logo KURATORIUM OŚWIATY
W POZNANIU


Dane dotyczące dostępności do sali gimnastycznej, boiska oraz urządzeń sportowych w publicznych szkołach
na terenie województwa wielkopolskiego

RSPO szkoły
Nazwa szkoły
Typ szkoły
Czy szkoła jest w zespole szkół Tak  Nie     
Rodzaj szkoły
Gmina
Adres szkoły (ulica, nr)
Kod pocztowy
Miejscowość
Telefon szkoły
E-mail szkoły
Czy szkoła posiada dostęp do sali gimnastycznej?
Czy szkoła posiada dostęp do boiska?
Czy szkoła posiada dostęp do urządzenia rekreacyjno-sportowego?
Osoba przesyłająca informację