logo KURATORIUM OŚWIATY
W POZNANIU

Zgłoszenie na Konferencję polsko-niemiecką "Kształcenie Zawodowe – wymiana dobrych praktyk" –
2 czerwca 2017 r.

Liczba wolnych miejsc  -  23

Imię:
Nazwisko:
Stanowisko:
Nazwa szkoły:
Powiat:
Adres (ulica i nr):
Kod pocztowy:
Miejscowość:
E-mail:
Telefon: