZespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1Technikum
Kcyńska 48
tel. 672620108
http://www.giganci.pl
TeTechnik ekonomistajęzyk angielski, język niemieckijęzyk polski, matematyka, język obcy, geografia10
833 Powiat wągrowieckiWĄGROWIECZespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1Technikum
Kcyńska 48
tel. 672620108
http://www.giganci.pl
TmTechnik mechatronikjęzyk angielski, język niemieckijęzyk polski, matematyka, język obcy, informatyka8
834 Powiat wągrowieckiWĄGROWIECZespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2Liceum Ogólnokształcące
Kościuszki 49
tel. 672620347
http://www.zsp2wagrowiec.pl
B2/ ratowniczo-pielęgniarskibiologia chemiaangielski niemiecki rosyjski hiszpańskijęzyk polski matematyka biologia chemia4
835 Powiat wągrowieckiWĄGROWIECZespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2Liceum Ogólnokształcące
Kościuszki 49
tel. 672620347
http://www.zsp2wagrowiec.pl
C/bezpieczństwo publicznegeografia WOS matematykaangielski niemiecki rosyjski hiszpańskijęzyk polski matematyka biologia WOS6
836 Powiat wągrowieckiWĄGROWIECZespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2Technikum
Kościuszki 49
tel. 672620347
http://www.zsp2wagrowiec.pl
ATechnik ekonomistaangielski niemiecki rosyjski hiszpańskijęzyk polski matematyka WOS język obcy16
837 Powiat wągrowieckiWĄGROWIECZespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2Technikum
Kościuszki 49
tel. 672620347
http://www.zsp2wagrowiec.pl
B1Technik hotelarstwaangielski niemiecki rosyjski hiszpańskijęzyk polski matematyka język obcy geografia7
838 Powiat wolsztyńskiPOWODOWOZespół Szkół Rolniczych i TechnicznychTechnikum
Powodowo 1
tel. 683843675
http://zsritpowodowo.pl
TMTechnik mechanizacji rolnictwa i agrotronikiangielski, niemiecki, rosyjskibiologia, informatyka,fizyka7
839 Powiat wolsztyńskiPOWODOWOZespół Szkół Rolniczych i TechnicznychTechnikum
Powodowo 1
tel. 683843675
http://zsritpowodowo.pl
TATechnik architektury krajobrazuangielski, niemiecki, rosyjskigeografia, informatyka,biologia2
840 Powiat wolsztyńskiPOWODOWOZespół Szkół Rolniczych i TechnicznychTechnikum
Powodowo 1
tel. 683843675
http://zsritpowodowo.pl
TSTechnik spedytorangielski, niemiecki, rosyjskigeografia, informatyka,biologia2
841 Powiat wolsztyńskiPOWODOWOZespół Szkół Rolniczych i TechnicznychTechnikum
Powodowo 1
tel. 683843675
http://zsritpowodowo.pl
THTechnik hotelarstwaangielski, niemiecki, rosyjskigeografia, informatyka, j. obcy4
842 Powiat wolsztyńskiPRZEMĘTZespół SzkółBranżowa Szkoła I stopnia
Szkolna 1
tel. 655496004
http://www.gim-sp.przemet.pl
BSI, Branżowa Szkoła I Stopnia klasa wielozawodowajęzyk angielskijęzyk polski, język angielski, matematyka, wos9
843 Powiat wrzesińskiWRZEŚNIAZespół Szkół SpecjalnychBranżowa Szkoła I stopnia
Batorego 8
tel. 614360451
http://www.zss.wrzesnia.powiat.pl
Ia klasa wielozawodowajęzyk angielskigeografia język polski matematyka9
844 Powiat wrzesińskiWRZEŚNIAZespół Szkół Technicznych i OgólnokształcącychLiceum Ogólnokształcące
Kaliska 2a
tel. 614360515
http://www.zstio-wrzesnia.cba.pl
I b LObiologia, chemia, język obcyjęzyk angielski, język niemieckijęzyk polski, matematyka, biologia, chemia5
845 Powiat wrzesińskiWRZEŚNIAZespół Szkół Zawodowych nr 2Branżowa Szkoła I stopnia
Koszarowa 12
tel. 616400966
http://www.zsz2.wrzesnia.pl
I swSprzedawcaniemiecki, angielskigeografia, matematyka, język obcy nowożytny17
846 Powiat wrzesińskiWRZEŚNIAZespół Szkół Zawodowych nr 2Branżowa Szkoła I stopnia
Koszarowa 12
tel. 616400966
http://www.zsz2.wrzesnia.pl
I fwFryzjerniemiecki, angielskigeografia, matematyka, język obcy nowożytny12
847 Powiat wrzesińskiWRZEŚNIAZespół Szkół Zawodowych nr 2Branżowa Szkoła I stopnia
Koszarowa 12
tel. 616400966
http://www.zsz2.wrzesnia.pl
I kcKucharzniemiecki, angielskigeografia, matematyka, język obcy nowożytny4
848 Powiat wrzesińskiWRZEŚNIAZespół Szkół Zawodowych nr 2Branżowa Szkoła I stopnia
Koszarowa 12
tel. 616400966
http://www.zsz2.wrzesnia.pl
kcCukiernikniemiecki, angielskigeografia, matematyka, język obcy nowożytny10
849 Powiat wrzesińskiWRZEŚNIAZespół Szkół Zawodowych nr 2Branżowa Szkoła I stopnia
Koszarowa 12
tel. 616400966
http://www.zsz2.wrzesnia.pl
I mwMechanik pojazdów samochodowychniemiecki, angielskigeografia, matematyka, język obcy nowożytny7
850 Powiat wrzesińskiWRZEŚNIAZespół Szkół Zawodowych nr 2Branżowa Szkoła I stopnia
Koszarowa 12
tel. 616400966
http://www.zsz2.wrzesnia.pl
I oosOperator obrabiarek skrawającychniemiecki, angielskigeografia, matematyka, język obcy nowożytny15
851 Powiat wrzesińskiWRZEŚNIAZespół Szkół Zawodowych nr 2Branżowa Szkoła I stopnia
Koszarowa 12
tel. 616400966
http://www.zsz2.wrzesnia.pl
I wz klasa wielozawodowaniemiecki, angielskigeografia, matematyka, język obcy nowożytny6
852 Powiat złotowskiZŁOTÓWCentrum Kształcenia Zawodowego i UstawicznegoBranżowa Szkoła I stopnia
Norwida 10
tel. 672633041
http://www.ckziu-zlotow.pl
W4 klasa wielozawodowaj. niemieckiwos, język obcy19
853 Powiat złotowskiZŁOTÓWCentrum Kształcenia Zawodowego i UstawicznegoTechnikum
Norwida 10
tel. 672633041
http://www.ckziu-zlotow.pl
TRTechnik rolnikJ ANGIELSKI, J NIEMIECKIJ POLSKI, J OBCY, BIOLOGIA, TECHNIKA24
854 Powiat złotowskiZŁOTÓWCentrum Kształcenia Zawodowego i UstawicznegoTechnikum
Norwida 10
tel. 672633041
http://www.ckziu-zlotow.pl
Technik żywienia i usług gastronomicznychJ ANGIELSKI, J NIEMIECKIJ POLSKI, J OBCY, BIOLOGIA, TECHNIKA21
855 Powiat złotowskiZŁOTÓWCentrum Kształcenia Zawodowego i UstawicznegoTechnikum
Norwida 10
tel. 672633041
http://www.ckziu-zlotow.pl
TATechnik agrobiznesuJ ANGIELSKI, J NIEMIECKIJ [POLSKI, J OBCY, TECHNIKA, BIOLOGIA30
856 Powiat złotowskiZŁOTÓWCentrum Kształcenia Zawodowego i UstawicznegoBranżowa Szkoła I stopnia
Norwida 10
tel. 672633041
http://www.ckziu-zlotow.pl
KKucharzJ NIEMIECKIBIOLOGIA, J OBCY, J POLSKI, TECHNIKA30
857 Powiat złotowskiZŁOTÓWCentrum Kształcenia Zawodowego i UstawicznegoBranżowa Szkoła I stopnia
Norwida 10
tel. 672633041
http://www.ckziu-zlotow.pl
RRolnikJ NIEMIECKIJ POLSKI, J OBCY, BIOLOGIA, TECHNIKA30
858 Powiat złotowskiZŁOTÓWCentrum Kształcenia Zawodowego i UstawicznegoLiceum Ogólnokształcące
Norwida 10
tel. 672633041
http://www.ckziu-zlotow.pl
LOBIOLOGIA, GEOGRAFIAJ ANGIELSKI , J NIEMIECKIBIOLOGIA, GEOGRAFIA, TECHNIKA30
859 Powiat złotowskiZŁOTÓWCentrum Kształcenia Zawodowego i UstawicznegoBranżowa Szkoła I stopnia
Norwida 10
tel. 672633041
http://www.ckziu-zlotow.pl
WZ klasa wielozawodowaJ NIEMIECKIPLASTYKA, FIZYKA, TECHNIKA17
860 Powiat złotowskiZŁOTÓWCentrum Kształcenia Zawodowego i UstawicznegoBranżowa Szkoła I stopnia
Norwida 10
tel. 672633041
http://www.ckziu-zlotow.pl
MPSMechanik pojazdów samochodowychJ NIEMIECKIPLASTYKA, TECHNIKA, FIZYKA16
861 Powiat złotowskiZŁOTÓWCentrum Kształcenia Zawodowego i UstawicznegoLiceum Ogólnokształcące
Norwida 10
tel. 672633041
http://www.ckziu-zlotow.pl
LOmatematyka, geografiaj. angielski, j. niemieckigeografia, wos, język obcy do wyboru10
862 Powiat złotowskiZŁOTÓWCentrum Kształcenia Zawodowego i UstawicznegoTechnikum
Norwida 10
tel. 672633041
http://www.ckziu-zlotow.pl
TETechnik elektronikj. angielski, j. niemieckimatematyka, fizyka17
863 Powiat złotowskiZŁOTÓWCentrum Kształcenia Zawodowego i UstawicznegoTechnikum
Norwida 10
tel. 672633041
http://www.ckziu-zlotow.pl
TLTechnik logistykj. angielski, j. niemieckimatematyka, geografia16
864 Powiat złotowskiZŁOTÓWCentrum Kształcenia Zawodowego i UstawicznegoTechnikum
Norwida 10
tel. 672633041
http://www.ckziu-zlotow.pl
TPSTechnik pojazdów samochodowychj. angielski, j. niemieckimatematyka, fizyka12
865 Powiat złotowskiZŁOTÓWCentrum Kształcenia Zawodowego i UstawicznegoTechnikum
Norwida 10
tel. 672633041
http://www.ckziu-zlotow.pl
TMTechnik mechatronikj. angielski, j. niemieckimatematyka, fizyka17
866 Powiat złotowskiZŁOTÓWI Liceum OgólnokształcąceLiceum Ogólnokształcące
Bohaterów Westerplatte 9
tel. 672632599
http://www.lo.zlotow.net
C - przyrodniczo-medycznabiologia, chemia, język obcy do wyboru: angielski, niemieckiangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, biologia, chemia4
867 Powiat złotowskiZŁOTÓWI Liceum OgólnokształcąceLiceum Ogólnokształcące
Bohaterów Westerplatte 9
tel. 672632599
http://www.lo.zlotow.net
B - humanistycznajęzyk polski, historia lub wiedza o społeczeństwie, język obcy do wyboru: angielski, niemieckiangielski, niemieckijęzyk polski, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie2
868 Powiat złotowskiZŁOTÓWZespół Szkół EkonomicznychTechnikum
Plac Wolności 1/2
tel. 672650060
http://www.ekonom.zlotow.net
IATechnik ekonomistajęzyk niemiecki, języtk angielskijęzyk polski, matematyka, geografia, język obcy4
869 Powiat złotowskiZŁOTÓWZespół Szkół EkonomicznychTechnikum
Plac Wolności 1/2
tel. 672650060
http://www.ekonom.zlotow.net
IDTechnik organizacji reklamyjęzyk niemiecki, języtk angielskijęzyk polski, matematyka, informatyka, język obcy5